söndag 4 mars 2018

Om brott mot svenska folket - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka.

Sjuklövern är skyldig till folkbrott mot svenska folket!

Sveriges medborgare; kvinnor, män, flickor pojkar som uppnått rösträttsåldern tänker ni än en gång rösta fram en regering bestående av representanter för sjuklövern som utgör de värsta brottslingar och kriminella individer som någonsin regerat Sverige?

Att ovanstående är en sanning går inte att förneka.

Alla demokratiska krafter måste därför gå samman mot den mest antidemokratiska, rasistiska, kvinnoförnedrande och djupt kriminella politiska organisation 7-klövern utgör.

Det våld sjuklövern utsatt och utsätter svenska kvinnor, män, flickor och pojkar för genom massinvandringen är av så enorma dimensioner att de helt saknar motstycke i tidigare svensk historia.

Våldet som sjuklövern - genom massinvandringen av individer som inte nått upp till civilisationens nedersta trappsteg - är ansvarig för är så enormt grymt och har fört Sverige tillbaka till en tid med total laglöshet från de inkommande.

Allt det som tidigare svenska politiker, kvinnor och män byggt upp av demokrati, trygghet, jämlikhet mellan könen etc har de obildade, intellektuellt underutvecklade sjuklöverpolitikerna raserat och i stället skapat ett "samhälle" där otrygghet, obildning, primitivitet ja rent ut barbari blivit den rådande samhällsbilden. Kulturellt är vi även inom detta område på väg mot en total katastrof pga den obildning och det intellektuella underskott, som är ett faktum bland sjuklöverns politiker.

En jämförelse å ena sidan mellan ministärerna Erlander och å andra sidan den Löfvenska är som en jämförelse mellan högt bildade och intellektuellt högtstående individer med sådana som närmast får betraktas som helt utan kultur och begåvningsmässigt undermåliga för sina nuvarande uppgifter.

Dagens regeringschef är mer att likna vid en stamhövding i mörkaste Afrika för vilken vidskepelse, förnedring av kvinnor och helt utan rättsmedvetande styr hans handlingar. Han har på några års tid gjort vårt land till det mest otrygga  och våldsinriktade landet mot framförallt kvinnor, flickor.

Liknelsen med en barbar från en barbarstat ser vi dagligen bekräftad. Han har brutit ned och förkastat alla de jämlikhetssträvanden mellan kvinnor och män som vi lagstiftat om.

Ingen svensk kvinna kan i dag känna sig trygg vare sig hon rör sig i stadsmiljön, hemma i boendemiljön, i motionsspåret etc. Ingen svensk flicka kan känna sig trygg på stan, i skolan, på motionsrundan, i simhallen, i skolsalen eller på väg hem från skolan.

Stefan Löfven tiger still när en barbar tillåtes vara rektor för en skola med över femhundra elever - flickor och pojkar.  

Trots att denne har en värdegrund som är lika extrem och rå som den mest avskyvärda barbar, accepterar Stefan Löfven honom som ledare för en svensk skola!

De politiker - sjuklövern - som skapat och orsakat massinvandringskatastrofen  är det fullt riktigt att jämföra med nazister och våldsverkare. Synonymt med dessa är att de allra minst vill erkänna sin skuld mot svenska folket. I detta liknar de också nazister och våldsmän som aldrig vill erkänna sin skuld. I mycket har detta att göra med deras grava intellektuella brister och total avsaknad av bildning och moral. Därför kan de aldrig förlåtas utan vår strävan måste vara så länge någon av dem lever att bestraffa dem för sina ogärningar mot vårt folk.

Den bestraffning norska folket stod för efter kriget mot de överlöpare som gjorde gemensam sak med de tyska nazisterna måste bli den norm som vägleder oss när sanningens ögonblick en gång randas. Ingen av de som inte i dag erkänner sin skuld och är beredda att kasta ut barbarerna skall undkomma sitt straff!

Svensson har Du någon gång funderat över varför sjuklöverns politiker hur mycket de invandrade barbarerna än våldför sig på ditt folk ingen enda av dessa politiker erkänner sin skuld utan i stället på alla sätt söker förhindra kunskapen om vilka förövarna är bl a vilken etnicitet de har! Jo de vill till varje pris skydda sig från anklagelsen om folkbrott. En bekännelse om sitt ansvar skull otvivelaktigt göra dem skyldiga till det folkbrott som nu accelererar hela tiden!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle