lördag 29 september 2018

Om centern och högförrädare Annie Lööf som vill slå ut demokratin och folkrätten - Gästinlägg

Högförräderi, ett förräderibrott, är en inom den straffrättsliga litteraturen – och i vissa strafflagar – använd benämning för brottsliga angrepp på statens författning, statsöverhuvudets ställning och statens område. 

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde.

Olle Ljungbeck, 86 år, igen:


Nu framstår Annie Lööfs många uttalanden och åsikter i ett klarare men mycket olycksbådande ljus. För några veckor sedan hade jag i en av mina artiklar också med några funderingar kring Annie Lööf. Jag menade att hennes å ena sidan påstådda humanistiska åsikter knappast kunde vara förenliga med att ha Margaret Thatcher som idol. Läs här.

Detta plus hennes förslag att Sverige kan ta emot 35-40 miljoner "flyktingar" får genom avslöjandet om hennes medlemskap i Trilaterala Kommissionen också sin förklaring. Men en högst skrämmande sådan.


Belysande men också ansvarslöst från medlemmar i sjuklövern är vad jag fick höra när jag i dag stod på Stortorget i Gävle med bild av mitt plakat.

Bland många andra, som tog del av det, och bytte såväl positiva som negativa åsikter med mig var bl.a. en synnerligen hängiven Annie Lööf-anhängare och Centerpartist.

När jag tog upp frågan om vad han tyckte om  Annie Lööfs medlemskap i en antidemokratisk organisation som Trilaterala Kommissionen skrattade han och sa med en underton - som om detta skulle befria Lööf från ansvar; "Ja men (han menade höjdarna inom sjuklövern) i den organisationen är ju flertalet av dessa med!

Han inte endast förminskar Lööfs ansvar med hänvisning till att också andra är med utan finner det inte alls upprörande och oförsvarligt att landets ledande politiker sympatiserar med en rörelse som inte står kommunismen, eller nazismen efter i form av folk- och demokratiförakt!

Trilaterala Kommissionens främsta syfte är att "avväpna" folken alla organisatoriska vapen för att därmed kunna behärska dem.

Tänk er tillbaka till tiden för sent 18-hundratal före demokratins genombrott. Inte nog med att politiska organisationer var förbjudna. Samma gällde fackföreningar, konsumtionsföreningar etc etc. 

Ja alla försök från medborgarna att genom att organisera sig få mer makt och inflytande förhindrades, ofta genom våld.

Det räcker med att nämna ett namn av de som bildade Triatala Kommissionen - Henry Kissinger. Fd utrikesminister i USA. Han var den egentliga hjärnan och anstiftaren bakom störtandet av Chiles folkvalde president.

Oavsett vilken politisk åsikt Allende stod bakom så var störtandet av honom och hans regim
i strid med internationell lag.

Till detta kan läggas att ett antal av USA.s främsta advokater/jurister har i bokform bevisat att Henry Kissinger låg bakom.

De som grundade och nu är medlemmar i Triaterala Kommissionen är inte demokrater. Detta tyder rörelsens tydliga målsättning på. Deras globaliseringssträvanden har som främsta mål att slå ut nationalstaten (som är enda garanten för demokrati) och därmed förflytta makten så långt som möjligt från folket.

Skenbara val skall hålla kvar medborgarna i tron att de fortfarande har kvar demokratin och därmed inflytande.

Hur det förhåller sig med detta ser vi ju redan genom EU där mer än 75 procent av exempelvis Sveriges lagar stiftas i Bryssel.

Någon påverkansmöjlighet finns inte för de enskilda ländernas del eller som i Sveriges fall vars befolkning knappast motsvarar 5 procent av EU.s.

Denna låtsasdemokrati kommer om sådana som Triaterala Kommissionens medlemmar får inflytande att följas av förbud av politiska-, fackliga-, konsumentorganisationer etc som kan stärka medborgarnas makt och inflytande.

När därför Annie Lööf talar om att en invandring på ca 40 miljoner skulle vara möjlig är hennes avsikt att genom samhällets kollaps slå ut nationalstaten och överlämna makten åt ickedemokrater.

Med andra ord skapa en totalitär jättestat som närmast kan liknas vid ett myr- eller termitsamhälle.

Ett sådant samhälle skall inte tjäna folken utan globaliserings- och monetära sådana. Tanken är att medlemmarna skall träffas i en informell miljö utan insyn från media. Syftet är vidare att bakom kulisserna påverka och därmed styra de beslut som regeringarna tar.

Hur en svensk partiledare som därtill aspirerar på såväl minister som statsministerpost överhuvudtaget kan ingå i en sådan organisation är inte endast kusligt och vidrigt utan också så långt ifrån demokrati man kan komma.

I sin omogna tro på att hon tillhör en elit (för ett hyfsat gymnasiebetygs skull) tror hon sig kallad att tillsammans med en grupp misantroper vara kallad att leda världen. Hennes medlemskap kan inte enbart förklaras som förhöjd självkänsla utan snarare som ett tecken på en personlighetsstörning som kallas Storhetsvansinne.

Birger Schlaug som avslöjat Annie Lööfs fruktansvärda (inte massmedia eller public service) förräderi betonar också detta. Läs här, här och här.

Men kan ett parti som säger sig stå moraliskt högt över Sverigedemokraterna överhuvudtaget ha kvar en individ som partiledare vilken i praktiken vill slå ut demokratin och folkrätten.

Här är texten på det plakat jag demonstrerade med på Stortorget i Gävle i dag 29/9.


Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 8059 Gävle

Bakgrund 

Trilaterala kommissionen grundades i 1973 av bankmannen David Rockefeller med det uttalade målet att främja samarbete mellan Norra Amerika, Europa och Japan. 

Organisationen som förenar världens oligarker och maktfigurer inom politik, media och ekonomi tillåter dock ingen insyn i sin verksamhet. 

Kommissionens möten är hemliga och vad som diskuterats på mötena rapporteras inte i medierna.

Kommissionen anklagades för att följa en antidemokratisk agenda – bland annat av filosofen och akademikern Noam Chomsky. I sin kritik hänvisar han till gruppens manifest ”The crisis of democracy” där det breda folkets politiska engagemang ses som oönskvärt. Så här beskrev Chomsky gruppens verksamhet i en artikel 2012:

”Trilaterala kommissionen var upptagen med att införa vad de kallade ”mer måtta i demokratin” – att få människor att bli mer passiva och lydiga så att de inte ställer så många krav på statsmakten osv.. Särskilt var de oroliga över unga. 

De var oroliga för institutioner som sysslade med ”indoktrinering av unga” (det är deras ord) – som skolor, universitet, kyrkan – att de inte gör sitt jobb och att unga inte blir tillräckligt indoktrinerade. De blir för fria för att göra egna val och man ska ha bättre kontroll över dem.”

Det finns en koppling mellan Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, partiledaren för centern Annie Lööf och Islamistisk militant terrorverksamhet som al-Qaeda, ISIS och Daesh. Kopplingen heter Trilaterala kommissionen. Läs här.

Trilaterala kommissionen (TC) grundades av Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter och David Rockefeller 1973. Trilaterala kommissionen är en ganska anonym organisation som samlar makthavare från hela världen (utom Ryssland, Afrika och Sydamerika).

Föreningen är en maktbas med en ideologisk avsikt och övertygelse där krig startas, finansieras, flyttas och avslutas. Allt elände i Irak, Kuwait, Afghanistan och Syrien är avsiktligt skapat för att tjäna pengar, de flyktingströmmar som anländer till Europa är skapade.

Det mesta i TC är hemligt men ett tal som Zbigniew Brzezinski håller på mötet i Warzawa 2004 dokumenteras.

Det är svårt avgöra om Zbigniew skämtar eller helt glömt vad han själv gjort. Zbigniew som var en av de som startade CIA's försörjning av vapen och vapenträning till de största och värsta terroristgrupperna i världen anser det är ett problem att terrorister får ökad tillgång till vapen...

Om utgår från att Zbigniew var fullt klar i knoppen måste vi fråga oss vilka det är som Trilaterala kommitten ser som terrorister ?

Vilka är det som nu beväpnas genom vapensmuggling med hjälp av bl.a. Trilaterala kommitten och vilka fråntas tillgången på vapen genom nya lagar och regler i europeiska länder?

Sverige har följande 8 medlemmar i Trilaterala kommissionen :
- Annie Lööf, Centerpartiet, riksdagsledamot.
- Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister.
- Maria Rankka, Vd Stockholms Handelskammare.
- Magnus Schöldtz, fd Ambassadör. Wallenberg Foundations AB.
- Carl Bildt, Fd Statsminister.
- Tove Lifvendahl , Politisk chefredaktör Svenska Dagbladet.
- Jacob Wallenberg, Investor AB, ABB Ltd, Ericsson AB, SAS
- Claudia Olsson, CEO, Exponential ABLäs också Lars Berns artikelserie Ondskans imperium nedan. Orsaken till korruptionen i svensk politik hittar ni i det som dessa herrar nedan skriver.

Lars Bern:

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7 
Del 8
Epilog

Läs Peter Krabbes artikel "Tankar efter valet" här.

Läs Peter Krabbes artikelserie Globalismen - framtidshopp eller hotet mot vår civilisation?

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Förord
Del 1. Bakgrund och syften.
Del 2. Bilderberggruppen.
Del 3. De politiska morden.
Del 3 fortsättning. Palme och vapenexporten.
Del 4. Council on Foreign Relations (CFR).
Del 5. Marshallplanen, vägen till EU.
Del 6. Trilaterala Kommissionen (TC).
Del 7. Det finansiella systemet.
Del 8. Kampen om oljan.
Del 9. FN:s roll i globaliseringen.
Del 10. Avslutning.

Det är för detta (löften om rika belöningar efter politiken) som Sveriges riksdagspolitiker sedan 70-talet låtit sig korrumperas och blivit högförrädare och kriminella.

De har sålt ut Sverige till ondskans imperium, de anglozionistiska bankoligarkernas USA. Det är för detta de kuppade in oss i EU vid statskuppen 1994, för att kunna plundra oss effektivare.

Läs här och här

1 kommentar:

  1. Bra skrivet!
    Dags att Svenskarna vaknar för tiden är knapp, vi måste tillsammans sätta stopp för landsförrädarna innan det är för sent.

    SvaraRadera