söndag 11 november 2018

Om livet på ålderns höst - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka:

Vi som nu nått ålderns höst och var med om att bygga välfärdssamhället förväntade oss inga premier för vår strävan men vi önskade oss inte hellerden fruktansvärda situation på många av välfärdens område som sjuklövern gett oss.

Vi som står bakom denna artikel är två personer på 86 resp 81 år.

Jag 86 år började mitt arbetsliv vid 15 års ålder och min nära anförvant 81 år i slutet av tonåren. Vi har därefter arbetat till uppnådd pensionsålder. Vi har i stort sett varit friska hela livet och aldrig behövt anlita vårt samhälles skyddsnät.

När min nära anhörig därför blev sjuk och vände sig till vår hälsocentral den 11/7 -18 förväntade vi oss att få hjälp från en fungerande sjukvård.

Min anförvant sökte sig till hälsocentralen för besvärande magproblem. Vid detta första besök fick vi som enda hjälp allmänna råd med uppmaningen att återkomma om besvären ej gav sig. Det gjorde de emellertid inte.

Nya kontakter med hälsocentralen den 19/7, 23/7 samtidigt bokades kontakt med hennes ord läkare 6/8. Ny kontakt 27/7 då besvären tilltagit, men fortfarande endast allmänna råd. Åter ny kontakt 1/8 utan åtgärd, endast ny läkartid. Nytt besök 6/8 utan åtgärd trots att vi redan vid tidigare tillfälle begärt remiss till lasarettet. Nytt besök 9/8.

Precis inkommen i undersökningsrummet svimmar patienten och ambulans larmas. Väl framkommen dit meddelar undersökande läkare att operation måste genomföras inom två timmar. Vid denna visar det sig att patienten har brustet magsår. Det hör till saken att under hela denna tid hade patienten endast rekommenderats receptfria smärtstillande tabletter.

Efter operationen beslöts att hon skulle få en KAD. Det planerades att denna skulle sitta till 14/9. 10/9 fick hon problem då det visade sig att hon fått bakterier varvid hon initialt fick antibiotika, som snart byttes mot annan sådan. Sammanlagt fick hon byta antibiotika 8 gånger.

Efter detta går hon på långtidsbehandling med två antibiotika som hon skall ta i 3 månader. Hon har också under perioden fått växlat mellan att inte ha katod och att ha sådan. Till saken hör att hon vid första besöken endast fick träffa utomeuropeiska läkare som vid flera tillfällen ej kunde ställa diagnos och därför uppmanade henne av vakta tills kunnig läkare fanns på plats.

Under hela tidsperioden har hon behandlats av ett flertal läkare. Sammanlagt troligen ett tiotal. Vi har då kunnat konstatera att de i vissa fall haft helt olika uppfattningar om behandlingen. Sålunda har några uppmanat henne dricka upp till 3 liter vatten pr dygn medan andra kanske 1,5 liter.

Det som till slut fick oss att tvivla på behandlingen var att det visade sig att hon led av saltbrist. Några av läkarna förklarade att det är självklart att såväl salt som andra mineraler utsöndras ur kroppen med för mycket intagande av vatten. Den siste läkaren ordinerade därför särskilda salttabletter att tas 2-3 gånger om dagen.

Hon är fortfarande inte frisk utan går på ett flertal mediciner därav  två  långtidsverkande. Vad vi vill påtala utöver ovanstående är följande. En patient bör inte lämnas förrän vederbörande är friskförklarad. Vederbörande bör alltid få en  ny  datum tills hon/han är frisk.

Vi har varje gång efter att en medicinkur avslutats (ofta efter fem dagar) på nytt själva fått kontakta alternativt hälsocentral, akuten och familjejouren. Att nå dessa för att få göra ett besök kan många gånger vara omöjligt och vad gör jag då om jag är väldigt dålig?

Vi har vid ett flertal tillfällen fått besöka såväl hälsocentral, akuten, familjejouren samma dag för att bli hjälpta. Ibland har vi tvingats besöka akuten mitt i natten. En natt tvingades vi uppsöka denna kl 03.30. Vid detta tillfälle var den helt obemannad och låst och ingen personal. Vi fick banka och telefonera och på olika sätt ge oss tillkänna och kom så småningom in.

Med hänsyn till vår ålder tar detta ganska hårt på krafterna. Vi for med egen bil. Vid ett annat tillfälle hade man lovat att besöka oss i hemmet vid kvällstiden men gav återbud. Jag tvingades då trots ett fruktansvärt oväder forsla oss in till akuten.

Vi har under perioden 11/7 fram till dagens datum besökt hälsocentralen, akutmottagningen och familjejouren sammantaget nästan 40 gånger.

Ett av de stora problemen och som också måste få menlig inverkan på vården är ju alla de läkare som behandlat henne. Ingen har ju haft likartad uppfattning om vilken vård som skall ges. Detta var inte minst vattenbehovet ett tydligt exempel på.

Ibland har hon fått ligga på bår på akuten upp till 8 timmar. Att en 81- åring inte får någon form av näring under så lång tid kan inte heller vara försvarbart.

Min anhörig befinner sig fortfarande under behandling. Hon har åtminstone för tillfället fått slippa katetern. Om detta håller i sig vet vi inte.

När vi nu ser tillbaka på vårt liv. Hur vi arbetat för att Sverige skulle bli ett bra land att leva i men som tack för detta behandlas på detta sätt av dagens politiker kan vi inte annat än känna ett djupt förakt för dem. Och inte minst de 7 som saknar allt det som en mentalt frisk människa har - ansvarstagande för den uppgift de åtagit sig.

Därför måste alla förstå om vi känner en fruktansvärd vrede över de 7 undermåliga moraliska uslingar som nu slås om regeringsmakten. Inte för att fortsätta det välfärdsarbete som bland annat vår generation stod för utan enbart är ute efter makt och inget annat.

Dessa 7 uslingar som inte agerat för Sveriges bästa - utan i tron att de skulle bli ihågkomna som världens främsta humanister om de släppte in hundratusentals utomeuropeer som lönat detta mottagande med mord, våldtäkter, rån, materiell skadegörelse för miljarder varje år- utan gjorde det av ren egoism .

Men också med en "kultur"/religion i form av könsstympning, barn-och tvångsäktenskap, hedersvåld, tvångsklädsel etc etc som inte hör hemma i ett civiliserat och utvecklat samhälle. Självklart hade min anförvant fått en bättre vård och behandling om inte hundratusentals som inte bidrager det minsta ekonomiskt stannat utanför Sveriges gränser. Dessa 7 som slår sig för sitt bröst och på alla sätt söker misskreditera Sverigedemokraterna har ju förstört det land min generation skapade. Därför är de  de största brottslingar vårt land någonsin haft.

I stället för att ge dem möjlighet att åter en gång styra Sverige borde de straffas med livstid. Är det underligt om vi båda känner oss en aning trötta men också känner ett obeskrivligt hat mot de uslingar som gett oss detta.

Partiföreträdare som varje dag (Jan Björklund) nästan dräglande står och ropar ut hur förträffliga de är och hur usla Sverigedemokraterna (SD) är. En Stefan Löfven som är beredd att låta islamister, jihadister ta plats på deras valsedlar om han därigenom kan vinna makten.

En Annie Lööf som ständigt pekar på sin egen förträfflighet och SD.s farlighet. Hon som utan några som helst skrupler är medlem i en antidemokratisk organisation och som därtill har mycket gemensamt med nazismen. Men inte nog med detta.

I denna organisation finns även den man som organiserade störtandet av Chiles Allende - en folkvald president. Eller Jan Björklund som av feghet gärna ser invandrarflickor fostras till underdåniga männen och andraklassvarelser i muslimska skolor hellre än att våga förbjuda dem. I sanning en lysande samling av moraliskt högtståendeynkryggar.

Till slut. Vi vill båda betona att vi har ett mycket stort förtroende för de svenska sjuksköterskorna. Såväl yrkeskunskapen som den personliga kontakten. De är fantastiska.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs också här om hur statliga "opartiska" SVT framställer äldre som "rasister" trots att de bara har önskemål om vårdare med svensk bakgrund för att de är oroliga över kommunikationsproblem kring medicineringen när vårdpersonal pratar dålig svenska.

Läs här om pensionärernas måltider på ett svenskt äldreboende. Läs här om mannen som dog efter tolv dagar på äldreboendet p.g.a. undernäring.

Slutligen, en bild som får illustrera hur genomkorrupt det svenska rättsväsendet är. Sverige är verkligen en ondskefull mardröm år 2018. Inte bara för äldre. Läs här.
Om krigarimperiets undergång - Gästinlägg

Brage Norin har skickat sitt sista geopolitiska mail. Så här skriver han i ett mail som han skickade tidigt på morgonen 2018-11-11:

Jag har skrivit samma politiska budskap i flera års tid. Jag har inget mera att tillägga.
Jag tystnar med andra ord. Jag tar dessutom bort hela min väldiga sändlista från min dator.
VARFÖR? "Jag är därtill illa nödd och tvungen".

Kan det vara detta e-mail nedan, skickat för fem dagar sedan, som gjorde att han är "illa nödd och tvungen"?

BREAKING NEWS: JORDENS SISTA IMPERIUM USA KOLLAPSAR!!!

Saudiarabien har öppnat portarna mot öst.
Kinas gigantiska marknad lyser som en soluppgång i öster. Alla marknadsaktörer i hela världen drömmer om den kinesiska marknaden. Att aktivt inbjudas till denna marknad låter för bra för att vara sant - men nu har det skett. Portarna för Saudiarabien har öppnats på vid gavel.

BAKGRUND: 
Kina är världens största oljeimportör. Saudiarabien har i årtionden varit världens största oljeexportör. Rysslands oljeexport har vuxit och vuxit. Idag är Ryssland och Saudiarabien i samma toppdivision.
En "strategisk" plan mellan Kina, Ryssland och Saudiarabien har mognat fram. Världens största oljeexportörer - Ryssland och Saudiarabien - har samordnat sina intressen med världens största oljeimportör Kina. Oljan har skapat en allians som kommer att förändra världen för all framtid.

Olja ska inte bara pumpas upp ur marken - den måste raffineras. Oljeutvinning, oljetransporter, oljedepåer och raffinering har länge varit världens viktigaste business. Men olja är basen för massor av olika "petrokemiska" produkter. Plasten har inte bara erövrat affärsdiskarna i form av plastkassar och plastpåsar - plasten har funnit tusentals andra tillämpningsområden. Det finns inte en bransch som inte har revolutionerats av plast. Bilbranschen och VVS-branschen är kanske de mest kända.

Saudiarabien sitter i en historisk rävsax. Landet har i årtionden bara pumpat upp sin olja och sålt den i världen. Saudiarabien står inför ett historiskt val - antingen att fortsätta som förr eller att satsa på att vidareförädla sin olja till hundratals olika petrokemiska produkter. Om landet inte storsatsar på att modernisera sin oljeindustri går landet under. Den saudiska petrokemiska industrin måste bli landets ekonomiska ryggrad i framtiden. Det är inte enkelt att lyckas på världsmarknaden - massor av petrokemiska företag konkurrerar i marknaden.

Saudiarabiens hotas av gigantiska problem. USA:s massiva satsning på fracking-tekniken har plötsligt gjort landet nästan oberoende av saudisk olja. Saudiarabiens största oljekund under årtionden USA - har gått upp i rök mitt framför ögonen. Samtidigt har Kina seglat upp som världens största oljeköpare. Det har gått fort - på "en historisk sekund". Alla analyser visar att Kina mycket snabbt är på väg att bli världens i särklass största oljeköpare. Saudiarabien måste så fort som möjligt vakna upp i den nya världen. Den gamla världen finns inte mera.

För att Saudiarabien ska kunna lyckas med sitt framtidsprojekt "Saudi Vision 2030" måste man finna samarbetspartner som har gemensamma affärsintressen - partner som både behärskar "know-how" inom petrokemisk industri och som dessutom har gemensamma marknadsintressen. Det är inte enkelt att finna perfekta samarbetspartner. För Saudiarabien blev det BINGO - Kina och Ryssland. Det historiska ödet har fört länderna samman.

RUBRIKER SOM BESKRIVER VAD SOM HÄNDER HAGLAR NER I EN STRID STRÖM.

* Saudi Aramco plan to invest in hugh refinery-petrochemical project in eastern  China.

* Saudi Aramco to Acquire Stakes in a Mega Oil Refinery in China.

* Russia’s and China´s Oil Connection to Saudi Arabia Intensifies.

* Russia welcomes Saudi Arabia’s as key partner to the second gas plant on the Yamal Peninsula.

* Saudi oil major Aramco invest in a hugh petrochemicals plant in Russia,

Den saudiska statens kronjuvel "Aramco Oil" inbjuds som partner i jättelika projekt som berör både raffinaderier och den petrokemiska industrin i Kina. Detta betyder att Saudiarabien välkomnas till den kinesiska marknaden med öppna armar. Samma strategiska partnerskap har vuxit fram med Ryssland. Förhandlingarna mellan de tre länderna har pågått under lång tid, men nu går det fort. Saudiarabien håller på att utforma sin egen framtid. Landet är på väg att bli självständigt. Epoken som amerikansk koloni är över. De geopolitiska konsekvenserna är dramatiska - de förändrar världen.

VARFÖR ÖPPNAR BÅDE KINA OCH RYSSLAND DÖRRARNA FÖR SAUDIARABIEN?
Svaret är enkelt. USA:s monopol på att trycka dollar ur luft måste upphöra. Dollarns strypgrepp över världens handel måste lösas upp. USA:s sanslösa  handelskrig, uppsägning av nästan alla existerande handelsavtal, strafftullar mot både "allierade" och fiender, avstängningar av länder från Swift-systemet, hot mot Tysklands bilindustrier, hot att blockera Irans oljehandel, hot mot Västeuropas ledande energibolag för att de bygger pipelines för rysk naturgas - listan är utan slut. USA:s besinningslösa beteende hotar hela världshandeln. Aldrig i människans historia har något liknande inträffat. USA har blivit fullständigt "skogstokig".

MEN VARFÖR???
Därför att Saudiarabien mycket snart kommer att sälja sin olja till Kina i Yuan som kan växlas in mot rent guld. Detta är huvudanledningen. Det. betyder automatiskt att den s k petrodollarns epok går i graven. Därmed kommer dollarns strypgrepp över världshandeln att lösas upp. Det betyder att krigarimperiets dagar snart är räknade. Därför agerar USA i blint raseri.

En annan viktig anledning är att Västeuropa binds samman ekonomiskt med Ryssland. Nord Stream 1 och 2 i norr och Turk Stream 1 och 2 i söder, kommer alla att vara i drift redan inom ett år. EU och Ryssland knyter ekonomiska band med varandra. Sådant skapar fred. Det blir snart fred på hela jorden och det väldiga krigsodjuret "det militärindustriella komplexet" i USA går i graven. Detta monster föder sig på krig och blod - men snart är odjurets tid på jorden över. Vi är på väg mot världsfred.

Alldeles nyss kom beskedet från världens största oljebolag Aramco Oil. Försäljning av 5 % av företagets aktier skjuts upp ännu en gång. Alla oljeanalytiker i hela världen känner till Saudiarabiens dilemma - även om nästan alla är tysta. Det blir med stor sannolikhet en affär som knyter samman Saudiarabien med Kina - mycket möjligt även med Ryssland. Företaget kommer att börsintroduceras i Riyadh och sannolikt kommer minst 10 % av företagets aktier att säljas i marknaden inom några få år. Oj vad Trump har lockat denna gigantiska börsintroduktion till Wall Street. Oj så mycket Storbritanniens Theresa May har uppvaktat kronprinsen i denna fråga. Bägge kan känna sig blåsta.

I desperation satsade USA:s och Storbritanniens säkerhetstjänster på ett sista försök att bli kvitt han som bestämmer i Saudiarabien - Muhammed bin Salman "MbS". Det mest sataniska mord som någonsin begåtts inne på en ambassad genomfördes i Istanbul den 2:a oktober i år. Massor av övertydliga spår ledde till absolut högsta topp i det saudiska kungahuset. Alla utlagda spår pekade mot Muhammed bin Salman. En politisk storm skakade världen.

KHASHOGGIS MORD FUNGERAR SOM EN POLITISK KATALYSATOR.
Saudiarabien vänder sig mot Kina och Ryssland och andra allierade i öster. CIA och M16 kommer att misslyckas med att bli kvitt kronprinsen. De misslyckas till och med att nå någon form av kompromiss - att kronprinsen delar på makten. Det spelar ingen roll vilka kort CIA sitter på - Muhammed bin Salman har säkrat sin makt och han släpper den under inga omständigheter. CIA sitter sannolikt på mer komprometterande information - eljest hade de inte startat upp en så våldsam politisk kampanj mot kronprinsen. De öppna hoten som vi kan läsa om i världspressen är garanterat inte allt. Vi får se vad som händer. Ett är absolut säkert - vilken information som än kommer ut sitter MbS kvar vid makten. Det går precis som det gått för CIA:s maniska försök att få bort Trump från makten - alla förtalskampanjer har misslyckats.

Muhammed bin Salman är sannolikt en hämndlysten person. Skulle detta stämma kommer Kina snart att erbjudas köpa olja från Saudiarabien och betala i rent guld. Detta skulle leda till att oljehandeln snart skulle övergå till andra valutor än dollar i många länder i världen. En större hämnd går inte att tänka sig.

Min bedömning är att CIA har gjort sitt största misstag någonsin. Att Saudiarabien och Ryssland investerar tillsammans inom olje- och gasindustrin är naturligtvis bra för världsfreden, men att Kina öppnar sin hemmamarknad för Saudiarabiska satsningar både inom raffinaderi och petrokemisk industri är en morot som heter duga. Att Kina samtidigt erbjuder sig att betala den saudiska oljan med Yuan som kan växlas in mot skinande guld innebär ett helt morotsland. Därigenom skulle Saudiarabien snabbt kunna bygga upp sina egna guldreserver. Idag är landet dränkt under berg av amerikanska "bonds" som mycket snart förvandlas till finansiella dasspapper. Det är klart att guld i bankvalven är att föredra. Saudiarabiens vägval är givet. 
 
TITANIC SJUNKER - SER NI INTE NÖDSIGNALERNA?
För att förstå historiska skeenden måste man sätta in enskilda händelser i ett historiskt sammanhang. Vi kan inte se skogen om vi stirrar oss blinda på enstaka träd. Ovan har jag försökt teckna oljemarknadens dramatiska förändringar. Men det finns ytterligare ett geopolitiskt skeende som är minst lika viktigt. USA håller på att gå i konkurs.

RAPPORTEN FRÅN USA:s VARUHANDEL MED KINA - Sept 2018 - HAR NU PUBLICERATS.
USA:s underskott i varuhandeln med Kina slog ett nytt historiskt rekord i september månad – minus 40,2 miljarder dollar. Det tidigare bottenrekordet – minus 38,6 miljarder dollar – redovisades månaden innan (augusti). Detta bottenrekord höll sig bara en månad. Aldrig någonsin i USA:s historia har sådana astronomiska förlustsiffror redovisats.

UNDER DE SENASTE SEX MÅNADERNA (april – sept 2018) HAR EN AMERIKANSK KATASTROF INTRÄFFAT.
* USA:s import av varor från Kina har ökat med sanslösa 31 %.
* USA:s underskott i varuhandeln med Kina har ökat med sensationella 44 %.
Observera: USA:s import av varor från Kina har ökat alla sex månader ”i sträck”.
Observera: USA:s handelsunderskott har också ökat alla sex månader ”i sträck”.

KINESISKA VAROR FLÖDAR IN I USA SOM EN TSUNAMI.
Handelsdata under de senaste 6 månaderna ser ut som trappsteg.
* USA:s import av varor från Kina bara ökar och ökar och ökar och …
* USA:s underskott i varuhandeln med Kina bara ökar och ökar och ökar och …
* Det enda spår av handelskriget som syns är att Kinas import från USA faller.
* De senaste fyra månaderna har importen fallit med hela 12 %.

USA:s HANDELSKRIG ÄR EN RENA SJÄLVMORDSPOLITIKEN.
Kina öser in större och större vinster – månad efter månad efter månad efter …
* Om de två senaste månadernas varuhandeln med Kina fortsätter i ett år – blir USA:s underskott cirka 480 miljarder dollar.
* Om de två senaste månadernas varuhandel med hela omvärlden fortsätter i ett år – blir underskottet över 900 miljarder dollar.

USA:s HANDEL MED OMVÄRLDEN KRASCHAR MITT FRAMFÖR ÖGONEN!!!
Massor av länder förbereder sig inför vad som komma skall. De börjar lagra guld som aldrig förr. Alla vet nämligen att guld kommer att väga tungt i morgondagens valutakorg. Kina har lagrat upp hela bergskedjor av guld. Ryssland har också investerat våldsamt. Turkiet, Italien och Tyskland likaså. Saudiarabiens största oljekund Kina erbjuder sig att betala oljan i rent guld (naturligtvis baserat på aktuellt guldpris). Att handeln sker i kinesiska Yuan är bara en formalitet. Dessa Yuan kan omedelbart växlas in mot guld – i Kina.

Detta är ett erbjudande som Saudiarabien inte kan stå emot. Precis alla ekonomer inser att dollarns ställning som basvaluta i världshandeln snart är över. Till och med en död höna fattar detta. Inom en mycket snar framtid kommer den s k petrodollarn att vara ett minne blott. Härskarvalutan dollarn eroderar nu allt snabbare. Land efter land efter land övergår till att handla med sina egna valutor. Hela EU är på väg i samma riktning. Våra hjärnor sitter fast i gamla tider. Vi ser inte vad som sker trots att det är övertydligt.

VI STÅR INFÖR ETT TEKTONISKT MAKTSKIFTE I VÄRLDEN.
En ny valutakorg är på väg att födas. Den dag Saudiarabien meddelar att oljeförsäljningen till Kina kommer att ske i Yuan – bevittnar vi början på slutet av dollarns herravälde. Alla former av amerikanska statsobligationer kommer att falla dramatiskt i värde. En lavin av bankkollapser är oundviklig. Dollarn kommer därefter att krascha.

Alla vet att USA aldrig någonsin kommer att betala av sina skulder. Skulderna rusar ju upp i skyn som en raket. USA måste trycka drivor av nya luftpengar bara för att kunna betala räntorna på sina skulder. Konkursen är absolut oundviklig. Det var bara tio år sedan hela världens ekonomi var ytterst nära att krascha – det var så nära att världen nästan stannade av. Den gången vara inte Kina förberedd inför en finanskrasch.

Några galningar på Wall Street kom då på att trolla fram nya bergskedjor av dollar – och alla togs på sängen. ”Fiat-dollar” – rena luftpengar – strömmade ut från Wall Street. Världen häpnade. ”Quantitative easing” (QE) – så kallades politiken. Men kejsarens nya kläder var alltför genomskinliga. Idag har massor av länder insett att det bara är en tidsfråga innan en helt ny valutakorg reglerar världshandeln. Det är därför som även EU-länderna är på väg att överge dollarn i sin handel. Det är därför som så många länder ökar på sina guldreserver. Guld kommer på något sätt att vägas in i morgondagens valutakorg – den korg där världens valutor vägs samman.

Denna gång är massor av länder i öst mycket bättre förberedda inför dollarns fall – jämfört med för tio år sedan. Det är de länder som är dränkta av ”bonds” som först dras med i den lavin av bankkollapser som väntar bakom dörren. Tyskland storbanker måste slå igen – trots landets urstarka ekonomi. Samma sak gäller en serie japanska banker. Saudiarabien har också tvingats lagra på sig hela berg av bonds. Saudiarabien vill naturligtvis avsluta dollarns strypgrepp över den saudiska oljehandeln. Det är inte att undra på att USA till varje pris vill kuppa bort Muhammed bin Salman från makten. Den lömska kronprinsen måste till varje pris plockas bort. Hela USA:s utrikespolitik koncentreras nu på denna ödesfråga.

Tusentals CIA-agenter har kopplats in på uppgiften. Tiotusentals politiker och ekonomer i världen följer nu det saudiska dramat dygnet runt. Vad kommer att hända?  USA och UK kommer att misslyckas. Säkerhetstjänsterna CIA och M16 har begått sitt största misstag någonsin. Saudiarabien kommer att knyta banden tätare med Kina och Ryssland. Landet kommer att vända sig österut.

Det är en hel serie av politiker, ekonomer och historiker som delar den uppfattning som jornalisten Max Blumental har formulerat så elegant i text:
“I think we’ll see Mohammad bin Salman pivot east, to China and Russia and other alliances before the US and the UK can take him out,”

ETT DJÄVULSKT MÖRKER SÄNKER SIG ÖVER VÄST.
Alla vettiga politiker i världen önskar sig att undvika en katastrof när dollarn kollapsar. Tyvärr är alla dessa förhoppningar förgäves. Den s k "fria världen" - USA:s imperium - kommer att drabbas fruktansvärt. Men ingenting kommer att kunna mäta sig med vad som kommer att hända i USA. Vi måste söka stillheten och be till Gud. Förlåt oss ty vi förstod inte bättre - klingar bra i den andliga värld som nästan ingen i väst tror på. Vi blev förvirrade av den hjärntvätt som vi utsatts för under så lång tid. Vi rår inte för att vi dukat under för all förljugenhet som spridits av imperiets mutade journalister. Människorna i den förljugna världen är också offer.

Vi har släppt lös en mycket farlig ande ur Pandoras ask - girighetens ande. Vi har tappat tyglarna fullständigt. En värld där några finansfamiljer äger nästan allt är inget drömsamhälle - det är ett helvete på jorden. Råttskiten och råttfällorna på Wall Street är mänsklighetens cancer, men Rothschilds och Rockefellers bankimperier har snart stulit klart. Det är denna klick av superrika som berikar sig på att USA går i konkurs. Det amerikanska folket är snart utsuget till sista blodsdroppen. Nu tömmer de även lymfkärlen. Alla pensionsfonder och försäkringssystem tvingas tanka värdelösa "bonds" i ett sista desperat sug. Det amerikanska folket är ruinerat. Katastrofen är ofattbar. Den mjölkstinna amerikanska kon har sugits ut av finansvampyrerna tills den har omvandlats till en utmärglad get. Processen har gått överraskande snabbt. Ett kokande helvete är på väg i USA. Ett militärt maktövertagande i USA är nära förestående. Det blir en tyst diktatur modell Franco-Spanien precis som Galtung förutspått.

Tänk att folk såg skeendet redan för årtionden sedan. Den norska freds- och konfliktforskaren professor Johan Galtung kommer att få rätt. Både USA:s imperium och statsbildningen USA går under senast år 2020.  Hur kan han träffa så rätt ännu en gång? Därför att han ser det geopolitiska skeendet tydligare än andra. Dessutom kan han hålla väldigt många bollar i luften samtidigt. Galtung är den i särklass främsta kandidaten till "fredspriset till Alfred Nobels minne" - men han får det aldrig. Orsaken är att han berättade den nakna sanningen om imperiet i väster.


Brage Norin - Skogså Tankesmedja.