lördag 14 juli 2018

Om det politiska förfallet - Gästinlägg

Redan 1972 blev Marxismen likt cancer inympad i socialdemokratin. Läs här och här.

Idag tar denna cancer genom dess metastas den satanistiska kulturmarxismen död på Sverige och krossar allt i sin väg, framför allt människor.

Till och med svenska kyrkan och de f.d. borgerliga partierna har adopterat kulturmarxismen (a.k.a. "politisk korrekthet" - Läs här).

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ännu en betraktelse över dårhuset Sverige som förmodligen är ohjälpligt förlorat p.g.a. det politiska förfallet:

Det politiska förfallet är totalt och har passerat gränsen för vad vi medborgare kan och skall tolerera. 

Gymnasielagen borde vara slutet för regeringen Stefan Löfvéns fortsatta existens.

En sådan respektlöshet mot grundlagen, som inte minst Stefan Löfvén och Annie Lööf visar upp är oförsvarbar hos den som har aspirationer på att vara riksdags- eller regeringsledamot.

Men självklart borde medborgarna också enas om att inte rösta på övriga sjuklövern om man vidhåller de valsedlar som man tryckt upp inför valet.

Det politiska förfallet är inte bara totalt inom sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöter utan det smittar också av sig på statliga och kommunala myndigheter, som vi inte minst under det senaste året kunnat konstatera.

Sannolikt är detta ett tecken på att lågt intellekt och usel moral hos högsta ledningen (regeringen, riksdagen) sprider sig eller genererar mindre ansvars- och pliktkänsla till underordnade organisationer, som vi kunnat notera de senaste åren hos ett flertal myndigheter.


Läs här.


För att dölja och skymma förfallet söker man förstora och skrämma medborgarna endera för sådant som egentligen är ofarligt eller åtminstone inte kan vara något hot mot nationen eller medborgarna.

Ett sådant exempel är t ex NMR.

Denna löjliga och infantila hop som av Säpo beräknas bestå av högst 300 organiserade individer, söker man nu, för att dölja massinvandringskatastrofen förbjuda, genom några upphittade paragrafer i Regeringsformen. Läs här och här.

Citat från den sist länkade artikeln ovan:

Regeringen förbereder nu ett nytt förslag som ska förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer. Vilka som är nazister och rasister bestämmer man själv. 

SD är ett parti med nazistiska rötter, enligt Stefan Löfvén, ska de förbjudas? 

NMR är nazister enligt Expressen men inte enligt dem själva, ska de förbjudas? 

Ska AfS förbjudas för att de inte tycker att moskéer hör hemma i Sverige? 

Eller är det kanske Sjuklövern som ska förbjudas då man är rasistisk mot svenska folket och låter utlänningar gå före i köerna? 

Vilka fler organisationer ska förbjudas? 

Hur sinnessjukt det än låter, är det mycket som talar för att vi kommer få se en skärpt lagstiftning inom kort. 

Skälet är att samtliga riksdagspartier vinner på att stänga ute åsikter de själva inte företräder. 

Detta är dock ingen enskilt svensk företeelse, det är långt mycket värre i andra länder. Hittills har svensk lagstiftning varit relativt förlåtande men vad som anses HMF har ständigt utökas. 

Nu är det då dags att strama upp lagstiftningen ytterligare. Alla svenskar som finns i massmedier, företag och organisationer och kämpar för detta förbud, arbetar samtidigt för sina barn- och barnbarns undergång.

Stefan Löfvén gör alltid en stor sak av dessa 300 förvirrade själar medan samhällets verkliga farliga terrorister, extremvänstern och islamister, både sponsras av regeringen och undgår granskning i systemmedia. Läs här.

Stefan Löfvén har aldrig något att säga förutom lögner så då blir det känslor han spelar på, som nedan där han spinner vidare på lögnen/myten om hemska nazister på våra gator. Han har inget annat att komma med. Bara floskler och lögner, och hela tiden spela på folks känslor.

Vi som inte är indoktrinerade i Marxism på Bommersvik och därför kan tänka själva, vet att det största hotet mot Sverige är riksdagspartierna själva. Speciellt socialdemokraterna. Läs här.


Så, varför tillämpar man inte dessa upphittade paragrafer i regeringsformen på de tusentals såväl reella som presumtiva invandrade terroristerna?

Nej, regeringens främste representant för lagstiftning  - dilettanten och den totala nollan Morgan Johansson har aldrig närt en tanke på att förbjuda eller oskadliggöra de barbarer utifrån, som endast har ett mål - nämligen att förstöra Sverige som samhällsbildning och göra vårt land till en muslimsk stat där sharia och koranen skall ersätta vår grundlag.

Jag skall här - om ni (sjuklövern) inte klarar det själva eller är rädda för att visa medborgarna hur långt massinvandringskatastrofen - som ni är skyldiga till -förstört vårt land, visa på vilka åtgärder ni omedelbart bör vidtaga.

1. Att med hävdande av nuvarande grundlag och allmän lagstiftning ge de svenska kvinnorna/flickorna tillbaka  deras rättigheter avseende jämlikhet mellan könen, tryggheten som de är garanterade enligt dessa lagar.

Men också som grundlagen föreskriver ge invandrarkvinnor/flickor samma rättigheter genom att utplåna parallell- och klansamhällena, utvisa alla som bryter mot och tvingar  kvinnor/ flickor att leva, vara och förhålla sig till sådant som de motsätter sig eller strider mot våra grundlagsfästa och i allmän lagstiftning antagna värderingar. Detta skall gälla alla områden i samhället. Även inom religionen islam.

Inom denna religion finns en fruktansvärd ojämlikhet mellan män och kvinnor. Moskeerna är ett sådant område där kvinnorna särbehandlas på ett djupt kränkande sätt.

Trots min ateism anser jag att även  religionen måste omfattas av jämlikhet mellan könen. 

Nu har vi alla som är samhällsorienterade dagligen kunnat se vilken okunnighet sjuklöverpartierna uppvisar vad gäller kännedom om samhället och dess lagar men också oviljan att kräva efterlevnad av dessa hos invandrare.

Därför skall jag tala om att det finns en FN- deklaration vid sidan om"FN-deklaratioen om mänskliga rättigheter" och som Sverige också undertecknat som säger att stat som undertecknat denna är skyldig att bekämpa all slags diskriminering av kvinnor - även inom religioner. Så det är endast att sätta igång. Det behövs ingen ny lagstiftning.

2. De rättsvårdande myndigheterna bl a domstolar, DO, BO, JO etc.
Det bör bl a göras klart för dessa att endast lagarna skall tillämpas vid rättsutövning. Tillämpning enligt personligt godhetssyndrom, snällism eller tyckasyndom-ism hör inte hemma i en rättsstat. Detta verkar ha blivit det normala vid lagföring av framförallt invandrade mördare, våldtäktsmän, rånare, bil- och husbrännare etc. Utvisning bör vara en normalitet när det gäller  brott där straffsatsen är fängelse.

3.   Så länge religiösa friskolor finns kvar bör skollagen men också jämställdhetslagen tillämpas strikt och inte som nu tillåta systematisk kränkning av framförallt flickor.

4. I dag skjuts så gott som dagligen någon person av invandrade banditer. Det är endast en fråga om när svenska medborgare drabbas av en förlupen kula eller får sitt hus sprängt av en "olyckshändelse". Men inte nog med detta. Sjukhusen som borde vara våra tryggaste platser har nu ock-så drabbats av de banditer ni släppt in i landet.

Sålunda har hitintills  var tredje läkare utsatts för våld och hot att bli skjuten på lasarettet de arbetar. Men även annan sjukvårdspersonal är utsatt för samma terror. Och ni letar febrilt efter en lag som gör att ni kan förbjuda nazister! Därmed saknar ni såväl omdöme som realism. Däremot har ni mer än nog av uppslag och idèer om hur man manipulerar folket för att dölja era egna fruktansvärda brott.

5.   Regeringens åsiktsförtryck har smittat av sig på myndigheter som skall hävda lagarna. T ex har diskrimineringsombudsmannen hävdat att åldring på äldreboende inte har rätt att neka att bli vårdad av person som inte behärskar vårt språk utan kallat dennes ovillkorliga rättighet för  rasism!

6.   De religiösa skolorna.  Dessa är inte endast med skolinspektionens godkännande bas för extrem islamism med sharialag och koranen som grundläggande litteratur. De är också platser där kvinnor/flickor dagligen kränks och aldrig får ta del av vad vi innefattar i demokrati och mänskliga rättigheter. Barnombudsmannen är i stället för att vara en värnare av dessa rättigheter beskyddare av extrem islamism.

7.   Trots att invandrare begår våld i form av mord, våldtäkter, rån, terror, förstörelse av materiell egendom i en omfattning som aldrig tidigare förekommit sker snarare att rätten ser förmildrande omständigheter i dessa brott och därför utdömer mildare straff än lagen föreskriver.

8.    Enligt Säpo har vi tusentals presumtiva invandrade terrorister som vilken dag som helst kan ställa till ett blodbad på svenska medborgare. Trots detta får de både gå fria och utvisas inte ens om man kan bevisa att deltagit i såväl terrorism som avrättningar.

Trots de enorma risker islamister, jihadister, salafister utgör finns det  ingen annan grupp som politikerna jagar så som  NMS och inte heller upprörs mer över. De ovan nämnda däremot får ostört skapa parallell/klansamhällen där sharia och  koranen får ersätta svensk lag. Kan vi (folket) under sådana  förhållande uppfatta dagens sjuklöverpolitiker som verklighetsförankrade eller tillräckligt omdömesgilla för att styra landet?

Det vi ser i dag av politiskt ledarskap är inte klokhet, mod, omtanke om folket och värnande av demokratin, tryggheten och välfärden.

Det vi ser i dag hos sjuklövern är en degenererad hop av människor som är såväl intellektuellt som moraliskt undermåliga.

Som varken vill men också saknar förutsättningarna att återställa Sverige till ett tryggt och utvecklat amhälle. En degenererad grupp som om de i kommande val får så många röster att de kan hävda rätten till regeringsmakten med hundraprocent säkerhet kommer att föra Sverige mot en allt djupare katastrof. Detta gäller alla partier i sjuklövern.

Ett litet exempel. När jag för ett antal år sedan angrep Abdisiriak Waberi för hans terror mot flickor som rektor på Römosseskolan i Göteborg, anklagade Thomas Tobe mig för rasism etc och försvarade Waberi på alla sätt!

När denne Waberi i dag av ledande islamistorganisationer förordas som rektor för en islamistisk skola i Borås gör Tobes politiska kolleger (M) där, sitt yttersta för att förhindra att denne islamist återigen blir rektor och får fortsätta sina trakasserier.

Tobe befinner sig nu iden högsta hierarkin inom M trots sitt förflutna! Är det någon som på allvar tror att majoriteten av de inom sjuklövern som bär ansvaret för massinvandringen och därmed vållat den värsta katastrof någonsin för landet Sverige och dess befolkning på allvar tror att dessa människor Stefan Löfvén, Ulf Kristersson , Annie Lööf, Ebba Busch Thor, Jan Björklund, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt, Thomas Tobe kommer att ändra politiken så den tjänar den nuvarande befolkningen?

Nej de är inte endast förblindade. De är såväl intellektuellt underbegåvade, som moraliskt, mognadsmässigt långt under vad som borde krävas av de som skall styra landet.

Fortfarande, trots att Sverige för var dag som går närmar sig den faktiska katastrofens gräns hör vi medborgare aldrig några ursäkter eller erkännande om deras enorma skuld.

De medborgare som lägger sin röst på sjuklövern kan i framtiden inte svära sig fria från att ha medverkat till att slutligt ha förstört möjligheterna att återupprätta Sverige till det trygga välfärdsland det var före massinvandringen.

De politiker som inte endast driver utvisningen av de 80000 som vi en gång utlovats av regeringen Löfvén utan också utvisning av alla de invandrade individer som gör sig skyldiga till brottslighet som innebär fängelse är presumtiva förbrytare och förstörare av Sverige!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

OBS! Läs också detta inlägg om socialismen och vad den socialdemokraterna egentligen står för. Det är dags att vakna och se bakom lögnerna och dimridåerna!

Sverige har en universallösning på både låtsasproblemen och de riktiga problemen. Nämligen talismaner, magiska mantran och handsymboler. Läs här. Hela narrativet från den politiska adeln, och speciellt socialdemokraterna, samt systemmedia är uppbyggt på ett nät av lögner. Som bekant är lögner satans signum...