fredag 25 maj 2018

Om världens sjukaste land - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka:

Är sjuklöverpolitikerna ett tecken på ett negativt urval?

Nej, detta är inget skämt. Samhället har sedan tjugotalet (efter demokratins införande) genomgått så stora förändringar att även urvalet till politiken med stor sannolikhet har påverkats. Man behöver inte vara statsvetare för att konstatera att demokratin i dag endast är formell. Denna slutsats kan vi dra av flera skäl, men det mest uppenbara är ju massinvandringen som fick ske utan medborgarnas godkännande. 

Fram till 1960-talet fanns det en stor begåvningsreserv bland arbetar- och medelklass som trots sin begåvning inte hade fått möjlighet att studera pga avfattigdom

Dessa begåvningar hade i stort sett som enda möjlighet politiken att gå till, om de skulle få användning för sin begåvning och kanske också vissa fall förverkliga sina drömmar.

Därför gick många också dit och om vi ser på riksdagens och regeringarnas sammansättning fram till 80-talet så var den intellektuella nivån betydligt högre än dagens. 

Detta skrev t.o.m. Tage Erlander om i sina memoarer. Han var helt enkelt oroad över den sjunkande intellektuella nivån men även Palme hade samma åsikter. 

Sannolik orsak är att de studiebegåvade i högutsträckning numera kan välja efter intresse eftersom ekonomin inte lägger hinder i vägen för högre studier. Man väljer sålunda i högre grad bort politiken. 

Till denna söker sig istället alltfler av de svagt begåvade men också sådana som i stor utsträckning saknar bildning i ordets bästa bemärkelse och som vi nu får skörda konsekvenserna av.  

Med sjunkande intellektuell nivå följer troligen också sämre moral som bristande ärlighet och respekt för sanningen. Men även oförmåga till verklighetsanalys och effektivt ledarskap. 

En stor del av dagens politiker på regerings- och riksdagsnivå saknar högre utbildning trots att de ekonomiskt inte hindrats att fortbilda sig. Många har oavslutade studier som kan vara ett tecken på svag vilja och diffus intresseinriktning. 

I motsats till tidigare politiker som var målmedvetet inriktade på ett bättre samhälle för flertalet medborgare, verkar dagens ha en mer diffus målsättning med politiken, varför man inte kan undvika känslan av att dessa mer är ute efter att göra karriär än att tjäna sitt land på ett oegennyttigt sätt.b

Det saknas sålunda en genomtänkt filosofi hos dagens politiker. Oftare handlar det om att själv bli sedd som en stor humanist, feminist etc etc. 

Massinvandringen är det katastrofala exemplet på denna självgodhet. Inte den minsta analys vad en så oreglerad invandring skulle få för följder. Viktigare var att av världen bli betraktad som de främsta humanisterna. Att det sedan blev rena våldföringen på det egna folket var ointressant bara man själv kom i fokus som de "goda".

Löfvén utnämnde inte bara sig själv till den store feministen utan också sin regering som varande den enda riktiga sådan. Detta trots att svenska kvinnor aldrig blivit så kränkta och våldförda som under Stefan Löfvéns snart fyraåriga regeringsperiod. 

Att tusentals svenska kvinnor/flickor blivit våldtagna/gruppvåldtagna och att denna brottslighet bara accelererar tillsamman med mord, rån, terror, förstörelse av materiell egendom nämner dessa godhetsapostlar inget om. 

Trots att samtliga sjuklöverpartiernas ledare är skyldiga till våldet och förstörelsen säger de aldrig ett ord om de drabbadekvinnorna/flickorna eller övriga offer. Man kan säga att dagens politiker står för en ytlighet, ja tom en fåfänghet där de inte tar tag i grundproblemen som t ex nu massinvandringens katastrofala konsekvenser, utan i stället står för en pseudopolitik som endast förvärrar den skada de redan orsakat svenska folket.

Någon vilja att ta tag i den vidskepelse, primitiva sedvanor, samhällsfientliga religions- och kulturuttryck som t ex ett generellt förtryck av kvinnor /flickor vågar man sig inte på. 

När M föreslår bestraffning av moralpoliser är detta givetvis positivt. 

Men möjligheten att bestraffa dessa antidemokrater och barbarefinns redan. Detta är en av sjuklöverns värsta brister - oförmågantill handling - trots att  regelverket redan ger denna möjlighet. Stefan Löfvenvinner säkert med råge första platsen på listan över löftesgivare som aldrig genomför det de lovat. Även i detta fall ser vi en tydlig brist på handling, som mycket väl kan tyda på ett negativt urval av politiker.  

Våra kvinnor/flickor är ständigt hotade om de ger sig ut ensamma. I skolorna terroriseras våra barn av invandrarelever. När de lämnar skolan så är de på hemvägen eller joggingrundan ständigt hotade. Det har sålunda gått så långt att Sveriges medborgare inte längre kan känna sig säkra var de än vistas.

Kan politiker som orsakat detta och fortfarande låter det ske, anses tillhöra en normal del av befolkningen? Nej självklart inte. Men trots detta finns det medborgare som kommer att rösta på dem! 

Som om inte denna politik ödelagt Sverige tillräckligt föreslår flera sjuklöverpartier sådant som nedanstående.

"Vi kan ta in 35 miljoner invandrare". (Annie Lööf)"
Inget skoltvång".  (Centern)
"Tillåt Nekrofili",(samlag med lik) (L)
"Samlag mellan syskon", (incest) (L
"Tidelag". (samlag med djur) (L)

Ovanstående har föreslagits av såväl partiledare som ungdomsförbund! Tyder inte detta på att något är fel med dagens politiker - åtminstone sjuklöverns.

Det visar närmast en abnormitet och att något gått fel när sådana sjuka ideer förs fram och inte folkets väsentliga behov. Att skylla på ungdomligt oförstånd med mera  går inte heller. I stället måste det hänföras till dessa partiers brist på verklighetsanknytning och medvetenhet om sin uppgift. Men självklart också brist på bildning.

När Sverige står inför en våldsvåg och förstörelse av allt det som föregående generationer byggt upp förs sådant här fram.

Än en gång. Är den medborgare vid sina sinnens fulla bruk som röstar fram partier som står bakom detta?

Dårskapen kunde väl inte visats tydligare än när Jimmie Åkesson diskuterade(eller försökte) våldtäkter utförda av invandrare med Stefan Löfven. I stället för att diskutera den katastrofala situationen som Sveriges kvinnor/flickor är utsatta för började Löfven i stället tala om LAS!. 

Samma förnekelse av dessa fruktansvärda våldsdåd från de individer Stefan Löfven tagit hitför att spela humanist, visade Morgan Johansson i lördags vid en utfrågning. När intervjuaren tog upp frågan om etnicitet och invandrarnas övervikt  bland förövarna vägrade Johansson svara på detta. 

Han sade sig i stället vilja arbeta förebyggande och menade att etnicitet inte var viktigt. Hur han skall kunna arbeta förebyggande om han inte vet från vilken grupp huvuddelen av förövarna kommer förstår inte jag. När det sedan gäller att arbeta förebyggande har regeringen haft nästan fyra år på sig att göra detta men ännu har inget hänt. 

Att som Jan Björklund låta de nuvarande religiösa skolorna var kvar och inte tillåta nya, visar ju inte precis på någon humanism. Sålunda låter han ett inte ringa antal flickor för framtiden terroriseras i de skolor som blir kvar. I sanning en stor humanist!  

Vi kan se en tydlig skillnad mellan å ena sidan Åkesson och å andra sidan sjuklövern. Åkesson vinner alla debatter med vilken än det må vara av företrädare för sjuklövern.  

Detta beror ju helt och hållet på att Åkesson ser verkligheten och formar sin politik därefter. Han berättar sanningen om denna och försöker inte dölja sin målsättning som är starkt knuten till problemen och lösningen av dessa. 

Sjuklövern har ingen genomtänkt målsättning och vågar aldrig redovisa sanningen om dagens verklighet. Under sådana förhållanden kommer sjuklövern alltid att vara förlorare. Men de riskerar också därmed Sveriges framtid om de får behålla regeringsmakten.

Se på Annie Lööf. Hon kommer att rösta för att 9000 afghaner skall få stanna i Sverige trots att lagen går emot detta. 

Hon gör det trots att konsekvensen blir att vi får ett ytterligare höjt mansöverskott. 

Läs här vad Gunnar Sandelin skriver: "En fråga som har plågat mig i många år är hur den extrema befolkningsförändring som vårt land genomgår har kunnat ske utan att det har varit en avgörande fråga i någon valrörelse. Svenska folket har aldrig fått närmare information om hur landets demografiska sammansättning oåterkalleligt förändrar Sverige till ett helt annat land än det var, för låt oss säga bara 20 år sedan."

Forskning visar tydligt att med ett mansöverskott följer också ökat våld mot kvinnor som bl adagens Sverige uppvisar med kraftigt ökade våldtäkter/gruppvåldtäkter. 

Vi har i dag också statistik på att invandrarna är kraftigt överrepresenterade i detta våld.

När Annie Lööf i dag "talade till nationen" upprepade hon sina floskler. "Den kamp mellan värderingar som pågår i västvärlden är en kamp som jag vägrar förlora"; säger hon.

Återigen har hon tappat verklighetsperspektivet. Den kamp som pågår i Sverige emellertid, är ju kampen mellan svenska och islamistiska värderingar. Genom Annie Lööf och övriga sjuklövern är vi här i Sverige på väg att förlora den till islamisterna. 

Jag behöver endast nämna att parallellsamhällena växer som svampar ur jorden, minaretutrop i allt fler samhällen utan hänsyn till medborgarnas rätt till frihet från religion. Allt flerislamistiska/religiösa/kultur-inslag som helt strider mot våra grundlagsfästa och i allmän lag fastlagda värderingar.

Om inte Annie Lööf är klyftig nog att förstå vad som pågår eller enbart är ute efter att manipulera oss får Du som väljare själv uttolka. Men inte är det de svenska värderingarna hon värnar.

Om inte våra värderingar är hotade Annie Lööf? Varför vill då M skapa lagar mot parallellsamhällenas moralpoliser? Det  visar återigen hur sjuklövern i sin politik väljer att agera som godhetsapostlar utan att se till konsekvenserna av sin politik. Hur många svenska kvinnor/flickor tror du Annie Lööf, kommer att våldtas p g a din självgodhet och låtsas-humanism?

Inte endast i invandrarfrågor utan i så gott som all politisk verksamhet förnekar dagens sjuklöverpolitiker verkligheten. Nu senast när man invigde ett nytt regemente på Gotland stod såväl politiker som ÖB och varnade för Ryssland. 

Ja ÖB varnade tom för Rysslands upprustning. Då hör det till verkligheten att USA.s försvarskostnader (611) är tio gånger så höga som Rysslands (69) . Nato (881), Kina (215). 

Till dig medborgare som avser att lägga din röst på något parti inför det kommande valet. En sak måste Du ha klart för dig. 

Sanningen om Sveriges situation på alla samhällets område måste Du själv skaffa dig. Att lita på sjuklöverns löften och information om tillståndet i vårt land innebär med säkerhet att Du serveras lögner i stället för sanningen. Och att de hellre sviker löften de givit dig är säkrare än att de genomförs. Det  borde vara något Du säkert lärt dig de senaste fyra åren. Detta gäller samtliga sjuklöverpartierna.

Tror Du förresten att krisen inom sjukvård, skola, omsorg etc är orsakad av något annat än kostnaderna för massinvandringen?  

Även i detta fall försöker de manipulera dig.

Så vad är alternativet, om inte Sverigedemokraterna (SD).

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Jag håller inte med Olle om att SD är ett alternativ att rösta på. Anledningen är att partiet är öppet sionistiskt och enbart fungerar som kontrollerad opposition i riksdagen. Något jag skrev om här i december 2016.

Om jag överhuvudtaget röstar (vilket inte är sannolikt) så röstar jag på Folkhemmet Sverige. Att rösta på något parti i 8-klövern (de 8 partierna i riksdagen) är att rösta för fortsatt utförsäljning av landets oberoende.

Att rösta på NATO-vänliga medborgerlig samling (MED) är att rösta på globalisterna och deras New World Order (NWO). 

Det enda parti som har Sveriges nationella oberoende och en politik för fred och verklig alliansfrihet och neutralitet som ledstjärna i sitt program, är det nya partiet Folkhemmet Sverige.

Det är också ett antifascistiskt program, eftersom det tar upp välfärdsfrågor, som t.ex. ett nytt jämlikt pensionssystem, som gör att spänningarna i samhället minskar och därmed också minskar grogrunden för fascism. Fascismen kan endast bekämpas genom kamp för människornas trygghet och välfärd, inte med rop och beskyllningar om fascism.

Det är dags att verka för en förändring, medan den ännu är möjlig!

Läs programmet här. DS