fredag 26 januari 2018

Om en uppmaning till bön för Sverige


En broder i Kristus, Lars Enarson, skriver i en artikel med namnet SVERIGE 7:14 – En uppmaning till bön för Sverige inför valet 2018. 

Lars Enarson artikel hittar du här:

Morgonen den 12 januari väckte Guds Ande mig med följande oerhört allvarliga ord till Sverige:

”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.”

Denna medvetna strategi att bryta ner samhället kommer inte ursprungligen från människor, utan från ”härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn.” (Ef 2:2) ”den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen.” (Upp 12:9) En liknande utveckling pågår mer eller mindre i alla länder över hela världen för att bereda vägen för antikrists världsvida maktövertagande. Men händelseförloppet har förmodligen gått längre i Sverige än i något annat land. Allt står inte väl till. Sverige befinner sig just nu på randen till en avgrund.

Nedbrytningsprocessen har pågått under en längre tid i vårt land, men har nu nått en kritisk brytpunkt. Om inte en radikal förändring snart äger rum kommer den totalitära, antikristliga diktaturen inom kort att vara ett etablerat faktum i Sverige. Anarkins våld kommer att lägra sig som ett tjockt mörker över landet och sedan kommer myndigheternas tvångströja med ogudaktiga lagar att dras åt så hårt att ingen längre kan verka fritt. Höstens val kan vara den sista chansen vi har kvar att rädda Sverige från att gå under.

Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras säger Guds Ord. 2016 fick en profet i norra Sverige frambära följande varningsord, som på flera sätt bekräftar det Gud talade till mig på morgonen den 12 januari, 2018:

”Så säger Herren, Sverige kommer snart att besudlas. Fienden äger tronen i Sverige, i media och i politiken. Sverige gör vad Satan anbefaller om. Detta innebär att Sverige drar Guds dom över sig. Sverige kommer att falla hårt och det sker snart. Många av Mitt folk kommer inte att förstå varför olyckan drar in.

Sverige har skenet av att vara ett gott land. Men det är bara på ytan. Var på er vakt, säger Herren. När Min dom kommer så kommer Jag också att visa på en väg ut. En del av er kommer Jag att flytta till andra nationer. Andra kommer Jag att ge nyckelroller. Väckelse kommer, men först kommer straffet. Jag är Sveriges domare. Jag ensam avgör om Sverige ska bestå som land eller om ni ska ingå i ett kommande Ryssland. Amen.” (Profetia framburen av Åke Forslin, Skellefteå, 2016.)

Det är en lång text Enarson har skrivit men ni måste läsa den! Jag avser inte upprepa vad som sägs utan hänvisar till texten.

Vad Enarson skriver är samma sak som jag känt i min ande en längre tid nu. Sverige är under Guds dom och det finns bara ett sätt att rädda landet, och det är genom bön. Reser sig inte Sveriges kristna upp nu och förenas i gemensam bön finns det ingen som helst chans att rädda Sverige från satans lakejer som helt kontrollerar myndigheter, regering, riksdag, svenska kyrkan, media m.m.

Därför uppmanar jag alla kristna läsare på min blogg att följa Enarsons uppmaning till 7, 14 eller 21 minuter bön på knä varje dag. Be för Sverige och be för auktoriteter i landet!

Sverige håller alltså på att förvandlas till en av världens första Anti-Krist-Diktaturer och många ser det inte ens. Men det finns en sak som kan vända utvecklingen och den stavas B Ö N. Lyssna på Lars Enarson nedan.Läs också mitt blogginlägg här med titeln Om behovet av storstädning i Sverige - Del 2


Om ett exempel på Gefle dagblads objektivitet - Gästinlägg


Olle Ljungbeck återkommer med ett nytt gästinlägg:

Jag har sedan några år tillbaka ensam demonstrerat på Stortorget (med plakat) i Gävle rörande frågor jag starkt känner för.


För några månader sedan hände det vid ett sådant tillfälle att den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren kom förbi och blev enligt henne själv, "jävligt förbannad" över vad som stod på mitt plakat.

Trots att hon är riksdagsledamot nöjde hon sig inte med att först kontrollera om det som stod på mitt plakat stred mot yttrandefriheten, vilket det inte gjorde. I stället skyndade hon sig att anmäla mig för polisen samt tog kontakt med Gefle Dagblad om händelsen. Hon anklagade mig också för att ha straffats för "hets mot folkgrupp" vid ett tidigare tillfälle.

Detta är en lögn. Trots mina snart 86 år har jag aldrig vare sig blivit straffad eller dömd för något brott.

Gefle Dagblad gav henne sålunda utrymme att i tidningen anklaga mig för en händelse jag var inblandad i som var helt lagenlig.

Dagen därefter blev jag uppringd av en journalist från dagbladet som undrade om hon fick intervjua mig om min demonstration. Jo det gick jag med på. Min förvåning blev därför stor när intervjun inte kom in i tidningen. Jag ringde då upp vederbörande intervjuare som inte kunde förklara varför intervjun inte togs in.

För mig är det förvånande att en tidning tar in en falsk anklagelse mot mig från en annan person uta att jag får förklara mig. Så gör väl knappast en seriös men väl en oseriös tidning.

Lika förvånad blev jag något år tidigare när jag också demonstrerat ensam med ett plakat. Då blev jag efter anmälan från en okänd person avförd av polis från torget och mitt plakat togs i beslag.

Anmälaren påstod att jag gjort mig skyldig till såväl hets mot folkgrupp som hädelse. Varken anmälaren eller sedermera Gefle Dagblad kände till att hädelseparagrafen utgått för flera år sedan.

Dagen därpå hade Gefle Dagblad nämligen en notis om att en man som "gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp och hädelse avförts från torget av polisen". Ungefär tre veckor senare fick jag meddelande från åklagaren att jag kunde komma och hämta mitt plakat eftersom jag inte gjort mig skyldig till brottslig handling och inte brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Det märkliga var emellertid att någon rättelse inte infördes i Gefle Dagblad utan jag är väl i allmänhetens ögon fortfarande en brottsling.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle