lördag 1 september 2018

Om Frankfurtskolan

Detta inlägg är en fristående fortsättning på detta inlägg om socialismen som navet för den nya världsordningen.

Det kan vara lämpligt att läsa detta inlägg om Khazarjudarnas historia innan ni läser detta långa inlägg. Det är långt och mycket att läsa, men mycket bra och totalt med mitt inlägg har ni nog att läsa många dagar med alla länkar (en del innehållande hela böcker).

Här har ni roten till all ondska i mänsklighetens historia, inklusive alla "-ismer" som kommunism och nazism t.ex.

Det finns inte flera konspirationer, det finns en!

Läs denna artikel med titeln: "Jewish Conspiracy Responsible for Anti-Semitism, says Young Israeli". Citat därifrån:

I was born in Israel in 1985. My family are European Jews,

Ever since I was a young man I had an instinctive feeling that something is wrong in our world...

I was shocked to learn that Judaism was basically Satanic because it seeks to supplant God. Judaism was basically engaged in a tribal racist warfare against mankind. The Jewish religion teaches Jews to hate and fear non-Jews. This is the ultimate racism on the planet. 

Satanism (Communism) is a tool of Jewish racism and enslavement. 

Anti-Semitism is not a disease but rather a healthy reaction to the Satanic agenda of Organized Jewry (Zionism) who make up the "Illuminati".

This unique combination of Jewish racism against gentiles and Jewish Satanism (Cabala) is the real cause of Anti-Semitism.

I always thought that non-Jews hated Jews for no reason like it's in their blood, that Anti-semitism is just an irrational disease that gentiles suffer from. That's what I was told...... I was shocked to see that Cabalist Jews control the International Banking,

Media and the politics of much of the world and that these Jews are part of a racist Satanic cult. They are not uplifting mankind with their money power and media influence but instead degrading it so they are more easily controlled. 

I soon realized that there is a rational explanation and justification for Anti-Jewish feelings. I didn't know that there was a Satanic element within Jewry that's engaged in warfare against mankind and that's ultimately causing Anti-Semitism. I had always believed that Jews were a tiny poor persecuted people who were hated for no reason. I didn't realize that the Jewish grip over the western world was the reason why all Jews - including ordinary innocent Jews - were hated.

Jag skall ärligt erkänna att Vatikanstatens/påvarnas roll i det hela är något styvmoderligt behandlat av mig, men de finns i toppen av pyramiden, strax under Lucifer.

Du kan läsa on Vatikanen och jesuiternas roll mitt blogginlägg med titeln Om ondskans toppnoder på planeten och den globala revolutionen här samt denna artikel. Citat ifrån den senare artikeln::

The Rothschild name change and their subservience to the Vatican’s Holy See

Posted: January 9, 2014 in The Jewish Connection, The Roman Connection

Court Jews handled money for European royalty and nobility. In return for their services, court Jews gained social privileges, including in some cases being granted noble status for themselves.

Undoubtedly, the history of Europe, from the fall of the Roman Empire, throughout the Middle ages, has seen endless power-struggles and schisms.

Today, many overt positions of power are held by Papal Court Jews…giving the “New World Order” a truly Jewish flavour.

But don’t be fooled, the highest concentrations of power is within the Jesuits, Papal Rome, the Holy See and various European noble families. These are the times of the gentiles! 

Det är nödvändigt att sätta sig in i den härva av lögner och vilseledning som kännetecknar den satanistiska judendomen för att förstå sammanhangen i de senaste 100 årens dolda historia. Kapitel 25-27 i denna bok ger den kunskapsbakgrund som man behöver.

Detta inlägg samt denna utmärkta essä med titeln The Inequitable Spirit of Zionism Grips the Globe ger en kunskapsbakgrund om den satanistiska ondska som heter sionism.

För 100 år sedan såddes fröna till den antikristliga diktatur som nu är manifesterad i Europa genom EU. Principerna för vår nutid tänktes  alltså fram av ett antal demonbesatta män för nästan 100 år sedan.

Genom att läsa det förra inlägget och begripa dessa principer kan man förstå denna "road to hell" och den systematiska hjärntvätt som pågått i Sverige sedan 1970-talet. Se även detta inlägg om den nya socialismen och detta inlägg om The masonic hatred against Christians, the Kalergi Plan and the New World Order

Det som nu pågår i full fart i Europa planerades alltså redan på 1920-talet av Richard von Coudenhove-Kalergi och andra judiska intellektuella. Hitler inspirerades av planen, uppbackad av illuminati/sionisterna, och tänkte hinna före med en Europastat som skulle ledas av arier.

Kalergis plan handlar om att skapa en kontinental stat (diktatur) som han kallade Pan-Europa. Det är detta projekt som vi idag känner som EU för att hålla massorna i okunnighet om det verkliga målet. Läs här och här.

Se denna dokumentär The Kalergi Plan Full Documentary Creation Of The EU International Communism


Idag döljer Frankrikes president, Rothschild-agenten Macron, inte längre att han faktiskt välkomnar och uppmuntrar Kalergiplanens genomförande och krossandet av Europa. Läs här.

När Kalergis plan fullbordats ska Europa befolkas av en "eurasisk-negroid ras" som just nu förbereds med invällandet av unga soldater från Mellanöstern och Afrika. De som ska hedras med nöjet att få framföda dessa nya europeer är de europeiska flickorna och kvinnorna som inte har en ANING om denna del i planen. De som ska leda Pan-Europa är enligt Kalergi "Europas andliga elit" vilket är en omskrivning för sionisterna. Läs här och här.

Den österrikiske statsvetaren och författaren Dr. Karl Steinhauser hade i många år studerat detta europeiska frimurarprojekt innan han skrev boken "EG - Die Super-UdSSR von morgen" vilket på svenska blir "EU - Morgondagens/Framtidens Supersovjetstat", alltså en diktatur där nationalstaterna avvecklats och blivit provinser i Pan-Europa.

Walter Hallstein var författare både till Tredje Rikets visioner för att uppnå herravälde likväl som EU:s visioner, avslöjar undersökningar. Ingemar Ljungqvist skriver här att dessa uppgifter kan ha påverkat att England valde Brexit och att sanningen om EU:s uppkomst kan få hela den europeiska unionen att falla isär, förutsatt att tillräckligt många EU-medborgare får kännedom om nazisympatisören Walter Hallsteins inflytande.

Frankfurtskolan var en grupp marxistiska judiska intellektuella vid Frankfurts universitet under 1920-1930-talet. De emigrerade sedermera till New York City efter det att Hitler kom till makten.

Grundaren av EU, galningen Richard von Coudenhove-Kalergi, var samtida med Frankfurtskolan.

Hans far var greve och diplomat från Österrike-Ungern, och hans mor Mitsu Aoyama kom från Japan. Han doktorerade i filosofi vid universitetet i Wien, och var därefter verksam som journalist vid tidskriften Paneuropa, där han blev den förste att popularisera idén om ett enat Europa.


1923 organiserade han en förening och författade ett manifest, Pan-Europa (översatt till svenska 1930), och skrev senare trebandsverket Kampf um Paneuropa (1925–1928).


Manifestet Paneuropa skrev greve Richard Coudenhove-Kalergi år 1922. Hans uppfattning om rasblandning kommer ifrån att hans mamma var japanska. Familjen bodde i Wien.

Kalergiplanen var från början lanserad av Kalkburgs Universitetet i Österrike. Richard Coudenhove-Kalergi själv var mer av en frontfigur för projektet som spånats fram under en längre period av andra aktörer.

Den bild man får av Kalergi är att han är en förtida Tobias Hübinette, en vilsen och rotlös människa, som måste hitta på ett samhälle där han "tror" att han kan passa in. Inget vad Kalergi vill uppnå är verklighetsförankrat. Vad som är konstigt är att politiker inte verkar vilja fatta detta, men det kan vara möjligt att judiska grupperingar använder sig av hans alster för rent destruktiva ändamål.

För att titta på den vänsterextreme Tobias Hübinette (som även grundade Expo), så har han asiatiskt blod som även Kalergi hade. Tobias Hübinette är född i sydkorea men adopterad. Hübinette är känd för sitt förakt och rasistiska uttalande mot de vita när han skrev:

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

I en artikel publicerad på Newsmill den 21 september år 2011 uttryckte Hübinette en önskan att förinta svenskar: "För att den vita melankolin en dag ska kunna botas och den svenska vitheten en gång för alla ska kunna annihileras krävs därför att ord som sårar inte längre praktiseras som illokutionära talhandlingar."

I en artikel publicerad i DN den 23 januari år 2013 berättade Hübinette att han upplevde ett utanförskap av att vara adopterad och att det:

- ... är en stark, existentiell ensamhetskänsla som jag har, oavsett hur många vänner, släktingar eller arbetskamrater jag har.

I artikeln framkom även uppgifter att Hübinette trivs med etnisk medvetenhet och har en större känsla av identitet bland den egna befolkningen i Sydkorea:

– Det är en skön känsla av att vara ”hemma”, att ha en självklar existens.

Han har bedömts av rätten som psykiskt instabil när han upprepat åtalats för fall av hot, våld, skadegörelse och uppvigling mot politiska motståndare.

Tobias Hübinette har av polisen även förhörts om det olösta mordet på 16-årige Anders Gustafsson, det så kallade fryshusmordet nyårsnatten 1995. Bevisen har dock inte räckt för ett frihetsberövande.

https://sv.metapedia.org/w/Tobias_H%C3%BCbinette

För att återgå till Kalergiplanen, så var den inte möjlig från första början. Ingen är speciellt intresserad av rasblandning och det kommer inte att bli någon rasblandning, för respektive ras håller sig till sin egen ras (läs "art").

Vad som kommer hända är att en ras blir dominant istället. Naturen följer "vinner takes it all"-lagen. Även om det skulle bli rasblandning så skulle det ta flera hundra år, om det ens räcker.

Ser man på USA som har haft afrikaner där i över hundra år ser man hur extremt segregerat det är och rasblandningen är minimal.

Religiösa judars intresse ligger inte i själva rasblandningen utan de är i stort sett för allt som är skadligt för europeér då deras ideologi, talmudisk judendom, är satanistisk (se förra inlägget) och därför vill de krossa det kristna Europa. "Officiellt" så lanserar de Kalergiplanen men de vet att den är omöjlig och den kommer bara leda till kaos.

Syftet är att hindra européer att konkurrera med judar. I deras vansinniga värld drivs de av den religiösa föreställningen att de är "Guds utvalda folk" och de anser att de är herrefolket utvalt att Gud att styra världen. Vi som inte är judar (gentiles) anser de sig ha rätt att förslava eller utplåna. De förnekar också vår frälsare Jesus Kristus varför deras ideologi är satanisk. Läs här om satans synagoga som Jesus talade om.

På 1990-talet så var agendan att först få med Sverige i EU, och sen Östeuropa i EU för att hjälpa dem. På den tiden så var det många som sa att det var otänkbart att ha med Östeuropa i EU.

Paneuropaförbundet var väldigt mycket för idén att alla européer är lika och att vi ska ha en union baserat på vårt gemensamma kristna arv och kultur. Att diskriminera mot Östeuropa för att de var lite fattigare (egentligen inte fattigare än t.ex. Grekland och Portugal på den tiden) var otänkbart.

Paneuropa var åt det katolska hållet och en hel del av de aktiva i Sverige var katoliker med en blandad europeisk bakgrund - te.x europeiska "blandbarn" med finsk mamma, italiensk pappa och liknande kombinationer.

En person som var tongivande var en kvinna vid namn Walburga Douglas som var dotter till Otto Habsburg, sonen till sista kejsaren av Österrike-Ungern. En sanslöst fin släkt... Otto Habsburg själv var också aktiv samtidigt som han jobbade i EU kommissionen för Tyskland.

Om man ska söka konspirationer i Paneuropa så är det i katolicismen och kopplingen till Habsburgarna.

Under tiden fanns en annan organisation som var mer fedaralistisk och fort ville ha en europeisk federation enligt amerikansk modell (JEF). De menade att Östeuropa var för fattigt och inte hade tillräckligt mycket gemensamt med Västeuropa. De kunde komma med senare när det var på samma nivå.

Många i Paneuroparörelsen är religiösa och tycker om europeisk traditionell kultur som opera, litteratur osv. Många av dem som är med där är starkt emot islamisering och amerikanisering av Europa.

En intressant sak som Kalergi förutspådde var att det skulle bli svårt att få Storbritannien att vara med i en europeisk rörelse. Det har visat sig stämma.

Paneuropaförbundet var drivande i att riva barriären mellan öst och väst. De ordnade en nu legendarisk picknick på gränsen mellan Ungern och Österrike för att hjälpa en massa östtyskar som vill till västtyskland. Ett gäng österrikare åkte dit för att ha picknick med ungrarna. Det var ingen mindre än Walburga som nu bor i Sverige som ordnade detta.

Under tiden som det såg ut som folk hade picknick med en stor folkmassa på en äng vid gränsstaket så sparkade deltagarna in en trädörr och promenerade in i Österrike, över "järnridån" som var dåligt bevakad på just det stället av någon konstig anledning.

Detta satte igång utvecklingen som ledde till Berlinmurens fall snart efter. Människor som hade velat behålla östblocket intakt var ju inte så glada över detta.

Paneuropaförbundet finns i Sverige. Det finns eller fanns även ett ungdomsförbund i Sverige. http://www.paneuropa.se/

Allt blev sedemera den totalitära superstaten EU i vars flagga hans sjuka sinne fortfarande syns. Läs mer härhär, här och se denna dokumentär.

I Frankfurtskolan ingick Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse och Erich Fromm, och de var ansvariga för tankegodset kring den "nya vänstern" och feminism.

Finansierade av judisk miljonär Felix Weill, var de var avgörande för nedbrytningen av det västerländska samhället enligt den långsiktiga kabbalistiska planen för krossandet av det kristna väst som den är beskriven i Protocols of the Learned Elders of Zion (pdf här). Läs här.

Dokumentet publicerades först i Ryssland 1903 och Henry Ford tyckte det var så intressant att han lät trycka upp 500.000 exemplar av det.

Det är väldigt märkligt att detta dokument är så okänt trots att man kan känna igen det som beskrivs i det i det man så ofta ser hända i världen.

Ett folk återkommer många gånger i dokumentet men det är en liten elit som verkar ha dessa globalistiska planer.

Henry Ford uttalade detta redan 1921:

The document known now as The Protocols of the Learned Elders of Zion is one of the most important documents ever to come to light in the world. It can be described as the blueprint for the domination of the world by a secret brotherhood.

In fact, the title of the second publication in 1922 was "World Conquest Through World Government"."

"M. Henry Ford, in an interview published in the New York World, February 17, 1921, put the case for the Protocols tersely and convincingly thus:

The only statement I care to make about the PROTOCOLS is that they fit in with what is going on. They are sixteen years old, and they have fitted the world situation up to this time. THEY FIT IT NOW.

Läs här.Läs dessa artiklar:

The Protocols of Zion: Introduction and Synopsis

Protocols 5-11- The Slaughter of the Lambs

Protocols 12-15: Freemasonry Serves the Elders

Events Prove Protocols of Zion Authentic

Sambandet mellan kommunism och judendomen är frimureriet. Läs härhär och här.

Se denna kortfilm om frimureriets terror. Läs denna artikel om zionism och den judiska mystiken "The Kabbalah".

Pia Hellerz skriver på Facebook:

Frankfurtskolans intentioner.
Sambandet mellan kommunismen och judendomen är kabbala, d.v.s. frimureri.

Det skriver Timothy Mathews i en artikel. Mathews menar att i grund och botten var Frankfurtskolans uppgift att undergräva det judiskt-kristna arvet.

Den uppmanade till den mest negativa och destruktiva kritiken som möjligt var av varje sfär av livet för att destabilisera samhället och förstöra det som de såg som den "förtryckande ordningen”.

Horkheimer skrev: ”Revolutionen kommer inte att hända med vapen, utan det kommer att hända stegvis, år efter år, generation efter generation.

Vi kommer gradvis att infiltrera utbildningsinsttutioner och politiska organisationer, förvandla dem långsamt till marxistiska enheter när vi rör oss mot universellt jämlikhets-strävande”.

För att åstadkomma detta hade skolan utarbetat några punkter (min översättning):

1. Att skapa rasistiska brott
2. Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring
3. Undervisning av sex och homosexualitet för barn
4. Undergrävande av skolans och lärarnas auktoritet
5. Enorm invandring för att förstöra den nationella identiteten
6. Främjande av överdriven alkoholanvändning
7. Att tömma kyrkorna
8. Ett opålitligt rättssystem till nackdel för brottsoffer
9. Skapa beroende av staten och statliga förmåner
10. Kontrollera och fördumma media
11. Uppmuntra familjens sönderfall

OM SIONS VISES PROTOKOLL


Den första sionistkongressen sammankallades av Theodor Herzl år 1897 i Basel, Schweiz. På kongressen redovisades en plan, Sions Vises Protokoll.

Det är en handbok över hur khazarmaffian ska bli världens härskare - bland annat genom Bolsjevik Revolutionen i Ryssland då över 60 miljoner kristna ryssar mördades, i Ukraina 10 miljoner, och senare genom att planera och igångsätta både första och andra världskriget, folkmordet på Armenier, göra Kina till en kommunistdiktatur år 1949 o.s.v.

Målet är att ta kontroll över globala finanser, sprida epidemier. Idag görs detta genom Vacciner, Aids, Ebola, Zika Virus, Fertilitetspåverkan m.m.

Khazarmaffians mål är även att förgöra kristendomen genom att påtvinga Europa en muslimsk invasion samtidigt som Europas kyrkor bränns ner, plundras och nedmonteras, bland annat Svenska Kyrkan.

Khazarmaffians frimureri är samma frimurarverksamhet som finns i Sverige och övriga världen. De flesta religioner ingår i frimureriet eftersom religion är av underordnad betydelse - syftet med religion är enbart att kontrollera befolkningen och att vid behov kunna ställa grupp mot grupp, exempelvis Shiamuslimer mot Sunnimuslimer.

Frimurare med låg grad får inte ta del av vad frimureriet handlar om, dessa människor tror att de tillhör en herrklubb, fast egentligen är de inget annat än "nyttiga idioter".

Frimurare med högre grader kan låta "vanligt" folk vara med i frimureriet för att ha kontroll över dem - det är bättre att ha sin fiende nära, så de kan se vad de håller på med.

Kabbalah och Luciferianism utgör en grund i frimureriet och i dess handbok, Sions Vises Protokoll.

Deras gud är Lucifer eller Satan som han också kallas. I Sions Vises Protokoll redogöres mycket ingående hur khazarmaffian samverkar för att splittra, söndra samhällsordningen i alla länder, särskilt i kristna länder - allt för att skapa ett världsherravälde där Europas folk skall underkuvas och vid motstånd förgöras eller förintas.

Detta kan idag jämföras med New World Order genom att skapa ett Europa utan gränser som styrs av EU och NATO genom khazarmaffian. Frimureriet går hand i hand med Jesuiterna och Påvarna i den Katolska kyrkan. Det är dessa som kallas för "Illuminater" - de upplysta. Den Katolska kyrkan är moder över alla kyrkor.

Vem som har skrivet "Protokollerna" kan vi tvista om, frågan är vem som tillämpar dem. Läs själv, jämför med verkligheten och historien. Gör din egna bedömning och du kommer att se att "Protokollerna" stämmer till 100 procent.

Timothy Mathew's "The Frankfurt School:  Conspiracy to Corrupt"  (Catholic Insight, March 2009) demonstrates that Cabalist (Masonic) Judaism is a satanic cult. First Jews, then Masons and now humanity as a whole has been inducted into this satanic cult, Communism/Zionism, whose aim is to pervert, enslave and exploit humanity. En annan viktig bok med historisk fakta är The synagogue of satan av Andrew Carrington Hitchcock. Ladda ner som pdf här och läs denna artikel av den kristne författaren Tex Marrs.


Se dokumentären The Khazarian Conspiracy Full Movie The Synangogue of Satan The Fake JewsHär kan du ladda ned en annan viktig bok. Judaism and the Vatican av Vicomte Leon De Poncins.

A scholarly work of religious subversion by the Church's oldest and most lethal enemy, Talmudic Jewry; written by an eminent authority who is well versed on the modern Jewish mind and its aggressive antichristianism.

Documents the alarming story of how a mere handful of very powerful Jews and their Christian dupes were able to hijack the Second Vatican Council (1962-65), undermine Catholic doctrine, subvert the Church, and reverse her traditional teachings on Judaism that have their origin in the very Gospel of Jesus Christ.

Läs här i artikeln med titeln "Our Cultural Decline Follows (((Communist))) Blueprint"

Se denna video och läs: This is a study of the Frankfurt School and Cultural Marxist philosophy which now controls Western intellectualism, politics, and culture. It was by design; it was created by an internationalist intelligentsia to eradicate Western values, social systems, and European racial groups in a pre-emptive attempt to spark global, communist (think liberal) revolution. 

Andrew Breitbart's historical notes are taken into the narrative.

"Cultural Marxism and the Frankfurt School of Critical Theory have infected the West. Even though the Soviet Union fell apart thirty years ago, the memes they launched are still out there. Many of the Frankfurt School students became teachers and professors, who taught another batch of teachers and professors, and they’re now indoctrinating the entire West and its youth. Some others became ensconced in the media or in government positions. This is what Italian Communist theoretician Antonio Gramsci called 'the long march through the institutions.' Only a fraction identifies with Communism, but they still practice the party line even if few are aware of where their views originated. If you’ve ever wondered where all of today’s Social Justice Warriors came from, now you know the story."
Läs denna artikel med titeln "Even Jews Ask: Is Judaism a Satanic Cult?" Citat därifrån:

Most Jews and Christians don't know this:

The reason for antisemitism is that Judaism is defined by Cabalism, a satanic cult whose aim is to possess humanity. Using central banking and Freemasonry as their instruments, Cabalist Jews have taken control of the world.

Communism, Socialism, Liberalism, Feminism, Zionism are just masks for this agenda. The question is so urgent that I am reprising this 2010 article, Is Lucifer the God of Judaism? by Will Newman, a fellow Jew who describes the satanic symbols and rituals of Judaism.

From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. Winston Churchill, 1920

"Sabbateanism [Satanism, Cabala] is the matrix of every significant movement to have emerged in the eighteenth and nineteenth century, from Hasidism, to Reform Judaism, to the earliest Masonic circles and revolutionary idealism. The Sabbatean "believers" felt that they were champions of a new world which was to be established by overthrowing the values of all positive religions ." - Gershom Scholem (Respected Jewish scholar) THIS IS THE ORIGIN OF THE ILLUMINATI AND COMMUNISM

WILL NEWMAN, holds a B.A. in Religion, attended Jewish synagogue, and has relatives involved in Talmudism, Cabala, B'nai Brith and Masonry.

Läs denna artikel med titeln "The Devil and the Jews". Citat därifrån:

Rabbi's book shows the scale and continuity of the Illuminati (satanic) Masonic Jewish Conspiracy.

Organized Jewry and their Masonic flunkees promote war because ultimately Cabalist success hinges on Christian failure. Ordinary Jews and Masons are oblivious to the jeopardy their megalomaniacal leaders are putting them in.

The Cabalist Jew is the original huckster. He takes your God (and everything else of value) and sells a bogus facsimile in their place, be it materialism, "sexual liberation", modern art or a health cure.

Updated from July 31, 2015 : We need constant reminders of the BIG picture.

Treason doth never prosper. What's the reason?

For if it prosper, none dare call it "treason." - John Harrington (1561-1612)

Läs denna artikel med titlen "Multiculturalism: The Agenda of Organized Jewry"

Citat därifrån:

For over 100 years now, Jews in America have been promoting multiculturalism as a strategy for weakening the dominant culture and thereby enhancing Jewish power."

Obviously, multiculturalism is also the agenda of the Illuminati and their puppets who govern us. This is the agenda of world government.  "We will undermine every collective force except our own," say the Protocols. ("Collective force" includes race, religion, nation and family.) While the following is not new, E. Michael Jones presents Kevin MacDonald's ground breaking research in a provocative and concise form. 

Läs denna artikel. Citat därifrån:

"It remains a fact," says the Jewish Encyclopedia, "that the Jews, either directly or through their co-religionists in Africa, encouraged the Mohammedans to conquer Spain." [in 709] ..."Wherever they went, the Jews threw open to them the gates of the principal cities, so that in an incredibly short time the Africans were masters of all Spain save the little kingdom of the Asturias in the northern mountains, where the Christian survivors who were unwilling to accept Islam reassembled and prepared to win back their heritage."

Muslim migration is a Communist Jewish (Masonic, Satanist) attack on Christians, Christian nations and Christian Western Civilization

Disclaimer- Why do I, a Jew, publicize this info? Isn't it antisemitic? Quite the opposite. Many Jews like myself are not part of this age-old satanic agenda. We weren't told. We weren't asked. We are not going to take the blame for something we bitterly oppose

Läs denna artikel. Citat därifrån:

Illuminati Discriminate Against Europeans 

Whoever promises to stop this banker-inspired third-world invasion will win the next Canadian election

Prime Minister Castro-Trudeau (see him making a Satanic hand sign below) smears as "racist" anyone opposed to his immigration policy.
The issue is not immigration but the fact that it is designed to make Canada's founding European peoples a minority. Castro-Trudeau is a proxy for the Masonic Jewish central banking cartel dedicated to destroying racial and national identity as a step to undermine social cohesion. 

Canada was founded and built by people of European origin. However, by mid-century, they will be a minority. 

In the last 50 years,  immigrants of Asian origin have climbed from 5% to 48% of the total, while immigrants of continental European origin have dropped from 50% to 21% (see chart below). 

"Canadians are dumb driven cattle, obediently following their leaders while casting a wistful glance over their shoulder at what they might have been."  Historian A.R.M Lower (1889-1988)

Vi är politiska fångar under organiserad judendom. Läs denna artikel. Hela nationen USA är fångar under judendomen. Läs här i artikeln med namnet America's Only Choices: Jewish Communism or Jewish Zionism

Citat därifrån: American politics today are defined by two versions of the Jew World Order, 
Zionism (nationalism) on the Right and Communism (globalism) on the Left.

The article below is a reminder that when George Soros pushed through the Iran nuclear deal to the consternation of Benjamin Netanyahu, Trump rode to his rescue. Trump announced his candidacy in June 2015, just as the Iran deal was being finalized. 

The only reason Americans got an alternative to Clinton was due to this schism in World Jewry between Communists and Zionists.  The Communists, led by George Soros, and fronted by Obama and Clinton, represent the disintegration of the nation-state, including Israel. 

The nationalists led by Netanyahu and fronted by Trump represents a handful of powerful nation-states dominated by Israel. This is a disagreement between Masonic lodges. In Trump, Americans are getting the crumbs from Israel's table.

I grund och botten var Frankfurtskolans uppgift att undergräva det judisk-kristna arvet. Deras framgång bygger på att kristendomen faller. Läs här i artikeln med namnet "The Devil and the Jews".

Citat därifrån:

Rabbi's book shows the scale and continuity of the Illuminati (satanic) Masonic Jewish Conspiracy 

Organized Jewry and their Masonic flunkees promote war because ultimately Cabalist success hinges on Christian failure.

Ordinary Jews and Masons are oblivious to the jeopardy their megalomaniacal leaders are putting them in.

The Cabalist Jew is the original huckster. He takes your God (and everything else of value) and sells a bogus facsimile in their place, be it materialism, "sexual liberation", modern art or a health cure. 

De krävde den mest negativa destruktiva kritiken som möjligt av varje sfär av livet för att destabilisera samhället och förstöra det som de såg som den "förtryckande" ordningen.

Talmudisk judendom är satanisk och därför är adressetiketten "antisemit", som de uppfunnit och gärna använder, snarare en hederstitel som kan tolkas som "antisatanistisk" (något som varje kristen är).

Läs vad den judiske hedersmannen dr. Henry Makow, som lämnat judendomen, skriver här och här.

Citat från den första artikeln:

Anti-Semitism today is what blasphemy used to be. Have Jews replaced God? This is the essence of the NWO.

A one-thousand-year reign of darkness is descending. Judaism is a satanic cult which replaces God with his "Chosen" i.e. the Masonic Jewish central bankers. 

Modern "cult-ure" is a Jewish solipsism based on the rejection of spiritual absolutes  ( i.e. Truth, Beauty, Justice, Love = God.)  

The banksters supplant God and recreate reality, inverting morality and nature to achieve total control. 

Anti-Semitism is a natural reaction that Jews should also embrace. It is anti-Satanism. If you're not wary of those Jews (and Gentile Freemason Satanists) who advance the banker agenda, you're simply uninformed. 

Citat från den senare artikeln:

Ethnic Jews like Gilad Atzmon, Henry Makow, even misled Brother Nathanael Kapner – who is defending Masonic and Jewish Vladimir Putin although he is a Chabad Lubavich,  even  appointed king of Orthodox Jewry – are energetically revealing and lambasting the agenda of today´s´s NWO Jews and Zionists.

While such Jews cannot be called “Antisemitic” the slightest criticism of Israel and its founding Jewish organisations by the Goyim (“Cattle” = Christians) is considered as punishable “Antisemitism”. This really shows the power of Pharisaic-Talmudic Jewish/Zionist money. Money rules the world – and Jewish central and investment banks rule the money supply of nations.

I was shocked to learn that Judaism was basically Satanic because it seeks to supplant God. Judaism was basically engaged in a tribal racist warfare against mankind. The Jewish religion teaches Jews to hate and fear non-Jews. This is the ultimate racism on the planet.

This unique combination of Jewish racism against gentiles and Jewish  Satanism. Satanism (Communism) is a tool of Jewish racism and enslavement.

I soon realized that there a rational explanation and justification for Anti-Jewish feelings. I didn’t know that there was a Satanic element within Jewry that’s engaged in warfare against mankind and that’s ultimately causing Anti-Semitism. 

I had always believed that Jews were a tiny poor persecuted people who were hated for no reason. I didn’t realize that the Jewish grip over the western world was the reason why all Jews – including ordinary innocent Jews – were hated.

Expose Jewish extremism, and Satanism promoted by Organized Jewry and Freemasonry. This is how anti-Semitism can end. Ordinary Jews MUST expose the agenda and say that WE WANT NOTHING TO DO WITH IT.

To Europeans, I say You must take your lands back! send the aliens back to their ancestral homelands! Be proud of your race and heritage as the world wouldn’t be the same without you! expose the politicians who had sold you out! Protect your race, your women and your children..Stop being Cucks!!!

Läs också denna artikel här.

Citat från den senare artikeln:

Abstract: The NWO is a deeply satanist religious program apparently dating about 2.600 years back – when Deuteronomy, the 5. book of the Pentarch, was put in writing by a well-educated Jew. 

Through the Talmud, the book of the Pharisees, which is still the basis of Judaism, the Deuteronomy view of exterminating/ enslaving the Goyim (cattle), i.e. non-Jews, lives on till this day.

The Rothschilds adopted the hateful and blasphemic supremacist Talmud (“The only purpose of the Goyim is to serve the Jews – Rabbi Ovadia Yosef)- as well as the satanic Shabbataean/Frankist Messianic religion. 

The contents of the Talmud were the basis of the Pharisees, making Christ calling their god Satan, and the Pharisees Satan´s children. 

In fact, prominent Jews today admit that their god is Satan – showing his horn-sign in public. The Talmudists are today´s Pharisees.

Today, Satan is presented as a pleasant figure in the Pharisaic MSM  – for he is the god of the New World Order.

This cocktail is behind the “Protocols of The Wise Elders of Zion”, very likely coined by Jewish Jesuit Adam Weishaupt and his master, Mayer Amschel Rothschild (1776). 

Rabbi Reichhorn launched the contents in 1869. In 1884 a copy of this outrageous plan to subdue the Goyim by a satanically deliberated scheme to manipulate/ force politicians, churches etc. under the sway of the coming Jewish/Pharisaic king of the world emerged by means of a Jew from the Miz-raim lodge in Paris and was spread from there to England and Russia. 

These Protocols and Weishaupt´s/Rothschild´s 6-point-plan are the foundations of the New World Order of world Communism, being enforced upon us as the Agenda 21.

The Protocols have never been proven to be a forgery, and much – not least the minute concurrence between the plan and later world events – indicates that this plan is genuine and of ancient origin.

The Protocols are organized as follows:
 • Blueprint for world domination;
 • Advent of a Masonic Kingdom;
 • A king of the blood of Sion, of the Dynastic roots of David;
 • The King of the Jews will be the real Pope;
 • The world ruler will be the patriarch of an international church.
 • Using Terrorism To Keep Governments in Check.
In 1492, Chemor, Chief Rabbi of Spain received a reply from the Grand Sanhedrin (elders of Zion) to his plea for advice on how to deal with their threatened expulsion under Spanish Law; it illustrates well how the same ancient agenda was still being adhered to by the elect at this time: 

The advice of the Grand Satraps and the Rabbis was: Infiltrate and kill/enslave the Goyim by their own methods and organisations! (Details given).

In 1941, an NWO map emerged in the US – probably elaborated by the Carnegie Foundation and/or The State Dept. – under the control of the Jewish founded NWO Council on Foreign Relations. 

It makes the implementation of the NWO plan concrete. Judge for yourself, how it has been completed since WWII. The UN was planned by the 2 Masonic Jews, Winston Churchil  and Franklin D. Roosevelt  – and paid for by the Jewish Rockefellers:

A (terrible) new world order for permanent peace and freedom will be established at the end of the War.
 • The U.S.A. must, altruistically, assume the leadership of the newly established world order.
 • The U.S.A., Britain, and the U.S.S.R. will undertake to guarantee peace to the nations, which will be permanently disarmed and demilitarized.
 • The U.S.A. will become invincible as a military, naval, and air power.
 • The U.S.S.R. will acquire the republics of Eastern Europe after the War.
 • There will be a demilitarized, federated United States of Europe.
 • Canada, Mexico, Central America, and the Caribbean islands will be incorporated into the United States of America.
 • The land of the ancient Hebrews, known as Palestine and Trans-Jordan, will be united as a demilitarized republic called Hebrewland.
 • All natural resources will be nationalized and distributed to all nations.
 • Banking, investments, railroads, and power plants will be nationalized everywhere.
 • A world common monetary system will be established (Bretton Woods).
 • The unified “Supreme War Council of the United Nations” will be reorganized and transformed into a “Supreme Military and Economic Council” to assist in reconstruction and to enforce world peace.
“Lucifer is the god of the Jews”. (Politically influential Jew, Harold Rosenthal).

“Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning… he is a liar, and the father of it”. Christ to the Pharisees on their NWO – John 8:44.


Lucifer is the Prince of the world  until the 2. Coming of Christ (John 14:30).

Läs här om den ockulta satanistiska symbolen "The Star of Remphan" som finns bl.a. i zioniststaten Israels flagga.

Organiserad judendom genom Frankfurtskolan hoppades att deras satanistiska politik skulle sprida sig som ett virus - "fortsätter arbetet med de västra marxisterna på annat sätt" som en av deras medlemmar noterade. För att främja förskottet av sin "tysta" kulturrevolution ... rekommenderade skolan (bland annat): 

1. Skapande av rasismbrott. 
2. Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring 
3. Undervisningen av sex och homosexualitet för barn 
4. Undergrävande av skolans och lärarnas myndighet 
5. Enorm invandring för att förstöra identiteten. 
6. Främjande av överdriven dricks 
7. Tömning av kyrkor 
8. Ett opålitligt rättssystem med fördomar mot brottsoffer 
9. Skapa beroendet av statliga eller statliga förmåner 
10. Kontrollera och dölja ner media 
11. Uppmuntra familjens uppdelning 

En av Frankfurskolans huvudidéer var att utnyttja Freuds idé om "pansexualism" - sökandet efter nöje, utnyttjandet av skillnaderna mellan könen, störtandet av traditionella relationer mellan män och kvinnor. För att uppnå sina mål skulle de:

• attackera faderns auktoritet, förneka faderns och moderns specifika roller, och bryta familjers rättigheter som barnets primära lärare. 
• avskaffa skillnader i utbildning av pojkar och flickor 
• avskaffa alla former av manlig dominans - alltså kvinnornas närvaro i de väpnade styrkorna 
• förklara att kvinnor är en "förtryckt klass" och män som "förtryckare" 

Propagandachefen Wily Munzenberg summerade Frankfurtskolans långsiktiga operation sålunda: 
"Vi ska göra väst så korrumperat att det stinker." ja, nog har man lyckats väl med detta alltid, men man har ju Lucifer själv i ryggen.


Talmud is Satanic teaching.

Zionist Messiah is the Christian Antichrist.

The hated the Jews have for Jesus is beyond imagining. Any Christian that supports that are completely lost. How could you support a people that talk about Jesus (the absolute foundation of Christian belief) with such venomous vitriol? 

The Third Temple is Not a Physical Temple. How many verses of scripture do you need?

If the Third Temple is a physical temple, either the Third Temple has been in existence since 70AD, the same year the Second Temple was destroyed, or Jesus was a liar. Those are your choices, It's either one or the other, you can't have it both ways.

Mark 14:58
We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within three days I will build another made without hands.

John 2:19
Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up.

John 2:20-21
Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it up in three days?
But he spake of the temple of his body.

Acts 7:48-50
Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,

Heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me? saith the Lord: or what is the place of my rest?

Hath not my hand made all these things?

Acts 17:24
God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

1 Corinthians 3:16
Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?

1 Corinthians 3:17
If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.

1 Corinthians 6:19
What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

2 Corinthians 6:16
And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people. "

Västerlandets död - en studie i strategisk dekadens

En före detta rådgivare till USAs president berättar i denna artikel om den mindre kända bakgrunden till dagens besynnerliga rasistanklagelser, abortindustrin, militant feminism, HBQT-rörelsen och multikulturfixering, rasist- och fasciststämpling och hatretorik av åsiktsmotståndare i den dödsmarsch för västerlandets kultur som drabbar inte bara våra barnbarn utan även den generation som växer upp i dag.

Kulturmarxism undergrävde den kristna nationalkulturen. Frankfurtskolan, som utvecklar och distribuerar kulturmarxism, har framgångsrikt samarbetat med det internationella frimureriet och framgångsrikt sänkt den vita rasens solidaritet, försvagat dess nationella sammanhållning och en gemensam europeisk identitet baserad på kristna värderingar.
Kulturmarxism kunde inte bara övertyga européerna att hata sig själva utan också få de att avvisa sin nationella anknytning, deras gemensamma historiska och kulturella arv. 

De har också kunnat dela de vita människorna i religiösa subgrupper. Katoliker var emot protestanter, kristna med hedningar, ryssar med ukrainare och så vidare. 

Genom att ändra de kulturella vanorna, sprida alkohol, droger och sex- och pornokulturer lyckades de uppnå att de vita rasens människor dödar varandra. Vita människor älskar inte bara Europa utan också sin rasidentitet. 

Deras förfäder offrade sina liv så att de kunde utveckla denna identitet till perfektion. Den vita nationalismen föddes från folket som byggde landet. Kulturmarxisterna vet att om en ras blir en minoritet, så försvinner den nation den skapar. 

Huvudsyftet med den kulturmarxismen var utplånandet av kristendomen. 

Ett annat strategiskt mål är att förstöra det homogena Europa som befolkas av vita folk. Frankfurtskolan, och hans svärson, den amerikanska nya skolan för social forskning, syftade till att försvaga, förvandla och krossa kristendomen. 

När vi letar efter svar på varför kristendomen har blivit det primära strategiska målet måste vi också erkänna de etniska och religiösa motivationerna av judendomen. 

Baserat på den historiska erfarenheten av judendom (drivs av hat och rädsla för europeiska vita folk och kristendomen) försökte de undergräva och bryta västerländsk civilisation. 

Man ville kompensera för sina klagomål under århundradena av historien. 

Judarna såg den fortsatta förföljelsen av västerländsk civilisation och mer specifikt kristendomen som huvudorsaken till lidandet av århundraden av historia. Endast ett fåtal judiska historiker, samhällsvetenskapare och offentliga figurer ställer frågan varför judar har blivit bannlysta så ofta i Europa från kristna stater. 

I allmänhet är förklaringen att Europas folk och deras härskare gjorde detta från oförklarligt irrationellt hat vars genetiska grundval var. 

Faktum är att judarna inte gavs någon form av diskriminering. I vardagen måste man emellertid ofta fråga sig om någon attackerar om han eller hon har gett det någon anledning. 

Kulturmarxism grundades i Frankfurtskolan, grundad av övervägande tysk-judiska samhällsvetenskapliga intellektuella. Skolans syfte var att attackera den kristna grunden för västerländsk civilisation, och framför allt, splittra familjer. 

Den biologiska familjen som fanns efter första världskriget var fortfarande övervägande kristen i värderingar och utbildning, liksom bäraren av kristna traditioner och moral. 

Frankfurtskolans grundare trodde att om de kunde bryta den traditionella familjen skulle de också ha ett dödligt slag mot kristna värderingar. 

Detta skulle dock ha många fördelar för judendom. Det var därför de tvingade fram skapandet av sekulära stater och tvingade separationen av stat och kyrka. 


Senare spreds dekadensrörelser och avvikelser som undergrävde homosexualitet, feminism, pornografi och samhälle. Målet var den livgivande biologiska familjen och den större familjen, nationen, att bryta den kulturella identiteten. 

När man konfronterades med motstånd kallades detta motstånd rasism, nationalism, populism och antisemitism. 

Det verkliga innehållet i dessa begrepp är att undanröja de hinder som kan hjälpa de vita européerna och dess kristna kulturer att bli medvetna om denna världsstrategi. Målet med den kulturmarxismen i den anglosaxiska zionistens världsliga tjänst är i sista hand att övervinna hegemonin över världen för att göra det som de anser lämpligt för att få sin version av världen, och ingen kan hindra dem. 


Det globala nätverket av monetär makt (centralbanksystemet) - med hjälp av de internationella frimurarstrukturerna under dess kontroll - trängde in i Kristna organisationer och sådde självnedbrytande interna konflikter. 

Idag omfamnar hela den kristna kulturen frimurardogmen av den illusoriska universaliteten av jämlikhet. Kristendomen utvecklas snabbt till en synkretisk världsreligion, en envägs världsordning som inte längre erkänner européernas rätt att leva i sina egna traditioner som en europeisk medborgare i den del av världen där de är inhemska. 

Judiska intellektuella som startade Frankfurtskolan förklarade antisemitism som ett resultat av den kristna familjebaserade kristna västkulturen. 

Antisemitism har klassificerats som en genetiskt bestämd irrationell egenskap hos européer. 

Det hävdades att både fascismen och nationalismen utvecklades från de kristna patriarkaliska strukturerna. Kristna barn lärdes att lydigt acceptera auktoritet. 

Detta har medfört tillkomsten av fascism och nationalsocialism. 

De marxistiska judiska intellektuella undersökte emellertid inte sitt eget ansvar för varför det allmänna humöret kunde vändas mot dem. 

Misstaget gjordes alltid av någon annan och det var därför någon annan var alltid ansvarig. 

De sökte inte, och den allmänna opinionen var inte informerad om, sin egen, men också patriarkala och egocentriska inre värld. 

Den judiska forskaren eller den offentliga personen som gjorde detta klassificerades också som antisemitisk. 

Efter andra världskriget meddelade Frankfurtskolan att den motsatte sig västs civilisation för att det skulle avsluta denna antisemitism. 

Inledningsvis proklamerade man att man ville förstöra och eliminera västerländsk civilisation eftersom väst inte missade den stora möjligheten i slutet av första världskriget för att acceptera den kommunistiska världsrevolutionen och kommunismens världsomspännande seger. 

Därför förtjänar västvärlden straff.  Det finns fortfarande ett sådant världsrevolutionellt mål i vår tid, och idag är det avgörande motivet att eliminera anti-judendom, för att eliminera judendom som en separat och fientlig grupp för majoriteten. 

Under perioden mellan de två världskrigen blev tysk nationalsocialism, som öppet förkunnade rasmedvetande, stolthet och lojalitet, tillsammans med kristna värderingar, gradvis det största hindret för den europeiska sionistiska dominansen. 

England var på väg att under kriget (VK1) hamna i statsbankrutt p.g.a. krigskostnaderna och erbjöds då förmånliga lån av de amerikanska sionistbankirerns i utbyte mot att man skulle få en bit av Palestina som början till en egen stat efter kriget.

Den brittiske ministern Balfour skrev då detta löfte i den beryktade Balfourdeklarationen 1917 varefter finansiella manipulationer bl.a.gjorde att Tyskland/Österrike förlorade, vilket även Turkiet gjorde som var allierat med dessa två.


Hitler finansierades och upprättades också av sionistbankirerna för att fortsätta WWI med andra världskriget eftersom Storbritannien inte uppfyllde sitt löfte från 1917 i Balfour-deklarationen där de lovade zionisterna ett land i Palestina efter kriget som tacksamhet för finansieringen av kriget att besegra Tyskland. 

Efter WWI fick Storbritannien större delar av det turkiska ottomanska riket som inkluderade Palestina. Storbritannien vägrade dock att uppfylla sitt löfte, vilket tände vrede hos sionisterna och de manövrerade därför fram ett andra världskrig där de använde Hitler som instrument och lät honom kopiera planerna för Kalergis "Pan-Europa". Denna plan blev Hitlers dröm om det fjärde riket.

Sionisterna utgjorde den manstarkaste delegationen under fredsförhandlingarna i Versailles 1919 efter VK1 fast de inte deltagit i kriget. Deras insatser var däremot att FINANSIERA de olika krigförande länderna!

Sionisterna regisserade Hitlers bok "Mein Kampf", men i denna bok skulle ett större Europa styras av "arier", och det var ett bra knep för att få tyskarna att stödja tanken då den tyska nationen hade behandlats mycket oärligt vid freden i Versailles 1919. 

De sionistiska bankirerna finansierade den tyska återuppbyggnaden och upprustningen under 1930-talet och världssionistorganisationen samarbetade med tyskarna på många sätt. Även Sverige och Wallenbergarna var inblandade i detta. Läs här.

Det mest grymma var deras tillåtelse att offra vad de kallade "våra mindre bröder" (se protokoll 9.2 i Protocols of the Learned Elders of Zion (pdf här)) för att få mycket starka argument för att äntligen få sitt land efter det andra världskriget. 

Nazityskland jobbade tidigt ihop med sionisterna för att få till stånd en migration av europeiska judar till deras tilltänkta stat, men detta kollapsade redan under 1930-talet, vilket ni kan läsa mer om i boken "The Transfer Agreement" av den judiske författaren Edwin Black.

Läs denna bok om¨350 sidor av Michael Kellog med titeln The Russian Root of Nazism - White émigrés and the making of National socialism om nazismens judiska rötter. Läs också denna artikel om hur historien har förvanskats.

Visste du att zionsterna bidrog starkt till skapadendet av Saudi-Arabien och den mest extrema formen av islam, Wahhabism? Den ideoligi som plågar världen just nu är alltså skapad av sionisterna. Också detta skedde under 1920-talet. Läs här och i mitt blogginlägg om sionism här.

Sionisterna fanns faktiskt med i de tyska verksamheterna som riktade sig mot judar och man gjorde alltså detta för att offra en del av dem man kallade "lesser brethren" vilket mycket riktigt gav ett effektivt påtryckningsmedel för att ca 20 år och ett andra världskrig äntligen lyckas få sin landremsa vid östra Medelhavet.

Det är alltså härifrån rötterna till förintelsen kan spåras. Från sionismen. Planen var såklart att ge världen så dåligt samvete för förintelsen att absolut ingen skulle kunna säga nej till grundandet av staten Israel.

Vad är egentligen sant om förintelsen då? Fria sidor har gjort en ambitiös granskning som du hittar här

Läs denna artikel som är ett brev från en judisk fransk doktor,  Dr. Roger Dommergue Polacco de Menasce, till Steven Spielberg om förintelsen. Läs denna artikel.

Bilda dig en egen uppfattning..

Lyssna också på denna video med pastor Steven L. Anderson så framgår tydligt det att det är något som inte stämmer med den officiella versionen av förintelsen. Vetenskapen talar emot den officiella versionen: Vi möts av en väv av lögner och sanningar blandat om varandra.
Han talar i filmen ovan om filmen Marching to Zion som du kan se här:


År 1948 fick de vad Storbritannien hade lovat dem att de skulle få efter första världskriget. Staten Israel grundades. I december 1948 skrev Albert Einstein och två dussin av hans samtidiga ett öppet brev till New York Times, som menade att det israeliska ledarskapet omfattade nazistiska ideal och hade sina rötter i Mussolini's fascism. Läs här.

Det hela blir väldigt logiskt om man inser att de sionistiska bankirer som grundade Israel 1948 var desamma som finansierade Hitler och uppbyggnaden av Nazityskland under 30-talet.


Det är ett faktum att de judiska människor som levde under historiens gång var tvungna att uppleva en serie av förföljelser och lidande i de länder som beboddes av kristna européer. 

Kulminationen av dessa är förintelsen, som på ett sätt kan förklara några av ambitionerna att utrota de nationella staterna i Europa. 

Om Europas folk konfronteras med en självförsvarsreflex, med strategin att förstöra dem, kommer informationen om den informella världsöverskådliga anglosaxiska zionisten att omedelbart klassificeras som nazistiska, fascistiska, rasistiska och antisemitiska. 

För närvarande används metoden för att stoppa nationellt självförsvar genom att hänvisa till förintelsen. Den svenska socialdemokratin använder denna strategi flitigt.

Hittills har denna ideologiska kamp visat sig vara effektiv eftersom de zionistkontrollerade massmedierna i penningmaktens värld fortfarande kan lyckas med propaganda/hjärntvätt. Kulturmarxism, som kan förgifta alla generationers intellektuella liv, är ett effektivt gift och det receptet på Europas undergång.

Det är viktigt att studera kulturmarxism och Frankfurtskolans verksamhet, för utan det förstår vi inte exakt vad som händer idag i Europa. 

Kulturmarxism är inte en naturlig produkt av västkulturen. 

Det är en hatfylld, störande, manipulativ ideologi som har uppfunnits av majoriteten av dem som socialforskare, judiska intellektuella, att undergräva Europas traditionella anda och kulturinstitutioner. Den är liksom judendomen, satanisk.

Medan de talar om tolerans, personlighetsutveckling, kärlek, jämlikhet, enhet, progression och modernisering i mångfald, tvingar de faktiskt en kosmopolitisk subkultur som förnekar nationen och kristendomen, förnekar all moral och leder till kaos, anarki och slutligen självmord i Europa. 

Kärnan är en manifestation av frimurarnas ideologi. Kulturmarxism, är nihilism, som förnekar giltigheten av traditionella västerländska kristna regler om samexistens, moral och lag.
Läs också Gertrud Etts utmärkta blogginlägg med titeln "Socialdemokraternas maktgalna svek mot det svenska folket" som lär dig mer om Frankfurtskolan.

Läs denna innehållsrika artikel av Lasha Darkmoon om Frankfurtskolan.

Sammanfattningsvis:

Det är den anglo-sionistiska makteliten, där de som kallar sig judar dominerar, som ligger bakom New World Order (NWO). De är satanister efter Sabbatei Sevi och Frankismen som i Frankfurt på 1700-talet blev den "religion" som Illuminati och Rothschild valde. Familjen Rothschild har alltid varit navet för denna ondska.


Och Putin och Ryssland då? Finns det något hopp där? Skulle inte tro det...

Film: Rabbi Reveals Shocking History of Putin, KGB, Chabad, & Mossad. Länk här.

Chabad - a trend in Hasidism: a Jewish "religious" movement, also called Lubavitcher Hasidism. 

It stands out sharply from other Hasidic movements with its peculiar style of uniform black attire and group ceremonies.

Read about their twisted antichrist agenda on their own web page:Denying the truth never changes it.

1 kommentar: