onsdag 31 maj 2017

Om yttrandefrihetens baksida

Jag skrev här och här om min situation där jag blivit anmäld till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Då när jag skrev detta hade jag inte få se anmälan, utan först idag fick jag den delgiven.

Idag blev jag delgiven ett dokument med titeln "Underrättelse om tilltänkt avskedande" underskrivet av Carin Bratt, vice ordförande i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Jag har rätt till överläggning med arbetsgivaren om det tilltänkta avskedandet meddelas också i dokumentet och därför är nu Officersförbundet inkopplat i mitt fall.

Beskrivning av händelse som utgör grund för anmälan är följande (skriven av Anders Persson, Chef Luftstridsskolan):

Mikael Hagenbo anmäls för att han dömts för misshandel i Uppsala tingsrätt den 16 mars 2017. Domen har vunnit laga kraft. Hagenbo har även via sin blogg och på sociala medier bland annat uttryckt rasistiska åsikter. Händelserna strider mot Försvarsmaktens värdegrund och jag ser allvarligt på det inträffade. Mikael Hagenbo torde härigenom ha gjort sig skyldig till tjänsteförseelser som inte är ringa. Frågan om disciplinansvar bör prövas av FPAN.

Jag fick också idag reda på att, citat: Hagenbo placerades vid LSS med anledning av beslut från HKV/MUST. Han får inte tjänstgöra i säkerhetsskyddad befattning.

Detta har ingen berättat för mig utan jag levde i tron att jag placerades på LSS i enlighet med mina egna önskemål om att slippa pendla till Stockholm.

Den story jag har blivit delgiven handlar om att jag påstås ha alkoholproblem (trots att jag är helnykterist sedan 6 månader tillbaka) och därför befann mig i en s.k. "Rehabutredning" vars resultat har bevisat i många provtagningar att jag är det jag säger vara, helnykterist.

Jag upprepar inte allt jag tidigare skrivit om detta utan hänvisar till länk till tidigare inlägg i textens inledning.

Jag anser fortfarande att jag är oskyldig till misshandel då för mig misshandel är uppsåt att skada vilket jag aldrig har haft.

Skulden till samhället är i alla fall betald, något jag skrev om här och att någon inte kan bli straffad två gånger för samma brott följer av principen ne bis in idem.

Denna regel finns i det sjunde tilläggsprotokollet artikel 4.1 i Europakonventionen (EKMR).

Regeln innebär att om en person har blivit lagförd för ett brott, och då blivit frikänd eller dömd för brottet, så får denna person inte lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång för samma gärning.

Enligt regeringsformen 2 kap. 19 § så gäller EKMR som svensk lag vilket innebär att principen om ne bis in idem även gäller i Sverige. Skulle jag bli avskedad för ett brott som jag redan har sonat så skulle jag alltså straffas två gånger av staten då min arbetsgivare är staten.

När dissidenter.com skrev om mitt fall så gjorde man en parallell med George Orwells bok 1984. Ni kan läsa dissidenters artikel här.

Mitt fall är bara ett fall av många och utfallet får väl visa om Sverige helt har övergivit grundlagen eller inte.

Annelie Sjöberg har jag skrivit om tidigare och är ett parallellfall (ett av många) till mig. Den alternativa nyhetssidan megafonerna har intervjuat henne. Lyssna på intervjun nedan.

Bechir Rabani på Megafonerna skriver i videons inledning:

Sedan vi startade upp Megafonerna har vi lätt in flera tips om personer som blivit av med sina jobb på grund av att de har han "fel' åsikter, eller snarare för att de haft en åsikt som avviker från den som delas av etablerad mainstream-media. Gemensamt för dessa personer är att de av denna mainstream-medla blivit brännmärkta som "högerextrema". 

Ett ord som idag är så inprogrammerat i oss alla att så fort vi hör ordet får vi panik i hela kroppen och tappar all form av rationellt tänkande. Man tar därefter avstånd från "den högerextrema" personen i fråga och det är så media och dess allianser vinner mer mark. Det är exakt så här som de begränsar yttrandefriheten.  

När Megafonerna fördjupade sig i detta ämne insåg vi hur illa det verkligen är ställt. Hur media, politiker och facken tillsammans genom svågerpolitik kväver ut den som tycker fel. 
De spelar på argumenten 'rätt värdegrund" och allas "lika värde" och kan på så sätt utöva åsiktsförtryck på en sätt som skrämmer medborgarna i Sverige till att yttra sig så som de vill. 

Svenskarna ar idag rädda att tycka och tänka som de vill.  Den vänsterorienterade samhällsstrukturen har genom mobbning och åsiktsförtryck kört över medborgarnas demokratiska rätt till att yttra sig. 

Detta har resulterat i att Sverige liknar mer och mer de länder som många av oss invandrare flydde från. l våra hemländer försvinner man spårlöst om man har fel åsikt eller för att man kritiserar regeringen och dess hantlangare.

I Sverige blir man uthängd och skrämd till tystnad genom media och deras allianser. Blir nästa steg i processen att oliktänkande försvinner spårlöst och är det ett samhälle som vi verkligen vill sträva efter?  

Megafonerna kan inte stå och se på medan Sveriges grundlagar manipuleras bakom ryggen på befolkningen. Vi har fått många tips och kommer därför dela upp olika fall över olika avsnitt. Detta for att ge varje fall lika mycket uppmärksamhet och för att inte avsnitten ska bli för långa.  

Bechir Rabani

Bechir skriver om videon:

Hör på Annelies historia, om hur hon fick sitt liv slaget i spillror p.g.a. att hon som medborgare i Sverige använde sin fulla rätt till sin demokratiska åsikt. En skrämmande syn på landets utveckling.

Hur förtrycka-argumentet "rätt värdegrund", tycks stå över de svenska grundlagarna. Nya lagar, som enbart gynnar de som har "rätt åsikt". Hur detta system belönar de mest vidriga personlighetsstörningarna i vårt samhälle. 

Där de som kör över sina medmänniskor hyllas, samtidigt som man spottar på dem som verkligen genuint bryr sig.

Reportaget är ca 50 min långt. Ja, jag vet att man ska hålla videos korta för att inte tappa tittarens intresse. Men jag vägrar att klippa bort en människas kamp, enbart för att vi är för lata och självupptagna för att bry oss. 

Det är värt varenda minut och det kommer att ge er en tankeställare. 

Hon är värd det, då hon stod upp och offrade för Sverige.

En Facebookvän som heter Annika Grahn Charmolu kommenterar denna video på detta sätt:

Sverige har numera yttrande- och åsiktsförbud. Många trakasseras och förlorar sina arbeten. (Utöver vänner och familj.)

Åsikter är farliga för det bräckliga mångkulturella bygget Sverige.

"Värdegrund" som ord och begrepp är Orwelliskt. Ordet kan associeras till något grundläggande, tryggt bärande och stabilt genom "-grund". "Värde" har via medias hållning och framställning laddat det med normkritisk hållning, liberalt och vänster.

Det ger att de som inte bekänner sig till värdegrunden anses ägna sig åt samhällsomstörtande verksamhet och som raserar demokratin och dess grundläggande idéer om mänskliga rättigheter.

Värdegrunden blir ett diktat där människor enkom kan uttrycka sig i linje med denna värdegrund. 

Begreppet är alltså en paradox. Det värdegrunden säger sig stå upp för är egentligen det den slår ner.

Värdegrunden, d.v.s. den politiska korrekthetens kontrollverktyg, är den som raserar grunden för det demokratiska samhället.

Faktum är att många svenskar har rätt att söka politisk asyl och att beviljas ett sådant i annat land utifrån FN's konventions skrivning av villkor för detta. Så mycket är det bevänt med den humanitära stormakten Sverige. Tragiskt. Sverige är därmed numera en fascistisk stat.

Uppdatering: Annelie själv skriver på Facebook 2017-06-13:

I Aktuellt igår fanns ett inslag där man diskuterade svenskarnas sjunkande förtroende för media. I inslaget nämns också Folkets Demonstration och en kvinna intervjuas och berättar att hennes förtroende för svensk media dog i samband med att hon deltog som besökare vid demonstrationen 30/1 förra året 

För min egen del dog mitt förtroende för svensk media eller fick sig åtminstone en ordentlig törn vid samma tidpunkt eller närmare bestämt den 31/1 2016. 

Det var dagen efter demonstrationen som jag själv deltagit i och där jag nästan som i chock såg det ena nyhetsreportaget efter det andra där det rapporterades om högerextremister, nazister och människor som oprovocerat gav sig på människor med annan hudfärg och annan etnisk bakgrund än svensk och slog ned dem och det ena med det tredje.

Jag trodde inte mina ögon. Jag hade ju själv varit på plats, sett och upplevt, träffat och pratat med människor och själv deltagit i egenskap av talare.

Vad jag såg på plats var några hundra människor, helt vanliga människor, arbetare, pensionärer mm som deltog i demonstrationen och lyssnade på talen som hölls. 

Alla stod lugnt och stilla och lyssnade och ingen betedde sig aggressivt på något sätt. 

Runt om oss hade polisen byggt upp som en skyddsmur bestående av ett 15-tal piketbussar som skyddade oss mot en skrikande och skränande mobb i form av motdemonstranter som betedde sig synnerligen aggressivt, skrek glåpord och gjorde allt för att störa demonstrationen. 

Utöver det fanns polishelikoptrar, ridande poliser och civila poliser vars främsta syfte var att skydda demonstranter och talare mot denna skränande och aggressiva mobb och se till att allt gick lugnt till. Det var uppskattningsvis flera hundra poliser, fler än jag någonsin sett samtidigt under hela min livstid. Inte ens den gången när jag såg Arafat utanför ett hotell i Paris var detta i närheten.

Ingenstans rapporterade media inifrån själva demonstrationen. Inga besökare eller demonstranter intervjuades. Man talade inte med någon av vare sig arrangörerna eller talarna. Inget av talen refererades eller ens nämndes vad de handlade om.

Några dagar senare blev jag tillfrågad om att ställa upp i Opinion Live för att där förklara min medverkan i demonstrationen men finner mig då i direktsändning sittandes på de anklagades bänk och får då svara på frågor om varför jag befann mig eventuellt på ungefär samma plats som några andra med tvivelaktig karaktär som jag inte ens sett och som sannolikt befann sig utanför själva demonstrationen, varför några personer kanske hade gjort något dumt kvällen innan på en tunnelbanestation jag aldrig ens varit på eller varför jag var med i den och den FB-gruppen samt vad tydligen någon annan hade sagt vid ett helt annat tillfälle som jag inte ens hade en aning om och än mindre visste vad det handlade om.

Men det som absolut fick mitt förtroende för svensk media att sjunka till mer eller mindre noll var den artikel som publicerades på Expressens debattsida den 31/1, dvs dagen efter demonstration och signerad Mona Sahlin, dåvarande nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Där pekas vi som deltog i demonstrationen ut som "drivna extremister, nazister och som män som hatar kvinnor och invandrare. Det påstås att vi "gillar våld och hatar demokrati och att vi är "fega uslingar".Av alla smått absurda och helt osannolika saker jag varit med om under min livstid tar detta absolut priset. Att bli kallad extremist, nazist, feg usling och kvinnohatare av nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism när jag kritiserar regeringen och en feminism som jag anser fokuserar på fullkomligt nonsensfrågor och helt och hållet missar de faktiska orättvisor som drabbar vissa grupper av kvinnor i Sverige, är nog tveklöst det sjukaste jag någonsin varit med om. 

På Expressen debattsida. 

Av den person som utsetts till att leda arbetet mot terrorism och extremism. Jag som har vuxit upp med arbetarklassbakgrund och röstat på (S) under större delen av mitt röstberättigade liv.

Fullkomligt sanslöst och ofattbart!

Vad är väl terrorattentat, lastbilar som kör in i folkmassor och dödar helt oskyldiga människor, handgranater som kastas mot folk, stenkastning mot blåljuspersonal och mordbränder i jämförelse med en lokalpolitiker och ersättare i en obetydlig nämnd i en liten kommun långt ifrån Stockholm och en brokig skara människor som vill framföra sin kritik mot regeringens politik?

Visserligen tar jag inte åt mig och känner mig inte träffad. Jag är inte högerextremist och inte heller rasist eller nazist. Jag är inte man och jag hatar inte kvinnor eller invandrare. Feg är jag definitivt inte.

Om Mona Sahlin tycker att jag är en usling får stå för henne. Jag avstår från att öppet skriva mitt omdöme om henne eller hur jag skulle beskriva henne efter att ha läst hennes artikel.

Ca en vecka senare blev jag kallad till möte med mina chefer och blev meddelad att jag var arbetsbefriad och skulle vara hemma i avvaktan på överläggning mellan fack och arbetsgivare. Därefter blev jag kallad till ett möte där jag fick två val: Säga upp mig frivilligt eller ställa in mig på att jag hade något ännu mer obehagligt att vänta. Jag "valde" det första alternativet. Jag fick två dagar på mig att bestämma mig, lördag och söndag.

PS! Ett tips i all välmening till Jan Helin som inte riktigt verkar förstå varför människors förtroende för media minskar. Medias uppgift är att förse människor med neutral och objektiv nyhetsrapportering. För opinionsjournalistik på politiskt färgade ledarsidor bör argumentationen vara saklig och inte handla om personangrepp utan om de faktiska sakförhållanden som man vill lyfta fram och debattera. Vidare är det medias roll att granska makthavare åt folket. Inte tvärtom, dvs granska folket åt makthavarna. DS!

Länk till inslaget i Aktuellt (börjar ca 22 minuter in i sändningen):

https://www.svtplay.se/video/14045880/aktuellt/aktuellt-12-jun-21-00-1?start=auto&tab=senaste

Länk till mitt tal på Folkets Demonstration 30/1 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=1g5xVxzBpY8

Länk till Opinion Live:

https://www.youtube.com/watch?v=AojcbnVAN9g

Länk till Mona Sahlins debattartikel i Expressen 31/1 2016:

http://www.expressen.se/debatt/ideologiskt-drivna-extremister--inget-annat/

Därmed lämnar jag fallet Annelie Sjöberg och knyter ihop säcken i detta inlägg. Jag lägger in en länk här till mitt eget blogginlägg om den aktuella demonstrationen från 2016-01-30.

De som känner mig, Mikael Hagenbo, och har följt mig genom åren, vet att jag varken är högerextrem eller rasist. I själva verket har jag lämnat nationell politik bakom mig då jag anser att det är försent med politik då vi lever i den yttersta tiden som det står om i Bibeln.

Svensk politik inklusive höger-vänsterskalan intresserar mig helt enkelt inte längre. Det enda som kan förändra Sverige är en kristen väckelse präglad av kärlek och förlåtelse. Av denna anledning ber jag ofta för riksdag och regering.

Jag arbetar idag helt och hållet med min egen andliga utveckling och med att bygga min nya kristna identitet baserad på kärlek och förlåtelse som Gud gav oss genom sin son Jesus Kristus.

Mina viktiga kontakter idag är inte politiska utan jag bygger istället nätverk med andra kristna och frälsta människor både nationellt och internationellt.

Mitt fall är extra intressant inte bara för mig utan även för Försvarsmakten.

Hur utfallet blir kommer att visa om Försvarsmakten lever upp till sin egen värdegrund och sin egen uppförandekod, eller inte, samt om man verkligen vill göra det som jag vill göra, försvara demokratin och försvara varje medborgares rätt att tycka och yttra sig fritt.

Att jag som samhällsengagerad bloggare har ett högt symbolvärde som "hög officer" - som media kallar mig, har jag förstått. Media förstår inte att jag skriver min blogg som privatperson, och har grundlagsskyddad rätt att göra så, vilket är tydligt uttryckt i varje blogginläggs inledning.

Jag har hela tiden varit medveten om riskerna med mitt skrivande i det politiskt korrekta Sverige men jag har sett det som min skyldighet då vi i Sverige inte har någon media som granskar makten utan bara enskilda som jag och Annelie. Det har varit mitt sätt att försvara kärnvärdena i regeringsformen. Mitt sätt att leva upp till soldatedens innebörd

Mitt rättesnöre är svensk grundlag, framför allt regeringsformen. Riksdagen skriver på sin hemsida:

Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick och är enkelt uttryckt samhällets spelregler. Grundlagarna har därför en speciell ställning i samhället.
All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. 

Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom finns riksdagsordningen – ett mellanting mellan grundlag och lag.

Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas.

Den första regeringsformen utfärdades 1634. Men ända sedan mitten av 1300-talet har det funnits skrivna regler för hur Sverige ska styras. Då tillkom Magnus Erikssons landslag Kungabalken.

Parlamentarismen, att regeringen styr med stöd av parlamentet, riksdagen, började användas efter första världskriget. Men den skrevs in i denna grundlag först 1969.

Kungens makt har successivt minskat genom åren. När den nuvarande regeringsformen trädde i kraft 1974 blev kungen utan politisk makt och fick enbart symboliska uppgifter.


Regeringsformen innehåller 15 kapitel.

Under kapitlet "yttrandefrihetsgrundlagen" skriver riksdagen:

I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du vill. Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad du inte får göra, till exempel förtala eller kränka en annan person.

Yttrandefrihetsgrundlagen från 1991 är vår yngsta grundlag och har stora likheter med tryckfrihetsförordningen.

Lagen har vuxit fram i takt med att nya medier har utvecklats. Förmedlas något som kan ses som hets mot folkgrupp eller om det visas filmer med inslag av sexuellt våld kan det räknas som brott mot yttrandefrihetsgrundlagen. Det gäller också om vi skadar staten och samhället genom att publicera något som innebär landsförräderi eller spioneri.

Radio, tv, film och nya medier

Yttrandefrihetsgrundlagen gäller för radio, tv, film, ljud- och bildupptagningar, video och cd-skivor samt webbplatser och bloggar som har ett journalistiskt syfte. Du kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger din webbplats grundlagsskydd om webbplatsen har en ansvarig utgivare. Det innebär att inte bara massmedieföretag kan grundlagsskyddas utan även organisationer och privatpersoner. Utan en ansvarig utgivare gäller vanlig lagstiftning.

Webbplatser som innehåller exempelvis diskussionsforum och gästböcker omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen eftersom de kan ändras av andra än redaktionen. Om varje inlägg godkänns av redaktionen innan det publiceras är det däremot möjligt att få utgivningsbevis.

Ingen censur

Myndigheterna får inte granska det som sänds i radio, i tv eller via annan teknisk upptagning. Undantaget är film på bio som är det enda massmedium som får förhandsgranskas av staten. Statens medieråd sätter fortfarande en åldersgräns för barn och ungdomar.

Jag mår trots allt bra, för jag har som en Guds man Honom på min sida. Den trygghet i livet som man har som frälst förstår man inte om man inte själv har upplevt mötet med Jesus. Som det är uttryckt i 1:a Johannesbrevet 4:18:

I fullkomlig kärlek finns det inte plats för ångest eller rädsla. De drivs undan av kärleken. Om vi fortfarande är rädda och osäkra har vi inte fullt förtroende för den som älskar.

Jag ber därför för ledamöterna i FPAN att man de skall ta tillfället i akt tjäna de kristna värderingarna (som är mina) och fatta ett beslut som vare sig inte skadar mig eller Försvarsmakten som demokratins yttersta försvarare. Ett beslut i Jesus Kristus anda och som följer regeringsformen.

Den 21:e juni vet jag hur det gick och kommer att skriva om det här. Jag inbjuder alternativ media, som megafonerna, att intervjua mig. Journalister från mainstreammedia göre sig icke besvär utan hänvisas till min blogg.

Slutligen, det är inte mainstreammedia som styr Sverige även om de gärna vill tro det, utan lagar och förordningar. Nu har Försvarsmakten chansen att visa att man lever som man lär. Låt oss se om de väljer att göra detta.

Själv vill jag bara börja jobba i Försvarsmakten, eller Försvarshögskolan, igen. Jag är övertygad om att min arbetsgivare sedan 35 år kommer att fatta ett klokt beslut som varken skadar mig eller Försvarsmakten. Min förra arbetsgivare Försvarshögskolan ansåg att jag fick skriva vad jag ville så länge det inte var olagligt. Så rätt de har. Jag är övertygad om att Försvarsmakten förstår detta också.

Land skall med lag byggas (kung Karl XV).

Uppdatering 2017-07-31

Idag har jag blivit formellt delgiven att jag är uppsagd från Försvarsmakten. Resultatet av FPAN beslut blev alltså uppsägning, inte avsked. Givet 6 månaders uppsägningstid har jag alltså 6 månader på mig att hitta ett nytt jobb innan lönen försvinner.

Enligt FPAN fanns det inga sakskäl till uppsägning baserat på skrivningarna om "värdegrund" i anmälan som citeras längst upp i detta inlägg. Dessa anklagelser kunde inte styrkas ansåg FPAN och är därför avskrivna.

Beslutet är ett strikt formellt beslut baserat på domen om misshandel som jag skrivit om tidigare bl.a. här.

Det är alltså strikt domen om misshandel FPAN går på. Kraven på en officer är mycket hårdare än på en polis. Man måste vara helt fläckfri. Det behövs inte som polis.

Man tar alltså inte hänsyn till att jag har ett nytt liv som frälst helnykter nygift kristen nu. Jag har redan betalat skulden till samhället men måste nu betala igen. Jag skrev om detta här.

Men, jag har Jesus och min hustru i ryggen så jag är vid gott mod.

Jag hoppas hitta en arbetsgivare i Sverige eller i Lettland (eller något annat land) som har nytta av en person som jag och med de egenskaper som jag har.

Jag är öppen för det mesta där mina styrkor som analytisk, duktig på att planera, skriva och tala och mycket drivande kan få blomma ut. Jag gör gärna något helt nytt som inte har med försvar att göra.

Mina erfarenheter från Försvarsmakten och Försvarshögskolan (som lärare, kursansvarig, studierektor på avancerad nivå) säger mig att dessa borde vara gångbara även civilt så jag är vid gott mod.

Mina gedigna kunskaper inom kursplanering och kursgenomförande av kurser inom bl.a. cyber- och informationssäkerhetsområdet torde också vara värdefulla för någon arbetsgivare i Sverige eller utomlands.

Från Försvarsmakten har jag 7 års internationellt arbete med drivandet av utveckling av arkitekturramverk för Enterprise Architecture (EA) i ryggen vilket också torde vara intressant för någon arbetsgivare. Länk här, här och här.

Min fru och jag är helt öppna att flytta utomlands då vi bygger ett nytt liv tillsammans förutsättningslöst. Det finns ingen fruktan i vårt liv, bara kärlek.

torsdag 25 maj 2017

Om politikers dolda och falska budskap - Gästinlägg 

Gunnar Malmström återkommer här med ännu ett gästinlägg:

Politikers dolda och falska budskap!
Våldets och terrorns företrädare har under täckmantel av koranen genomfört ytterligare ett dåd som medfört död och förintelse under en konsert för barn och tonåringar i England Manchester.

Politiker och media startar omedelbart samma snyfthistoria, Låt inte våldet segra, med mera, med mera! Samma fullständigt meningslösa fraser basuneras ut!

Media påbörjar ett fullständigt dåraktigt narrspel där våldets förespråkare och terrorhandlingen kommenteras av olika självutnämnda och politiskt tillsatta så kallade experter.

Verkligheten är följande. Våldet och terrorns företrädare har segrat ytterligare en gång!

Terrorn kommer att segra i varje våldsdåd som genomförs i syfte att skada och döda alla som inte tillhör den rätta våldsbejakande uppfattningen!

Politikernas öppna argument inom EU har varit och är att terroristshandlingar inte får vara godtagbara skäl för att stoppa migrationen till Europa.

 Verkligheten är tyvärr den att det finns goda skäl för att förhindra all form av migration av personer från nationer som företräder en våldsbejakande inställning och som totalt åsidosätter demokratiska, humanitära och etniska värderingar och principer.

Efter hand smyger samma facit fram som så många gånger tidigare. Egentligen var det och är det så att de får skylla sig själva de som dog, blev skadade, lemlästade och invalidiserade. Hade de ställt upp och välkomnat våldsbejakande företrädare hade det förmodligen inte blivit något terrordåd.

Nationens medborgare, allmänheten äger rätten till att få full information och inte serveras tillrättalagd politiskt intetsägande svammel och lögner.

Det som krävs är att möta våldsbejakande organisationer och enskilda med nationens samlade våldsmonopol och övriga verktyg som står till en nations förfogande, för att förhindra, begränsa våldets företrädare och därmed upprätthålla demokratin, lag och ordning.

Det kan komma och kommer att krävas skarpa insatser för att upprätthålla nationens oberoende från våldsbejakande och demokratifientliga organisationer och företrädare som migrerat och fått fristad inom de västliga EU nationerna.

Varför denna undfallenhet!?
Svaret är enkelt! Det är genom politikernas beslut, främst inom EU-politikernas men även enskilda nationers totala brist på verklighetsförankring och insikt över de underliggande motiven för våldshandlingar av terror som drabbar Västra Europas EU medlemsländer och kommer att fortsätta och med största sannolikhet öka.

Press och media styrda av politiker undviker kända underliggande fakta över sakläget.
Förmodligen på grund av rädsla för allmänhetens reaktion över politiskt omdöme och tillkortakommande.

Politikers och Medias flathet.
Efter genomförda terroraktioner är informationen över döda och skadade satt till att betraktas som en bisak.

X antal döda XX antal skadade, några allvarligt. Standardfrasen från politiker, press och media.

Försök förstå terrorhandlingens omfattande konsekvenser under och efter konserten i Manchester.

För närvarande förkommer uppgiften 22 döda, varav en åttaårig flicka, 161 skadade.

Verkligheten är tyvärr så hård att denna lilla flicka drabbades direkt och kanske minst, fast hon förlorade livet.

Den unga flickans öde ansågs vara tillräckligt från politisk media i Sverige. I övrigt råder fullständig tystnad över den faktiska situationen.

Situationen är oerhört mycket allvarligare för de individer som överlevde och tvingas överleva.

Sprängladdningar med tillstats av hårda föremål som spik muttrar och annan form av metallföremål och även plast, textilier. Vävnadsdelar, blod, kroppsvätskor, maginnehåll och benflisor från själmordsbombarens kropp sprids med oerhörd kraft och träffar ansikten, ögon, oskyddad hud hårdare i förhållande.

Unga människor kommer att vara blinda, sönderbrända och vanställda för livet. Amputationer kommer att krävas på grund av inträngande föremål som trasat sönder vävnader i stor omfattning. Plastikoperationer kommer att krävas i många fall.

Unga människor kommer att ha förlorat normala reaktioner och känsla för resten av livet kombinerat med grava handikapp.

Försök summera allt lidande och förtvivlan som dessa små stackars överlevande unga människor skall behöva möta när de vaknar upp ur narkosen och efterhand tvingas inse vad som väntar under resten av livet som förändrades genom en terrorists agerande, styrd av personers vanvett och hat som utbildat och tillverkat mordredskapen. Kanske som blind, vanställd, sönderbränd, handikappad, amputerad under olika former och grad, varierande från person till person.

Det finns ytterligare en mycket större grupp unga människor som drabbades av detta blodiga stinkande inferno av död och lemlästning.

De som undkom oskadda fysiskt, men som mentalt är helt utslagna av chock, skräckfyllda och som det kommer att krävas allt från några dagar till år för att återvinna normalt liv och som för resten av livet tvingas bära på minnet av en terrorists agerande och hans uppdragsgivare och medhjälpare.

Försök summera den oerhörda sorg och förtvivlan föräldrar släckt och vänner skall tvingas möta och genomlida under resten av livet.

Att vårda och trösta unga människors förtvivlan, handikapp, smärta och sorg.

Det är det som det handlar om, inte X antal döda och X antal skadade, några allvarligt!

Till er alla, försök att förstå vad det handlar om. Politiker, Public-service, press och media gör allt som står i deras makt att för att förhindra att verkligheten förmedlas i osminkad form och tillrättaläggelse.

Demokratin är hotad och mest allvarligt är, hur nationernas medborgare skall kunna ta ställning till nationens val av företrädare om sanningen och verkligheten konsekvent förringas, förtigs och tillrättaläggs genom nationens politikers och medias agerande är demokratin i stort förlorad.

Ett antal nationer är på väg att avskaffa demokratins grundprinciper genom politikers och medias flathet.

Ytterligare en seger för våldsbejakande individer och dess uppdragsgivare är nära att förverkligas!

måndag 22 maj 2017

Om den torkande och krympande våta filten - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Gubbar Malmström. Över till Gunnar:

Den våta filten torkar och krymper!

En brytningstid kommer närmare och närmare, sanningen och verkligheten kan inte döljas under den våta filten längre.

Dö gängets företrädare närmar sig den fullständiga kollapsen över för sanningen och verkligheten.

Ett fullständigt desperat skådespel har påbörjats och kommer att fortsätta fram till valet 2018.

DÖ-gängets partiföreträdare och hantlangare har redan våren 2017 i ren desperation startat olika kampanjer för diverse politiskt möjliga block i syfte att fortsätta dölja verkligheten över eget agerande under såväl Reinfeldts perioden som nuvarande Löfven perioden.

Statens och kommunernas ekonomi står i total konflikt med varandra. Statens och kommunernas ekonomiska underskott och obalanser skjuter i höjden.

De misshälligheter som råder i dag är ett intet mot vad som komma skall. Åren 2018-2020 kommer i kalla siffror visa vad det handlar om.

Migrationshaveriet är ett faktum och har så varit på alla områden redan från första stund på grund av feldisponeringar och brist på verklighetsförankring tillsammans med politiskt flum från samtliga partier inom 7-partiklanen.

Det är på sin plats att förtydliga att migrationsverket styrts av politiska förtecken och inte getts möjligheten att självt bedöma.

Att migrationen har havererat totalt, förklaras enligt följande. Migrationsverket tillsätter förordnade Mikael Ribbenvik som ny generaldirektör för migrationsverket efter Anders Danielsson.

Migrationsverket har i dag ca 8000 tusen anställda, inom några år kommer huvuddelen av de anställda att vara uppsagda och arbetslösa.

 Med andra ord ingen politiker är intresserad av att tillträda en guldkantad generaldirektörs tjänst inom migrationsverket.

Annat var det för några år sedan, då var kampen politiskt benhård över att få ståta som generaldirektör över migrationsverket.

Två statsministrar med hantlangare som fullständigt bortom allt förnuft fortsatt rasera hela Sverige på dårskapens altare, under parollen Sverige skall vara en humanitär stormakt har förbytts i fullständigt kaos.

Ekonomiska och sociala utvärderingar från såväl regeringskanslierna och statistiska centralbyråer och oberoende forskargrupper med högt förtroende ger en oerhört negativ bild över det totala migrationshaveriet vars konsekvenser ses i alla samhällets sociala system.

Konsekvenserna av missgreppen och politisk ideologisk dårskap kommer att påverka svensk ekonomi och sociala system under kommande generationer.

Verkligheten ser ut enligt följande. I princip samtliga migranter över 40 år som kom till Sverige under balkankriget har inte kommit in på svensk arbetsmarknad.

Konsekvensen är att samtliga tvingas leva ett lågpresterande liv och därmed enbart var och kommer att vara tärande på samtliga sociala system under hela sin livstid i Sverige, beräknad livstid i Sverige för denna grupp av personer är 30-40 år.

De migranter som kommit till Sverige från 2006 och fram till 2017 har en om möjligt än sämre framtid att vänta.

Huvuddelen kommer aldrig att komma in på svensk arbetsmarknad på grund av för dåliga kunskaper.

Medelsnittutbildningen för migranter från Afghanistan är 1,7-2 år. Migranter från Somalia, Eritrea, Nigeria plus ett antal andra Nordafrikanska länder visar en något bättre bild utbildningsnivå, 2,5-3 år.

Migranter från Iran, Syrien och Irak har en betydligt bättre utbildningsbakgrund varierande från 5 9 år grundläggande utbildning. Ytterst få har högskola, universitets eller specialistutbildning.

Sverige är ett av världens högteknologiska land. För att kunna anpassas till en arbetsplats i Sverige krävs i princip 11-13 års utbildning varav de sista 3-4 åren är specialiserad yrkesutbildning och som grund krävs språkkunskaper i svenska och engelska på högstadienivå.

Sammantaget är bilden ytterst dyster, huvuddelen av migranterna kommer att leva hela sina liv som lågpresterande individer under ett spann av 50 till 70 års livslängd i Sverige.

Inom nämnda grupper som i de flesta fallen är i fertil ålder kommer väsentliga mängder av barn att tvingas växa upp i ytterst torftiga miljöer.

Våld och kriminalitet kommer att vara ett inslag i livsmiljön inom grupperna. Kombinerat med konflikter mellan olika etniska gruppers livsuppfattningar fördelat mellan stammar och klaner.

Ett av de ytterst allvarliga problemen är ökande motsättningar mellan etniska svenskars livsförutsättningar och migranter från MENA-länderna.

De samlade ekonomiska och sociala konsekvenserna är ogreppbara.

Sveriges sociala system kommer inte att klara av det oerhörda tryck som migrationen efterlämnar under många kommande generationer.

Verkligheten börjar tränga ut under den våta filten som torkar och krymper för varje dag som går. Det finns inte längre några unkna fuktiga politiska lögner att hälla över filten för att hindra sanningen att komma alla till dels.

Ett antal politiker och mediaföreträdare har redan insett vad som komma skall och har blivit så kallade roddare.

De ror i vild förtvivlan för att komma över på den andra sidan på samma sätt som skedde efter andra världskriget när hela det svenska politiska garnityret av partier på heder och samvete förnekade all kännedom om och samhörighet med Nazister och brunskjortor.

Kvar står sanningen om det stora J som stämplades i judiska pass på inrådan av svenska myndigheter, framstående i denna hantering står Centerpartiets Ledning (f.d. bondeförbundet) och socialdemokraterna, Högerpartiet och folkpartiet.

Det är med andra ord oerhört illa ställt med konsekvensen inom svensk politik än idag.

Det enda som 7-partiklanen är konsekventa med är lögnerna över egen tillvaro såväl då som i nutid.

Det är en god början att ta del av Torgny Segerstedts kamp inom Göteborgs Handels och sjöfartstidning över demokratins grundvärde.

I princip var samtliga då existerande politiska partier av den åsikten att tidningen borde förbjudas och läggas ned främst stod Centerpartiets företrädare.

För bondeförbundet gällde Nazismen som den överbryggande garanten för framtiden och att samtliga judar borde utrotas.

Det kan mot ovanstående bakgrund finnas en viss förklaring till varför Rasist, brunskjorter och nazistkorten kommer upp från de partier som känner sig mest nedskitna av historiens vingslag.

Uppenbarligen har judekorten in stoppats ned i historiens mörka arkiv.

Antisemitismen och Israels förintelse står uppenbarligen fortfarande kvar på önskelistan inom 7-partiklanen.

För ett antal månader sedan påbörjades insamling av underlag till den våta filten som torkar och krymper och som presenterades på FB för några dagar sedan.

Den våta filten har krackelerat under de sista dagarna av den underliggande sörjan av lögner och politiska floskler.

Jag anade inte då och knappast för en vecka sedan den fullständigt dramatiska omsvängning som nu är på väg att förmodligen smula sönder Dö-gänget, PK-klanen, 7-partiklanen och den tvivelaktiga Medi-maffian.

Därutöver finns en liten grupp (exklusiva och oantastbara)enligt eget förmenande, mediokra artister som likt asätare och med självgod inställning fullständigt ställt sig till förfogande för press Media och public service.

Hur stor den personliga politiska övertygelsen är över eget agerande är minst sagt tveksamt, i ett antal fall lyser mammons ansikte igenom. En del bör kanske undantas på grund av bristande insikt över eget tillkortakommande.

Den  övergripande kvarvarande delen av svensk public service är radio och Tv.
Hur länge till kommer ledningen för publik service att kunna hålla ut mot den anstormning som ökar dag för dag.

Lögnaktiga heliga floskler av publik service från politiskt tillsatta lakejer faller som käglor för det framrusande klotet sanningen och verkligheten.

Delar av Public service och Media har uppenbarligen förstått och befinner sig på samma roddares väg som 7partiklanens politiker och samlade anhang.

De som kanske inte är införstådda med roddares väg, är ett omdöme som myntades av Göteborgs Handels och sjöfartstidning under och efter andra världskriget av ansvarig utgivare Torgny Segerstedt.

Räddares väg är synonymt med alla medlöpare till Nazismen och antisemitismen som med alla till buds medel försökte komma från eget engagemang och inställning för nazismens och antisemitismens härlighet som medförde miljoner människors död, förnedring och en värld i spillror.

Lägg speciellt märke till att såväl fysiskt och psykiskt våld, förnedring och ringaktning över för den egna nationens medborgare ingick i det bakom liggande agerandet för att underkuva och förhindra all opposition mot galenskapens lakejer, tillsatta av politiker och självutnämnda.

För Sveriges del är nödens och förstörelsens tidevarv av Europa extra känsligt.
Sverige var det enda Europeiska land som uppehöll fulla diplomatiska och handelsförbindelser med Nazismens antisemitisms härjande i Europa.

Samtliga svenska dåvarande och nuvarande politiska partier till trots för namnbyte och diverse annat trixande för att undvika verklighetens och sanningens sökarljus över partiernas agerande i dåtid och i nutid agerar på samma sätt.

Det parti som stod till största del utanför det politiska agerandet var kommunistiska partiet, men valet av Lenin och Stalin ger inte några högre poäng på anständighetens smala väg.

Att med så hårda ord som jag valt att sätta på politiker och Media sammantaget och ett antal artister tre sig förmodligen för ett antal personer som väl hårt. En enkel förklaring finns.

Varje individ som medvetet blundar över massmord, enskilda mord, etnisk rensning, tortyr, ödeläggelse, förstörelse och oändligt mycket mer och därutöver medvetet undanhåller sanningen, undergräver den egna nationens medborgares rätt till saklig information och som mer eller mindre öppet bedriver samhällsomstörtande verksamhet för att genomföra en inriktning av samhället som totalt strider mot nationens medborgares inställning och framtid är i samtliga avseenden inne på samma agerande som hantlangare till Nazismens och antisemitismens företrädare.

För att citera en närliggande Nordisk nations företrädare. Anständigheten och moralen lyser med sin totala frånvaro.  Nationen kommer aldrig att glömma och förlåta. Agerandet är så uselt att glömma och förlåta är omöjligt i sanningens namn.

onsdag 17 maj 2017

Om när feministerna blev "hen" - Gästinlägg

Karin är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Över till Karin:

Hur FEMINISTERNA blev HEN!

Att Sverige under en period var vad vi idag kallar "könssegregerade" med olika ansvarsområden för män och kvinnor har en lång historisk förklaring.

Men denna "könssegregation" har inte alltid funnits i det Svenska Samhället.

Vi får gå ändå tillbaka till "grottmänniskorna" eller till Djurens värld. Då mannen jagade och skaffade mat, medan kvinnan såg till hemmet.

Det har helt enkelt förr handlat om människans överlevnad. Kvinnornas utsatta situation, de perioder då de väntade barn eller hade småbarn.

Allt eftersom människan blev "civiliserade" strukturerades ansvarsområdena och makten upp mellan kvinnor och män.

Så länge som människan levde i ett "jordbrukssamhälle" som var makten och ansvaret delat ganska lika inom familjerna. Män och kvinnor arbetade sida vid sida inom "jordbrukssamhället" för att överleva.

Historiebeskrivningarna vi läst om handlade mest om Kungar, Adel och deras liv och familjesituationer.

Inte om hur "den vanliga människans" makt och ansvarsfördelning mellan könen inom familjen var.

Oftast var det KVINNAN i familjen som hade den totala makten i hemmet! Hon som såg till att det fanns mat på bordet och att barnen inte for illa. Hon som sa till mannen då det behövdes fylla på förråden hemma.

Den politiska makten fanns hos "överhögheten" och berörde inte "den vanliga medborgaren".

Det var hos "överhögheten" som skillnaderna mellan könen märktes mest. Kvinnor inom Kungafamiljer fick till exempel stå tillbaka då det gällde att ärva tronen och kvinnor fick inte bli "familjeöverhuvud" för en Adelssläkt.

En "könsskillnad" som inte fanns hos "allmoge" på samma sätt.

Det var "överhögheten" som bestämde att det var männen som skulle gå ut i krig och inte kvinnorna.

Det var "överhögheten" som bestämde att Kvinnor inte skulle ha rösträtt osv.

När befolkningen gick från "naturahushållning" till "planhushållning" och att köpa det de behövde i hemmet, var det helt plötsligt männen som höll i hushållsekonomin. Ett område som förr varit kvinnornas.

Även om många kvinnor var tvingade att arbeta utanför hemmet för att försörja familjen, hade kvinnorna inget att säga till om ute i samhället.

Kvinnornas tidigare makt och ansvarsområden försvann mer och mer och det blev en period i vår historia då männen fick den offentliga makten över kvinnan.

******************
Sedan har kvinnors ansvarsområden och makt under alla år varit olika från land till land. Men ska försöka hålla mig till det Svenska samhället.

*******************
Här börjar den verkliga "KVINNOKAMPEN" om att återfå den jämlikhet de tidigare blivit berövad av "makteliten".

Denna "kvinnokamp" påbörjades ungefär samtidigt som "folkets" kamp mot att all makt fanns hos några få grupper i samhället.

Tidigare var det "Adel, Präster, Borgare och Bönder" som hade makten i samhället. Det vill säga de som hade pengar och ägde både marken och hade den ekonomiska makten. Och som stiftade lagarna i Sverige.

*********************

Kvinnokamp under 150 år

Från myndighetslagen till rösträtt, fri abort och jämställdhet – vägen till kvinnors lika rätt har varit lång. Följ med på en rättviseresa från 1800-talets mitt fram till i dag.

Det var under 1800-talets mitt som något hände i världen. Kvinnor började organisera sig för sina rättigheter. Sedan dess har kvinnorörelser i olika former utmanat, ifrågasatt och kämpat.

Här får du några milstolpar i Sveriges kvinnors historia.

1858 
Debatten har pågått sedan 1809, men nu beslutar riksdagen att en ogift kvinna som fyllt 25 år får bli myndigförklarad om hon anmäler det till domstolen. Kvinnan behöver dock tillstånd från målsman.

Stridande för lagen var bland andra författaren Fredrika Bremer. Hon ses i dag som en pionjär för den svenska kvinnorörelsen och för kvinnors rätt att bli myndiga.

Hennes socialrealistiska bok Hertha från 1856 ger uttryck för det och ska ha spelat stor roll för att lagen antogs.

1864 
Mannen förlorar sin lagliga rätt att slå sin hustru, något som kallas hustruaga. Många män, framför allt de liberala, utnyttjar aldrig den rätten då den anses förnedrande, men nu blir det olagligt.

1873
Kvinnor får rätt att studera på universitet och ta akademisk examen. Men de får ännu inte ta någon teologisk eller högre juridisk examen.

Det här året bildas också Sveriges första kvinnosaksförening, Föreningen för gift kvinnas äganderätt, av feministerna Anna Hierta-Retzius och Ellen Anckarsvärd. Föreningen ifrågasätter bland annat mannens makt över sin hustru både kroppsligt och ekonomiskt.

Föreningen bidrar till 1874 års lag för gifta kvinnors rätt att själva ha hand om sin arbetsinkomst. 1895 går föreningen samman med Fredrika Bremer-förbundet som startades 1884 i syfte att påverka det samhälle som inte ger kvinnor möjligheter till utbildning, samhällsinflytande eller egen försörjning.

Förbundet existerar än i dag och är därför en av Sveriges äldsta kvinnoorganisationer.

1919 
Den kvinnliga rösträtten röstas nu fram i Sverige efter hela tolv års utredning. Pådrivande för kvinnors rösträtt är bland annat Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), som bildats 1902 och är en förening som har stöd både från höger och vänster.

Socialdemokraten Signe Bergman och högerorienterade Lydia Wahlström är de ledande inom organisationen. LKPR självupphör 1921.

1921 
Nu hålls det första valet där kvinnor får rösta. Fem kvinnor tar också plats i riksdagen. Det är liberalen Elisabeth Tamm, socialdemokraterna Agda Östlund och Nelly Thüring samt Bertha Wellin från Lantmanna- och borgarepartiet i andra kammaren samt Kerstin Hesselgren i första.

Men få kvinnor röstar i valet och kvinnorna i riksdagen får inte delta i arbetet på samma villkor som män. De får jobba hårdare och enbart ägna sig åt så kallade kvinnofrågor, som inte anses viktiga. Kvinnornas strategi blir därför att samarbeta över partigränserna för att få genomslag för sina förslag.

1935 
Alva Myrdals bok Stadsbarn kommer ut och blir Sveriges största skrift om barnomsorg. Alva Myrdal vill modernisera barnomsorgen och att kvinnor ska få delta i arbetslivet på samma villkor som män.

Under senare delen av 30-talet sker en kraftig utveckling av barnomsorgen. Abortlagstiftningen är sträng och det är olagligt att upplysa om preventivmedel.

Kvinnor är rädda för att bli gravida och för att behöva utföra illegal abort. Elise Ottesen-Jensen, grundare av Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, reser hela Sverige runt för att föreläsa om hur kvinnor skyddar sig mot graviditet.

Främst vänder hon sig till arbetarklassen och strider för fri abort, avskaffandet av preventivlagarna och för homosexuellas rättigheter.

Det hon gör är olagligt och flera gånger riskerar hon fängelse, men hon får gehör för sitt arbete. 1938 tillåts preventivmedel men får bara säljas i affärer för sjukvårdsartiklar.

1939 
Kvinnor kan nu inte längre bli avskedade på grund av graviditet, föräldraskap eller giftermål om de jobbar inom statlig tjänst.

1965 
Kvinnokampen har legat i stiltje sedan andra världskriget. Nu börjar den åter resa sig. Först nu kriminaliseras våldtäkt inom äktenskapet.

Samma år gör P-pillret sitt intåg på den svenska marknaden. P-pillret ses som en frihetsrevolution för kvinnor då de får möjlighet att själva ta kontroll över sin kropp och reproduktionen.

1968 
Grupp 8 bildas av Barbro Backberger, Birgitta Bolinder, Gunnel Granlid, Birgitta Svanberg, Greta Sörlin, Ulla Torpe, Iréne Matthis och Louise Waldén. De kämpar för kortare arbetsdag, utbyggd barnomsorg, fri abort och rätt till smärtlindring vid förlossning.

1971 
börjar Grupp 8 återuppväcka Internationella kvinnodagen. Grupp 8 ses som en symbol för 70-talets kvinnorörelse.

1975 
Den nya Abortlagen börjar gälla. Från och med nu får kvinnan göra fri abort fram till den 18:e graviditetsveckan, det vill säga hon behöver inte ha särskilda medicinska skäl för att göra abort.

1980
Sveriges första jämställdhetslag börjar gälla, vilket innebär att män och kvinnor får samma villkor i samhällslivet. Det gäller lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Lagen är könsneutral men syftar främst till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet.

1999
Sverige inför som första land i världen Sexköpslagen, vilken innebär att man kriminaliserar köp av sexuella tjänster, men inte försäljning.

Främst kvinnor är offer för prostitution men lagen är könsneutral.

Källor: Barnomsorgsguiden, Wikipedia, Jämställ.nu, Göteborgs universitet, Umeå universitet

http://www.minnenasjournal.nu/kvinnokamp-under-150-ar/

************************

Här går vi tillbaka till 1970-talets Kvinnorörelse!

En "kvinnorörelse" som tagit över "kvinnokampen" och blivit en "feministrörelse" på vänsterkanten som börjat ge "alla män" skulden för ojämlikheterna i Svenska samhället.

Idag kämpar inte "feministerna" för kvinnor, utan har blivit ännu en av "kulturmarxismens" förespråkare.

Då jämlikhet till och med är inskriven i lagen, har "feministerna" helt plötsligt ändrat inriktning.

Det blev en "Klasskamp" mot männen. För nu hade socialdemokratin haft makten så många år att de själva var "makteliten".

Istället för att samarbetar med männen så startade de en kamp för att ge kvinnor makt över hela samhället baserat på KÖNSTILLHÖRIGHET istället för på "lika villkor" baserat på KOMPETENS och KUNSKAP.

Istället för att dessa "kvinnosakskvinnor" anpassade sig till samhället, ansåg de att "samhället" skulle anpassa sig till kvinnorna.

"Feminister" som vill ha samma "rättigheter" som männen, men inte samma ansvar.

De började kämpa för att ett "patriarkaliskt samhälle" helt plötsligt skulle vara ett "matriarkaliskt samhälle".

Dessa "feminister" var och är inte ute efter "jämlikhet" utan de vill ha hela makten i Sverige. Att Sverige skulle bli "feministiskt" långt ut på vänsterkanten.

De anser att även om kvinnorna nu hade fått rätt att studera och arbeta på lika villkor, så gick det för sakta. De ville in i "maktens korridorer" fortare och anser att de blivit "diskriminerade" på grund av sitt kön.

Eftersom de fått igenom de flesta "jämställdhetsfrågor" i samhället utvidgade feministerna sin kamp till att gälla alla grupper som de anser vara "diskriminerade".

Idag så kämpar dessa "feminister" för KVOTERING, inte bara efter kön, utan efter religiös tillhörighet, sexuell läggning, hudfärg eller andra grupper som "feministerna" anser vara "diskriminerade".

Denna "kvotering" har gjort att kompetensen inom många områden har sjunkit katastrofalt.

***************

Det är INTE "allas lika värde" att någon person ska få ett arbete eller en maktposition på grund av vem den personen är eller hur personen ser ut.

Istället borde det vara vilka KVALIFIKATIONER den person har som bestämmer vem som får jobbet.

OAVSETT KÖN, SEXUELL LÄGGNING, HUDFÄRG; RELIGION eller URSPRUNGSLAND.

Mer av Karin hittar du här.

måndag 15 maj 2017

Om skulder som betalats 

Så är då skulden till samhället betald. Helgen som var betalade jag hela mitt straff, 50 timmars samhällstjänst, genom att vara funktionär vid ett cykellopp i Uppsala.

En mestadels (det var stundtals kallt) mycket trevlig upplevelse med många trevliga möten med människor. Jag kan faktiskt tänka mig att ställa upp på frivilligt nästa år också trots att jag inte heller då får betalt som frivillig. Här är jag klädd i funktionärsväst.


Mitt s.k. brott skrev jag om här och jag anser fortfarande att jag är oskyldigt dömd.

De monetära skulderna är också betalda. 5922:- till x:et fick hon direkt överfört, trots att hon valde att behålla den systemkamera som jag betraktade som "omfördelning inom familjen" och som jag bad henne returnera, som är värd minst lika mycket, och som hon ändå valde att behålla.

Jag bryr mig inte om detta. Materiella ting och pengar betyder inget. Hon får leva med detta beslut liksom hon får leva med de lögner som hon uttryckte i rätten. För mig var allt som hände en välsignelse och jag har förlåtit henne inför Gud och nu också tagit mitt straff som jag som sagt inte upplevde som ett straff.

Att allt som hände efter 2016-07-02 var en serie välsignelser förstod jag inte förrän nu.

Jag kom ur ett destruktivt förhållande med en kvinna med en psykisk diagnos som inte var lätt att hantera. Det var den första välsignelsen trots att när det hände kändes tvärtom. Men idag, med distans, är jag bara tacksam.

De största välsignelsen som kom ut av allt detta var mitt möte med Jesus och allt som följde därutav.

Jag skrev om detta här. Jesus förde mig också samman med min blivande hustru som också totalt förändrade mitt liv till det bättre.

Jag förstår idag vad kärlek är och att mitt tidigare förhållande inte handlade om kärlek, utan om annat.

Strulet på jobbet som jag skrev om här kommer att lösa sig, det är jag övertygad om. Jag har förtroende för min arbetsgivare Försvarsmakten och har Jesus bakom ryggen.

Media fortsätter att kontakta mig. Har fått två samtal från den vedervärdiga tidningen DN med sin "agendasättande journalistik" nyligen och jag vet inte vad dessa amöbor till "journalister" håller på med då jag vägrar prata med dem.

Jag vet förstås vad deras avsikt är, att skrämma mig till tystnad, smutskasta mig och försöka få mig arbetslös men det kommer de aldrig lyckas med då all min fruktan för vad människor kan göra lämnade mig i samma ögonblick som Helige Ande kom in i mig.

Jag är idag iklädd Guds rustning och de kommer inte åt mig. I denna rustning ingår sanningens bälte och det tar jag aldrig av mig, liksom inget annat heller.


De kan skriva vad de vill, jag har både talets gåva och förmåga att skriva, så jag kommer att bemöta alla lögner som de kan tänkas skriva jag gjort tidigare här på min blogg eller i alternativ media som når fler läsare.

Så till alla agendasättande journalister på DN och i all annan hatmedia, stick och brinn där ni hör hemma.

Så när något händer i ditt liv som ser ut och känns som en katastrof när du är mitt uppe i det så kan det sluta med en eller flera välsignelser i slutändan. Allt beror på hur man själv hanterar det och vilka val man gör.

Jag gjorde de rätta valen och fattade de rätta besluten, därför är jag idag lycklig och fri från allt gammalt skit i mitt liv. Det är bara jobbsituationen kvar, men som sagt, jag vet att också det kommer att lösa sig till det bästa.

Jag är fri att bygga ett nytt liv med min älskade blivande hustru. När vi gifter oss så är det ett bröllop mellan tre. Den tredje är Jesus vars närvaro i vår relation kommer att befästas i vigselringens utseende.

Life is good even though the world is evil.måndag 8 maj 2017

Om politisk indoktrinering i den svenska skolan - Gästinlägg

En person som heter Hanna Nilsson gör ett gästinlägg om politisk indoktrinering i den svenska skolan. Över till Hanna:

Bilden nedan föreställer ett riktigt så kallat nationellt prov i samhällskunskap, för årskurs 9.

Provet är från i år. Det läckte i samband med att någon elev fotograferade det. Frågorna är transkriberade nedan. Äktheten har verifierats med elever som själva gjorde provet och minns frågorna.

Jag saknar helt ord!

Detta är indoktrinering med inkorrekt fakta.

Alla vuxna som ser frågorna inser naturligtvis att de mest politiskt korrekta svaren är de som måste anges för att få rätt. Har man fel åsikt får man alltså fel på provet!

 Men frukta inte, även om din politiskt korrekta radar är lite rostig... Eftersom det bara är två (2) svarsalternativ så har du ändå 50% chans att få rätt - genom en enkel gissning!

Frågorna är på imbecill-nivå i svårighetsgrad. De efterfrågar ingen riktig fakta eller kunskap som eleverna har studerat in under läsåret.

Rimligen borde ämnet samhällskunskap handla om hur samhället fungerar. Hur riket styrs. Hur kommuner är organiserade. Varför saker sköts som de gör.

Så minns nog vi vuxna det ämnet. Men idag är det uppenbarligen mest indoktrinering för det mångkulturella samhället och politiskt korrekta värderingar.

Enkla kontrollfrågor där det bara gäller att bevisa att man kan "tänka rätt". Storebror i 1984 hade diggat de där frågorna. Riktig kunskap om samhället är ändå bara farlig!

Eleverna är 15 år gamla och får de frågor där man väljer mellan "Stämmer" och "Stämmer inte"!

I normala länder har man 5 svarsalternativ på "multiple choice" frågor. Detta för att minska att chansen att eleven kan göra vilda gissningar och vinna poäng på det sättet. Men inte i Sverige.

Till och med tipspromenader har 3 svarsalternativ! Kändes fem val för tuffa?

Skolresultaten kanske skulle bli för dåliga om inte alla ges 50% chans att gissa rätt på alla frågor! Gud hjälpe vårt land....

Vad värre är - Provet visar att man kan få godkänt i ämnet Samhällskunskap bara genom att vara en duktig pojke eller flicka som kan identifiera det politiskt korrekta svarsalternativet beträffande flyktingar. Och frågorna? De är skrattretande i sin propagandistiska dumhet!

För den som inte ser vad det står, här är transkriberingen:

•"Många flyr för att det är krig i hemlandet." (PK svar = Stämmer. Riktigt svar - förbättrade ekonomiska möjligheten är enda anledningen att "fly" till Europa. Riktiga flyktingar flyr till närliggande område och stannar där tills det är tryggt att flytta hem. Ekonomiska migranter passar på att uppgradera till en bättre världsdel.)

•"Den främsta orsaken till migration är att människor vill sprida sin religion" (PK svar = Stämmer ej. Och dessutom kära elev, så är islam fredens religion så det är bara trevligt om den religionen sprids! )

•"Majoriteten av de som flyr, flyr till ett närliggande land". (Svar=Stämmer. Detta är fakta. Men frågan är med på provet för visa eleven att alla minsann inte kommer till Europa. Så ingen behöver tro att det är något fel! De flesta kommer ju inte ens till oss... Bara sisådär fem miljoner på 10 år. Ett helt nytt europeiskt land.)

•"Många människor flyttar till ett annat land för att få ett bättre liv".(Svar = Stämmer. Antar att det numera är okej att svara ett ärligt "ja" på den frågan i stället för att låtsas att alla flyktingar var personligen förföljda? Eller är det naivt av mig att tro det? Det rätta svaret kanske är "Stämmer ej".... För de har "flytt för sina liv".... Osäker vad som är godkänt på den frågan :D )

•"De flesta flyr för att leva på bidrag och slippa arbeta". (PK svar = "Stämmer inte". Bra re-inforcement för barnet att lära sig att detta är "rätt" svar som ger bra betyg. Propaganda jackpot. I Nordkorea hade frågan lytt "Är Nordkorea det bästa landet för en arbetare att leva i?" När eleverna svarat "Stämmer" ett antal gånger på en sån fråga så sitter det "rätta" svaret som berget sen! )

•"Svårigheter att leva som öppet homosexuell i hemlandet kan vara en anledning till att människor flyr". (PK svar = Stämmer. Vi får ju inte glömma de kära homosexuella som alltid finns med oss i Sverige... Självklart är de oskyldiga offer och självklart är de legitima flyktingar... Fattas bara! Ju mer vi får i Sverige, desto härligare... Med den här frågan kan man även kontrollera att eleven tänker rätt om homosexuella.)

•"En vanlig orsak till migration är att man vill bygga upp terrorceller i världen". (PK svar = Stämmer ej. Visserligen är det en ibland förekommande anledning, som vi vet. Men avsikten med frågan är att eleven får inbankat i skallen att detta är mycket ovanligt. Följaktligen kan vi lugnt fortsätta ta emot flyktingar. För det är inte alls vanligt att de sysslar med terror.)

•"Människor som får flyktingstatus under FNs Flyktingkonvention ska få uppehållstillstånd i Sverige". (Svar = Stämmer. Vi följer ju bara FNs flyktingkonvention, kära elever! Vi har inget val i alla fall. I själva verket kan man tolka FNs flyktingkonvention precis som man vill. Alla länder har skrivit på. En del tar inte emot några flyktingar alls.)

•"Många flyr för att kunna utveckla sin kriminella verksamhet"- (PK svar = Stämmer ej. Flyktingar har ju "flytt för sina liv". Självklart är de inte brottsliga...)

Sammanfattning: En kunskapsskola har förvandlat till politisk indoktrineringskurs där man kan få 50% rätt baserat på rena gissningar. Eller alla rätt på provet om man kan räkna ut vilka svar som är politiskt korrekta.

Samt ange dessa svar vare sig man egentligen tror att de stämmer eller inte. Som vi vuxna vet, så är det så att om man säger en sak tillräckligt många gånger utan att själv tro på det, så blir det till slut ändå en slags sanning för en själv. Så fungerar denna raffinerade propaganda. Kejsarens nya kläder är jättefina!

söndag 7 maj 2017

Om extremism och försvar av Sverige

Jag skrev här om min absurda situation där jag som "hög officer" (medias namn) sitter på ett kontor utan arbetsuppgifter. Jag har en känsla av att de grundlösa anklagelserna mot mig att jag har alkoholproblem bara är ett svepskäl, och att MUST som fattar alla beslut om min säkerhetsklassning i själva verket misstänker att jag är "högerextremist".

Det förvånar mig inte då man i detta land stämplas som antingen högerextremist, fascist, antisemit, nazist eller något annat ut den socialdemokratiska ontologin om man kritiserar förd politik och att samhället faller sönder.

Sanningen om mig är en helt annan så klart. Jag är inte högerextremist utan en frälst kristen nationalist med globala tankar som jag förklarade i mitt förra inlägg. Det innebär alltså att mina åsikter handlar om att stå upp för följande:
 • Att värna rättvisa och ansvar för kommande generationer över hela världen, är att stå för något globalt.
 • Att ställa upp för tanken, att de sämre lottade ska få hjälp, utan för den skull att åsidosätta respekten för människan oavsett var de människorna befinner sig här på vår jord, är att värna globala tankar.
 • Att oegennyttigt ifrågasätta staters suspekta handlingar, mot svagare nationer, är att värna den globala tanken.
 • Att värna människans rätt till eget liv, var helst de har sin bostad, är att värna det globala.
 • Att hjälpa så att utsatta människor får möjlighet att stanna kvar i sin hemmiljö, är att värna den globala tanken.
 • Att påtala brott mot de mänskliga rättigheterna, varhelst de sker, är att värna den globala tanken.
 • Att aktivt stödja motståndet mot våld, terror, människofördrivning, krig och total förstörelse av en nation, är att värna den globala tanken.
 • Att värna barn över hela världen, så att de har en trygg uppväxt, är att tänka globalt.
 • Att öppet påtala den grymma behandling barn och kvinnor utsätts för över hela världen, är att värna oss alla globalt.
 • Att arbeta för folket är att visa på ett stort globalt ansvarstagande.
 • Att värna den globala tanken, är att stödja fakta. Inte att irra kring med uppgifter som fabricerats.
Läs denna artikel av Dave Carter med titeln "Anti-Zionism is NOT anti-Semitic …." som ger perspektiv på debatten om zionism.

Citat från denna artikel:

The lie that anti-Zionism is the same as anti-Semitism is being pushed by governments and on University campuses,  and to repeat, it’s a lie. 

Not only is this lie designed to limit freedom of speech, it is intended to prevent legitimate criticism and reasonable questioning of Israel’s policies and actions. 

That there are some anti-Zionists who are also anti-Semitic seems very likely: but if it is wrong to tar all Jews with the same brush – and it is – it is disingenuous and deceitful to claim that anti-Zionism is anti-Semitic. 

Large numbers of Jews worldwide are deeply unhappy with what is being done and said in their name. Large numbers who care deeply for Jews and Judaism worry that Israel’s oppressive actions make them more vulnerable.

Höger och vänsterskalan i politiken är stendöd som jag skrev i mitt förra inlägg och jag har idag helt tröttnat på svensk politik och tror inte längre att något kan förändras genom politik då det hela har gått för långt vad gäller korruptionen i svenska partier. Rasismfobin och politisk korrekthet har gjort Sverige till ett mycket sjukt land som faller sönder. Läs Jan Tullbergs analys av rasismfobi här.

Läs Julia Caesars söndagskrönika från december 2016 med titeln "Hur eliten förstörde Sverige" här och reflektera över den. Får vi någon gång höra den bön om förlåtelse som finns i slutet av artikeln från någon politiker i ledande ställning? Läs denna artikel som kodar av FN Agenda 2030 och förklarar vad den egentligen innebär.

Är Sverige en stat i statsförfall? Jag skrev min analys om detta här. Läs också denna insändare i avpixlat som handlar om huruvida Sverige är en "failed state".

Att det bara är jag som bekymrar mig över denna utveckling, och inte MUST som det verkar, är enligt min uppfattning anmärkningsvärt. Istället kanske de anser att det är jag som är problemet? I så fall, vad är problemet med mig som bara vill försvara Sverige och tror på regeringsformen?

Är det jag som jobbar med att informera folket och delge mina analyser, då media vägrar, som är problemet då media istället för att granska makten granskar sådana som mig och försöker få oss uppsagda och arbetslösa?

Kanske är jag en konservativ dinosaurie, en relik, i officerskåren och kanske den ende som vågar höja rösten om detta i officerskollektivet? Kanske är jag den ende som minns innebörden av soldateden? Att alltid försvara Sverige, demokratin och vårt folk oavsett personlig risk.

Professor Jordan B Peterson håller här ett fantastiskt tal. Lyssna på det!

 “One way of conceptualizing yourself is that you’re one speck of dust among 7 billion. And when you conceptualize yourself that way, you might think, well what difference does it make what i say or do?” And that’s actually quite convenient for you because if it doesn’t matter what you say or do then you don’t have any responsibility and you can do whatever you want. 

The price you pay for that is a bit of nihilism but if you don’t have to shoulder any responsibility that’s a small price to pay. Another – that’s the underground motivation for nihilism.

The other way of looking at it – and this is actually the accurate way of looking at it – is that you’re in a network – you’re a node in a network, so, you can do a little arithmetic very rapidly and just figure out how powerful you are. 

You know a thousand people. You’re gonna know more than that over the course of your life, but let’s say a thousand for the sake of argument for now. They know a thousand people. That means that you’re one person away from a million people and two persons away from a billion people. And you’re the centre of that network. And now the way networks work is that information propagates in a network manner.

So don’t underestimate the power of your speech.

Now, you know, Western culture is (…) logo-centric let’s say, so we say, yeah, that’s just fine, that’s exactly what it is. It is predicated on the idea of the logos. That the logos is the sacred element of Western culture. And what does that mean? It means that your capacity for speech is divine. It’s the thing that generates order from chaos, and then sometimes turns pathological order into chaos when it has to.

Don’t underestimate the power of truth – there is nothing more powerful. 

Now in order to speak what you might regard as the truth, you have to let go of the outcome. You have to think: Alright i’m gonna say what i think, stupid as i am, biased as i am, ignorant as i am, i am going to state what i think as clearly as i can. And i’m going to live with the consequences no matter what they are.

Now the reason you think that – that’s an element of Faith. The idea is that nothing brings a better world into being than the stated truth. Now you might have to pay a price for that, but that’s fine. You’re going to pay a price for every bloody thing you do. And everything you don’t do. You don’t get to choose to not pay a price. You get to choose which poison you’re going to take.  That’s it. 

So if you’re going to stand up for something, stand up for your truth. It’ll shape you because people will respond and object and tell you why you’re a fool and a biased moron and why you’re ignorant. And then if you listen to them, you’ll be just that much less like that the next time you say something. And if you do that for five years, you’ll be so damn tough and articulate and able to communicate and withstand pressure that you won’t even recognize yourself. And then you’ll be a force to contend with. And you don’t get to wait until.. 

Because i get letters like … gets all the time from faculty members in particularly that say, Well, you know, when i get tenure, it’s like, and then they think, well when i’m an associate professor, and then they think, when i’m a full professor. It’s like, if you’re a professor already, you’re like the most protected person on the history of the planet. You know? And you (…) well, okay but what one of the things that indicates is that it is almost impossible to provide people with enough protection so that they feel safe to speak.

Okay so we’ll address that directly – it is not safe to speak, and it never will be. But the thing you’ve got to keep in mind is that it is even less safe not to speak, right? 

It’s a balance of risks. It’s like you want to pay the price for being who you are and stating your mode of being in the world or do you want to pay the price for being a bloody serf – one that’s enslaved him or herself. Well that’s a major price, man. 

That thing unfolds over decades and you’ll just be a miserable worm at the end of about 20 years of that, right? No self respect, no power, no ability to voice your opinions, nothing left but resentment because everyone’s against you, because of course you’ve never stood up for yourself. It’s like, say what you think carefully, pay attention to your words. 

The price is – it’s a price you want to pay, if you are willing to believe that truth is the cornerstone of society. and in the most real sense, if you’re willing to take that leap, then tell the truth and see what happens, and nothing better could possibly happen to you. 

There’ll be ups and downs and there’ll be pushback and it’ll be controversy and all of that, but it doesn’t matter. The truth is what makes the world – the truth is what redeems the world from hell. And that’s the truth.  And we saw plenty of hell over the last 100 years, you know, and we haven’t learned a bloody thing from it. It’s like, wake up! Tell the truth! Tell the truth or at least don’t lie and that’s a start. And you gotta understand that’s a risk. But i will – I have one more brief thing to say about that.

So, you know, i said what i had to say back in September and i’m sure that i could have done it better and many people have told me how i could have done it better, although it didn’t mean they would actually do it, but… And you know, my job was at risk, serious risk for about two months, it destabilized my family who were being very brave about this, so like thumbs up to them man, they just stood by me.

But here’s the optimistic news, is the university has left me alone completely. I shook hands with the dean two weeks ago. We’re on friendly terms. 

They don’t want this to go any farther than it has already. The students were tremendously welcoming when i came back to teach in January. I haven’t had a single negative incident at the university and I’ve received thousands of letters from people all over the world – all of which have been in support. 

I received two negative letters – that’s it. Two. So the people.. people have an inchoate longing to have this sort of thing that we’re talking about articulated, and so don’t be thinking you’re alone. 

It’s just that people can’t talk, they’re afraid to talk or they don’t know what to say. 

And those are real problems, so if you’re reasonably articulate, like start talking and sharpen yourself up. I mean, the enemy is a cloud. 

They’re a cloud of gnats, they’re only courageous in groups, they’re only courageous in mobs. If you stand your ground and don’t apologize and articulate things properly, they’ll disperse around you like they’re not even there. 

So most of it’s illusion. So don’t be… be afraid, but be afraid of the right thing. And the right thing you should be afraid of is not saying what you say, because that’s the same as not being. And here you are suffering away. You might as well be at the same time. At least then there’s something to you.” 

Lyssna också på honom i video nedan där han talar om kulturmarxismens politiska korrekthet vad avser könsidentiteter.


Vad tycker resten av officerskåren om läget i Sverige? Tycker MUST att samhällsutvecklingen är positiv? Att det istället är jag som är hotet? Är det bara jag ser resultatet av den marxistiska Frankfurtskolans infiltration i samhället?

Jag vet faktiskt inte vad mina officerskollegor tycker då jag aldrig pratar politik på jobbet. Inte ens på FHS pratade jag politik med mina kollegor trots den akademiska friheten.

Att jag skulle vara högerextrem är i alla fall som alla andra anklagelse i mitt fall
är helt absurt. Istället sitter jag på viss kunskap om hur hotet mot vårt land egentligen ser ut som officerskåren är helt blinda för då för många av dem, det enda hotet är Ryssland.

Skall vi verkligen vara en del av NATO? Denna bok ger verkligen perspektiv på hur NATO har utvecklats sedan murens fall. Läs den! Läs definitivt f.d. UN Assistant Secretary General Denis J Halidays inledande ord i boken (kan läsas i förhandsgranskningsläge utan att köpa boken. Tryck "Look inside").

Det finns idag inga politiska partier som passar mig varför jag kallar mig själv för en partilös demokrat. Allt tyder på att jag kommer att rösta blankt vid valet 2018 (om det blir av).

Den tid jag tidigare lade på att skriva politiska inlägg lägger jag idag på att förbereda mig själv inför Jesus återkomst. Jag studerar Bibeln och läser kristna böcker istället för att slösa bort tiden på meningslös politik.

Jag arbetar på min personliga relation med Jesus. Mitt fokus är idag inte på politik utan på att kunna arbeta för Herren och frälsa fler människor till Hans rike. Vi lever faktiskt i den yttersta tiden och tiden för frälsning börjar att rinna ut. En kristen väckelse är det enda som kan rädda Sverige. Därom är jag övertygad.

Jag skrev om detta här i ett inlägg med titeln "Om hopplöshet och bönens makt" och här i ett inlägg med titeln "Om att dö och att födas på nytt - del 2" .

Jag hoppas dock fortfarande på att få arbeta med det jag är anställd för. Försvar av rikets säkerhet och demokratin, och jag hoppas och ber för att den politiska korrekthet som stryper det offentliga Sverige skall försvinna, och att det är just i Försvarsmakten och Polismyndigheten, som tillsammans sitter på statens våldsmonopol, som utrensningen av kulturmarxismen skall börja.

Men, alla myndigheter har samma övergripande uppgift. Att verkställa regeringens politik, så förändringen måste börja i politiken. Att så skall ske bedömer jag vara orealistiskt så därför så kommer Sveriges sönderfall att fortsätta och jag kan inte göra något åt detta. Den politiska korrektheten förstör Sverige.

Då jag vet MUST och media läser min blogg så behöver ni inte leta längre och fundera mer på om jag är högerextrem eller inte. Här är en förenklad förklaring över var jag står.

I själva verket gillar inte högerextrema personer i NMR och andra högerextrema rörelser mina åsikter och anser istället att jag är en "sionistlakej" för att jag försvarar alla människor, även judar och muslimer, då jag anser att människor inte kan relativiseras till kollektiv utan varje människa är unik och skall dömas utifrån sina faktiska handlingar. Jag har också en uppmaning till MUST.

Om ni verkligen är intresserade av försvaret av Sverige, sätt er in i Frankfurtskolan och hur de genom en statskupp tagit över Sverige (och USA - läs här) och idag helt kontrollerar media, politiken, universitet och högskolor. Läs på om politisk zionism. Läsning om detta finns på min blogg som jag vet ni läser.

Fokusera med nyktra ögon på hur USA agerar geopolitiskt, vilka krafter som ligger bakom, och hur den angloamerikanska vapenindustrin i praktiken styr USA. Jag skrev om detta här inspirerad av dokumentären "Shadow World". Se den om ni inte har gjort det. Den har visats på SVT. Läs här i en artikel av Dr. Henry Makow om den satanistiska kult som styr världen.

Se denna dokumentär nedan.
President Kennedy sade sanningen redan 1961, och för detta blev han mördad.

Jag väljer att citera pastor Chuck Baldwin här:

Some things I believe:

I believe there is a conspiracy of powerful elitists to surrender America’s independence and national sovereignty to a globalist New World Order. I believe the Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, and Bilderbergs are especially culpable in this evil subterfuge of our liberties. I had hoped that Donald Trump would honor his word to “drain the swamp” of establishment insiders, but he hasn’t. As with every President of both major parties before him, Trump has littered his administration with CFR globalists. In just the first couple of months of his presidency, Donald Trump appointed more CFR members and fellow travelers than Barack Obama.

I believe that the national news media purposely keeps the American people in the dark about the truth of what is really going on. I believe the media deliberately covered up the events of 9/11, Waco, Ruby Ridge, TWA Flight 800, the Oklahoma City bombing, the Sandy Hook school shootings, etc., ad infinitum. Heck, I believe the media covered up what really happened in Dallas, Texas, on November 22, 1963, when President John F. Kennedy was assassinated. For all intents and purposes, the national news media is little more than a propaganda ministry of the federal government.

I am also convinced that there is a blatant attempt underfoot to turn the United States into a police-state-style surveillance society, to which personal freedoms and liberties are being quickly and egregiously sacrificed. Passage of the USA Patriot Act, the Military Commissions Act, and the Indefinite Detention clauses of the National Defense Authorization Acts (NDAA) are examples of this flagrant betrayal of freedom. And the Democrat and Republican parties are equally culpable in this blatant usurpation of our liberties. And on this subject, too, Donald Trump is on the exact same course as his predecessors.

I opposed the preemptive invasion of Iraq and Afghanistan by G.W. Bush, the bombings of Libya, along with the current bombings and drone attacks going on in countries throughout the Middle East--including Trump’s bombing of Syria and his decision to increase the number of U.S. ground forces in the Middle East. It should be obvious to everyone that the Obama administration did nothing to change the perpetual war/preemptive war doctrine introduced by George W. Bush. And it should be equally obvious that Donald Trump is continuing to escalate America’s unconstitutional wars of aggression around the world. At the rate Trump is going, the United States could soon be in a global nuclear war.

I am personally convinced that ISIS, al-Nusra, etc., are contrivances of Dark (illegal) Operations of America’s CIA, British Intelligence, and Israel’s Mossad. Saudi Arabia and Turkey are also partners in this nefarious activity. I’ll say it flat out: The “war on terror” is totally the creation of the Deep State in the West to keep America in a state of perpetual war and to keep the people of America in a state of perpetual fear and anger.

Furthermore, I believe the international “war on terror” is a ruse to assist the goals of the central banks to create global government. All of the talk about Iran and Syria (and even North Korea) being a threat to the world is a bunch of hysterical propaganda. And FOX News (along with many pastors and churches) is at the heart of the pro-war propaganda machine. Neocons and globalists are using the Muslim people as the proverbial Straw Man to give the American people an enemy to hate, so that they will accept perpetual war abroad and police-state measures here at home.

I opposed the bailouts for Wall Street. I regard the Federal Reserve as a corrupt cabal of international banksters whose actions are nothing short of criminal. I wholeheartedly support the abolition of the Federal Reserve and a return to sound money.

I believe both major parties in Washington, D.C., are drunk on government spending. No matter which Party controls Congress or the White House, government spending skyrockets, as do deficits. We are witnessing this reality yet again. Just this week, with the GOP in control of both houses of Congress and the White House, we watched the House approve--and President Trump endorse--yet MORE federal spending and LARGER federal deficits. G.W. Bush spent more tax dollars than Bill Clinton; Barack Obama spent more than Bush; and Donald Trump is already spending more than Obama. When it comes to federal spending, there truly isn’t a dime’s worth of difference between the two parties. No wonder Senator Rand Paul said this about the omnibus spending bill that passed the House this week: “President Hillary Clinton would have been proud of this bill.”

And speaking of federal spending, one reason Donald Trump wants to increase military spending is because the U.S. government is dropping so many bombs all over the globe that the military is running out. Consider: as of April 30, the U.S. has dropped over 79,000 bombs just in Iraq, Syria, and Libya.

I believe G.W. Bush and Dick Cheney should be in prison for committing international war crimes against humanity and Hillary Clinton should be in prison for selling access to her office to foreign interests and for facilitating (or maybe even directly causing) the death of America’s Ambassador to Libya, Chris Stevens. I believe politicians such as Lindsey Graham, John McCain, Chuck Schumer, and Nancy Pelosi are enemies of freedom.

KällaJag säger inte att ni skall släppa Ryssland, utan bara vad ni borde omfokusera era analyser mot mera. Här har ni fienden som hotar oss. För kära MUST, ni har regeringens uppdrag att agera rådgivare åt regeringen, och dessa krafter vill inte Sverige väl.

Ni kan hitta mina egna analyser om mycket av detta på min blogg som jag skriver på min fritid som privatperson. Men kan mitt arbete där, vara till nytta för försvaret av Sverige så är jag bara glad.

Skattebetalarna betalar min och er lön för att försvara Sverige mot angrepp och det är väl dags för oss alla i uniform att börja göra just detta. Vi är under angrepp.

Det är för folket och skattebetalarna jag jobbar då de är mina uppdragsgivare och de som betalar min lön.

Att jag genom mitt arbete inte kan göra det jag är anställd för att göra är väl bara ett ytterligare bevis på hur väl statskuppen har lyckats. Jag har nog en del att bidra med även i mitt jobb, så låt oss se om ni är intresserade av att ta del av detta.

Hur mycket ni än letar efter bevis på att jag är högerextrem och ett hot mot Sverige så kommer ni inte att hitta något. Så det är bara slöseri med er och min tid.

Låt oss börja arbeta tillsammans istället för rikets säkerhet och försvaret av det som uttrycks i regeringsformen. Regeringsformen är mitt rättesnöre och jag hoppas att denna vår viktigaste grundlag är ert rättesnöre också.

Idag får vi reda på hur vår framtid kan komma se ut. Går vi vidare mot globalism och sönderfall av Europas nationalstater eller en vändning där folket tar tillbaka makten? Frankrike kan komma att visa vägen. Läs Peter Krabbes artikel här med titeln "Skall Frankrike leda Europa vidare mot globalismen?" Europa, och först ut Sverige, begår kollektivt självmord.

Läs denna artikel om Europas självmord i The Sunday Times. Kalergiplanen skall genomföras till varje pris. Europa skall krossas inifrån, för det har den politiska adeln bestämt.

Jag fortsätter att be för Sverige och Europa. Det är allt jag kan göra trots att jag har betalt för att försvara Sverige.måndag 1 maj 2017

Om åldrandets olika ansikten - Gästinlägg

Något som dagens politiker och chefer inom äldreomsorgen borde få lära sig!

Istället för att omyndigförklara oss så fort vi gått i Pension!

Det sociala åldrandet.

Det sociala åldrandet märks mest i åldrarna upp till du är vuxen. Skolstart, ”byxmyndig”, rätt att köra moped (läste idag att det kommer ett körkort för moped nästa år), körkortsvuxen för bil och motorcykel, giftasvuxen, ha rätt att rösta, kunna gå på systemet m.m.

Efter många år som vuxen myndig person kommer den dag då du anses vara för gammal för att arbeta. Du har uppnått pensionsåldern!

Du blir uppsagd från ditt arbete och anses för gammal för att själv bestämma om du orkar arbeta eller inte. Det är vår sociala syn på åldrandet som fattat det beslutet.

Redan i min ålder märker jag att många jämnåriga har svårt att ta till sig nya saker. Får höra av både vuxna och ungdomar att det inte är vanligt att en kvinna i min ålder sitter och spelar spel på datorn eller spelar TV-spel med ungdomar.

”I din ålder borde du inte syssla med sådant” har jag fått höra av personer som är yngre än mig! Fick i en arbetsintervju frågan om jag kunde arbeta med datorer! Detta var för över 10 år sedan!

Synen på åldrandet är avgörande hur vi upplever de gamla. I vissa kulturer hedrad de äldre och de har en framstående plats inte bara i familjen, utan även i samhället.

I vårt industrialiserade samhälle där vi ofta flyttar bort från vår födelseort och tappar kontakten med den äldre generationen, är synen på ålderdomen lite annorlunda.

Idag har vi inte tid att sitta och lyssna på de äldre, och deras kunskaper anses vara föråldrade.

Så fort en person inte längre kan prestera något, har den personen inte längre något anseende i samhället.

Detta trots att många äldre fortfarande är aktiva och friska. Hur familjebilden ser ut spelar stor roll i hur aktiv en pensionär är.

Men även den personens personlighet. Där kommer det sociala nätverket in, som är mycket viktigt för hur man mår och om man har kvar initiativförmågan att fortsätta vara aktiv i samhället.

Livsstil (rökning, alkohol, matvanor m.m.), klasskillnader (om man haft ett fysiskt, enformigt eller psykiskt ansträngande arbete eller ett intellektuellt arbete),

Tycker personligen inte om att prata om äldre i en grupp då det gäller det sociala åldrandet. Alla är vi personligheter med olika bakgrund, och olika förutsättningar för att fungera socialt i samhället. Även de som blivit äldre!

Det psykologiska åldrandet innebär att vi mentalt anser att vi blivit äldre. Vi brukar prata om mognad då vi tänker på det psykologiska åldrandet. Om vi skulle kunna ta oss tid att lyssna på de äldre skulle vi få höra mycket livsvisdom.

Men det innebär också att vissa andra saker glöms bort. Minnet är inte som det varit, och vi börjar bli medvetna om att vår kropp förändras.

Vi orkar inte med allt som förr och blir beroende av andra. Något som kan kännas främmande och svårt att acceptera. Andra anser att de har flera aktiva år kvar.

Kontakten med nära och kära blir allt viktigare för många. Det tar tid att acceptera att vi blivit gamla och inte orkar följa med i allt som händer på samma sätt som tidigare.

Många av våra vänner dör bort och vi börjar tänka på vår egen kommande bortgång. Allt detta är mycket individuellt och många har kvar sitt sociala nätverk och känner sig oberoende av anhörigas stöd och sällskap.

Vissa äldre har svårt att hänga med i de förändringar som sker i samhället. Har svårare att ta till sig ”nymodigheter” och vill ”att allt ska skötas som förr”. De har svårt att acceptera att få maten uppvärmd i micro och vill ha hemlagad mat som de alltid ätit.

Städningen ska göras ”på deras sätt och inget annat”. Att behöva ta emot hjälp i hemmet som innebär inte bara beroende utan också ändrade vanor är för många svårt att acceptera.

Andra är mer öppna för förändringar. Det är både uppfostran, social miljö, utbildning och det sociala arvet som spelar en avgörande betydelse hur man socialt hanterar att bli äldre.

Om vi tänker långt bak i tiden, så var det inte så. Vi kan debattera om det är bra eller inte, för inte alla har uppnått det psykologiska åldrandet samtidigt som det sociala.

För det sociala, det psykologiska och det biologiska åldrandet går inte alltid hand i hand. Vissa personer skulle gärna gå i pension tidigare då de känner att deras kropp inte orkar längre, medan andra gärna skulle fortsätta arbeta ännu många år.

Kan ge några exempel. Har en ingift morbror som är drygt 80 år. Han kör bil, åker motorcykel, kör ”fyrhjuling” runt deras sommarställe, kör scouter på vintern och är allmänt aktiv.

Min äldsta morbror körde bil till han var 88 år, sedan lade han undan bilnyckeln av egen fri vilja. Fast han är fortfarande som 91-åring ute och tittar till skogen som han och hans son äger tillsammans.

Hade två grannar då jag växte upp på landet. En var 104 år och bodde tillsammans med sonen och hans familj. Fullt rörlig, men började bli lite dement.

En annan granne var 105 år och bodde i eget hus (granne med sondottern och hennes familj), han var klar i huvudet och höll sig informerad om vad som hände omkring honom.

Hans fru som var 8 år yngre än honom, låg inne på långvården sedan några år tillbaka (var klar i skallen, men kroppen var utsliten). Den grannen skötte sig själv med hjälp av närmaste familjen som lagade maten och städade.

Mina småsyskon brukade gå till honom och sitta på trappan utanför huset och lyssna till farbroderns berättelser om hur det var förr

Så att bli gammal till åren innebär inte automatiskt att man slutar vara aktiv socialt eller mentalt ger upp. Även om kroppen börjar visa tecken på fysiskt åldrande.

Att kroppen åldras är något naturligt. Som jag skrev tidigare spelar vår livsstil en stor roll för hur vi åldras rent fysiskt.

Förutom de saker jag där tog upp, finns det annat som är viktigt.

Hur aktiva vi varit fysiskt spelar stor roll i hur aktiv vi kan vara upp i högre åldrar om sjukdomar inte lägger hinder i vägen.
Hela kroppen förändras från vår födelse fram till vår död.

Vår arvsmassa bestämmer mycket i hur vi åldras. Vissa yttre faktorer som miljö (vällevnad eller utsliten kropp) kan påverka kroppens åldrande.

Hormonella förändringar beror både på arv och miljö (rökning t.ex.), men också av kroppens naturliga förändringar genom att antalet celler minskar. Hur det fungerar rent medicinskt är inte så utforskat.

Våra sinnen försämras. Synen, hörseln, lukten och smaksinnet försämras. Äldre har inte samma törst- och hungerkänsla som yngre. Det gör att vissa äldre både äter och dricker för lite.

Våra inre organ åldras också gradvis och de börjar fungera sämre. Blodkärlen blir mindre elastiska, samma med lungorna.

Kroppens förmåga att ta upp medicin förändras, så en äldre person ska inte ha samma dos av medicinen som en yngre.

Att minnet blir sämre i stigande ålder betyder inte att den personen är dement. Det är ofta närminnet som försämras. Vad som hände i deras barndom kommer de flesta ihåg.

Även många dementa kan berätta utförligt om saker som hände i deras barndom, men de kommer inte ihåg att de ätit för en timme sedan. Att en frisk äldre person ibland glömmer saker är inte ett sjukdomstecken.

Både hjärnan och nervsystemet arbetar saktare i stigande ålder. Man har helt enkelt svårare att lägga på minnet ny information.

Aktivering är viktigt även i hög ålder. Stillasittande och isolering påskyndar åldersprocessen. Att äta nyttigt och få i sig alla viktiga näringsämnen är också viktigt för inte bara välbefinnandet utan också för att minska takten i vilken vi åldras.

Fetma förkortar livet lika mycket som undernäring. Att aktivera hjärnan är också viktigt, att lösa korsord, läsa är nyttiga aktiviteter för att stimulera hjärncellerna.

Att få ta del av barn, barnbarn och barnbarns liv är en viktig ingrediens i en äldres liv. För även om den egna kroppen inte längre orkar med ger sådan kontakt viktig för det psykosociala välbefinnandet.

Och har man inte den sociala kontakten med släktingar, är det viktigt att bibehålla annan social kontakt.

För har man inte mänsklig kontakt annat än med vårdare som i stort sätt är anonyma, är det lätt hänt att man tappar livsgnistan och går in i en depression. Detta kan även påverka det fysiska åldrandet. Man ger upp om man bara har ensamhet att se fram emot.

Vi hade en dam som vi trodde skulle dö vilken dag som helst. Hon fick då plats på ett äldreboende och där levde hon upp. Hon hade saknat den sociala kontakten på dagarna och nästan svält sig till döds i sin ensamhet.

Hon kände ingen gemenskap med oss (mycket yngre) som skötte om hennes fysiska behov. Vi fanns ju inte där då hon behövde någon att prata med.

Att se andra omkring sig är viktigt för många personer, men andra trivs bäst om de får vara för sig själva.

Som jag tidigare skrev så är vårt åldrande individuellt och det är mycket som spelar in i hur livet blir även i högre åldrar.

Livskvalitet är olika för oss alla, men vissa saker har vi gemensamt. Vi behöver vara aktiva, ha gemenskap, ha en god självkänsla, att få känna glädje i livet.

Vi behöver få alla våra behov tillfredsställda, både de fysiska, psykiska och emotionella.

Tidigare gästinlägg av Karin hittar du här.