måndag 7 maj 2018

Om ett öppet brev till FN:s generalsekreterare - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ännu ett öppet brev. Denna gång till FN.s Generalsekreterare Antonio Guterres. Över till Olle:

Denna skrivelse har sänts till FN.s nuvarande generalsekreterare Antonio Guterres för att befria Statsminister Stefan Löfven från ett uppdrag han ej är värdig att inneha.

Olle Ljungbeck, Gävle

Till FN.s Generalsekreterare Antonio Guterres

Fråntagande av statsminister Stefan Löfven  uppdraget att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i hela världen.

Förre generalsekreteraren för FN Ban Ki-moon gav under sin tid som generalsekreterare uppdraget åt den svenske statsministern Stefan Löfven att på FN.s uppdrag verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i hela världen. Stefan Löfven har emellertid inte på långt när agerat utifrån Ban Ki-moons intentioner. Snarare har han genom sitt agerande motverkat jämställdhetssträvandena mellan kvinnor och män som var hans givna uppgift.

Under sina utlandsbesök har han agerat helt emot de jämställdhetssträvanden som Ban Ki-mon avsåg.

Det som är den utlösande faktorn som fått mig att nu agera och av er begära ett entledigande av statsminister Stefan Löfven är hans totala kränkning av världens kvinnor genom sitt agerande i samband med en valdebatt i Sveriges television söndagen den 7 maj i år.

Med Stefan Löfven som fortsatt ledare för projektet kommer jämställdhetssträvandena stanna av eller t o m gå i en riktning som försämrar förhållandena för kvinnor i hela världen.

Jag förutsätter att min begäran bifalles och nuvarande generalsekreteraren omgående utser en värdig person för uppdraget.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle, Sverige

To the UN Secretary General Antonio Guterres.

Request for an abolition of Prime Minister Stefan Löfven's assignment to promote equality between women and men throughout the world.

The former Secretary General of the UN, Ban Ki-moon, gave, in his time as Secretary-General, an assignment to the Swedish Prime Minister Stefan Löfven.

The assignment is to act on behalf of the UN, for equality between women and men throughout the world. However, Stefan Löfven has not acted according to the intentions of Ban Ki-moon. Instead, Stefan Löfvén has, through his actions counteracted the gender equality efforts between women and men.

During his visits abroad, he has acted completely against the gender equality efforts that Ban Ki-mon intended.

The triggering factor that caused me to act now, and request your dissmissal of prime minister Stefan Löfven is his complete violation of the women of the world, through his actions in connection with an election debate in the Swedish television Sunday, May 7 this year.

If Stefan Löfvèn continues as the leader of the project, gender equality efforts will be upheld or go towards deterioration of the conditions for women all over the world.

I expect  my request to be approved and that the current Secretary-General immediately appoints a more worthy person for the assignment.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Sweden

PS. Någon var fundersam om jag verkligen skickar artiklarna till adressaten, som i det här fallet till FN.s generalsekreterare. Självklart gör jag alltid det. När det gällde FN-chefen var det inte möjligt att hitta någon mailadress. Däremot hade man ett förtryckt mailunderlag, men då fick man endast skriva 500 tecken. Så därför har jag skickat det med vanligt brev till följande adress.

To the UN Secretary  General Antonio Guteras
405 East 42 nd Street
New York. Ny 10017
USA

Så vill någon annan skriva till honom så är detta adressen. DS

Med vänlig hälsning
OlleInga kommentarer:

Skicka en kommentar