måndag 22 maj 2017

Om den torkande och krympande våta filten - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Gubbar Malmström. Över till Gunnar:

Den våta filten torkar och krymper!

En brytningstid kommer närmare och närmare, sanningen och verkligheten kan inte döljas under den våta filten längre.

Dö gängets företrädare närmar sig den fullständiga kollapsen över för sanningen och verkligheten.

Ett fullständigt desperat skådespel har påbörjats och kommer att fortsätta fram till valet 2018.

DÖ-gängets partiföreträdare och hantlangare har redan våren 2017 i ren desperation startat olika kampanjer för diverse politiskt möjliga block i syfte att fortsätta dölja verkligheten över eget agerande under såväl Reinfeldts perioden som nuvarande Löfven perioden.

Statens och kommunernas ekonomi står i total konflikt med varandra. Statens och kommunernas ekonomiska underskott och obalanser skjuter i höjden.

De misshälligheter som råder i dag är ett intet mot vad som komma skall. Åren 2018-2020 kommer i kalla siffror visa vad det handlar om.

Migrationshaveriet är ett faktum och har så varit på alla områden redan från första stund på grund av feldisponeringar och brist på verklighetsförankring tillsammans med politiskt flum från samtliga partier inom 7-partiklanen.

Det är på sin plats att förtydliga att migrationsverket styrts av politiska förtecken och inte getts möjligheten att självt bedöma.

Att migrationen har havererat totalt, förklaras enligt följande. Migrationsverket tillsätter förordnade Mikael Ribbenvik som ny generaldirektör för migrationsverket efter Anders Danielsson.

Migrationsverket har i dag ca 8000 tusen anställda, inom några år kommer huvuddelen av de anställda att vara uppsagda och arbetslösa.

 Med andra ord ingen politiker är intresserad av att tillträda en guldkantad generaldirektörs tjänst inom migrationsverket.

Annat var det för några år sedan, då var kampen politiskt benhård över att få ståta som generaldirektör över migrationsverket.

Två statsministrar med hantlangare som fullständigt bortom allt förnuft fortsatt rasera hela Sverige på dårskapens altare, under parollen Sverige skall vara en humanitär stormakt har förbytts i fullständigt kaos.

Ekonomiska och sociala utvärderingar från såväl regeringskanslierna och statistiska centralbyråer och oberoende forskargrupper med högt förtroende ger en oerhört negativ bild över det totala migrationshaveriet vars konsekvenser ses i alla samhällets sociala system.

Konsekvenserna av missgreppen och politisk ideologisk dårskap kommer att påverka svensk ekonomi och sociala system under kommande generationer.

Verkligheten ser ut enligt följande. I princip samtliga migranter över 40 år som kom till Sverige under balkankriget har inte kommit in på svensk arbetsmarknad.

Konsekvensen är att samtliga tvingas leva ett lågpresterande liv och därmed enbart var och kommer att vara tärande på samtliga sociala system under hela sin livstid i Sverige, beräknad livstid i Sverige för denna grupp av personer är 30-40 år.

De migranter som kommit till Sverige från 2006 och fram till 2017 har en om möjligt än sämre framtid att vänta.

Huvuddelen kommer aldrig att komma in på svensk arbetsmarknad på grund av för dåliga kunskaper.

Medelsnittutbildningen för migranter från Afghanistan är 1,7-2 år. Migranter från Somalia, Eritrea, Nigeria plus ett antal andra Nordafrikanska länder visar en något bättre bild utbildningsnivå, 2,5-3 år.

Migranter från Iran, Syrien och Irak har en betydligt bättre utbildningsbakgrund varierande från 5 9 år grundläggande utbildning. Ytterst få har högskola, universitets eller specialistutbildning.

Sverige är ett av världens högteknologiska land. För att kunna anpassas till en arbetsplats i Sverige krävs i princip 11-13 års utbildning varav de sista 3-4 åren är specialiserad yrkesutbildning och som grund krävs språkkunskaper i svenska och engelska på högstadienivå.

Sammantaget är bilden ytterst dyster, huvuddelen av migranterna kommer att leva hela sina liv som lågpresterande individer under ett spann av 50 till 70 års livslängd i Sverige.

Inom nämnda grupper som i de flesta fallen är i fertil ålder kommer väsentliga mängder av barn att tvingas växa upp i ytterst torftiga miljöer.

Våld och kriminalitet kommer att vara ett inslag i livsmiljön inom grupperna. Kombinerat med konflikter mellan olika etniska gruppers livsuppfattningar fördelat mellan stammar och klaner.

Ett av de ytterst allvarliga problemen är ökande motsättningar mellan etniska svenskars livsförutsättningar och migranter från MENA-länderna.

De samlade ekonomiska och sociala konsekvenserna är ogreppbara.

Sveriges sociala system kommer inte att klara av det oerhörda tryck som migrationen efterlämnar under många kommande generationer.

Verkligheten börjar tränga ut under den våta filten som torkar och krymper för varje dag som går. Det finns inte längre några unkna fuktiga politiska lögner att hälla över filten för att hindra sanningen att komma alla till dels.

Ett antal politiker och mediaföreträdare har redan insett vad som komma skall och har blivit så kallade roddare.

De ror i vild förtvivlan för att komma över på den andra sidan på samma sätt som skedde efter andra världskriget när hela det svenska politiska garnityret av partier på heder och samvete förnekade all kännedom om och samhörighet med Nazister och brunskjortor.

Kvar står sanningen om det stora J som stämplades i judiska pass på inrådan av svenska myndigheter, framstående i denna hantering står Centerpartiets Ledning (f.d. bondeförbundet) och socialdemokraterna, Högerpartiet och folkpartiet.

Det är med andra ord oerhört illa ställt med konsekvensen inom svensk politik än idag.

Det enda som 7-partiklanen är konsekventa med är lögnerna över egen tillvaro såväl då som i nutid.

Det är en god början att ta del av Torgny Segerstedts kamp inom Göteborgs Handels och sjöfartstidning över demokratins grundvärde.

I princip var samtliga då existerande politiska partier av den åsikten att tidningen borde förbjudas och läggas ned främst stod Centerpartiets företrädare.

För bondeförbundet gällde Nazismen som den överbryggande garanten för framtiden och att samtliga judar borde utrotas.

Det kan mot ovanstående bakgrund finnas en viss förklaring till varför Rasist, brunskjorter och nazistkorten kommer upp från de partier som känner sig mest nedskitna av historiens vingslag.

Uppenbarligen har judekorten in stoppats ned i historiens mörka arkiv.

Antisemitismen och Israels förintelse står uppenbarligen fortfarande kvar på önskelistan inom 7-partiklanen.

För ett antal månader sedan påbörjades insamling av underlag till den våta filten som torkar och krymper och som presenterades på FB för några dagar sedan.

Den våta filten har krackelerat under de sista dagarna av den underliggande sörjan av lögner och politiska floskler.

Jag anade inte då och knappast för en vecka sedan den fullständigt dramatiska omsvängning som nu är på väg att förmodligen smula sönder Dö-gänget, PK-klanen, 7-partiklanen och den tvivelaktiga Medi-maffian.

Därutöver finns en liten grupp (exklusiva och oantastbara)enligt eget förmenande, mediokra artister som likt asätare och med självgod inställning fullständigt ställt sig till förfogande för press Media och public service.

Hur stor den personliga politiska övertygelsen är över eget agerande är minst sagt tveksamt, i ett antal fall lyser mammons ansikte igenom. En del bör kanske undantas på grund av bristande insikt över eget tillkortakommande.

Den  övergripande kvarvarande delen av svensk public service är radio och Tv.
Hur länge till kommer ledningen för publik service att kunna hålla ut mot den anstormning som ökar dag för dag.

Lögnaktiga heliga floskler av publik service från politiskt tillsatta lakejer faller som käglor för det framrusande klotet sanningen och verkligheten.

Delar av Public service och Media har uppenbarligen förstått och befinner sig på samma roddares väg som 7partiklanens politiker och samlade anhang.

De som kanske inte är införstådda med roddares väg, är ett omdöme som myntades av Göteborgs Handels och sjöfartstidning under och efter andra världskriget av ansvarig utgivare Torgny Segerstedt.

Räddares väg är synonymt med alla medlöpare till Nazismen och antisemitismen som med alla till buds medel försökte komma från eget engagemang och inställning för nazismens och antisemitismens härlighet som medförde miljoner människors död, förnedring och en värld i spillror.

Lägg speciellt märke till att såväl fysiskt och psykiskt våld, förnedring och ringaktning över för den egna nationens medborgare ingick i det bakom liggande agerandet för att underkuva och förhindra all opposition mot galenskapens lakejer, tillsatta av politiker och självutnämnda.

För Sveriges del är nödens och förstörelsens tidevarv av Europa extra känsligt.
Sverige var det enda Europeiska land som uppehöll fulla diplomatiska och handelsförbindelser med Nazismens antisemitisms härjande i Europa.

Samtliga svenska dåvarande och nuvarande politiska partier till trots för namnbyte och diverse annat trixande för att undvika verklighetens och sanningens sökarljus över partiernas agerande i dåtid och i nutid agerar på samma sätt.

Det parti som stod till största del utanför det politiska agerandet var kommunistiska partiet, men valet av Lenin och Stalin ger inte några högre poäng på anständighetens smala väg.

Att med så hårda ord som jag valt att sätta på politiker och Media sammantaget och ett antal artister tre sig förmodligen för ett antal personer som väl hårt. En enkel förklaring finns.

Varje individ som medvetet blundar över massmord, enskilda mord, etnisk rensning, tortyr, ödeläggelse, förstörelse och oändligt mycket mer och därutöver medvetet undanhåller sanningen, undergräver den egna nationens medborgares rätt till saklig information och som mer eller mindre öppet bedriver samhällsomstörtande verksamhet för att genomföra en inriktning av samhället som totalt strider mot nationens medborgares inställning och framtid är i samtliga avseenden inne på samma agerande som hantlangare till Nazismens och antisemitismens företrädare.

För att citera en närliggande Nordisk nations företrädare. Anständigheten och moralen lyser med sin totala frånvaro.  Nationen kommer aldrig att glömma och förlåta. Agerandet är så uselt att glömma och förlåta är omöjligt i sanningens namn.