torsdag 8 mars 2018

Om ett folk som har fått nog - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ett nytt inlägg som beskriver vad som många av oss känner.

Vi har fått nog!

Ingen dag förflyter utan att folkhemmet/Sverige utsätts för rasering av det vi håller högt och älskar.

Inte en dag förflyter utan att barbarerna från islam riktar förödande angrepp mot allt det våra förfäder kämpat för och som är en omistlig del av det arv vi fått från dem; demokrati, rättssamhället, jämlikheten, tryggheten, sammanhållningen etc.

När barbarerna angriper och raserar detta är det enda vi får höra från de ansvariga (sjuklöverpartierna); "vi visste inget, vi har tagit för lätt på det etc etc".

Något ansvar för det som skett och sker tar de inte på sig, trots att bevisen för deras skuld är enorma och på intet vis kan ifrågasättas.

När Solna-domen med de två islamistiska centerpartistiska nämndemännen kommer på tal förnekar Sverigeförstöraren Annie Lööf detta på ett så grovt sätt att man häpnar. Hon har känt till de här människorna och vad de står för i minst 10 år. Men kanske är det inte förvånande. Lögnen är i dag politikernas viktigaste redskap.


Men måste vi inte kraftfullare och mer utmanande lyfta fram deras brott till svenska folket när vi så gott som dagligen får erfara hur de tillsamman med barbarerna förstör inte endast vår grundlagsfästa värdegrund utan också materiella värden för tiotals miljarder årligen.

Måste vi inte utöver att ställa frågan; "Hur har de kunnat genom en helt oreglerad invandring släppa in flera hundratusen barbarer - för vilka demokrati, samarbete, jämställdhet för kvinnor, trygghet att vistas på vilken plats som helst utan att bli våldtagen eller rånad etc etc"? Men också ställa frågan vad det beror på att de närmast ser katastrofen som något normalt! På annat vis kan man inte förstå deras handlingsförlamning genom att inte generellt utvisa alla som begått brott där straffsatsen är fängelse.

Måste vi inte börja fundera om det finns ett samband med acceptansen för massinvandrarnas förbrytelser mot svenska folket och de abnorma politiska förslag som sjuklövern och deras ungdomspartier på fullt allvar fört fram.

Kan vi överhuvudtaget betrakta bl a Annie Lööf som fullt tillräknelig när hon förordar mångifte och att Sverige kan ta emot 35 miljoner människor?

Eller som liberalernas förslag att tillåta "syskonsex", nekrofili etc!

Kan deras sjuka beteende helt enkelt ha sin grund i någon form av hjärntvätt! Kan dagis ha någon skuld i detta. (Jag har alltid varit en hängiven supporter för dagis och förskolan). Men det går samtidigt inte att komma ifrån att i förskolorna sedan lång tid tillbaka odlats samlevnadsformer som väl kan jämföras med hjärntvätt. Där det som Weberlin kallar godhetssyndromet och jag själv brukar benämna snällism och tyckasyndom-ism bedrivs på ett sätt som är snarlikt hjärntvätt.

Eller kan det enbart bero på en medveten strategi från mediernas och politikernas sida. Men hur kan det vara möjligt att den politiska korrektheten och enhetligheten omfattas av flertalet medier (med ett tydligt undantag GP) och politiska partier utom SD? Varför finns det inga "upprorsmän/kvinnor" som tar striden om rätten för varje svensk medborgare att ha en egen åsikt om massinvandringen men också driva dessa åsikter utan att hindras!

Sedan någon vecka pågår det i ett flertal dagstidningar någon slags snyft- och gråtvals där politikerna begråts för sin påstådda utsatthet av hat och förföljelse.

Inte minst Gefle Dagblad tar så gott som alla politiker i försvar hur illa de än förvaltat sitt pund. T ex blir snyftningarna för en av de ledande socialdemokratiska politikerna närmast parodiska. Till saken hör att denna politiker varit en total politisk katastrof för invånarna.


Däremot är det ingen av medierna som skulle kunna komma på tanken att vi som inte tillhör PK- eliten kanske drabbats och drabbas i än högre grad.

Jag kan ta mig själv som exempel. Fyller 86 om någon månad. Har i hela mitt liv kämpat för demokrati, rättssäkerhet, jämställdhet mellan män och kvinnor, flickor och pojkar. För ett sekulärt samhälle där religion aldrig får inkräkta på politiken eller på annat sätt styra ett samhälle.

Från 75-års åldern och framåt har jag kallats till förhör av Säpo 4 ggr. En gång efter fyllda 80 blev jag handfast bortförd (efter anmälan av en politiker) av två poliser på torget i Gävle där även mitt plakat konfiskerades.

Senast men troligen inte sista gången blev jag trakasserad och falskt anklagad av en socialdemokratisk riksdagsledamot, Elin Lundgren, Gävle.

När hon tagit del av vad jag argumenterade för på mitt "demonstrationsplakat" rusade hon till Gefle Dagblad och berättade att; "Jag blev så jävla provocerad". Självklart fick hon in detta i tidningen med tillägget att jag var tidigare dömd för hets mot folkgrupp. Men inte nog med detta utan hon anmälde mig också för polisen.

Nu är verkligheten en annan. Jag har aldrig blivit straffad eller dömd för något. Jag fick också tillbaka mitt plakat (ärendet hade varit ända upp hos riksåklagaren) med meddelande från åklagaren att jag inte gjort mig skyldig till någon slags brottslig handling utan helt hållit mig inom yttrandefrihetsgrundlagen ram. Och detta gäller också alla de övriga tillfällen då man försökt tysta mig.

Men inte ens när jag i Gefle Dagblad ville visa dem åklagarens rentvående av mig fick jag in detta i tidningen.

När jag då contrade med att anmäla denna moraliskt högtstående och språkligt bildade socialdemokratiska riksdagsledamot fann hon för gott att ta bort det hon skrivit på nätet. Sannolikt oroades hon över att hennes falska anklagelse kunde komma att tunna ut bankkontot.

Agerandet från hennes sida där hon går till tidningen men också gör en anmälan om hets mot folkgrupp utan att ha förvissat sig om min skuld visar att hon inte har någon större sympati för medborgarnas grundlagsenliga rättigheter.

Att jag även vid mina demonstrationer blivit hotad av invandrare tycks även för polisen vara en bisak.

Senaste gången jag kontaktade denna om en sådan hotelse fick jag beskedet att polisen hade annat att göra!

Svensson. Inser Du att läget vad beträffar de svenska medborgarnas åsikts- och yttrandefrihet har inskränkts och kommer att inskränkas än mer om Du röstar på sjuklövern. Jag har nått en ålder där man om man haft ett öppet och nyfiket sinne lärt sig mycket om tidigare historia.

Vad jag vill ha sagt är att det i dag knappast går att skilja Sverige från den begränsning av åsikts- och yttrandefriheten som rådde i forna Sovjetunionen, DDR och Nazityskland men också i ett flertal ytterligare kommunistiska stater liksom de där Islam är statsreligion.


Hur länge till kan vi låta det fortsätta så här, innan det är försent?

Du har inte bara ansvar för dig själv utan i ännu högre grad för dina efterkommande. Accepterar Du dagens utveckling kommer dina efterkommande att bli förslavade.

Hade jag i dag varit 40 år yngre skulle jag tveklöst bildat ett medborgargarde som inte skulle tvekat att slå tillbaka mot barbarernas terror!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle