tisdag 1 maj 2018

Om att återta vårt land - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka. Denna gång om behovet av en folkrörelse för att återta vårt land.

Några eldsjälar har försökt förut. För ganska exakt ett år sedan (2017-04-29) genomfördes den sista demonstrationen i serien Folkets demonstration. Några hundra tappra själar dök upp från ett land med 10 miljoner invånare. Större var inte intresset att stå upp för Sverige bland svenskarna när landet befinner sig under attack från en fiende på insidan. Kanske fungerar principen "droppen som urholkar stenen ändå? Kanske kan Olle med sitt plakat mobilisera massorna?


Över till Olle:

En folkrörelse är möjlig och nödvändig om vi skall återta vårt land!

Många är de som skriver ja även ger ut böcker om den katastrof som massinvandringen orsakat vårt land. Och detta är nödvändigt. Men det räcker inte.

Vi måste ut på gator och torg men också i föreläsningssalar för att sprida budskapet om att främmande element är på väg att ta ifrån oss vårt land. Men inte bara detta utan de mördar vårt folk. Begår våldtäkter i tusental på svenska kvinnor/flickor. De rånar, terroriserar, förstör och bränner materiell egendom för miljarder varje år.

De tillämpar sina egna islamska och sharialagar i förorternas parallell- och klansamhällen. Inte ens skolorna är en fristad för våra flickor och pojkar utan även där är terrorn ett faktum. Ja inte heller i dagis och förskolor får de känna trygghet från inkommande barbarer.

Terrorn och otryggheten har sålunda blivit vardag för dem vi håller mest av! Trots detta tar vi inte upp kampen för att rädda dem från det helvete invandrare skapat med politikernas goda minne.

Trots att vi är många som skriver om denna katastrofala utveckling i en gång världens tryggaste land hjälper inget. Politiker och myndigheter låter våldet och terrorn eskalera så att i dag känner mer än fyrtio procent av de svenska kvinnorna rädsla för att gå ut ensamma!

Sålunda har vårt skrivande om denna ofattbara våldsutveckling inte påverkat utvecklingen mot en katastrof där vi blir  jagade i vårt eget land. Att påverkan är minimal hänger givetvis ihop med att medierna lierat sig med politiker, myndigheter och de  som terroriserar vårt folk och därför inte ger en verklighetsbeskrivning.

Därför måste vi finna nya vägar. Om vi går tillbaka till de människor som från slutet av 1800-talet började striden för demokrati och frihet för flertalet av vårt folk, kunde inte heller de räkna med att medierna skulle stötta dem i deras kamp.

"Striden" fördes i stor utsträckning på gator och torg, genom demonstrartioner med tal och upplysning genom utdelning av flygblad om förhållandena.

Men även föreläsningar arrangerades av de som kämpade för frihet.

Jämför vi i dag med gårdagens kamp är vi sannolikt utestängda i högre grad från dagens medier än vad man var på den tiden (trots grundlagsfäst yttrande- och åsiktsfrihet). Jakten på den tidens frihetskämpar från regimer och myndigheter var i brutalitet hårdare än dagens men kampen fortgick ändå tills segern var vunnen. Man kan verkligen tala om ett ödets ironi när vi dag ser att åsikts- och yttrandefriheten har återgått till vad den var före 1800-talets slut. Vad skulle Hierta sagt om Aftonbladet av i dag som kanske är den tidning som hårdast motarbetar åsikts- och yttrandefriheten. Men också med reportrar som förnekar verkligheten.

Vi får emellertid inte låta oss nedslås. För om vi kämpar kan vi nå samma resultat som de vilka för hundra år sedan gav vårt land demokrati - vilken dagens politiker är på väg att ta ifrån oss  - om vi i högre grad använder den tidens kampmetoder.

Men då får vi inte vara rädda. Inte skämmas för vår kamp. Inte vara för "fina" att gå ut och strida på gator och torg. Inte anse det vara för obetydligt att gå ut på hemortens torg med plakat och spridande av flygblad, som vänder sig mot förstörelsen av vårt land. Inte bry oss om dem som med förakt och hån ser ner på oss.

En folkrörelse överträffar ett politiskt parti i möjligheten att samla människor med olika åsikterr eftersom man i denna möts kring ett fåtal frågor som är gemensamma och ofta återfinns hos ett antal människor i samtliga partier.

Att samlas i en folkrörelse och gå ut på gator och torg, kräver mer av mod än att sitta vid sin dator och skriva. Men en vilja att arbeta för en folkrörelse med allt vad utsatthet och smälek heter, visar på en  övertygelse om kampens nödvändighet. Nämligen att stoppa invandringen. Stoppa mångkulturen när den bryter mot de värden vi grundlagsfäst och lagt fast i allmän lagstiftning.

Med andra ord en kamp för ett högt utvecklat samhälle, där jämlikhet mellan kvinna och man är ovillkorlig. Där bildning premieras men primitivitet och vidskepelse bannlyses. Ett samhälle där ingen på grund av sin ideologi/religion/kultur får förtrycka eller bestämma hur andra skall leva sina liv så länge de inte skadar andra.

Fortsätter vi den väg som invandringen från framförallt islamska länder är på väg att föra oss, är inte endast den kamp, som startades för hundra år sedan förgäves, utan än värre är att det blir för oss alla ett liv med ständig terror och otrygghet.

En tillbakagång av utvecklingen på alla de områden som vi definierar vara en förutsättning för en högtstående civilisation -  i motsats till barbari. Den som ifrågasätter detta kan ju gå igenom vad som hänt i vårt land efter massinvandringen från Menaländer och sådana där islam är statsreligion - mot den inhemska svenska befolkningen. Bl a en omfattning av mord, våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom i en omfattning som saknar motstycke.

Men man har också tagit med sig sitt kvinnoförakt genom att hålla kvar sina egna kvinnor/flickor i ett brutalt förtryck även i vårt land och därmed gjort dessa  till andra klassens medborgare trots att det bryter mot grundlagen.

Trots detta kallar sig de som med landets statsminister Stefan Löfven i spetsen - som skall förhindra detta - sig för feminister och humanister!

Trots den enorma primitivism och vidskepelse som kännetecknar den kultur/religion som dagens invandrare är bärare av och som man försöker införa på olika områden i vårt land accepteras detta av sjuklövern. Inget kan därför vara en bättre mätare på sjuklöverns bildnings- och intellektuella nivå än just deras tolerans för i många fall rent barbariska seder och traditioner.

Jag vädjar nu till er som vill samma sak som jag att träda fram på samma vis som de vilka vid 1800-talets början startade kampen för det goda Sverige. Om vi verkligen vill rädda Sverige så är det möjligt.

Inte minst inför det val vi har framför oss och som kan bli ett ödesval för Sveriges folk om vi inte alla är beredda att kämpa för våra ideal.

Jag skulle här kunna namnge ett flertal som är vuxna uppgiften att leda oss mot seger. Men ni får själva den möjligheten.

Tänk tanken; om någon på varje torg i Sveriges alla kommuner en gång varje vecka demonstrerade med egenhändigt förfärdigade plakat mot massinvandringens konsekvenser för vårt land. Någon delade ut flygblad medan de som är lämpliga för detta föreläste på olika platser dit de är välkomna att göra detta. Nog skulle det få effekt. Jag räknar själv med att minst 300 personer tar del av mina åsikter när jag står ca två timmar på Stortorget i Gävle.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Jag väljer att avsluta detta gästinlägg med en text från Facebook. Författaren är anonym:

Jag känner sådan sorg och vrede över hur vårt land ser ut.

Idag har socialisterna varit ute på gatorna och skrikit ut sin längtan efter ett totalitärt samhälle.

Sosseregeringen har stått på podierna och spridit hat, hot och löften om vartannat.

Dessa satans folkförrädare som förstört vårt land totalt, har mage att ställa sig upp framför folk och berömma sig själva, när de borde sitta i järnring i en fuktig kall källarhålla.

De har sett till att varenda samhälle och stad i Sverige blivit en härdsmälta av otrygghet, kriminalitet och kulturkrockar.

Jag såg Joakim Lamottes inlägg om Lysekil. Folk är förtvivlade och ser sin lilla ort förvandlas till en gangsterhåla. De vågar inte tala öppet. De känner sig hotade och rädda.

Polisen gör ingenting och kolonisatörerna känner sig som kungar. De vet att de tagit över.

Likadant i nästan varenda samhälle idag där de slagit sig ner. Värnamo, Vänersborg, Ronneby, Helsingborg, Tingsryd, Gävle, Borlänge, Trollhättan mm mm.

Jag läste om Kungsbacka. Katerina Janouchs senaste inlägg. En liten fin ort en bit från Göteborg. Nu skall det in ytterligare nysvenskar men de har inte möjlighet att ta emot fler.

De måste köpa villavagnar för nästa 1 miljon styck till dessa som skall komma. Kommunledningen är väl medveten om att de förmodligen aldrig kommer att komma i arbete.

Detta är sossarnas Sverige. Och de har mage att stå runt om i Sverige idag och ösa sin skit över bland annat SD. De har inte fem öre skam i kroppen över vad de tillfogat svenskarna och vårt land för skada.

De använder oss som mjölkkor och värddjur. Vi står utan möjlighet att bromsa eller stoppa det övergrepp de begår mot oss.

Det finns ingen värre ondska än att behandla sitt folk som dessa korrumperade förrädare gjort. Och de har mage att visa sina fula trynen inför folkmassorna. Vilka inte var så många får man hoppas.

Jag hoppas vi blir kvitt dessa qvisslingar i september. Jag förstår att många moderatväljare är fly förbannade på Ulf Kristersson, som gång efter annan försäkrar att han hellre kryper in i sossegemenskapen, än att rädda Sverige tillsammans med SD.

De kan ta sin förbannade internationalism, globalism och öppna samhälle och stoppa upp där solen aldrig lyser.

De bäddar för ett inbördeskrig. Till slut tar svenska folket till vapen och skipar egen rättvisa. Om det aldrig funnits hat och rasism tidigare så har våra politikerförrädare sett till att detta snart exploderar.