torsdag 7 december 2017

Om ännu ett öppet brev till rikspolitikerna - Gästinlägg

Olle Ljungbeck är tillbaka med ännu ett öppet brev till rikspolitikerna. Det förra brevet hittar du här. Nu över till Olle:

Till Stefan Löfvén, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Isabella Lövin, Gustav Fridolin.

Regerings- och riksdagsledamöter samt för kännedom till medborgare.

Sjuklöverns agerande efter 2005 och framåt är en tydlig parallell till kommunismens och nazismens steg för steg avvecklande av demokratin i vissa europeiska stater och därefter införande av diktatur i dessa under 1900-talet.

Underrubrik: Har Stefan Löven sina sympatier hos pedofilerna?

Med hänsyn till ovanstående måste vi medborgare ovillkorligen bygga upp en skyddskår för att försvara oss från de våldsmän ni släppt in i landet. NI (Sjuklövern) har genom massinvandringen försatt Sverige och svenska folket i en situation som är jämförbar med ockupation från främmande makt.

Det innebär att ingen svensk man/kvinna/flicka/pojke kan gå trygg någonstans var han/hon än befinner sig i vårt land.

Vilken dag som helst kan vi mördas, våldtas, rånas etc av någon av de vettvillingar och våldsmän ni utan att höra oss släppt in i landet. Ert brott är det värsta de styrande någonsin utsatt Sverige för.

Därför måste vi innan det är för sent vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att skydda oss och vårt folk. Det kommer nödvändigtvis innebära behovet av skapandet av en skyddskår, som kan ingripa var helst de invandrade barbarerna hotar oss.

Efter anslutningen till EU har demokratin hela tiden inskränkts av sjuklöverpartierna. I dag återstår inget av den reella demokrati som gällde fram till 1980-talet.

Eftersom jag nu är på mitt 86 år har jag kunnat följa den politiska  utvecklingen sedan 30-talet.

Det som framförallt väcker min oro är att se hur det finns en gemensam nämnare mellan Stefan Löfvens "politik" å ena sidan och nazister, kommunister å andra. Hur dessa innan de tog regeringsmakten steg för steg förödmjukade, förnedrade och kränkte vissa befolkningsgrupper och när de nått makten slutgiltigt också avvecklade demokratin.

Detta är också vad sjuklövern nu håller på med. Inte minst mot Sverigedemokrater (SD) agerar man på detta sätt.

Trots att partiet i huvudsak utgörs av hederliga och rättskaffens medborgare behandlar man dem som just nazisterna gjorde mot oliktänkande.

Detta visar också vad för slags människor ni är som sitter i sjuklöverns partitopp.Trots att partiet i motsats till er, bl a föredömligt följt och hävdat grundlagen sedan man kom in i parlamentet. I detta fall skiljer ju sig sjuklövern på ett anmärkningsvärt och odemokratiskt sätt från SD.

Så sent som 2015 gjorde man sig skyldig till grovt grundlagsbrott genom "Decemberöverenskommelsen".

Trots detta vill man att vi medborgare skall respektera er! Jag kan inte erinra mig att regeringarna efter införandet av demokrati i början på 20-talet fram till 1980-talet någon gång bröt mot grundlagen.

Brott mot grundlagen har åtminstone fram till sjuklövern började regera, varit ett oförsvarligt brott. Därefter har de närmast blivit legio.

I dag lägger socialdemokratin det ena förslaget efter det andra innebärande inskränkningar i yttrande och tryckfriheten m m. Men de ger också de nya befolkningsgrupper som ni släppt in utan att höra medborgarna, inflytande på den inhemska befolkningens bekostnad. Eftersom ni inte kräver att de skall anpassa sig efter vår grundlagsfästa värdegrund är vi på väg att få ett tudelat samhälle.


En och samma grundläggande värdegrund måste vara styrande i ett land, i annat fall blir det ständiga konflikter där människor hela tiden ställs mot varann. Det är redan verklighet i vissa förorter genom de uppväxande och accelererande parallell- och klansamhällena och pga de eftergifter regeringen gör till de insläppta muslimerna vad gäller krav om att leva efter de svenska lagarna.

Det innebär att vi redan nu har ett tudelat Sverige med samhällen där svenska lagar och bestämmelser gäller och ett samhälle där koranen, sharia styr människorna.

Detta vågar varken Stefan Löfven eller övriga sjuklövern ta itu med. Det gör att vi ovillkorligen styr mot ett inbördeskrig.

Vi som inte tänker acceptera att bli era offerlam måste därför bygga upp en beväpnad skyddskår.

Barnäktenskap.

Så blev det som väntat. En halvmesyr och muslimerna kan fortsätta att gifta bort flickor. Men med en individ - Stefan Löfvén - som hellre gör som pedofiler vill än bryr sig om flickors rätt till ett eget val och bra liv var det väntat.

Individer - som bara är ute efter makt - gör alltid i en situation då de får problem som berör flera, alltid det som gagnar honom mest själv. Då gynnar han alltid den starkare parten för att inte själv få problem. Den svagaste parten i detta sammanhang är flickorna och de starkare är de fundamentalistiska pedofilerna. Därför låter han dessa vinna.

Påståendet att det inte går att helt förbjuda barnäktenskap enligt Europakonventionen är helt fel. För det första finns inget nämnt om barnäktenskap i denna och det finns ett flertal konventioner förutom svensk lag att åberopa för att helt förbjuda barnäktenskap.

Som den skrupelfria person Löfvén är offrar han givetvis flickorna för att inte bli kritiserad av den starkare parten de muslimska pedofilerna. Fega maktgalna individer utan moral gör så. Detta har jag ofta fått bekräftat som personalchef.

Sådan är ju hans personlighet. Det visade sig när han offrade de kvinnliga ministrarna. Men samma gäller ju hur han sviker de könsstympade kvinnorna. De 80 tusen ungdomar som inte själva får välja partner. De tusentals av invandrare våldtagna svenska kvinnorna etc.

Hur en sådan person kan känna någon självrespekt är för mig en gåta.

Samma slags cynism finner vi hos Jan Björklund när han inte helt vågar avskaffa de religiösa skolorna.

Annie Lööfs påstående att vi kan ta emot 35 miljoner invandrare visar också på en cynism jämförbar med nazism. Efter att ha sett vad "endast" tvåhundratusen invandrade barbarer orsakat det svenska samhället och dess medborgare borde hon be svenska folket om förlåtelse för detta flera gånger om.

Men det visar ju mer än nog vilken katastrof hon är som politiker. Det tyder inte på någon djup analys- eller inlevelseförmåga. Endast ytlighet,

http://www.augustpriset.se/augustpriset-genom-aren/pristagare-2017

Årets svenska skönlitterära bok - “De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”, Johannes Anyuru.

Med en originell och ödesmättad dramaturgi skildrar Johannes Anyuru den händelsekedja där samhällsväven i ett samtida och framtida Sverige bryter samman och lämnar öppet för terror och repression. Med poetisk fördröjning gestaltas den individuella utsattheten i en värld med krympande livsutsikter och en uppfordrande undran över verkan av människors handlingar.

För Johannes Anyuru är det viktigt att visa att den fascism som åter är på frammarsch i Europa inte är en mytologisk historisk fascism utan en fullt möjlig politisk realitet. Det Sverige han skildrar har blivit en fascistisk stat som kör med benhård exkludering och negativ särbehandling av judar och muslimer.

Helt vid sidan av uppfattningar och värderingar av olika religioner lämnar Johannes Anyurus´ skildring inget tvivel gällande det totalt orealistiska och ansvarslösa projektet mångkultur för Sveriges del.

Helt klart är att det svenska samhället - innebärande en fungerande ekonomi, ett socialt välfärdssystem, välfungerande skola, sjukvård, äldreomsorg, etc – aldrig  är förenligt med ett samtidigt växande tillskott av muslimer. Även om dessa endast till en mindre del består av radikala anhängare av IS, Daesh eller annan form av Kalifatets fundamentalism.

På en samhällelig nivå lär ett kaos jämförligt med Libanons förändring uppstå.

På ett individuellt plan kommer otryggheten att accelerera för gemene man och kvinna ute i samhället – samtidigt som hedersproblematiken tilltar i de muslimska sfärerna.

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/pappa-varfor-lyssnade-du-mer-pa-pedofilerna-pa-mig/

När jag var nio, började min pappa antyda att det var dags att bära slöjan. Min pappa tillät mig inte vara med när hans vänner var på besök. ”Du är stor nu” sa han när jag frågade varför.

När jag blev tolv, tog pappas tålamod slut. ”Alla säger att du blivit stor och snart är du brud. Du har långt hår och det ska täckas” sa han. Till sist blev det som han ville.

Rättare sagt, som hans manliga vänner ville.

Pappa, jag vet att du gjorde bra saker i ditt liv, men du förstörde mitt. Det var inte bara
en liten tygbit på huvudet jag skulle bära. Det var en hel livsstil. Pappa, du finns inte idag. Men jag kan kanske få andra pappor att förstå. Tvinga inte på dem era religiösa, filosofiska eller politiska övertygelser.

Galaxia Ima Elias är journalist, föreläsare, personalvetare och socialentreprenör. Hon är 35 år, född och uppvuxen i Syrien och har bott i Sverige i sex år. Initiativtagare och grundare av det nya uppropet #UnderYtan som synliggör hedersförtryckta kvinnors berättelser.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6831595

Hittills har det saknats vittnesmål från hedersförtryckta kvinnor, och enligt Galaxia Elias, initiativtagare till #underytan, beror det på att nästan ingen vågat berätta.

Nedanstående är hämtat ur en artikel av fd moderata riksdagsledamoten och docenti nationalekonomi Anne-Marie Pålsson. Hon är också författare till boken Knapptryckarkompaniet.

Dörren för folkligt inflytande över den offentliga makten har stängts. Det gäller både inflytandet över ställningstagandet i enskilda sakfrågor och i valet av vem som skall representera väljarna i riksdagen.

Möjligheten att ta initiativ till folkomröstning finns inte och den traditionella vägen att verka politiskt- som medlem i ett politiskt parti – har urholkats på sitt innehåll.

Partimedlemmarna lämnas därmed i samma maktlösa situation som de icke partipolitiskt aktiva med ett inflytande som stannar vid rätten att vart fjärde år få rösta på parti med i förväg uppgjorda listor och med känd uppfattning bara i de frågor som ingår i partiernas valmanifest eller som blir föremål för diskussion under valrörelsen.

Partieliterna försvarar den rådande ordningen med att väljarna i allmänna val kan visa vad de tycker och utkräva ansvar av den regeringen de inte är nöjda med.

Men den argumentationen håller inte. För det första vet väljarna inte alltid vilka partier som ställt sig bakom vilka beslut – det är sällan vi har majoritetsregeringar i Sverige. För det andra röstar man i ett val på ett paket av uppfattningar – enskilda frågor kan inte lyftas ut – utan helheten måste köpas.

De flesta av de hundratals olika ärenden som behandlas under en mandatperiod, är också okända för väljaren vid valet. För dessa finns inga mekanismer för väljarna att visa sin uppfattning.


Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Sänder ett ex till Säpo också så behöver de inte ringa mig. DS

Läs också Julia Caesars inlägg här och reflektera över vad hon skriver om ett Sverige som vi aldrig får åter, utan är för alltid förstört genom riksdagspolitikernas försorg:

Idag angavs att det i Sverige finns 50 000 illegala invandrare. Att tro att vi ska kunna hantera dessa och få dem att återvända är bara fantasier. Se bara på de marockanska gatubarnen i Stockholm. Där har inte ett dugg hänt. Dessa kan med stöd av barnkonventionen leva på brott utan att polisen ens kan gripa dem. Sverige har sedan urminnes tider varit förskonade från dylika fenomen, i vart fall i en omfattning som är långt ifrån vad som förekommer i många delar av världen.

Detta kommer att bli ett alltmer reguljärt inslag i samhället allt efter att utvecklingen tilltar. Man kan stega på inom område efter område och se en utveckling som bara går åt ett håll. Ohyggligt tragiskt för ett land som en gång varit välfungerande och där befolkningen har haft ganska gemensamma värderingar och varit oerhört homogen. Vi raserar något vi aldrig kommer att återfå!!

2 kommentarer:

  1. Tack Olle Ljungbeck Är alltid lika intressant att läsa det du skriver. Jag är en stor beundrare av dig.

    SvaraRadera
  2. Mikael delat till Vk och delar till FB

    SvaraRadera