onsdag 27 juni 2018

Om det stående mantrat i svensk politik - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, med ännu ett inlägg om den tragikomiska fars som är svensk politik. Jag delar inte alls Olles uppfattning om SD då enligt min uppfattning SD endast har rollen kontrollerad opposition för sionisterna/NWO-konspiratörerena i riksdagen. Något jag skrev om här.

SD framställs ha lösningen på problemet som man varit med att skapa. Skickligt bedrägeri!

Hursomhelst, jag respekterar Olles åsikt liksom jag vet han respekterar min. Det är det som är demokrati, en extremt stor bristvara i detta dårhus som heter Sverige. Nu, över till Olle:

Som ett mantra.

Sjuklövern; "Vi förhandlar inte med Sverigedemokraterna (SD)"!

I nästan vartenda framträdande där någon av sjuklöverns representanter är med får vi som ett mantra höra; "Vi förhandlar inte med SD". Senast var det Jan Björklund i polemik med Jimmie Åkesson där Björklund blev helt krossad.

När Sveriges värsta förbrytare och landsförrädare - sjuklövern - genom tiderna, hela tiden beskyller SD för rasism, etc etc, måste man ställa frågan; Är dessa personers känslokyla och total frånvaro av ånger - patologisk - i likhet med vad vissa andra folkförrädare givit uttryck för?

För hur kan man helt ignorera den fruktansvärda katastrof de genom sitt handlande orsakat Sverige och svenska folket? Ingen frisk människa kan ju bagatellisera de skador och den förödelse - inte minst otryggheten för Sveriges kvinnor - som de skapat med sin falska humanism.

De skador de vållat vårt land kan jämföras med vad som händer i ett land som våldtagits av ett fientligt sinnat land.

Ingen gång i historien har Sverige och de svenska medborgarna utsatts för så mycket våld i form av mord, terror, våld-täkter/gruppvåldtäkter, rån, sextrakasserier, skadegörelse på egendom (bilar,byggnader etc) för tiotals miljarder årligen sedan 2005.

Att sjuklövern bär ansvaret för detta är ett faktum.

Endast individer med en patologisk personlighet kan förneka och förringa så fruktansvärda brott sjuklövern är upphov till. Men inte nog med att man inte erkänner sitt ansvar och sin grova brottslighet utan man tänker också kandidera för en ny mandatperiod!

Den individ som trots deras fruktansvärda brott är beredd att återvälja dem för en ny period borde fundera över vilket liv alla våldtagna kvinnor har i dag, vilken otrygghet så gott som varje kvinna/flickakänner i dag. Och detta gäller även invandrarkvinnor, som också helt lämnas utan skydd.

Att överhuvudtaget acceptera självtagna epitet som feminist etc för sådana som Stefan Löfvén, Jan Björklund, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Ebba Busch Thor med hänsyn till hur de dagligen tillåter barbarer skända och våldföra sig på kvinnor utan att stävja våldet måste bero på grava moraliska brister.

Självklart beror dessa inskränkta och trångsynta påhopp från sjuklöverns sidan mot Jimmie Åkesson på svaghet från deras sida. Men framförallt gör de det för att inför folket maskera sina enorma brott.

Historien har ju visat hur en av de värsta förbrytarna i historien hela tiden anklagade oskyldiga människor för brott dessa inte begått för att dölja sina egna.

Att som nu inte en enda gång erkänna och be alla drabbade av invandrares våld och terror om förlåtelse och lova att utvisa alla som gjort sig skyldiga till brott där straffskalan är fängelse visar på en ondska och gemenhet som saknar motstycke.

Att som nu, sjuklövern dagligen (istället för att erkänna sin egen skuld) söker missleda medborgarna om att Sverigedemokraterna (SD) inte skulle vara demokrater etc gör man givetvis därför att deras egen skuld är så enorm när det gäller ödeläggelsen av välfärdssamhället och Sverige som ett tryggt samhälle att leva i för att därmed rikta medborgarnas kritik bort från sig själva. Men att Sjuklövern är landsförrädare och de största brottslingar någonsin är obestridligt.

Att däremot SD:s agerande sedan man kom in i riksdagen hela tiden gått ut på att värna det bästa i det som var folkhemmet är också obestridligt, varför sjuklöverns lögner endast är ett sätt att rädda sig själva från folkets dom. Och den kommer.

Att sjuklövern är ansvarig för massinvandringen och därmed skyldig till de ödesdigra konsekvenserna för Sveriges folk är obestridligt. Att massinvandringen inte utgjordes av i huvudsak individer som flydde av skyddsskäl är obestridligt.

Att  ca 80 procent "flydde" av ekonomiska skäl är obestridligt.

Att  detta kunde ske berodde på att Sjuklövern ville att världen skulle se dem som humanister vilket de inte är. Detta är också obestridligt.

Att sjuklövern är ansvarig för de våldsdåd i form av mord, våldtäkter/gruppvåldtäkter, rån, sexuell terror, otrygghet framförallt för kvinnor/flickor, liksom förstörelse av egendom för miljarder varje år är obestridligt.

Att sjuklövern tillåter "invandrare" bryta såväl mot FN-deklarationen om  de mänskliga rättigheterna liksom mot Sveriges grundlagsfästa och i allmän lag fastlagda grundvärderingar är obestridligt.

Sådana brott är t ex barn- och   tvångsäktenskap, könsstympning av flickor, "hedersrelaterat" våld innebärande kränkning och våld mot kvinnor/flickor. De religiösa muslimska friskolorna kränker ständigt flickor. Detta är obestridligt.

Att det råder allmän otrygghet i samhället, liksom otrygghet för personalen  på våra sjukhus, skolor, förskolor etc orsakad av invandrare är obestridligt.

Självklart är sjuklövern ansvarig för att detta tillstånd inte bryts. Att samhällsekonomin till följd av invandringen slår mot vård, skola omsorg  och  att dessa områden inte kan upprätthålla minimiservice är obestridligt.

Att sjuklövern gemensamt är ansvarig för detta katastrofala förfall för Sverige  som välfärdsstat och ett tidigare tryggt samhälle bär hela Sjuklövern ansvar för. Men främsta ansvar bär givetvis regeringen med Stefan Löfvén i spetsen.

Att Stefan Löfvén mer än någon annan regeringschef sedan demokratins införande är den mest lögnaktige regeringschefen någonsin är obestridligt.

Han har förutom ovanstående även brutit utvecklingen av tidigare kvinnliga och manliga politikers strävan efter jämställdhet mellan kvinnor och män.

Kvinnorna/flickorna i Sverige lever i dag under regeringen Löfvén under så otrygga, hedersvåldspräglade förhållande att något sådant aldrig tidigare förekommit i Sverige. Detta är obestridligt.

Mot detta står en helt annan och sannare bild av Sverigedemokraterna än den sjuklövern liksom den statsunderstödda mediavärlden söker skapa.

Att Sverigedemokraterna i sin gärning alltid haft, och har, Sverige och svenska folkets bästa som mål är obestridligt.

Att Sverigedemokraterna alltid som riksdagsparti hävdat grundlagarnas efterlevnad är obestridligt.

När sjuklövern genom decemberöverenskommelsen bröt mot  grundlagen och en av grundpelarna i vår demokrati - parlamentarismen - gick SD mot detta men blev överkörda. Detta är obestridligt.

Att Sverigedemokraterna alltid i riksdagen hävdar svenska folkets intressen i motsats till Sjuklövern är obestridligt.

Den medborgare som i kommande val lägger sin röst på Sverigedemokraterna kan därför räkna med att de grundvärderingar vi hittills grundlagsfäst och som en majoritet av Sveriges folk anser omistliga fortsättningsvis kommer att hävdas av SD.

Den som däremot lägger sin röst på sjuklövern får räkna med att demokratin försvagas, att de värderingar vi anser omistliga kommer att ersättas av värderingar från kulturer där demokrati är bannlyst och där jämställdhet mellan könen är ett brott, men också införandet av normer som helt strider mot den civiliserade staten.

Slutligen Svensson.

Hur kan man å ena sidan påstå att man är såväl humanist som feminist när man genom en helt oansvarig och oorganiserad invandring skapar en situation där majoriteten av det egna landets kvinnor/flickor lever i otrygghet och rädsla för att bli utsatta för våldtäkt.

Hur kan det vara humanism och feminism att satsa hundratals miljarder på "invandrare" från den kanske mest människofientliga kulturen/religionen och stillatigande åse hur dessa våldför sig på det egna folket genom mord, våldtäkter, sexuella trakasserier, rån, skadegörelse för miljarder, skjutningar så gott som dagligen etc etc?

Samtidigt som man accepterar detta våldförande på det egna folket beskyller man SD - som i sin gärning allt ifrån inträdet i riksdagen gjort allt för att värna det egna folket - för gärningar de aldrig utfört.

Självklart hade dessa lögner och förljugenhet inte kunnat föras fram okritiskt från sjuklöverns politiker om vi haft en fristående press och inte som nu köpt av sjuklövern genom statliga bidrag.

Innan Du går till val Svensson bör Du lägga vad jag sagt här om sjuklövern respektive Sverigedemokraterna i varsin vågskål.

Om Du gör detta får Du en tydlig värdemätare på vilket parti Du bör välja för att Sverige återigen skall bli det trygga, sammanhållna och framgångsrika land det var tills Sjuklövern förstörde det.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle