måndag 15 oktober 2018

Om en anmälan av Annie Lööf - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ännu en polisanmälan:

Polismyndigheten, Riksåklagaren, Konstitutionsutskottet.

Anmälan mot Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

I Sverige pågår för närvarande, under talmannens ledning, sonderingar för bildandet av en ny regering. En av huvudaktörerna är Centerns partiledare Annie Lööf. 

Nyligen framkom det att Lööf är medlem i den antidemokratiska och närmast fascistiska globalistiska tankesmedjan Trilaterala kommissionen. Läs här.

Enligt vad som framgår av målsättning och stadgar är denna organisation tydligt odemokratisk. Ledamotskap i en sådan antidemokratisk organisation och tillika aspirant på att bli minister eller statsminister kan inte vara förenligt.

Utöver detta finns det klara bevis för att en eller flera av kommissionens ledande funktionärer var organisatörer av störtandet och statskuppen  mot Chiles förre president Allende.

Detta har bl a några av USA.s mest aktade och seriösa jurister lagt fram bevis för i bokform. Ingen har kunnat bestrida detta.

Det är inte första gången Annie Lööf visar att hon är en allvarlig riskfaktor för demokratin i Sverige. Sålunda gjorde hon gemensam sak med "sjuklöverns" partiledare  när dessa för några år sedan träffade den s. k. Decemberöverenskommelsen. 

Det senare skedde helt i strid med Sveriges grundlag och innebar ett brott mot parlamentarismen som finns fastlagd i grundlagen.

Det anmärkningsvärda är emellertid att Annie Lööf uteslutit partiledaren för Sverigedemokraterna (SD) Jimmie Åkesson som ingående i någon slags regering.

Hennes skäl till detta är helt ologiska och kan inte tolkas som annat än bristande respekt för demokratin. 

Lööfs avståndstagande från demokrati kan emellertid lättare förstås för den som känner till hennes medlemsskap i en icke demokratisk organisation Trilaterala kommissionen.
Vad gäller Jimmie Åkesson så har Sverigedemokraterna mer än övriga partier under sin tid som riksdagsparti värnat grundlagen på alla sätt. Sålunda var SD enda parti i riksdagen som tog avstånd ifrån Decemberöverenskommelsen.

I Sverige har vi visserligen föreningsfrihet men det kan inte vara i enlighet med grundlagen att en partiledare som predestinerar på att bli minister eller statsminister är medlem i antidemokratiska organisationer.

Men framförallt visar det på en opålitlighet och en smutskastning utan underbyggda fakta.

Att inte markera Annie Lööfs olämplighet som politisk ledare är att visa förakt för såväl grundlagen som demokratin.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle