torsdag 25 maj 2017

Om politikers dolda och falska budskap - Gästinlägg 

Gunnar Malmström återkommer här med ännu ett gästinlägg:

Politikers dolda och falska budskap!
Våldets och terrorns företrädare har under täckmantel av koranen genomfört ytterligare ett dåd som medfört död och förintelse under en konsert för barn och tonåringar i England Manchester.

Politiker och media startar omedelbart samma snyfthistoria, Låt inte våldet segra, med mera, med mera! Samma fullständigt meningslösa fraser basuneras ut!

Media påbörjar ett fullständigt dåraktigt narrspel där våldets förespråkare och terrorhandlingen kommenteras av olika självutnämnda och politiskt tillsatta så kallade experter.

Verkligheten är följande. Våldet och terrorns företrädare har segrat ytterligare en gång!

Terrorn kommer att segra i varje våldsdåd som genomförs i syfte att skada och döda alla som inte tillhör den rätta våldsbejakande uppfattningen!

Politikernas öppna argument inom EU har varit och är att terroristshandlingar inte får vara godtagbara skäl för att stoppa migrationen till Europa.

 Verkligheten är tyvärr den att det finns goda skäl för att förhindra all form av migration av personer från nationer som företräder en våldsbejakande inställning och som totalt åsidosätter demokratiska, humanitära och etniska värderingar och principer.

Efter hand smyger samma facit fram som så många gånger tidigare. Egentligen var det och är det så att de får skylla sig själva de som dog, blev skadade, lemlästade och invalidiserade. Hade de ställt upp och välkomnat våldsbejakande företrädare hade det förmodligen inte blivit något terrordåd.

Nationens medborgare, allmänheten äger rätten till att få full information och inte serveras tillrättalagd politiskt intetsägande svammel och lögner.

Det som krävs är att möta våldsbejakande organisationer och enskilda med nationens samlade våldsmonopol och övriga verktyg som står till en nations förfogande, för att förhindra, begränsa våldets företrädare och därmed upprätthålla demokratin, lag och ordning.

Det kan komma och kommer att krävas skarpa insatser för att upprätthålla nationens oberoende från våldsbejakande och demokratifientliga organisationer och företrädare som migrerat och fått fristad inom de västliga EU nationerna.

Varför denna undfallenhet!?
Svaret är enkelt! Det är genom politikernas beslut, främst inom EU-politikernas men även enskilda nationers totala brist på verklighetsförankring och insikt över de underliggande motiven för våldshandlingar av terror som drabbar Västra Europas EU medlemsländer och kommer att fortsätta och med största sannolikhet öka.

Press och media styrda av politiker undviker kända underliggande fakta över sakläget.
Förmodligen på grund av rädsla för allmänhetens reaktion över politiskt omdöme och tillkortakommande.

Politikers och Medias flathet.
Efter genomförda terroraktioner är informationen över döda och skadade satt till att betraktas som en bisak.

X antal döda XX antal skadade, några allvarligt. Standardfrasen från politiker, press och media.

Försök förstå terrorhandlingens omfattande konsekvenser under och efter konserten i Manchester.

För närvarande förkommer uppgiften 22 döda, varav en åttaårig flicka, 161 skadade.

Verkligheten är tyvärr så hård att denna lilla flicka drabbades direkt och kanske minst, fast hon förlorade livet.

Den unga flickans öde ansågs vara tillräckligt från politisk media i Sverige. I övrigt råder fullständig tystnad över den faktiska situationen.

Situationen är oerhört mycket allvarligare för de individer som överlevde och tvingas överleva.

Sprängladdningar med tillstats av hårda föremål som spik muttrar och annan form av metallföremål och även plast, textilier. Vävnadsdelar, blod, kroppsvätskor, maginnehåll och benflisor från själmordsbombarens kropp sprids med oerhörd kraft och träffar ansikten, ögon, oskyddad hud hårdare i förhållande.

Unga människor kommer att vara blinda, sönderbrända och vanställda för livet. Amputationer kommer att krävas på grund av inträngande föremål som trasat sönder vävnader i stor omfattning. Plastikoperationer kommer att krävas i många fall.

Unga människor kommer att ha förlorat normala reaktioner och känsla för resten av livet kombinerat med grava handikapp.

Försök summera allt lidande och förtvivlan som dessa små stackars överlevande unga människor skall behöva möta när de vaknar upp ur narkosen och efterhand tvingas inse vad som väntar under resten av livet som förändrades genom en terrorists agerande, styrd av personers vanvett och hat som utbildat och tillverkat mordredskapen. Kanske som blind, vanställd, sönderbränd, handikappad, amputerad under olika former och grad, varierande från person till person.

Det finns ytterligare en mycket större grupp unga människor som drabbades av detta blodiga stinkande inferno av död och lemlästning.

De som undkom oskadda fysiskt, men som mentalt är helt utslagna av chock, skräckfyllda och som det kommer att krävas allt från några dagar till år för att återvinna normalt liv och som för resten av livet tvingas bära på minnet av en terrorists agerande och hans uppdragsgivare och medhjälpare.

Försök summera den oerhörda sorg och förtvivlan föräldrar släckt och vänner skall tvingas möta och genomlida under resten av livet.

Att vårda och trösta unga människors förtvivlan, handikapp, smärta och sorg.

Det är det som det handlar om, inte X antal döda och X antal skadade, några allvarligt!

Till er alla, försök att förstå vad det handlar om. Politiker, Public-service, press och media gör allt som står i deras makt att för att förhindra att verkligheten förmedlas i osminkad form och tillrättaläggelse.

Demokratin är hotad och mest allvarligt är, hur nationernas medborgare skall kunna ta ställning till nationens val av företrädare om sanningen och verkligheten konsekvent förringas, förtigs och tillrättaläggs genom nationens politikers och medias agerande är demokratin i stort förlorad.

Ett antal nationer är på väg att avskaffa demokratins grundprinciper genom politikers och medias flathet.

Ytterligare en seger för våldsbejakande individer och dess uppdragsgivare är nära att förverkligas!