lördag 13 januari 2018

Om behovet av storstädning i Sverige - Del 2

Ett gammalt blogginlägg från maj 2016 med titeln "Om behovet av storstädning i Sverige" har fått en renässans på Facebook. Inlägget skrevs ca 2 månader före den dag jag mötte Jesus (som jag skrev om här) och i princip delar jag problembeskrivningen fortfarande men har genom att studera Ordet fått ytterligare insikter om vad vi måste göra för att vända utvecklingen i Sverige. Det är dessa insikter som detta inlägg handlar om.

Redogörelsen är ytterst kortfattad av naturliga skäl.

Innan jag går vidare vill jag återknyta till tre andra inlägg som du hittar, härhär och här. Detta inlägg bygger vidare på vad jag skrev där. Jag rekommenderar att du läser dem.

Fakta: Gud är skaparen av universum, Du och jag är skapade till hans avbild. Gud är omnipresent vilket innebär att Han genom sin Ande har en räckvidd till varje hörn av universum såväl som in i alla människors hjärtan. Vi är alla en del av Guds ande (engelska "spirit") då vi består av kropp, själ och ande. Den dag vi tar emot Jesus som vår frälsare flyttar Guds ande in i oss som vår hjälpare.

Vår kropp kallas i Bibeln för Guds tempel och förklaringen är att vår kropp hyser Guds ande (Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. 1 Mos 1:7).

 Det är just detta som skiljer oss från djuren som bara har kropp och själ.

 "HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn. HERREN prövar den rättfärdige; men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ."(Ps. 11:4-5).

Så nu till den kanske något chockerande sanningen; Gud har fullständig kontroll. Han kände dig innan du var född ens. Han känner varje tanke som föds i dig. Gud ser dig inte genom din yttre kropp utan Han tittar på ditt hjärta. Om du väljer att ha en personlig kontakt med din skapare eller inte är ett val som du själv gör. Vägen till frälsning och evigt liv går via evangeliet (det glada budskapet) - läs här.

Två böcker av Jonathan Cahn öppnade mina ögon rejält. The Harbinger (Budbäraren på svenska) och The Paradigm (Paradigmet : den uråldriga planen bakom världshändelser i vår tid på svenska).

När jag sedan också läste denna bok av Mark Taylor och Mary Colbert - The Trump Prophecies: The Astonishing True Story of the Man Who Saw Tomorrow... and What He Says Is Coming Next så förstod jag ännu mer.

Jag redogör inte för innehållet i dessa böcker för jag vill inte förstöra läsupplevelsen för dig, men slutsatsen efter att ha tagit del av dessa bevis som framlägges i dessa böcker är precis det som står i Bibeln.

Gud har total kontroll över hela sin skapelse och allt som sker är godkänt av Honom. Vidare bevisas att Gud själv ingriper i världen ibland, som Han gjorde när Han satte Donald Trump på tronen som president i USA.

Gud dömer också nationer ibland vilket framgår av boken Paradigmet som på ett mycket noggrant sätt utreder vad som ligger bakom världshändelser i vår tid.

Kan en uråldrig plan visa på nycklar till vår tids ledare, vad de gör, när de framträder och när de faller?

Kan händelser som ägde rum för nästan 3 000 år sedan bestämma riktningen för vår tid och med det också riktningen för våra liv?

Är det möjligt att ett uråldrigt paradigm har förutbestämt, inte bara aktuella händelser, utan även dess tidpunkt - till och med de exakta datumen?

Kan ett detaljerat mysterium ha förutsagt resultatet av världshändelser - till och med presidentval - mer tillförlitligt än vår tids experter?

Kommer paradigmet att uppenbara vad som kommer att hända i framtiden? Och innehåller den i så fall en angelägen varning till varje person i vår generation?

Vi kan se i denna bok att det finns bibliska mönster som Gud återbrukar och än en gång bevisas att Gud har fullständig kontroll. Inget sker utanför Hans kontroll.

Så åter till storstädning. Orsaken till kaoset i Sverige som jag skrev om i del 1 av detta inlägg är för att uttryckad det rakt på sak "uppror mot Gud" och "ogudaktighet". När tillräckligt många väljer bort att ha en relation med sin skapare och istället väljer att följa världens ande (satan) då uppstår en sådan situation som råder i Sverige. Vi har nämligen en fri vilja sedan Adam och Evas synd i paradiset och vi kan aktivt välja bort att gå igenom livet med vår skapare och istället välja att gå med satan.

Politik är fullständigt maktlös i vår tid, den sista tiden innan Jesus återkomst. Kampen står på det andliga planet. Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod. Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen, dessa mäktiga sataniska varelser, mot mörkrets härskare, som regerar denna gudlösa värld, och mot stora skaror av onda andar i andevärlden. (Efesierbrevet 6:12).

Detta slog mig när mitt tidigare förhållande ändade med förskräckelse. Det var inte den kvinna som jag blev tillsammans med jag såg sista kvällen vi var tillsammans, det var en demonisk varelse som agerade genom henne. Det hela bekräftades sedan vid rättegången då hon ljög om allt och förnekade det som verkligen hade hänt. Lögn är som bekant djävulens signum och det var inte den kvinna jag hade varit tillsammans med, i ett trots allt kärleksfullt förhållande under ett års tid, som talade där i rättssalen.

Efter att jag insåg detta, och efter min frälsning, så insåg jag att jag måste be för henne. Be för hennes frälsning och dessutom ovillkorligen förlåta henne för allt hon hade gjort mot mig, annars kunde inte heller jag bli förlåten.

Gud skakade verkligen om mig denna sommar 2016 och det var Jesus som lyfte upp mig ur mörkret efteråt, och jag blev född på nytt i November 2016 i Riga. Efteråt har jag förstått att den prövning jag gick igenom var en välsignelse.

2 Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. 3 Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. 4 Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist. (Jakobs brev 1:2-4).

Medan ett liv i Kristus är full av välsignelser, varav många är helt otroliga och bekväma, så är  också en liv i Kristus fyllt också av de motgångar som Gud använder för att hjälpa oss att bli mogna och fullständiga. Bibeln försöker inte sockra det kristna livet här.

Det står att vi är utlovade utmaningar och prövningar. Att när vi väljer att följa Kristus kommer vissa saker faktiskt att bli värre eller svårare. Som kristna vet vi att världen är fallen - bruten - och att världen kommer att hata oss som världen hatade Kristus.

Vi vet att vi måste ta upp våra kors och följa honom. Älska som han älskar. Var helig som han är helig. Förlåta som han förlåter. Hålla ut som han håller ut. Att vara kristen är alltså inte en räkmacka, men belöningarna gör att allt är värt svårigheterna.

Detsamma gäller ett land. Vi vet aldrig Guds motiv bakom att han låter vissa saker ske. Vi vet dock att Hans motiv alltid är goda och att Han älskar alla sina barn lika mycket. Allt han vill är att återupprätta den personliga relationen med alla sin älskade barn, även de som gått vilse t.ex. i religion.

Om vi ​​verkligen vill ha allt - allt som Gud har för oss - måste vi därför söka efter välsignelserna både i med- och motgång.

Alla människor kan bli demonkontrollerade. Utan Jesus har man dock ingen chans att stå emot. Man öppnar sig åt djävulen genom synd och djävulens demon (eller demoner) kan utöva kontroll ända fram till man vänder sig från synden och ägnar sig åt förändringen av sitt liv som erbjuds genom Jesus Kristus. Jesus har makten att driva ut demonerna. Just synd hade varit ständigt närvarande i vårt förhållande, från dag 1, men jag såg det inte då för jag levde själv helt i synden.

Det är ingen skillnad på politiker, eller för all del journalister, som mitt förra inlägg handlade om. De kan också bli demonkontrollerade om de inte är frälsta innan de intar sitt ämbete. Det är ingen match för satans demoner att ta kontrollen över en ateist som lever i synd.

Politiker (ja faktiskt också journalister) är människor och är lika älskade av sin skapare som du och jag är. De lider också av synd som du och jag gör, men har också ett större ansvar mot Gud då en politiker sitter på ett ämbete mandaterat av Gud. Regeringens ledamöter fattar beslut som inte bara påverkar dem, utan hela landet. En långvarig ogudaktig politik kan därför tvinga Gud att utdöma sin dom över landet. Detta tydliggörs i Jonathan Cahns böcker.

Som människa äger vi inte rätt att döma någon annan människa. Rätten att döma oss har Gud lämnat över till sin son, Jesus Kristus. Det är inför Honom vi alla kommer att få stå till svars en dag när han återkommer.

Så, för att knyta ihop säcken...

När jag skrev förra inlägget levde jag helt i världen som ofrälst. Jag trodde på förändring genom politik och att den storstädning som behövdes handlade om att lyfta bort olämpliga människor genom förändringar i politiken. Oj, vad naiv jag var.

Idag förstår jag genom mina egna erfarenheter att den enda storstädning du kan göra är inom dig själv. Men, du klarar det inte själv, du måste ta emot Jesus Kristus som din frälsare så kommer du att få "städhjälp" inom dig genom Guds Heliga Ande.

ALL FÖRÄNDRING MÅSTE BÖRJA INOM DIG SJÄLV!

Vad du sedan också måste göra är att förlåta alla som gjort dig illa och visa kärlek till alla. Du kommer genom frälsningen att ödmjuka dig på ett sätt som du inte gjorde tidigare innan du föddes på nytt. Du blir helt ombyggd inombords och tänker helt annorlunda. Du blir mer lik Jesus.

Det är detta som Sverige behöver, politiker som är Gudsfruktiga och tänker helt annorlunda än dagens politiker som har gjort samhället kallt och hjärtlöst samt gör uppror mot Gud i folkets namn och riskerar påkalla dom över Sverige (vilket kanske redan har skett).

Jag har ingen aning om hur många demoner som trängs i regering och riksdag, men de är många. Ber vi för våra politiker så öppnar vi dock upp för den Helige Ande att nå deras hjärtan och då kan verklig förändring påbörjas. Självklart kräver detta också att vi förlåter dem.

För det är demonerna som måste städas bort, inte människorna som har rollen politiker (eller för all del journalister). Just vänstern i Sverige är fruktansvärt demonkontrollerad. Det märks tydligt på allt hat och allt våld som förekommer i vänstern. För att inte tala om alla lögner, vilka är djävulens signum.

En man som heter Bengt-Olof skriver på Facebook:

UTROTA KRISTNA OCH JUDAR

New Age yttersta grundbudskap är att vi ska utrota Kristna och Judar som har klamrat sig fast vid korset på Golgata och inte infogar sig i ledet.. Gör dom inte det ska dom utrotas...och martyrskap är bara lösningen för deras del.

Jesus som Gud är det grundläggande problemet.....med bara en väg till Jesus vår Gud.

Ett led i detta är att bryta ner dom kristna värderingarna.

Vi satsar på barn och ungdomar, för vår äldre generation stör möjligheten till denna förändring.....dom är för mycket förankrade i Guds ord.

Kristendomen ska förbjudas i våra skolor, och yoga och meditation ska föras in i undervisningen.

Fri sex ska uppmuntras

Familjebanden ska lösas upp.

Vi ska se till att kyrkan accepterar dessa förändringar och vi Ljusbärare ska infiltreras i kyrkor och församlingar för att skapa denna möjlighet till förändring.

Område efter område håller vi Ljusbärare på med att genomföra denna förändring....Vi banar väg för den kommande "rätta Jesus"

Den grundläggande målsättningen är en världsregering...en världsreligion.. och en världsekonomi.. påven är en kandidat som den yttersta ledaren över världsreligionen. tillsammans med den "rätta Jesus"

Vi ljusbärare är ständigt uppkopplade och får kraft genom våra andliga guros och änglar...och ständigt får vi budskap från den universella rena energin.

Vi är glada och tacksamma över att vi får vara verksamma i en hel del kyrkor och samfund....men vi ligger lite lågt med våra kanaliserings budskap av taktiska skäl...

Vi är också glada över att bönen "Fader vår" snart är könsneutral, och den stora invokations bönen snart är möjlig att intaga sin plats.

Vi ljusbärare sprider glädje och sanning....vi behöver inte ha någon gammal bok att förlita sig på. Men de kristna är förblindade över att dom inte vet att dom har" gudagnistan" inom sig.....att man är allt och inget.

Vi ljusbärare är tacksamma över att de kristna sköter det så bra skälva utan att vi behöver styra dom. Dom skapar kristna råd som sköter arbetet med påverkan att religionerna ska enas....dom håller på att nedmontera korset på ett ypperligt vis. Gemensamma utflykter där dom plockar svamp....och avslutar dialogen med en gemensam svampstuvning.

"Omfamna Ljuset - Släpp det förflutna och omfamna ditt Högre Jag!
Välkommen till en kväll med djupt guidade meditationer tillsammans med uråldrig teknologi av medvetande - Heliga Mantran - för att hjälpa dig få kontakt med det Högsta Ljuset inom dig.
Oavsett vilken bild av verkligheten du har, oavsett vilken filosofi eller religiös övertygelse du har - som människa är vi alla utformade att kunna uppleva livet naturligt synkroniserat med den ständigt expanderande och föränderliga omvärlden. Välkommen till en kväll av Transformation!
Kvällen avslutas med en Oneness Meditation (OM) vilket är en Helig Överföring av Ljus Energi som strålar genom blicken."

Vi ljusbärare har en bön.

"Tänka om vi alla skulle hjälpa varandra att komma till Oneness University

Alla som vill åka till Oneness måste ha Bra Karma på sitt Karma konto. Vi kan hjälpa varandra genom att be för andra att komma till Indien. På så sätt får vi många böner till oss själva genom att be för andra eftersom andra kommer att be för just Dig. 
Låt oss bli många och be för att Norden kommer med LJUSET som Profesian har förutspått. Världen är i ett mycket kritiskt läge och nu måste vi gå samman för att höja medvetenheten i Världen innan det är försent.

Låt oss göra detta TILLSAMMANS !!

Du ber när du själv vill
Vi börjar omgående att be för varandra"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DETTA ÄR INGET HOKUSPOKUS JAG SKRIVER! DETTA ÄR EN SANNING SOM PÅGÅR RUNT OMKRING DIG!!

Jag klippte in detta citat för att varna för den religion som här vår tid till; New Age, vars rötter ligger i Luciferianismen. Ljusbärare är ett annat namn för Lucifer. Det finns bara en väg till Himlen och till Fadern, och det är via Jesus Kristus. Så ägnar du dig åt New Age, vänd om från mörkret och gå mot ljuset - Jesus Kristus, annars drar du dom över dig själv och kanske din familj också genom din påverkan på dem.

Den dag våra rikspolitiker ber om förlåtelse för decenniers politik och visar att de tänker lägga om politiken helt, ja då vet vi att våra böner har burit frukt.

Vad är alternativet? En blodig och destruktiv revolution kanske? Det är inget jag vill ha i alla fall. Läs här. En som ivrigt väntar på detta är dock djävulen...


Slutligen, tillåt mig dela lite musik. Musik som andas kärlek, bygger gemenskap och sammanhållning runt korset. Det finns inte 10000 anledningar att hylla Hans namn. Det finns 10 000 000 anledningar, för så många är vi nämligen i Sverige. Blir du berörd av denna musik, en tår tränger fram, så har Jesus redan börjat behandlingen av dig...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar