fredag 26 januari 2018

Om en uppmaning till bön för Sverige


En broder i Kristus, Lars Enarson, skriver i en artikel med namnet SVERIGE 7:14 – En uppmaning till bön för Sverige inför valet 2018. 

Lars Enarson artikel hittar du här:

Morgonen den 12 januari väckte Guds Ande mig med följande oerhört allvarliga ord till Sverige:

”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.”

Denna medvetna strategi att bryta ner samhället kommer inte ursprungligen från människor, utan från ”härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn.” (Ef 2:2) ”den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen.” (Upp 12:9) En liknande utveckling pågår mer eller mindre i alla länder över hela världen för att bereda vägen för antikrists världsvida maktövertagande. Men händelseförloppet har förmodligen gått längre i Sverige än i något annat land. Allt står inte väl till. Sverige befinner sig just nu på randen till en avgrund.

Nedbrytningsprocessen har pågått under en längre tid i vårt land, men har nu nått en kritisk brytpunkt. Om inte en radikal förändring snart äger rum kommer den totalitära, antikristliga diktaturen inom kort att vara ett etablerat faktum i Sverige. Anarkins våld kommer att lägra sig som ett tjockt mörker över landet och sedan kommer myndigheternas tvångströja med ogudaktiga lagar att dras åt så hårt att ingen längre kan verka fritt. Höstens val kan vara den sista chansen vi har kvar att rädda Sverige från att gå under.

Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras säger Guds Ord. 2016 fick en profet i norra Sverige frambära följande varningsord, som på flera sätt bekräftar det Gud talade till mig på morgonen den 12 januari, 2018:

”Så säger Herren, Sverige kommer snart att besudlas. Fienden äger tronen i Sverige, i media och i politiken. Sverige gör vad Satan anbefaller om. Detta innebär att Sverige drar Guds dom över sig. Sverige kommer att falla hårt och det sker snart. Många av Mitt folk kommer inte att förstå varför olyckan drar in.

Sverige har skenet av att vara ett gott land. Men det är bara på ytan. Var på er vakt, säger Herren. När Min dom kommer så kommer Jag också att visa på en väg ut. En del av er kommer Jag att flytta till andra nationer. Andra kommer Jag att ge nyckelroller. Väckelse kommer, men först kommer straffet. Jag är Sveriges domare. Jag ensam avgör om Sverige ska bestå som land eller om ni ska ingå i ett kommande Ryssland. Amen.” (Profetia framburen av Åke Forslin, Skellefteå, 2016.)

Det är en lång text Enarson har skrivit men ni måste läsa den! Jag avser inte upprepa vad som sägs utan hänvisar till texten.

Vad Enarson skriver är samma sak som jag känt i min ande en längre tid nu. Sverige är under Guds dom och det finns bara ett sätt att rädda landet, och det är genom bön. Reser sig inte Sveriges kristna upp nu och förenas i gemensam bön finns det ingen som helst chans att rädda Sverige från satans lakejer som helt kontrollerar myndigheter, regering, riksdag, svenska kyrkan, media m.m.

Därför uppmanar jag alla kristna läsare på min blogg att följa Enarsons uppmaning till 7, 14 eller 21 minuter bön på knä varje dag. Be för Sverige och be för auktoriteter i landet!

Sverige håller alltså på att förvandlas till en av världens första Anti-Krist-Diktaturer och många ser det inte ens. Men det finns en sak som kan vända utvecklingen och den stavas B Ö N. Lyssna på Lars Enarson nedan.Läs också mitt blogginlägg här med titeln Om behovet av storstädning i Sverige - Del 2


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar