söndag 28 januari 2018

Om vem som skadat Sverige mest - Gästinlägg

Olle Ljungbeck är här igen med en ny analys. Vem har skadat svenska folket mest? Svenska nazister eller Stefan Löfvén?

När statsminister Stefan Löfvén på "Förintelsedagen" den 27 januari talade om förintelsen angrep han de svenska nazisterna men inte ett ord om dem, som efter Stefan Löfvéns regeringstillträde gjort livet till ett helvete för medborgarna i Sverige.

Jag avskyr nazister och har alltid gjort det. Men de som har öppna ögon och vill ge en objektiv beskrivning av de svenska nazisterna allt sedan 30-talet kan inte beskylla dem för att tillnärmelsevis ha skadat Sverige och svenska medborgare som Stefan Löfvén gjort genom sin katastrofala massinvandringspolitik.

Självklart skall all nazism bekämpas liksom alla auktoritära system. Men dagens nazister i Sverige är en samling virriga stackare, för obegåvade att forma en ideologi. Denna tar sig i dag mest uttryck i hakkorskludder och gap och skrik på gator och torg.

Även om jag avskyr nazister så anser jag att deras agerande skiljer sig enormt från det tusenfaldiga våld i form av mord, gruppvåldtäkter/våldtäkter, rån, terror förstörelse av enskild och allmän egendom som de invandrare/asylsökandena gjort sig skyldiga till, som Stefan Löfvén släppt in i landet utan att höra folket.

När han därför på Förintelsedagen endast nämnde nazisterna och inte dem som gjort Sverige till ett helvete att leva i utan också gjort det till ett av de otryggaste samhällena i världen för framförallt svenska kvinnor/flickor visade han sin moraliska uselhet att inte nämna dessa. Självklart vill han inte erkänna att han mer än någon annan i Sveriges historia vållat så katastrofala lidanden och hot mot svenska folket som vi nu påminns om varje dag.

Det svenska samhällets grundvärderingar som skapats av i motsats till Löfvén, verkliga humanister är nu hotade av vad som inte går att benämna med andra ord än barbarer.

I Sverige har vi enligt Säpo 300 organiserade nazister. Stefan Löfvén har släppt in flera hundratusen individer varav flertalet bekänner sig till islam och som skapat en brottslighet i Sverige som är katastrofal.

Nyligen uppgav medierna att Socialdemokraterna har en valbudget på 100 miljoner. Att LO enligt uppgift står för mellan 20-30  av dessa miljoner får ur inte minst moralisk synpunkt anses vara betänkligt. (Ingen organisation bör få skänka medel till politiska organisationer. Allra minst om organisationen har medlemmar av olika politisk åsikt.

Men inte ens om alla medlemmarna har samma). I det här fallet är det en skandal eftersom drygt 30 procent av medlemmarna i LO är arbetare som också är medlemmar i SD eller röstar på detta partt. Men inte nog härmed. Samtidigt som Socialdemokraterna är beredda att ta emot dessa miljoner står Stefan Löfvén så gott som varje dag och anklagar SD för de mest orimliga och osanna påståenden!

Denne man Stefan Löfvén är helt befriad från skrupler och är därför mycket farligare än de tandlösa, enfaldiga och löjliga nazister han jagar, i stället för de som inte endast är ett hot mot Sverige som nation utan i dag också står för den råa antisemitismen.

Men i detta liknar han Hitlertidens nazister som alltid gjorde  oskyldiga till syndabockar. Att denne despot och primitiva personlighet får stå så oemotsagd är ju framförallt medierna skuld till.

Men givetvis också de politiker som medverkat till Sveriges väg mot katastrof.

Därför var det inte modigt - men väl rakryggat - när Ebba Busch Thor nu klargjort att det är invandrare/asylsökande som är de många och verkliga antisemiterna.

Jag är rädd för Stefan Löfvén. Nej inte fysiskt. Nej jag är rädd för den ideologi han innerst inne står för (flertalet kan väl i dag se att denna omfattar ett auktoritärt och inte ett demokratiskt system).

Får denne man möjligheten att regera Sverige ytterligare en fyra års period är Sverige förlorat. Kvinnor/flickor kommer inte längre att garanteras jämställdhet med män. De kommer att tvingas leva under ständig otrygghet.

Att Stefan Löfven attraheras av ett sådant samhälle visar ju hans regeringstid. Under denna period har mord, våldtäkter, rån, hedersvåld, barnäktenskap, tvångsgifte, könsstympning, uppkomsten av parallellsamhällen och utanförskap hela tiden accelererat. Trots denna fruktansvärda utveckling är det enda han varnar för - några hundratal virriga individer som i huvudsak ägnar sig åt barnsligt kludder och förvirrde rop och skrän.

Stefan Löfven; " när besökte du en gruppvåldtagen/våldtagen kvinna/flicka senast. Jag har hört att du inte var sen att besöka en av de du släppt in i landet som råkat utför någon slags handgripligheter men aldrig någon av de tusentals för vilkas lidande du bär skulden!

Jo jag förstår varför du inte gjort detta. Att konfronteras med den verklighet du har gjort till vardag för svenska folket skulle kanske bli för starkt. Du skulle väl inte minst ha svårighet att skylla det våld du orsakat genom att du inte bara släppt in utan fortsätter att släppa in barbarer - på en liten förvirrad och i stort sett impotent grupp.

Kanske skulle det kunna få dig att inse din enorma skuld och inte som hittills endast lova göra något åt katastrofen utan att låta orden följas av handling. Jag tror emellertid inte på en sådan utveckling. Som tidigare rekryterare av allt från springpojkar till direktörer misströstar jag om möjligheten av en sådan utveckling. Jag har studerat dig under så lång tid nu att jag är säker på ett du hellre offrar Sverige och Sveriges folk än att erkänna ditt enorma brott och lämna politiken.

Därför är min förhoppning att svenska folket utöver att läsa ovanstående öppnar sina ögon för den verklighet du har skapat. Gör de det är jag övertygad om att du gjort ditt inom politiken.

Men självklart skall du ställas till svars även om du avgår.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle.

Olles recept för att återställa Sverige hittar du här och Olles anmälan mot Stefan Löfvén hittar du här.