tisdag 13 mars 2018

Om religiösa skolor - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka.

Religiösa skolor. Religiösa skolor.

Bort med alla religiösa skolor och höj därmed bildningsnivå och civilisationsgrad i Sverige.

Nu visar småhandlarna och hycklarna sitt rätta ansikte innebärande att vi aldrig kan lita på dem.

Så har då Socialdemokraterna kommit med ett av sina få vettiga och nödvändiga förslag under regeringsperioden - nämligen att avskaffa religiösa skolor. Visserligen är deras förslag troligtvis inte tillräckligt men innebär ändå en utveckling mot en högre civilisation och förhoppningsvis en ljusare framtid för de flickor som i dag hjärntvättas att bli andraklassens medborgare och vad gäller flickor såväl som pojkar aldrig kommer att integreras i det svenska samhället.

När nu V som enda part ställer upp på förslaget visar det på småaktigheten och obildningen hos övriga partier att i stället för att ställa upp på något som kommer att gagna Sverige som helhet i stället slår vakt om egna futiliteter. Annars hycklar de varje dag om hur synd det är om de ensamkommande barnen. Men att flickor i religiösa skolor får sitt liv totalt förstört det bryr sig inte dessa obildade individer om. Hellre då värna om det primitiva och outvecklade samhället.

Sålunda har nu såväl Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Gustav Fridolin, Jimmie Åkesson tydligt visat att de vill att Sverige skall stanna kvar på den nivå där vidskepelse och inte upplysning och forskning styr utbildningen av våra barn.

Att inte kunna som i fallet med religiösa skolor höja sig så mycket att de anser dessa tillhöra en förlegad tid visar på deras bristande intellektuella som kulturella utveckling. De må ha denna vantro för sig själva men när de pressar den på våra barn visar de att de fortfarande inte nått upp till civilisationens nedersta trappsteg.

Socialdemokraternas förslag är självklart inte tillräckligt för att stoppa islamiseringen, men ett steg på vågen och därför borde alla ställa upp.

Olle Ljungbeck, hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Och kulturmarxistiska svenska kyrkan då. Vad tycker de om religiösa skolor? Inte oväntat är de positiva då de följer svenska kyrkans islamiseringsagenda. Läs här.