onsdag 18 juli 2018

Om Sveriges statsminister Stefan Löfvén - den store humanisten och feministen - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka:

Sveriges statsminister Stefan Löfvén - den store humanisten och feministen - har ägnat större delen av sin regeringstid att hata Sverigedemokraterna (SD) men samtidigt vanskött Sverige så att ordet katastrof inte är tillräckligt för att beskriva hans brott.

När Stefan Löfvén tillträdde som statsminister i Sverige utnämnde han sig själv till den store humanisten och feministen. Självförhävelsen har  proportioner som kan jämföras med hybris.

Men den som är något insatt i psykologi förstod redan på ett tidigt stadium att hans självförhärligande aldrig skulle följas av handling för nationens och folkets bästa. Detta är ett känt faktum om man studerar litteraturen kring denna typ av personlighet.

Hans sanktionerande och drivande av massinvandringen var ett karakteristiskt sätt för hans personlighetstyp att i första hand agera för att som han trodde, vinna sympatier i världen som en stor humanist.

De förödande konsekvenserna för hans land och folk var han och är ointresserad av. Ser vi nu tillbaka på hans regeringstid - som för alltid måste sluta den 9 september – så är detta handlingssätt för personligheter som Löfvén det normala.

Därför är det inte underligt att Sverige på många områden - inte enbart vad gäller invandringen - befinner sig i en katastrofal situation som kan sluta med att vi inte återhämtar oss från Löfvens förstörelse av Sverige.

En regerings kanske viktigaste förhållningssätt är god framförhållning för att undvika eller åtminstone minimera framtida katastrofer. Hur detta lyckas är särmärket för en god eller usel ledare.

I dag rasar bränder över enorma arealer av vårt land. Detta skapar inte enbart mänskliga tragedier utan innebär också förstörelse och ödeläggning av skog för miljarder.

Självklart är det en regerings skyldighet att ha en framförhållning och beredskap så att det går att begränsa skadorna till ett minimum. Detta har inte varit fallet med regeringen Löfvén.


Är det nu också sant att Sverige avböjt hjälp från Ryssland i detta katastrofläge bör det betraktas som landsförräderi och riksdagen skall omedelbart avsätta regeringen.

En minst lika stor underlåtenhet från regeringens sida ser vi nu, när vi är på väg mot en skördekatastrof.

Politikerna har i nästan femtio år upprepat "landsbygden skall leva", men detta har enbart varit ett mantra utan tanke på handling.

Genom att gå i EU.s ledband har vi lagt tusentals hektar god jordbruksmark i träda.

Detta hindrar oss självklart att nå upp till en självförsörjningsgrad som klarar försörjningen även om skördeutfallet blir en katastrof som det blir i år. Men det skulle troligen också förhindrat bristen på betesmark under rådande förhållanden.

Flera med mig har alltsedan inträdet i EU krävt att vi måste ha ett jordbruk som garanterar oss en självförsörjningsgrad på livsmedel omfattande minst ett år. I stället betalar EU ut enorma summor till framförallt de stora jordägarna, på hundratals miljoner för att hålla sina åkrar i träda.

Men inte nog härmed, utan en stor del av vår bästa jordbruksmark tas nu i anspråk för anläggning av nya köpcentra vilka mycket väl kunde anläggas på improduktiv mark.

Anledningen till att Sverige nu är på väg bort från det framgångsland det varit har många förklarliga skäl.

Inte minst Sjuklöverpolitikernas symbios med media innebär en frisedel åt regering och riksdag och en förfalskad verklighetsbeskrivning och manipulation av medborgarna oavsett hur illa regeringen agerar.

Denna symbios innebär att det som borde vara det naturliga i en rättsstat att medierna står på folkets sida genom att hänsynslöst granska regeringens och riksdagens maktutövning för att förhindra maktmissbruk, korruption och förfall inte sker.

Men också mediernas sinsemellan okritiska förhållningssätt till varandra är djupt olyckligt och får till följd att läsarna får en ensidig bild av tillståndet i samhället. Ett kritiskt och tydligt förhållningssätt mellan medierna då de inte delar varandras åsikter skulle ge läsarna ett bättre underlag för att få en sannare bild av samhällsutvecklingen. Endast en tidning går mot strömmen och det är Göteborgsposten.

Public service som med hänsyn till sin ställning borde vara opartisk, och saklig är den som inte minst bryter  mot denna regel som borde vara helig. Objektiviteten saknas helt och är där med en kränkning av lyssnarna.

Exemplen på brotten såväl från Public service som papperstidningarna är många, såväl vad gäller inrikes som utrikespolitik. Så mycken förljugen och tillrättalagd information medborgarna matats och matas med vad gäller massinvandringen och dess konsekvenser - från nämnda medier - har vi nog aldrig tidigare utsatts för.

Inte nog med att viktig information inte vidareförs till medborgarna utan det görs också en klar skillnad vid t ex publiceringen av kriminell verksamhet etc där invandrare från utomeuropeiskt område  gynnas på bekostnad av den egna befolkningen.

Helt enkelt en medveten förfalskning från mediernas sida. Rädslan från dessa medier att stämplas för rasism eller främlingsfientlighet har inneburit och gör det fortfarande en falskbild av de problem som rör massinvandringen.

Det har faktiskt gått så långt att medierna mer värnar om terrorister och presumtiva sådana än vanliga svenska medborgare. Självklart skall inte medierna ha statligt stöd.

Vi kan aldrig få en sund press och därmed inte heller en sann verklighetsbild under sådana förhållanden.

Skildringen av utrikespolitiska händelser där t ex Ryssland på något sätt nämns, är om möjligt än mer förljugen. Ryssland utmålas hela tiden som en fiende och det finns ingen händelse där denna stat är inblandad hur liten den än är som inte förstoras upp till hot.

USA.s ekonomi är betydligt större än dagens Ryssland, men märk väl att USA lever på skuld. Kineserna äger en stor del av deras industri. USA har också i stor utsträckning tömt sina naturtillgångar.

Rysslands, om inte outsinliga, är enorma mot USA.s. Sammantaget kommer Ryssland och Kina gå om USA om en inte alltför lång tid, så USA har all anledning att hålla sig väl med Ryssland.

Ett land med de förutsättningar ekonomiskt etc som Ryssland, startar inte krig som de svenska ryssfobikerna och krigshetsarna försöker slå i oss.

All journalistik och politik utgående från Sjuklövern grundas i huvudsak på känslor och inte faktiska realiteter. De har med andra ord sällan ett uns av sanning.

Den som studerat Ryssland de senaste åren skulle om vederbörande vore inriktad på ett ge en sanningsenlig bild av Rysslands sannolika framtida förhållningssätt mot sin omvärld, aldrig tveka om att detta land inte utgör något hot.

Om bl a Hans Wallmark, Mikael Oskarsson och Allan Widman, tre riksdagsledamöter i försvarsutskottet respekterade sina väljare så mycket - att de inte i första hand lät sig styras av känslor och rysshat - utan av som vi kan begära av dem, en sanningslidelse, ärlighet och uppriktig vilja att utifrån dagens situation i Ryssland - ta reda på om situationen är sådan att Ryssland utgör ett hot, skulle bilden av detta land som aggressiv inte vara sannolik.

Ryssland är i dag världens rikaste land vad gäller råvarutillgångar. Under Putins regeringsperiod har detta alltmer accentuerats.

Därför pågår det i dag en exploatering av dessa rikedomar som aldrig förr. Det har redan fått genomslag på ekonomin varför statsbudgeten ger betydande överskott i dag.

Men det syns också på den enorma utbyggnaden av infrastrukturen i Sibirien. Därför är det inte en fråga om, utan när Ryssland går om USA som ekonomisk stormakt.

Att i ett sådant läge starta krig eller utmana världens försvarsallianser eller stormakter kan endast föresväva människor som aldrig tänker sakligt, realistiskt och förnuftigt - utan som de tre nämnda alltid utgår från känslor och inte saklighet när de resonerar.

Den som studerat utvecklingen i Ryssland och den tillväxt som nu sker där måste ju fråga sig om det i ett flertal av medierna har ansamlats idioter eller efterblivna när man påstår att Ryssland förbereder en kupp i Östersjön!

Det vore ju detsamma som om man eldat upp det enorma kapital man lagt ner för att förse EU med gas. Och än är det inte slut genom att en ny gasledning är på gång!

En konsekvens av mediernas symbios med makten är självklart tillbakagången ja tom raserandet av vår grundlagsfästa jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vi ser det också genom att ingen kvinna i dagens Sverige kan känna sig trygg om hon befinner sig utanför sitt hem utan skydd.

Vi såg det när Stefan Löfven tvingade sina kvinnliga ministrar att ta på sig kvinnoförnedrande symboler vid  besöket i Iran. Självklart skulle kvinnornas ställning i Sverige inte raserats så katastrofalt genom att parallellsamhällen tillåts växa fram i varenda förortsområde om vi hade en fristående icke korrumperad press.

Exemplen på mediernas krypande för makten är otaliga. Trots att Stefan Löfven förnekat att Saudi Arabien är en diktatur och att Turkiets slakt av armenier inte var folkmord tiger i stort sett medierna om detta!

Till den som inser förhållandet mellan inkomster och utgifter!

Sverige har en enorm kostnad för massinvandringen. Den ligger snarare över än under 80 miljarder pr år. Men den kan komma att bli ännu mycket större om de 9000 afghanska unga männen får stanna kvar.

Till detta skall läggas anhöriginvandringen där siffror som 400 tusen nämnts. Lägg därtill att endast en bråkdel av ovan nämnda kommer i arbete inom ca 8 år. Mot detta skall ställas en trolig lågkonjunktur inom de närmaste åren.

Dagens jordbrukskatastrof innebärande att det blir nödvändigt att utifrån köpa såväl livsmedel för människor som djurfoder för många miljarder.

Till detta skall läggas de enorma skogsbränderna som inte endast förstör skog och därmed också inkomster för mångmiljardbelopp.

Detta är självklart inte allt. Men den som lägger sin röst på de ansvariga för detta - Sjuklövern - kan inte skylla ifrån sig att de inget visste när de gick till valurnorna.

Om de då lägger sin röst på kandidater från Sjuklövern kan de inte undgå den faktiska sanningen att en stor del av dessa är de som medverkat i förstörelsen av vårt land.

Personligen vill jag inte vara ansvarig för Sveriges slutliga totala sönderfall.

Därför är samtliga sjuklöverpartierna uteslutna som tänkbara val för mig.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle