torsdag 26 april 2018

Om dagissystemet och konformism - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, om dagens konformism:

”Har Anna Wahlgren i själva verket haft rätt om dagis?

Jag är en man på 86 år. Under min levnad har jag upplevt många strömningar i samhället.

Jag har minnen av politiker alltsedan Per Albin etc. Jag har arbetat inom privat, statlig och kommunal verksamhet. Har också en tid varit politiskt engagerad.

Men inte någon period tidigare har samhället genomsyrats av en sådan konformism (politisk korrekthet, pk) som tiden efter 2000. När jag nyligen lyssnade på Anna Wahlgren i SVT blev jag än mer övertygad om att hennes syn på dagis i mycket varit riktig.

Jag har sedan länge funderat över vad dagens konformism och likriktning inom politiken, medierna och statlig och kommunal förvaltning beror på. Att vi aldrig tidigare haft en sådan likriktning bland de nämnda är säkert.

När det gäller media (papperstidningar) har vi endast en tidning i Sverige som går mot strömmen i detta fall nämligen - Göteborgsposten.

Ett av de främsta kännetecknen för dagens konformism är hur försiktig ja rent av rädd man är att kritisera inte minst alla de negativa följderna av migrationen som utan överdrift hotar vårt samhälle såväl demokratiskt, tryggheten för medborgarna som risken för en tillbakagång på de områden som allas likhet inför lagen (endast svensk lag skall gälla) men framförallt rätten för varje människa att forma sitt eget liv så länge man inte skadar andra.

Den undfallenhet från politikernas och myndigheternas sida att med lagens kraft agera mot migranters brottslighet, liksom mediernas medvetna undvikande att med kraft kritisera sådant som inte ryms inom vår grundlagsfästa och i allmän lagstiftning fastlagda värdegrund tyder på någon slags gemensam nämnare vad beträffar konformism och likriktning. Denna undfallande och överseende attityd mot främst asylsökande, tiggare etc från politiker, myndigheter och medierna har närmast blivit så generell att vissa samhällskritiker myntat nya ord för att beskriva den.

Sålunda har Ann Heberlein myntat uttrycket "godhetssyndrom". Själv har jag talat om "snällism" och "tyckasyndom-ism".

Mycket allvarligt är givetvis också att dessa "godhetsapostlar" i stort sett negligerar och struntar i offren.

Förvånande är att ingen forskare i dag på allvar sökt förklara eller framlägga teorier vad denna för ett land så farliga utveckling har sin grund i. För den är redan mycket allvarlig. Man har ju från politikernas sida redan presenterat oroande ingrepp inte minst vad gäller åsikts- och yttrandefriheten. Men även i politiken har denna attityd och förhållningssätt fått negativa konsekvenser för demokratin.

Jag har själv varit en varm anhängare av "dagis" och förskolan. Men sedan ett tiotal år och inte minst efter massinvandringsvågen har jag djupare börjat fundera över den konformism som dagens politiska korrektheten har sin grund i.

Inte minst för att den är ett hot mot demokratin och friheten att uttrycka samhällskritik.

En djupare fundering på grundorsaken leder onekligen till tankar om "dagis" kan ha del i utvecklingen mot dagens konformism.

Under perioden kring sjuttiotalet pågick en mycket stark lobbyverksamhet för dagis. Under denna period gick flertalet barn på dagis. De personer, politiker, journalister och anställda inom stat och kommun som nu är i verksam ålder har säkert fått sin första skolning om samlevnad just på dagis.

Vi vet att dagis har ett stort inflytande på hur barnen skall umgås, vara och uppträda mot sina kamrater. Kan denna "fostran" ha präglat dem till osjälvständiga, passiva individer som inte hävdar sig utan viker undan för konfrontationer etc? Helt enkelt individer som inte agerar vid orättvisor utan slätar över. I stället får lära sig att tycka synd om och vara menlöst snäll.

De blir mer kollektivister i dess negativa betydelse än självständiga individer som vågar agera utifrån vad de ser och känner?

Kan dagens politiker, journalister, anställda inom stat och kommun ha "hjärntvättats" på dagis till att bli menlösa individer som inte rakryggat vågar kritisera samhällsproblem vilka de än är och var i från de än kommer?

Efter att ha hört Anna Wahlgren (även om jag inte ställer upp på allt) tror jag att dagis och längre fram skolan kan ha sin del i dagens konformism och likriktning från dem som borde stå upp för ett samhälle där öppenhet och kritik av allt som skadar människor och demokratin borde vara en självklarhet.”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle