onsdag 30 maj 2018

Om Sveriges värsta förbrytare genom tiderna - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Över till Olle:

Hur är det möjligt att Sveriges värsta förbrytare genom tiderna kan gå fria och tom ställa upp för omval och i värsta fall bilda regering?

För var dag som går påminns vi på ett drastiskt sätt om konsekvenserna av sjuklöverns katastrofala förstörelse av vårt land. Läs insändaren från lilla Strömsund i norra Jämtland på Petterssons blogg med titeln "ett fasansfullt samhälle" här som ett exempel på hur Sverige förstörs inifrån.

Dessa människor i sjuklövern har utnämnt sig själva till såväl humanister som feminister. Epitetet på dem borde i verkligheten vara landsförrädare och kvinnokränkare.


Trots att det inte går en dag utan att någon kvinna/flicka utsätts för våld från de ociviliserade och råa element som sjuklövern släppt in, erkänner de inte sin skuld och de fruktansvärda brott de är upphovet till.

Inte förrän i går kom ett vagt erkännande från Kristersson om deras skuld; "vi har skapat den här röran".

Märk väl ordvalet.

Han talar om röran när det i verkligheten handlar om våld och terror i nivå med ett land som våldtagits i krig. Trots att vi dagligen kan läsa om hur någon eller några av dessa mördar, /gruppvåldtar, rånar, förstör materiell egendom för tiotals miljard nämner Stefan Löfven eller övriga i sjuklövern inget om detta. Trots att otryggheten är total på många platser gör de inget för att stävja våldet.

I stället kommer de med helt meningslösa förslag som inte kommer att minska våldet och förstörelsen det allra minsta.

Det hjälper varken med fler poliser eller etc. Det finns endast ett medel som kan återföra vårt land till de trygga förhållanden som rådde före massinvandringen. Detta är utvisning för alla brott där straffvärdet är fängelse.

Flertalet kommer att göra nya brott så snart de kommer ut ur fängelset.

Brottsligheten i dessa grupper kommer att gå i arv i generationer. Vi har också en stor grupp där religionen/islam styr deras handlande.

Islam är såväl en våldsideologi som en dödskult och vi får inte låta den få fäste i vårt land.

För dessa grupper och de är tiotusental finns endast ett mål - att ta över Sverige och införa sin barbariska kultur/religion.

I video nedan säger Muslimen Dominic Driman till muslimska ungdomar i Klippan:

”Vi är i Sverige endast för att sprida islam.”

”Det måste inte ta 20 år innan Sverige är ett muslimskt land … jag skojar inte, Sverige kommer bli ett muslimskt land.”

Läs Gunnar Sandelins studie i två delar om den demografiska utvecklingen som tydligt påvisar att Sverige kommer bli muslimskt.

Del 1
Del 2

Med politikernas och myndigheternas totala slapphet mot dessa element är redan många förorter så gott som islamiserade. Trots mycket prat från sjuklövern om skärpta krav etc händer inget.

Och är detta så underligt?

Merparten av sjuklöverns ledande politiker har aldrig utfört ett riktigt arbete. De har aldrig lärt sig handling. De har levt sitt liv i en helt skyddad tillvaro genom att inget krävts av dem.

Flertalet har inte haft ett riktigt arbete med krav på att de skall prestera något. Därför är det enda de "presterar" löften men aldrig handling.

Det är därför det tillåts växa upp parallellsamhällen där koranen och sharia är gällande lagar.

Det är därför man i vårt land kan fortsätta att könsstympa flickor, gifta bort såväl flickor som vuxna kvinnor genom tvångsäktenskap, tillåta barnäktenskap etc

HUT GÅR HEM!

Denne man - Stefan Löfvén - har, understödd av de övriga sjuklöverpartierna genom en helt oreglerad massinvandring vållat Sverige och dess medborgare den värsta sociala katastrof sedan landet blev en nation.

Under denna tid har hans retorik i stort sett handlat om att smutskasta och sprida hat mot Jimmie Åkesson - den man som hela tiden trots kränkningar och förföljelse kämpat för att Sverige åter skall vara ett tryggt land att leva i.

Denne man - Stefan Löfvén - påstår sig vara feminist och leda den enda feministiska regeringen i världen.

Hans fräckhet och skamlöshet är total när han rent faktiskt gjort de svenska kvinnorna/flickorna FREDLÖSA!

Aldrig har kvinnor i Sverige utsatts för sådant våld och varit så otrygga som de nu är genom Stefan Löfvens agerande. Hans cynism saknar motstycke. Inte någon gång har han erkänt sin skuld eller visat medkänsla med de våldtagna och terroriserade kvinnorna. Trots detta har han för avsikt att åter ställa upp som statsministerkandidat i kommande val!

Men äntligen verkar det som om svenska folket - trots mediernas undanhållande av sanningen - vaknat - och insett att denne man endast kan förvärra den katastrofala situationen i dagens Sverige i form av mord, våldtäkter, rån, terror och materiell förstörelse orsakad av de utifrån kommande individer som han vägrar bestraffa och utvisa.

Ja, just utvisa. Det finns nämligen ingen annan åtgärd som kan ge oss tryggheten tillbaka.

De invandrade ligor, gäng, religiösa/kulturbetingade fanatiker som är på väg att göra Sverige till den mest kriminella och våldsutsatta staten i världen kommer aldrig att bli laglydiga medborgare.

De kommer att överföra sin brottslighet till 2:a och tredje generation och det kommer inte att vara slut därefter heller.

Äntligen börjar ett större antal av svenska folket inse och reagera mot Löfvens och sjuklöverns landsförräderi och brott mot vårt land och folk.


Sannolikt kommer han att välja en annan retorik mot SD och Jimmie Åkesson. Men nu är det försent.

Nästa regering måste framförallt använda utvisningsstraffet annars är det utsiktslöst att tro att Sverige skall bli ett tryggt samhälle igen.

Detta måste vara den fråga Jimmie Åkesson måste driva hårdast. Jimmie; utöver att jag förväntar mig att Du efter valet arbetar oförtrutet för att infria de löften Du givit vill jag att Du kräver en ny grundlagsutredning.

Som ordförande för denna föreslår jag Anne-Marie Pålsson som utöver en bakgrund som väl meriterar henne för denna uppgift kan nämnas att hon också författat boken Knapptryckarkompaniet som bara den meriterar henne för uppgiften att leda en ny grundlagsutredning.

Men kom i håg Svenssons. Vill Du ha en förändring efter valet måste Du lägga din röst så att SD får ett starkt inflytande i annat fall går vi mot undergången som ett tryggt och gott samhälle.

Kom ihåg att Du har rätt att stryka en person på valsedeln.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

fredag 25 maj 2018

Om världens sjukaste land - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka:

Är sjuklöverpolitikerna ett tecken på ett negativt urval?

Nej, detta är inget skämt. Samhället har sedan tjugotalet (efter demokratins införande) genomgått så stora förändringar att även urvalet till politiken med stor sannolikhet har påverkats. Man behöver inte vara statsvetare för att konstatera att demokratin i dag endast är formell. Denna slutsats kan vi dra av flera skäl, men det mest uppenbara är ju massinvandringen som fick ske utan medborgarnas godkännande. 

Fram till 1960-talet fanns det en stor begåvningsreserv bland arbetar- och medelklass som trots sin begåvning inte hade fått möjlighet att studera pga avfattigdom

Dessa begåvningar hade i stort sett som enda möjlighet politiken att gå till, om de skulle få användning för sin begåvning och kanske också vissa fall förverkliga sina drömmar.

Därför gick många också dit och om vi ser på riksdagens och regeringarnas sammansättning fram till 80-talet så var den intellektuella nivån betydligt högre än dagens. 

Detta skrev t.o.m. Tage Erlander om i sina memoarer. Han var helt enkelt oroad över den sjunkande intellektuella nivån men även Palme hade samma åsikter. 

Sannolik orsak är att de studiebegåvade i högutsträckning numera kan välja efter intresse eftersom ekonomin inte lägger hinder i vägen för högre studier. Man väljer sålunda i högre grad bort politiken. 

Till denna söker sig istället alltfler av de svagt begåvade men också sådana som i stor utsträckning saknar bildning i ordets bästa bemärkelse och som vi nu får skörda konsekvenserna av.  

Med sjunkande intellektuell nivå följer troligen också sämre moral som bristande ärlighet och respekt för sanningen. Men även oförmåga till verklighetsanalys och effektivt ledarskap. 

En stor del av dagens politiker på regerings- och riksdagsnivå saknar högre utbildning trots att de ekonomiskt inte hindrats att fortbilda sig. Många har oavslutade studier som kan vara ett tecken på svag vilja och diffus intresseinriktning. 

I motsats till tidigare politiker som var målmedvetet inriktade på ett bättre samhälle för flertalet medborgare, verkar dagens ha en mer diffus målsättning med politiken, varför man inte kan undvika känslan av att dessa mer är ute efter att göra karriär än att tjäna sitt land på ett oegennyttigt sätt.b

Det saknas sålunda en genomtänkt filosofi hos dagens politiker. Oftare handlar det om att själv bli sedd som en stor humanist, feminist etc etc. 

Massinvandringen är det katastrofala exemplet på denna självgodhet. Inte den minsta analys vad en så oreglerad invandring skulle få för följder. Viktigare var att av världen bli betraktad som de främsta humanisterna. Att det sedan blev rena våldföringen på det egna folket var ointressant bara man själv kom i fokus som de "goda".

Löfvén utnämnde inte bara sig själv till den store feministen utan också sin regering som varande den enda riktiga sådan. Detta trots att svenska kvinnor aldrig blivit så kränkta och våldförda som under Stefan Löfvéns snart fyraåriga regeringsperiod. 

Att tusentals svenska kvinnor/flickor blivit våldtagna/gruppvåldtagna och att denna brottslighet bara accelererar tillsamman med mord, rån, terror, förstörelse av materiell egendom nämner dessa godhetsapostlar inget om. 

Trots att samtliga sjuklöverpartiernas ledare är skyldiga till våldet och förstörelsen säger de aldrig ett ord om de drabbadekvinnorna/flickorna eller övriga offer. Man kan säga att dagens politiker står för en ytlighet, ja tom en fåfänghet där de inte tar tag i grundproblemen som t ex nu massinvandringens katastrofala konsekvenser, utan i stället står för en pseudopolitik som endast förvärrar den skada de redan orsakat svenska folket.

Någon vilja att ta tag i den vidskepelse, primitiva sedvanor, samhällsfientliga religions- och kulturuttryck som t ex ett generellt förtryck av kvinnor /flickor vågar man sig inte på. 

När M föreslår bestraffning av moralpoliser är detta givetvis positivt. 

Men möjligheten att bestraffa dessa antidemokrater och barbarefinns redan. Detta är en av sjuklöverns värsta brister - oförmågantill handling - trots att  regelverket redan ger denna möjlighet. Stefan Löfvenvinner säkert med råge första platsen på listan över löftesgivare som aldrig genomför det de lovat. Även i detta fall ser vi en tydlig brist på handling, som mycket väl kan tyda på ett negativt urval av politiker.  

Våra kvinnor/flickor är ständigt hotade om de ger sig ut ensamma. I skolorna terroriseras våra barn av invandrarelever. När de lämnar skolan så är de på hemvägen eller joggingrundan ständigt hotade. Det har sålunda gått så långt att Sveriges medborgare inte längre kan känna sig säkra var de än vistas.

Kan politiker som orsakat detta och fortfarande låter det ske, anses tillhöra en normal del av befolkningen? Nej självklart inte. Men trots detta finns det medborgare som kommer att rösta på dem! 

Som om inte denna politik ödelagt Sverige tillräckligt föreslår flera sjuklöverpartier sådant som nedanstående.

"Vi kan ta in 35 miljoner invandrare". (Annie Lööf)"
Inget skoltvång".  (Centern)
"Tillåt Nekrofili",(samlag med lik) (L)
"Samlag mellan syskon", (incest) (L
"Tidelag". (samlag med djur) (L)

Ovanstående har föreslagits av såväl partiledare som ungdomsförbund! Tyder inte detta på att något är fel med dagens politiker - åtminstone sjuklöverns.

Det visar närmast en abnormitet och att något gått fel när sådana sjuka ideer förs fram och inte folkets väsentliga behov. Att skylla på ungdomligt oförstånd med mera  går inte heller. I stället måste det hänföras till dessa partiers brist på verklighetsanknytning och medvetenhet om sin uppgift. Men självklart också brist på bildning.

När Sverige står inför en våldsvåg och förstörelse av allt det som föregående generationer byggt upp förs sådant här fram.

Än en gång. Är den medborgare vid sina sinnens fulla bruk som röstar fram partier som står bakom detta?

Dårskapen kunde väl inte visats tydligare än när Jimmie Åkesson diskuterade(eller försökte) våldtäkter utförda av invandrare med Stefan Löfven. I stället för att diskutera den katastrofala situationen som Sveriges kvinnor/flickor är utsatta för började Löfven i stället tala om LAS!. 

Samma förnekelse av dessa fruktansvärda våldsdåd från de individer Stefan Löfven tagit hitför att spela humanist, visade Morgan Johansson i lördags vid en utfrågning. När intervjuaren tog upp frågan om etnicitet och invandrarnas övervikt  bland förövarna vägrade Johansson svara på detta. 

Han sade sig i stället vilja arbeta förebyggande och menade att etnicitet inte var viktigt. Hur han skall kunna arbeta förebyggande om han inte vet från vilken grupp huvuddelen av förövarna kommer förstår inte jag. När det sedan gäller att arbeta förebyggande har regeringen haft nästan fyra år på sig att göra detta men ännu har inget hänt. 

Att som Jan Björklund låta de nuvarande religiösa skolorna var kvar och inte tillåta nya, visar ju inte precis på någon humanism. Sålunda låter han ett inte ringa antal flickor för framtiden terroriseras i de skolor som blir kvar. I sanning en stor humanist!  

Vi kan se en tydlig skillnad mellan å ena sidan Åkesson och å andra sidan sjuklövern. Åkesson vinner alla debatter med vilken än det må vara av företrädare för sjuklövern.  

Detta beror ju helt och hållet på att Åkesson ser verkligheten och formar sin politik därefter. Han berättar sanningen om denna och försöker inte dölja sin målsättning som är starkt knuten till problemen och lösningen av dessa. 

Sjuklövern har ingen genomtänkt målsättning och vågar aldrig redovisa sanningen om dagens verklighet. Under sådana förhållanden kommer sjuklövern alltid att vara förlorare. Men de riskerar också därmed Sveriges framtid om de får behålla regeringsmakten.

Se på Annie Lööf. Hon kommer att rösta för att 9000 afghaner skall få stanna i Sverige trots att lagen går emot detta. 

Hon gör det trots att konsekvensen blir att vi får ett ytterligare höjt mansöverskott. 

Läs här vad Gunnar Sandelin skriver: "En fråga som har plågat mig i många år är hur den extrema befolkningsförändring som vårt land genomgår har kunnat ske utan att det har varit en avgörande fråga i någon valrörelse. Svenska folket har aldrig fått närmare information om hur landets demografiska sammansättning oåterkalleligt förändrar Sverige till ett helt annat land än det var, för låt oss säga bara 20 år sedan."

Forskning visar tydligt att med ett mansöverskott följer också ökat våld mot kvinnor som bl adagens Sverige uppvisar med kraftigt ökade våldtäkter/gruppvåldtäkter. 

Vi har i dag också statistik på att invandrarna är kraftigt överrepresenterade i detta våld.

När Annie Lööf i dag "talade till nationen" upprepade hon sina floskler. "Den kamp mellan värderingar som pågår i västvärlden är en kamp som jag vägrar förlora"; säger hon.

Återigen har hon tappat verklighetsperspektivet. Den kamp som pågår i Sverige emellertid, är ju kampen mellan svenska och islamistiska värderingar. Genom Annie Lööf och övriga sjuklövern är vi här i Sverige på väg att förlora den till islamisterna. 

Jag behöver endast nämna att parallellsamhällena växer som svampar ur jorden, minaretutrop i allt fler samhällen utan hänsyn till medborgarnas rätt till frihet från religion. Allt flerislamistiska/religiösa/kultur-inslag som helt strider mot våra grundlagsfästa och i allmän lag fastlagda värderingar.

Om inte Annie Lööf är klyftig nog att förstå vad som pågår eller enbart är ute efter att manipulera oss får Du som väljare själv uttolka. Men inte är det de svenska värderingarna hon värnar.

Om inte våra värderingar är hotade Annie Lööf? Varför vill då M skapa lagar mot parallellsamhällenas moralpoliser? Det  visar återigen hur sjuklövern i sin politik väljer att agera som godhetsapostlar utan att se till konsekvenserna av sin politik. Hur många svenska kvinnor/flickor tror du Annie Lööf, kommer att våldtas p g a din självgodhet och låtsas-humanism?

Inte endast i invandrarfrågor utan i så gott som all politisk verksamhet förnekar dagens sjuklöverpolitiker verkligheten. Nu senast när man invigde ett nytt regemente på Gotland stod såväl politiker som ÖB och varnade för Ryssland. 

Ja ÖB varnade tom för Rysslands upprustning. Då hör det till verkligheten att USA.s försvarskostnader (611) är tio gånger så höga som Rysslands (69) . Nato (881), Kina (215). 

Till dig medborgare som avser att lägga din röst på något parti inför det kommande valet. En sak måste Du ha klart för dig. 

Sanningen om Sveriges situation på alla samhällets område måste Du själv skaffa dig. Att lita på sjuklöverns löften och information om tillståndet i vårt land innebär med säkerhet att Du serveras lögner i stället för sanningen. Och att de hellre sviker löften de givit dig är säkrare än att de genomförs. Det  borde vara något Du säkert lärt dig de senaste fyra åren. Detta gäller samtliga sjuklöverpartierna.

Tror Du förresten att krisen inom sjukvård, skola, omsorg etc är orsakad av något annat än kostnaderna för massinvandringen?  

Även i detta fall försöker de manipulera dig.

Så vad är alternativet, om inte Sverigedemokraterna (SD).

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Jag håller inte med Olle om att SD är ett alternativ att rösta på. Anledningen är att partiet är öppet sionistiskt och enbart fungerar som kontrollerad opposition i riksdagen. Något jag skrev om här i december 2016.

Om jag överhuvudtaget röstar (vilket inte är sannolikt) så röstar jag på Folkhemmet Sverige. Att rösta på något parti i 8-klövern (de 8 partierna i riksdagen) är att rösta för fortsatt utförsäljning av landets oberoende.

Att rösta på NATO-vänliga medborgerlig samling (MED) är att rösta på globalisterna och deras New World Order (NWO). 

Det enda parti som har Sveriges nationella oberoende och en politik för fred och verklig alliansfrihet och neutralitet som ledstjärna i sitt program, är det nya partiet Folkhemmet Sverige.

Det är också ett antifascistiskt program, eftersom det tar upp välfärdsfrågor, som t.ex. ett nytt jämlikt pensionssystem, som gör att spänningarna i samhället minskar och därmed också minskar grogrunden för fascism. Fascismen kan endast bekämpas genom kamp för människornas trygghet och välfärd, inte med rop och beskyllningar om fascism.

Det är dags att verka för en förändring, medan den ännu är möjlig!

Läs programmet här. DS

onsdag 16 maj 2018

Om Quislingarna i sjuklövern - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Även denna gång vänder han sig till Svensson. Över till Olle.

Att åter igen rösta fram sjuklövern till regeringsmakten är inte ett mindre brott än vad de medborgare stod för som förde Quisling till makten i Norge.

Svenssons, tänker ni verkligen på allvar att gå och rösta på den man - Stefan Löfvén - som jämte sina sjuklöverkolleger skapat en situation i Sverige där aldrig tidigare så många svenska kvinnor/flickor våld/gruppvåldtagits som efter 2015.

De skyldiga är övervägande utländska män som Stefan Löfven och hans sjuklöverkollegor gett fritt spelrum att terrorisera svenska kvinnor/flickor men också på annat sätt tillåts förstöra vårt land?


Kan verkligen en mogen ansvarskännande medborgare än en gång rösta fram landsförrädaren och förbrytarna Stefan Löfvén, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt, Jan Björklund?

Kan en svensk medborgare med bibehållen heder än en gång rösta fram dessa människor, som orsakat så katastrofala förhållanden i vårt land vad avser grov brottslighet, som lett till tusentals mord, gruppvåldtäkter/våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom för tiotusentals miljarder.

Terrorism på våra dagis och skolor så att våra egna barn är på väg att knäckas?

Enbart på Södersjukhuset har sedan 2015 antalet kvinnor som sökt sig dit till följd av att de våldtagits ökat med 100 varje år. De som kommer dit är svårt traumatiserade och chockade. Eftersom det finns ett stort mörkertal är antalet sannolikt mycket högre.

Inte ens på dagis och i våra grundskolor och gymnasium får de svenska barnen vara fredade från det barbari de nya kulturbärarna för med sig. Tänk själv!

Du skall varje dag gå till skolan med en känsla av otrygghet och rädsla.

Hur kommer detta att påverka våra barn i framtiden? Blir de psykiska vrak som måste tas om hand?

Om allt detta tiger sjuklövern.

De svenska kvinnorna kan inte utan risk för att bli våldtagna ge sig ensamma ut på en joggingtur eller helt enkelt ta en promenad utan sällskap.

Men detta är inte nog.

I Borås pågår en strid mellan kommunen och skolinspektionen respektive domstolarna. Kommunen vill inte på något vis att det skall få öppnas en islamisk friskola i kommunen.

Man vill inte heller till något pris ha islamisten Abdisiriak Waberi som rektor för skolan. Men en domstol har hittills lämnat klartecken.

Den som tagit del av hur Waberi terroriserade främst flickorna den tid han var rektor för Römosseskolan i Göteborg kan inte förstå hur denne man skall få vara ledare i en organisation där ungdomar skall vistas.

Typiskt är att ingen av ledarna för sjuklöverpartierna har agerat mot detta vansinne.

Sjuklöverpartierna har inte endast skapat en av de otryggaste staterna i världen med sin massinvandring och därav följande mångkultur.

Men denna kultur är inte vad vi normalt lägger i begreppet kultur.

Denna "kultur" grundar sig på en livs- och människofientlig ideologi. Den är i grunden våldsinriktad och brutal mot dem som inte underkastar sig.

Den saknar varje tillstymmelse till humanism och fredlig samexistens mellan folk. Den är också så kvinnofientlig att den vill göra - och gör det också - kvinnor till slavar att helt underordna sig män/pojkar.

Därför kan den aldrig medföra något positivt för oss svenskar som innan sjuklövern förstörde vårt land skapat ett av de mest civiliserade samhällena i världen.

Vi får därför aldrig acceptera att denna religion/kultur skall få fotfäste i vårt land.

Vår strävan och vårt mål måste vara att de som inte tar avstånd från islam inte heller har någon framtid i vårt land.

Ett annat tecken på att sjuklövern saknar alla de egenskaper som krävs för att leda ett land i en riktning som innebär en ständig utveckling av demokratin, kulturen, bildning, konst och litteratur etc är inte endast deras undfallenhet utan tom acceptans för det våld, vidskepelse och primitivism som invandrarna vill tvinga på vårt samhälle.

Självklart kan vi aldrig acceptera att denna primitivism slår rot i vårt land som innebär ett utvecklingsstadie som moderna stater lämnade för flera tusen år sedan.

Tänk vilka absurditeter sjuklövern är beredd att tillåta. (Åtminstone gör man inget för att bryta denna utveckling).

För att Du skall leva i enlighet med denna barbariska ideologi (islam) skall du bl a uppfylla följande.

- Som kvinna/flicka täcka din kropp så att endast ögonen är ohöljda.
- Inte som kvinna/flicka röra dig fritt och ha samma rättigheter som män/pojkar.
- Att som flicka bli könsstympad.
- Tvingad till barnäktenskap och tvångsäktenskap.
-  Inte själv få välja partner.
- Att som barn bli tvingad att fasta under Ramadan så att Du svimmar av svaghet när Du kommer till skolan.
- Att överhuvudtaget som samhällsmedborgare vara helt underställd de absurda krav som ställs i koranen och sharialagen.

Listan kunde göras mycket, mycket längre.

När jag därför nyligen läste att en svensk imam uppmanade oss att inte vara rädda för bokstavstrogna muslimer och ingen på tidningen reagerade mot detta insåg jag att Sverige är i ett värre tillstånd än vi inser.

Om det är något vi skall vara rädda för och till varje pris bekämpa så är det bokstavstroende av vad slag det än må vara.

Tyvärr saknar samtliga i sjuklövern denna "varningslampa" varför den pågående islamiseringen varje dag begränsar den sfär vi kallar för demokrati, yttrande- och åsiktsfrihet, och varje människas rätt att forma sitt eget liv efter egen vilja så länge det inte skadar andra människor.

Kännetecknade för politikernas undfallenhet i dag är att man tillåter "invandrarna" att regelmässigt bryta mot svenska lagar och regler. Man tillåts skapa parallella samhällen där olika lagar för samma brott tillåts. Man tillåter islam breda ut sig på områden som helt strider mot demokrati och frihet.

Nyligen föreslog moderaterna att svenskundervisning skulle bli obligatoriskt för invandrarbarn. Detta är självklart vettigt för de som skall vara kvar här. Men för att det skall bli effektivt bör då hemspråksundervisningen slopas.

De små justeringar sjuklövern begär att islamisterna skall genomföra för att samlevnad mellan svenskar och "invandrare" skall resultera i fredliga sådana är så få och ofullständiga att vi med säkerhet får räkna med konflikter som sannolikt kommer att bli lika blodiga som i de stater från vilka de utomeuropeiska invandrarna kommer.

Så Svenssons. Är din förhoppning att dina barn och barnbarn skall få samma trygga uppväxt och leva i samma goda och trygga land som Du fick göra innan massinvandringen efter 2000 gjorde slut på detta, kan Du omöjligt än en gång rösta fram sjuklövern/quislingarna.

Då är Du med öppna ögon beredd att offra vårt Sverige för anarki.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävletisdag 8 maj 2018

Om att vara annorlunda - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är inne i en extremt produktiv fas. Här kommer ännu ett gästinlägg av Olle:

Under mitt 86-åriga liv har jag aldrig upplevt att politiker förnekat och omskrivit sanningen som dagens sjuklöverpolitiker. Detta gäller då framförallt deras uppenbara strävan att förhindra att sanningen om den katastrof för svenska folket som massinvandringen efter 2005 inneburit kommer i ljuset.

Politikernas handlande i detta fall är det mest tarvliga, gemena och mest föraktliga någonsin. Att de till varje pris söker dölja att kulturen, religionen etc. skapar värdeskillnader mellan folk är oförsvarligt, för därmed utsätter de svenska folket för enorma lidanden. Något fegare än detta går knappt att finna i tidigare politikers agerande.

Olle Ljungbeck

Dom är inte som vi!

Nej, detta är ingen provokation. Den som har öppna ögon och sinnen och vågar erkänna verkligheten  ser att en stor del av "invandrarna" inte är som vi. Det har dock inte med biologi att göra utan med samhällsbildning, kultur och religion.

Avgörande för om olika samhällen/individer skiljer sig från varandra är utvecklingen på bl a följande områden:

Demokrati/diktatur, normer, existerande samhällsinstitutioner, fungerande rättsordning, samhällets grundvärderingar,  fredliga förhållanden inom landet men också med grannstaterna, förhållandet mellan könen (jämställdhet), religion ( frihet att utöva och frihet från), accepterande att religionen inte får påverka det offentliga samhället och dess institutioner, bildningsnivå (utrotad analfabetism och vidskepelse), individens grad av frihet att själv forma sitt liv utan tvång och påverkan från religion och traditionella sedvänjor, agaförbud samt lika rättigheter för män/kvinnor, flickor/pojkar, förbud mot tvångs/barngifte, rätten för individen att avvika från "normala" normer när de inte skadar andra etc.

Självklart påverkar ovanstående hur vi utvecklas som individer och agerar när vi kommer till ett annat land/samhälle.

Stora skillnader mellan mottagande samhällen och de samhällen som lämnas, hindrar integration men skapar också motsatsförhållanden, som leder till kriminalitet/stridigheter etc. Mångkulturen skapar därför ofta motsättningar mellan den etniska befolkningen och den ankommande.

Om man utifrån ovanstående studerar de samhällen (stater) som flertalet utomeuropeiska "invandrare" kommer från i dag, finner man att värdeskillnaderna mot svenska sådana är enorma.

I dag kommer flertalet utomeuropeiska "invandrare"från diktaturer (auktoritära system utan spår av medborgarinflytande), ständiga inbördes strider, som ofta har sin grund i stam- eller religionsmotsättningar, ingen religionsfrihet (oftast statsreligion, som styr människornas liv i detalj), uselt fungerande rättsordning och institutioner, utbredd analfabetism och därmed följande okunskap, vidskepelse.

Ojämlikhet mellan könen, som tar sig uttryck i grovt förtryck av flickor/kvinnor från såväl staten, religionen som från män/pojkar, klansamhällen där hedersvåld är utbrett. "Öga för öga, tand för tand principen", religion och politik är sammanvävda i varandra.

Statligt och religiöst förtryck av individer som avviker från "vedertagen" norm.

Självklart präglar sådana samhällen individernas värderingar och försvårar, ja rent av är ett hinder för integration i det "nya" samhället. Framförallt i ett sekulärt samhälle som Sverige. Dessa  värderingar lämnar de givetvis inte när de stigit över gränsen till länder med demokratiska och samhällssystem, som ur humanistisk synpunkt måste anses mer utvecklade och civiliserade.

Integration och fredlig samexistens blir självklart svårare att uppnå med "invandring" från sådana samhällen än från länder med utvecklade humanistiska värdesystem. Detta gör att det i Sverige fungerat väl med tidigare invandring eftersom flertalet kom från Europa med samma kulturella och religiösa bakgrund. Sannolikheten för att integrationen med dagens invandring skall fungera är inte trolig eftersom deras bakgrund - bla värdegrund - är så annorlunda mot vår egen.

Sverige har en låg sysselsättningsgrad bland "invandrare" från utomeuropeiska länder. Detta beror med stor sannolikhet på att även i hemländerna är sysselsättningsgraden låg varför många "invandrare" aldrig levt under organiserade sysselsättningsförhållanden. Med andra ord aldrig varit vana vid en 0700 till 1700 tillvaro. Flertalet av kvinnorna har aldrig förvärvsarbetat.

Skall en integration bli möjlig måste samhället ställa ovillkorliga krav på "invandrarna" inom den sfär, som alltför mycket skiljer sig från det nya landets normer och värderingar.  Här måste ovillkorlig anpassning ske. Religiösa och kulturella hänsyn får inte tas om sådana hindrar integration.

I stället måste det nya samhället helt ta avstånd från och bekämpa religionen när den skapar  integrationsproblem. Men också klart genom lagstiftning markera att vi inte på något vis accepterar deras kultur och religion när den strider mot de värderingar vi lagstiftat om och som av den etniska befolkningen anses vara grundläggande för samhället.

Därför skall statliga tjänstemän prioritera det sekulära samhället och inte som t ex DO ta strid  för  t ex religiös vidskepelse mot hygien- och klädregler inom tand- och sjukvårdens områden etc. etc. DO.s agerande i flera sådana fall vittnar om en sällsynt omognad och brist på modernt tänkande. Ett fjärmande från religionens vidskepelse och "kulturella" förtryck  frigör människorna och gynnar därmed integration.

DO är med andra ord fullständigt olämplig för sin uppgift. På en sådan tjänst skall vi ha människor som verkar för ett sekulärt samhälle och inte som nu arbetar för en återgång till medeltida förhållanden. Religiösa friskolor på islamistisk grund motverkar framförallt flickors integration, frigörelse och möjlighet att komma ut i arbetslivet. De måste därför förbjudas.

I Sverige ökar man bidragen till religiösa samfund och förlänger därmed tiden mot ett mer sekulariserat samhälle.

Det råder i dag ingen tvekan om att Sverige blivit mer våldsutsatt efter ankomsten av "invandrare" från de samhällen/stater jag ovan beskrivit. Men detta har ju politikerna försökt dölja på alla sätt. Inte minst våldtäkter utförda av invandrare från utomeuropeiska stater. Senaste statistiken visade klart på detta. Av 112 våldtäktsdomar hade ca 80 individer utomeuropisk etnicitet!

Vill vi få ned brottsligheten  och inordna "invandrarna" i samhället måste vi driva en än mer sekulär invandringspolitikpolitik, men också hårdare krav på att invandrare skall leva upp till den värdegrund som vi lagstiftat om och som omfattas av majoriteteten av den "etniska" befolkningen i Sverige. I annat fall finns bara en väg - utvisning.

Den "låt gå politik" som är förhärskande i dag när det gäller invandringen motverkar integrationen och skapar i stället parallell- och klansamhällen som kommer att öka motsättningarna och i förlängningen orsaka regelrätta krigstillstånd mellan "etniska" svenskar och "invandrarna".

Dagens massinvandring är en katastrof på många sätt. Volymen är oförsvarligt hög.  Integrationen är i stort sett ett fiasko. Kraven på att "invandrarna" skall leva upp till vårt samhälles krav på laglydnad och inordna sig efter vårt samhälles grundläggande normer och regler hävdas inte av politiker och myndigheterna. Inte ens domstolarna följer nu längre lagarna då det gäller att beivra brott utförda av invandrare.

I stället för att ge stöd åt invandrarkvinnorna/flickorna går såväl det ekonomiska som annat stöd till de mest reaktionära och fundamentalistiska krafterna inom religionen/islam. Kvinnorna/flickorna är i dag i Sverige lika utsatta för hedersvåld, förtryck, tvångsgifte, hinder från förvärvsarbete och högre utbildning som de var i sina hemländer. De hindras från integration i det nya samhället genom att inte få leva och umgås med svenska ungdomar efter egen vilja.

De muslimska/islamistiska friskolorna är inget annat än renodlade koranskolor. I dag växer det upp parallellsamhällen som svampar ur marken och koranen med sharialagar etc klavbinder de invandrare som vill integreras ja i många fall assimileras. Självklart måste vi förbjuda sådana inslag som gör att den främmande kulturen/religionen blir ett hot mot vårt eget samhälle. Därför skall vi inte uppmuntra sådant som böneutrop etc.

Den som i dag påstår att invandrarna är som vi ljuger mot bättre vetande. Inte ens de som vill inordna sig i vårt samhälle kan göra detta eftersom de hindras av sina egna och politikerna ser mellan fingrarna att så sker. Självklar kunde ovi nått en högre grad av integration om inte medierna bildat symbios med makten och vägrar att skriva sanningen.

De kulturella skillnaderna mellan oss och de som kommer från de - utifrån ett humanistiskt synsätt -  outvecklade och ociviliserade samhällena skiljer sig sålunda betydligt från den värdegrund vi grundlagsfäst.

Deras syn på kvinnor och jämlikhet mellan man och kvinna skiljer ju sig totalt från det vi får med oss från spädbarnsålder. Därför är det oförsvarligt att vi i dag tillåter muslimska friskolor som inte är något annat än koranskolor med en indoktrinering av barnen som inte hör hemma i vårt samhälle. Empati saknas i stort vad gäller djuren. Skall det gå att leva tillsammans måste invandrarna helt och hållet anpassa sig till de värderingar  vi lagstiftat om såväl vad gäller människor som djur.

Min samlade uppfattning är att vi med en säkerhet står inför en kommande konfrontation med de invandrare som vidhåller att islams värderingar skall få fotfäste eller gälla i Sverige. Denna konfrontation kommer med största säkerhet bli blodig och kräva många liv. När detta sker (och det kommer att ske) är de ansvariga regerings- och riksdagspolitiker från och med 2006 och framåt. Det är hög tid att de funderar över vad medborgarnas dom kommer att bli när denna konfrontation inträffar.

Skall detta kunna förhindras måste invandringen minimeras och de fundamentalister som driver Islams värderingar antingen neutraliseras alternativt utvisas. Jag tvivlar inte det minsta på att denna förutsägelse blir en realitet om politikerna inte inser allvaret utan fortsätter samma "låt gå politik" som hittills.

Den oreglerade invandring regeringen tillåter i dag är så långt ifrån förnuft man kan komma. Den har kostat många svenskars liv. Och kommer att kosta många fler. Kriminaliteten vad beträffar våld/gruppvåldtäkter, grovt våld, rån etc har nått sådana proportioner att det kommer att sluta med stridigheter mellan den etniska befolkningen och invandrarna.

Den kan bli blodigare än någon kunnat föreställa sig. De skyldiga - politikerna - kommer inte ha minsta försvar att komma med.

Regeringen har inte gjort minsta insats för att hindra framväxten av parallellsamhällen.

Nu har vi därför ett stort antal sådana där inte svenska lagar styr utan sharialagar.

De människor som bebor dessa är lika underkuvade av fundamentalistiska islamister som de var i sitt hemland. De svenska politikerna har med andra ord accepterat att många samhällen islamiseras i Sverige.

Vi får ofta höra av politiker och pk-journalister att, "Vi har klarat av det förr".

Men vi har aldrig klarat av något liknande dagens situation. Framförallt att invandrarna är utomeuropeiska med allt vad detta innebär. Men inte heller har vi vad mängden beträffar klarat av något liknande. Detta kommer politikerna snart bli varse. Men inte bara de utan hela svenska folket!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


måndag 7 maj 2018

Om ett öppet brev till FN:s generalsekreterare - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ännu ett öppet brev. Denna gång till FN.s Generalsekreterare Antonio Guterres. Över till Olle:

Denna skrivelse har sänts till FN.s nuvarande generalsekreterare Antonio Guterres för att befria Statsminister Stefan Löfven från ett uppdrag han ej är värdig att inneha.

Olle Ljungbeck, Gävle

Till FN.s Generalsekreterare Antonio Guterres

Fråntagande av statsminister Stefan Löfven  uppdraget att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i hela världen.

Förre generalsekreteraren för FN Ban Ki-moon gav under sin tid som generalsekreterare uppdraget åt den svenske statsministern Stefan Löfven att på FN.s uppdrag verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i hela världen. Stefan Löfven har emellertid inte på långt när agerat utifrån Ban Ki-moons intentioner. Snarare har han genom sitt agerande motverkat jämställdhetssträvandena mellan kvinnor och män som var hans givna uppgift.

Under sina utlandsbesök har han agerat helt emot de jämställdhetssträvanden som Ban Ki-mon avsåg.

Det som är den utlösande faktorn som fått mig att nu agera och av er begära ett entledigande av statsminister Stefan Löfven är hans totala kränkning av världens kvinnor genom sitt agerande i samband med en valdebatt i Sveriges television söndagen den 7 maj i år.

Med Stefan Löfven som fortsatt ledare för projektet kommer jämställdhetssträvandena stanna av eller t o m gå i en riktning som försämrar förhållandena för kvinnor i hela världen.

Jag förutsätter att min begäran bifalles och nuvarande generalsekreteraren omgående utser en värdig person för uppdraget.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle, Sverige

To the UN Secretary General Antonio Guterres.

Request for an abolition of Prime Minister Stefan Löfven's assignment to promote equality between women and men throughout the world.

The former Secretary General of the UN, Ban Ki-moon, gave, in his time as Secretary-General, an assignment to the Swedish Prime Minister Stefan Löfven.

The assignment is to act on behalf of the UN, for equality between women and men throughout the world. However, Stefan Löfven has not acted according to the intentions of Ban Ki-moon. Instead, Stefan Löfvén has, through his actions counteracted the gender equality efforts between women and men.

During his visits abroad, he has acted completely against the gender equality efforts that Ban Ki-mon intended.

The triggering factor that caused me to act now, and request your dissmissal of prime minister Stefan Löfven is his complete violation of the women of the world, through his actions in connection with an election debate in the Swedish television Sunday, May 7 this year.

If Stefan Löfvèn continues as the leader of the project, gender equality efforts will be upheld or go towards deterioration of the conditions for women all over the world.

I expect  my request to be approved and that the current Secretary-General immediately appoints a more worthy person for the assignment.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Sweden

PS. Någon var fundersam om jag verkligen skickar artiklarna till adressaten, som i det här fallet till FN.s generalsekreterare. Självklart gör jag alltid det. När det gällde FN-chefen var det inte möjligt att hitta någon mailadress. Däremot hade man ett förtryckt mailunderlag, men då fick man endast skriva 500 tecken. Så därför har jag skickat det med vanligt brev till följande adress.

To the UN Secretary  General Antonio Guteras
405 East 42 nd Street
New York. Ny 10017
USA

Så vill någon annan skriva till honom så är detta adressen. DS

Med vänlig hälsning
OlleOm den svenska politiska sandlådan - Gästinlägg

Svensk rikspolitik är ett tragikomiskt skämt. Kvalitén på svenska partiledare är så låg att jag förstår inte att någon vill rösta på någon av dem. De borde samtliga arresteras och ställas inför folkdomstol anklagade för högförräderi alternativt spärras in på sluten psykvård.

Ett Sverige som snart går till val med enda alternativen att rösta på någon ur detta garnityr är en tragedi för Sverige och en skrämmande utveckling.

Sverige är verkligen riktigt illa ute och dömt till undergång. Det finns inget som kan vända utvecklingen. Vägen mot avgrunden är utstakad, det visar den demografiska utvecklingen och den pågående samhällskollapsen.

Partiet som många hoppas på, SD, är bara kontrollerad opposition.

Gunnar Malmström är tillbaka med ett nytt gästinlägg, denna gång en betraktelse över partiledardebatten som sändes i STASI-TV igår. Över till Gunnar:

Söndag 2018-05-06 kl 23-05

Kvällens agenda partiledardebatt var en bedrövelsens tillställning!

Ett antal personer som enligt egen bedömning har ansett sig vara kompetenta att leda och verka för den svenska nationen uppvisade i princip sin totala inkompetens att på ett statsmannamässigt sätt föra en dialog, misslyckades som vanligt fullständigt.

Av den utlagda tiden får bedömas att 85 % av tiden låg på sandlådenivå om ens det betyget är hållbart


Om det skall sättas betyg på uppriktighet och kompetens är följande personer direkt diskvalificerade.

Stefan Löfvens Socialdemokraterna bidrag till ett positivt och uttalad klart definierat mål förekom inte i något sammanhang allt vilade på kanske om och i så fall. Betydande svårigheter att hålla sig inom ämnet, gled gång på gång in i rollen som avdankad Lo-ordförande. Bäst belysande som pajkastning i sandlådan.

Det mest bisarra ögonblicket någonsin i en partiledardebatt (?) inträffade då statsminister Stefan Löfvén (S) börjar prata jobb och Lagen om anställningsskydd (LAS) på Åkessons fråga om varför vi ska behålla utländska våldtäktsmän i Sverige. Han blev utskrattad av publiken.


Isabella Lövin för miljöpartiet talade mest i gåtor och i stort allmänt svammel, totalt och fullständigt oförstående inför att Sverige är en del av resten av världen. Det framgick fullständigt klart att några betydande statsbärande kunskaper och kompetenser inte var märkbara.

Jonas Sjöstedt för vänsterpartiet är och förblir en vilt sluggande person i sandlådan som uppenbarligen drivs av ett engagemang som är uppriktigt men har tyvärr som vanligt helt tappat begreppen över möjligt och omöjligt.  Som vanligt gick argumenteringen in och över personangrepp när kunskapen saknades.

Jan Björklund lyckades under några sekunder rikta och sammanfatta en bild av tillståndet inom nationen, för att därefter falla ned i sandlådan.

Ebba Bush Thor lyckades att uttala ett antal vettiga synpunkter och åtgärder men samtidigt i nästa andetag fälla sig själv ned i sandlådan.
Annie Lööf framförde ett antal vettiga synpunkter och åtgärder, men begick samma misstag som Ebba BT och gled ned på sandlådenivå i ett antal av sina framförda argument.

Ulf Kristensson framförde och stod för ett antal klara och distinkta uttalanden som ligger i linje av och med de behov som krävs för att rätta upp Sveriges utsatta läge ekonomiskt och socialt.

Jimmy Åkesson var som vanligt synnerligen vass och förklarade vad som krävs och att det är hög tid att övriga partiledare förstår vad som gäller.

Sammantaget var Åkesson och Kristensson på samma våglängd. De har klart för sig att det inte håller med tjusiga drömmar och nationell inkompetens för att reda ut det utsatta läge som Sverige står inför och de problem som hopar sig framöver om inget görs åt underliggande nedbrytande faktorer.

Under hela debatten saknades ett betydande avsnitt och det är FN konventionen över att assimilering är ett grundläggande krav för att klara av migrationen. Det hymlades i bakgrunden om krav på att lära och förstå det svenska språket och den sociala struktur som gäller inom landet och övriga Europa. 

Belysande var att ingen vågade öppet stå för att assimilering är lösningen för att integrera migranter som därmed blir assimilerade. Integration kan endast ske om assimilering ligger som grund. I annat fall kommer Sverige att sprängas i enklaver som leder till våld och kriminalitet.

På en punkt tycktes samstämmighet råda och det gäller om att producera eldrivna fordon. Kravet på omställning till eldrift från bensin och diesel var närmast enhälligt, med viss tveksamhet.

Men ingen tycks förstå att utfasningen av bensin och diesel till förmån för el innebär att hela det svenska elnätet till stora delar måste byggas om och utökas.

Det kommer att krävas samma energi mängd per fordon och mil oavsett om drivmedlet är el alternativt fossilt bränsle. Hur tankarna går beträffande stora energislukande arbetsfordon är helt okänt. Hur en sådan batterilåda skall konstrueras är verkligen en utmaning.

Till denna bild skall så läggas höghastighetståg, energi mängden att bygga dessa enorma konstruktioner och skapa förutsättningar för att upprätthålla tillgång till elenergi kommer att kosta nybyggnation av ytterligare ett antal elproduktionsanläggningar med tillhörande distributionsnät.

Mest sannolikt är att Sverige måste bygga minst två nya stora kärnkraftverk, alternativt för all evig framtid förstöra de i dag orörda platser inom de svenska vattendragen. Befintliga kärnkraftverk kan inte fasas ut.

Samtliga större svenska jordbruk måste förses med egna stora laddningsstationer för arbetsfordonen. Samma gäller för maskinstationer och övrig distribution av varor och förnödenheter.

Kostnaderna för denna omställning ligger på hundratals miljarder årligen under en 10 till 20 års omställning inom Sverige.

Hur många länder i Europa har möjligheten att följa denna utveckling? Flertalet länder har absolut inga möjligheter att producera el för eget behov redan av i dag inom Europa.

Även i detta avsnitt tycktes samtliga partiledare utöver Jimmy Åkesson inte inse att Sverige är en del av Europa och övriga världen.söndag 6 maj 2018

Om ett öppet brev med särskild erinran till Jan Björklund - Gästinlägg


Olle Ljungbeck, 86 år, skriver än en gång till partiledarna. Över till Olle:

Till Sjuklöverpartiernas partiledare med en särskild erinran till Jan Björklund.

För kännedom till Jimmie Åkesson.

Jan Björklund du borde skämmas.

För varje dag som går driver ni Sverige allt djupare mot en katastrof. Trots era löften om att ni skall lägga om migrationspolitiken händer inget. Ett bevis på att era löften inget annat är än tomma sådant ser vi ju dagligen genom att ni inför valet lägger fram åtgärder mot massinvandringens konsekvenser men inget händer. Mycket av det ni nu lovar uträtta efter en eventuell valseger har ni varit fria att göra för flera år sedan. Därför tror vi inte er.

Därför dalar opinionssiffrorna inte minst för socialdemokraterna trots löften om skärpning av migrationspolitiken. Vi har av Stefan Löfven, under den här snart 4-års-perioden serverats så många löften som aldrig genomförts varför din trovärdighet är lika med noll. Tror du att vi litar på dig när du nu låter 9000 afghaner stanna som enligt lag skulle varit ute för länge sedan?

Tror du att pensionärer och andra svaga grupper tror på dig när du satsar 3 miljarder på dessa 9000 medan du skryter om att du skall höja fattigpensionärernas pension med 600 kr i månaden vilket kostar mindre än 4 miljarder? Problemet är emellertid att pensionärerna som får dela på detta är 1.2 miljoner! Men inte nog härmed.

Om deras pensioner ökar kan de i stället få lägre bostadsbidrag mm!

Det är sådana gåvolöften som gör att du Stefan Löfven inte lyckas höja  intresset för ditt parti.

Härmed till Jan Björklund:

Har du ingen som helst skamkänsla eller hut i kroppen Jan Björklund? Att åhöra din polemik med en grundskoleelev vid Centralskolan i Umeå kunde stå som exempel på hur en politiker kränker en samhällsengagerad och medveten ung människa. Läs och lyssna här.

Denne yngling som var kunnig och ställde relevanta och angelägna frågor till dig behandlade du med en nonchalans och översitteri som jag sällan skådat i något annat sammanhang. Inte någon gång mötte du honom med sakliga och relevanta svar.

Inte någon gång var du ärlig och sann. Du borde skämmas. Jag skulle önska att ungdomar som såg detta häpnadsväckande framträdande från din sida, skickar massor med mail till dig där de talar om vilken föraktvärd person du är.

Som ett exempel på dina lögner får du här militärutgifterna för ett antal länder. Detta är ny statistik som kommer från en organisation, som är känd i motsats till dig och de övriga för att vara tillförlitlig.


Dina uppgifter om Ryssland har ju aldrig ett uns av sanning. Det är skrämmande att vi i dag har vanelögnare (mytomaner) som partiledare. Det är kanske en uppmuntran för dig att också de övriga sex tillhör denna kategori.

Nyss fyllda 86 år har jag med hänsyn till min ålder upplevt och kommer ihåg alla Sveriges partiledare sedan Per Albin etc. Att likställa er mot dessa skulle vara en fruktansvärd kränkning av dem .

Ni saknar i jämförelse med dessa såväl begåvning, bildning, uppriktig känsla för Sverige och svenska folket. Ni är i motsats till dessa obildade, primitiva, lögnaktiga och borde med hänsyn till hur ni har förvaltat/förvaltar er uppgift ställas inför en landsförräderidomstol.

Ni visar tydligt er bristande begåvning när ni inte förstår varför siffrorna dalar.

Ni har inte nått en bildningsnivå där ni har vett att ta avstånd från invandrarnas och de asylsökandes kulturella och religiösa vidskepelse och primitivism.

Och Annie Lööf hur många grova våldsbrott som mord och våldtäkter är du beredd att tolerera vad gäller de 9000. Vi skall hålla dig räkning för vart enda ett sådant.

I er farisèiska falskhet upprepar ni som ett mantra; "vi är de goda". "Vi är världsmästare i humanism"!

Samtidigt offrar ni kallt tiotusentals svenska kvinnor/män, flickor/pojkar för er "humanism". En humanism som inte är något annat än renodlad egoism för att för världen framstå som de godaste av alla. Att ni i detta självförhärligande offrar tiotusental av era egna landsmän berör er inte. Självklart är ni skyldiga till dessa tusentals offer. Men även till att 45 procent av de svenska kvinnorna inte vågar gå ut ensamma.

I denna självförgudning svartmålar ni Sverigedemokraterna som de onda. Vad tror ni vi tycker ni är?

Jo, i er behandling av svenska folket minst lika grymma som de nazister som för 70 år sedan våldförde sig på våra grannländer. SD som under sin riksdagstid i motsats till er värnat om grundlagen och hela tiden haft en migrationspolitik som ni nu tvingas inse är nödvändig om inte Sverige skall gå under.

Att ni är landsförrädare och brottslingar kan väl ingen som följt er migrationspolitik tveka om.

Inte ens förhärdade brottslingar brukar för all framtid kunna förneka sina brott.

Men ni har hittills gjort det varför man måste fundera över om ni är ett negativt urval ur befolkningen vad beträffar humanism, medkänsla, ärlighet och mod att erkänna sin skuld.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


tisdag 1 maj 2018

Om att återta vårt land - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka. Denna gång om behovet av en folkrörelse för att återta vårt land.

Några eldsjälar har försökt förut. För ganska exakt ett år sedan (2017-04-29) genomfördes den sista demonstrationen i serien Folkets demonstration. Några hundra tappra själar dök upp från ett land med 10 miljoner invånare. Större var inte intresset att stå upp för Sverige bland svenskarna när landet befinner sig under attack från en fiende på insidan. Kanske fungerar principen "droppen som urholkar stenen ändå? Kanske kan Olle med sitt plakat mobilisera massorna?


Över till Olle:

En folkrörelse är möjlig och nödvändig om vi skall återta vårt land!

Många är de som skriver ja även ger ut böcker om den katastrof som massinvandringen orsakat vårt land. Och detta är nödvändigt. Men det räcker inte.

Vi måste ut på gator och torg men också i föreläsningssalar för att sprida budskapet om att främmande element är på väg att ta ifrån oss vårt land. Men inte bara detta utan de mördar vårt folk. Begår våldtäkter i tusental på svenska kvinnor/flickor. De rånar, terroriserar, förstör och bränner materiell egendom för miljarder varje år.

De tillämpar sina egna islamska och sharialagar i förorternas parallell- och klansamhällen. Inte ens skolorna är en fristad för våra flickor och pojkar utan även där är terrorn ett faktum. Ja inte heller i dagis och förskolor får de känna trygghet från inkommande barbarer.

Terrorn och otryggheten har sålunda blivit vardag för dem vi håller mest av! Trots detta tar vi inte upp kampen för att rädda dem från det helvete invandrare skapat med politikernas goda minne.

Trots att vi är många som skriver om denna katastrofala utveckling i en gång världens tryggaste land hjälper inget. Politiker och myndigheter låter våldet och terrorn eskalera så att i dag känner mer än fyrtio procent av de svenska kvinnorna rädsla för att gå ut ensamma!

Sålunda har vårt skrivande om denna ofattbara våldsutveckling inte påverkat utvecklingen mot en katastrof där vi blir  jagade i vårt eget land. Att påverkan är minimal hänger givetvis ihop med att medierna lierat sig med politiker, myndigheter och de  som terroriserar vårt folk och därför inte ger en verklighetsbeskrivning.

Därför måste vi finna nya vägar. Om vi går tillbaka till de människor som från slutet av 1800-talet började striden för demokrati och frihet för flertalet av vårt folk, kunde inte heller de räkna med att medierna skulle stötta dem i deras kamp.

"Striden" fördes i stor utsträckning på gator och torg, genom demonstrartioner med tal och upplysning genom utdelning av flygblad om förhållandena.

Men även föreläsningar arrangerades av de som kämpade för frihet.

Jämför vi i dag med gårdagens kamp är vi sannolikt utestängda i högre grad från dagens medier än vad man var på den tiden (trots grundlagsfäst yttrande- och åsiktsfrihet). Jakten på den tidens frihetskämpar från regimer och myndigheter var i brutalitet hårdare än dagens men kampen fortgick ändå tills segern var vunnen. Man kan verkligen tala om ett ödets ironi när vi dag ser att åsikts- och yttrandefriheten har återgått till vad den var före 1800-talets slut. Vad skulle Hierta sagt om Aftonbladet av i dag som kanske är den tidning som hårdast motarbetar åsikts- och yttrandefriheten. Men också med reportrar som förnekar verkligheten.

Vi får emellertid inte låta oss nedslås. För om vi kämpar kan vi nå samma resultat som de vilka för hundra år sedan gav vårt land demokrati - vilken dagens politiker är på väg att ta ifrån oss  - om vi i högre grad använder den tidens kampmetoder.

Men då får vi inte vara rädda. Inte skämmas för vår kamp. Inte vara för "fina" att gå ut och strida på gator och torg. Inte anse det vara för obetydligt att gå ut på hemortens torg med plakat och spridande av flygblad, som vänder sig mot förstörelsen av vårt land. Inte bry oss om dem som med förakt och hån ser ner på oss.

En folkrörelse överträffar ett politiskt parti i möjligheten att samla människor med olika åsikterr eftersom man i denna möts kring ett fåtal frågor som är gemensamma och ofta återfinns hos ett antal människor i samtliga partier.

Att samlas i en folkrörelse och gå ut på gator och torg, kräver mer av mod än att sitta vid sin dator och skriva. Men en vilja att arbeta för en folkrörelse med allt vad utsatthet och smälek heter, visar på en  övertygelse om kampens nödvändighet. Nämligen att stoppa invandringen. Stoppa mångkulturen när den bryter mot de värden vi grundlagsfäst och lagt fast i allmän lagstiftning.

Med andra ord en kamp för ett högt utvecklat samhälle, där jämlikhet mellan kvinna och man är ovillkorlig. Där bildning premieras men primitivitet och vidskepelse bannlyses. Ett samhälle där ingen på grund av sin ideologi/religion/kultur får förtrycka eller bestämma hur andra skall leva sina liv så länge de inte skadar andra.

Fortsätter vi den väg som invandringen från framförallt islamska länder är på väg att föra oss, är inte endast den kamp, som startades för hundra år sedan förgäves, utan än värre är att det blir för oss alla ett liv med ständig terror och otrygghet.

En tillbakagång av utvecklingen på alla de områden som vi definierar vara en förutsättning för en högtstående civilisation -  i motsats till barbari. Den som ifrågasätter detta kan ju gå igenom vad som hänt i vårt land efter massinvandringen från Menaländer och sådana där islam är statsreligion - mot den inhemska svenska befolkningen. Bl a en omfattning av mord, våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom i en omfattning som saknar motstycke.

Men man har också tagit med sig sitt kvinnoförakt genom att hålla kvar sina egna kvinnor/flickor i ett brutalt förtryck även i vårt land och därmed gjort dessa  till andra klassens medborgare trots att det bryter mot grundlagen.

Trots detta kallar sig de som med landets statsminister Stefan Löfven i spetsen - som skall förhindra detta - sig för feminister och humanister!

Trots den enorma primitivism och vidskepelse som kännetecknar den kultur/religion som dagens invandrare är bärare av och som man försöker införa på olika områden i vårt land accepteras detta av sjuklövern. Inget kan därför vara en bättre mätare på sjuklöverns bildnings- och intellektuella nivå än just deras tolerans för i många fall rent barbariska seder och traditioner.

Jag vädjar nu till er som vill samma sak som jag att träda fram på samma vis som de vilka vid 1800-talets början startade kampen för det goda Sverige. Om vi verkligen vill rädda Sverige så är det möjligt.

Inte minst inför det val vi har framför oss och som kan bli ett ödesval för Sveriges folk om vi inte alla är beredda att kämpa för våra ideal.

Jag skulle här kunna namnge ett flertal som är vuxna uppgiften att leda oss mot seger. Men ni får själva den möjligheten.

Tänk tanken; om någon på varje torg i Sveriges alla kommuner en gång varje vecka demonstrerade med egenhändigt förfärdigade plakat mot massinvandringens konsekvenser för vårt land. Någon delade ut flygblad medan de som är lämpliga för detta föreläste på olika platser dit de är välkomna att göra detta. Nog skulle det få effekt. Jag räknar själv med att minst 300 personer tar del av mina åsikter när jag står ca två timmar på Stortorget i Gävle.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Jag väljer att avsluta detta gästinlägg med en text från Facebook. Författaren är anonym:

Jag känner sådan sorg och vrede över hur vårt land ser ut.

Idag har socialisterna varit ute på gatorna och skrikit ut sin längtan efter ett totalitärt samhälle.

Sosseregeringen har stått på podierna och spridit hat, hot och löften om vartannat.

Dessa satans folkförrädare som förstört vårt land totalt, har mage att ställa sig upp framför folk och berömma sig själva, när de borde sitta i järnring i en fuktig kall källarhålla.

De har sett till att varenda samhälle och stad i Sverige blivit en härdsmälta av otrygghet, kriminalitet och kulturkrockar.

Jag såg Joakim Lamottes inlägg om Lysekil. Folk är förtvivlade och ser sin lilla ort förvandlas till en gangsterhåla. De vågar inte tala öppet. De känner sig hotade och rädda.

Polisen gör ingenting och kolonisatörerna känner sig som kungar. De vet att de tagit över.

Likadant i nästan varenda samhälle idag där de slagit sig ner. Värnamo, Vänersborg, Ronneby, Helsingborg, Tingsryd, Gävle, Borlänge, Trollhättan mm mm.

Jag läste om Kungsbacka. Katerina Janouchs senaste inlägg. En liten fin ort en bit från Göteborg. Nu skall det in ytterligare nysvenskar men de har inte möjlighet att ta emot fler.

De måste köpa villavagnar för nästa 1 miljon styck till dessa som skall komma. Kommunledningen är väl medveten om att de förmodligen aldrig kommer att komma i arbete.

Detta är sossarnas Sverige. Och de har mage att stå runt om i Sverige idag och ösa sin skit över bland annat SD. De har inte fem öre skam i kroppen över vad de tillfogat svenskarna och vårt land för skada.

De använder oss som mjölkkor och värddjur. Vi står utan möjlighet att bromsa eller stoppa det övergrepp de begår mot oss.

Det finns ingen värre ondska än att behandla sitt folk som dessa korrumperade förrädare gjort. Och de har mage att visa sina fula trynen inför folkmassorna. Vilka inte var så många får man hoppas.

Jag hoppas vi blir kvitt dessa qvisslingar i september. Jag förstår att många moderatväljare är fly förbannade på Ulf Kristersson, som gång efter annan försäkrar att han hellre kryper in i sossegemenskapen, än att rädda Sverige tillsammans med SD.

De kan ta sin förbannade internationalism, globalism och öppna samhälle och stoppa upp där solen aldrig lyser.

De bäddar för ett inbördeskrig. Till slut tar svenska folket till vapen och skipar egen rättvisa. Om det aldrig funnits hat och rasism tidigare så har våra politikerförrädare sett till att detta snart exploderar.