lördag 29 september 2018

Om centern och högförrädare Annie Lööf som vill slå ut demokratin och folkrätten - Gästinlägg

Högförräderi, ett förräderibrott, är en inom den straffrättsliga litteraturen – och i vissa strafflagar – använd benämning för brottsliga angrepp på statens författning, statsöverhuvudets ställning och statens område. 

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde.

Olle Ljungbeck, 86 år, igen:


Nu framstår Annie Lööfs många uttalanden och åsikter i ett klarare men mycket olycksbådande ljus. För några veckor sedan hade jag i en av mina artiklar också med några funderingar kring Annie Lööf. Jag menade att hennes å ena sidan påstådda humanistiska åsikter knappast kunde vara förenliga med att ha Margaret Thatcher som idol. Läs här.

Detta plus hennes förslag att Sverige kan ta emot 35-40 miljoner "flyktingar" får genom avslöjandet om hennes medlemskap i Trilaterala Kommissionen också sin förklaring. Men en högst skrämmande sådan.


Belysande men också ansvarslöst från medlemmar i sjuklövern är vad jag fick höra när jag i dag stod på Stortorget i Gävle med bild av mitt plakat.

Bland många andra, som tog del av det, och bytte såväl positiva som negativa åsikter med mig var bl.a. en synnerligen hängiven Annie Lööf-anhängare och Centerpartist.

När jag tog upp frågan om vad han tyckte om  Annie Lööfs medlemskap i en antidemokratisk organisation som Trilaterala Kommissionen skrattade han och sa med en underton - som om detta skulle befria Lööf från ansvar; "Ja men (han menade höjdarna inom sjuklövern) i den organisationen är ju flertalet av dessa med!

Han inte endast förminskar Lööfs ansvar med hänvisning till att också andra är med utan finner det inte alls upprörande och oförsvarligt att landets ledande politiker sympatiserar med en rörelse som inte står kommunismen, eller nazismen efter i form av folk- och demokratiförakt!

Trilaterala Kommissionens främsta syfte är att "avväpna" folken alla organisatoriska vapen för att därmed kunna behärska dem.

Tänk er tillbaka till tiden för sent 18-hundratal före demokratins genombrott. Inte nog med att politiska organisationer var förbjudna. Samma gällde fackföreningar, konsumtionsföreningar etc etc. 

Ja alla försök från medborgarna att genom att organisera sig få mer makt och inflytande förhindrades, ofta genom våld.

Det räcker med att nämna ett namn av de som bildade Triatala Kommissionen - Henry Kissinger. Fd utrikesminister i USA. Han var den egentliga hjärnan och anstiftaren bakom störtandet av Chiles folkvalde president.

Oavsett vilken politisk åsikt Allende stod bakom så var störtandet av honom och hans regim
i strid med internationell lag.

Till detta kan läggas att ett antal av USA.s främsta advokater/jurister har i bokform bevisat att Henry Kissinger låg bakom.

De som grundade och nu är medlemmar i Triaterala Kommissionen är inte demokrater. Detta tyder rörelsens tydliga målsättning på. Deras globaliseringssträvanden har som främsta mål att slå ut nationalstaten (som är enda garanten för demokrati) och därmed förflytta makten så långt som möjligt från folket.

Skenbara val skall hålla kvar medborgarna i tron att de fortfarande har kvar demokratin och därmed inflytande.

Hur det förhåller sig med detta ser vi ju redan genom EU där mer än 75 procent av exempelvis Sveriges lagar stiftas i Bryssel.

Någon påverkansmöjlighet finns inte för de enskilda ländernas del eller som i Sveriges fall vars befolkning knappast motsvarar 5 procent av EU.s.

Denna låtsasdemokrati kommer om sådana som Triaterala Kommissionens medlemmar får inflytande att följas av förbud av politiska-, fackliga-, konsumentorganisationer etc som kan stärka medborgarnas makt och inflytande.

När därför Annie Lööf talar om att en invandring på ca 40 miljoner skulle vara möjlig är hennes avsikt att genom samhällets kollaps slå ut nationalstaten och överlämna makten åt ickedemokrater.

Med andra ord skapa en totalitär jättestat som närmast kan liknas vid ett myr- eller termitsamhälle.

Ett sådant samhälle skall inte tjäna folken utan globaliserings- och monetära sådana. Tanken är att medlemmarna skall träffas i en informell miljö utan insyn från media. Syftet är vidare att bakom kulisserna påverka och därmed styra de beslut som regeringarna tar.

Hur en svensk partiledare som därtill aspirerar på såväl minister som statsministerpost överhuvudtaget kan ingå i en sådan organisation är inte endast kusligt och vidrigt utan också så långt ifrån demokrati man kan komma.

I sin omogna tro på att hon tillhör en elit (för ett hyfsat gymnasiebetygs skull) tror hon sig kallad att tillsammans med en grupp misantroper vara kallad att leda världen. Hennes medlemskap kan inte enbart förklaras som förhöjd självkänsla utan snarare som ett tecken på en personlighetsstörning som kallas Storhetsvansinne.

Birger Schlaug som avslöjat Annie Lööfs fruktansvärda (inte massmedia eller public service) förräderi betonar också detta. Läs här, här och här.

Men kan ett parti som säger sig stå moraliskt högt över Sverigedemokraterna överhuvudtaget ha kvar en individ som partiledare vilken i praktiken vill slå ut demokratin och folkrätten.

Här är texten på det plakat jag demonstrerade med på Stortorget i Gävle i dag 29/9.


Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 8059 Gävle

Bakgrund 

Trilaterala kommissionen grundades i 1973 av bankmannen David Rockefeller med det uttalade målet att främja samarbete mellan Norra Amerika, Europa och Japan. 

Organisationen som förenar världens oligarker och maktfigurer inom politik, media och ekonomi tillåter dock ingen insyn i sin verksamhet. 

Kommissionens möten är hemliga och vad som diskuterats på mötena rapporteras inte i medierna.

Kommissionen anklagades för att följa en antidemokratisk agenda – bland annat av filosofen och akademikern Noam Chomsky. I sin kritik hänvisar han till gruppens manifest ”The crisis of democracy” där det breda folkets politiska engagemang ses som oönskvärt. Så här beskrev Chomsky gruppens verksamhet i en artikel 2012:

”Trilaterala kommissionen var upptagen med att införa vad de kallade ”mer måtta i demokratin” – att få människor att bli mer passiva och lydiga så att de inte ställer så många krav på statsmakten osv.. Särskilt var de oroliga över unga. 

De var oroliga för institutioner som sysslade med ”indoktrinering av unga” (det är deras ord) – som skolor, universitet, kyrkan – att de inte gör sitt jobb och att unga inte blir tillräckligt indoktrinerade. De blir för fria för att göra egna val och man ska ha bättre kontroll över dem.”

Det finns en koppling mellan Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, partiledaren för centern Annie Lööf och Islamistisk militant terrorverksamhet som al-Qaeda, ISIS och Daesh. Kopplingen heter Trilaterala kommissionen. Läs här.

Trilaterala kommissionen (TC) grundades av Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter och David Rockefeller 1973. Trilaterala kommissionen är en ganska anonym organisation som samlar makthavare från hela världen (utom Ryssland, Afrika och Sydamerika).

Föreningen är en maktbas med en ideologisk avsikt och övertygelse där krig startas, finansieras, flyttas och avslutas. Allt elände i Irak, Kuwait, Afghanistan och Syrien är avsiktligt skapat för att tjäna pengar, de flyktingströmmar som anländer till Europa är skapade.

Det mesta i TC är hemligt men ett tal som Zbigniew Brzezinski håller på mötet i Warzawa 2004 dokumenteras.

Det är svårt avgöra om Zbigniew skämtar eller helt glömt vad han själv gjort. Zbigniew som var en av de som startade CIA's försörjning av vapen och vapenträning till de största och värsta terroristgrupperna i världen anser det är ett problem att terrorister får ökad tillgång till vapen...

Om utgår från att Zbigniew var fullt klar i knoppen måste vi fråga oss vilka det är som Trilaterala kommitten ser som terrorister ?

Vilka är det som nu beväpnas genom vapensmuggling med hjälp av bl.a. Trilaterala kommitten och vilka fråntas tillgången på vapen genom nya lagar och regler i europeiska länder?

Sverige har följande 8 medlemmar i Trilaterala kommissionen :
- Annie Lööf, Centerpartiet, riksdagsledamot.
- Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister.
- Maria Rankka, Vd Stockholms Handelskammare.
- Magnus Schöldtz, fd Ambassadör. Wallenberg Foundations AB.
- Carl Bildt, Fd Statsminister.
- Tove Lifvendahl , Politisk chefredaktör Svenska Dagbladet.
- Jacob Wallenberg, Investor AB, ABB Ltd, Ericsson AB, SAS
- Claudia Olsson, CEO, Exponential ABLäs också Lars Berns artikelserie Ondskans imperium nedan. Orsaken till korruptionen i svensk politik hittar ni i det som dessa herrar nedan skriver.

Lars Bern:

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7 
Del 8
Epilog

Läs Peter Krabbes artikel "Tankar efter valet" här.

Läs Peter Krabbes artikelserie Globalismen - framtidshopp eller hotet mot vår civilisation?

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Förord
Del 1. Bakgrund och syften.
Del 2. Bilderberggruppen.
Del 3. De politiska morden.
Del 3 fortsättning. Palme och vapenexporten.
Del 4. Council on Foreign Relations (CFR).
Del 5. Marshallplanen, vägen till EU.
Del 6. Trilaterala Kommissionen (TC).
Del 7. Det finansiella systemet.
Del 8. Kampen om oljan.
Del 9. FN:s roll i globaliseringen.
Del 10. Avslutning.

Det är för detta (löften om rika belöningar efter politiken) som Sveriges riksdagspolitiker sedan 70-talet låtit sig korrumperas och blivit högförrädare och kriminella.

De har sålt ut Sverige till ondskans imperium, de anglozionistiska bankoligarkernas USA. Det är för detta de kuppade in oss i EU vid statskuppen 1994, för att kunna plundra oss effektivare.

Läs här och här

torsdag 27 september 2018

Om de moraliskt lågstående och brottsbelastade partiledarna - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86  år, är tillbaka med en ny bredsida mot högförrädarna i den politiska adeln:

Så handlar erfarenhetsmässigt moraliskt lågtstående men ofta också grovt brottsbelastade individer för att dölja sanningen så att de själva därmed skall betraktas som "rena".

Sjuklöverns beteende och handlande mot Sverigedemokraterna (SD) är utmärkande för individer som utfört så grova brott att några förmildrande omständigheter eller försvarbara skäl för brotten inte går att finna eller acceptera.

Så skymfade, kränkte och förödmjukade ofta kommunister och nazister sina motståndare för att dölja de fruktansvärda brott de själva stått för. Sjuklöverns brott mot Sveriges folk är inte mindre än vad nazisterna utsatte de norska och danska folken för.

Skulle sjuklövern erkänna den rasering av det svenska samhället som de vållat de svenska medborgarna genom massinvandringen skulle de mista all sympati från vårt folk.

Därför har lögnen blivit deras främsta redskap. I sin strävan att behålla makten och därigenom också kunna undanhålla svenska folket sanningen om massinvandringens ödeläggelse av vårt land bryter de mot såväl grundlagen som rättssystemet.

När man hör att regeringstjänstemän sympatiserande med de rödgröna nu öppet förklarar sig icke lojala mot regering av annan färg inser varje demokrat att Sverige inte längre är en rättsstat.

Eftersom Löfvén inte uttalar sig mot detta grundlagsvidriga handlingssätt har han gått över den gräns där flerpartisystemet är en självklarhet men också förnekat demokratin.

Men hela sjuklövern  har genom fördelningen av ordförandeposterna tydligt visat att man upphävt den praxis som gällt för fördelning av sådana allt sedan demokratin infördes på tjugotalet.

Med sin fruktansvärda förstörelse av det svenska samhället såväl vad gäller trygghet, upprätthållande av standarden för välfärdssamhällets grundområden som åldringsvård, sjukvård, skola etc visar att de inte längre prioriterar det som tidigare generationer byggt upp, utan enbart strävar efter makten.

I sin förnekelse av sin skuld låter de hellre massinvandringens katastrofala ödeläggelse på så gott som alla område fortsätta i tron att de därmed skall kunna vilseföra folket så att inte dess vrede skall hinna i fatt och straffa dem. Men den vreden kommer.

I dag finns ingen bättre tidpunkt för en medborgarrörelse som tar tillbaka landet och makten. Låt oss enas om att sluta upp kring en sådan. Starta en sådan i varje kommun.

På lördag fortsätter jag min kamp på Stortorget i Gävle. Bl a kommer det på plakatet stå följande.
-  Massinvandringen är den värsta katastrof som drabbat Sverige någonsin,
-  Sjuklövern är ansvarig för morden, våldtäkterna, rånen, bränderna som         
   drabbat tusentals kvinnor och män,
-  De bär också ansvaret för att svenska kvinnor/flickor numera är bland de
   otryggaste i världen
-  Utvisa alla invandrare som begått brott eller inte följer svenska lagar,  etc, etc,

 SIST.
 Svensson; "Hur kan Du stödja sjuklövern som sviker sitt eget folk"?

 ALLT DETTA HAR SVERIGEDEMOKRATERNA VARNAT FÖR!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 8059 Gävle

PS. Tillägg. Har tidigare berättat om en anhörig som i brist på svenska läkare tvingats behandlas av en utomeuropeisk icke färdigutbildad sådan.

I sin behandling för en infektion har hon för denna, två gånger medicinerats med felaktiga mediciner.

Hon har för sin infektion fått fyra olika sådana, varav två varit felaktiga. Vi har tröttnat på denna lek med min anhörigs liv varför vi anmält detta till IVO ytterligare en gång för omedelbart agerande. DSlördag 22 september 2018

Om Sveriges totala sönderfall - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka:

I vilken situation/tillstånd skall ett land - i detta fall endast en formell demokrati - befinna sig i, för att en stor minoritet (omkr 1/4) av landets befolkning, har moralisk rätt att göra uppror mot regimen för att den utan att höra folket släppt in en stor gruppinvandrare som på plats inte endast terroriserar utan dödar, våldtar, rånar landets egen befolkning men också förstör materiell egendom för miljarder utan att regeringen och med den allierade partier försvarar landets egna invånare?

Vi är i den situationen nu att vi som inte längre tolererar det som sker måste ta ställning och seriöst överväga om vi längre kan fortsätta den väg som innebär förstörelse av vårt land och slaveri av vårt folk innan det är för sent.

Innebär inte det kommande valet en förändring med en tydlig maktförskjutning i vår riktning måste alternativ övervägas. Alternativet är inte ett utan flera.

I kväll 22/8 redovisar Uppdrag Granskning en del av kränkningen och våldet mot vårt folk. Det gäller våldtäkter.

Programmet visar att en stor majoritet av de som dömts för våldtäkter är utomeuropeiska individer. Somliga har försökt förklara detta med socioekonomiska termer.

Men sanningen är att det rör sig om kulturbetingad brottslighet som det knappast går att stävja under de kommande generationerna. Då måste man först och främst förbjuda ondskans religion som skapar dessa brottslingar.Till detta kan läggas en kultur som är så väsensskild från vad som kan anses vara ett civiliserat tillstånd.

Att bara se de primitiva individer som av regeringen ges tillstånd att driva skolor och förstöra barns liv från första ögonblick de sätter sin fot i "skolan" är tillräckligt för att starta ett uppror.

De länder där världens ondaste "religion" är statsreligion har inte nått upp till civilisationens första trappsteg.

Nu vill sjuklövern ge den fotfäste och ta över i vårt land. Om detta sker blir det eviga våldet och tillbakagången i Sverige ett faktum.

Vi ser dagligen hur denna kultur/religion dagligen vinner mer mark i vårt land. Detta land som före massinvandringen stod på civilisationens översta trappsteg är nu med regeringens och barbarernas såväl fysiska som psykiska våld på väg att gå under.

Kvinnor och flickor har blivit fredlösa och barbarerna kan utan många gånger någon som helst bestraffning såväl döda, våldta, misshandla och terrorisera dem. Självklart är sjuklövern ansvarig för detta.

Att därför lägga sin röst på något av dessa partier är att krossa det fina samhälle tidigare generationer byggt upp och föra det tillbaka till medeltiden.

De skolor, moskeer etc dessa barbarer ges rätten att driva är inget annat än en återgång till de mest primitiva samhällsformer världen skådat.

När en av Sveriges främsta förespråkare för vårt lands- och kulturs utplåning Annie Lööf kan yttra följande borde det vara tillräckligt för att starta ett uppror. Så här säger hon; " Flyktingarna förbättrar Sverige genom kunskap och drivkraft".

Om vi hade en press värld namnet skulle denna inte vilat förrän man fått henne att lämna allt vad politik heter. Detta är inget annat än ett hån mot landets egna invånare och de som tidigare byggt det.

Borde vi inte ha moralisk rätt att göra uppror när vårt land som före massinvandringen var ett av de mest utvecklade om man utgår från såväl upplysningstidens idèer som vad gäller vetenskap- och författarskap etc? Självklart har vi rätt att rädda våra och våra anhörigas liv och framtida existens.

I stället för att bekämpa massinvandrarnas primitivism och vidskepelse anammar politikerna denna och ger tom dessa barbarer utrymme i olika offentliga och politiska organisationer.

I kväll fick vi också veta att en riksdagskvinna från KD och en riksdagsman från M lämnat sina partier efter att ha kommits på med att de stulit pengar från folket. Vidare har C tvingats utesluta en riksdagskandidat som var placerad som nummer två efter Annie Lööf på riksdagslistan. Han uteslöts på grund av sina konspirationer tillsammans med en av Turkiets mest högerextrema grupper.

Svensson, när inser Du att merparten av sjuklövern tjänar inte Sveriges land och folk utan  enbart sina egna syften. Att tusentals svenska kvinnor våldtagits och terroriseras får ske för att dessa sju partier skall kunna locka barbarerna att rösta på dem.

Har Du någon gång hört någon av sjuklöverns ledande politiker erkänna sina brott eller åtminstone be svenska folket om ursäkt och lovat att återställa välfärdssamhället och tryggheten? Självklart inte.

Människor som likt sju-klövern saknar såväl moral, hederlighet och känsla för sitt land och folk gör inte detta.

Så Svensson, kom ihåg att det är värre än Du tror därför att regering och övriga sjuklöverpartier döljer vad som verkligen sker.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
tisdag 18 september 2018

Om förnekarna och ännu en polisanmälan av Stefan Löfvén - Gästinlägg

Förnekarna!

Till de stora humanisterna och medmänsklighetens banerförare Stefan Löfvén, Annie Lööf, Ebba Busch Thor, Jan Björklund, Ulf Fredriksson, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin och Isabella Lövin.

För kännedom till värnaren av Sverige, dess medborgare och kultur Jimmie Åkesson.

I går tvingades jag på nytt skjutsa min hustru till akuten i Gävle efter att era afrikanska medicinmän - som skulle berika vår sjukvård -  i stället är en riskfaktor som bla a vi nu fått erfara.

Jag håller inte längre något för orimligt vad ni kan göra för att lura medborgarna att invandringen är en tillgång, i stället för en katastrof, i er strävan  att dölja massinvandringens förstörelse av vårt land.

Med en cynism som saknar motstycke placerar ni medicinmän från djunglerna på svenska hälsocentraler med förhoppningen att de svenska medborgarna skall tro att dessa är en tillgång och räddning för svensk sjukvård.

Om detta skulle lyckas hoppas ni därmed få mindre kritik för förstörelsen av Sverige.

Sannolikt är det så. Men jag fick också av en person (också i åttioårsåldern), som i sjukvården drabbats av samma katastrof som vi, - pga okunskap från era  medicinmän från djungeln och därför nu ligger svårt sjuk på lasarettet - en trolig vidareutveckling av er strategi.

Han menar helt enkelt att i denna strategi ingår också att få ner kostnaderna i statsbudgeten och därmed klara de enorma invandringskostnaderna.

Han ansåg helt enkelt att er strategi är att skenbart ge medborgarna en föreställning om att de afrikanska medicinmännen räddar sjukvården, men att de i stället räddar statsbudgeten, genom att så många pensionärer kommer att avlida av dessa medicinmäns bristande kunskaper och därmed feldiagnosticering. (Har själv anmält vår felbehandling till IVO).

Med den cynism och hänsynslöshet ni visar mot alla mördade, våldtagna, terroriserade etc svenska medborgare håller jag inte hans teorier för osannolika.

Hur ni kan hålla på och trakassera Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson med hänsyn till hur ni förstört Sverige är självklart oförklarligt.

Men så träffade jag en psykolog häromdagen, som kom med en förklaring. Eftersom jag själv studerat psykologi och i ett stort antal år varit såväl personalrekryterare som personaldirektör har jag en ganska stor erfarenhet hur människor i vissa situationer kan reagera helt irrelevant när de agerat på ett sätt som de vill dölja eller inte erkänna.

Hon talade om hur vissa människor kan förneka grova brott pga moraliska defekter.

De förnekar all skuld. Hennes resonemang stämmer ju väldigt väl på er.

En moralisk frisk människa kan nämligen inte menade hon, som ni, ställa er helt oansvariga till den enorma katastrof ni vållat Sveriges medborgare i form av mord, våldtäkter, terror och en ständig ångest för Sveriges kvinnor, flickor att vistas ute utan beskydd. Till detta kommer den enorma förstörelsen av materiell egendom.

Hon menade att den cynism ni visar dessa människor är oförenlig hos en känslomässigt frisk människa.

Den påminner mer om en Stalins och Hitlers känsloliv. Den medmänsklighet ni påstår er utöva genom att släppa in hundratusentals utomeuropeiska invånare som fritt får våldföra sig på landets egna invånare avfärdar hon med att det endast varit ett sätt att själva framstå som goda.

Era handlingar har inte det minsta med godhet och medmänsklighet att göra utan är helt och hållet ett sätt att förhärliga er själva. Därför menade hon att tiden kommer att fälla er som de missdådare ni är.

Sannolikt dröjer inte detta så långt som till nästa val eftersom våldet mot den inhemska befolkningen ökar hela tiden och konsekvenserna av er invandringspolitik hela tiden förvärras.

Självklart är inte Stefan Löfvén och Annie Lööf några goda människor. De är renodlade maktmänniskor, som kan gå över lik för att nå sina mål, ja det gäller för övrigt er andra också.

Maktlystnaden i förening med fegheten gör er till Sveriges farligaste människor.

När det gäller fegheten så intar Jan Björklund en tätposition. När han exercerade och övade rekryter som militärt befäl en gång i tiden var hans stridsrop; "Visa nu era stridskukar"!

Men när det blir tal om avveckling av religiösa friskolor som förstör livet för flickor vågar han inte visa sin stridskuk utan nöjer sig med att förbjuda nya sådana och låta flickorna i de kvarblivna skolorna få ett förstört liv.

Den typen av människa representerar ni alla sju.

Men trots dagens situation är jag hoppfull. Rättvisan kommer att hinna ifatt er. Det har den gjort de senaste hundra åren beträffande i stort sett alla de skurkar som gjort sitt folk illa. Hade vi i dag haft medier som inte ensidigt tjänat makten hade ni fallit för länge sedan.

Men eftersom vi får fler och fler sanningssägare så blir er situation allt omöjligare och ni kommer inom mindre en tioårsperiod att falla på eget grepp.

Och då blir inte straffen några tidningsrubriker utan något helt annat. Ja det är inte heller uteslutet att det kommer att finnas medborgare som tar lagen i egna händer. Detta hände inte för så länge sedan i fd kommunistiska stater.


Olle Lungbeck är också tillbaka med ännu en polisanmälan:

Till polismyndigheten.

Anmälan av statsminister Stefan Löfven för kränkning av mig och min hustru.

Jag anmäler härmed statsminister Stefan Löfven för grov kränkning av mig och min hustru. 

Det går nästan inte en dag utan att Stefan Löfvén riktar grova och osanna anklagelser om rasism och främlingsfientlighet etc etc mot Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Eftersom vi såväl röstat på partiet samt är medlemmar i detta och hans kränkningar är generella är de också riktade mot oss. Men därutöver har massinvandringens konsekvenser också drabbat oss individuellt. 

Att hans anklagelser är osanna konstuktioner kan nu fler och fler medborgare bevisa eftersom de drabbats av de katastrofer och lidande som Jimmie Åkesson länge varnat för som en konsekvens av en fullständigt ansvarslös och galen invandringspolitik. 

Eftersom Stefan Löfvéns kritik är osann och generell drabbar den även oss genom att han påstår att det lidande Jimmie Åkesson varnat för och som nu drabbar tiotusentals medborgare skulle vara utslag av rasism och främlingsfientlighet när det i verkligheten är reella händelser av såväl brottslig karaktär som förstörelse av det trygga samhälle vi levt i fram till massinvandringen.

I vårt fall har bl a anställningen av okunniga utomeuropeiska "läkare" i sjukvården orsakat oreparerbara skador som tom varit livshotande. 

Löfvéns generalisering och primitiva utfall vittnar om en obildning och karaktärslöshet som ger associationer till såväl Hitler som Stalins agerande mot oliktänkande. 

I det här fallet drabbar det urskiljningslöst dem som delar SD.s åsikter men är såväl goda demokrater som humanister. En statsminister som handlar så mot sitt folk måste bestraffas. 

Det min hustru drabbats av beror helt och hållet på en urskiljningslös invandringspolitik. 

En individ - Stefan Löfvén - som gjort världens tryggaste land för kvinnor till det mest otrygga, som låter mord, våldtäkter, terror och materiell förstörelse från de som han utan folkets medgivande släppt in i vårt land stadigt öka, skall inte ostraffat få kränka de som drabbats för att de tillhör ett parti som ständigt varnat för detta. 

Denne individ skall i ett land som påstår sig vara en rättsstat ställas inför domstol såväl för massinvandringen men också för att han kränker över en miljon människor varav ett stort antal fått betala dyrt både med liv och hälsa och ett förstört sådant för resten av sitt liv. 

Ett flertal har i betydligt högre grad än Löfven arbetat för demokrati och humanism medan han under sin korta tid vid makten hunnit rasera vad tidigare generationer byggt upp av demokrati, trygghet och välfärd. Inte minst de äldre.

Denne individ har förorsakat Sverige och dess folk mer ekonomisk förstörelse och lidande än någon annan i historien genom sin skuld till massinvandringskatastrofen. 

Varje ansvarsmedveten medborgare måste därför verka för att denne man straffas med livstids fängelse så enorm är hans skuld. Jag och min hustru är 86 resp 81 år. 

Jag gick ut i arbete vid femton. Nu får vi pga Stefan Löfvén en förstörd hälsa på vår ålderdom från att varit osedvanligt friska.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

tisdag 11 september 2018

Om ett brev till rikspolitikerna om vården - Gästinlägg

Olle Ljungbeck är tillbaka:

Till sjuklöverns partiledare och för kännedom till Jimmie Åkesson jämte lokala sjukvårdspolitiker i Gävle. Eftersom PK-media inte tar in något som visar konsekvenserna av dagens massinvandring sänder jag ej till dessa.

För kännedom.

I slutet av juli fick en mig mycket närstående anhörig (80 år, själv är jag 86) symptom som tydde på att något hälsoproblem tillstött. Då detta medförde betydande besvär beslöt vi att kontakta läkare. Efter samtal med en sköterska på den lokala hälsocentralen fick vi beskedet att vi skulle bli uppringda om en timme. Så skedde också. Eftersom min anhörig kände smärta krävde vi att få konsultera en läkare på centralen. Detta skulle först inte vara möjligt men genom vår envishet fick vi till slut en tid.

Ankomna till hälsocentralen fann vi flertalet sittplatser upptagna av utomeuropeiska individer. Ingen erbjöd oss en sittplats trots att ett flertal bestod av ungdomar som troligen enbart var i sällskap.

På en informationstavla kunde vi läsa att centralen hade 8 läkare.

Vad som trots detta gjorde oss en aning förvånade var att endast en av dessa bar svenskt namn. Så småningom fick min anhörig komma in till läkare som var utomeuropeisk. Tyvärr kunde denna läkare inte ställa någon diagnos och inte heller någon av kollegerna som tillfrågades.

I stället fick min anhörig beskedet att hon fick vänta på sådan och eventuellt behandling 14 dagar då annan läkare var åter efter semester. Sålunda fick vi lämna hälsocentralen utan att bli hjälpta så när som rekommendationen att inköpa ett receptfritt medel av något slag!

Efter att det gått 14 dagar efter besöket på hälsocentralen och vi då blivit lovade läkare som skulle ställa diagnos besökte vi hälsocentralen på nytt. Tyvärr fick vi samma besked som förra gången. Det fanns fortfarande ingen läkare som  kunde ställa diagnos. Vi begärde då men fick ingen remiss till sjukhuset. Någon annan utväg än att lämna hälsocentralen fanns sålunda inte, varför vi for hem igen.

En vecka senare fick min nära anförvant så svara smärtor i magen att vi än en gång måste söka oss till hälsocentralen. Min anförvant var då mycket dålig. Vi hade inte mer än väl kommit in i undersökningsrummet så svimmade hon. Som tur var kunde jag fånga upp henne så hon inte slog i golvet. Men som någon vet skall man försiktigt lägga ned en avsvimmad person på golvet.

Personalen förutom ”läkaren” var alla invandrare med dålig språkförståelse. I stället för att handla sprang de som yra höns utan att veta vad de skulle göra. När jag fått dem att larma ambulans kom denna mycket snabbt och var enbart bemannad med svenskar som gjorde att det lugnade ner sig betydligt.

Väl komna till lasarettet gjordes en omedelbar undersökning och läkaren förklarade att hon måste opereras inom två timmar. Hon fick ligga kvar på sjukhuset efter operationen ca tre och en halv vecka.

Den tredje september skrevs min anförvant ut från Geriatriken. Hon fick då åka hem till vår bostad i med "taxiambulans".

Hon hade då kateter eftersom urineringen inte fungerade. Med sig fick hon rullstol och förhöjd toastol. Katetertömningen sköter jag med tömning ett flertal gånger pr dag. Redan första dagen jag gjorde detta funderade jag på att katetern rimligtvis borde bytas ut då och då. Men detta skedde först senare när jag påtalade detta.

Den 7/9 på kvällen fick min hustru problem och smärta. Vi ringde sjukhuset och de lovade komma kl 1100 på kvällen. Lite senare ringde de igen och meddelade att de inte kunde komma. Jag fick förutom att varje gång tömma katetern hjälpa henne även vid detta tillfälle så hon kunde somna.

Torsdagen den 9 september kände hon att hon måste få hjälp eftersom hon kände smärta och irritation men kunde ändå inte urinera. Hälsocentralen lovade skicka en sköterska men någon sådan kom aldrig. Trots att det blev ett enormt regnoväder tog vi därför min bil, lastade in rullstolen och for till hälsocentralen. Efter en stunds väntan fick vi komma in till en sköterska som bytte kateter. Det visade sig då att min anhörig fått urinvägsinfektion. Av denna anledning ordinerades hon en 5-dagars kur med antibiotika.

Vi är kallade för återbesök och för byte av katerslang den 14 september.

Jag vill betona att de sjuksköterskor som vid olika tider behandlat min hustru  har visat en stor yrkesskicklighet varför de har vårt fulla förtroende.Detta gäller även operations- och geritrikavdelningen.

Däremot måste det anses mer än tveksamt med ett så stort antal icke utbildade utomeuropeiska läkare som därtill inte behärskar språket. Detta gäller även annan utomeuropeisk personal.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Som kanske någon anat handlar detta om min hustru. Efter det som hänt måste vi, över åttioåriga pensionärer som arbetat ett helt liv och som fortfarande var för sig betalar en inte obetydlig summa i skatt, ställa oss frågan om det kan anses vara denna slags humanism som sjuklöverns politiker dagligen stoltserar med när de utnämner sig själva till världens främsta humanister men ständigt smutskastar ett parti som värnar om vårt eget folk.

Eller kan kan det vara samma cynism som man visar mot alla av utomeuropeiska individer mördade, våldtagna svenska kvinnor flickor etc, att med hänsyn till vår ålder kan vi fungera som billiga försökskaniner!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Bild: Liberalernas EU-kandidat Jasenko Selimovic konstaterar att utan invandrare stannar vården. Jag vet dock att både jag och Olle skulle föredra SD's sjukvård... DS

Bildkälla här.


Uppdatering 2018-09-21

Sjuklövern med Stefan Löfven i spetsen har slagit åldrings- och sjukvården i spillror.

Efter att nu i två månader vårdat en nära anhörig för ett svårartat sjukdomstillstånd och sett konsekvenserna av massinvandringen för sjukvården, inser jag att Sjuklövern med de grova brottslingarna och landsförrädarna Stefan Löfven, Annie Lööf, Jan Björklund, Ulf Fredriksson, Jonas Sjöstedt, Ebba Bush Thor, Gustav Fridolin och Isabella Lövin  slagit såväl sjukvården som åldringsvården i spillror. 

Eftersom vi båda är 86 resp 81 år och arbetat alltsedan tonåren och nästan aldrig varit frånvarande från arbetet har vi rätt att påstå att vi blivit rånade på en trygg ålderdom.

Vi har under denna tid fått stor respekt för såväl svenska sjuksköterskor som läkare. De dignar under arbetsbördan men får till sin "hjälp" medicinmän från djunglerna! 

Trots detta har man gett dessa personer rollen av chefer över våra fantastiska sjuksköterskor, som har fullt arbete med att förklara för dessa och ställa diagnos på olika sjukdomstillstånd. Vid många hälsocentraler har man placerat upptill 75 procent sådana medicinmän och i bästa fall svenskar för resten. 

I vårt fall har de vi tvingats anlita i samtliga fall, inte kunnat diagnosticera sjukdomen. Inte heller har de hörsammat begäran om remiss till lasarett.

Det är självklart att våra duktiga och ansvarsmedvetna svenska sjuksköterskor och läkare går på knäna när de i stort sett får vara dessa medicinmäns ständiga rådgivare. Hade vi inte haft våra egna svenska sjuksköterskor och läkare med sin kunnighet och enastående ansvarskänsla hade sjukvården varit utslagen i dag.

Men ingen hur ansvarsmedveten och plikttrogen den än är kan i längden vinna mot övermakten. Under denna period har vi också sett vilka som representerar majoriteten av de som söker sig till hälsocentraler och sjukhus. 

Som ett litet exempel på omöjligheten att med nuvarande resurser klara en rimlig sjukvård är inte minst det faktum att det i Sverige i massinvandringsvågen kommit in minst 65000 könsstympade kvinnor! Inte är det endast när de skall föda barn som dessa har behov av läkarvård. Rimligt att anta är snarare att de kanske behöver söka sådan hjälp en gång i månaden. 

Trots detta låter rubricerade, könsstympningen av småflickor fortsätta när de kommer till vårt land! Detta är ju endast en av de varianter, som kräver läkarbesök av de invandrade. Vad kostar inte alla kirurgiska ingrepp pga av de många skjutningarna? De överlevande får i sin tur fortsätta eftersom de inte utvisas omgående. 

Hade inte jag mina 86 år till trots varit så frisk som jag är hade detta sjukdomsfall slutat i katastrof. När man nu dagligen ser och hör sjuklöverns odugliga, omogna, obegåvade, ansvarlösa "ledare" och regerings- och riksdagsledamöter bete sig som inte endast barnungar i en sandlåda,  utan också smädar Jimmie Åkesson och SD för en massa lögner och osanningar kan man inte betrakta dem som varande normala. 

Deras beteende såväl i riksdagen som i andra politiska sammanhang ger ju inte bilden av normalitet utan av en abnorm verklighetsförfalskning och en medveten smutskastning av SD, som närmast får en att tänka på kommunismens och nazismens svartmålningar av de människor som stod för sanningen och avslöjandet av deras sjuka politik. 

Hur kan en person som Stefan Löfven överhuvudtaget tro att hans smutskastning av Jimmie Åkesson skall vara trovärdig. Denne man - Stefan Löfven - har förstört allt vad trygghet heter för de svenska kvinnorna. Han har genom massinvandringen gjort Sverige till ett land där mord, våldtäkter, rån,sexuell terror, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap men också könsstympning samt förstörelse av materiell egendom för miljardtals kronor har blivit ett naturligt inslag i en gång världens tryggaste land. 

Trots detta är han oförmögen att inse sin egen galenskap. För att vinna kommande val har denne man lierat sig med islamister för att i valsammanhang få dra nytta av deras klanröstning. (Klanledaren utnyttjar sin makt genom att kräva att samtliga samfundsmedlemmar röstar som han). Med andra ord har socialdemokraterna nu lyckats hitta en genial lösning på avhoppen från det egna partiet. Att kalla denne man för feminist och inte sadist är oförståeligt.

Sen har vi kaptenen Jan Björklund. (Blev han sådan när de gjorde löjtnanter till kaptener för att spara på försvarskostnaderna?) Denne man säger sig vara humanist när han kallsinnigt kan låta invandrarflickor förtryckas till andra klassens medborgare i religiösa friskolor. Vad vet han om humanism?

Annie Lööf talar om humanism när hon utan urskiljning om vederbörandes moral och brottslighet går emot lagstiftarna för att "rädda" niotusen unga män varav en stor del är brottslingar och kvinnoförtryckare. Och trots att ett stort antal av dem dagligen terroriserar svenska skolflickor och är ett ständigt hot att våldtaga dem. I sanning en verklig humanist.

Gustav Fridolin som rekryterar islamister vilka är beredda att kollektivt rösta på ett visst parti om de i utbyte erhåller vissa materiella fördelar.

Kommunisten och den store humanisten Jonas Sjöstedt som om inte opinionen gått emot honom skulle kastat ut en invandrad kvinnlig riksdagsledamot som kämpar mot hedersvåld och för kvinnors frihet och rättigheter.

Ebba Bush Thor som hellre ser flickor kränkas och förtryckas än att förbjuda religiösa skolor.
Till slut den lille moderaten Ulf Fedriksson som genom att säga ja till massinvandringen är en av de största skurkarna i sjuklövern. Men som också saknar allt vad ledarskapsresurser heter. En slingerbult som tror att man genom att sätta upp ett finger och känna varifrån det blåser tyder på ledarskapsbegåvning!

Till slut en liten gubbe vid namn Jonsson © som på tal om val av talman med exalterad och överspänd blick tar i så man tror han skall få en hjärtattack när han utropar, "Vi förhandlar inte med SD". Han vet mycket väl att det beror på SD om Alliansen får förste talman. Han vet också att om Alliansen bildar regering så blir det på SD.s acceptans. 

Det vi nu sett av Sjuklöverns brist på begåvning, mognad, intellekt, handlingsförmåga och verklighetsanknytning är så djupt deprimerande och torftigt att det måste bildas en övergripande organisation för att få bort dessa dödgrävare av demokratin, välfärdssamhället och mänsklig värdighet.

Jag inte endast ber utan jag begär att varje medborgare som är emot att dessa galningar skall få fortsätta att förstöra vårt land och folk engagerar sig i en riksövergripande organisation för att avslöja och få bort de genom den svenska historien största  brottslingarna av alla. 

Hur kan en person som inte intagit en för stor kvantitet alkohol överhuvudtaget anse att dessa personer i sjuklövern representerar humanism när de i stället står för en moral och brottslighet som borde betinga livstids fängelse för var och en. Så stor är nämligen deras realiserade ondska mot svenska folket.

Självklart skulle de varit avslöjade och därmed i val avsatta om vi hade en press och media som inte bildat symbios med makten. 

Men får man som t ex SVD 65 miljoner om året och som Arbetarbladet 20 miljoner biter man inte sin husbonde. För detta offrar man gärna allt vad hederlighet och moral heter. Många av de tidningar som i dag överlever inte pga av god journalistik utan därför att de avlönas av staten, hånade en gång Tass och Pravda! 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle  


Om USAs krasch mitt framför ögonen på oss - Gästinlägg

Ett gästinlägg från Brage Norin som lämnar en kommentar till EU28-ländernas varuhandel med sina tio största handelspartner.

Eurostats data gäller första halvåret jan - jun 2018. Alla siffror är i miljarder Euro.

* EU28-ländernas handel med Kina och Ryssland var 11,5% STÖRRE än handeln med USA och Kanada tillsammans – under första halvåret 2018. Siffrorna talar klarspråk.

* Turkiet har valt väg. Landet valde öst. Turkiet är en av EU-s stora handelspartner. Jämför man EU28-ländernas handel med USA + Kanada respektive Kina + Ryssland + Turkiet blir siffrorna ännu tydligare. EU28-ländernas handel med dessa tre länder är hela 34% STÖRRE än handeln med USA + Kanada.

EU28-ländernas handel med Kina och Ryssland har exploderat i en takt som är hisnande. Det historiska skeendet är övertydligt. EU-s handel med Asiens ekonomier skjuter upp som en raket i skyn – alltmedan USA:s handelskrig isolerar USA från omvärlden. Det går ”sjukt” snabbt.

De två mega-projekten Nord Stream 2 och Turk Stream drar igång mycket snart. Detta betyder att Västeuropa och Ryssland blir ännu mera beroende av varandra. Detta skapar naturligtvis FRED.

Krigarimperiet i väst USA håller snabbt på att förlora Västeuropa. CIA har misslyckats med alla sina doktriner – som samtliga gått ut på att slå en kil mellan Västeuropa och öst. Den ”transatlantiska alliansen” har kraschat mitt framför ögonen. Man måste vara blind på bägge ögonen om man inte ser detta.

DEN KINESISKA DRAKEN OCH DEN RYSKA BJÖRNEN HAR FÖRENAT SIG. Den strategiska alliansen mellan Kina och Ryssland har skjutit fart i en takt som chockar världen. Handeln mellan länderna håller på att explodera. Handelskriget påskyndar utvecklingen. 

Över hälften av världens import av sojabönor går till Kina. USA:s handelskrig har lett till att Ryssland öppnade portarna på vid gavel för Kina. De ryska jordarna i öster löser Kinas problem med sojabönor. Precis allt i öst går på rekordtid. 

USA:s desperata handelskrig kastar snart landet utför ”The Fiscal Cliff”. Det går fortare än någon kunde ana. Den världsberömda norska freds- och konfliktforskaren Johan Galtung ser ut att få rätt ännu en gång. Både USA:s imperium och US – ”Förenta Staterna” – kraschar senast år 2020

(Två viktiga handelspartner "på hemmaplan"  i Västeuropa) är ej medtagna - Schweiz och Norge).

HUR SÅG DET UT FÖR 25 ÅR SEDAN ?
* Handeln med Kina hade knappt kommit igång. 
* Sovjetunionen hade nyss kollapsat. Ryssland var i ruiner.

HUR SER DET UT OM NÅGRA FÅ ÅR?

Svar: 
1) Asien, Europa och Afrika fortsätter att integreras ekonomiskt. Det går historiskt sett "ofattbart snabbt".
2) USA:s imperium kraschar. USA går under och splittras. En grym social katastrof i USA är oundviklig. 
3) Redan om ett par år är hela den s k fria världens ekonomi i spillror. 
4) Tyskland repar sig snabbt efter den oundvikliga bankkraschen. 
5) Norge klarar dollarns fall hyfsat.

Rysslands helt sanslösa gastillgångar limmar ihop Västeuropa med öst - vilket skapar fred. 
* Nord Stream 2 och "Turk Stream" drar igång 2019. 
* Alla amerikanska s k "bonds" blir värdelösa - sannolikt inom två år.
* En ny valutakorg styr framtidens världshandel.
* Det blir fred på jorden. 

SLUTA LYSSNA PÅ FÖRVIRRADE POLITIKER I VÄST.

Läs i stället om handeln i världen. Det är de stora företagen som styr.
- Tyskland MÅSTE vända sig österut. Tyskland måste köpa billig rysk naturgas. Tyskland måste få igång Nord Stream 2 så snart som möjligt. 
- Samma sak gäller Turkiet. Turk Stream är BINGO för Turkiet. 
- Södra Korea MÅSTE säkra sin framtida handel i Asien. Södra Korea måste förbindas med Asien genom Norra Korea. Det planerade järnvägsbygget genom Norra Korea är av strategisk betydelse. Den transsibiriska järnvägen kommer snart att förgrena sig och förbinda hela Korea med Asiens marknader. Det blir äntligen fred i Korea. 
- Japan MÅSTE säkra sin handel i hela Asien - precis som med EU. Att ställa upp på några former av CIA-handelsbojkotter mot Kina eller Ryssland är inte att tänka på. 
- Det är på samma sätt med Indien. Indiens MÅSTE bryta med CIA:s splittringspolitik i Asien. 
- Det är bara EU som låter sig styras av CIA - än så länge. Men EU är på väg att frigöra sig.
- Tyskland är snart ingen amerikansk koloni längre. 

TREDJE GÅNGEN GILLT FÖR TYSKLAND.

Första gången Tyskland ”stack upp” och hotade det Brittiska imperiet krossades landet av det första världskriget. Andra gången Tyskland hotade att bli en världsmakt krossades landet av det andra världskriget. Wall Streets bankirer, den amerikanska militärindustrin och CIA var strategerna bakom detta fasansfulla krig. Tyskland och Ryssland skulle kriga ihjäl varandra – så var det tänkt. Portarna skulle öppnas för ”det amerikanska århundradet” – det var målet. Så blev det.

Denna tredje gång blir det annorlunda. 

Tyskland har ännu en gång blivit en ekonomisk supermakt – EU:s ekonomiska lokomotiv. Denna gång kommer inte CIA att kunna kuppa in någon ny Adolf Hitler till makten. Tyskland måste till varje pris avskärmas från öst för att USA:s världsherravälde ska kunna överleva. Samma sak gäller hela EU – men det är Tyskland som är den avgörande pusselbiten. Nord Stream 2 betyder att Tyskland redan valt sin framtid. Ingenting kan stoppa Tysklands frigörelse från USA. Det tyska folket har äntligen vaknat upp ur sin mardrömsperiod som amerikansk koloni. Det finns ingen väg tillbaka. 

- Alla människor som kan tänka - fattar att länderna i Asien integreras ekonomiskt och att processen går fruktansvärt snabbt. 
- Alla politiker som kan tänka - ser det snabba förfallet i USA - samtidigt som hela Asien exploderar ekonomiskt. 
- Alla människor som kan använda sin hjärna - ser att hela världen förändras mitt framför ögonen. 
- Det amerikanska CIA-nätet i Europa har ingen chans längre. De befinner sig i upplösning. 
- Jordens sista militära supermakt är på väg att falla.
- Snart får vi ringa ut de tusenåriga krigens helvete på jorden - för alltid.


Den 5:e september kom rapporten som chockar hela världen – USA:s handelsunderskott skenar.

* Exporten minskar till praktiskt taget alla viktiga handelspartner i världen.

* Importen ökar från nästan alla stora handelspartner i världen.

* Mordors rike är på väg att falla.

Ljusare framtid för mänskligheten går inte att tänka sig. Blodsdollarns fall är Guds verk.

DET FINNS IDAG BARA TRE STORA HANDELSÖVERSKOTT I VÄRLDEN.

(Data som redovisas nedan - den totala handelsbalansen "Balance of Trade" - omfattar både varor och s k tjänster). 

Nästan all handelsstatistik visar årsresultat eller resultat för den senaste rapporterade månaden, Eftersom världen förändras så snabbt skapar sådana data en hel del förvirring. Världen förändras blixtsnabbt. Data för år 2017 respektive data för 2018 kan skilja sig åt dramatiskt. Enstaka månaders resultat kan dessutom svänga våldsamt.

Världshandeln gungar inte fram och tillbaka. Det råder lite kaos men inte ett totalt kaos. Världshandeln förändras långsamt men säkert åt ett visst håll. Det är den industriella revolutionen i öster som förändrar världen. Alla ekonomer VET detta.  

Det är därför mera intressant att jämföra de senaste 12 månadernas handelsresultat - eller det senaste kvartalet. (De ekonomiska rapporterna publiceras inte samtidigt. Några länder publicerar tidigt sina handelsöverskott respektive handelsunderskott. Andra länder publicerar dessa data senare). 

HANDELSÖVERSKOTTEN DE SENASTE 12 RAPPORTERADE MÅNADERNA:
* Kina: 351 miljarder dollar (sept 2017 - aug 2018)
* Tyskland: 243 miljarder  dollar (aug 2017 - juli 2018)
* Ryssland: 156 miljarder dollar  (aug 2017 - juli 2018)

RESULTAT DE SENASTE 3 RAPPORTERADE MÅNADERNA:
* Kina: 97 miljarder dollar (juni till aug 2018)
* Tyskland: 58 miljarder dollar (maj - juli 2018)
* Ryssland: 44 miljarder dollar  (maj - juli 2018)

KOMMENTARER.
1): Alla andra länders handelsöverskott är mycket små i jämförelse med "DE TRE STORA". Både under den senaste 12-månadersperioden - liksom under de senaste 3 månaderna - hamnar södra Koreas handelsöverskott på fjärde plats. Landets överskott på blyga 20 miljarder dollar de tre senaste månaderna hamnar långt under de siffror som rapporteras från "de tre stora". 

2) Kina fortsätter månad efter månad efter månad att rapportera ett överskott på omkring 30 miljarder dollar. Detta motsvarar i årstakt ett överskott på över 350 miljarder dollar. Inte ett spår syns av det s k handelskriget. Överskottet i handeln med USA slog rekord den senaste rapporterade månaden (aug 2018).

3): Ryssland går stabilt som tåget. Månad efter månad efter månad rapporteras överskott i storleksordningen 15 miljarder dollar. Detta motsvarar i årstakt ett överskott på cirka 180  miljarder dollar. Rysslands handelsöverskott har ökat dramatiskt det senaste året. USA:s handelskrig drabbade Ryssland under åren 2016 och 2017 - men i år 2018 syns knappast ett spår av detta. Medelvärdet av överskotten under de senaste 8 månaderna hamnar mycket nära 15 miljarder dollar. Rysslands handelsöverskott har "cementerats" kring 15 miljarder dollar per månad - en historisk sensation!!!

HUR RAPPORTERAS DET RYSKA EKONOMISKA UNDERVERKET?
"RUSSIA TRADE SURPLUS IN JUNE 2018 SMALLER THAN EXPECTED"

"Russia's trade surplus widened by 77.6 percent to USD 15.56 billion in June 2018 from USD 8.76 billion in the same month a year earlier, but still below market expectations of a USD 15.85 billion surplus". 

Rubriken är faktiskt "sjuk". Det väldiga ryska överskottet i handeln med omvärlden hamnade strax under "marknadens förväntningar" på 15,85 miljarder dollar. Men - "Herre min Skapare" - resultatet hamnade endast 2% under dessa förväntningar - de var ju mitt i prick. Så nära hamnar nästan aldrig marknadens förväntningar. Dessutom ökade överskottet med hela 77,6% jämfört med samma månad året innan!!! Naturligtvis var detta faktum det viktigaste - inte att marknadens förväntningar var ytterst litet högre än det rapporterade resultatet.

4): Handeln mellan Kina och Ryssland formligen exploderar. Ett så snabbt ekonomiskt skeende har sällan skådats. Detta explosiva skeende förändrar hela världen på nolltid. Det amerikanska handelskriget har fungerat som en "katalysator" för den strategiska alliansen mellan Kina och Ryssland. Den kinesiska draken och den ryska björnen har omfamnat varandra på en historisk sekund.

5): Tysklands handelsöverskott den senaste rapporterade månaden - juli 2018 - hamnade på 16,5 miljarder EUR - det lägsta på 1,5 år. Det tyska handelsöverskottet svänger lite upp och ner - men den senaste rapporterade månaden väcker oro. USA:s handelskrig skapar oro överallt i världen men i Tyskland skapar handelskriget ångest  

Tyskland knyter banden österut - långsamt - men säkert som "amen i kyrkan". Tysklands orubbliga beslut att fullfölja bygget av Nord Stream 2 - trots ett våldsamt motstånd från USA - bevisar att landets status som amerikansk koloni är över. Flera stora opinionsundersökningar i Tyskland bekräftar vad som har hänt. Den tyska opinionen har svängt rejält. "Den transatlantiska alliansen" är på väg i graven. Hela EU sluter sig samman. USA dikterar inte längre Västeuropas politik. CIA:s långvariga politik att avskilja EU från öst är på väg att kollapsa.

Under det första halvåret 2018 var handeln mellan "EU28-länderna" och Kina + Ryssland hela 11,5% större än motsvarande handel med USA + Kanada tillsammans. Allt går så fort. För 25 år var Kinas handel i världen nästan ingenting. För 25 år sedan låg Ryssland i ruiner. Den blixtsnabba utvecklingen i öster kan ingen ta till sig men historien går inte att stoppa. Vill man leva i en fantasivärld kan man blunda och tänka på gamla tider - men vill man leva i verkligheten måste man öppna ögonen. Det är helt uppenbart - USA är på väg mot ättestupan - The Fiscal Cliff. 

SOLEN GÅR UPP I ÖST OCH NER I VÄST.
Inom en snar framtid får vi vara med om en mycket traumatisk upplevelse - en lavin av bank-krascher i väst är nära förestående. En ny värld väntar oss - en värld i fred. Oj vad jag längtar efter att få slut på de tusenåriga krigens helvete på jorden. Jag längtar efter en värld i fred.  

Kulturer i öster som vi mycket länge sett ner på i väst är på väg att ta över världen. Det skapas världsfred - så enastående märkligt! Att vakna upp och inse vilken förljugen värld vi levt i blir ett mycket smärtsamt uppvaknande. "Den fria världen" var en falsk illusion. Länderna i "väst" vara bara pusselbitar i historiens största mördarimperium - USA. Kommer Sverige att följa Mordors rike ända fram till det finansiella stupet - eller vaknar vi upp i tid? Det får den nära framtiden utvisa. 

Att kommentera mörkret som faller över USA gör ont ända inne i själen. Stackars arma människor. Jag ser syner som jag inte vill skriva om. Katastrofen i öst när Sovjetunionen kollapsade var fasansfull att skåda, men det helvete som nu är på väg i USA blir väldigt mycket värre. Hur kunde det gå så fruktansvärt illa?  Allt vi trodde på i väst håller på att rasa samman mitt framför ögonen. Knappast någon i väst kommer att förstå - förrän det är för sent.  

Brage Norin

Läs också Michael Thudéns artikel här med titeln "You make war, We get the refugees” – Anders Borgs och Moderaternas starkaste argument för Natomedlemskap"


måndag 10 september 2018

Om valfusk i det genomkorrumperade totalitära landet Sverige

Idag skäms jag som en hund över att vara född i Sverige. Som tur är bor jag inte där längre, utan är fri, men ändå skäms jag. Jag skäms av att vara medborgare i ett land som har blivit ett skämt i hela världen och blivit en akut fara för sina grannländer på grund av en sinnessjuk migrationspolitik.

Ett land vars ledande politiker uppför sig som lögnaktiga och mobbande barn i en sandlåda och som har förbrukat allt förtroende. Perfekt illustrerat av @stegetefter. Det är dessa dårar som folk röstar på:

Stefan vill prata med Jan och Annie som inte vill prata med Stefan. Jimmie vill prata med Ulf men han vill bara prata med Ebba, Jan och Annie. Ingen vill prata med Jimmie eller Jonas men Stefan kan ta stöd av Jonas fast då kommer han inte kunna tala Jan och Annie för de vill inte tala med Jonas. Om Ulf och Ebba skulle tala med Jimmie slutar Annie och Jan prata med Ulf och Ebba och börjar istället prata med Stefan förutsatt att Stefan slutar prata med Jonas.

Se denna video av Lucas Simonsson!


Jag gav 35 år av mitt liv som officer i Försvarsmakten för att jag ansåg att Sverige är värd att försvara. Jag inser nu att jag jobbade för fienden då fienden hela tiden fanns i landet och inte var Ryssland som vi indoktrinerades att tro. Nu importerar Sveriges regering hela tiden nya stridsdugliga fientliga förband i form av stridsdugliga unga män i tusental. Fyllda av hat mot oss. De är redan nu fler än vad Försvarsmakten har soldater och sjömän.

Det dröjde till 2017 innan jag förstod att korruptionen är som en cancer i det svenska samhället och att även Försvarsmakten var smittad. Det handlar inte längre om försvar av landet utan att göra Wallenberg och de övriga globalisterna lyckliga genom exportstöd för den angloamerikanska vapenindustrin. Sverige är det mest korrupta landet i Skandinavien.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-mest-korrupta-landet-i-skandinavien

Nu först förstår jag att Sverige styrs av Bilderberggruppen där Sverige företräds av Wallenberg och några hundra underhuggare i olika Frimurarsällskap. Det är de som i praktiken styr Sverige och den största mjölkkon för dem, förutom att plundra oss med olika skatter, är vapenindustrin. Det som gäller för USA gäller för Sverige också. Läs här och här.

De facto är Försvarsmaktens huvuduppgift att lämna exportstöd åt Wallenberg och de angloamerikanska bankoligarkerna. Läs här om regeringens vansinniga vapenaffär (Patriotsystemet) år 2017, en vapenaffär som gjordes på uppdrag av den djupa staten som i praktiken styr försvarssektorn.

Nedanstående bild och text av Raul Christian Michél är upphittad på Facebook:

Deepstate Central Bankstern JACOB WALLENBERG vann Valet även 2018

Det var oväntat tyckte väljarna, jag själv trodde verkligen att det sovande folket hade ställt väckarklockan och inte skulle delta i Familjens Val⁉️

Hur kunde jag vara så Naiv? 😄

Familjen Kommer även att vinna nästkommande Val och ytterligare om 4 år igen och igen om 8 år...

Jacobs Familj kommer att vinna tills vi sätter stopp för galenskaperna.
Framtills det inte sker så får vi kallt vänta 100 år till för en förändring.
(Lever vi då?)

Systemet deras Familj representerar är helt slut, Deras imperium är inte värt någonting om dom inte lyckas lura oss att det är värt någonting.

Jacobs arbete och livsuppdrag går ut på att upprätthålla Systemet som hans Familj har varit med och utvecklat tillsammans med likasinnade Familjer.

Marknaden är skuldmättat, så Familjen behöver få in 30 miljoner nya juridiska personer till Sverige, Familjen måste skuldsätta dem så dom kan trycka mera pengar till det Systemet Familjen är förmögna i.

Så vem hävdar att Krig inte lönar sig i Central Bankernas System?

#KrigaFörFredÄrHumanitärt

Läs Newsvoice artikel med titeln "Wallenberg täljer guld på krig och flyktingkatastrof i krigens kölvatten"

DEBATT. Wallenberg-koncernen säljer först vapen till krigförande länder och hyr därefter ut flyktingbostäder till skyhöga priser. Wallenberg har inga problem med att göra vapenaffärer som ger miljarder och samtidigt skapar en lukrativ eftermarknad.


Wallenbergs är ju globalismens främsta företrädare i Sverige, den globalism som ligger bakom alla USA/NATO-krigen, migrantströmmarna och öppnandet av våra gränser. Och de gör stora pengar på allt elände. Läs här.


In this video I talk about Sweden during World War II, the Wallenberg family and George Soros.

U.S. Documents Indicate Family of Raoul Wallenberg’s Aided Nazis: 
Sweden During WWII


Den mäktiga släkten Wallenberg är inte judisk, men det finns en del intressanta kopplingar värda att belysa.

Sionisten Raoul Wallenberg, hyllad som hjälte i den judiska pressen för att ha räddat tusentals judar, hade själv delvis judisk härkomst. Det har Judisk Krönika nämnt för länge sedan. Han arbetade också för en judisk bankir i Palestina.

Sekreterare på "Raoul Wallenberg-föreningen" var en judinna, nu avliden, Sonja Sonnenfeld, som polisanmälde Ahmed Rami för att ha kritiserat judar. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har upprepade gånger skänkt pengar till henne.

Samma Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse grundade år 2000 tillsammans med svenska staten det judiska utbildningsinstitutet Paideia. Den judiska aktivisten Barbara Lerner Spectre, som nedan talar öppet om förstörelsen av Europa, var en av grundarna.Marcus Wallenberg, styrelseordförande på SEB och tidigare VD för Investor, är gift med judinnan Fanny Sachs. Fanny kommer från familjen Sachs, känd för bl a Josef Sachs, grundare för NK, och Daniel Sachs, tidigare VD för Urwitz-företaget Segulah (hebreiska för "de utvalda").

Den senare har stoltserat med sin judiska identitet i Judisk Krönika. Fannys dotter Emelie är gift med Peder Bonnier, son till Carl-Johan Bonnier som är överhuvud för det judiska Bonnier-imperiet.

Fannys andra dotter Ellen är gift med Jan Dinkelspiel, från en annan rik judisk familj: familjen Dinkelspiel äger Öhman-gruppen och Claes Dinkelspiel sitter i styrelsen för Nordnet; som ni kanske minns körde Nordnet nyligen en kampanj mot Sverigedemokraterna.

Marcus Wallenberg besökte 2011 Israel och hyllade det som ett innovationsland....

http://www.menorah-sweden.com/artiklar/ekonomi11nr1s35b.html

De har varit extremt framgångsrika i vårt land, där hela det politiska etablissemanget övergivit sina gamla idéer och värderingar för att sluta upp bakom det globalistiska programmet för världen, The New World Order (eller snarare "The Jew World Order").

Wallenbergs ser till att dessa politiker sedan blir rikligt belönade för förräderiet mot det svenska folket.

Marcus Wallenberg JR och Fanny Sachs och har det¨gemensamma barnet Lukas. Fanny har fyra barn från tidigare äktenskap som samtliga har fritt tillträde i maktsfären...

Övrigt av intresse är att Wallenbergarnas gamle vapendragare Claes Dahlbäck blev erbjuden och sitter idag i styrelsen för den mycket judiska investmentbanken Goldman Sachs.

Mindre känt är ju att Raoul Wallenberg hade en kusin Anton Graf von Arco auf Valley vars mor var från den judiska bankirfamiljen Oppenheimer och trots detta främst var tysk nationalist och hatade sitt judiska påbrå.

Han sköt ner Kurt Eisner i ett attentat på öpppen gata februari 1919 som var den judiske anarkist som utropade den bayerska rådsrepubliken efter sovjetisk förebild och var dess förste regeringschef, samt var den som avsatte den bayerske monarken.

Inte underligt att de sovjetiska myndigheterna 1945 hyste viss misstänksamhet till Raoul Wallenberg inte bara för hans judiska påbrå (stalinismen och trotskismen var bittra fiender) och hade kontakter med den amerikanska sionistiska rörelsen, men även detta släktskap.

Judar ansågs vara trotskister om de var på vänsterkanten.

När det kommer till Ivar Kreuger körde Bonniers en aggressiv förtalskampanj i klassisk judisk stil mot Ivar Kreuger och gjorde allt för att skriva ner honom och hans imperium. Ett direkt hot mot den globala judiska finanseliten som han var, fursten i den första globala finansstaten.

Familjen Wallenberg företagsimperium bygger på resterna från Kreugerkraschen.
Dom mäktiga familjerna Wallenberg och Bonnier haft ett Gentlemen's agreement där dom gått ur vägen för varandra.

Wallenbergarna har varit nöjda med att få styra industrin och låtit Bonnier pyssla med Media.

Wallenbergarna har trott att de har varit säkra som herre på täppan och litat på att deras täta kontakter med Moderaterna och SAF (timbro) förevigat skulle garantera dom politisk inflytande.

Efter Bonnier tillsammans med sina bulvaner Proventus lurade till sig TV4 blev Bonnier mer aggressiva och gick in i direkt förhandling med Fredrik Reinfeldt.

I förhandlingarna blev Bonnier lovad amnesti från sina brott, miljarder i pengar samt kontroll över SVT/SR i utbyte mot stöd för alliansen i sina medier.

Alliansen vann valen 2006+2010 och Bonniers makt ökades mer och mer.

Tro inte att ni kan utöva makt via valsedeln, i dagens västvärld ligger nästan all makt hos de globala företagen och bankerna och deras ägare som kontrollerar kapitaltillgångarna. Sveriges rikspolitiker är högförrädare och våra värsta fiender och bör behandlas därefter.

Valet år 2018 går till historien som den största demokratiska skamfläck någonsin som förekommit i Sverige. Man kan lugnt säga att Sverige är en bananrepublik.

Detta är hämtat från Blueshifts efterträdare Alfheimr som i sin tur hämtat från Flashback:

"Största valfusket i svensk historia?

►SD fick runt 7 procentenheter mindre (25% mindre röster) än en stor opionsundersökning som gjordes dagen innan valet där de beräknades få ca 25% och hela 10-12 procentenheter mindre (40% mindre röster) än de största opionsundersökningarna som varit kort innan valet där de låg på mellan 29-30%, medan mirakulöst nog sossarna fick 28,8 % alltså nästan 50% mer röster än beräknat enligt opionsundersökningarnas ca 18-20% vilket vi alla förstår är en matematisk omöjlighet och det tydligaste och absolut i särklass största valfusket i Svensk historia.

När dessutom länsstyrelsens server "kraschade" under valnatten hade SD nästan 23% och direkt efter 17% så bara där försvann 6% av SD's procentenheter (alltså i det skedet ca 25% av deras röster) och valfusket var ett faktum...

Källa: flashback"

Valmyndighetens chef erkänner i denna artikel av Ingrid Carlqvist att Sverige saknar ett system för att upptäcka valfusk.

Citat:

Valmyndighetens chef: Nej, vi har inget system för att kontrollera valfusk i Sverige!

Sociala medier svämmar dagarna efter valet över av hundratals rapporter om misstänkt valfusk. Det farligaste är dock inte enstaka misstag i röstningssystemet utan politiskt initierat valfusk – att ett eller flera partier som har eller har haft makten i Sverige har skapat ett system som helt missar eller bortser från systematiskt valfusk. I dag kan Ingrid&Maria avslöja att vårt land helt saknar ett system som kan upptäcka sådant fusk.

Men, valet är trots allt bara bröd och skådespel (panem et circenses) för folket syftande till att upprätthålla illusionen av en demokrati. Sveriges riktiga statsskick, synarkism, har inte ändrats en millimeter och påverkas inte av valresultat. Läs här.


Visserligen finns regeringsformen, vår viktigaste grundlag, men otaliga regeringar har bevisat sedan 1975 att grundlagen inte ens är värd att betrakta som en rekommendation. Jag har några artiklar om detta på bloggen. Läs Om diktaturens etablerande 1994 och Om en politikers ansvar som exempel.


Så att SD-sympatisörer betraktas som imbecilla och lågt stående människor är ett tydligt brott mot grundlagen.

Allas lika värde betyder allas lika värde och ingenting annat.

Här är ett bevis på grundlagsbrott från idag. Mer än 25% (SD faktiska stöd bortsett från valfusk) av Sveriges väljare negligeras fullständigt av Ygeman och resten av sjuklövern. Personligen tror jag att SD stöd är betydligt högre. Upp mot 30%.

Så till er som mår dåligt. Valet var och är bara ett skådespel för att upprätthålla illusionen av demokrati. Lär er nu att se bakom dimridåerna! Svensk politik finns bara till för att distrahera er. Min blogg är en utmärkt källa om ni vill förstå vilka som arbetar i bakgrunden. 

Skall något ändras så måste Wallenbergklanen m.fl. bankirer störtas. Jag har dock ingen aning om hur det skall gå till. Jag hoppas på dollarns och USAs snara kollaps som Brage Norin skriver om i detta inlägg. Sverige som en lydstat åt den djupa staten kommer att dras med i fallet.

Jag skrev om Sveriges verkliga statsskick, synarki, redan i november 2016 i detta inlägg. Citat från denna artikel:

Synarkirörelsen är en internationell rörelse som uppstod efter Versaillesfördraget. Den finansierades och leddes av vissa finansiella grupper hemmahörande i den internationella bankvärldens toppskikt. Dess mål i alla länder där den finns, är att störta parlamentariska regimer som inte anses tillgodose dessa gruppers intressen i tillräckligt hög grad ... Synarkirörelsen avser därför att ersätta dem med auktoritära regimer som är fogligare och lättare att styra. Makten skulle koncentreras hos industriledarna och hos utsedda företrädare för utvalda bankgrupper för varje land.

Här är sanningen i alla fall. Allt är en del av NWO där socialismen är navet för denna nya världsordning. Läs här.

Facebook har fullkomligt svämmat över av bilder och artiklar om organiserat valfusk idag. Som det verkar, främst från sossarnas sida.


Jag ger här några axplock:

Micke Håkansson:


Mitt sista politiska inlägg.

Fick detta via mail...Valfusk med tidsförsjutning för "justering" av resultatet...också en bra förklaring varför AFS (Alternativ för Sverige) inte överhuvudtaget registerades under "Övriga" trots att mätningar nyligen visat en markant ökning av "Övriga"...


(Bilden ovan är ett montage)

Katastrofen hade varit ett faktum för etablerade partier om "riktiga resultat" för SD och AFS redovisats och om AFS kommit in i riksdagen som stöd för SD. Katastrof hade det också varit om KD och Miljöpartiet fallit ur, så en "räddningsauktion" gen friserade resultat var nog att föredra...

Om allt är "kraschat"..Valmyndighet, Länsstyrelser....förklara då hur SVT kunde få tillgång till resultaten? 

SVT meddelar i inledningen av programmet att de varit i vallokalerna och kollat "läget"...SD fick då 19,8% enligt dem...har de då varit i alla vallokaler i hela landet? 

Tänk då att valet är "riggat"...du har bara Nordkoreanska SVT att följa valet hos...de ger dig SD siffran 19,8% från början som du ska stirra på i 5 timmar...sen sjunker den till 17,6%...då tycker majoriteten "öh, jaha...men det är nog ganska okej ändå"...eller hur?!

En saxad kommentar: Peter Choon Lee: Valmyndighetens sajt kraschade

När den kom igång igen ändrades resultatet radikalt.

S ökade 4%,

MP kom över spärren 
och SD sjönk drygt 2%.

Vart försvann AFS röster...Runt 5-6 %Det var troligen en "man-in-the-midle" attack mellan länsstyrelserna och Valmyndigheten. Den modellen forsökte Hillary Clinton att göra i USA men 'vithat-hackers' satte in en extra 'fire-wall' hos registrerande mydigheten, som bara släppte igenom aktoriserade 'ip-adresser' i varje delstat. Då forhindrades att manipulerade siffror från den "Google"-ledda gruppen i Silicon Valley, som hade satts upp av Clinton-klanen, att utföra ett enormt VALFUSK.

Varför stängde man ner Länsstyrelsernas webbplats, lansstyrelsen.se meddelades vara nedstängd av “säkerhetsskäl” när man kunde se en trend som var tydlig.

Orsaken har EJ offentliggjorts, (“säkerhetsskäl” kan betyda 'vadsomhelst').En anonym Facebookvän:


Nu tog jag frimurarna på valmyndigheten för fusk när de medvetet tar röster från den borgerliga sidan och flyttar till vänsterkanten.

(Kolla på tidpunkten för skärmdumparna. Procenten kan sjunka, inte antalet räknade röster!)

Eller kolla detta:

Man kan undra vilka det är som sitter och räknar röster på länsstyrelserna fram till kl 2 på natten. Personalen på myndigheter som vanligen går hem en halvtimme innan alla andra dödliga arbetare. 

Hur mycket kan det inte fuskas då?

Jag kollade hela tiden och mellan 23-02 då ökade sossarna betydligt mest.

Runt 40% per uppdatering i jämförelse med SD som låg på mellan 6-10 % per uppdatering. Här har det uppenbarligen fuskats. Till fördel för socialdemokraterna.

De är tydligt att de passar på att fuska nattetid då det är lite personal och få som ser vad som händer. Här är sista räkningen sedan igår.En arg blatte talar:

Jag säger VALFUSK.

Ska vi på fullt allvar tro att Socialdemokraterna fick 28%? Efter allt de gjort mot Sverige senaste åren?

Inte ens Reinfeldt förstörde landet så hårt som Löfven gjort. Sexbrottsepidemi, shariapoliser, sjukhus som inte fungerar längre, pensionärer som begår självmord när välfärden tas ifrån dom. Dessa avslöjanden i mainstream-media dessutom. Är det sånt som brukar ge en 28% av rösterna?

Varför skulle SD ligga på 24-28% i flera månader, sen tappa hela 10% precis när det blir val?

Med tidigare opinionsundersökningar har det alltid vart tvärtom. Att SD ligger lågt sen överraskar när de verkliga siffrorna är ännu högre. Varför skulle det vara annorlunda nu?

Vi har sett hur smutsig vänstern vart denna valrörelse, speciellt med gömda sedlar och upprivda reklampapper. Samtidigt kan vem som helst anmäla sig till rösträknare, och därmed kasta bort sedlar de ogillar. Skulle knappast förvåna mig om aktivister gjort extra ansträngning det här året när ”fascismen är som störst”.

Seriöst, kolla alla de exempel som använts under hashtaggen #valfusk2018 på sociala medier. Det är många ställen där sedlar saknats eller partier stått utanför och pressat folk att rösta på dom, vilket är olagligt. Använd gärna #valfusk2018 ni också för att dela med er av misstänksamheter ni beskådat i vallokalerna.

Jag hoppas innerligt SD kräver en undersökning och får den beviljad, för annars är det skandal!

Johan Jäderström:

Hej! Jag är spärrad från att göra inlägg i ALLA grupper fram t.o.m 24 september (alla grupper på FB)

Detta hände efter att jag har gått ut med sparad webbplatsdata och bett kunnigt folk om att analysera denna data i olika grupper på Facebook. 

Jag är helt censurerad och det är möjligt att jag inte ens kan posta det här inlägget. 

Hjälp mig snälla att kopiera ut det här i olika forum och grupper, hälsa från Johan på SR1-Opinion.

Någon som kan analysera webbplatsdata http://84.217.10.36/val2018data.zip (Ab, Ex, SvD, SVT - livedata efter kraschen på valmyndighetens live rösträkningen, samt även webbplatsdata valmyndigheten efter att sidan börjar att fungera igen flera timmar senare)

SD´s siffror gick upp som USA:s ekonomi sista åren, vid 23 procent kraschar val.se och valmyndigheten.se (jag hade misstankar om att detta skulle hända om Sverigedemokraterna skulle explodera i valresultatet) media fortsätter rapportera resultat, trots att det inte finns några data att hämta på valmyndigheten... 

Media rapporterar nu, fem minuter efter att val.se krashat med 23% på SD, att SD nu vänder nedåt, jag tittar vad Expressen får sin webbplatsdata från, eftersom val.se ligger nere och det tidigare varit därifrån som de har tagit sin webbplatsdata. 

Jag granskar Expressen så gott jag kan, men sparar även ner webbplatsdata från flera av de valda stora TV och webbtidningarna. Det som jag kan se är att Expressen hämtar sina liveresultat från en egen undersida, jag är rätt dålig på att analysera webbplatsdata, (webbplatsdata från SVT, SvD, Expressen och Aftonbladet under pågående SD-nedgång, och under valmyndighetens krash, sparad i lämkad ZIP fil. 

Valmyndighetens livedata efter krashen finns även med i länkad i ZIP-fil, kanske någon kunnig här även kan gräva lite i detta?) 

Jag kan överhuvudtaget inte se någon länk till Valmyndigheten. i om denna live rapportering efter krashen, men som sagt, jag är ingen expert på detta. 

Stämmer detta så undrar jag vart fick de sina siffror ifrån med den uppdateringstakten som pågick!? 

Är det bara ett sammanträffande att Sverigedemokraterna sköt i himlen precis innan valmyndighetens sida kraschade, och att de bara minuterna efter kraschen börjar dyka? 

Och i samma veva som räddas både Liberalerna och Miljöpartiet, som är mediernas gullegrisar, ifrån att hamna utanför riksdagen. 

Vad hände igår egentligen? 

Sverigedemokraterna skulle få 31,3% enligt felindex, Miljöpartiet & Liberalerna skulle vara f.d riksdagspartier. 

Det är inte logiskt att Sverigedemokraterna får mindre i verkligheten än i många opinionsundersökningar, det har aldrig hänt förut och det tabu som det innebär att erkänna SD sympati gör att de alltid kommer vara kraftigt underskattade i opinionen alltså är detta MÅSTE vara ett omfattande valfusk, det räcker inte med att det skulle vara ett fåtal valdistrikt med korrupta rösträknare - Detta måste vara en betydligt större attack på demokratin. 

Och hur kan Löfven få 28% när opinionen visat 20-25%? 

S har alltid varit antingen spikade eller lätt överskattade i undersökningar. 

Det finns inga tveksamheter om att valfusk förekommit, snarare tvärt om när man läser #valfusk2018 

Frågan är om någon kan bevisa att det hände något i samband med att valmyndighetens sida kraschade? 

Hjälp demokratin att utreda detta - Finns det konkreta bevis på ett omfattande valfusk som svensk media och valmyndigheten utfört tillsammans så finns det en tidning som kommer att ta upp detta: Nyheter Idag


MVH Johan SR1-Opinion

Delbar artikel här.

Claudia de Longueville:

Moder Svea gråter i dag.

Hennes rike är sannerligen ett fasaväckande skräckexempel till nation. 
Det är en blodisande djävulsk mardröm, som bara blir värre och som inte tycks ha något slut.

Det är för sorgligt, att i detta till döds torterade land ett helvetesstyre skall avlösas av ett annat.
I den av politiska gangsters terroriserade nationen, skall en fähund till statsminister ersättas av en annan.

Asyldepressionen kommer att spridas exponentiellt i riket och snart övergå till en kronisk plåga för stora delar av detta stackars lands befolkning.

Det står mer än klart, att det inte finns någon plats för svenskarna och för dem som byggde landet.
Ockupationshorderna har snart tagit över detta stackars rike.

De djävulska skador, som åsamkats det lilla landet vid polcirkeln och den därstädes boende lilla folkspillran är av sådan allvarlig art att de är närmast irreparabla, men allt skall tydligen bara fortsätta.

Hur länge skall det dröja innan Nemesis divina når de skändliga missdådarna? Innan vedergällningens efterlängtade timma är slagen?

Det är för sorgligt, men valet var i praktiken riggat.

Annars hade det inte varit möjligt, att ”Partiet” bara tappar futtiga 2,6 procentenheter.
Om allt hade gått rätt till, så skulle det självfallet ha imploderat. Bara obetydliga rester skulle ha återstått.

Tredje statsmakten och särskilt SVT och SR satte demokratin ur spel.

De mörklade realiteter och fakta, vilseförde och förvillade stora delar av befolkningen.
De låtsades, som om ingen var skyldig till den sinnesrubbade, för att inte säga närmast hjärndöda, migrationspolitiken.

Den misslyckade och katastrofala statskonst, vars följder nu är på väg att bryta ned Sverige till ett oöverskådligt kaos av olösliga kulturella, etniska och religiösa konflikter?

När skall det bli tydligt för folket, att de av inskränkthet och galenskap vållade skadorna är oöverskådliga och kommer att plåga landet för evigt.

Att de styrande förlorat kontrollen över den galna ockupation, som föröder riket och att nationens penningar pumpas, som med en flodspruta, rakt ner i ett svart hål.

Vad kallas de stridskrafter, som ockuperat rikets TV- och radiostationer?
När skall bemäktigandet av dessa upphöra?

När skall allt dravel, lögner och rappakalja, som där produceras stoppas?

Läs Johan Westerholms artikel här.

Björn Olanders:

73,2% RÖSTADE PÅ S & V I INVANDRAROMRÅDEN!
Det är INGEN tvekan om varför S och V vill ha en hög invandring! I 9 st s k utsatta invandrarområden ("No Go Zoner") med över 70% utländsk bakgrund (och endast 49,6% sysselsatta i snitt eller 50,4% arbetslösa) röstade inte mindre än 73,2% i genomsnitt på S eller V i valet 2018 (varav 60,6% till S) !!

De 9 invandrarområdena är i exemplet valkretsarna Ö Rinkeby (Stockholm), Araby (Växsjö), Herrgården (Malmö), Ö Bergsjön (Göteborg), Fittja 44 (Botkyrka), N Hageby (Norrköping), M Gottsunda (Uppsala) N Ronna (Södertälje) och Ö Vivalla (Örebro). Den valpropaganda på arabiska som S gick ut med i dessa områden och där man svartmålade SD & M verkar uppenbarligen ha lyckats för S !!

Det är dock mera obegripligt varför C, L och Mp vill ha en hög invandring.

Bara 2,0% röstade på C och endast 1,4% röstade på L i genomsnitt i samma exempel. Mp fick i genomsnitt 4,5% av rösterna. C, L och Mp verkar inte jobba för egen vinning utan valarbetar uppenbarligen för S & V när de förespråkar en hög och fri invandring med öppna gränser..??

SD, M, KD och övriga partier fick i genomsnitt respektive 8,1%, 4,8%, 4,6% och 1,3% av rösterna och kan inte heller påstås ha några fördelar av extra röster från invandrartäta områden.

Notera även att andelen befolkning med utländsk bakgrund uppgick till över 70% (genomsnitt 85,3%) och att endast 49,6% hade sysselsättning (dvs 50,4% arbetslösa) i genomsnitt! Svenska folket undrar:

- ÄR DETTA DE LÄKARE, INGENJÖRER & SJUKSKÖTERSKOR SOM STEFAN LÖFVÉN BRUKAR BERÄTTA OM...?? 


Källa: Valresultat 2018. SVT. https://valresultat.svt.se/2018/

Slut Björn Olanders.

Facebooksidan Faktafabriken ställer sig frågan: I våra utanförskapsområden så ser det ut som att det pågår någon slags kollektiv röstning. Är detta klandemokrati?

Cred @konsenuseliten:
https://twitter.com/konsensuseliten/status/1039430344829751296?s=19Läs denna artikel med titeln Socialdemokraternas starkaste fästen är no-go-zoner

Citat därifrån:

Har du någon gång undrat varför S, V och MP vägrar att kalla en spade för en spade? Eller varför de står i tv och gör sig själva till åtlöje när de blint försvarar och urskuldar Sveriges farligaste och brottstätaste områden? 

Jo, det är enbart för att där bor de rödgröna väljarna. 

De rödgröna partierna har sina starkaste fästen i Sveriges samtliga ”särskilt utsatta områden”, eller no-go-zoner, som vi vanligt folk kallar dem. 

Därför vägrar de att kalla en spade för en spade, ett upplopp för ett upplopp, en kris för en kris och ett haveri för ett haveri.

Två av många, många artiklar om valfusk för SD:

SD-valsedlar försvunna: "Mycket märkligt"

SD:s valsedlar saknades i vallokal

20 anmälningar gällande misstänkt valfusk

Här tar invandrarkvinnan SD:s valsedlar och slänger i soporna

De starkaste bevisen på att valet 2018 var riggat!

Vad händer efter valfusket?

Denna artikel hade censuren tagit bort:


Denna artikel också borttagen:


Samma artikel på Nyheter Idags webb: Dansk valobservatör: ”Aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska” Lyssna på honom här.

Så här skriver han på Facebook till videon: "I Sverige för att observera valet. Slutsatsen är tydlig - tyvärr är det inte ett demokratiskt val. Jag tar nu upp det i Europarådet!"Läs vad regimens lögnmedia skriver här. Trovärdigt?


Breakdown of the suspicious details and meddling surrounding the Swedish election:Annika Gran Charmolu:


Valmyndigheten igår:


Peter Harold: 

Helena Palén Olofsson:
SD,s valsedlar saknades i vallokal. Skärhomen, Stockholm.Foto:Marcin Granowicz klockan 13:09


Det är brottsligt att fortsätta röstning i en vallokal där ett partis valsedlar har "försvunnit". 
En sådan händelse skall polisanmälas!

Ännu ett censurerad artikel:


Detta nedan kommer från en anonym källa. Om detta stämmer, vilket inte skulle förvåna mig, är att detta är ett ytterst allvarligt brott. Blotta misstanken räcker för en extremt noggrann utredning:

Det finns tydliga indikationer på väldigt kriminellt och allvarligt valfusk.
Under Almedalsveckan 2018 på Gotland har vi fått kontakt med en källa som vill förbli anonym och är rädd för sitt liv, som påstår att mjukvara har utvecklats att fuska fram felaktiga elektroniska röstresultat. För att implementera denna software behövs det kanske att släcka ner valmyndighetens hemsida.

Det här är ett riktigt allvarligt brott. Är det vad svenska myndigheter håller på med. Då är det riktigt allvarligt. Vi måste få till en utredning om det här.

I Degerfors ska en sossepolitiker ha följt med väljare in i vallokalen och hjälpt till och gjort i ordning deras röster. Läs här om misstänkt otillbörlig valpåverkan i Degerfors och Filipstad.

Läs här vad Anna Ernius skriver: HOT, VÅLD OCH BORTPLOCKADE VALSEDLAR – HAR DET FÖREKOMMIT VALFUSK?

Anmäl fusk som du känner till:

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
Ul. Miodowa 10 
00-251 Warsaw 
Poland 
Office: +48 22 520 06 00 
Fax: +48 22 520 06 05 

office@odihr.pl

Slutligen, idag har jag intervjuats av Lettlands ryskspråkiga public service, Latvijas Radio 4 Doma Laukums, om det svenska valet.

Jag lovar alla mina följare att jag ljög inte. Inslaget sändes i Lettländsk radio minst två gånger idag. Du kan lyssna här på sändningen kl 12:10. Intervjun med mig börjar 13:55 in efter den svenske ambassadören.

Journalisten lät chockad över den "Sverigebild" som jag gav. Sverige har alltid setts som ett föregångsland tidigare i Lettland. Nu vet de sanningen.

Jag kan ju inte ryska, men en Facebookvän som heter Alexandra pratar flytande ryska. Hon skriver så här:

Mikael Hagenbo Har precis lyssnat på den del du pratade i. Mycket bra ! Gratulerar. 

Du sade sanningen, så som det precis är och inte som det verkar vara. 

När jag lyssnade på Max Lapitsky då kunde jag höra klart och tydligt den försiktiga ryska retoriken. Eftersom han jobbar för Sveriges Radio är han politiskt neutral i sina uttalande och vrider och vänder på termer. Tycker inte om den sorts av sned och vriden retorik - mycket använd i Ryssland. 

Han som är fött och uppfostrat i kommunistisk Soviet har det i benmärgen. 

Han går kring ämne som katten kring heta gröten. 

Han stammade när han pratade om våldtäkter i Sverige och praktiskt sätt förnekade de. 

Min slutsats: han stödjer 'regimen'. 

Han förminskade allt det vad du sade, klassificerade det som överdrivet. Klassisk rysk/totalitär retorik, som jag känner så väl från kommunistiska tider i Polen. 

De försökte t o m avbryta honom och korrigera honom, men han ändå påstådde sitt, upprepade allt som en gammal skiva. Förnekade att SD's valsedlar försvann och att valet blev riggat. Och allt han har sett med 'sina egna ögon'. OMG ! 😀

Läs Mats Dagerlinds krönika med titeln Valresultatet – ett utslag av fake news och lögner här.

Läs vad min vän Zoéline Alahmad skriver:

Det är en rättsskandal det som nu bevisas mer och mer och jag hoppas de skyldiga straffas enligt demokratisk lag, för nu är det fan nog med diktaturfasoner ifrån dessa icke demokrater som vill kalla sig detta ordet demokrat vilket de självklart inte är utan det är fasaden de bär medan de agerar svekfullt i lönn. 

De är socialister kommunister fascister punkt slut! 

Varför annars fuska sig till makten först och sen angripa och blocka och censurera dem som avslöjar dem att det är exakt det de gör???

De gör bort sig totalt och vaknar inte svenska folket nu när de ser hur dessa falska maktgalna politiker agerar för att skydda sina själviska positioner, så vaknar aldrig dessa med kognitiv dissonans till sans!!!

Nu väntar vi bara på att Ryssland får skulden för allt fusk under valet.

Sverige är kört. Sveriges folk är den stora förloraren (som förlorar sitt land).

David skriver:

Yesterday was a dark day for Sweden, Europe and the world...

Around 80 % of the Swedish population voted for more gang rapes, more car burnings, more terror bombings and so on...

But worst of all... they set Sweden on an virtually irreversible path towards a muslim majority (=Sharia Laws).

The Social democrats are cheating their way to victory by importing hundreds of thousand of voters [migrants].
Sadly they will now get another four years of importing even more voters, making it even harder to steer away from this path to destruction of our western values.

The Swedes are like sheep, allowing themselves to be brainwashed by the narrative that is being force fed to them by politicians and main stream media.

The irony is that when Sweden becomes a muslim state all the "liberal" values these naive and blindsided voters holds dear will be completely stripped away from them.

It is also ironic and tragic, that those who are actually trying to fight for democracy, women, and peoples rights, are called "racists" and "nazis" by the ones they are actually trying to save!

When Swedens population gets a muslim majority (around 2040) you can kiss all your liberal values goodbye and dress your granddaughters in burkas.

People can't seem to think 20 years ahead, or even learn from the history of other countries turned muslim.

After this election it is hard to stay positive and see any hope for the future of Sweden and Europe.
My only advice if we are to have any chance at all to save this country and our western values, is as follows:

-Stop believing naive politicians or main stream media. Swedish politicians don't know squat about islam, and the few who actually do are called "far right" or "racists".

-Learn about Islam, and the caliphate they are trying to build in Europe.

-Stop being afraid of being called ridiculous things like "racist" or "nazi". If uneducated people "unfriends" you on facebook because you want to save the world, then good riddance!

-Don't let the naive main stream narrative bully you into being quiet. Let your voice be heard load and clear on social media!

Läs också här.

En Facebookvän, Tibor Sabo, skriver om detta blogginlägg:

Jättebra sammanställning med faktamässiga underlag. Det var ett förprogrammerat valfusk vid 23% och kl 00.25. Regeringen hade en perfekt B-version som avaktiverade rösträkningen för SD medan låtit räkna de övriga partiet. 

Samma programmering används av vatten- och värmesystem vid ifyllning av olika kanaler och som känd för IT-tekniker vid högskolenivån. Svenska väljarna förblev grundlurade. Valrörelsens har folket som ett verktyg och testinstrument. Resultatet avgörs i förväg långt innan valdagen i Wallenbergarnas huvudkontor sedan 1952. Nu är det något speciellt när Soros-gruppen är huvudbeställaren.

Läs här om hur George Soros betalade Expos ”gräsrotsrörelse” för att påverka valet 2014. Samma sak har kanske skett nu?


Lyssna till Micke Willgerts samtal med Lars Bern om valresultatet.


Lyssna till Micke Willgerts samtal med Gunnar Sandelin om valresultatet.Läs vad Donald Trump anser. Vita Huset meddelar att President Trump vill ha mer uppgifter om det påstådda valfusket i Sverige för att kunna agera i frågan.

Denna text nedan från en anonym skribent på Facebook stämmer väl med hur jag själv tänker. Det är så den genomkorrumperade nationen Sverige fungerar:

Hur står det till i mellanmjölkens land?

Jo, våra allmänna betalningsmedel skapas till 98 procent av privatägda storbanker.

Dessa i sin tur tar 400 miljoner om dagen för det. Våra skattekonton ligger i Wallenbergs bank SEB (känner du stanken från Enskilda Banken).

Media är ägardirektivstyrd opinionsbildning som ägs av ett fåtal individer.

Inget av de etablerade partierna vill göra något åt detta plus att Wallenberg och Bilderberg redan sedan länge valt ut Lööf till nästa statsminister.

Så vilken teater med all denna valhysteri och röstning! Vilket spel för galleriet!

Valmyndigheten och länsstyrelsens hemsidor släcktes ned under rösträkningen.

MSB styrs av Dan Eliasson, Postnord har slarvat bort förtidsröster, utlandsröster har ogiltigförklarats, folk har kryssats i förtid och inte fått rösta, valsedlar har slängts och en av de internationella valobservatörerna säger att han aldrig sett ett så odemokratisk val.

Vi får se vad OSSEs samlade rapport säger.

Valfusket kommer i synlig dager om Annie Lööf blir statsminister!

NWO jobbar på som om nätet inte finns.

Tyvärr får fler och fler insyn i vad som pågår där bakom draperiet.

NWO bestämde att Amerika skulle få sin första svarta president. Precis som dom nu tycker att det är dags för Sveriges första kvinnliga statsminister.

Så hur kommer då lanseringen av Annie Lööf rent tekniskt att gå till. Här får vi ett logiskt svar.

Gerth Axner: ”Bilderberggruppen har redan bestämt att Annie Lööf ska bli statsminister, och då blir det troligtvis så. Allt förberett sedan något år tillbaka.

Hon är inte statsministerkandidat, så man måste vara extra noga.

Först så måste samtliga nuvarande riksdagspartier klara 4%-gränsen.

Sedan måste de båda blocken bli lika stora, så att ingen av de nuvarande statsministerkandidaterna tydligt kan säga att just en av dem ska bli statsminister.

Då måste de enas, eftersom SD inte får bli vågmästare. Då blir det en kompromiss, så de enas om Annie Lööf.

Även om manipulationerna leder till orimliga siffror i vissa fall.
T ex AFS, som legat på c:a 3%, samt MED som i alla fall borde kommit över 1%. T o m närmre 2%.

Och FI på c:a 0,5%. Och LPO, som borde legat mellan 0,5 och 1%.

Hur kan dessa mindre partier TILLSAMMANS bara få 1,4 %?

Samt S 28,4 och SD 17,6 verkar inte heller motsvara vad som kommit fram i förundersökningarna.

Småfusket i vallokalerna är ingenting jämfört med ett fullständigt anpassat valresultat.

Ju större fusk, ju lättare sväljer folk det som sanningar. För stora fusk kan ju helt enkelt inte förekomma.

Det är bara dåliga förlorare som tror på sådant.”

”Statsvetaren om att Bilderbergmötet bjöd in Annie Lööf

VÄRNAMO/VÄXJÖ Varför var Centerpartiets partiledare Annie Lööf inbjuden till det superhemliga Bilderbergmötet med världens maktelit den 1-4 juni i USA?

– De ser henne som en blivande statsminister och de vill veta var hon står i vissa frågor, tror Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.”

Läs här (artikel från juni 2017)

Välkomna till Lettland! Du kan ta båten till Sverige för att närvara på begravningen av ditt födelseland. Fast du gör nog bäst i att låta bli. Det är för farligt att gå på gatorna i Sverige och luften är för svår att andas till skillnad mot i Lettland. Tiden då dissidenter arresteras mitt i natten eller "försvinner" är nog inte långt borta i Sverige...


Uppdatering 2018-09-12

Sveriges Television: Länsstyrelsen anmäler misstänkt valfusk Upptäckt förfalskade namnteckningar.

Helena Palén Olofsson: Om Annie Lööf blir statsminister är valfusket ett faktum!

Hur gick valfusket till?

Uppdatering 2018-09-13

Min Facebookvän Lasse Wikman skriver:

Detta har jag sänt idag (13/9-18) till riksdagspartierna. Till SD som en information.

Till: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna

Med stort beklagande och mycket djup otillfredsställelse, kan vi, svenska folket, konstatera att det val vi hade den 9 september 2018, inte gått rätt till.

Alltför många oegentligheter inträffade både dagar före valet och på valdagen. Det gäller fusk på valstationer, där Sverigedemokraternas röstsedlar inte var framlagda, där Sverigedemokraternas röstsedlar var lagda bakom Socialdemokraternas, där blanka röstsedlar ej fanns tillgängliga, där valförrättare bytt ut Sverigedemokraternas givna röster mot Socialdemokraternas, där många kunde mötas av ett lapp i röstbåset, att kuverten inte behövdes slickas igen, utan det gällde bara att flika in, där alla röstsedlar ligger öppet tillsammans, så att alla kunde se vilken röstsedel man tog, där folk har blivit hotade innan valet, där personer blivit uppringda av Socialdemokraternas valarbetare erbjudit 500:- för att de ska rösta på S, där Miljöpartiets kandidat ringt till Moderaterna och erbjudit 3.000 röster, mot att de skulle få tillstånd att bygga en moské.

Mycket mycket mer finns att berätta.

Men det allvarligaste är, att när Svt & Tv4 visade resultaten som droppade in och att Sverigedemokraterna låg på c:a 25%, då lades helt plötsligt Valmyndighetens dator ner. Man angav en krasch som orsak. Märkligt, för nog borde väl en myndighets databas hålla för 6004 distrikts inrapportering. Rimligt hade det testats innan, inför Sveriges viktigaste val, ellerhur?

Nej, kraschen var ett osympatiskt fusk, en gigantisk flagrant åtgärd från myndigheten, för att se till att Socialdemokraternas resultat växte, likaså gällde det att rädda Miljöpartiet, som innan kraschen låg på 3,2%. Allianspartierna och Vänstern var alla långt nere i procentsatsen.

När väl bilden från Valmyndigheten åter visades, var SD:s andel sänkt till 17,5% och S uppemot 29%. Mp var helt plötsligt över 5%, Moderaterna var nu andra största parti. Det kallar jag fusk i världsklass.

De övriga partierna fick enligt Valmyndighetens påvisade resultat ”bara 1,5%. Det skulle betyda att alla övriga partier som Folkhemmet Sverige, Alternativ för Sverige, Enhet, FI, NMR m.fl. fick sammanlagt 150.000 röster. Det är ett påvisat fusk. För två dagar innan hade Alternativ för Sverige 4-5%. Alltså mellan 250.000 – 350.000 personer som tänkte rösta på dem. Vad jag idag sett, är att AfS samlade 0,31%. Det stämmer inte.

Det finns mycket mer att säga om detta vansinne, men nu är det viktigt att ni erkänner att ni fuskat och betett er mycket illa mot hela svenska folket. Visa att ni är vuxna nog, att stå för era lögner och era illasinnade ageranden.

Vi alla vet, att det är Bilderberggruppen som vill ha ett specifikt resultat. Nämligen att Annie Lööf ska bli den nya statsministern. Det är så skrämmande och hemskt, att ni väljer globalisterna och deras agenda om den nya världsordningen, framför ert eget folk. Skäms!

Erkänn Wallenbergfamiljens dominans över er. Erkänn och säg adjö till dem. Gör ni det offentligt och ordnar ett omval, så kommer befolkningen i Sverige, att kunna ställa upp på vår Riksdags och vår kommande Regerings välvilliga ageranden gentemot oss- ert folk!

Lasse Wikman

CC: Sverigedemokraterna

Mer om valfusket och om att demokratin förlorat sin legitimitet.Peter Krabbe: Tankar efter valet. Läs här.

Kenny Korén får avsluta detta osedvanligt långa inlägg:

Oavsett hur valresultatet har kommit till, så kommer många att få som de ville ha det. Det är samma personer som kommer att gapa och skrika när de tvingas att arbeta allt längre till allt lägre pensioner och när deras barnbarn inte får något eget boende.

De förstår ingenting om nationalekonomi och vad som krävs för att kunna bibehålla välfärdssystemen och pensionssystemet, som inte är några självspelande pianon.


De förstår inte att ”öppna hjärtan” och ”öppna gränser” samt ”en humanitär stormakt”, medvetet eller omedvetet förgör förutsättningarna för våra samhällsfunktioner.

När dessa system och kommunernas ekonomi kraftigt kommer att försämras eller totalt krascha på sikt, då kommer det enligt dessa verklighetsförnekare att bero det på den vita mannens förtryck, olika patriarkala strukturer, genusproblematiken samt identitetspolitikens misslyckande, och det trots alla ”värdegrunder”.

De kommer inte att förstå varför det gick som det gjorde, trots att det var enkelt att förutspå ifall man orkade sätta sig in i de mest enkla nationalekonomiska förutsättningarna. Ett bevarande av vårt välfärdssamhälle och riskerna med kommunernas nu kraftigt accelererande skuldsättning, kommer garanterat att leda till rent kaos.

De kommer aldrig att förstå, att man inte kan ha ett fungerande samhälle som styrs av hormonstörda tyckare. Dessa ”tror” och ”känner”, istället för att tillsätta de som tar faktabaserade och konsekvensanalytiska beslut och som därför kommer till höga beslutsfattande positioner.

De vill ha en mångfald av enfald, där mångfald inte är olika djupt förankrade kompetenser utan istället består av vilket kön, partitillhörighet, etnicitet, hudfärg och sexuell läggning som personer har.

De är faktaimmuna och har en mental blockering som omöjliggör att på djupet göra en konsekvensanalys gällande den nyhetsrapportering och statistik som förmedlas, om vilka som är extremt överrepresenterade i brottsregistren som förövare, det vill säga pojkar och män från Mellanöstern och Nordafrika. Oavsett deras hat och aggressivitet och falska epitet, så är statistik och offentliga domstolshandlingar inte rasism.

De sörjer inte det Sverige som politikerna tog ifrån oss med hjälp av nyttiga idioter som gick till valurnorna ivrigt påhejade av artister, medieprofiler, ”experter” och så kallade journalister.

Det fanns ett Sverige där det i princip inte existerade denna typ av förövare eller i alla fall i ett avsevärt mycket mindre antal under den tid som jag växte upp. Så grattis till er alla som välkomnar den extrema ökningen av följande;

 • Grupp-och överfallsvåldtäkter.
 • Sexövergrepp utförda av män i grupp på badhus och konserter.
 • Gruppvåldtäkter riktade mot pojkar och män, unga flickor och vuxna kvinnor.
 • Skolbränder.
 • Bilbränder.
 • Stenkastning mot ambulans och brandkårspersonal.
 • Skjutningar och gängmord.
 • Sprängningar och handgranatsattacker.
 • Åldringsbrott.
 • Våldsamma mångkulturella förorter.
 • Tiggare.
 • Hedersmord.
 • Barnäktenskap.
 • Könsstympning.
 • Polygami.
 • Snedvriden kulturellt nedärvd kvinnosyn.
 • Könssegregation på badhus och caféer.
 • Våld mot sjukvårdspersonal på akutmottagningar och sjukhus.
 • Koordinerade attacker mot polis i förorterna.
 • Attacker mot polisstationer.
 • Krav på anpassning till utländska religiösa trosuppfattningar.
 • Våldsamma konflikter mellan olika invandrande kulturer.
 • Våld mot kristna på asylboenden.
 • Våld mot judar där förövarna är från Mellanöstern.
 • Våld mot lärare och annan skolpersonal.
 • Att Sverige har blivit en fristad för utländska våldtäktsmän.
 • Att Sverige har blivit en fristad för terrorister.
 • Rasism mot svenskar och att infödda unga kvinnor dagligdags kallas för svennehora.

De sörjer inte det Sverige som politikerna tog ifrån oss, där vi nu har fått uppleva följande trots allt högre skatter;

 • Allt färre poliser, lärare och sjukvårdspersonal.
 • Allt längre vårdköer till sjukhus där folk dör i väntan på vård.
 • Allt länge köer till tandvård.
 • Att allt fler sjukhus, BB och akutmottagningar läggs ner.
 • Att allt fler äldreboenden försvinner.
 • Att antalet självmord bland 80+ pensionärer ökar.
 • Att antalet fattigpensionärer som skapat vårt välstånd ökar.
 • Att vår självförsörjningsgrad medvetet kraftigt har försämrats.
 • Att människor ifrån övriga världen får bostad men inte alla Sveriges studenter som är vår framtid.