torsdag 2 februari 2017

Om att leva i den yttersta tiden och att förbereda sig

Corrie Ten Boom är en legend i den kristna världen, och hon kände till en sak eller två om förföljelsen av Kristna. Under andra världskriget arbetade hennes familj med att hjälpa och gömma judiska familjer som försökte undkomma Förintelsen.

Som ett resultat av detta greps hela hennes familj och hon fördes iväg till ett nazistiskt koncentrationsläger, kvinnolägret Ravensbrück. Hon överlevde, men hennes syster överlevde inte.

Så småningom skrev hon boken ”Gömstället” (The Hiding Place) som har sålts i mer än två miljoner exemplar över hela världen. 1975 gjorde James F. Collier en filmatisering med bland andra Julie Harris av boken Gömstället med titel Gömstället (The Hiding Place). År 2013 kom Peter C. Spencer och Josiah Spencers film som heter "Return to the Hiding Place".

I detta blogginlägg vill jag dela med mig av ett brev som Corrie Ten Boom skrev år 1974, nio år före sin död 1983, och som handlar om den i den kristna världen spridda doktrinen (pre-tribulation) om uppryckande till Herren före det att den stora vedermödan inträffar.

Alltså att vi kristna skulle uppryckas till Herren innan den stora vedermödan, som skall vara i sju år, och därmed skulle kunna slippa den.

Den stora vedermödan kommer att vara den svåraste tid mänskligheten någonsin har upplevt. Bibelns profetior visar att den kommer att inträffa under ”de sista dagarna” eller ”ändens tid”. Alltså den tid vi kanske lever i nu, och som föregår Armageddon och Jesus återkomst.

Författaren till denna bok - The Rapture Verdict, den kristne juristen Michael T Snyder, visar genom noggranna studier av Bibeln att denna doktrin är falsk.

Vi kristna kommer att tvingas genomlida den stora vedermödan precis som alla andra. Tyvärr är många kristna vilseledda i tron att de kommer att kallas hem till Herren innan den stora vedermödan börjar.

Snyder skriver på sin blogg "The Economic Collapse" om sin bok och varför han anser den är så viktig. Läs här.

Och när börjar den stora vedermödan? Ja, kanske har den redan pågått länge. Se bara på folkmorden av Kristna.

I Snyders bok finns det ett brev, skrivet av Corrie Ten Boom år 1974, och som jag känner borde läsas av alla kristna. Därför har jag översatt brevet till svenska och återger det i sin helhet nedan:

Världen är dödligt sjuk. Den är döende. Den store läkaren har redan undertecknat dödsattesten. Ändå finns det fortfarande ett stort arbete för kristna att göra. De ska vara strömmar av levande vatten, kanaler av nåd till dem som fortfarande är i världen.

Det är möjligt för dem att göra detta eftersom de är övervinnare. Kristna är ambassadörer för Kristus. De är representanter från himlen till denna döende värld. Och på grund av vår närvaro här, kommer saker och ting förändras.

Min syster, Betsy, och jag var i nazisternas koncentrationsläger i Ravensbrück eftersom vi begått brottet att vi älskade judar.

Sjuhundra av oss från Holland, Frankrike, Ryssland, Polen och Belgien föstes in i ett rum byggd för tvåhundra. Såvitt jag vet, så var Betsy och jag de enda två representanterna för himlen i det rummet. Vi kan ha varit Herrens enda representanter på denna plats av hat, men på grund av vår närvaro där, förändrades saker och ting.

Jesus sade: "Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen. liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen" (Joh 16: 33)

Även vi är övervinnare – vi för in ljuset av Jesus i en värld fylld med mörker och hat.

Ibland blir jag rädd när jag läser Bibeln, och det som jag ser i den här världen, alla prövningar och all förföljelse som utlovades i Bibeln besannas. Nu kan jag tala om för er, om du också är rädd, att jag just har läst de sista sidorna.

Jag kan nu komma att skrika "Hallelujah! Hallelujah "för jag har hittat där det står skrivet att Jesus sade: "Den som övervinner ska ärva allt:. Och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son” (Upp 21: 7).

Detta är framtiden och hoppet för denna värld. Inte för att världen kommer att överleva - men att vi ska som Kristna vara övervinnare i mitt i en döende värld.

Betsy och jag, i koncentrationslägret, bad att Gud skulle läka Betsy som var så svag och sjuk.

"Ja, Herren skall bota mig" sade Betsy med tillförsikt. Hon dog nästa dag och jag kunde inte förstå det. De lade hennes tunna kropp på betonggolvet tillsammans med alla andra lik av de kvinnor som dog den dagen.

Det var svårt för mig att förstå, att tro att Gud hade ett syfte med allt detta. Men på grund av Betsys död är jag idag ute och reser över hela världen för att berätta om Jesus.

Det finns uppfattningar bland några av oss att för oss blir det ingen nöd, att de kristna kommer att kunna fly allt detta.

De som säger det är de falska lärare som Jesus varnade oss för att vi skulle förvänta oss i de sista dagarna.

De flesta av dem har lite kunskap om vad som redan pågår över hela världen. Jag har varit i de länder där de heliga redan lider fruktansvärd förföljelse.

I Kina fick de kristna höra, "Oroa dig inte, före vedermödan kommer du kommer att övervinnas". Sedan kom en fruktansvärd förföljelse. Miljoner kristna torterades till döds.

Senare hörde jag en biskop från Kina säger, tyvärr, "Vi har misslyckats. Vi borde ha gjort människorna starka inför förföljelse, snarare än att berätta för dem Jesus skulle komma först.

Berätta för folk hur man ska vara stark i tider av förföljelse, hur man ska vara när vedermödan kommer för att inte stå svag".

Jag känner att jag har en gudomlig mandat att gå ut och tala om för människor i den här världen att det är möjligt att vara stark i Herren Jesus Kristus.

Vi förbereder oss för den stora vedermödan, men mer än sextio procent av Kristi kropp över hela världen har redan gått in i vedermödan. Det finns inget sätt att undkomma den.

Vi är nästa i tur. Eftersom jag redan har gått igenom fängelse för Jesu skull, och eftersom jag träffade biskopen i Kina, nu varje gång jag läser en bra bibeltext tror jag, "Hej, jag kan använda det i tiden av prövningar."

Då skriver jag ner och lär mig den utantill. När jag var i koncentrationslägret, ett läger där endast tjugo procent av kvinnorna kom ut levande, försökte vi att muntra upp varandra genom att säga, "Inget kunde vara värre än idag." Men vi skulle finna att nästa dag var ännu värre.

Under denna tid var det en bibelvers som jag hade i mitt minne och som gav mig stort hopp och glädje:

Saliga ären I, om I för Kristi namns skull bliven smädade, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar då över eder. Det må nämligen icke ske, att någon av eder får lida såsom dråpare eller tjuv eller illgärningsman, eller därför att han blandar sig i vad honom icke vidkommer (1 Petrusbrevet 14-15).

Jag fann mig själv säga: "Halleluja! Eftersom jag lider (för Kristi namn), är Jesus förhärligad!

I Amerika, sjunger kyrkorna,"Låt församlingen fly prövningar", men i Kina och Afrika har vedermödan redan har kommit.

Förra året var det mer än tvåhundratusen kristna martyrer i Afrika. Det är saker som aldrig kommer in i tidningarna, eftersom de orsakar dåliga politiska förbindelser.

Men jag vet. Jag har varit där.

Vi måste tänka på det när vi sitter ner i våra fina hus med våra fina kläder och äter våra stekmiddagar.

Många, många medlemmar av Kristi kropp torteras till döds just nu, men vi fortsätter precis som om vi alla kommer att kunna fly den stora vedermödan.

För flera år sedan var jag var i Afrika, i en nation där en ny regering kommit till makten.

Den första natten jag var där befalldes några av de kristna att komma till polisstationen för att registrera sig. När de anlände greps de och samma kväll de avrättades de. Nästa dag hände samma sak hände det igen med andra kristna. Den tredje dagen var det samma sak. Alla de kristna i området mördades systematiskt.

Den fjärde dagen var jag för att tala i en liten kyrka. Folket kom, men de var fyllda med rädsla och spänning. Under Gudstjänsten tittade de på varandra och deras ögon frågade, "Kommer den som jag här sitter bredvid bli den nästa att bli dödad? Kommer jag att bli nästa? "

Rummet var varm och kvavt med insekter som kom genom de nätlösa fönstren och virvlade runt nakna glödlampor och över de kala träbänkarna. Jag berättade för dem en historia om min barndom.

”När jag var en liten flicka, gick jag till min far och sade:" Pappa, jag är rädd att jag aldrig kommer att vara stark nog att vara en martyr för Jesus Kristus. "Säg mig", sa far,"När du tar en tågresa till Amsterdam, när jag ger dig pengar för biljetten? Tre veckor innan?" "Nej, pappa, du ge mig pengar för biljetten precis innan vi kommer på tåget." "Det är rätt", sa min far, "och så är det med Guds styrka".

Vår Fader i himlen vet när du behöver styrka att vara en martyr för Jesus Kristus. Han kommer att leverera allt du behöver, precis i tid.

Mina afrikanska vänner nickade och log. Plötsligt fylldes kyrkan av en anda av glädje och folk började sjunga "I den söta, efter hand, ska vi träffas på den vackra stranden." Senare samma vecka, var hälften av de som var i denna kyrka avrättade. Jag hörde senare att den andra hälften dödades för några månader senare.

Men jag måste säga något. Jag var så glad att Herren använde mig för att uppmuntra dessa människor, för till skillnad från många av sina ledare, hade jag Guds ord. Jag hade varit till Bibeln och upptäckte att Jesus sade att han hade inte bara skulle övervinna världen, utan också för alla dem som förblev Honom trogen till slutet, skulle han ge en krona i livet.

Hur kan vi bli redo för förföljelse?

Först måste vi livnära oss på Guds Ord, smälta det, och göra det till en del av vår varelse.

Detta kommer att innebära disciplinerat bibelstudium varje dag som inte bara innebär att memorera långa skriftställen, utan sätta fast de principer som skall verka i våra liv.

Nästa är att vi behöver utveckla en personlig relation med Jesus Kristus. Inte bara Jesus i går, Jesus i historien utan den livsförändrande Jesus som idag fortfarande lever och sitter vid Guds högra sida.

Vi måste fyllas med den Helige Ande. Detta är inte ett frivilligt kommando av Bibeln, det är absolut nödvändigt.

Dessa jordiska lärjungar hade aldrig kunnat stå upp under förföljelserna från judarna och romarna om de inte hade väntat för Pingst. Var och en av oss behöver vår egen personliga pingst, dopet i den helige Ande.

Vi kommer aldrig att kunna stå upp i vedermödans tid utan det. Under den kommande förföljelsen måste vi vara beredda att hjälpa varandra och uppmuntra varandra.

Men vi får inte vänta tills vedermödan kommer. Frukten av anden bör vara den dominerande kraften i varje kristens liv. Många är rädda för den kommande vedermödan. De vill fly.

Även jag är lite rädd när jag tänker att efter alla mina åttio år, inklusive åren i det fruktansvärda nazistiska koncentrationslägret, att jag kanske måste gå igenom den stora vedermödan också. Men när jag läser Bibeln blir jag glad.

När jag är svag, då jag ska vara stark, säger Bibeln. Betsy och jag var fångar för Herren, var vi så svaga, men vi fick kraft eftersom den Helige Ande var inom oss. Denna mäktiga inre förstärkning av den Helige Ande hjälpte oss igenom allt.

Nej, du kommer inte att vara stark i dig själv när vedermödan kommer. Snarare kommer att vara stark i kraft av Honom som inte kommer att överge dig. För i sjuttiosex år har jag känt Herren Jesus och inte en enda gång har han någonsin lämnat mig, eller svikit mig.

Må han dräpa mig, jag hoppas intet annat; min vandel vill jag ändå hålla fram inför honom (Job 13: 15) .

Jag vet att för alla som övervinner skall han ge livets krona. Halleluja!

Corrie Ten Boom (1974)