lördag 21 januari 2017

Om hur USA är beroende av Sverige för sin framtid

Under den svenska skogen finns en strategisk råvarutillgång som är avgörande för USAs framtid som innovativ industrination. Den är också avgörande för Sveriges framtida tillväxt, men med nuvarande regering så är det en fåfäng förhoppning att de förstår vikten av detta.

Atomubåtar, F-35 Fighter, Apple's iPhones och miljoner bilar som byggs av Tesla, Toyota och Honda är några exempel som står och faller med det som finns under den svenska marken.

Vi talar alltså om en gruva, den enda gruvan i världen som (ännu) inte ägs av Kina.

En gruva som innehåller råvarutillgångar som helt saknas i USA. Sverige har alltså en unik position att förse Trump's USA med de råvarutillgångar han behöver för att rädda landet ut ur misären och för att kunna matcha Kina i högteknologisk industri.

Vad är det då som Sverige ensamt har? Jo, det handlar om rent kol, s.k. Kolgrafit.


I all modern industri som är bereoende av batterier, s.k. lithium-ion-batterier, är denna råvara essentiell. Man skall inte låta sig luras av namnet på dessa batterier, då de innehåller endast 2% Lithium. Huvuddelen, 80%, utgörs av högkvalitativt kol som alltså Sverige sitter på ensamt, vid sidan om Kina.


Efterfrågan på rent kol stiger hela tiden, och därmed priset.


Idag är den globala åtgången på kolgrafit ca 85 000 ton. Den nya fabrik biltillverkaren Tesla bygger i Nevada kommer ensam att behöva 115 000 ton årligen av denna dyrbara resurs som Sverige vid sidan av Kina är ensam om.

De andra två procenten då, Lithium? Jo, i UK, närmare bestämt Cornwall, har man hittat en jättefyndighet av Lithium. Läs här.

Om vi hade haft kloka politiker, med förmåga att tänka strategiskt, så hade man utnyttjat denna fördel optimalt. Följt med UK ut ur EU och istället etablerat ett bilateralt handelsavtal med UK.

Sverige och UK har tillsammans en guldsits när det gäller framtida export tillsammans med UK till USA. Tyvärr har vi dock inte politiker med förstånd att utnyttja detta övertag.

Vi kommer nog få finna oss att se att denna gruva säljs för en spottstyver till Kina för att få in lite kortsiktiga pengar som behövs för massinvandringen. Tyvärr är det nog så illa.

Samma misstag har regeringarna i Norge och Danmark (Grönland) gjort tidigare då man sålt av gruvor som innehåller sällsynta och värdefulla metaller och mineraler till Kina i jakten på snabba och kortsiktiga vinster.

Denna unika tillgång tillsammans med Uran (också en global bristvara), järn och andra naturresurser, skulle kunna lyfta Sverige ur den ekonomiska avgrund de senaste regeringarna har satt oss i. Detta är ett reellt recept på en ekonomisk återhämtning i raketfart och för att få igång den realekonomiska tillväxten igen i Sverige.

Problemet är bara att vi inte har de politiker som kommer att vilja eller ens kan förstå att utnyttja de fördelar vi har som land. Så vi kommer att få finna oss i att bli kvar i avgrunden emedan Kinesiska oligarker skrattar förnöjt och skålar under kristallkronorna i Peking.