söndag 28 januari 2018

Om vem som skadat Sverige mest - Gästinlägg

Olle Ljungbeck är här igen med en ny analys. Vem har skadat svenska folket mest? Svenska nazister eller Stefan Löfvén?

När statsminister Stefan Löfvén på "Förintelsedagen" den 27 januari talade om förintelsen angrep han de svenska nazisterna men inte ett ord om dem, som efter Stefan Löfvéns regeringstillträde gjort livet till ett helvete för medborgarna i Sverige.

Jag avskyr nazister och har alltid gjort det. Men de som har öppna ögon och vill ge en objektiv beskrivning av de svenska nazisterna allt sedan 30-talet kan inte beskylla dem för att tillnärmelsevis ha skadat Sverige och svenska medborgare som Stefan Löfvén gjort genom sin katastrofala massinvandringspolitik.

Självklart skall all nazism bekämpas liksom alla auktoritära system. Men dagens nazister i Sverige är en samling virriga stackare, för obegåvade att forma en ideologi. Denna tar sig i dag mest uttryck i hakkorskludder och gap och skrik på gator och torg.

Även om jag avskyr nazister så anser jag att deras agerande skiljer sig enormt från det tusenfaldiga våld i form av mord, gruppvåldtäkter/våldtäkter, rån, terror förstörelse av enskild och allmän egendom som de invandrare/asylsökandena gjort sig skyldiga till, som Stefan Löfvén släppt in i landet utan att höra folket.

När han därför på Förintelsedagen endast nämnde nazisterna och inte dem som gjort Sverige till ett helvete att leva i utan också gjort det till ett av de otryggaste samhällena i världen för framförallt svenska kvinnor/flickor visade han sin moraliska uselhet att inte nämna dessa. Självklart vill han inte erkänna att han mer än någon annan i Sveriges historia vållat så katastrofala lidanden och hot mot svenska folket som vi nu påminns om varje dag.

Det svenska samhällets grundvärderingar som skapats av i motsats till Löfvén, verkliga humanister är nu hotade av vad som inte går att benämna med andra ord än barbarer.

I Sverige har vi enligt Säpo 300 organiserade nazister. Stefan Löfvén har släppt in flera hundratusen individer varav flertalet bekänner sig till islam och som skapat en brottslighet i Sverige som är katastrofal.

Nyligen uppgav medierna att Socialdemokraterna har en valbudget på 100 miljoner. Att LO enligt uppgift står för mellan 20-30  av dessa miljoner får ur inte minst moralisk synpunkt anses vara betänkligt. (Ingen organisation bör få skänka medel till politiska organisationer. Allra minst om organisationen har medlemmar av olika politisk åsikt.

Men inte ens om alla medlemmarna har samma). I det här fallet är det en skandal eftersom drygt 30 procent av medlemmarna i LO är arbetare som också är medlemmar i SD eller röstar på detta partt. Men inte nog härmed. Samtidigt som Socialdemokraterna är beredda att ta emot dessa miljoner står Stefan Löfvén så gott som varje dag och anklagar SD för de mest orimliga och osanna påståenden!

Denne man Stefan Löfvén är helt befriad från skrupler och är därför mycket farligare än de tandlösa, enfaldiga och löjliga nazister han jagar, i stället för de som inte endast är ett hot mot Sverige som nation utan i dag också står för den råa antisemitismen.

Men i detta liknar han Hitlertidens nazister som alltid gjorde  oskyldiga till syndabockar. Att denne despot och primitiva personlighet får stå så oemotsagd är ju framförallt medierna skuld till.

Men givetvis också de politiker som medverkat till Sveriges väg mot katastrof.

Därför var det inte modigt - men väl rakryggat - när Ebba Busch Thor nu klargjort att det är invandrare/asylsökande som är de många och verkliga antisemiterna.

Jag är rädd för Stefan Löfvén. Nej inte fysiskt. Nej jag är rädd för den ideologi han innerst inne står för (flertalet kan väl i dag se att denna omfattar ett auktoritärt och inte ett demokratiskt system).

Får denne man möjligheten att regera Sverige ytterligare en fyra års period är Sverige förlorat. Kvinnor/flickor kommer inte längre att garanteras jämställdhet med män. De kommer att tvingas leva under ständig otrygghet.

Att Stefan Löfven attraheras av ett sådant samhälle visar ju hans regeringstid. Under denna period har mord, våldtäkter, rån, hedersvåld, barnäktenskap, tvångsgifte, könsstympning, uppkomsten av parallellsamhällen och utanförskap hela tiden accelererat. Trots denna fruktansvärda utveckling är det enda han varnar för - några hundratal virriga individer som i huvudsak ägnar sig åt barnsligt kludder och förvirrde rop och skrän.

Stefan Löfven; " när besökte du en gruppvåldtagen/våldtagen kvinna/flicka senast. Jag har hört att du inte var sen att besöka en av de du släppt in i landet som råkat utför någon slags handgripligheter men aldrig någon av de tusentals för vilkas lidande du bär skulden!

Jo jag förstår varför du inte gjort detta. Att konfronteras med den verklighet du har gjort till vardag för svenska folket skulle kanske bli för starkt. Du skulle väl inte minst ha svårighet att skylla det våld du orsakat genom att du inte bara släppt in utan fortsätter att släppa in barbarer - på en liten förvirrad och i stort sett impotent grupp.

Kanske skulle det kunna få dig att inse din enorma skuld och inte som hittills endast lova göra något åt katastrofen utan att låta orden följas av handling. Jag tror emellertid inte på en sådan utveckling. Som tidigare rekryterare av allt från springpojkar till direktörer misströstar jag om möjligheten av en sådan utveckling. Jag har studerat dig under så lång tid nu att jag är säker på ett du hellre offrar Sverige och Sveriges folk än att erkänna ditt enorma brott och lämna politiken.

Därför är min förhoppning att svenska folket utöver att läsa ovanstående öppnar sina ögon för den verklighet du har skapat. Gör de det är jag övertygad om att du gjort ditt inom politiken.

Men självklart skall du ställas till svars även om du avgår.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle.

Olles recept för att återställa Sverige hittar du här och Olles anmälan mot Stefan Löfvén hittar du här.


fredag 26 januari 2018

Om en uppmaning till bön för Sverige


En broder i Kristus, Lars Enarson, skriver i en artikel med namnet SVERIGE 7:14 – En uppmaning till bön för Sverige inför valet 2018. 

Lars Enarson artikel hittar du här:

Morgonen den 12 januari väckte Guds Ande mig med följande oerhört allvarliga ord till Sverige:

”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.”

Denna medvetna strategi att bryta ner samhället kommer inte ursprungligen från människor, utan från ”härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn.” (Ef 2:2) ”den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen.” (Upp 12:9) En liknande utveckling pågår mer eller mindre i alla länder över hela världen för att bereda vägen för antikrists världsvida maktövertagande. Men händelseförloppet har förmodligen gått längre i Sverige än i något annat land. Allt står inte väl till. Sverige befinner sig just nu på randen till en avgrund.

Nedbrytningsprocessen har pågått under en längre tid i vårt land, men har nu nått en kritisk brytpunkt. Om inte en radikal förändring snart äger rum kommer den totalitära, antikristliga diktaturen inom kort att vara ett etablerat faktum i Sverige. Anarkins våld kommer att lägra sig som ett tjockt mörker över landet och sedan kommer myndigheternas tvångströja med ogudaktiga lagar att dras åt så hårt att ingen längre kan verka fritt. Höstens val kan vara den sista chansen vi har kvar att rädda Sverige från att gå under.

Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras säger Guds Ord. 2016 fick en profet i norra Sverige frambära följande varningsord, som på flera sätt bekräftar det Gud talade till mig på morgonen den 12 januari, 2018:

”Så säger Herren, Sverige kommer snart att besudlas. Fienden äger tronen i Sverige, i media och i politiken. Sverige gör vad Satan anbefaller om. Detta innebär att Sverige drar Guds dom över sig. Sverige kommer att falla hårt och det sker snart. Många av Mitt folk kommer inte att förstå varför olyckan drar in.

Sverige har skenet av att vara ett gott land. Men det är bara på ytan. Var på er vakt, säger Herren. När Min dom kommer så kommer Jag också att visa på en väg ut. En del av er kommer Jag att flytta till andra nationer. Andra kommer Jag att ge nyckelroller. Väckelse kommer, men först kommer straffet. Jag är Sveriges domare. Jag ensam avgör om Sverige ska bestå som land eller om ni ska ingå i ett kommande Ryssland. Amen.” (Profetia framburen av Åke Forslin, Skellefteå, 2016.)

Det är en lång text Enarson har skrivit men ni måste läsa den! Jag avser inte upprepa vad som sägs utan hänvisar till texten.

Vad Enarson skriver är samma sak som jag känt i min ande en längre tid nu. Sverige är under Guds dom och det finns bara ett sätt att rädda landet, och det är genom bön. Reser sig inte Sveriges kristna upp nu och förenas i gemensam bön finns det ingen som helst chans att rädda Sverige från satans lakejer som helt kontrollerar myndigheter, regering, riksdag, svenska kyrkan, media m.m.

Därför uppmanar jag alla kristna läsare på min blogg att följa Enarsons uppmaning till 7, 14 eller 21 minuter bön på knä varje dag. Be för Sverige och be för auktoriteter i landet!

Sverige håller alltså på att förvandlas till en av världens första Anti-Krist-Diktaturer och många ser det inte ens. Men det finns en sak som kan vända utvecklingen och den stavas B Ö N. Lyssna på Lars Enarson nedan.Läs också mitt blogginlägg här med titeln Om behovet av storstädning i Sverige - Del 2


Om ett exempel på Gefle dagblads objektivitet - Gästinlägg


Olle Ljungbeck återkommer med ett nytt gästinlägg:

Jag har sedan några år tillbaka ensam demonstrerat på Stortorget (med plakat) i Gävle rörande frågor jag starkt känner för.


För några månader sedan hände det vid ett sådant tillfälle att den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren kom förbi och blev enligt henne själv, "jävligt förbannad" över vad som stod på mitt plakat.

Trots att hon är riksdagsledamot nöjde hon sig inte med att först kontrollera om det som stod på mitt plakat stred mot yttrandefriheten, vilket det inte gjorde. I stället skyndade hon sig att anmäla mig för polisen samt tog kontakt med Gefle Dagblad om händelsen. Hon anklagade mig också för att ha straffats för "hets mot folkgrupp" vid ett tidigare tillfälle.

Detta är en lögn. Trots mina snart 86 år har jag aldrig vare sig blivit straffad eller dömd för något brott.

Gefle Dagblad gav henne sålunda utrymme att i tidningen anklaga mig för en händelse jag var inblandad i som var helt lagenlig.

Dagen därefter blev jag uppringd av en journalist från dagbladet som undrade om hon fick intervjua mig om min demonstration. Jo det gick jag med på. Min förvåning blev därför stor när intervjun inte kom in i tidningen. Jag ringde då upp vederbörande intervjuare som inte kunde förklara varför intervjun inte togs in.

För mig är det förvånande att en tidning tar in en falsk anklagelse mot mig från en annan person uta att jag får förklara mig. Så gör väl knappast en seriös men väl en oseriös tidning.

Lika förvånad blev jag något år tidigare när jag också demonstrerat ensam med ett plakat. Då blev jag efter anmälan från en okänd person avförd av polis från torget och mitt plakat togs i beslag.

Anmälaren påstod att jag gjort mig skyldig till såväl hets mot folkgrupp som hädelse. Varken anmälaren eller sedermera Gefle Dagblad kände till att hädelseparagrafen utgått för flera år sedan.

Dagen därpå hade Gefle Dagblad nämligen en notis om att en man som "gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp och hädelse avförts från torget av polisen". Ungefär tre veckor senare fick jag meddelande från åklagaren att jag kunde komma och hämta mitt plakat eftersom jag inte gjort mig skyldig till brottslig handling och inte brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Det märkliga var emellertid att någon rättelse inte infördes i Gefle Dagblad utan jag är väl i allmänhetens ögon fortfarande en brottsling.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

tisdag 23 januari 2018

Om ett recept för att återställa Sverige - Gästinlägg

Olle Ljungbeck är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Hans förra hittar du här. Denna gång har han ett recept för att återställa ett förstört Sverige. Över till Olle:

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering!

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering skulle jag bl a genomföra följande.

1.  Första åtgärden skulle bli att utvisa 100 tusen invandrare/asylsökande första året. Dessa är i första hand alla de som straffats med fängelse eller de som är kriminella men ännu ej dömts. De skall utvisas efter avtjänat straff.

Övriga är sådana som ej hunnit åstadkomma några skador men som överraskats med vapen, sprängmedel eller andra "tillbehör" där avsikten är att skada.

Andra är sådana som brutit mot våra grundlagsfästa värderingar såsom att ej acceptera demokrati, jämlikhet mellan kvinnor och män.

Hatpredikanter som predikar terror eller antisemitism. Självklart också alla de som motsätter sig att flickor och pojkar själva väljer partner.

De som är för barn- och tvångsäktenskap liksom kvinnlig omskärelse. Men även familjer där föräldrarna inte aktivt hindrar sina barns kriminalitet.

2.  Tillsättning av en juristkommission som skall bedöma sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöters landsförräderi och ansvar för de mord, våldtäkter, rån, misshandel av svenska medborgare, liksom förstörelsen av enskild och allmän egendom som invandrare/asylsökande gjort sig skyldiga till.

I kommissionen skall ingå högt meriterade och respekterade jurister från Sverige, Danmark, Australien, och Schweiz jämte medborgare från Sverige.

Befinnes de vara ansvariga skall en svensk domstol döma dem.

Egendom och ekonomiska tillgångar tillhörande regerings- och riksdagsledamöter från 2006 beläggs med kvarstad för att vid fällande dom utgå som skadestånd till svenska medborgare som drabbats av invandrarvåld.

3.  Demokrati. En genomgripande grundlagsutredning tillsätts omgående. Bl a skall den göra det omöjligt för regering och riksdag ensamma att besluta i riksövergripande frågor som t ex migrations-frågor. Tvingande regler om parlamentarism skall självklart med.

Folkomröstning skall vara ett naturligt inslag i politiska frågor. Utredningsordförande finns redan nämligen Anne-Marie Pålsson. Fd moderat riksdagsledamot som lämnade riksdagsuppdraget för avsaknaden av demokrati. Hon har bl a skrivit boken "Knapptryckarkompaniet".

I detta sammanhang bör nämnas hur Stefan Löfvén kränker demokratin genom att han har gjort en narr och clown till demokrati- och kulturminister. Hon - Alice Bah Khunke - tillsatte en pellejöns tidigare - som ordförande för något hon kallade en grundlagsutredning men där hon tydligt visar att hon inte vet vad demokrati är.

Hon påstås nu vilja bli vald till språkrör för MP och lär ha många av medlemmarna med sig!

Det senare visar med tydlighet att dessa inte är politiskt mogna att ha rösträtt. Att sedan Löfvén tillsatt denna människa till demokrati- och kulturminister stärker uppfattningen att han inte är demokrat men väl en obildad barbar.

Troligen är det därför han kommer så väl överens med dessa som mördar, våldtar, rånar etc hans eget folk.

4.  Statsförvaltningen. En genomgripande organisationsöversyn. Självskriven att leda denna är Inga-Britt Ahlenius. F d generaldirektör för riksrevisionsverket, fd bitr generlsekreterare i FN etc etc. Hon var på sin tid chef för riksrevisionsverket men för stark och duktig för Göran Persson varför vi därmed förlorade den i vår tid skickligaste "statstjänstemannen ".

Samtidigt bör minst ett 25-tal verkschefer avskedas. En av dessa är TV-chefen som inte kan avsättas av regeringen. Därför måste ordföranden för nämnda organ avskedas först, varefter en ny sådan kan utses som i sin tur utser tv-chef.

Min avsikt med detta är inte att få in någon som kan styras från regeringen utan en som har kvalifikationerna och integriteten för ett oberoende public service. En sådan var på sin tid radiochefen Olof Rydbeck.

5.  Försvaret. Redan då värnplikten togs bort skrev jag en artikel om denna dårskap för vilken jag alltigenom fått rätt. Det som nu pågår inom försvarsdepartetementet och försvarsutskottet är att en samling dilettanter som försvarsministern, riksdagsledamöterna Widman, Wallmark och Oscarsson m fl styrs av känslor och inte som de borde av realism - får påverka vårt framtida försvar. Inga försvarsallianser utom eventuellt med de fyra nordiska länderna.

Ett införande av allmän värnplikt skulle inte enbart stärka försvaret utan också begränsa ungdomskriminaliteten.

6.  Jordbruket. Självklart skall Sverige vara självförsörjande på baslivsmedel. Jag minns så väl hur min ekonomiprofessor i Lund 1960 betonade att Sverige var en av de främsta länderna att driva jordbruk i. Vi har den goda jorden, vattnet och klimatet. Trots detta köper vi stora delar av baslivsmedlen från utlandet.

Vi bygger köpcentrum på den bästa jordbruksmarken. Och gör vi inte det så lägger vi den i träda på order av EU. I samband med försvarsdebatten nämndes vikten av självförsörjning. Knappast något annat land kan överträffa oss i möjligheten att försörja oss själva. I dag klarar vi inte detta mer än någon vecka!

7.  Skolan. Skolan skall förstatligas. Inga religiösa skolor.

     Privata skolor ok men kraven måste vara stenhårda. Bort med hemspråksundervisningen. I annat fall ingen integration. Invandrare som vägrar skolgång och inte lärt sig språket inom tre år utvisas. Inga religiösa inslag i skolan vare sig kläder eller avvikelse från hur svenska barn undervisas och deltager i olika aktiviteter.

Ingen åtskillnad mellan flickor och pojkar i utövandet av olika aktiviteter.

8.  Högskolor och universitet. Samtliga högskolors kompetens bör utredas. För detta kan lämpligen utländsk expertis användas. T ex från USA, Ryssland, England och Tyskland. Sannolikt kommer då minst ett 15-tal högskolor att visa sig inte leva upp till de krav som måste ställas på denna form av läroanstalter.

Sannolikt har vi ett flertal individer som utbildats vid dessa läroanstalter, som nu har akademiska titlar som fil dr, docent och professor men som bär dem helt oförtjänt.

9.  Kulturen. Barnkulturen måste ges ökade resurser på bekostnad av vuxenkultur.

Sång, musik, teter måste få betydligt större vikt i skolorna. Inhemsk kultur måste gynnas. Firandet av traditioner i skolor eller i andra sammanhang får inte avgöras av rektorer/lärare/etc utan skall ske i demokratisk ordning med deltagande från föräldrar/medborgare.

Konstnärers verk får inte förändras utan medgivande av skaparen till verket. Sålunda får varken bibliotek, eller teatrar göra ändringar i böcker eller dramatiska verk utan medgivande av skaparen. Sådana alster där skaparen vägrar att ändra i sina böcker eller verk som inte anses vara i takt med tidsandan får inte förvägras plats i bibliotek eller i teatrars spelprogram.

10.  Sjukvården skall vara helt fri från religiösa eller kulturella inslag. Inga könsstympningar av vare sig flickor eller pojkar.

Den skall enbart utgå ifrån vetenskapliga och beprövade metoder.

Några som helst hänsyn får inte tas till kulturella eller religiösa krav. I omsorgen om äldre och funktionshindrade skall samma regler gälla.

11. Pension. För anställda i yrken med hög förslitning görs ingen höjning av pensionsåldern. "Fattigpensionärernas" pension höjs med 2000 kr per månad. Samma skatt för såväl pensionärer som anställda.

12. Medierna. Eftersom tidningspressen bildat symbios med statsmakten och ej längre kan kallas den tredje statsmakten bör allt statligt stöd slopas.

Det är inte rimligt att stödja medier med skattemedel som i stället för att värna sitt folk och de värderingar vi grundlagsfäst offrar detta till förmån för invandrade barbarer.

I dag framgår det tydligt att tidningar/press inte förmår eller vill hålla en klar rågång mot statsmakten.

Ett tydligt exempel på detta är att såväl regeringens/riksdagens som statsförvaltningens maktmissbruk får fortgå år efter år. Här om någonsin stämmer talesättet; "man biter inte den hand som föder en".

13. Klimatet. Jag delar inte majoritetens åsikt att det är människan som påverkar uppvärmningen av vår jord. Den som studerat det som finns utforskat om klimatets växlingar de senaste årmiljonerna kan inte göra detta.

Under dessa miljoner år har klimatet varierat mellan långa istider och kortare värmeperioder s k interglacialer. Så kommer att ske fortsättningsvis oavsett vad vi gör.

Att dagens naturliga klimatförändringar kan bli en katastrof för mänskligheten beror på överbefolkningen. Så länge människan funnits har klimatet växlat. Men då befolkningen var liten och inga statsgränser fanns kunde människorna röra sig fritt. När därför torka och andra klimatförändringar inträdde kunde det fåtal människor som fanns fritt röra sig till områden som var gynnsamma att leva och odla i.

Eftersom vi inte kan stoppa den nu pågående klimatförändringen måste vi inrikta oss på andra åtgärder. Självklart skall vi begränsa koldioxidutsläppen i framförallt tättbeyggda områden som storstäder etc. men det stoppar inte klimatväxlingarna.

Det viktigaste nu är att rädda våra vatten, åar, sjöar och hav. Om inte, kan vi inte förhindra en kommande katastrof.

I stället för att satsa billioner till ingen nytta på klimatet bör satsningar göras för att rena och förhindra föroreningar av våra vatten. Detta kräver trots allt så små insatser att av de sparade billionerna för klimatet behöver endast en bråkdel användas för att rena våra vatten.

Kostnaderna för detta behöver i mycket mindre omfattning drabba skattebetalarna utan kan i stället riktas till dem som förorenar. Flertalet företag skulle därmed inte belastas till ingen nytta som de görs i dag.

Enda vägen att förhindra en mänsklig tragedi är barnbegränsning. Att därför som nu ta emot invandrare från tredje världen kommer endast att öka jordens befolkning.

Självklart finns mycket mer att säga i en fråga som denna. Men eftersom jag med all säkerhet inte blir landets regeringschef så nöjer jag mig med ovanstående. Jag är emellertid övertygad att om en bli-vande regeringschef följer flertalet av mina förslag, så skulle hon/han bli mer i hågkommen som en skicklig ledare i förhållande till dagens, som inte endast förstör Sverige ekonomiskt utan framförallt har gjort vårt land till ett otryggt inferno där mord, våldtäkter, rån, förstörelse av enskild och allmän egendom blivit en normalitet. Men kanske framförallt där kvinnor/flickors otrygghet blivit värre än de någonsin varit.

Skaparen av detta helvete är Sveriges statsminister Stefan Löfvén! Som dessutom har fräckheten att kalla sig feminist när ordet sadist är en mer korrekt beskrivning.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
onsdag 17 januari 2018

Om en anmälan mot Stefan Löfvén - Gästinlägg

Den mångkunnige och provokative skribenten Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka. Denna gång med ännu en polisanmälan/anklagelsetext mot Stefan Löfvén. Han har skrivit en liknande text på Petterssons blogg i juli 2017 som du hittar här. Över till Olle:

Till polismyndigheten i...

Jag anmäler härmed statsminister Stefan Löfven som ansvarig för de mord, våldtäkter, rån etc samt förstörelse av materiell egendom till miljardvärden som utförts av de invandrare och asylsökanden som han utan hörande av medborgarna släppt in i landet.

Sveriges befolkning har aldrig tidigare utsatts för sådant enormt våld - innebärande mord, våldtäkter, rån och grovt sådant, liksom förstörelse av enskild och allmän egendom - som under Stefan Löfvens regeringsperiod 2014-18.

Detta beror på att han tillåtit en helt oreglerad och okontrollerad invandring. Genom att han inte begärt svenska folkets medgivande för denna invandring har han brutit mot Sveriges grundlag och är därför självklart den ytterst ansvarige. Vi vet nu att han gjort det av helt egoistiska skäl för att för yttervärlden framstå som en stor humanist. Att svenska folket fått betala hans hänsynslösa egoism berör honom inte det minsta. Så agerar psykopater.

För att lättare förstå att Stefan Löfven är ansvarig för de rubricerade brotten vill jag belysa detta med följande liknelse. "Tänk er en person som utan att fråga lägenhetsinnehavaren släpper in grova våldsmän i en annan familjs bostad. De grova våldsmännen reagerar på detta med att mörda och våldta flera av lägenhetsinnehavarens familj samt stjäla och förstöra hans egendom".

Detta kan mycket väl överföras på vad Stefan Löfven gjort med Sverige och svenska folket.

Han måste därför utan minsta tvivel anses vara ansvarig för den våldsutveckling som pågått sedan han blev regeringschef och alltjämt fortsätter därför att han inget gör för att stoppa terrorn.

Självklart borde han omgående göra slut på lidandet för Sveriges folk genom att utnyttja lagens strängaste straff - nämligen långa sådana och därefter utvisning. Detta skall givetvis gälla alla de utifrån kommande som inte lever efter svensk lag.

Medan jag skriver detta informerar man på TV om en nyutkommen rapport från Brå. Enligt denna sägs det att oron och otryggheten ökat starkt i vårt land, samtidigt som också brottsligheten gör det. Våldtäkterna har t ex fördubblats bara sedan 2014! Oron hos kvinnor och flickor har också ökat kraftigt under denna tid. Ett stort antal kvinnor/flickor vågar inte gå ut ensamma! Över 30 procent av svenska folket känner stark otrygghet. Går man specifikt till flickor så är den ännu högre.

Under 2017 förekom 300 skjutningar. 175 skjutvapen togs i beslag varav 25 automatvapen. 30 personer ihjälskjutna! Den radikala islamismen ökar.

Trots denna enorma brottslighet har två av de ledande politiska personerna inga förslag på hur terrorn skall brytas och Sverige åter bli det fredliga och trygga samhälle det var innan massinvandringen. I stället visar deras uttalande på en uppgivenhet och handlingsförlamning som skrämmer.

T ex "Ingen ska behöva vara rädd för skjutningar eller gängkriminalitet"; säger statsminister Stefan Löfven efter ett möte i regeringens säkerhetspolitiska råd. Ulf Fredriksson; "Den grova brottsligheten är här för att stanna".

Vi vet nu av erfarenhet att vad än Löfven lovar att åstadkomma så händer ingenting. Och Fredrikssons uttalande visar ju på att han gett upp redan innan han kommit till makten!

Den som följer medierna kan inte undgå att så gott som varje dag bli informerad om mord, skottlossning, misshandel, våldtäkter utförda av Stefan Löfvens skyddslingar.

Brutaliteten från de ensamkommande mot våra skolbarn och numera också i stor utsträckning lärarna har nått en sådan omfattning att de inte går att kontrollera med mindre än utvisning av alla dem som gör sig skyldiga till detta våld.

Denna dag kom Säpo med ännu en "överraskning" som när jag hörde den fick mig att bli övertygad om att man håller på att manipulera oss än mer än vi anat.

Säpo kommer nämligen att ge ut en handbok om "personlig säkerhet" för politikerna. Editionen skall till att börja med gå ut i 50 tusen exemplar!

Men! Kan detta vara sant. Mig veterligt har nästan ingen politiker mördats, våldtagits, rånats etc av de asylsökande barbarerna. Däremot har tusentals oskyldiga svenska medborgare som inte sysslat med politik mördats, våldtagits, rånats och ännu fler kommer säkerligen fortsättningsvis att utsättas för samma öde.

Jag kan inte förstå utgivningen av handboken som annat än en irrationell handling men i den meningen rationell för makthavarna för att sprida dimridåer om vilka som verkligen utsätts för terror.

För att dölja sina brott söker man nu skapa en situation där det ser ut som att politikerna är de hotade när det i verkligheten är folket som genom politikernas förbrytelser är på väg att mördas, våldtas, rånas etc i tiotusental.

Ett exempel på hur konstruerat förslaget är visar ju säpomannens utpekande av "vit makt" som det allvarliga hotet. Denna grupp går ofta under samlingsnamnet nynazism som t ex Nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Själv avskyr jag och har alltid avskytt nazismen. Men för den skull anser jag inte dessa grupper vara det allvarligaste hotet. Sannolikt understiger numerären sammantaget betydligt de islamister, jihadister, salafister och återvändande IS-anhängare som man på alla sätt daltar med från regeringens, polisens och myndigheternas sida.

Sen tycker jag nazisterna för det mesta bär sig tölpaktigt åt i vad de gör och därför inte kan vara särskilt klipska.

Felaktigt är påståendet om att dagens nazister utgör ett stort hot mot judarna. Antisemitismen finns i dag hos kanske 80 procent av invandrade nusliner som bekänner sig till islam och utgör helt klart det största hotet mot judarna i vårt land.

När därför säpo i ett sådant här sammanhang endast nämner Vit makt är deras avsikt med handboken en helt annan än vad som sägs.

Egentligen är det såväl ett hån som förakt man visar svenska folket och ett kryperi och servilitet som liknar slavens mot sin herre.

Hur kan man låta bli att nämna de inkommande/asylsökande som ett hot när det inte går en dag utan att någon svensk medborgare drabbas av dessa barbarers våld?

Löfvens såväl som Säpos ständiga påståenden att högerextrema krafter som Vit Makt och Nazister skulle vara ett allvarligare hot än de hundratusentals invandrade anhängarna till en fundamentalistisk och extrem islam, slår mot dem själv.

Det samhälle (Sverige) vi ser i dag och som är en skapelse av Löfven och sjuklövern liknar i mycket nazityskland på 30-talet. Liksom de ledande nazisterna lät pöbeln terrorisera den egna befolkningen låter nu Stefan Löfven med stöd av sjuklövern en invandrad lika våldsförhärligande pöbel som under nazisterna terrorisera, mörda, våldta, råna svenska medborgare i en omfattning som aldrig tidigare förekommit i vårt land.

Men denna spegelbild av nazismens terror som nu blivit verklighet i Sverige - och skapats av sjuklövern med Löfven i spetsen försöker man tysta genom skylla på nazister etc.

Visserligen en avskyvärd gruppering men som utgörande ett hot mot svenska medborgare närmast måste anses som tandlösa tigrar.

Självklart kommer jag inte att få någon respons på min mordansvarighetsanmälan utan åklagaren lämnar den utan åtgärd.

Men. En folkets dom även om den inte ger fängelse kan vara väl så betydelsefull - som från ett rättssystem som för länge sedan slutat att agera hur mycket än politikerna bryter mot såväl grundlagen som demokratin.

Därför föreslår jag alla er som delar ovanstående syn att till högsta domstolen, konstitutionsutskottet och Stefan Löfven maila er uppfattning om denne persons brottslighet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


måndag 15 januari 2018

Om ryssfobin i Sverige - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med dagens andra inlägg. Det första hittar du här. Denna gång med ett inlägg som stämmer helt med min egen uppfattning. Ryssfobin i Sverige är en konsekvens av att Sverige är en lydstat åt den djupa staten (Khazarmaffian i USA) som just nu faller samman.

Ett gigantiskt bygge av lögner. Lika illa är det med Khazarmaffians bygge NATO som inte ens kan erkänna att det som händer i Libyen är en direkt följd av att man bombade landet tillbaka till medeltiden och plundrade namnet för petrodollarns skull. Läs vad Anders Fogh Rasmussen skriver här.

Han snärjer in sig i lögner. Hela NATO, ja hela västvärlden, tycks numera baseras på lögner och NATO är inte det NATO som jag arbetade i under många år längre.

Korruptionen och ryssfobin i Sverige innebär att Sverige missar tåget helt att vara med nu när den nya sidenvägen byggs av Kina och Ryssland. Västvärlden är dömd till undergång och det är helt självförvållat. Framtiden finns österut.

När USA och EU faller samman i inbördeskrig, och när petrodollarn krashar, kommer Sverige falla med husse. Så onödigt då vi hade chansen, men tåget går NU!! Kinakännaren Brage Norin skriver om Kina:

Kina drar iväg som en raket - succé, succé, succé, ...

Kinas handelsöverskott ökade fjärde månaden i sträck och passerade den magiska gränsen 50 miljarder dollar med råge i december 2017 (54,7). Marknaden chockades. Prognosen 37 miljarder dollar var en av marknadens mest misslyckade spådomar någonsin. Trots den enorma importen av olja - världens i särklass högsta - slutade handelsöverskottet under året 2017 på hisnande  423 miljarder dollar (nästan en halv "trillion" dollar). Handelsöverskottet gentemot USA blev "all time high" - 276 miljarder dollar.

År 2017 blev ett ovanligt gott år för världsekonomin, det bästa efter finanskrisen 2008. Den globala tillväxten slutade på 3,3% under året 2017. Tillväxtekonomierna i öster rusar vidare med mycket höga tillväxttal. 

Han skriver om USA och Sverige:

Det tar mycket lång tid för USA att hämta sig. Om två årtionden är USA ett land i Nordamerika som alla andra länder på hela den amerikanska kontinenten - från Kanada i norr till Argentina i söder.  

Ett nord- och sydamerikanskt frihandelsområde är givet. Oj vad den nya världen i fred är efterlängtad. 

Övergången blir mycket besvärlig. Ett nationellt trauma i Sverige är oundvikligt. 

Sanningen om finansfamiljen Wallenbergs engagemang för att bygga upp Europas största krigsarmé genom tiderna kommer att chockera oss. Sanningen om vems ärenden Hitler gick kommer att skaka hela den förljugna världen. 

Vad ska vi göra med CIA:s femtekolonn i vårt land? Stackars oss. Förräderiet mot Moder Svea var grymt. Att städa upp efter kvislingarna i Riksdagen är inte gjort i en handvändning.

Över till Olle:

Till Polismyndigheten.

Anmälan.

Jag anmäler härmed riksdagsledamöterna Mikael Oskarsson, Hans Wallmark och Allan Widman för medvetet spridande av desinformation om hot från främmande makt.

Att deras uttalanden är desinformation kan lätt konstateras därför att den helt saknar saklig grund och bevis för att Sverige skulle vara utsatt för hot.

Deras såväl muntliga som skriftliga uttalanden är dåligt underbyggda, intellektuellt undermåliga och tyder aldrig på att de äger verklig kunskap om sakernas förhållanden.

Deras syftemål syns i hög grad enbart gå ut på att skrämma medborgarna för att hot utgår från visst håll för att ansluta Sverige till den allians som de tydligt föredrar utan att därmed ha någon som helst säkerhet om en anslutning till denna skulle främja tryggheten för de svenska medborgarna.

Allt deras resonemang om det påstådda hotet vittnar om en intellektuell torftighet och en närmast demagogisk inställning till de eller den stat de riktar sin osakliga och är tydligt. Deras kritik grundas i stället helt på känslor och personliga sympatier för den stat/allians de tydligt visar sina sympatier för.

Detta är emellertid inte förenligt med att samtidigt sitta som medlem i ett utskott som hanterar rikets säkerhet.

------

För att påvisa de nämnda ledamöternas brist på såväl utredningskapacitet som helhetssyn bifogar jag nedanstående synpunkter som om jag haft tid, jag då kunnat ge en betydligt grundligare information om nämnda ledamöters ytterst ytliga kunskaper.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Som när värnplikten avskaffades var en av få som starkt ifrågasatte den tidens riksdagsledamöters intellektuella nivå. DS

En lögnaktighet som är jämförbar med demagogi.

I dag pågår det en lögnkampanj mot Ryssland från regeringen och sex avlöverpartierna som i sin brist på saklighet och logik närmast får anses vara demagogisk.

Det har från demagogernas sida aldrig funnits minsta intresse att närmare undersöka varför Ryssland skulle vara ett hot. Ej heller hur framtiden ser ut för Ryssland och utifrån ett sådant perspektiv göra en värdering om hot verkligen föreligger.

När EU för ett antal år sedan införde sanktioner mot Ryssland fanns det inga "rationella" orsaker till detta. Varken Ukraina eller något annat land hotades. "Annekteringen" av Krim var inte heller skäl för detta. Utan sanktionerna var ett led i USA.s och Natos maktspel och inget annat. Skulle USA behandlats på samma sätt som Ryssland skulle detta land ständigt befinna sig på svarta listan.

Som den lydige vasall EU är så böjde man sig för USA.s krav.

När nu sex av sjuklöverpartierna knappast finner ord tillräckligt skrämmande för att tala om för svenska folket vilket hot Ryssland utgör har detta också sin förklaring. Orsaken är i det här fallet inte heller "rationell". Grundorsaken till deras lögnaktighet är nämligen konsekvenserna av massinvandringen.

För var dag som går blir följderna av denna uppenbart alltmer katastrofal och samtliga partier i sjuklövern fasar för framtiden. Men tiger givetvis om detta.

Tills i går 21/12 då Magdalena Andersson inför det skräckscenario vi har framför oss äntligen talade klartext! Men kommer regeringen att agera?

Att inför det kommande valet sanningsenligt för medborgarna förklara situationens allvar skulle innebära ett misstroende mot de sju partierna som skulle få förkrossande följder i valet.

Att spela upp ett hot utifrån - som inte finns - när de inrikes problemen tornar upp sig på ett sätt för vilket man saknar lösning har regeringar använt sig av i alla tider.

Endast en dåre skulle inlåta sig i något utrikesäventyr när man sitter på ett guldägg som Putin gör. Och Putin är ingen dåre utan kanske den skarpaste statsmannen i världen i dag.

Vilka är då guldäggen?

JO! Inget annat land har såda enorma naturresurser som Ryssland. De består av av god jordbruksjord, skog, malmer, olja, gas etc.

Landet ligger på norra halvklotet vilket gör att det ur klimatsynpunkt inte kommer att drabbas tillnärmelsevis som södra halvklotets stater.

Med sina enorma arealer av god jordbruksjord kommer landet om några få år att vara Europas "kornbod", ja kanske världens. Man är redan på väg.

Kina och Ryssland storsatsar nu på kolossala projekt i asiatiska Ryssland. Allt detta leder till
"megainfrastrukturprojekt" som järn-/motorvägar, liksom jättelika gruvprojekt innefattande i stort sett alla slags malmer. I förlängningen följer en jättelik industrialiseringsvåg.

Utvecklingen av isbrytare kommer att leda till åtkomsten och nyttiggörandet av naturtillgångarna i den del av Ryssland som gränsar mot norra ishavet på ett sätt som få kunnat ana.

Redan nu kan vi ur ekonomisk statistik ana den enorma utvecklingskapacitet som finns.

Några siffror:

- Rysslands handelsöverskott ökade 50 % i oktober jämfört med samma månad i fjol.

- Perioden jan - okt blev överskottet 90 miljarder dollar jämfört med 70 året innan.

- Årets totala handelsöverskott rör sig strax över 100 miljarder dollar.

- Ett överskott som troligen kommer att skena de närmaste åren. Såväl Kinas som Rysslands ekonomier exploderar.

Den enorma ekonomiska expensionen i Asien där bl a Ryssland är vinnare till följd av sina enorma naturtillgångar gör också att Ryssland inte behöver Europa men Europa mer än väl behöver Ryssland.

Agerandet från EU såväl från Sverige mot Ryssland innebär inget annat än att dessa skjuter sig i båda fötterna. Som i sin tur kan leda till en recession, vilken kan bli den djupaste någonsin.

Att då hoppas på USA är som att vända sig till en utblottad f d miljardär.

Den besinningslösa demagogi som regeringen, försvarsutskottets ledamöter, S, M, L, KD, FP, C jämte ett antal riksdagsledamöter och överbefälhavaren m fl söker skrämma medborgarna med i sina lögner om Ryssland - som ett hot - har sannolikt aldrig tidigare förekommit. Inte ens under det kalla kriget eller under andra världskriget.

Och eftersom det inte finns minsta sanningshalt i påståendena måste orsaken att skrämma medborgarna på det mest demagogiska sätt vara en annan än att Ryssland skulle vara ett hot.

Aldrig minsta försök till en realistisk och saklig värdering hur framtiden ter sig för Ryssland.

Och utifrån en sådan granskning göra en bedömning om vi är hotade. Endast obevisade beskyllningar utan minsta bevis. Samma primitiva beteenden som med ubåtarna.

Det är skrämmande att höra företrädare för försvarsutskottet och försvarsberedningen som Oscarsson, Wiman och Wallmark göra uttalanden som helt saknar stringens, klarhet och skärpa i en så viktig fråga som om vi är hotade av ett annat land.

Att socialdemokraterna (som jag visserligen inte i dag har minsta förtroende för) ställer upp på detta är ju inget annat än ett sätt att få vara kvar vid makten.

Min uppfattning om en objektiv och sanningsenlig utredning, skulle definitivt göra slut på alla spekulationer att Ryssland är ett hot.

Istället borde EU och Sverige inleda förhandlingar med Ryssland på alla områden. Ett samarbete som nu kineserna sett vikten av.

Om inte, kommer Europa att bli en förlorare liksom Sverige.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Så långt Olle. Jag låter Brage Norin avsluta detta inlägg.

OM MAN HAR SJUK HUMOR ÄR USA:s POLITIK DJÄVLIGT UNDERHÅLLANDE.

Inget land kan skaffa sig kärnvapen utan att kunna höganrika uran. Iran låganrikar uran för sina egna behov vilket även Saudiarabien är fast besluten att göra i framtiden. Allt sker under noga kontrollerade former och inspektioner sker regelbundet enligt internationella överenskommelser.

Alla vet att Nordkorea inte anrikar uran. Av denna enkla anledning kan inte landet tillverka några kärnvapen. Varför har ingen hört talas om att Nordkorea anrikar uran? Har CIA glömt att anklaga landet för att anrika uran? Nej - CIA hade redan tidigt fastnat i en egen fälla.

Om de anklagat Nordkorea för att anrika uran hade IAEA naturligtvis tvingats utreda saken. CIA hade under många år full kontroll över landet och ville inte dra in IAEA som naturligtvis skulle konstatera faktum - att ingen anrikning av uran ägde rum i Nordkorea.

Huvuduppgiften för CIA:s femtekolonn i Nordkorea var att hota alla sina grannar i Sydostasien med kärnvapen. Sådana skräckinjagande hot skulle minsann tvinga alla länder i Sydostasien att skyndsamt begära amerikanskt skydd. Offensiva THAAD-missilsystem måste placeras ut runt hela Kina - förlåt - jag menar Nordkorea. Hela den synnerligen genomskinliga CIA-planen hade aldrig kunnat genomföras om IAEA konstaterat att ingen anrikning förekom.

Irans låganrikning har stötts och blötts dygnet runt i åratal. CIA har aldrig missat något tillfälle att anklaga Iran för
att även höganrika uran med syfte att tillverka kärnvapen. Alla IAEA:s inspektioner har slutet i samma slutsats.

Iran uppfyller alla internationella krav. Iran kan därför inte tillverka kärnvapen - punkt slut. USA kunde inte ljuga vidare.

Nå - varifrån kom då de kärnvapen som sprängdes i Nordkorea när landet var i CIA:s händer? Var det Kina eller Ryssland som smugglade in kärnvapen till landet? Var det kanske Grönland eller Island? Kan någon gissa???

Är det någon som kan föreställa sig hur spyless Kina var på de ständiga kärnvapenhoten från Nordkorea. Jag kan garantera att ingen operation har planerats noggrannare i Kinas historia än att bli kvitt CIA:s drägg från Nordkorea.

Att operationen lyckades måste ha varit en av den kinesiska säkerhetstjänstens största framgångar någonsin. Även den ryska säkerhetstjänsten var djupt inblandad i den känsliga operationen. Hela världen kan nu andas ut. Hoten har upphört. Tack Xi Jinping och tack Putin för ert briljanta fredsarbete. Hela den sanna världen gläds.

Efter att CIA:s drägg i Nordkorea eliminerats under hösten 2017 upphörde plötsligt de dagliga hoten från Nordkorea om kärnvapenattacker mot grannländerna i Asien. Alla tok i CIA fick stora hispan. De lönnmördade Kim Jong Uns halvbror och försökte även döda hans son i Peking. Där blev det stopp.

Hela CIA:s agentnät i Nordkorea är nu avslöjat. Varenda en är infångad - utom några som hann fly i tid. Det diplomatiska efterspelet har kommit igång bakom lykta dörrar. Trots den diplomatiska försiktigheten förstår allmänheten vad som hänt. Kommer Trump någonsin mera att kunna visa upp sig i Asien?

ETT JÄTTEPROBLEM.
Massor av ledande politiker och diplomater och alla säkerhetstjänster i hela Asien vet vad som har hänt. CIA blev jättesur och satte in Dennis Rodman som hävdar att han vet vad Kim Jong Un önskar sig mera än allt annat i denna värld. Alla vet att Rodman är gay.

Alla förstår att Rodmans uppdrag var att förnedra Kim Jong Un. Men CIA har inte längre kontroll över massmedia i Nordkorea. Nyheten når inte ut. Ryska experter bygger nu ut Internet i Nordkorea och all CIA-propaganda stoppas effektivt. CIA:s försök att förnedra Kim Jong Un når bara ut i den förljugna världen.

USA:s KATASTROF I SYDOSTASIEN ÄR EN POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Nord- och Sydkorea marscherar in tillsammans vid Vinterolympiaden som snart drar igång i Sydkorea. Detta är en fruktansvärd chock för CIA. Hela världen kommer att hisna. Alla i hela Asien får snart veta att hoten från Nordkorea var beställda av CIA.

Alla får snart veta att de kärnvapen som exploderade i Nordkorea var amerikanska kärnvapen. Alla får snart veta att missiltesterna var ett verk av CIA. Hela världen börjar snart förstå. Ingen politisk katastrof kan mäta sig med denna. (Den sista missiltesten var något helt annat. Landet var då rensat från CIA:s agenter. Testet var en äkta varning tlll USA).

USA:s KATASTROF I MELLANÖSTERN ÄR EN ANNAN POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Snart vet hela världen att slaktararmén ISIS var ett verk av CIA/Mossad. Hela Mellanöstern är i omvandling. Det jäser i arabvärlden. Snart är det bara Aftonbladets läsare som ingenting förstår. När ska alla dollarköpta journalister vakna upp och fatta att sanningen hinner ikapp dem? Tänker någon be om förlåtelse innan imperiet i väst faller? Börjar de känna av stress?

USA:s KATASTROF I AFRIKA ÄR EN TREDJE POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Ingen i den förljugna världen fattar hur djupt Trumps uttalande om Afrikas rövhålsländer har skadat USA:s anseende i Afrika. Många i väst ler åt Trumps ordval - men det gör inte folken i Afrika. Inget politiskt uttalande någonsin har skadat ett lands anseende så illa som Trumps ord. Det spelar ingen som helst roll hur Trump formulerade sig exakt. Själva ordet räcker. Alla vet vad han menar. Ordet tog mycket ont i Afrikas själ.

Väst fattar inte.
Från barnaåren ha vi hört orden blågom, turk på burk, negerjobb, din djävla hottentott, din förbannade kamelryttare - listan på förnedrande uttalanden är utan slut. Vi rår inte för det - men vi har präglats från barnaåren in i djupa fördomar. Det är därför många drar på munnen åt Trumps ordval. En afrikan blir däremot rasande över ordvalet. Trump fattar inte vilken skada han har åstadkommit. Han är helt okänslig för världen utanför hans autistiska bubbla. Hans enastående klumpighet skadar det amerikanska krigarimperiet fruktansvärt.

USA:s KATASTROF I FN ÄR EN FJÄRDE POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Jerusalemfrågan är det värsta av alla tänkbara misstag. Endast tre länder i världen röstade med USA/Israel. Fyra små öar med sammanlagt drygt Umeås befolkning röstade också för Trumps förslag. Att räkna dessa nästan obefolkade öar som fyra länder är formellt korrekt - men detta är mycket vilseledande. Den nakna sanningen är att det var tre verkliga länder som stödde USA:s förslag - trots öppna amerikanska ekonomiska hot. Dessa länder representerar mindre än en halv promille av världens befolkning. Katastrofen för Trumps diplomatiska utspel var sanslös.

HUR LÄNGE KAN USA ÖVERLEVA?
Öst formligen exploderar ekonomiskt. Handelsöverskotten i både Kina och Ryssland är astronomiska. Bergskedjor av guld lagras i både Kina och Ryssland. USA "imploderar" ekonomiskt - sugs ihop med en smäll. USA:s skuld rusar upp genom molnen.

Bara under Trumps första år vid makten ökade USA:s nationella skuld med svindlande 700 miljarder dollar. USA skakar i sina grundvalar. Alla läskunniga ekonomer väntar spänt. Folket i USA är helt omedvetna om hur nära den amerikanska konkursen är. Den normala EU-medborgaren vet heller ingenting - men det är oro i luften. Folk känner på sig att orostider väntar.

JAG FÖRSTÅR INTE VARFÖR JAG SER VAD NÄSTAN INGEN ANNAN SER.
Drömmer jag? Har något allvarligt inträffat i min hjärna? Jag tvekar inte en sekund - jag är fullt frisk. Den nakna sanningen är att miljoner ser samma skeende som jag ser - men nästan alla gömmer sig i tystnaden. Det är vår kollektiva rädsla som gör att sanningen inte når ut i den förljugna världen.

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.


Om ett meddelande till folket - Gästinlägg

Katerina Janouch ställer frågan i denna artikel ”Vart ska vi svenskar ta vägen, när Sverige inte längre är tryggt?” Det är en mycket bra fråga! En annan bra fråga är varför folk fortsätter att rösta på de partier som krossar Sverige?

Nu delar jag inte Olles uppfattning om SD som landets räddning, utan jag anser att SD finns enbart för att vara kontrollerad opposition i riksdagen som jag skrev här. Är det så att jag har fel om detta så är SD ändå inte regeringsdugliga på grund av avsaknad av kompetens (människor med systemkunskap) att bemanna alla stolar. Något jag skrev om redan sommaren 2015 här.

Givet att inget annat parti vill samarbeta med SD så är läget något hopplöst. Det finns inte ett enda parti i riksdagen som tar avstånd från globalismen, utan alla omfamnar den, vilket gör läget än mer hopplöst! Sverige har inget nationalistiskt seriöst parti!!

Idag vänder sig i alla fall min återkommande gästkrönikör Olle Ljungbeck, 85 år, till Svensson direkt med några saker att fundera på. Över till Olle:

Svensson!

De förbrytare som förstört ditt land och också därmed din och svenska folkets välfärd och trygghet tänker ställa upp i årets val!

Aldrig någon gång tidigare i Sveriges historia har regering och riksdag (sjuklöverns politiker) förbrutit sig mot folket som de nämnda.

Tänker Du verkligen i årets val ge din röst till politiker i partier från S, M, C, L, KD, MP och V som håller på att rasera allt det som tidiga politiker gjorde till ett välfärdsland och därtill ett av tryggaste.

Det går inte en dag utan att individer, som dessa sju partier släppt in i landet, begår mord, våldtäkter, rån, grovt våld men också förstör privat och allmän egendom för tiotals miljarder årligen.

Dina barn och framförallt dina döttrar men också varje kvinna i vårt land är nu hotad till liv och lem. De som i huvudsak står för våldet är de individer som de sju nämnda partiernas politiker släppt in i landet utan någon som helst kontroll. Vad vi tyckte och tycker bryr de sig inte om.

Det finns i dag nästan ingen plats i vårt land där Du kan känna dig trygg från att inte bli utsatt för någon form av våld från de individer som släpptes in i landet i hundratusental efter 2006.

Från att brottsligheten i vårt land varit bland den lägsta i världen har den under de drygt tio senaste åren blivit bland den högsta.

Och detta står invandrarna för.

Ingen kan förneka att de ansvariga för denna rasering av vårt land är sjuklövens politiker. I stället för att känna skam och lova  svenska folket att de skall göra allt för att utvisa alla dem som gjort sig skyldiga till brott låtsas de inte om sin enorma skuld utan tänker kandidera för ytterligare en period.

Jag vill därför fråga dig Svensson. Skulle Du om politikerna när de går till val, lovade dig att de skall rasera landet  om de kommer till makten ändå rösta på dem? Självklart skulle Du inte göra det för då skulle Du vara mentalsjuk.

Men de sju partier jag nämnt här kommer att föra samma politik som nu om någon av allianserna får majoritet och då kommer de att förstöra Sverige. Självklart säger de inte detta till dig och övriga väljare för då skulle alla de som har någon självbevarelsedrift rösta på Sverigedemokraterna och inte på de partier som vill ödelägga Sverige och våldföra sig på folket.

Varför vet jag att de inte kommer att ändra sin politik? Jo därför att de efter 2015 haft alla möjligheter att ändra den men inte gjort det.

Men säger Du; "de har ju i ord sagt att de vill minska invandringen etc. Ja med ord har de uttryckt detta, men har de någon gång visat vilja att låta orden följas av handling? Nej!

Skall vi få slut på våldsorgierna som mord, våldtäkter, rån, förstörelse av enskild och allmän egendom räcker det inte med läpparnas bekännelse.

Skulle de haft någon trovärdighet så att vi kunnat lita på dem, skulle de givetvis redan tidigare förlängt fängelsestraffen och efter avtjänat straff utvisat dem för inte endast de ovan nämnda brotten utan för alla där straffet är fängelse.

I stället klemar man med dem och utvisar inte ens sådana där lagen redan i dag ger möjlighet till detta.

Du måste inse och förstå att dessa politiker som utan att lyssna på oss (folket) och därför genom en oreglerad invandring skapat en situation där ingen svensk i dag kan gå trygg, är skurkar som saknar hederlighet och allra minst omtanke om kvinnors och flickors rätt till den trygghet, som varit kännetecknande för vårt land.

I dag finns det massor av exempel där många av dessa invandrade förbrytare går fria eller får mildare domar än vad en svensk får för ett likartat brott!

Det mest skrämmande för framtiden är att den politik de sju partierna för när det gäller invandrarbrottsligheten är här för att stanna. Denna senare har sin grund i klansamhället och kan inte utrotas med mindre än att klansamhällena slås sönder och de som inte finner sig i detta utvisas. Redan i dag kan vi se att när det gäller de invandrare som kommer från de muslimska länderna går brottsligheten i arv i generationer.

DÄRFÖR FINNS ENDAST EN VÄG ATT GÅ OM VI VILL FÅ ETT
TRYGGT LAND ATT LEVA I IGEN. LÅNGA FÄNGELSSTRAFF OCH
DÄREFTER UTVISNING.

Om inte SVENSSON, kommer du att få uppleva - om inte din egen hustru, dotter, syster - att någon närstående sådan mördas, våldtas etc.

Du har själv avgörandet genom den valsedel du väljer.

Ett är säkert. Väljer Du någon politiker i sjuklövern som medverkat till de senaste årens invandring och som inneburit och kommer att innebära än större katastrofer, har Du valt förbrytare att styra Sverige de kommande fyra åren. När Du då insett att Du valde fel är det sannolikt försent att ångra dig. Och du har då ingen annan än dig själv att skylla på.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS I går meddelade Sveriges högste polischef att man tappat kontrollen över de kriminella ungdomsgängen! DS

Så långt Olle. Det kan vara bra att påminna oss om att denna mardröm är över 10 år nu. Denna video är från 2008! Då var det en ökning på 900% i brott. Vad är det idag?

Vad denna video bevisar är dock att Svensson är fast i sitt självskadebeteende, fast besluten att vara politiskt korrekt och rösta "rätt". Samma destruktiva politiker återkommer val efter val. Det är viktigare att få känna sig god än att värna sitt land och sina barns framtid tycker Svensson.
söndag 14 januari 2018

Om mänsklighetens största massmördare - Gästinlägg

Brage Norin - Skogså Tankesmedja med en viktig historisk text. En fristående fortsättning på mitt förra inlägg om Khazarmaffian (som styr USA) som du hittar här.

Just andra världskriget är omgärdat med sådana enorma mängder av lögner att denna text är otroligt viktig. Kunskap om vilka som håller i ondskan i världen och finansierar alla krig är oerhört viktig kunskap i vår förljugna värld. Över till Brage:

UNDER SOMMAREN 1962 ANORDNADES EN "SCHUTZEN-FEST" PÅ EN JÄRNVÄGSSTATION I HAMBURG. JAG HADE LIFTAT FRÅN NORRA SVERIGE ÄNDA NER TILL NORRA TYSKLAND. JAG RÅKADE VAR MED PÅ FESTEN. JAG FICK FRÅGAN - "LIEBEN SIE DEN FUHRER"? JAG SVARADE ATT JAG INTE GILLADE FUHRERN. "VAR KOMMER DU IFRÅN" - VAR NÄSTA FRÅGA. FRÅN SVERIGE SVARADE JAG. DÅ BRAKADE HELVETET LÖS. EN UNG KVINNA VRÅLADE I URSINNE:

"ALLE SWEDEN SIND SCHWEINEHUNDE - SIE HABEN GELD AN DEM KRIEG VERDIENT".

(Översatt: Alla svenskar är svin - ni har tjänat pengar på kriget). Det blev lynchstämning. Poliser kom snabbt på plats. En äldre tysk man sa åt polisen att jag inte hade gjort någonting - "Der Schwede hat nichts getan". Polisen skyddade mig och körde ut mig till en tillfartsväg norrut mot Autobahn. Därifrån liftade jag först till Danmark och sedan vidare till Sverige. Jag glömmer aldrig någonsin kvinnans skrik. Jag anade inte i min ungdom hur rätt hon hade.

Den välkända amerikanska  författaren Charles Higham startade ett omfattande detektivarbete om andra världskriget 1978. Han lyckades efter några års arbete lyfta hemligstämpeln på flera historiska dokument. Han fick läsa information som chockade honom.

För första gången började helt okända sanningar om andra världskriget komma fram. Dessa sanningar kommer snart att vända upp och ner på historieskrivningen. Det verkar som om Highams bok "The Untold Story"var före sin tid. Det är tack vare nätet som bokens innehåll har kommit ut i världen.

USA:s handel med "fienden".
Den 13:e december 1941 undertecknade president Roosevelt ett dekret "Trading with the Enemy Act" - där det beslutades att tillstånd för handel med Tyskland kunde beviljas av finansministern. De känsliga frågorna om "handel med fienden" delegerades (!) av presidenten. Detta överraskade Higham. Efter år av grävande journalistiskt arbete avslöjades en sanning som nu börjar skaka världen.

Krig  handlar om pengar och världsherravälde. Detta vet nästan alla. Men knappast någon vet att det andra världskriget skapade astronomiska vinster för finanseliten i hela Västvärlden. Det var i själva verket de stora inflytelserika bankerna och företagen i USA och Europa som lade upp planerna för det andra världskriget. Hitler fångade deras intresse. Hans glödande agitation skulle kunna tända den eld som möjliggjorde ett nytt storkrig. Syftet med det massiva stödet till Hitlertyskland var att skapa en krigsmakt som hade kapacitet att utmana Sovjetunionen.

HUVUDSYFTET var att både Tyskland och Ryssland skulle kriga varandra till döds. Detta skulle öppna upp portarna för det amerikanska århundradet på vid gavel. Det var med andra ord ett krig med ett klassiskt recept  Wall Streets finanselit och den amerikanska krigsmakten höll i trådarna för kriget.

Hitler var helt beroende av storfinansen. Tyskland behövde bränsle. Egen olja saknades. Stora insatser gjordes för att klara tillverkning av syntetiskt bränsle från kol. Tyskland behövde gummi - syntetiskt gummi var enda alternativet. Tyskland behövde kullager. Svenska Kullagerfabriken SKF stod för cirka 80 procent av världsproduktionen av kullager.

Hela 60 procent gick till Nazityskland. SKF byggde en ny stor kullagerfabrik i Schweinfurt för att förse nazisternas väldiga krigsmaskin. Finansfamiljen Wallenberg höll i trådarna för detta jätteprojekt. Allt som rullar - motorcyklar, bilar, lastbilar, tanks - behöver kullager. Naziarmén behövde enorma mängder kullager. Den svenska finansfamiljen (med judiska rötter) var en av Hitlertysklands största europeiska finansiärer.

Att tro att Hitlers "brunskjortor" skulle klara av detta är naiva fantasier. Det var finanseliten i väst - däribland flera världskända judiska bankirer - som byggde upp Hitlertyskland. Familjen Wallenberg bara en av dem. Jacob Wallenbergs bank "Stockholms Enskilda Bank" hade stora affärer med Hitlers Reichsbank. I själva verket var familjen Wallenbergs imperium en av Hitlertysklands viktigaste allierade i Europa. Bofors försåg nazisterna med betydande delar av stål och vapen under nästan hela kriget. Även den svenska staten var ansvarig.

Den svenska järnmalmsexporten till Tyskland var igång ända fram till att den tyska krigslyckan vände. Gruvorna i Kiruna hotades till slut att bombas av engelsmännen. Vem satt mellan Hitler och Göring vid olympiaden i Berlin - det var Gustav Adolf. Detta var inte ödets ironi. Även det svenska kungahuset var anhängare av nazisterna. Gustav V var en stor beundrare av Hitler.

Familjen Rockefeller som ägde Chase National Bank (senare Chase Manhattan) var världens största finansmagnat vid andra världskrigets utbrott. Hör och häpna - Rockefellers imperium försåg nazisternas med en stor del av landets bergskedjor av krigsmaterial. Många stora USA-företag etablerade hemliga affärer med nazisterna. Ford Company var bara en i raden. Företaget exporterade massor av fordon och lastbilar till Tyskland även efter den tyska ockupationen av Frankrike.

Hela den giriga finanseliten i väst var djupt inblandade i uppbygget av den största krigsmaskin som Europa skådat. Det andra världskrig skulle garanterat ge astronomiska vinster - och samtidigt - förhoppningsvis sänka både Sovjetunionen och Tyskland i graven. Det var den hemliga agendan. Detta är den hela och den nakna sanningen inför Gud.

Men precis som så många gånger förr gick inte allt enligt planerna. Trots att tre fjärdedelar av alla tyska divisioner sattes in i operation Barbarossa i östfronten, utvecklades kriget inte enligt planerna. Kriget frös fast. Efter Sovjetunionens seger över von Paulus armé i Stalingrad vände krigsutvecklingen. En seger för Sovjetunionen började bli uppenbar. USA tvingades gå in i kriget. Nu skulle västra Europa räddas undan de fasansfulla nazisterna. USA skulle befria västra Europa. Kriget gick in i en helt ny fas. Alla nazistiska femtekolonner i Europa hisnade.

Flera höga tyska generaler började ana att Tyskland gått i fällan, men alla fredsförsök med USA var förgäves. Tyskland måste krossas i smulor. Alla tyska fredsförslag avvisades. Det tyska folket tvingades först att acceptera Hitler - han kuppades nämligen in av den amerikanska finanseliten. Kriget planerades väl av USA och deras medlöpare i Europa. Därefter väntade slakten. Inget terrordåd i mänsklighetens historia kan mäta sig med andra världskriget.

Kriget gjorde Sovjetunionen och USA till supermakter. Detta blev början till det kalla krigets epok. Det var då vi klistrade upp affischer "En Svensk Tiger" över hela Sveriges territorium. Vi skulle alla vara tysta. Den enda landsförrädare som det kalla kriget lyckades fånga i Sverige var Enbom. Han var mycket nöjd med att dömas för landsförräderi. Han fick sitt erkännande som mästerspion. Vilken skam för det svenska rättsväsendet.

RAOL WALLENBERGS TRAGEDI.
Familjen Wallenberg måste till varje pris förhindra att deras omfattande affärer med Hitlertyskland skulle komma till allmänhetens kännedom. En "outsider" inom finansfamiljen - Raol Wallenberg - utsågs till den som skulle rädda familjens heder. De vita bussarna i Röda Korsets regi blev hans uppdrag. Det var ett ytterst livsfarligt uppdrag - han var jude.

Det slutade som väntat med hans död. Finansfamiljen Wallenberg kallades till Washington för förhör. Den svenska regeringen trodde att finansfamiljens öde var beseglat - men ack vad de misstog sig. Många ledande finansfamiljer i USA var lika djupt inblandade i Hitlertysklands uppbyggnad som finansimperiet Wallenberg. Raol Wallenberg räddade finansfamiljens heder. men hans ande spökar än idag.

I DAG ÄR WALL STREETS "BANKSTERS" FORTFARANDE MÄNSKLIGHETENS STÖRSTA MASSMÖRDARE.

USA:s ekonomi är en ren krigsekonomi. Det är krigen som ger de astronomiska inkomsterna. "Det militärindustriella komplexet" i USA är världens största krigsvampyr. Efter andra världskriget har det amerikanska imperiet krigat oupphörligt. Blodet har runnit ur många miljoner människor i världen.

Enligt Johan Galtungs fredsinstitut har över 23 miljoner människor dödats av den amerikanska mördarmaskinen efter det andra världskriget slut (läs här). Ingen vågar ifrågasätta dessa uppgifter. Det är nämligen den nakna sanningen. Krigarimperiets anhängare finns överallt i den s k "fria världen". Sverige är fortfarande intimt förbunden med det amerikanska mördarimperiet. Massor av politiker i Sverige agerar öppet för en svensk NATO-anslutning. Kvislingarna ett fast grepp om Sverige.

Det tyska unga kvinnan som skrek - "Alla svenskar är svin. Ni har tjänat pengar på kriget" - hade bara delvis rätt. Alla svenskar var inte svin. Det var bara en liten minoritet av svenskarna som var svin. De satt i ledande ställningar i svenskt näringsliv. Dessa svin har fortfarande makten i Sverige. Sverige har ännu inte klippt av navelsträngen med finansfamiljen Wallenberg. Krigsindustrin binder fortfarande ihop Moder Svea med finansfamiljen.

Sverige är inget neutralt land. De som verkade för att svenskt stridsflyg skulle användas i NATO:s anfall mot Libyen är äkta krigsförbrytare inför Gud. Landet blev en slaktplats. Vi ställde upp med svensk militär även i Afghanistan. Nu rymmer alla som samarbetade med väst.

Många som inte vågar stanna kvar strömmar in till Sverige. Sverige har kuppats in i NATO. Riksdagens valda ledamöter har förrått vårt neutrala land - Moder Svea - men de svenska landsförrädarnas tid är snart ute. USA faller nämligen inom något enstaka år utför det finansiella stupet.

Hjärntvätten har gjort oss blinda. Vi ser inte de historiska skeenden som nu snabbt förändrar världen. Vi vandrar fram som enögda cykloper som dessutom har drabbats av starr. Vi är offer för "Geobbels propagandamaskin" fast den har bytt namn. Samma finanselit som styrt vårt land under hela efterkrigstiden kontrollerar än idag våra massmedia. Jag längtar efter Mordors rikes fall.

Jag längtar efter att säga förlåt till kvinnan som skrek "Alle Sweden sind Sweinehunde" - men jag finner henne inte.

Brage Norin - Skogså Tankesmedja

Läs mer om hur Wall Street finansierade Hitler här.

Läs också denna artikel av den judiske hedersmannen Henry Makow om hur senare tiders världshistoria har skapats av ONDA krafter som agerar via hotade, mutade eller utpressade lakejer/statister ut på den offentliga scenen. Här får du reda på att andra världskriget planerades hela 100 år innan det startades av bankoligarkerna på Wall Street.

I artikeln nämns denna bok "Pawns In The Game: FBI Edition" av William Guy Carr. Boken presenteras på Amazon.com som:

The international conspiracy explained. The best single work available on the evil conspiracy that has been responsible for the devastating wars and continuing conflicts of the past century. 

They are now close to its ultimate goal of total world domination through a dictatorial one world government. 

William Guy Carr, a noted author who had a distinguished career as a Canadian naval officer, including outstanding service during World War II, in this work of shocking revelations, shows how the conspiracy of atheistic-materialistic men have manipulated world events to secure ultimate control of the wealth, natural resources and man-power of the entire world. 

This satanic conspiracy, Carr goes on to show, strives to abolish Christianity and all religions, dismantle all ordered national governments, weaken patriotism, and destroy traditional family life. Pawns in the Game traces the history of the great conspiracy and the World Revolutionary Movement, showing the roles of the Illuminati, the Freemasons, the Communists, and the United Nations. 

This book shows the conspiracy as part in the American Revolution, the French Revolution, the Communist takeover of Russia, and World War II. 

In carrying out their long-range plan, Carr shows how the conspirators have come ever closer to reaching their goal through infiltration of key centers of power and influence, by gaining control of central banks, the world money supply, and manipulate the media. 

In this important rousing book, the author sounds the alarm to awaken Christians and patriots to the grave danger of World War Three and an oppressive New World Order. 

He presents practical measures to expose, counter and ultimately defeat the forces of evil. 

BONUS materials in this edition are never seen before FBI files on their investigations into the author and his organizations.

Läs denna artikel av Dr. Henry Makow med namnet Bankers Hired Hitler to Start WW2
Läs denna artikel av Dr. Henry Makow med namnet 'Mein Kampf' - Hitler Used 
Rothschild Banker's Typewriter. 

Citat:

War, including the "war on terror", is designed to create a world police state to protect the central banker monopoly on power and wealth. With the exception of Ron Paul and Dennis Kucinich, it doesn't really matter who gets elected. They all work for the central bankers.

The Illuminati bankers sacrificed Jews when they created Nazism, Communism and Zionism. If necessary to advance their New World Order, they will do so again.

Masons, Bilderbergs, Communists, Jesuits and Zionists are all empowered by the bankers. Mankind will never get on the right foot until bankers turn over their power to create money using our credit. In the meantime,our lives are shaped by a series of fantastic hoaxes, not the least of which is war. ----

Related: "Illuminati Bankers Hired Hitler to Start World War Two"

and "Did Bormann Run Hitler for the Illuminati?

Avslutningsvis, har du inte sett filmen "Hellstorm" (eller läst boken) gör det! Läs också författarens senaste bok med titeln "Summer, 1945: Germany, Japan and the Harvest of Hate"


Se även denna dokumentär "Other Losses" - av James Bacqueom om USAs massmord på tyskar.The Secret of Illuminati Hitler's Hidden Truth Exposed:
lördag 13 januari 2018

Om behovet av storstädning i Sverige - Del 2

Ett gammalt blogginlägg från maj 2016 med titeln "Om behovet av storstädning i Sverige" har fått en renässans på Facebook. Inlägget skrevs ca 2 månader före den dag jag mötte Jesus (som jag skrev om här) och i princip delar jag problembeskrivningen fortfarande men har genom att studera Ordet fått ytterligare insikter om vad vi måste göra för att vända utvecklingen i Sverige. Det är dessa insikter som detta inlägg handlar om.

Redogörelsen är ytterst kortfattad av naturliga skäl.

Innan jag går vidare vill jag återknyta till tre andra inlägg som du hittar, härhär och här. Detta inlägg bygger vidare på vad jag skrev där. Jag rekommenderar att du läser dem.

Fakta: Gud är skaparen av universum, Du och jag är skapade till hans avbild. Gud är omnipresent vilket innebär att Han genom sin Ande har en räckvidd till varje hörn av universum såväl som in i alla människors hjärtan. Vi är alla en del av Guds ande (engelska "spirit") då vi består av kropp, själ och ande. Den dag vi tar emot Jesus som vår frälsare flyttar Guds ande in i oss som vår hjälpare.

Vår kropp kallas i Bibeln för Guds tempel och förklaringen är att vår kropp hyser Guds ande (Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. 1 Mos 1:7).

 Det är just detta som skiljer oss från djuren som bara har kropp och själ.

 "HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn. HERREN prövar den rättfärdige; men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ."(Ps. 11:4-5).

Så nu till den kanske något chockerande sanningen; Gud har fullständig kontroll. Han kände dig innan du var född ens. Han känner varje tanke som föds i dig. Gud ser dig inte genom din yttre kropp utan Han tittar på ditt hjärta. Om du väljer att ha en personlig kontakt med din skapare eller inte är ett val som du själv gör. Vägen till frälsning och evigt liv går via evangeliet (det glada budskapet) - läs här.

Två böcker av Jonathan Cahn öppnade mina ögon rejält. The Harbinger (Budbäraren på svenska) och The Paradigm (Paradigmet : den uråldriga planen bakom världshändelser i vår tid på svenska).

När jag sedan också läste denna bok av Mark Taylor och Mary Colbert - The Trump Prophecies: The Astonishing True Story of the Man Who Saw Tomorrow... and What He Says Is Coming Next så förstod jag ännu mer.

Jag redogör inte för innehållet i dessa böcker för jag vill inte förstöra läsupplevelsen för dig, men slutsatsen efter att ha tagit del av dessa bevis som framlägges i dessa böcker är precis det som står i Bibeln.

Gud har total kontroll över hela sin skapelse och allt som sker är godkänt av Honom. Vidare bevisas att Gud själv ingriper i världen ibland, som Han gjorde när Han satte Donald Trump på tronen som president i USA.

Gud dömer också nationer ibland vilket framgår av boken Paradigmet som på ett mycket noggrant sätt utreder vad som ligger bakom världshändelser i vår tid.

Kan en uråldrig plan visa på nycklar till vår tids ledare, vad de gör, när de framträder och när de faller?

Kan händelser som ägde rum för nästan 3 000 år sedan bestämma riktningen för vår tid och med det också riktningen för våra liv?

Är det möjligt att ett uråldrigt paradigm har förutbestämt, inte bara aktuella händelser, utan även dess tidpunkt - till och med de exakta datumen?

Kan ett detaljerat mysterium ha förutsagt resultatet av världshändelser - till och med presidentval - mer tillförlitligt än vår tids experter?

Kommer paradigmet att uppenbara vad som kommer att hända i framtiden? Och innehåller den i så fall en angelägen varning till varje person i vår generation?

Vi kan se i denna bok att det finns bibliska mönster som Gud återbrukar och än en gång bevisas att Gud har fullständig kontroll. Inget sker utanför Hans kontroll.

Så åter till storstädning. Orsaken till kaoset i Sverige som jag skrev om i del 1 av detta inlägg är för att uttryckad det rakt på sak "uppror mot Gud" och "ogudaktighet". När tillräckligt många väljer bort att ha en relation med sin skapare och istället väljer att följa världens ande (satan) då uppstår en sådan situation som råder i Sverige. Vi har nämligen en fri vilja sedan Adam och Evas synd i paradiset och vi kan aktivt välja bort att gå igenom livet med vår skapare och istället välja att gå med satan.

Politik är fullständigt maktlös i vår tid, den sista tiden innan Jesus återkomst. Kampen står på det andliga planet. Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod. Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen, dessa mäktiga sataniska varelser, mot mörkrets härskare, som regerar denna gudlösa värld, och mot stora skaror av onda andar i andevärlden. (Efesierbrevet 6:12).

Detta slog mig när mitt tidigare förhållande ändade med förskräckelse. Det var inte den kvinna som jag blev tillsammans med jag såg sista kvällen vi var tillsammans, det var en demonisk varelse som agerade genom henne. Det hela bekräftades sedan vid rättegången då hon ljög om allt och förnekade det som verkligen hade hänt. Lögn är som bekant djävulens signum och det var inte den kvinna jag hade varit tillsammans med, i ett trots allt kärleksfullt förhållande under ett års tid, som talade där i rättssalen.

Efter att jag insåg detta, och efter min frälsning, så insåg jag att jag måste be för henne. Be för hennes frälsning och dessutom ovillkorligen förlåta henne för allt hon hade gjort mot mig, annars kunde inte heller jag bli förlåten.

Gud skakade verkligen om mig denna sommar 2016 och det var Jesus som lyfte upp mig ur mörkret efteråt, och jag blev född på nytt i November 2016 i Riga. Efteråt har jag förstått att den prövning jag gick igenom var en välsignelse.

2 Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. 3 Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. 4 Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist. (Jakobs brev 1:2-4).

Medan ett liv i Kristus är full av välsignelser, varav många är helt otroliga och bekväma, så är  också en liv i Kristus fyllt också av de motgångar som Gud använder för att hjälpa oss att bli mogna och fullständiga. Bibeln försöker inte sockra det kristna livet här.

Det står att vi är utlovade utmaningar och prövningar. Att när vi väljer att följa Kristus kommer vissa saker faktiskt att bli värre eller svårare. Som kristna vet vi att världen är fallen - bruten - och att världen kommer att hata oss som världen hatade Kristus.

Vi vet att vi måste ta upp våra kors och följa honom. Älska som han älskar. Var helig som han är helig. Förlåta som han förlåter. Hålla ut som han håller ut. Att vara kristen är alltså inte en räkmacka, men belöningarna gör att allt är värt svårigheterna.

Detsamma gäller ett land. Vi vet aldrig Guds motiv bakom att han låter vissa saker ske. Vi vet dock att Hans motiv alltid är goda och att Han älskar alla sina barn lika mycket. Allt han vill är att återupprätta den personliga relationen med alla sin älskade barn, även de som gått vilse t.ex. i religion.

Om vi ​​verkligen vill ha allt - allt som Gud har för oss - måste vi därför söka efter välsignelserna både i med- och motgång.

Alla människor kan bli demonkontrollerade. Utan Jesus har man dock ingen chans att stå emot. Man öppnar sig åt djävulen genom synd och djävulens demon (eller demoner) kan utöva kontroll ända fram till man vänder sig från synden och ägnar sig åt förändringen av sitt liv som erbjuds genom Jesus Kristus. Jesus har makten att driva ut demonerna. Just synd hade varit ständigt närvarande i vårt förhållande, från dag 1, men jag såg det inte då för jag levde själv helt i synden.

Det är ingen skillnad på politiker, eller för all del journalister, som mitt förra inlägg handlade om. De kan också bli demonkontrollerade om de inte är frälsta innan de intar sitt ämbete. Det är ingen match för satans demoner att ta kontrollen över en ateist som lever i synd.

Politiker (ja faktiskt också journalister) är människor och är lika älskade av sin skapare som du och jag är. De lider också av synd som du och jag gör, men har också ett större ansvar mot Gud då en politiker sitter på ett ämbete mandaterat av Gud. Regeringens ledamöter fattar beslut som inte bara påverkar dem, utan hela landet. En långvarig ogudaktig politik kan därför tvinga Gud att utdöma sin dom över landet. Detta tydliggörs i Jonathan Cahns böcker.

Som människa äger vi inte rätt att döma någon annan människa. Rätten att döma oss har Gud lämnat över till sin son, Jesus Kristus. Det är inför Honom vi alla kommer att få stå till svars en dag när han återkommer.

Så, för att knyta ihop säcken...

När jag skrev förra inlägget levde jag helt i världen som ofrälst. Jag trodde på förändring genom politik och att den storstädning som behövdes handlade om att lyfta bort olämpliga människor genom förändringar i politiken. Oj, vad naiv jag var.

Idag förstår jag genom mina egna erfarenheter att den enda storstädning du kan göra är inom dig själv. Men, du klarar det inte själv, du måste ta emot Jesus Kristus som din frälsare så kommer du att få "städhjälp" inom dig genom Guds Heliga Ande.

ALL FÖRÄNDRING MÅSTE BÖRJA INOM DIG SJÄLV!

Vad du sedan också måste göra är att förlåta alla som gjort dig illa och visa kärlek till alla. Du kommer genom frälsningen att ödmjuka dig på ett sätt som du inte gjorde tidigare innan du föddes på nytt. Du blir helt ombyggd inombords och tänker helt annorlunda. Du blir mer lik Jesus.

Det är detta som Sverige behöver, politiker som är Gudsfruktiga och tänker helt annorlunda än dagens politiker som har gjort samhället kallt och hjärtlöst samt gör uppror mot Gud i folkets namn och riskerar påkalla dom över Sverige (vilket kanske redan har skett).

Jag har ingen aning om hur många demoner som trängs i regering och riksdag, men de är många. Ber vi för våra politiker så öppnar vi dock upp för den Helige Ande att nå deras hjärtan och då kan verklig förändring påbörjas. Självklart kräver detta också att vi förlåter dem.

För det är demonerna som måste städas bort, inte människorna som har rollen politiker (eller för all del journalister). Just vänstern i Sverige är fruktansvärt demonkontrollerad. Det märks tydligt på allt hat och allt våld som förekommer i vänstern. För att inte tala om alla lögner, vilka är djävulens signum.

En man som heter Bengt-Olof skriver på Facebook:

UTROTA KRISTNA OCH JUDAR

New Age yttersta grundbudskap är att vi ska utrota Kristna och Judar som har klamrat sig fast vid korset på Golgata och inte infogar sig i ledet.. Gör dom inte det ska dom utrotas...och martyrskap är bara lösningen för deras del.

Jesus som Gud är det grundläggande problemet.....med bara en väg till Jesus vår Gud.

Ett led i detta är att bryta ner dom kristna värderingarna.

Vi satsar på barn och ungdomar, för vår äldre generation stör möjligheten till denna förändring.....dom är för mycket förankrade i Guds ord.

Kristendomen ska förbjudas i våra skolor, och yoga och meditation ska föras in i undervisningen.

Fri sex ska uppmuntras

Familjebanden ska lösas upp.

Vi ska se till att kyrkan accepterar dessa förändringar och vi Ljusbärare ska infiltreras i kyrkor och församlingar för att skapa denna möjlighet till förändring.

Område efter område håller vi Ljusbärare på med att genomföra denna förändring....Vi banar väg för den kommande "rätta Jesus"

Den grundläggande målsättningen är en världsregering...en världsreligion.. och en världsekonomi.. påven är en kandidat som den yttersta ledaren över världsreligionen. tillsammans med den "rätta Jesus"

Vi ljusbärare är ständigt uppkopplade och får kraft genom våra andliga guros och änglar...och ständigt får vi budskap från den universella rena energin.

Vi är glada och tacksamma över att vi får vara verksamma i en hel del kyrkor och samfund....men vi ligger lite lågt med våra kanaliserings budskap av taktiska skäl...

Vi är också glada över att bönen "Fader vår" snart är könsneutral, och den stora invokations bönen snart är möjlig att intaga sin plats.

Vi ljusbärare sprider glädje och sanning....vi behöver inte ha någon gammal bok att förlita sig på. Men de kristna är förblindade över att dom inte vet att dom har" gudagnistan" inom sig.....att man är allt och inget.

Vi ljusbärare är tacksamma över att de kristna sköter det så bra skälva utan att vi behöver styra dom. Dom skapar kristna råd som sköter arbetet med påverkan att religionerna ska enas....dom håller på att nedmontera korset på ett ypperligt vis. Gemensamma utflykter där dom plockar svamp....och avslutar dialogen med en gemensam svampstuvning.

"Omfamna Ljuset - Släpp det förflutna och omfamna ditt Högre Jag!
Välkommen till en kväll med djupt guidade meditationer tillsammans med uråldrig teknologi av medvetande - Heliga Mantran - för att hjälpa dig få kontakt med det Högsta Ljuset inom dig.
Oavsett vilken bild av verkligheten du har, oavsett vilken filosofi eller religiös övertygelse du har - som människa är vi alla utformade att kunna uppleva livet naturligt synkroniserat med den ständigt expanderande och föränderliga omvärlden. Välkommen till en kväll av Transformation!
Kvällen avslutas med en Oneness Meditation (OM) vilket är en Helig Överföring av Ljus Energi som strålar genom blicken."

Vi ljusbärare har en bön.

"Tänka om vi alla skulle hjälpa varandra att komma till Oneness University

Alla som vill åka till Oneness måste ha Bra Karma på sitt Karma konto. Vi kan hjälpa varandra genom att be för andra att komma till Indien. På så sätt får vi många böner till oss själva genom att be för andra eftersom andra kommer att be för just Dig. 
Låt oss bli många och be för att Norden kommer med LJUSET som Profesian har förutspått. Världen är i ett mycket kritiskt läge och nu måste vi gå samman för att höja medvetenheten i Världen innan det är försent.

Låt oss göra detta TILLSAMMANS !!

Du ber när du själv vill
Vi börjar omgående att be för varandra"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DETTA ÄR INGET HOKUSPOKUS JAG SKRIVER! DETTA ÄR EN SANNING SOM PÅGÅR RUNT OMKRING DIG!!

Jag klippte in detta citat för att varna för den religion som här vår tid till; New Age, vars rötter ligger i Luciferianismen. Ljusbärare är ett annat namn för Lucifer. Det finns bara en väg till Himlen och till Fadern, och det är via Jesus Kristus. Så ägnar du dig åt New Age, vänd om från mörkret och gå mot ljuset - Jesus Kristus, annars drar du dom över dig själv och kanske din familj också genom din påverkan på dem.

Den dag våra rikspolitiker ber om förlåtelse för decenniers politik och visar att de tänker lägga om politiken helt, ja då vet vi att våra böner har burit frukt.

Vad är alternativet? En blodig och destruktiv revolution kanske? Det är inget jag vill ha i alla fall. Läs här. En som ivrigt väntar på detta är dock djävulen...


Slutligen, tillåt mig dela lite musik. Musik som andas kärlek, bygger gemenskap och sammanhållning runt korset. Det finns inte 10000 anledningar att hylla Hans namn. Det finns 10 000 000 anledningar, för så många är vi nämligen i Sverige. Blir du berörd av denna musik, en tår tränger fram, så har Jesus redan börjat behandlingen av dig...