lördag 25 mars 2017

Om att våga ta personliga beslut

Vi är nu snart i ett läge där att göra gott innebär att vägra ställa upp på de förordningar och lagar som regering och riksdag stiftar. Vi kommer att ställas inför allt fler situationer där vi tvingas fatta svåra personliga beslut att våga gå emot makteliten. Lyssna på Fritjof Persson nedan när han berättar om hur det svenska rättsväsendet har korrumperats.


Vad vi sannolikt kommer att få se i nästa steg är att kontanter försvinner och att privatpersoner förbjuds äga guld och silver.

Internet-of-things (IoT) kommer att växa ytterligare. Allt vi äger kommer att bli uppkopplat med en IP-adress. Syftet är total kontroll över oss och inget gott.

Först kom "Internet-of-things" nu kommer "smart dust".

Du skall inte ha en chans att komma undan.

Även om du går naken utan kläder, med dolt "smart dust" i tyget, så är du säkert chippad kanske genom något du trodde var en helt vanlig vaccination. Teknikutveckling i händerna på teknokrater blir ett monster. Läs här.

Man kommer också att införa 5G-teknik som är skadlig högfrekvent mikrovågsstrålning för att möjliggöra IoT och "smart dust" som kommer att skapa sjukdomar som cancer och skada vår genpool och våra arvsanlag. Läs här och här.

Det kommer att komma lagar och krav på tvångsvaccinering (läs här och här) och implantat av chip i kroppen (som skall ersätta kontanterna). Tar man emot detta chip tar man emot odjurets märke som det heter i Bibeln och blir evigt fördömd. Läs här hur FN planerar detta,

Det kan till och med bli så att det förs in i din kropp utan att du är medveten om det vid en tvångsvaccinering för ett annat syfte.

Andelen GMO i vår mat kommer att öka så att fler blir sjuka och tvingas bli ännu sjukare genom "läkemedel" från "Big Pharma". Här t.ex. är bevis på att vacciner skapar autism.

Sverige är land med folkstyre i regeringsformen. Att utan politisk debatt, och med undanhållande av objektiv och saklig information om kända och potentiella hälsorisker, genomföra storskaliga experiment som 5G och GMO är inte bara odemokratiskt, utan ett brott mot statsskicket om att all makt utgår från folket, om medbestämmande, om tillgång till saklig och objektiv information. Läs och lyssna här.

Man manipulerar väder och förgiftar vår miljö genom s.k. "Geoengineering", a.k.a chemtrails. Läs här. Nu har även detta normaliserats genom införande av moln gjorda av människan i den s.k. "molnatlasen" som The World Meteorological Organisation (WMO) står bakom. Läs här.

Luften och marken är redan förgiftad med chemtrails. Nu är det dags för haven också. Det räckte tydligen inte med Fukushima som förgiftat hela Stilla Havet. Läs härhär och här.

För att överleva, vilket snart blir omöjligt, i denna värld krävs mycket styrka och det finns bara ett sätt att få den styrka som krävs och det är genom Jesus. Det krävs mod att våga vägra människans lag om den strider mot Guds vilja. Annars gör man ont både mot sig själv och mot Gud. Där finns inspiration att hämta i Ordet.

Priset man kan få komma att betala är förföljelse, smutskastning och i värsta fall internering i fängelse och vem vet om framtiden, kanske även avrättning för sin kristna tro.

Det kommer att införas en världsreligion som bli obligatorisk. Dyrkandet av Lucifer. Hur det kan komma att gå till kan du läsa om i denna roman som författarinnan Lyn Leahz fick en kallelse av Gud att skriva.

En recension om denna bok:

We are spiritual beings on a physical journey in this adventure called life.

This journey is filled with choices- how to make a living, to marry, having children, and on and on.

To large extent our lives are defined by the choices we make.

But sometimes our whole being is defined by a choice we make, such as whether we will serve God or evil.

Soul Deceiver is the story of several people in this crucible of choice when there is an attempt to create a new "Perfect" religeon combining Christianity and Islam.

Deception is most effective when we are an accomplice to the deceiver, feeding the deception with our hopes and dreams. Sometimes the price of deception is very high, as in your life, or even your mortal soul.

Leahz draws her characters carefully, drawing me in to the point that I could imagine them being real people that I began to care about.

The evil Khalid is grotesque in his evil, yet paradoxically appealing physically and even charismatic personally.

It must be very difficult to resist him. And that is the real crux of the story, how evil disguises itself so easily that even folks with good intentions find themselves deceived.

Leahz paints a portrait where many are deceived, and the way to discern is by donning the armor of being well read Biblically, strong in your daily walk with our Lord and not being one with the "Crowd" mentality.

I found myself having completed this book within 36 hours of receiving it, it was a compelling read.

I look forward to the next part of the trilogy.

In my soul I feel we are near the end times and this story is as relevant as the headlines which grow more alarming daily.

Entertaining, spiritually illuminating, and Biblically strong this is a top notch thriller that manages to educate and entertain at the same time.

Men Gud kommer att ta hand om sitt folk och ge oss evigt liv. Så är det skrivet i ordet. Det är löftet och hoppet.

Så vad kan människor göra mot oss om vi står fast i vår tro? Ingenting av betydelse är svaret. Även döden som rättfärdig, att vägra vika sig, spelar ingen roll utan är bara en väg bort till himlen från denna onda värld. En värld kontrollerad av satan. Se själv i denna video om "pizzagate".Den strid som pågår nu är en strid som inte kan vinnas av människor och definitivt inte genom politik.

Vilka är då våra fiender? Guds ord har svaret.

Ef 6:12:

Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Det är inte människor som är våra egentliga fiender, utan vi strider mot den onda andevärld som bl.a. använder människor som sina redskap till att göra oss illa.

Allt vi behöver göra är att bygga en relation till den Heliga Treenigheten, be och leva i kärlek och förlåtelse till alla människor. Vissa kommer att få en kallelse av Herren att arbeta för Honom.

Visst är det skönt att slippa strida själv, det gör Jesus åt oss - Jesus stridsmannen som han kommer att återkomma som. Under tiden kan vi som Hans folk njuta av Hans nåd och beskydd.

"Den levande Gudens församling, den stridande församlingen, blir en trygg plats, en befrielseplats, för människor som sitter fångna i allsköns elände.

Det finns fortfarande hopp för dessa människor, när den onda andevärlden tvingas backa undan från dem. Låt oss ta den andliga striden för dem! Låt oss ta strid för vårt land!"

Nu är det viktigare än någonsin att inte låta sig förföras av satans lögner för de kommer från källor som vi fått lära oss att respektera och lyda. Vi lever i en tid av andlig strid. Där finns ett personligt val för alla att göra, att välja sida. Gott eller ont. Läs här.

Nu är det viktigare än någonsin att be för regering och riksdag OCH att inte hemfalla åt våld och upplopp åt vansinnet som breder ut sig då detta endast kommer göra det lättare för satan och hans lakejer i politiken och i media att införa en totalitär polisstat och framför allt ytterligare skapa lidande hos människor.