torsdag 15 juni 2017

Om att läka Sverige och kärlek till vårt land

Sverige är idag ett splittrat och polariserat land med många medborgare som mår dåligt, eller mycket dåligt, över samhällsutvecklingen. Jag har till och med på Facebook sett avskedsbrev från människor som om de har tänkt att begå självmord.  "Jag orkar inte längre" och "tack för mig kära vänner" har varit budskapet.

I ett fall ingrep jag när jag såg vad en person skrev. Jag ringde polisen och bad dem åka hem till honom och sade att jag misstänker att han funderar på självmord. De gjorde så, och efteråt kontaktade han mig och tackade. Han sade att poliserna hade varit jättetrevliga och verkligen lyssnat på honom då han fick prata av sig. Så, vem vet vad han hade gjort om inte jag hade ringt?

Jag känner till ett annat fall från Facebook där en man faktiskt begick självmord och tog livet av sig. Han hade fru och två små barn. Anledningen var samhällsutvecklingen.

Uppdatering 2017-06-20:

Det senaste fallet inträffade 2017-06-17. Angelica Wiktor hann bli 30 år. Hon fyllde 30 år 2017-03-13 och tre månader senare tog hon tog livet av sig, sviken av samhället. Så här skriver hennes vän Jenny Karlsson på Facebook:

Rätts samhället Sveriges baksida

Detta är min vän Angelica Wiktor. I lördags skrev hon detta... 
Det var hennes vilja att detta ska spridas kampen ska fortsätta 😡☠☠☠

Våldtäktsoffer!
Ni som inte vill höra -låt bli att läsa!

Han som våldtog mig har fått en chans här i Sverige. Han bor i närheten av mig och en kompis till honom var med den kvällen. Allt skedde i mitt eget hem, det ringde på dörren sent på kvällen och jag trodde något hänt min granne som är allvarligt sjuk i cancer men nej... jag blev indragen i sovrummet där han höll fast mig och våldtog mig medan hans kompis stod i hallen. Trots anmälan, förhör, rättsmedicinsk undersökning där de fann blåmärken/skador till följd av våldtäkten, gynundersökning som bevisar samma sak, tekniker som funnit bevis i mitt hem m.m så fick jag ändå ett telefonsamtal från polisen på min 30-årsdag att han går fri i brist på bevisning... 

😭 Och, den andra mannen förföljer mig sen den dagen, han söker upp mig både via nätet i olika namn och förföljer mig personligen. Vad gör polisen? -INGET!!

Hon blev 30 år. Och nu finns hon inte mer. Hennes kamp för rättvisa tog slut bara någon timme efter detta inlägg... Hon orkade inte kämpa mer. Hon tog sitt liv. 
Vem tar ansvar för detta??

Vila i frid fina vän. Vi ses i Nangialia...


Hon skriver i ett annat inlägg från 2016-06-17:

Med det vill jag också säga att ni som väljer att INTE tro på oss som blivit våldtagna så ska ni veta att det är ett rent helvete att gå igenom förhör, gynundersökningar, rättsmedicinska undersökningar, tekniker som genomsöker ditt hem (om det skett där), allt detta känns för en våldtagen som ytterligare ett övergrepp då man tvingas blotta sin kropp och få den undersökt, fotograferad osv. Och som om det inte vore nog så går dessa våldtäktsman FRIA!! Vem drabbas, vem får skulden, vem får kämpa sig tillbaka, vem får dra hela lasset? Jo -offret!

Lyssna på journalisten Joakim Lamotte när han kommenterar Angelicas öde här.

Bakom varje liknande livsöde finns människor. Människor som mår så fruktansvärt dåligt att de väljer att ta sitt liv då de inte får stöd av samhället i en traumatisk kris som samhället själv har skapat.

Många uttrycker en önskan om att emigrera och många gör det också. Jag har svurit en ed att försvara Sverige så jag stannar då jag älskar mitt land och vill kämpa för det och försvara det.

En vän, mycket samhällsengagerad, valde att lämna Facebook för att han inte orkade längre läsa om allt som sker. Honom har jag dock kontakt med som vän och jag vet att han mår bra, och jag hyllar hans beslut. Han lyssnade på sin egen inre röst.

Oron för samhällsutvecklingen och bristen på kärlek gör människor förtvivlade, förvirrade och man upplever att ingen ansvarig lyssnar eller bryr sig om den ångest man känner.

Vad Sverige behöver akut är ett återupprättande av respekt och kärlek baserat på kristna värderingar. Något jag skev om här. Sverige har som nation också ett akut behov av förlåtelse och dialog. Något jag skrev om här i april.

Politikerna som har givits auktoritet av folket måste börja lyssna på vad folket vill, be om förlåtelse och börja agera för att fylla igen de avgrundsdjupa sprickor som bildats i samhällskroppen. Hatet måste stoppas och ersättas av förlåtelse och kärlek.

För mig kom vändningen förra året då jag tog emot Jesus i mitt liv och blev frälst. Jag skrev om det här. I det ögonblick som den Helige Ande flyttade in i mig försvann all min ångest och oro. Så stor är Guds makt. Hela mitt inre förändrades vad gäller tankar, ord och handling. Allt sker inte på en gång dock, utan förändring till ett liv som kristen är en process som tar tid. Framför allt måste man läsa Bibeln och absorbera innebörden av Guds ord, och det tar tid.

För äkta troende blir det en omvandling i sina liv. Religiösa människor har dock en religion av yttre dekorationer med inget riktigt inuti. När en person accepterar Jesus Kristus som Frälsare, är inredningen inte bara inredd, den är ny.

Så var fallet för mig.


Vid ungefär samma tid förra året släppte jag allt vad gäller inrikespolitik. Mitt politiska intresse och engagemang försvann stegvis mer och mer. Jag fann inte längre inrikespolitiken vara konstruktiv eller intressant utan allt handlar bara om globaliseringsagendan (utplåna nationalstaterna och ge storföretagen och storfinansen all makt baserat på deras vinstintressen). Politisk pajkastning har blivit accepterad norm istället för ansvarstagande politik,

Sverige upplevs av många som en politisk sandlåda där politisk opposition inte tillåts eller välkomnas (som är ett måste i en demokrati). Sverige har blivit ett skolexempel på hur en demokrati inte får fungera.

Om avståndet blir så stort som det är idag mellan de som beslutar och de som faktiskt lever i samhället, med alla problem som man upplever att politiken skapar, men struntar i, ja då växer den sociala oron, hatet och spänningarna i samhället och samhället faller sakta men säkert sönder. Jag skrev om social oro här i februari 2016 och statsförfall här i december 2016.

Den fråga som bekymrar människor mest idag är migrationspolitiken och de konsekvenser den får i samhället. Framför allt är irritationen extremt stor över migrationspolitiken som inte längre handlar om asylskäl utan om volymer.

Ju fler desto bättre uppfattar många det som, trots att det inte finns samhällsinfrastruktur eller samhällsekonomi för att klara av att ta emot alla dessa människor och integrera dem i samhället.

Hur skall man då tänka som kristen om den illegala invandring som de facto sker till Sverige? Vad säger Bibeln om olaglig invandring?

Kristna kallas för att vara medkännande och barmhärtiga gentemot främlingar och ha respekt för auktoriteter, alltså regering och riksdag. Matteus 25:35 säger:

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig.

I Romarbrevet 13:1-7 återfinnes mycket om hur en kristen skall förhålla sig till överheten (alltså de som givits auktoritet):

1 Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. 2 Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva. 3 Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. 4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 5 Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. 6 Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. 7 Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.

Samtidigt säger Apostlagärningarna 5:29: Men Petrus och de andra apostlarna svarade och sade: »Man måste lyda Gud mer än människor.

Vi kristna anser att en stat måste ha en medkännande och barmhärtig invandringspolitik för så säger evangeliet. Kärlek och medkänsla för andra människor är inbyggt i de flesta av oss och något som också känns naturligt och självklart för oss. Men vi har samhällslagar som reglerar politiken och dessa lagar stiftade av riksdagen (som inte representerar partier utan folket) måste följas.

Romarbrevet 13:1-7 gör det alltså tydligt och klart att Gud förväntar sig av oss att vi lyder lagar. Det enda undantaget från detta är när en lag tvingar dig att bryta mot Guds bud (Apostlagärningarna 5:29).

Det finns ett påbud (lag) som står över allt annat för en kristen som bl.a. återfinnes i Romarbrevet 13:8-10:

8 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. 9 Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. 10 Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. 

Olaglig invandring är brott mot en offentlig lag och det finns ingenting i skriften som motsäger att en nation som har invandringslagar ser till att dessa följs samtidigt som den himmelska lagen om att kärleken är lagens uppfyllelse också följs.

Därför är det en synd och ett uppror mot Gud att olagligt komma in i ett annat land då det är ett brott mot lagen. Att tillåta att människor som kommer hit hamnar i misär och utanförskap och att konsekvenserna för medborgarna, som bor här, är ångest, oro och ökad kriminalitet är ett brott mot Guds bud om kärleken som lagens uppfyllelse, alltså en synd. Läs Nima Gholam Ali Pours artikel med titeln "Sveriges mångkulturella apartheid" här.

Vi kan alltså hitta stöd i skriften att vi är skyldiga att lyda regeringen i allt som inte är en synd men att vi tillåts uppror mot regeringen om de tillåter uppror mot Gud (rebellion against God), alltså synd.

Gud vill ha gränser och separerade tungor. Gud designade aldrig en global världsregering och utformade således begreppen separerade nationer med olika språk.

1 Mosebok 11:

1 Vid den tiden talade människorna ett enda språk. 2 När befolkningen ökade och människorna spred sig österut upptäcktes en slätt i Babylonien, som snart blev befolkad. 3-4 Folket som bodde där började tala om att bygga en stor stad med ett torn, som skulle nå upp till himlen - ett ståtligt, evigt monument över dem själva. Detta kommer att sammansvetsa oss, och hindrar oss från att bli kringspridda över hela världen, sa de. De började att tillverka stora mängder av bränt tegel och att samla jordbeck till murbruk. 5 Men när Gud kom ned för att se staden och tornet, som de höll på att bygga, 6 sa han: Om de kan klara av detta när de just har börjat utnyttja sin språkliga och politiska enhet, tänk bara på vad de ska kunna göra längre fram! Inget kommer att bli omöjligt för dem! 7 Kom, låt oss gå dit ner och ge dem olika språk, så att de inte kan förstå varandra! 8 Genom sitt handlande spred Gud ut dem över hela jorden, och då upphörde byggandet av staden. 9 Det är därför som den kallas Babel, som betyder förvirring, för det var där som Herren förvirrade dem genom att ge dem många språk och på detta sätt skingra dem över hela jorden.

Så med risk för att bli tjatig, både regering, riksdag och enskilda medborgare har ett ansvar för vårt land. Land skall med lag byggas men denna lag måste vara baserad på kristna värderingar där synd undvikes och hat inte accepteras.

Hatfulla uttalanden från statsministern mot politiska meningsmotståndare är lika illa som hatfulla uttalanden mot statsministern från enskilda medborgare. Ett samhälle där hatet tillåts växa faller sönder. Ett samhälle där kärleken till landet och folket präglar politiken, baserat på en kristen värdegrund, blomstrar.

Så Stefan Löfvén, om du läser detta så är mitt budskap till dig att du har ett ansvar. Rune Söderlund skrev om detta på min blogg i augusti 2015 i ett gästinlägg som du hittar här om du inte har läst det. Du har alltså ett jobb att göra Stefan Löfvén.

Du tillsammans med din föregångare Fredrik Reinfeldt måste be folket om förlåtelse för att er politik som ni fört i två regeringar sedan 2006 har fått så många att må så dåligt och fått sådana konsekvenser för Sverige att samhället, inklusive våra vitala samhällssystem, faller sönder.

Sveriges skuldkvot är bland de högsta i världen säger riksbankschefen i en artikel här. Detta samtidigt som medborgarna upplever att välfärden bara försämras hela tiden. Sjukvård, skola och äldrevård t.ex. blir bara sämre hela tiden. Jag skrev bl.a. om äldres situation här.

Pensionären Helena har blivit bostadslös och hon berättar att hon ibland sover hos vänner och ibland försöker sova i trapphus och busskurer och att socialtjänsten inte gör tillräckligt mycket för att hjälpa hennes situation. Läs om hennes situation här.

Hur skall Sverige klara en ekonomisk kris eller en lågkonjunktur? Hur kan Sverige tillåta att äldre svälter ihjäl eller kastas ut på gatan?

Vi måste få en positiv förändring Stefan Löfvén! Och det nu! Ansvaret är ditt!

Ni politiker är skyldiga att följa våra lagar och återupprätta respekten mellan er och folket, som snart är utplånad så som ni genomför praktisk politik. Folket är er styrelse enligt regeringsformen och ni är skyldiga att beakta folkviljan i praktisk politik. Annars begår ni en synd mot folket genom att bryta mot vår viktigaste grundlag, regeringsformen.

Du bör markera att du verkligen är ledsen över din regerings misslyckande genom att avgå och utlysa extraval så folket får göra sin röst hörd. Du måste också utlysa en folkomröstning om ett SWEXIT och följa folkviljan i denna omröstning. De flesta svenskar vill inte ha globalisering och en ny världsordning utan älskar att leva i en nation med gränser och egna lagar, precis som Gud ville ha det.

Eller varför inte lägga ned partiet Stefan Löfvén? Läs här och låt dig inspireras. Det är ändå ingen som begriper er politik idag.

Citat från artikeln:

Det finns faktiskt något som förenar tre politiska krafter som överraskat i framgång de senaste åren. Donald Trump, Emmanuel Macron och Jeremy Corbyn är alla politiker som tryckt sig fram och förbi etablerade partistrukturer. 

En konservativ amerikan som kapade det republikanska partiet, en liberal fransos som lämnade sitt parti och bildade ett nytt och en socialistisk britt som med gräsrotsrörelsens momentum bildade ett parti inom sitt eget parti och tog sig makten att agera fritt.

De som når framgångar nu är de som utnyttjar misstron mot det rådande politiska systemet och som har förmågan att spränga de partipolitiska ramarna.  

Detta skulle ju svenska socialdemokrater – och andra svenska politiker av skilda kulörer för den delen – kunna diskutera.

Ska vi verkligen ha så här många partier i vårt parlament?

Vad gör vi för fel i de gamla partierna?

Borde vi inte bara lägga ner och bygga en ny struktur?

Det är möjligt att det är för mycket begärt, att vårt hundraåriga partisystem är för trögrörligt och att för många har för mycket att förlora på förändring. Men om det nu är lärdomar från utlandet svenska politiker vill dra, måste de nog ändå börja i rätt ände.

Er politik har ju tappat allt när ni blev kulturmarxister och politiskt korrekta. Läs Jan Tullbergs analys här och förstå den cancer som förstör Sverige och som du och ditt parti är en del av, ja själva sjukdomshärden. Politisk korrekthet, a.k.a. kulturmarxism.

Och du Stefan Löfvén, SD rötter är faktiskt inte i nazismen. SD är inte heller högerextremt som du påstår här utan ett socialkonservativt parti. Under min tid i SD skrev jag om partiets politik. Läs därför här och här om hur det egentligen förhåller sig.

Sluta därför att lyssna på Henrik Arnstad. Sluta att "käbbla" Stefan, samt sprida lögner och gör något för Sverige istället! I samförstånd med oss som bor här och i samarbete med ALLA partier i riksdagen! Vi, din styrelse, har valt riksdagens sammansättning i ett allmänt val!

"May there always be love in our hearts and angels to show us where to go….."

Jag fortsätter att be för regering och riksdag att era hjärtan skall mjukna. Jag ber för en kristen väckelse i Sverige och jag lovar också att jag är beredd att prata med dig Stefan Löfvén, i förtroende om du så önskar. Jag har nog en del insikter som du skulle behöva höra. Du hittar mig på eniro.

Under tiden ber jag för dig.1 kommentar: