lördag 2 juni 2018

Om ännu ett öppet brev till statsminister Löfvén - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ännu ett öppet brev till Stefan Löfvén. Vågar man gissa på att han inte får någon respons denna gång heller då Löfvén som den diktator han är inte är intresserad av något demokratiskt samtal. Över till Olle:

Statsminister Stefan Löfven.

De löften Du gett svenska folket har Du aldrig uppfyllt och dina senaste sådana har Du inte heller för avsikt att genomföra. Varför? 

För 70 år sedan då jag nyss fyllt 16 år och skulle lämna hemmet för att på egen väg skapa mig en framtid fick jag varken pengar eller ägodelar med mig. Men jag tror att de ord min mor gav mig var mera värdefulla än materiella ting. Bl a sa hon följande. "Min son, kom alltid i håg att aldrig använda lögnen för att ta dig fram i livet". "Den som använder sig av lögnen kan aldrig bli en hedervärd medborgare".

Hon var ingen tjatig mossa som detaljstyrde oss. Men hon hade några grundläggande principer som hon aldrig kompromissade om. 

En av dessa var att lögn och osanning aldrig kunde tolereras. Erkände vi någon dumhet rakt upp och ner blev vi sällan bestraffade.

Sanningskravet har därför blivit ett rättesnöre för mig alltsedan jag lämnade hemmet. 

Därför kan jag inte se med annat än förakt på de personer som för att rädda sitt eget skinn eller behålla sin maktposition gjort lögnen till sitt främsta redskap.

Men också som i ditt och dina medlöpares fall undviker att säga och erkänna sanningen om den katastrof som är ett faktum för Sveriges folk på grund av massinvandringen. 

Du har under hela din regeringsperiod visat dig vara en sådan person. Flertalet av dina löften har Du aldrig för avsikt att realisera. De är endast till för att hålla dig kvar vid makten. 

Läser man eller hör dina uttalanden förvånas man ofta över din retorik. Inte minst ditt senaste tal gjorde detta. Så här sa Du; "Jag accepterar inte att hederligt folk ska behöva tveka om vilka vägar de ska gå, att de ska vara rädda för skjutningar eller övergrepp". 

Vidare; "vi vill införa det största trygghetsprogrammet i modern tid". 

Varför använder Du uttrycket hederligt folk?  

Sverige skall vara ett tryggt land att leva i därmed punkt slut. Din retorik är sålunda inte formulerad för att Du skall genomföra det Du säger utan endast vara ett lockbete för folket. 

Detta är tydligt eftersom Du aldrig med ett ord redogör för hur Du skall genomföra dina "löften". 

Du som genomgående i ditt politiska handlande mer än någon annan politiker förnedrat och förtryckt kvinnorna och därför inte gjort det minsta för att skydda dem nämner inte ens dessa när Du talar om ett tryggt samhälle och vad som bör göras för att vårt land åter skall bli tryggt. 

Så handlar maktmänniskor. 

Därför kan Du aldrig bli en HEDERVÄRD person. 

Du har i ditt hänsynslösa maktbegär orsakat Sverige den största katastrof någonsin. 

För detta har lögnen varit ditt främsta redskap. Men Stefan Löfven din tid är ute efter valet.

Skall Sverige betraktas som en rättsstat så ska vi inte nöja oss med detta utan Du och dina medbrottslingar skall straffas för det oerhörda brott och lidande ni orsakat svenska folket och inte minst alla de kvinnor/flickor som våldtagits utan att ni vidtagit några som helst åtgärder för att få ett slut på detta. 

Ni har haft den möjligheten. Men ert cyniska maktbegär har vägt tyngre än kvinnors rätt till trygghet.

Apropå den nystartade SSU-klubben i Hylte som till 90 procent består av invandrare.

Efter kritikstormen mot denna socialdemokratins ny projekt för att skapa en ny form av parallellsamhällen påstår du Stefan Löfven följande. "Kom ihåg att ni har hela arbetarrörelsen bakom er och vi backar inte en millimeter".

Men det är inte sant? Vet Du inte att hälften av LO-medlemmarna och en stor del av fd socialdemokrater nu röstar på Sverigedemokraterna? 

Ja vem vet, det är kanske ännu fler. Så det är kanske på det viset att minst halva arbetarrörelsen stödjer kritikerna av er nya form av parallellsamhälle?

För inte är väl detta något att stoltsera om, Stefan Löfven.


Vad är vitsen med att skapa politiska organisationer som nästan endast består av invandrare. Då missar du ju såväl integration som i bästa fall assimilation?

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle