torsdag 30 november 2017

Om det politiska kaoset i Sverige - Gästinlägg

Gunnar Malmström är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Över till Gunnar:

Året är november 2017. Valet 19:e september 2018 är i praktiken avgjort.

Partiernas samlade ekonomiska resurser inför valet 2018 kan med fördel spenderas på de tusentals ensamstående familjerna med undermålig ekonomi, tillsammans med svältande och undernärda pensionärerna, socialt utslagna svenskar, utan hopp för morgondagen.

Men se vi lever inte i de bästa av världar, det blir ingen hjälp från ovan än mindre från regeringskansliet som håvar ut miljarderna på annat håll. Begreppet vi har haft turen att födas i ett socialt tryggt och stabilt Sverige finns inte längre. Nä nu gäller det om att vara mångkulturell nationslös och mest och bäst av allt, inte ha en aning om hur gammal man är eller var man kommer ifrån.

Så ser det nya Sverige ut, skapat av Fredrik Reinfeldt (FR) med stab gemensamt med Stefan Löfven (SL) med stab som faktiskt blev nya mästare och puttade ut FR som den givna lögnens och bedrägeriets mästare.

Kampen om vem som kommer att sno åt sig mest i pension har ännu inte inletts mellan giganterna SL och FR. FR leder sedan flera år på poäng, men det är som vanligt utan konkurrens.

Stefan Löfvens fullständiga brist på känsla för sin egen nation och landets invånare är fullständigt utom all form för anständighet och den andan är stabil till 365 dagar om året.

SL är en person som sviker allt och alla ljuger och bedrar när andan faller på.

Makten och oanständigheten är de två följeslagare som är riktlinjen för allt agerande. Konsekvens och analys över fattade beslut förekommer inte inom denna person och omgivningen.

Det som är den enda sanningen ena dagen är det motsatta näst påföljande dag och i den andan styrs Sverige obönhörligen mot en total nationell katastrof.

SL ledstjärna ligger faktiskt ganska nära khmer Rouge ideal, riv ned och förstör allt.

Se till så att nationen förblöder totalt. Utarma nationens medborgare fullständigt.

Till SL:s hjälp står ett koppel av beteendeskurkar som fullt ut vet hur det går att manipulera och bedra.

Tyvärr är Stefan Löfven inte ensam om den totala frånvaron och uppfattningen över vad som är en god statsledande persons största och övergripande ansvar.

Det finns vid SL sida ett parti som totalt saknar allt vad som innefattas av begreppen hederlighet och moral.

Något utanför men ändå innanför finns ytterligare ett litet parti. Det måste erkännas fast det tar emot lite. Vänsterpartiet leder skyhögt över röd-gröna röran på anständighetens smala väg.

Tyvärr finns ytterligare minst två politiska partier som lever efter begreppet total frånvaro av att stå upp för givna löften och anständighet.

Centerpartiet med Annie Lööf i spetsen och hängande efter henne Liberalernas ledare Jan Björklund.

För Annie Lööf är det mest troligt att det krävs en hel tillverkningsindustri av damskor för att klara alla uppätna skor.

Kvar står ytterligare två politiska partier och vacklar. KDS Ebba Bush Tour och så den kaxigaste av dem alla Moderaternas Ulf Kristensson.

NU Ulf Kristensson har du ingen att prata med, de har vänt dig ryggen, nu står du där med mellan 15-20% av Moderater som kanske är villiga att kasta bort sina röster rakt ut i papperskorgen genom att ytterligare en gång lägga sina röster för moderaterna med andra ord på dig UK med stab, är du verkligen värd den gesten från moderata väljare?

Man kan utan tvekan ställa en fråga som är aktuell, vad de röstande får tillbaka från Ulf Kristensson och partiet moderaterna.

Ulf Kristensson ditt agerande som moderaternas partiledare är minst sagt patetiskt och staben runt dig består av Fredrik Reinfeldts hantlangare.

Den enda som hade moral och pondus inom moderaterna var Anna Kindberg Batra (AKB).

AKB var klok och förstod vad det var för skitstövlar inom ledningen och avgick som ordförande. Du Ulf Kristensson var en av de falskaste runt AKB.

Nu står du där ensam och övergiven med ditt moderata parti, gör nu det enda rätta hoppa över in i Stefan Löfvens, lögnens och bedragarnas totala ansvarslösa tillvaro.

Du finner dina kolleger där som står för absolut ingenting av värde för den svenska nationen utöver förstörelse och utarmning av nationen, du kommer mötas av glada tillrop från Annie, Jan, Stefan, Gustav, Jonas och kanske till och med Ebba, de du Ulf! nu är ni åter samlade.
Vad skall det nu bli för namn på det hela, kan det bli december två. Jag tror er faktiskt inte om att framföra ett större tankevärv.

Sverigedemokrater stå kvar med huvudet högt, med ärlig blick, med tro och hopp i själ och hjärta för nationen vi så väl och troget kämpat för att aldrig vika inför galenskapens tyranni. Det sista vi kanske tvingas till är att gemensamt öppet framföra den Lutheranska kristna Trosbekännelsen.


Om ett öppet brev till konstitutionsutskottet - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år från Gävle, är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Över till Olle:

Till Konstitutionsutskottet, Sveriges riksdag.

Vi kräver ett uttalande från Konstitutionsutskottet om förslaget till ny migrationspolitik men också om hanteringen av de riksdagsledamöter som trakasserat eller förgripit sig mot kvinnor.

Vi medborgare kräver att Konstitutionsutskottet kallar till sammanträde om nedanstående frågor, och därefter för medborgarna markerar om hanteringen enligt utskottet skett i enlighet med grundlagen och vårt rättssystem.

Om utskottet inte är berett att göra oss tillviljes kan vi medborgare inte längre betrakta vare sig regeringen eller riksdagen som kompetenta och därmed inte anse dem ha rätt att leda landet.

Om utskottet finner att regeringens handlande strider mot grundlag och och andra lagar har de partier som instämmer i detta skyldighet att agera i enlighet med vårt parlamentariska system  - nämligen fälla regeringen om de sammantaget utgör en majoritet.

Kraven har sin grund i att regeringens handlande enligt nedan helt står i motsatsförhållande till den migrationspolitik  man lagt fast tidigare.

Följande uttalande av Statsminister Stefan Löfven innebär rent faktiskt att han endast någon dag efter sitt uttalande helt frångått vad han här säger - för en helt ny migrationspolitik; "Man får söka asyl i Sverige, men är det så att man får ett nej, så är det ett nej. Om vi inte har den ordningen, ja då har vi ingen ordnad migrationspolitik längre".

Eftersom regeringen nu frångått tidigare gällande regler och beslut innebär det nya förslaget även en rad oklarheter varför ett klargörande om vad som faktiskt gäller är nödvändigt.

Det minsta vi medborgare har rätt att kräva av regering och riksdag vid behandling av inte minst lagfrågor, är att rättssäkerheten garanteras och tydlighet beträffande tolkningen.

Förslagets otydlighet och därmed brist på exakthet visar hur rätt Riksdagens Revisorer har i sin tidigare kritik om illa underbyggda beslut/förslag utan konsekvensanalys.

1.   Regeringen presenterade under måndagen ett förslag om att med hjälp av det s k gymnasieundantaget ge ensamkommande asylsökande möjligheten till fyraåriga tillfälliga uppehållstillstånd. Förslaget handlar om de asylsökande och ensamkommande som kom till Sverige innan 24 november 2015 och som fyllt 18 år under asylprocessen, eller fått sin ålder uppskriven.

Oavsett om man är för eller emot att de berörda skall få stanna, så måste de och vi medborgare har rätt att begära att hanteringen sker på ett rättssäkert sätt. Och detta innebär den gjorda överenskommelsen med Miljöpartiet absolut inte.

Vad innebär den t ex för den migrant som kom hit från Afghanistan som 18-åring den 23 november 2015, och talade sanning för Migrationsverket? Men nu är tillbaka i Afghanistan!

Eftersom polisen meddelat att man kommer att fortsätta utvisningen tills en ny lag (om förslaget vinner majoritet) kan detta innebära att asylsökande som håller sig undan tills lagen vunnit laga kraft får stanna medan de som inte gör detta kommer att utvisas! Vad är detta för rättstrygghet och likabehandling?

2. Som ett resultat av #metoo rörelsen har det framkommit att ett antal män inom olika verksamhetsområden gjort sig skyldiga till trakasserier och övergrepp mot kvinnor. På så sätt har det blivit känt att också ett antal riksdagsledamöter och kommunala politiker är skyldiga till sådana handlingar.

Några har då valt att lämna sitt parti men likväl sitta kvar i riksdag eller fullmäktigeförsamling. Andra har lämnat partiet och då beviljats avgångsvederlag som helt strider mot vad som kan anses moraliskt försvarligt.

OBSERVANDUM. Jag är på mitt 86 år. Eftersom jag alltid varit intresserad av politik och då mest av allt demokrati. Genom detta mitt tidiga intresse kommer jag väl i håg statsministrar från Per Albin och framåt liksom andra ministrar och riksdagsledamöter. En jämförelse mellan politiker före 80-talet och dem därefter vilka ni tillhör, visar på en enorm skillnad i vad avser omtanke om de egna medborgarna, demokratiskt sinnelag, oegennytta, moral, och intellekt där ni generellt sett befinner er på en lägre nivå på alla nämnda områden.

Ja jag skulle vilja påstå att när det gäller demokratin så har denna efter 8o-talet nedmonterats till en formell sådan och inte reell som den var dessförinnan.

Det förvånande är att ni inte gör något åt detta varför man med skäl kan påstå att ni inte hävdar demokratin. Ja man kan tom påstå att ni lever farligt men ändå inte bryr er. Det finns nämligen en vrede ute i landet och den omfattas av ett mycket stort antal medborgare inte endast SD. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att som en efterdyning av #Metoo-rörelsen väcks en rörelse till följd av den katastrof ni orsakat svenska folket genom massinvandringen, som kan komma att utkräva ansvar av er.

Detta av den anledningen att ett folk som levt i värdens tryggaste och främsta välfärdsland kan medborgarna inte plötsligt viljelöst acceptera att varje dag utsättas för grovt våld i form av mord, rån, våldtäkter, förstörelse av egendom till miljardbelopp och vars kvinnor/döttrar aldrig kan gå ut med risk för att bli våldförda av invandrare.

 Detta är självklart inget hot och kan allra minst vara det när det kommer från en 85-årig man. Hur skulle det kunna vara det? Men det är en varning till dem som i sitt övermod och auktoritära synsätt faller för frestelsen att underskatta svenska folkets tålamod när det känner sig och de sina hotade alltifrån att förlora sin trygghet, välfärd och självbestämmande och liv.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle