onsdag 19 april 2017

Om förlåtelse och dialog

Bland det svåraste som finns är att förlåta om man upplever sig ha blivit orättfärdigt behandlad. Ändå är förlåtelse kärnan i det kristna budskapet som det står i nya testamentet i Matt 18-21--35:

Då kom Petrus fram till ho­nom och sa­de: ”Her­re, hur många gång­er skall min bro­der kun­na göra orätt mot mig och ändå få förlåtel­se av mig? Så myc­ket som sju gång­er?” 

Je­sus sva­ra­de: ”Jag säger dig: in­te sju gång­er ut­an sjut­tio­sju gång­er. Därför är det med him­mel­ri­ket som när en kung vil­le ha re­do­vis­ning av si­na tjäna­re. 

När han börja­de gransk­ning­en förde man in en som var skyl­dig ho­nom tio tu­sen ta­len­ter. Ef­tersom han in­te kun­de be­ta­la be­fall­de hans her­re att han skul­le säljas till­sam­mans med sin hust­ru och si­na barn och allt han ägde, så att skul­den kun­de be­ta­las. 

Tjäna­ren kas­ta­de sig ner och bönföll ho­nom: ’Ge mig tid, så skall jag be­ta­la allt­sam­mans.’ Då kände hans her­re med­li­dan­de med ho­nom och lät ho­nom gå och ef­terskänk­te hans skuld. 


Men när tjäna­ren gick däri­från mötte han en an­nan tjäna­re, som var skyl­dig ho­nom hund­ra de­na­rer. Han grep ho­nom om stru­pen och sa­de: ’Be­ta­la till­ba­ka vad du är skyl­dig!’ Den and­re kas­ta­de sig ner och bad ho­nom: ’Ge mig tid, så skall jag be­ta­la.’ 

Men han vil­le in­te ut­an gick däri­från och lät sätta ho­nom i fäng­el­se tills skul­den var be­tald. 

När de and­ra tjänar­na såg vad som hände tog de myc­ket il­la vid sig och ta­la­de om allt­sam­mans för sin her­re. 

Då kal­la­de den­ne till sig tjäna­ren och sa­de: ’Din us­ling, jag ef­terskänk­te he­la din skuld när du bad mig om det. Bor­de du in­te ha va­rit li­ka barmhärtig mot din kam­rat som jag mot dig?’ 

Och i sin vre­de lät hans her­re bödels­dräng­ar­na ta hand om ho­nom tills he­la skul­den var be­tald. Så skall min him­mels­ke fa­der göra med var och en av er som in­te av upp­rik­tigt hjärta förlåter sin bro­der.

Utan förlåtelse växer hatet, detta oavsett om det är på det personliga planet eller mot auktoriteter som är satta att fatta beslut och styra över andra som t.ex. en regering.

Reflektera över denna artikel som jag citerar nedan:

God will always support authority that is wrong before he supports one under authority who is right and in rebellion. Those who don't understand this set themselves up for great bitterness both against authority and God.

We presume God is most interested in right vs. wrong. He is not. He's interested in our response, our reaction.

It doesn't matter if United Airlines was wrong (though I personally do not think they were), David's reaction was unacceptable. The airline had the right to do what they did. They had no obligation to explain themselves. They along with the lawmakers write the rules. 

Hat och ilska bryter ned både människor och samhällen förr eller senare varför förlåtelse är essentiellt i alla sociala konstruktioner som vi lever och verkar i. Nedbrytningen av Sverige började 1964. Läs här om hur Sverige blev mångkulturellt. Konsekvenserna lever vi med idag. Varje dag.

Läs denna text med titeln "Nej, natten är inte längre min" om det politiskt korrekta Sverige som för många blivit en mardröm att leva i.

Hatet mot muslimer och växande antisemitism är ett gigantiskt samhällsproblem som är ett resultat av förd vansinnespolitik. Något jag har skrivit om här.

I den tid vi lever i nu så ökar hatet och motsättningarna i samhället dag för dag. Polariseringen är extrem och det är inte längre motsättningar mellan höger och vänster i politiken som skapar dessa spänningar utan det är motsättningar mellan det s.k. etablissemanget (politiker och agendassättande mainstreammedia) och folket, eller om man så vill, mellan globalister och nationalister som de stora motsättningarna finns.

Höger-vänsterskalan i politiken är stendöd sedan länge. Globalismen i politiken är en livsfarlig återvändsgränd som decennier av förd politik har försatt oss i. Något Lars Bern skrev om här.

Läs också vad Lasse Wikman skriver här om att vara nationalist eller globalist versus att ha globala tankar, vilket jag har. Läs också hans analys av Stefan Löfvén här.

Globalismen är ohållbar för framtiden något Lars Bern också har skrivit om här och här.

Om denna artikel skriver Lars Bern:

Ni som undrar vem som är den svenska enpartistatens politiska etablissemangs uppdragsgivare kan läsa den här korta artikeln. Maktens kärna inom globalismen är en familj som har en förmögenhet som motsvarar 75% av alla människors på jorden. Det största hotet mot denna sjuka koncentration av ekonomisk makt är politiker som vill återföra makten till folken, och som därför är hatade av vårt etablissemang. 

Så om ni tror svenska politiker vill ert bästa - glöm det, ni är bara "deplorables" som Hillary Clinton sa i valrörelsen i USA.

Näringslivet och bankerna dikterar idag livsvillkoren för oss medborgare genom påverkan på politiken i synarkin Sverige, Något som jag skrev om här. Medborgarna vill ha äkta demokrati och att regeringsformen följs.

Lars Bern har skrivit en läsvärd artikel om vår livsmedelsförsörjning som utarmas. Globalismen hotar hela landet på alla områden, även svensk försörjningstrygghet. Läs här.

Globalisternas skapelse EU framställs som ett "fredsprojekt". Läs här. Läs också Peter Krabbes krönikeserie om globalisterna som är länkat i inlägget.

Social oro präglar samhället och denna oro växer dag för dag. Något jag skrev om här.

Ansvaret för att vända denna destruktiva utveckling ligger hos oss alla. Både hos politiker, media och hos oss själva som medborgare.

Vänder vi inte utvecklingen så kommer denna samhällets dödsspiral bara att fortsätta intill motsättningarna övergår i rena våldshandlingar och samhället faller samman i anarki.

Vi har alla mycket dialog och förlåtelse att göra men det finns inget annat alternativ om vi värnar om Sverige.

Vad Sverige behöver inom politiken är dialog mellan etablissemanget och folket. Det går inte längre att fortsätta att föra en politik som så många uppfattar vara så fel och där vi inte längre bestämmer över vårt eget land.

Enligt regeringsformen utgår all makt från folket och precis som i ett företag, där VD måste visa ansvar mot sin styrelse och lyssna på direktiv därifrån, måste också politikerna lyssna på folket som är politikernas styrelse. Politiker har ett ansvar att följa vår viktigaste grundlag, regeringsformen. Läs här.

Personligen är jag övertygad om att detta är enda möjliga vägen men politikerna har det stora ansvaret att fundera på hur dialogen med medborgarna skall föras. Det går inte att fortsätta som förut och genomdriva en globaliseringspolitik som saknar förankring i de breda folklagren. Regeringen måste lyssna på sin styrelse.

Med dialog kan det uppstå förståelse och förlåtelse och Sverige kan börja läka igen. Om den politiska viljan finns och om förtroende kan etableras kan vi påbörja den mödosamma resan att läka Sverige igen. Vad är alternativet?

Enskilda i Sverige behöver också hitta tillbaka till Jesus Kristus och etablera en personlig relation med vår frälsare och lära sig förstå innebörden av det kristna budskapet, bl.a. om förlåtelse, som det är nedtecknat i nya testamentet.

Utifrån denna sanning, i Ordet, alltså evangeliet, måste vi alla låta oss vägledas i den tid vi lever i just nu, den yttersta tiden innan Jesus återkomst. Något jag skrivit om bl.a. här, här, här, här och här.

Etablissemanget har redan förlorat kampen om ordet som jag skrev om här och de gör därför bäst i att bekänna sig besegrade och vända om och istället arbeta för att läka såren i nationen Sverige orsakade av politisk korrekthet och lögner och vilseledning i media och i politiken under decennier.

Västvärldens mainstreammedia har idag blivit helt korrupt och går inte att lita på längre. De antidemokratiska konsekvenserna av detta är uppenbara, Läs denna artikel med titeln "The New Media World Order".

Läs denna artikel av Anna Lindén som är präst, teolog och humanist med inriktning mot idéhistoria med titeln "Landet Lagom - ett land i extrem förnekelse".

Jag citerar Anna Lindén:

Finns det då någon väg tillbaka till normalitet? 

Helt avgörande tror jag är, att vi lär oss att skilja mellan religion och politik. Politiska beslut måste styras av sunt förnuft och pragmatism. 

Principen ”allt åt alla” fungerar inte i en sekulär sfär där resurserna är begränsade, att sätta sin lit till brödunder vore i detta sammanhang synnerligen oklokt. Inte heller är det långsiktigt hållbart för de folkvalda att driva en politik som saknar väljarmajoritetens stöd. Det förtroende vi en gång hade för dem har nämligen urholkats betänkligt.

Även om vi svenskar gärna ser oss som speciella, är nog inte skillnaden mellan oss och våra grannfolk så stor när det kommer till kritan. Att frälsa världen var aldrig vår uppgift, det får vi lugnt överlåta till Jesus.

Anna Lindén nämner Marxismen i Sverige. Läs mer om detta här. Läs också om den cancer som förstör västvärlden, och Sverige, kulturmarxism, a.k.a. "politisk korrekthet", här och se video nedan.Läs också Lennart Bengtsson artikel "den politiska korrekthetens pris" här.

Jag citerar Lennart Bengtsson:

Att fly in i en sekteristisk drömvärld, som många i Sverige gjort, är därför inte bara djupt oansvarigt utan också omoraliskt. Vi är alla lika skyldiga att använda vårt bästa förstånd i vårt handlande som våra öppnade hjärtan och därför måste den spontana godheten, alla starka känslor till trots, hållas i strama tyglar.

Jag gör som Simon Ådahl. Jag ber för läkning och kristen väckelse i Sverige. Jag ber för våra politiker att de skall förstå att det är dags för förändring och börja fatta kloka beslut som också är förankrade hos folket.

Jag ber om försoning och dialog i vårt land som lider av sönderfall, extrem vilsenhet och förnekelse i politiken.

Jag avslutar med att citera Mary Parker Pollett:

Social process may be conceived either as the opposing and battie of desires with the victory of one over the other, or as the confronting and integrating of desires.... 

The latter means a freeing for both sides and increased total power or increased capacity 
in the world. Furthermore, "The time spent in evolving the group spirit is time spent in creating the dynamic force of our civilization. ... 

Democracy is the rule of an interacting, interpermeating whole.... We have an instinct for democracy because we have an instinct for wholeness.

Ett uppföljande inlägg hittar du här.