tisdag 20 mars 2018

Om berättigat (?) hat - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, återkommer med ännu en betraktelse. Även denna gång anmäler jag avvikande åsikt relativt Olle. Som kristen är det förlåtelse som gäller för mig, inte hat. Hat ger mörkret energi, förlåtelse ger ljuset kraft. Vi behöver mer ljus i detta land. Mörker har vi nog av! Nu när detta är sagt, över till Olle:

Känslor som kärlek, hat, empati, glädje, sorg, lust, äckel, vrede etc är sådana som finns hos varje sund och frisk människa. Detta går inte att förneka. Avgörande är hur vi hanterar dem.

Trots detta pågår det från PK-eliten (sjuklöver och pk-media) ett medvetet agerande för att avprogrammera svenska folket många av dessa naturliga känslor och därmed förneka verkligheten.

I stället vill man ersätta dessa med vad t ex Ann Heberlein kallar godhetssyndrom och jag själv för snällism och tycka-syndom-ism.

Känslor som t ex hat får inte svenska folket ge uttryck för hur berättigad en sådan känsla kan vara mot individer, som utför vissa ogärningar.

Tyvärr har hat också kommit att användas på ett icke relevant och funktionellt sätt, t. ex. när någon påstår sig hata en person för dess hudfärg utan att denna person utfört gärningar, som kunnat rättfärdiga hatet.

För mig är det självklart att om en individ utför gärningar som mord, våldtäkt, rån, materiell förstörelse av egendom, försöker införa värderingar som helt strider mot vår grundlag och allmän lagstiftning så har jag full rätt att hata dessa personer.

Att hata gärningen men inte den som står för och utför denna är ologiskt och bottnar ofta i politikers medvetna försök att skydda utövarna. Men det tyder ju också på avtrubbning och känslokyla.

I Sverige har dessa skiljaktigheterna i synen på å ena sidan gärningen och å andra sidan gärningsmannen/männen nu gått så långt att sjuklövern och pk-media på alla sätt söker förhindra medborgarnas naturliga och sunda förhållningssätt mot de individer, som skapat den katastrof Sverige nu befinner sig i på grund av massinvandringen. Du får helt enkelt inte känna hat hur fruktansvärd gärningen än är.

Självklart är det sunt att känna hat mot Stefan Löfven och övriga sjuklövern genom den fasansfulla utveckling de orsakat svenska folket genom massinvandringen.

Självklart är det rätt att hata de individer som vill påtvinga svenska folket islamska värderingar som helt strider mot det civiliserade samhällets krav på frihet och humanitet.

Självklart är det rätt att hata de individer som vill förändra vårt samhälle på en rad områden som t ex att ta ifrån de svenska kvinnorna deras rättigheter. Men också hata dem som gjort att de svenska kvinnorna i stor utsträckning upplever en otrygghet som inte fanns innan massinvandringen.

Självklart har jag rätt att hata de individer som nu driver fram parallellsamhällen där rättssystem och rättigheter helt går emot vad som gällt och gäller i övriga Sverige.

Varför hatar jag Stefan Löfven? Självklart för hans gärningar. Och det är något speciellt med hans gärningar. Dessa - liksom  vissa andra nu levande men också historiska person gör - driver han helt av maktbegär och är beredd att utsätta svenska medborgare för nästan vad som helst för att behålla makten.

För maktens skull är han beredd att offra alla de värden som vi kämpat för i mer än hundra år.

Han har visat detta genom att offra de svenska kvinnornas trygghet, men också vår lagstiftade jämlikhet. Han tillåter köns-stympning, barn- och tvångsäktenskap, hävdar aldrig kvinnors rättigheter.

När han krävde av de kvinnliga ministrarna vid besöket i Iran att de skulle bära slöja var detta ett inslag av hans maktsträvanden. Genom att förhålla sig på ett sätt som de iranska diktatorerna gillade räknade han med att stärka  sin position. Nu senast såg vi det tydligt när han inte vill lagstifta mot böneutrop utan ansåg att det är en fråga för de kommunala församlingarna!

Hos den politiska maktmänniskans handlande går som en röd tråd att gärningarna hur hårt de än slår mot den egna befolkningen alltid styrs av att kunna behålla och stärka den egna makten.

Medborgarnas lidande kommer alltid i andra hand för dessa uslingar. Cynism och hänsynslöshet för att nå egna fördelar är några av Löfvens mera framträdande egenskaper.

Stefan Löfvens och därmed socialdemokratins möjlighet att behålla makten förutsätter att han vinner invandrarnas sympati.

Detta vet han och är därför beredd att gå hur långt som helst i eftergivenhet och undfallenhet mot invandrare som därmed kan komma att rösta på partiet. På motsatt sätt är han beredd till vilka förbrytelser som helst mot svenska folket och framförallt de som är emot massinvandringen.

När han nu bl a inrättar en människorättsmyndighet, föreslår i ett lagförslag att åsikts- och yttrandefriheten skall inskränkas är detta ett led i hans strävan att ta ifrån de svenska medborgarna all möjlighet att värna sin kultur och vår värdegrund och frihet. Såväl vår kultur som vår värdegrund har i motsats till islam, nått en så hög civilisationsnivå som vi kan vara stolta över, medan islam inte nått upp till civilisationens nedersta trappsteg.

Att nu också ge 9000 invandrar-"ungdomar" fortsatt uppehållstillstånd är en eftergift mot MP och Centern men också ännu ett svek mot tidigare löfte.

Vi har redan sett att Löfven fullständigt ignorerar att tiotusentals svenska kvinnor våldtagits eller utsatts för våldtäktsförsök. Vi kan konstatera att nästan hälften av Sveriges kvinnor känner ständig otrygghet och rädsla för att vistas ute ensamma. Jogging etc vågar de inte längre. De islamistiska invandrare som hävdar kvinnans underlägsenhet och därmed rätten för muslimska män att bestämma över dem kunde inte fått en mer följsam och lojal gynnare och beskyddare än Stefan Löfven.

Så Svensson. Som jag sa tidigare är det hur vi hanterar hatet som kan försvara det. Tror Du att det är kärlek eller hat de medborgare känner till - Stefan Löfven och övriga sjuklövern  - som drabbats av den katastrof massinvandringen av individer från en väsensskilld kultur orsakat vår egen?

Tror Du att det är kärlek eller hat de anhöriga känner till de mördade och rånade? Tror Du att det är kärlek till Stefan Löfven och sjuklövern alla de tusentals kvinnor känner som våldtagits, terroriserats och som skrämts att inte våga gå ut ensamma?

Tycker Du inte att hatet är motiverat mot Stefan Löfven och sjuklövern, som tagit ifrån de svenska kvinnorna deras trygghet och hundra års utveckling för jämställdhet och lika värde?

Om Du håller med mig om att denna utveckling jag redovisar här är sann borde Du också finna det naturligt att hata dem. Men då är det också viktigt att materialisera vårt hat till något som neutraliserar men också bestraffar sådana som Stefan Löfven och sjuklövern.

Det bästa vi då kan göra är att vid kommande val ta tifrån dem makten och därmed utestänga dem från ytterligare förstörelse av vårt land och kultur.

Än en gång Svensson. Det är legitimt att hata förtryck, våld, maktmissbruk och andra illgärningar. Men också viktigt och nödvändigt att materialisera det till handlingar som hindrar illgärningsmännen/maktmänniskorna att fortsätta sitt raserande av vårt goda samhälle.

Genom att Du och en majoritet röstar bort sjuklövern kan vi återupprätta det goda samhälle som sjuklövern med islamska allierade gör allt för att rasera.

Sviker Du har dina barn och barnbarn ingen framtid.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Olles gästinlägg om religiösa skolor hittar du här. Olles gästinlägg "Om ett folk som har fått nog" hittar du här.