måndag 27 november 2017

Om -ismer och frihet

Olika av människan skapade -ismer har under historiens lopp mördat miljarder människor “för den goda sakens skull”. En -ism kan vara politisk, som t.ex. nationalsocialism (nazism), kommunism, islamism, sionism och terrorism eller religiös som t.ex. katolicismen eller judaismen.

Denna artikel innehåller sju starka och obestridbara bevis, i form av citat från Adolf Hitler, att Hitler var en stolt socialist, ideologiskt nära den svenska socialdemokratin.

Det är ingen skillnad på ideologier och religioner, de är båda sociala konstruktioner skapade av människor med syfte att kontrollera människors frihet och beteende.

Vilka motiv som än ligger bakom -ismen så förenas de i en gemenskap, det är denna världens ande, satan, som ligger bakom -ismen. 

Som människor är vi skapade till Guds avbild och vi är alla lika mycket älskade av Honom. Han vill inget hellre än att bli älskad tillbaka som Han älskar oss. Han, den allsmäktige, vill ha en personlig relation med oss utan mellanhänder från denna värld.

Jesus Kristus är vägen till fadern. Han är Guds son, men också Gud och en del i den Heliga Treenigheten, Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Ingen världslig relation kan vara så spännande och ge så mycket som en personlig relation baserad på kärlek med dessa Gudomliga entiteter. 

Vi som har denna personliga relation med Gudsgestalten får ofta etiketten “religiös” stämplad i pannan. “Han har blivit religiös”. Dessa människor förstår inte vad ett möte med Jesus innebär, att man blir förvandlad och att det hela är helt på det personliga planet.


"If any man is in Christ, he is a new creature" (2 Cor. 5:17a)

Jag kan inte tala för andra men jag kan tala för mig. Jag avskyr religion lika mycket som jag avskyr samtliga existerande -ismer. Att bli kallad religiös är därför lika förolämpande som att bli kallad nazist, även om man numera bara skrattar åt denna anklagelse i dagens sjuka samhälle. 

Varför? Jo, som jag skrev i inledningen; -ismer och religioner tillhör denna världens ande, och eftersom jag som frälst redan är inskriven i livets bok i himlen, och har ett evigt liv i himlen att se fram emot, så lockar ingenting skapat av människan mig. Absolut ingenting. Samtliga -ismer och religioner är istället ren ondska då de mördat miljarder människor under historiens lopp. 

Världsliga saker som att se på TV och DVD-filmer betydde mycket för mig tidigare innan jag föddes på nytt, men idag anser jag att det är lika stort slöseri med tid att se på TV som att ägna sig åt politik. Allt som inte utvecklar mig andligen eller ligger inom ramen för det kall som jag har fått av Herren går bort i prioriteringen och istället prioriteras relationen med Fadern, Jesus och den Helige Ande, och med min älskade fru såklart, som har samma prioritering.

Boken som man aldrig blir klar med att läsa, Bibeln, tar mycket tid av mig samt övriga kristna böcker.  

Så ni som undrar varför skrivandet på denna blogg har minskat radikalt, här har ni förklaringen. Jag funderar på något helt nytt. Kanske en ny kristen blogg? Kanske skriva en kristen bok? 

Jag vet inte vart den Helige Ande kommer att leda mig, men en sak är fullt klar. Jag är inte samma person som jag var för ett år sedan när jag sprutade ur mig blogginlägg. Jag skrev om min resa här.  

Herren har byggt om hela mitt inre och den person jag var för ett år sedan är död och begraven. Idag är jag fri och lever i kärlek och ljus. Jag vänder aldrig tillbaka till världens mörker.

Jag avslutar med några tänkvärda ord från den kristna legenden Derek Prince:

Death Brings Life

This is Derek Prince with a word for you from the Word.

Jesus replied, “I tell you the truth, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life.” NIV

What a vivid picture that is. Do you see it? You are holding the grain of wheat there in your hand. It’s got a hard little shell around it, it’s all by itself, it’s right there in your hand. It’s yours, it’s your life, you control it, you make the decisions. You can decide what you want to do to it. You can hold onto it and keep it. But if you keep it, Jesus says, it will remain alone. Nothing more will ever come out of it.

How many lonely people there are all around us in the world today? They are lonely just for that very reason. They are holding onto that little grain. They are not willing to let it go. And so they have it. It’s all theirs but it’s, oh, so lonely. What’s the alternative?

Let it go, drop it. Hand it over to God. Let God take control of it. Be willing to drop into the ground, lose sight of it, and be buried even there in the dark. Maybe people will walk over it, but God’s promise is that a new life will come out of it: a life that’s worth living, a life that’s not just for time, but for eternity.
Om likhet inför lagen och religiösa skolor - Gästinlägg

Den grånade äldre gentlemannen från Gävle, Olle Ljungbeck, är tillbaka. Hans tidigare gästinlägg hittar du här. Över till Olle:

Högsta Domstolen, Riksåklagaren (RÅ), Justitieombudsmannen (JO), Diskrimineringsmannen (DO), Polismyndigheten i Stockholm, Justitiekanslern (JK), Barnombudsmannen (BO), Skolinspektionen, Konstitutionsutskottet. Partiledarna, riksdagsledamöter.

Lagarnas efterlevnad och likhet inför lagen!

Att brott beivras när medborgare gjort sig skyldig till lagöverträdelse liksom att de då behandlas lika oavsett social status/ställning skall vara oavvisligt tvingande i ett rättssamhälle.

Vid sådana brott skall inte heller den skyldige befrias från ansvar även om han/hon erkänner brottet.

I Sverige stiftar riksdagen lagarna, domstolarna dömer. Däremellan har vi de myndigheter vars uppgift är att pröva åtal mot medborgare som bryter mot lagen.

I samband med att en hashtagg  - "MeToo" - lades ut på sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor visade det sig bl a att sådana övergrepp förekom inom många områden inte minst inom statliga och kommunala förvaltningar.

Inom dessa är det inte ovanligt att vederbörande tjänsteman men även politiskt tillsatt befattningshavare/funktionär som t ex borgar- kommunal och landstingsråd etc i sitt anställnings/tjänsteavtal är garanterad visst avgångsvederlag i särskilda fall då vederbörande tvingas avgå men också då vederbörande själv begär det.

Det senare har skett i något eller några fall i dagsläget. Vederbörande har erkänt sig skyldig till enligt vad han själv benämner det som - sextrakasserier etc.

Denna person kommer nu av skattemedel beviljas en arbetsfri inkomst under 5 år utgörande en summa på sammanlagt 4.8 miljoner. Avtalet har slutits i en kommun där hans eget parti tillsammans med några stödpartier styr denna. Det kan också betonas att detta parti innehar posten som finansborgarråd.

Det kan inte anses rimligt utan grovt anstötligt att en person som visserligen erkänt en trolig brottslig gärning därtill en sådan som bryter mot den lagstiftning om kvinnors och mäns jämställdhet, som inte minst hans eget parti och partiordförande ofta framhåller att de håller särskilt högt och därför kallar sig själva som partiet för feministiskt!

Eftersom mannen erkänt gärningen skall det självklart i en rättsstat krävas att de myndigheter som har till uppgift att pröva åtal vid misstanke om brott gör detta. Om inte! Var hamnar vi då? Skall en person som erkänner att han/hon mördat i så fall frikännas?

Religiösa skolor.        

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell). Hur detta nu går att förena?

I Sverige finns det sålunda ett antal religiösa samfund som driver sådana. Bl a kristna och på senare tid också bekännare av Islam.

Även om man är motståndare till religiösa skolor så tvingas man att erkänna att värdegrunden skiljer sig avsevärt mycket mer från det vi menar med svensk grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagd sådan i skolor där Islam utgör konfessionell grund mot där kristendomen gör det.

Obestridligt är också att anmärkningarna mot skolor drivna i Islamsk regi är betydligt fler än mot kristna skolor. Inte endast mot religionsinslagen utan också i mycket hög grad mot det vi kallar vår (Sverige som nation) värdegrund. Sålunda bryter "islamska" skolor generellt mot kravet på jämställdhet mellan flickor och pojkar. Flickor i "islamska" skolor löper mycket stor risk att hamna i en situation där de fostras till underdånighet mot män. Här samverkar kultur och religion att resultera i diskriminering av flickor.

Samma risk löper inte flickor i kristna skolor eftersom såväl kultur/religion är den svenska/europeiska.

Inte minst pga av de många anmärkningarna mot muslimska/islamska skolor så har partierna börjat diskutera om "religiösa" skolor skall förbjudas.

Tanken som då framförts är att nuvarande "religiösa" skolor ska få vara kvar medan inga nya skall få startas. Detta är ett förslag som vittnar om politikernas feghet och brist på moral.

Man vågar helt enkelt inte avskaffa alla de "religiösa" skolorna av rädsla för vissa grupper och väljare kanske inte minst dagens  invandrare! Väljer man att ha kvar nuvarande religiösa skolor men inga nya tillåts, skapar man därmed 1:a och 2:a klassens medborgare bland kvinnor.

Redan debatten som nu pågår är ju ett resultat av att man insett att "religiösa" skolor inte ger den värdegrund vi lagstiftat om. Att då vara så cynisk, feg, att man inte rättar till detta utan framgent offrar ett stort antal, framförallt invandrarflickor är brottsligt och strider helt mot rättsstatens grundläggande principer.

Därför vänder jag mig åter till den grupp som jag nämnde i inledningen. En rättsstat kan inte grundas på politikernas känslor utan måste bygga på saklighet och objektivitet.    

Under ett uppehåll i skrivandet av den här artikeln slår jag på Tv.n och får då i flera program från tillsynes mycket upprörda hallåer och andra höra att någon mindre begåvad person vid Sd.s landsmöte yttrat sig på ett rasistiskt sätt och därmed inte står bakom begreppet "Alla människors lika värde". Uttrycket är visserligen något ofullständigt översatt men eftersom politiker, medier etc använder sig av det får vi väl anta att inte minst dessa menar vad de säger nämligen att alla människor är lika värda. Eller...

Hur kan man då med vett och vilja eller berått mod inför kommande val gå fram med förslag om att inga nya "religiösa" skolor skall få startas men väl de nuvarande få vara kvar?

Då ger man ju inte endast den person rätt som på landsmötet hävdade människors olika värde utan även de uttalade rasisterna rätt i sin värdegrund.

Eftersom det inte går att förneka om man är saklig och objektiv att flickorna i religiösa muslimska friskolor diskrimineras såväl i förhållande till pojkarna i dessa skolor och än mer till ungdomar i svenska konfessionslösa skolor är de politiker som vill ha kvar ett sådant system lögnare därför att i verkligheten erkänner de inte människors lika värde. De är med andra ord beredda att i framtiden ta ifrån ett stort antal flickor deras människovärde.

Hur ett sådant handlande kan stå för, "Alla människors lika värde" kan endast skrymtare som Annie Lööf, Jan Björklund, Stefan Löfven, Ebba Busch Thor och övriga partiledare m fl anhängare av en annan värdegrund än den de säger sig stå för förklara.

Sannolikt kommer ett kommande lagförslag gå på remiss till er som jag nämnt i inledningen. Men Sveriges statsledning etc är i ett djupt förfall i dag varför ni borde frigöra er från er neutrala hållning när det gäller värnandet av rättsstaten och gå ut till medborgarna och debattera detta viktiga område innan det är försent. Får politikerna hållas är Sverige inte länge till en sådan. Talet om människors lika värde är redan i dag en chimär och kommer att vara det i än högre grad om barn skall behandlas som om de är olika värda redan vid skolstart.

Jag vill också vädja till er (det borde man inte behöva i en rättsstat) som skall pröva om gärningen skall leda till åtal även om, som i Stockholmsfallet vederbörande erkänt. Självklart är det en kränkning mot oss andra medborgare att en person som grovt förbrutit sig mot våra jämställdhetslagar blir befriad från ansvar och i stället får kvittera ut miljonbelopp.

Att något sådant är möjligt borde vara kränkande för varje individ som arbetar med att bekämpa brott.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS bilden nedan är min hyllning till Olle DS