onsdag 13 december 2017

Om förstörelsen av Sverige - brev till Stefan Löfvén - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Över till Olle:

Du är den skyldige Stefan Löfven. Du tillsammans med övriga sjuklövern har förstört Sverige för lång tid, kanske för alltid!

Med hänsyn till de enorma lidanden i form av mord, våldtäkter, rån, egendomsbrott etc ert "humanistiska" engagemang orsakat svenska folket måste ni anses vara de grövsta förbrytarna sedan Sverige blev en statsbildning.

Nu har det hat, våld antisemitism som vi visste skulle komma från de invandrade barbarerna drabbat judarna.

Men det är inget nytt, det har pågått länge.

Ni, Du har vetat om det länge, men som den lögnare Du är har Du skyllt det på nazister och Sverigedemokrater. Jag avskyr nazister men likväl skulle det inte som Du gör, falla mig in att beskylla dem och andra för något de inte är skyldiga till. Hela svenska folket känner vid det här laget väl till att Du är en gemen lögnare. Troligen den värste vi någonsin haft på den post Du innehar.

Så här sa Du för några dagar sedan;

”Attackerna mot judar i Malmö och Göteborg är en naturligt följd av att SD släpptes fram av Alliansen. Så banades väg för nazismen”. Det är en skam att en statsminister kan ljuga så grovt.

Du har inte någon gång haft modet att kritisera muslimerna vilka brott de än utfört. Först nu när de söker bränna ned en judisk lokal reagerar Du därför att Du är tvungen eftersom Du inte kan skylla på någon annan och det finns bevis på vilka förövarna är.

Du reagerar inte trots att bevis finns för all den brottlighet som därutöver är resultat av invandringen.

Det behövs att Ylva Johansson äntligen träder fram och erkänner att vi inte kan acceptera deras värderingar utan de måste acceptera våra, om inte deras brottslighet skall göra Sverige till ett nytt Mexico.

Du har hela tiden vetat om invandrarnas brottslighet men inte gjort något. Det borde du bestraffas för. Du vet också att den kommer att fortsätta om inte radikala åtgärder vidtas, ändå gör Du ingenting?

Det finns endast två sätt att få ner invandrarbrottsligheten till nivåer vi kan leva med,

1. Mycket långa fängelsestraff för brott som faller under allmänt åtal.

2. Efter att dessa är avtjänade - utvisning. Om inte, återstår endast stopp på all invandring.

Jag observerade att när invandrare försöket bränna ned judarnas lokal i Göteborg uttryckte Du dig som vanligt på det sätt Du brukar. Nämligen att någon annan har ansvaret. för att de lagförs och straffas.

Nu är det ju så att Du som statsminister har högsta ansvaret för att brottsligheten minimeras.

Därför skall Du omgående ta initiativ till att stifta sådana lagar jag nämnt här. I annat fall har Du ingen trovärdighet och allt blir som det är i dag. Vi vill inte varje gång höra; " Det är oacceptabelt och sedan händer ingenting. En fortsatt brottslighet på den nivå Du bär skulden till leder självklart till det svenska samhällets sönderfall alternativt inbördeskrig.

Vi är många som inte kommer att tveka om hoten blir mer akuta. Och då är det självförsvar och nödvärn som gäller.

Men det är inte endast svenska folket Du har svikit. Du sviker också alla invandrarkvinnor/flickor.

Det gör Du genom att inte ta tag i dessa frågor. Det räcker inte med att hundra gånger upprepa det är oacceptabelt.

Nedanstående är minimum av vad som måste göras för att nå ett civiliserat tillstånd bland dagens invandrare:
 • Utrota Könsstympning
 • Förbjud barn- och tvångsäktenskap
 • Förbjud religiösa- och skolor som drivs av religiösa eller liknande samfund.
 • Förbjud och bestraffa hårt allt hedersvåld.
 • Förbjud klädkoder.
 • Förbjud könsskilda bad och aktiviteter.
 • "Hedersvåld".
Men för att åstadkomma något enligt ovan måste Du ovillkorligen ta Ylva Johansson på orden (som vaknat ur dvalan) och kräva ovillkorlig lydnad till de värderingar vi såväl grundlagsfäst, som lagt fast i allmän lagstiftning, och inte tro att det räcker med; "det är oacceptabelt, det är oacceptabelt" etc hundra gånger utan att det följs av handling.

Brottsrubricering gällande statsminister Stefan Löfven:
 • Brott mot grundlagens stadgande om demokrati.
 • Brott mot regeringsformens 2.a § om trygghet för medborgarna.
 • Brott mot lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • Brott innebärande oskickligt ledarskap i egenskap av regeringschef.
 • Brott mot regeringens regelverk genom felaktig tillämpning av detta.
Den som anser sig inte få tillräckligt underlag i grundlagen för bekräftelse om brott mot demokratin bör studera förarbetena till regeringsformen då denna behandlades i sin helhet. Detta är ett självklart förfarande vid våra domstolar om tveksamhet råder.

Hur känns det Stefan Löfven när Du går och lägger dig på kvällen?

Sänder Du en tanke eller kan Du ens somna när Du lägger dig på kvällen och Du påminns om all den olycka du vållat svenska folket. Den som orsakats av din självtillräcklighet, som gjort att Du kan gå över lik för att framstå som den du inte är, nämligen humanist.

Sänder Du en tanke till alla de av invandrare våldtagna kvinnorna/flickorna som fått sina liv förstörda för all framtid? Eller de som på annat sätt fått sitt liv raserat för att Du därigenom skall framstå som såväl humanist som feminist?

Att påstå att Du är såväl humanist som feminist är lika sant som att påstå att Hitler älskade judar.

Sanningen om dig är i stället att andra människor betyder inget om Du kan göra karriär på deras bekostnad.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Olles tidigare inlägg hittar du här. Läs också brevet till Stefan Löfvén från augusti 2015 med titeln "en politikers ansvar" här.

Ett uppföljande inlägg "Om fördumningen i politiken och den formella demokratin" hittar du här.


7 kommentarer:

 1. Underbara Olle Ljungbeck igen . Du är helt makalös Olle Ljungbeck . Tack för att du finns.

  SvaraRadera
 2. Delat detta till 2 plattformar

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Mycket bra Olle! Håller med dig helt o hållet!!!

  SvaraRadera
 5. Tänk om någon enda person i regeringen orkade läsa vad Olle skriver, men det spelar naturligtvis i roll, en vanlig Svensk.

  SvaraRadera
 6. Hoppas verkligen att Stefan Löfven läser detta långa inlägg av Olle Ljunbeck 85 år. Fantastiskt bra skrivet. Och att han tar tillsig det. Och att de övriga i regeringen också läser hela sanningen vad Svenska folket vill.

  SvaraRadera