söndag 31 december 2017

Om avvecklingen av Europas civilisationer - Gästinlägg

Så här på nyårsafton är det lämpligt att titta framåt. Hur kan framtiden och år 2018 komma att utveckla sig?

En norsk Facebookvän som heter Tor förklarar här varför vår generation kan komma att bli den sista som känner Europa som kontinenten var. Över till Tor:

Bent Jensen, professor, filosofie doktor, menar, bl.a. här, att "vår civilisation snart är över!" Han hävdar:

"Våra föräldrar och farföräldrar och många generationer före dem skapade dessa enasatående fria, välordnade och välmående samhällen, men din och min generation har raserat allt. Och de skador vi har orsakat, är irreversibela/inte möjliga att återställa. Som samhällsvetarna säger. Vi har passerat den punkt där avvecklingen av Europas nationer kan stoppas eller vändas.

Nu kan vi bara försöka beskriva och förklara hur och varför bara en generation européer bar sig åt att förstöra 1000 år av kultur.

Det Europa som du och jag växte upp i kommer snart att vara borta och ersättas av något helt annat som inga européer för bara en generation sedan kunde föreställa sig.

Ett Europa som inte längre kommer att vara igenkännbart, och ett Europa som inte är Europa. Den grundläggande faktorn är demografi. Här är några anledningar:

1. Bristande reproduktion. Européerna kommer inte att bry sig om att reproducera sig. I Norge, som har få etniska norska invånare, har redan 25 procent av alla barn som föds, utländska föräldrar.

Det föds därför för få europeiska barn, och europeiska populationer krymper. Européerna har förlorat mest grundläggande överlevnadsinstinkt. Det är en historiskt unik företeelse.

En fjärdedel av de tyska kvinnorna- i de stora städerna en tredjedel - kommer inte att skaffa barn, och antalet aborter ökar.

Tyskland flera miljoner turkar, men kommer att vara mer än fördubblades till år 2020. Enligt FN: s och EU: s prognoser kommer Tysklands nuvarande befolkning på 80 miljoner att minska till bara 60 miljoner år 2050, och där kommer turkarna och andra muslimer utgöra en stadigt ökande andel, tills de utgör majoriteten före sekelskiftet.

Italien kommer att krympa med 20 miljoner till 37 miljoner och Spanien med 10 miljoner till endast 28 miljoner. I Östeuropa, inklusive Ryssland och Ukraina, ser det ännu värre ut.


2. Massiv och långvarig migration från främmande kulturer. Den andra betydande faktorn är invandringen. Europeiska länder har genom historien fått - och på nolltid integrerat - invandrare från andra europeiska länder: tyskar, svenskar, judar och hugenotterna invandrat till Danmark och har varit en vinst för landet.

Men dagens invandrare från muslimska länder är av en helt annan sak, då de inte vill att integreras.

De tar sin religion från Mellanöstern, Nordafrika och Pakistan att leva isolerat i sina egna getton, så att de inte påverkas av värdländernas kultur. Och deras antal växer explosionsartat, eftersom de får betydligt fler barn än européer. I Frankrike, med sex miljoner muslimer i Nederländerna den muslimska befolkningen mer än fördubblats sedan 1980.

Är du medveten om att många tyska städer har en muslimsk befolkning på 30-35 procent? Detsamma gäller för engelska och franska städer.

I Tyskland, där det år 1960 fanns ca 7000 muslimer, är det idag 5 000 000!

Ett stort antal tyska städer kommer att ha en muslimsk majoritet inom en överskådlig tid. 160 000 högutbildade tyskar lämnar varje år i landet.

I Bryssel och andra europeiska städer är mer än hälften av nyfödda barnen från muslimska familjer. I Birmingham finns det fler moskéer än kyrkor.

Den europeiska välfärdsstater förstörelse blir det oundvikliga resultatet. De verkar naturligtvis en magnet för de miljontals människor i Mellanöstern, Nordafrika och på andra håll. Man har rätt till bostad, gratis dagvård, sjukvård, utbildning och utbildning.

För en tid sedan kunde vi på TV bekanta oss med en palestinsk kvinna med sju barn, som har bott i år i Danmark 21 år utan att ha lärt sig att läsa och skriva - och förmodligen utan att någonsin ha arbetat.

De utgör en enorm börda och upptar en oproportionerligt stor del av de sociala budgeten. Vi vet från ekonomiska beräkningar att det är bara invandrare med utbildning, vilket resulterar i en ekonomisk nyttovinst och som är i arbete från dag ett; och lämnar landet igen, när de inte längre arbetar.

Istället får Europa miljontals människor utan utbildning. Många av deras barn får inte heller utbildning. Det går ut över de som genom hårt arbete har byggt upp landet och finansierat ett överflöd av sociala förmåner.

Kom ihåg att samhället inte längre har råd att ge gamla i flera städer en festlig julafton på vårdhem.

Vi är bara i början. Genom de enorma förändringar i framtiden som kommer att inträffa i befolkningsstrukturen, med allt färre européer och fler och fler muslimska invandrare, och deras ättlingar kommer de europeiska ländernas ekonomier att fortsätta att krympa.

Det blir en allt mindre BNP per. capita.

Andelen produktiva och innovativa människor kommer att falla, medan andelen av låg- eller minus produktiva kommer att stiga kraftigt. Samtidigt kommer det som samhället spenderar på sociala åtgärder, polisen, rättsväsendet och kriminalvården tjänster fortsätter att växa. Skatter och avgifter på de produktiva behöver höjas för att finansiera detta de facto förstörelse av de europeiska välfärdsstaterna.

3. Snällism och naivitet i västeuropas stater. En tredje avgörande faktor är demokrati eller snarare den demokratiska rättsstaten, som européerna med rätta är stolta över. Det ger medborgarna frihet och en rättsäkerhet som inte finns i de laglösa länder där muslimska invandrare och deras efterkommande kommer ifrån.

Här är polisstater med klanvälde, korruption och förtryck.

Demokrati är en fin regeringsform och rättsstatsprincipen är en ovärderlig bra, men dess institutioner är skapade av och för demokratiska och laglydiga europeiska medborgare.

Rättssäkerheten kommer till korta över de enorma och växande utmaningar på bred front i Europa som är en följd av den muslimsk massinvandring.

4. Dumsnälla internationella lagar. En fjärde faktor är härva av lagar, direktiv och internationella konventioner, som europeiska politiker har spunnit in våra stater in i, och som nu hindrar dem från att avbryta helt uppenbara brott.

Eller så säger europeiska politiker åtminstone ännu. Det kan också vara så att de bara använder de internationella konventionerna som en ursäkt att inte göra något som fungerar.

Tydligen är det inte ens möjligt för europeiska stater för att förhindra illegal invandring.

Det hävdas även att politikerna inte har möjligt att utvisa grova brottslingar som har danskt medborgarskap. Även terrorister och personer som efterlysts för mord skyddas av konventionerna.

Människor som går i krig mot våra soldater och vår polis får inte röras.

Då och då gör politiker kosmetiska förändringar, men som sedan snabbt av experter och media utsätts för en storm av anklagelser att bortse från anständighet, medkänsla och medmänsklighet.

Tiden är redan här, där muslimska invandrare kan vara avgörande för resultatet av ett val till de europeiska ländernas parlament.

För en tid sedan arrangerade politikerna själva i en patetisk marsch mot terrorism, där representanter för de muslimska terrorregimer deltog - en både kväljande och undergiven gest.

För politikerna vill inte göra något allvarligt med de hot som de skulle kunde avvärja, om bara de ville.

5. Media som i allmänhet är vänsterorienterad. Medierna är en femte problem. Framför allt har de s.k. kallade public service-TV-kanalerna utvecklats till ett slags politiska partier som saknar folkligt mandat, men som anser i sin egen självförståelse ha rätt att sätta den politiska dagordningen och besluta vad som får och behöver diskuteras och vad inte behöver och får diskuteras.

Och när alla undersökningar visar tydligt att dessa medier styrs av vänstern, de skapar en permanent förskjutning av den offentliga debatten om allvarliga samhällsangelägenheter, bland annat Europas undergång.

6. Dåraktiga väljare och fega politiker. De sägs att vi får de politiker vi förtjänar. Det är under alla omständigheter väljarna, som vid val efter val röstar om de politiker som genomför sin hänsynslösa politik och som har lagt grunden för den kommande katastrofen, och som verkligen inte vill göra något för att förhindra en katastrof.

Därför går Europa under framför våra ögon; Således eftersom vi låter politiker, som vi i vår dumhet väljer, styra oss rätt ned i avgrunden."

Jag har skrivit ungefär samma som detta själv en gång, så jag håller naturligtvis med Bent Jensen.

Jag hade, förutom hans 6 punkter ytterligare en 7:e punkt, nämligen nedmonteringen av försvaret av vårt eget land till förmån för deltagande i de många USA-ledda krig som kostar oss hundratals miljarder. Krig i fjärran, barbariska muslimska kaosländer som inte kan hålla reda på sig själva på grund av en grym islamistisk mördarideologi som tar livet av i genomsnitt 529 människor dagligen.

Denna ideologi vi importerar frivilligt till Västeuropa och Norge. Långsiktigt sågar vi därför även av den gren som våra efterkommande skall sitta på. Förstå det den som har möjlighet.

Så långt Tor. Jag släpper också in Lasse Wikman med en replik på vad Tor skriver ovan:

Vilken domedagspredikant. Det är nog snarare så, att det håller på att vända.

USA står inför en snar kollaps. T o m rapporterar numer SVT om det fruktansvärda elände som är i USA. USAs handelsbalans är katastrof. Gigantiska minussiffror över lag. 

Trump har spelat stor roll, för att fånga in tusentals pedofiler, dessutom har han sett till att USA dragit sig ur, nästan, ur Syrien.

I Mellanöstern har USA förlorat alla tidigare bundsförvanter. De enda land Där USA är kvar är i Afghanistan. Detta för att tillföra USA behövliga inkomster från opiumhandel. 

CIA som var de som ställde världen inför ett krigshetsande Nordkorea är utmanövrerade. 

Atomvapenhotet från Nordkorea var CIAs verk. De asiatiska länderna går samman som aldrig förr och slutet sig mot USA. Ukraina som blev kuppat av CIA, är p g att ansluta sig österut och den fredliga Sidenvägen. 

De afrikanska länderna samarbetar numer väldigt mycket med Kina. USA är på många håll utsparkade. EU är oförmögna att fatta beslut. De faller troligen snart

Se också denna video: