lördag 30 juni 2018

Om polisen som hellre jagar 86-åriga gubbar än våldtäktsmän - Gästinlägg

En dagsfärsk rapport från Gävle och Olle Ljungbeck, 86 år. En outtröttlig kämpe som verkligen ligger i och gör något för Sverige:

En "solskenshistoria" om Gävlepolisens snabba och resoluta ingripande mot en farlig individ!

När jag i dag lördag 30/6 stod utanför Nian i Gävle med mitt "demonstrationsplakat" såg jag plötsligt en polisbil komma emot mig. Då den stannat steg två poliser ut och bad om mitt id-kort samtidigt började de läsa vad det stod på plakatet. 

Eftersom jag lagt det på marken för att visa dem mitt id tog jag upp det igen så de kunde få innehållet så ordagrant som möjligt. Och nog läste de det ordentligt. 

Men inte nog med detta, utan en av poliserna ringde upp en kollega eller chef och drog innehållet igen. Jag upplyste dem båda att jag var inte det minsta oroad om utgången, om de i sin tur kunde tolka åsikts- och yttrandefrihetsgrundlagen rätt. 

Jag klargjorde också för dem att om de kunde grundlagen lika bra som jag så skulle de kunna doktorera på den.

Tydligen var den kollega de vänt sig till, tillräckligt kunnig för att förhindra att jag bortfördes från torget. Detta skedde nämligen för några år sedan trots att jag efter tre veckor helt friades från brottslig handling av åklagare. 

Det hör då till saken att det var en polischef som utan att göra sig införstådd om jag bröt mot lagen ändå beordrade konstaplarna att bortföra mig. Kanske kan detta vara orsaken till att man denna gång först tog reda på om mina ord stred mot grundlagen?

Ovanstående berör mig inte så mycket som att man i dessa tider med polisbrist och en alltmer accelererande kriminalitet och brottslighet, från de som skulle berika vår välfärd, ändå har tid och resurser att sända två poliser för att utröna om en 86 årig man kan ha låtit ett förfluget ord eller mening hamna bland den kritik han riktar mot den katastrofala massinvandringen.

För att något förminska det sannolikt generande ingreppet påstod man sig också med "besöket" vilja varna mig för de risker jag löpte från de jag kritiserade.

När jag då berättade att jag inte oroade mig för att bli utsatt för fysiskt våld eftersom jag fått ta emot sådana hot flera gånger tidigare. Men konstigt nog fanns det vid dessa tillfällen aldrig någon polis på torget!

Självklart är inte detta riktat till de båda poliserna utan till den övernitiske chef som hellre jagar 86-åriga gubbar än ser till att kvinnor kan vara trygga var helst de befinner sig.

Ett axplock av det skrivna på skylten.

- Massinvandringen är en katastrof.

- Sjuklövern är ett hot mot Sverige eftersom de stöder islamisterna.

- Inga islamistiska skolor.

- Ut med ondskans religion.

- Ut med Salafister, Islamister, Jihadister.

- Barnäktenskap, könsstympning, hedersvåld, böneutrop, burkha, mm är barbari.

- Utvisa dem som inte respekterar vår grundlagsfästa värdegrund.

- etc etc

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle