måndag 15 januari 2018

Om ryssfobin i Sverige - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med dagens andra inlägg. Det första hittar du här. Denna gång med ett inlägg som stämmer helt med min egen uppfattning. Ryssfobin i Sverige är en konsekvens av att Sverige är en lydstat åt den djupa staten (Khazarmaffian i USA) som just nu faller samman.

Ett gigantiskt bygge av lögner. Lika illa är det med Khazarmaffians bygge NATO som inte ens kan erkänna att det som händer i Libyen är en direkt följd av att man bombade landet tillbaka till medeltiden och plundrade namnet för petrodollarns skull. Läs vad Anders Fogh Rasmussen skriver här.

Han snärjer in sig i lögner. Hela NATO, ja hela västvärlden, tycks numera baseras på lögner och NATO är inte det NATO som jag arbetade i under många år längre.

Korruptionen och ryssfobin i Sverige innebär att Sverige missar tåget helt att vara med nu när den nya sidenvägen byggs av Kina och Ryssland. Västvärlden är dömd till undergång och det är helt självförvållat. Framtiden finns österut.

När USA och EU faller samman i inbördeskrig, och när petrodollarn krashar, kommer Sverige falla med husse. Så onödigt då vi hade chansen, men tåget går NU!! Kinakännaren Brage Norin skriver om Kina:

Kina drar iväg som en raket - succé, succé, succé, ...

Kinas handelsöverskott ökade fjärde månaden i sträck och passerade den magiska gränsen 50 miljarder dollar med råge i december 2017 (54,7). Marknaden chockades. Prognosen 37 miljarder dollar var en av marknadens mest misslyckade spådomar någonsin. Trots den enorma importen av olja - världens i särklass högsta - slutade handelsöverskottet under året 2017 på hisnande  423 miljarder dollar (nästan en halv "trillion" dollar). Handelsöverskottet gentemot USA blev "all time high" - 276 miljarder dollar.

År 2017 blev ett ovanligt gott år för världsekonomin, det bästa efter finanskrisen 2008. Den globala tillväxten slutade på 3,3% under året 2017. Tillväxtekonomierna i öster rusar vidare med mycket höga tillväxttal. 

Han skriver om USA och Sverige:

Det tar mycket lång tid för USA att hämta sig. Om två årtionden är USA ett land i Nordamerika som alla andra länder på hela den amerikanska kontinenten - från Kanada i norr till Argentina i söder.  

Ett nord- och sydamerikanskt frihandelsområde är givet. Oj vad den nya världen i fred är efterlängtad. 

Övergången blir mycket besvärlig. Ett nationellt trauma i Sverige är oundvikligt. 

Sanningen om finansfamiljen Wallenbergs engagemang för att bygga upp Europas största krigsarmé genom tiderna kommer att chockera oss. Sanningen om vems ärenden Hitler gick kommer att skaka hela den förljugna världen. 

Vad ska vi göra med CIA:s femtekolonn i vårt land? Stackars oss. Förräderiet mot Moder Svea var grymt. Att städa upp efter kvislingarna i Riksdagen är inte gjort i en handvändning.

Över till Olle:

Till Polismyndigheten.

Anmälan.

Jag anmäler härmed riksdagsledamöterna Mikael Oskarsson, Hans Wallmark och Allan Widman för medvetet spridande av desinformation om hot från främmande makt.

Att deras uttalanden är desinformation kan lätt konstateras därför att den helt saknar saklig grund och bevis för att Sverige skulle vara utsatt för hot.

Deras såväl muntliga som skriftliga uttalanden är dåligt underbyggda, intellektuellt undermåliga och tyder aldrig på att de äger verklig kunskap om sakernas förhållanden.

Deras syftemål syns i hög grad enbart gå ut på att skrämma medborgarna för att hot utgår från visst håll för att ansluta Sverige till den allians som de tydligt föredrar utan att därmed ha någon som helst säkerhet om en anslutning till denna skulle främja tryggheten för de svenska medborgarna.

Allt deras resonemang om det påstådda hotet vittnar om en intellektuell torftighet och en närmast demagogisk inställning till de eller den stat de riktar sin osakliga och är tydligt. Deras kritik grundas i stället helt på känslor och personliga sympatier för den stat/allians de tydligt visar sina sympatier för.

Detta är emellertid inte förenligt med att samtidigt sitta som medlem i ett utskott som hanterar rikets säkerhet.

------

För att påvisa de nämnda ledamöternas brist på såväl utredningskapacitet som helhetssyn bifogar jag nedanstående synpunkter som om jag haft tid, jag då kunnat ge en betydligt grundligare information om nämnda ledamöters ytterst ytliga kunskaper.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Som när värnplikten avskaffades var en av få som starkt ifrågasatte den tidens riksdagsledamöters intellektuella nivå. DS

En lögnaktighet som är jämförbar med demagogi.

I dag pågår det en lögnkampanj mot Ryssland från regeringen och sex avlöverpartierna som i sin brist på saklighet och logik närmast får anses vara demagogisk.

Det har från demagogernas sida aldrig funnits minsta intresse att närmare undersöka varför Ryssland skulle vara ett hot. Ej heller hur framtiden ser ut för Ryssland och utifrån ett sådant perspektiv göra en värdering om hot verkligen föreligger.

När EU för ett antal år sedan införde sanktioner mot Ryssland fanns det inga "rationella" orsaker till detta. Varken Ukraina eller något annat land hotades. "Annekteringen" av Krim var inte heller skäl för detta. Utan sanktionerna var ett led i USA.s och Natos maktspel och inget annat. Skulle USA behandlats på samma sätt som Ryssland skulle detta land ständigt befinna sig på svarta listan.

Som den lydige vasall EU är så böjde man sig för USA.s krav.

När nu sex av sjuklöverpartierna knappast finner ord tillräckligt skrämmande för att tala om för svenska folket vilket hot Ryssland utgör har detta också sin förklaring. Orsaken är i det här fallet inte heller "rationell". Grundorsaken till deras lögnaktighet är nämligen konsekvenserna av massinvandringen.

För var dag som går blir följderna av denna uppenbart alltmer katastrofal och samtliga partier i sjuklövern fasar för framtiden. Men tiger givetvis om detta.

Tills i går 21/12 då Magdalena Andersson inför det skräckscenario vi har framför oss äntligen talade klartext! Men kommer regeringen att agera?

Att inför det kommande valet sanningsenligt för medborgarna förklara situationens allvar skulle innebära ett misstroende mot de sju partierna som skulle få förkrossande följder i valet.

Att spela upp ett hot utifrån - som inte finns - när de inrikes problemen tornar upp sig på ett sätt för vilket man saknar lösning har regeringar använt sig av i alla tider.

Endast en dåre skulle inlåta sig i något utrikesäventyr när man sitter på ett guldägg som Putin gör. Och Putin är ingen dåre utan kanske den skarpaste statsmannen i världen i dag.

Vilka är då guldäggen?

JO! Inget annat land har såda enorma naturresurser som Ryssland. De består av av god jordbruksjord, skog, malmer, olja, gas etc.

Landet ligger på norra halvklotet vilket gör att det ur klimatsynpunkt inte kommer att drabbas tillnärmelsevis som södra halvklotets stater.

Med sina enorma arealer av god jordbruksjord kommer landet om några få år att vara Europas "kornbod", ja kanske världens. Man är redan på väg.

Kina och Ryssland storsatsar nu på kolossala projekt i asiatiska Ryssland. Allt detta leder till
"megainfrastrukturprojekt" som järn-/motorvägar, liksom jättelika gruvprojekt innefattande i stort sett alla slags malmer. I förlängningen följer en jättelik industrialiseringsvåg.

Utvecklingen av isbrytare kommer att leda till åtkomsten och nyttiggörandet av naturtillgångarna i den del av Ryssland som gränsar mot norra ishavet på ett sätt som få kunnat ana.

Redan nu kan vi ur ekonomisk statistik ana den enorma utvecklingskapacitet som finns.

Några siffror:

- Rysslands handelsöverskott ökade 50 % i oktober jämfört med samma månad i fjol.

- Perioden jan - okt blev överskottet 90 miljarder dollar jämfört med 70 året innan.

- Årets totala handelsöverskott rör sig strax över 100 miljarder dollar.

- Ett överskott som troligen kommer att skena de närmaste åren. Såväl Kinas som Rysslands ekonomier exploderar.

Den enorma ekonomiska expensionen i Asien där bl a Ryssland är vinnare till följd av sina enorma naturtillgångar gör också att Ryssland inte behöver Europa men Europa mer än väl behöver Ryssland.

Agerandet från EU såväl från Sverige mot Ryssland innebär inget annat än att dessa skjuter sig i båda fötterna. Som i sin tur kan leda till en recession, vilken kan bli den djupaste någonsin.

Att då hoppas på USA är som att vända sig till en utblottad f d miljardär.

Den besinningslösa demagogi som regeringen, försvarsutskottets ledamöter, S, M, L, KD, FP, C jämte ett antal riksdagsledamöter och överbefälhavaren m fl söker skrämma medborgarna med i sina lögner om Ryssland - som ett hot - har sannolikt aldrig tidigare förekommit. Inte ens under det kalla kriget eller under andra världskriget.

Och eftersom det inte finns minsta sanningshalt i påståendena måste orsaken att skrämma medborgarna på det mest demagogiska sätt vara en annan än att Ryssland skulle vara ett hot.

Aldrig minsta försök till en realistisk och saklig värdering hur framtiden ter sig för Ryssland.

Och utifrån en sådan granskning göra en bedömning om vi är hotade. Endast obevisade beskyllningar utan minsta bevis. Samma primitiva beteenden som med ubåtarna.

Det är skrämmande att höra företrädare för försvarsutskottet och försvarsberedningen som Oscarsson, Wiman och Wallmark göra uttalanden som helt saknar stringens, klarhet och skärpa i en så viktig fråga som om vi är hotade av ett annat land.

Att socialdemokraterna (som jag visserligen inte i dag har minsta förtroende för) ställer upp på detta är ju inget annat än ett sätt att få vara kvar vid makten.

Min uppfattning om en objektiv och sanningsenlig utredning, skulle definitivt göra slut på alla spekulationer att Ryssland är ett hot.

Istället borde EU och Sverige inleda förhandlingar med Ryssland på alla områden. Ett samarbete som nu kineserna sett vikten av.

Om inte, kommer Europa att bli en förlorare liksom Sverige.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Så långt Olle. Jag låter Brage Norin avsluta detta inlägg.

OM MAN HAR SJUK HUMOR ÄR USA:s POLITIK DJÄVLIGT UNDERHÅLLANDE.

Inget land kan skaffa sig kärnvapen utan att kunna höganrika uran. Iran låganrikar uran för sina egna behov vilket även Saudiarabien är fast besluten att göra i framtiden. Allt sker under noga kontrollerade former och inspektioner sker regelbundet enligt internationella överenskommelser.

Alla vet att Nordkorea inte anrikar uran. Av denna enkla anledning kan inte landet tillverka några kärnvapen. Varför har ingen hört talas om att Nordkorea anrikar uran? Har CIA glömt att anklaga landet för att anrika uran? Nej - CIA hade redan tidigt fastnat i en egen fälla.

Om de anklagat Nordkorea för att anrika uran hade IAEA naturligtvis tvingats utreda saken. CIA hade under många år full kontroll över landet och ville inte dra in IAEA som naturligtvis skulle konstatera faktum - att ingen anrikning av uran ägde rum i Nordkorea.

Huvuduppgiften för CIA:s femtekolonn i Nordkorea var att hota alla sina grannar i Sydostasien med kärnvapen. Sådana skräckinjagande hot skulle minsann tvinga alla länder i Sydostasien att skyndsamt begära amerikanskt skydd. Offensiva THAAD-missilsystem måste placeras ut runt hela Kina - förlåt - jag menar Nordkorea. Hela den synnerligen genomskinliga CIA-planen hade aldrig kunnat genomföras om IAEA konstaterat att ingen anrikning förekom.

Irans låganrikning har stötts och blötts dygnet runt i åratal. CIA har aldrig missat något tillfälle att anklaga Iran för
att även höganrika uran med syfte att tillverka kärnvapen. Alla IAEA:s inspektioner har slutet i samma slutsats.

Iran uppfyller alla internationella krav. Iran kan därför inte tillverka kärnvapen - punkt slut. USA kunde inte ljuga vidare.

Nå - varifrån kom då de kärnvapen som sprängdes i Nordkorea när landet var i CIA:s händer? Var det Kina eller Ryssland som smugglade in kärnvapen till landet? Var det kanske Grönland eller Island? Kan någon gissa???

Är det någon som kan föreställa sig hur spyless Kina var på de ständiga kärnvapenhoten från Nordkorea. Jag kan garantera att ingen operation har planerats noggrannare i Kinas historia än att bli kvitt CIA:s drägg från Nordkorea.

Att operationen lyckades måste ha varit en av den kinesiska säkerhetstjänstens största framgångar någonsin. Även den ryska säkerhetstjänsten var djupt inblandad i den känsliga operationen. Hela världen kan nu andas ut. Hoten har upphört. Tack Xi Jinping och tack Putin för ert briljanta fredsarbete. Hela den sanna världen gläds.

Efter att CIA:s drägg i Nordkorea eliminerats under hösten 2017 upphörde plötsligt de dagliga hoten från Nordkorea om kärnvapenattacker mot grannländerna i Asien. Alla tok i CIA fick stora hispan. De lönnmördade Kim Jong Uns halvbror och försökte även döda hans son i Peking. Där blev det stopp.

Hela CIA:s agentnät i Nordkorea är nu avslöjat. Varenda en är infångad - utom några som hann fly i tid. Det diplomatiska efterspelet har kommit igång bakom lykta dörrar. Trots den diplomatiska försiktigheten förstår allmänheten vad som hänt. Kommer Trump någonsin mera att kunna visa upp sig i Asien?

ETT JÄTTEPROBLEM.
Massor av ledande politiker och diplomater och alla säkerhetstjänster i hela Asien vet vad som har hänt. CIA blev jättesur och satte in Dennis Rodman som hävdar att han vet vad Kim Jong Un önskar sig mera än allt annat i denna värld. Alla vet att Rodman är gay.

Alla förstår att Rodmans uppdrag var att förnedra Kim Jong Un. Men CIA har inte längre kontroll över massmedia i Nordkorea. Nyheten når inte ut. Ryska experter bygger nu ut Internet i Nordkorea och all CIA-propaganda stoppas effektivt. CIA:s försök att förnedra Kim Jong Un når bara ut i den förljugna världen.

USA:s KATASTROF I SYDOSTASIEN ÄR EN POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Nord- och Sydkorea marscherar in tillsammans vid Vinterolympiaden som snart drar igång i Sydkorea. Detta är en fruktansvärd chock för CIA. Hela världen kommer att hisna. Alla i hela Asien får snart veta att hoten från Nordkorea var beställda av CIA.

Alla får snart veta att de kärnvapen som exploderade i Nordkorea var amerikanska kärnvapen. Alla får snart veta att missiltesterna var ett verk av CIA. Hela världen börjar snart förstå. Ingen politisk katastrof kan mäta sig med denna. (Den sista missiltesten var något helt annat. Landet var då rensat från CIA:s agenter. Testet var en äkta varning tlll USA).

USA:s KATASTROF I MELLANÖSTERN ÄR EN ANNAN POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Snart vet hela världen att slaktararmén ISIS var ett verk av CIA/Mossad. Hela Mellanöstern är i omvandling. Det jäser i arabvärlden. Snart är det bara Aftonbladets läsare som ingenting förstår. När ska alla dollarköpta journalister vakna upp och fatta att sanningen hinner ikapp dem? Tänker någon be om förlåtelse innan imperiet i väst faller? Börjar de känna av stress?

USA:s KATASTROF I AFRIKA ÄR EN TREDJE POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Ingen i den förljugna världen fattar hur djupt Trumps uttalande om Afrikas rövhålsländer har skadat USA:s anseende i Afrika. Många i väst ler åt Trumps ordval - men det gör inte folken i Afrika. Inget politiskt uttalande någonsin har skadat ett lands anseende så illa som Trumps ord. Det spelar ingen som helst roll hur Trump formulerade sig exakt. Själva ordet räcker. Alla vet vad han menar. Ordet tog mycket ont i Afrikas själ.

Väst fattar inte.
Från barnaåren ha vi hört orden blågom, turk på burk, negerjobb, din djävla hottentott, din förbannade kamelryttare - listan på förnedrande uttalanden är utan slut. Vi rår inte för det - men vi har präglats från barnaåren in i djupa fördomar. Det är därför många drar på munnen åt Trumps ordval. En afrikan blir däremot rasande över ordvalet. Trump fattar inte vilken skada han har åstadkommit. Han är helt okänslig för världen utanför hans autistiska bubbla. Hans enastående klumpighet skadar det amerikanska krigarimperiet fruktansvärt.

USA:s KATASTROF I FN ÄR EN FJÄRDE POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Jerusalemfrågan är det värsta av alla tänkbara misstag. Endast tre länder i världen röstade med USA/Israel. Fyra små öar med sammanlagt drygt Umeås befolkning röstade också för Trumps förslag. Att räkna dessa nästan obefolkade öar som fyra länder är formellt korrekt - men detta är mycket vilseledande. Den nakna sanningen är att det var tre verkliga länder som stödde USA:s förslag - trots öppna amerikanska ekonomiska hot. Dessa länder representerar mindre än en halv promille av världens befolkning. Katastrofen för Trumps diplomatiska utspel var sanslös.

HUR LÄNGE KAN USA ÖVERLEVA?
Öst formligen exploderar ekonomiskt. Handelsöverskotten i både Kina och Ryssland är astronomiska. Bergskedjor av guld lagras i både Kina och Ryssland. USA "imploderar" ekonomiskt - sugs ihop med en smäll. USA:s skuld rusar upp genom molnen.

Bara under Trumps första år vid makten ökade USA:s nationella skuld med svindlande 700 miljarder dollar. USA skakar i sina grundvalar. Alla läskunniga ekonomer väntar spänt. Folket i USA är helt omedvetna om hur nära den amerikanska konkursen är. Den normala EU-medborgaren vet heller ingenting - men det är oro i luften. Folk känner på sig att orostider väntar.

JAG FÖRSTÅR INTE VARFÖR JAG SER VAD NÄSTAN INGEN ANNAN SER.
Drömmer jag? Har något allvarligt inträffat i min hjärna? Jag tvekar inte en sekund - jag är fullt frisk. Den nakna sanningen är att miljoner ser samma skeende som jag ser - men nästan alla gömmer sig i tystnaden. Det är vår kollektiva rädsla som gör att sanningen inte når ut i den förljugna världen.

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.


Om ett meddelande till folket - Gästinlägg

Katerina Janouch ställer frågan i denna artikel ”Vart ska vi svenskar ta vägen, när Sverige inte längre är tryggt?” Det är en mycket bra fråga! En annan bra fråga är varför folk fortsätter att rösta på de partier som krossar Sverige?

Nu delar jag inte Olles uppfattning om SD som landets räddning, utan jag anser att SD finns enbart för att vara kontrollerad opposition i riksdagen som jag skrev här. Är det så att jag har fel om detta så är SD ändå inte regeringsdugliga på grund av avsaknad av kompetens (människor med systemkunskap) att bemanna alla stolar. Något jag skrev om redan sommaren 2015 här.

Givet att inget annat parti vill samarbeta med SD så är läget något hopplöst. Det finns inte ett enda parti i riksdagen som tar avstånd från globalismen, utan alla omfamnar den, vilket gör läget än mer hopplöst! Sverige har inget nationalistiskt seriöst parti!!

Idag vänder sig i alla fall min återkommande gästkrönikör Olle Ljungbeck, 85 år, till Svensson direkt med några saker att fundera på. Över till Olle:

Svensson!

De förbrytare som förstört ditt land och också därmed din och svenska folkets välfärd och trygghet tänker ställa upp i årets val!

Aldrig någon gång tidigare i Sveriges historia har regering och riksdag (sjuklöverns politiker) förbrutit sig mot folket som de nämnda.

Tänker Du verkligen i årets val ge din röst till politiker i partier från S, M, C, L, KD, MP och V som håller på att rasera allt det som tidiga politiker gjorde till ett välfärdsland och därtill ett av tryggaste.

Det går inte en dag utan att individer, som dessa sju partier släppt in i landet, begår mord, våldtäkter, rån, grovt våld men också förstör privat och allmän egendom för tiotals miljarder årligen.

Dina barn och framförallt dina döttrar men också varje kvinna i vårt land är nu hotad till liv och lem. De som i huvudsak står för våldet är de individer som de sju nämnda partiernas politiker släppt in i landet utan någon som helst kontroll. Vad vi tyckte och tycker bryr de sig inte om.

Det finns i dag nästan ingen plats i vårt land där Du kan känna dig trygg från att inte bli utsatt för någon form av våld från de individer som släpptes in i landet i hundratusental efter 2006.

Från att brottsligheten i vårt land varit bland den lägsta i världen har den under de drygt tio senaste åren blivit bland den högsta.

Och detta står invandrarna för.

Ingen kan förneka att de ansvariga för denna rasering av vårt land är sjuklövens politiker. I stället för att känna skam och lova  svenska folket att de skall göra allt för att utvisa alla dem som gjort sig skyldiga till brott låtsas de inte om sin enorma skuld utan tänker kandidera för ytterligare en period.

Jag vill därför fråga dig Svensson. Skulle Du om politikerna när de går till val, lovade dig att de skall rasera landet  om de kommer till makten ändå rösta på dem? Självklart skulle Du inte göra det för då skulle Du vara mentalsjuk.

Men de sju partier jag nämnt här kommer att föra samma politik som nu om någon av allianserna får majoritet och då kommer de att förstöra Sverige. Självklart säger de inte detta till dig och övriga väljare för då skulle alla de som har någon självbevarelsedrift rösta på Sverigedemokraterna och inte på de partier som vill ödelägga Sverige och våldföra sig på folket.

Varför vet jag att de inte kommer att ändra sin politik? Jo därför att de efter 2015 haft alla möjligheter att ändra den men inte gjort det.

Men säger Du; "de har ju i ord sagt att de vill minska invandringen etc. Ja med ord har de uttryckt detta, men har de någon gång visat vilja att låta orden följas av handling? Nej!

Skall vi få slut på våldsorgierna som mord, våldtäkter, rån, förstörelse av enskild och allmän egendom räcker det inte med läpparnas bekännelse.

Skulle de haft någon trovärdighet så att vi kunnat lita på dem, skulle de givetvis redan tidigare förlängt fängelsestraffen och efter avtjänat straff utvisat dem för inte endast de ovan nämnda brotten utan för alla där straffet är fängelse.

I stället klemar man med dem och utvisar inte ens sådana där lagen redan i dag ger möjlighet till detta.

Du måste inse och förstå att dessa politiker som utan att lyssna på oss (folket) och därför genom en oreglerad invandring skapat en situation där ingen svensk i dag kan gå trygg, är skurkar som saknar hederlighet och allra minst omtanke om kvinnors och flickors rätt till den trygghet, som varit kännetecknande för vårt land.

I dag finns det massor av exempel där många av dessa invandrade förbrytare går fria eller får mildare domar än vad en svensk får för ett likartat brott!

Det mest skrämmande för framtiden är att den politik de sju partierna för när det gäller invandrarbrottsligheten är här för att stanna. Denna senare har sin grund i klansamhället och kan inte utrotas med mindre än att klansamhällena slås sönder och de som inte finner sig i detta utvisas. Redan i dag kan vi se att när det gäller de invandrare som kommer från de muslimska länderna går brottsligheten i arv i generationer.

DÄRFÖR FINNS ENDAST EN VÄG ATT GÅ OM VI VILL FÅ ETT
TRYGGT LAND ATT LEVA I IGEN. LÅNGA FÄNGELSSTRAFF OCH
DÄREFTER UTVISNING.

Om inte SVENSSON, kommer du att få uppleva - om inte din egen hustru, dotter, syster - att någon närstående sådan mördas, våldtas etc.

Du har själv avgörandet genom den valsedel du väljer.

Ett är säkert. Väljer Du någon politiker i sjuklövern som medverkat till de senaste årens invandring och som inneburit och kommer att innebära än större katastrofer, har Du valt förbrytare att styra Sverige de kommande fyra åren. När Du då insett att Du valde fel är det sannolikt försent att ångra dig. Och du har då ingen annan än dig själv att skylla på.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS I går meddelade Sveriges högste polischef att man tappat kontrollen över de kriminella ungdomsgängen! DS

Så långt Olle. Det kan vara bra att påminna oss om att denna mardröm är över 10 år nu. Denna video är från 2008! Då var det en ökning på 900% i brott. Vad är det idag?

Vad denna video bevisar är dock att Svensson är fast i sitt självskadebeteende, fast besluten att vara politiskt korrekt och rösta "rätt". Samma destruktiva politiker återkommer val efter val. Det är viktigare att få känna sig god än att värna sitt land och sina barns framtid tycker Svensson.