måndag 3 april 2017

Om Europas historia och Kalergiplanen - Gästinlägg

Här fortsätter Stefan Torssell sin betraktelse över Europas mörka historia. Del 1 hittar du här. Över till Stefan:

En av Europas främsta härskare är Karl den store. Han kröntes på juldagen år 800 i Peterskyrkan i Rom och fick titeln ”Romersk kejsare”. Huvudstaden blev Aachen, ungefär tio mil öster om nuvarande Bryssel.

Det romerska riket under Karl den store omfattade nuvarande Frankrike, Holland, Belgien, Västra Tyskland, Österrike, Schweiz, Norra Italien, delar av forna Jugoslavien samt Baskien i norra Spanien. Då nämndes Europa som begrepp för första gången.

Karl den stores rike övergick senare till Tyskromerska riket som varade fram till 1806. Det bestod av en mängd små och medelstora furstendömen som återigen blev ett stort Tyskland 1871 under Otto von Bismarck.

I Centraleuropa, nuvarande Österrike -Ungern hade från 1526 till 1918 ätten Habsburg regerat. Det kallades Habsburgska riket.

I freden i Versailles efter första världskriget ritades kartan om totalt.

Habsburgska riket försvann. Tyskland förlorade stora områden. I Mellanöstern splittrades hela det Osmanska riket som hade sträckt sig från Iran till Marocko.

Det blev en huggsexa om Europas kolonier. Och Ryssland hade blivit Sovjetunionen med okänd framtid.

För dem som levde i Europas mitt efter första världskriget var dessa geografiska händelser mer påtagliga än för oss i Norden.

Den unge 24-åringen Richard Coudenhove Kalergi (1894-1972) hade förlorat sitt hemland, det habsburgska riket. Han utformade idén om ett Paneuropa med Europas alla stater förenade under en överstatlig elit och med en enhetlig valuta. Paneuropeiska unionens flagga nedan.


”Framtidens människa ska vara en mix av raser”. År 1923 gav han ut sin bok Pan Europa.

Han blev ordförande för Pan-europeiska förbundet som bildades 1926.

Historien om Richard Nicholaus von Coudenhove – Kalergi hade kunnat stanna där, men så kom andra världskriget.

Efter ännu fler ruiner sökte Europa desperat efter nya vägar att gå. Coudenhove – Kalergi hade byggt upp ett nätverk av inflytelserika politiker och bankmän. Hans idéer fick bli vägledande.

I Aachen hade Karl den store haft sitt huvudsäte.

År 1950 instiftades i Aachen den finaste och mest prestigefyllda utmärkelsen i Europa för den som bäst främjar europeisk enighet, Charlemagne prize.

Den förste som fick priset var, ja just det, Richard Nicholaus von Coudenhove – Kalergi. Många av Europas fäder har fått priset. På senare år Tony Blair, Bill Clinton, Angela Merkel och Donald Tusk.

Karl den store (Charlemange) var den förste som enade Europa. Coudenhove – Kalergi utformade 1923 ett program för ett ännu starkare Europa.

Den som tror att Coudenhove – Kalergis idéer har varit betydelselösa för Europas utveckling har fel.

Anledningen att man inte har förstått Kalergiplanen är att man har bristande kunskaper om Europas historia. Karl den stores ande vilar ännu över Europa.

Som kuriosa kan nämnas att Karl den stores bästa vänskapliga relation var med kalifen i Bagdad, Harun al Raschid.

En annan detalj att lägga på minnet är att när Karl den store hade införlivat Tyskland i sitt rike satte han igång ett omflyttningsprogram av olika folkslag inom Tyskland för att bryta sönder olika nationella krafter.

Den omflyttningspolitiken prövas återigen men nu med folkslag från Mellanöstern och Nordafrika och den uttalade planen är en mixad europeisk ras utan nationella identiteter.

I tusen år har Europa försökt att enas utan att lyckas. Det handlar alltid om ett enat Europa under en maktsprängd överstatlighet á la Charlemange. Och kalifen i Bagdad är lika nöjd, då som nu.