söndag 26 februari 2017

Om att dö och födas på nytt - Del 2

Detta är en uppföljning på ett tidigare inlägg. Del 1 av detta inlägg hittar ni här. Del 3 hittar ni här.

Jag har alltid varit en analytisk människa med ett öppet hjärta för nya intryck. Dessa egenskaper i kombination med en stark personlig personlig integritet och ett behov att ständigt söka sanningen har tagit mig genom en resa som började med ett väckt intresse för politik, senare vissa insikter om just politik, och till slut min frälsning i Jesus Kristus.

Det jag vill delge er nu är något jag tycker är viktigt så jag hoppas ni vill läsa med ett öppet sinne.

Jag var lika sovande och andligt vilse som många andra för mindre än 10 år sedan. Efter alliansens valseger 2010 så märkte jag att politiken fullständigt spårat ur och mitt gamla parti moderaterna hade förvandlats till ett samhällsförstörande parti - nya moderaterna.

Jag försökte hitta en förklaring till detta. Hade alla i alliansregeringen plötsligt blivit spritt språngande galna eller fanns det en annan förklaring?

Då smittan av galenskap också hade drabbat andra länder i Europa förstod jag att det måste finnas en annan förklaring. Förklaringen att våra politiker "bara" blivit galna höll inte utan det måste finnas en agenda bakom det som sker i Europa och i världen. En ondskefull väl planlagd agenda.

När jag skrev om detta då fick jag stämpeln som "foliehatt" och "konspirationsteoretiker".

När Donald Trump sedan vann presidentvalet 2016 bekräftades det som jag och många andra har skrivit om rörande "New World Order (NWO)". Det finns en ondskefull agenda som genomförs i världen mitt framför ögonen på oss. En agenda som planeras och genomförs av hemliga sällskap av satansdyrkare. Läs denna artikel av Dr. Henry Makow med titeln "The Satanic Cult That Rules the World".

Sökandet efter sanningen förde mig in på spåret som ledde till slutsatsen att världens politiska och mediala elit hade förenat sig med mäktiga intressen i banker och amerikanska storföretag för en ny världsordning. En ny världsordningen där dyrkandet av Lucifer skall bli en påtvingad världsreligion.

En ny världsordning styrd av en liten elit där vanliga människor bara är slavar. Det var den djävulska agendan bakom denna världsordning som var förklaringen till alla politiker plötsligt blivit galna. De hade korrumperats genom mutor och/eller genom utpressning. FN Agenda 2021/2030 för en socialistisk totalitär världsregering som jag skrivit om så många gånger på denna blogg. Bl.a. här.

Makthavarna hade sålt sig till ondskans krafter och i och med detta blivit högförrädare av rang mot det folk som röstat fram dem och inte bara mot folket, utan också mot Gud. Vad vi måste göra nu är att be för politikerna, så att ondskan förlorar sin makt över regering och riksdag.

Jag fann i min forskning att allt går att spåra tillbaka till Bibeln och det "Babylon" som Bibeln talar om.

Nedan följer ett citat ur denna bok med titeln "I Predict: What 12 Global Experts Believe You Will See Before 2025!", en bok jag starkt rekommenderar till alla som vill förstå vår tid vi lever i.

Jag rekommenderar också starkt denna studie av den sista tiden baserad på skrivningarna i uppenbarelseboken. Läser man den så konstaterar man att det mesta ligger redan bakom oss, och att vi nu befinner oss i slutfasen av det som står i Bibeln.

Citatet nedan är ur kapitel 9 i boken med titeln "The Rise of a Final End-Times Global Government" av Troy Anderson.

Though seldom heard in sermons today, Genesis 10–11 and the Tower of Babel story are packed with prophetic significance, foreshadowing future events.

The first mention of Babylon in the Bible occurs in Genesis 10: 9–10.

These verses tell how Nimrod, the great-grandson of Noah and a “mighty one in the earth,” was the ruler of ancient Babylon. 

Through Nimrod, Satan sought to develop an occult religious system to control the world. Nimrod created the world’s first secret society—later described by the apostle John as “Mystery, Babylon.”

It’s the source of all the occult and satanic religions throughout history.

In ancient Babylon, Nimrod built the Tower of Babel, which some researchers believe was an astrological occult portal that permitted the entrance of demonic entities into the earthly realm.

It was Satan’s first attempt to create a one-world system at enmity with God.

Nimrod believed humanity could achieve anything it imagined and become “as God” by building the occult-based tower, along with creating the first world government, economic and religious system.

But this was in disobedience to God’s command following the Flood for mankind to multiply and fill the earth (Genesis 1: 26–28; 9: 1).

Rather than spreading out over the face of the earth, humanity gathered in ancient Babylon to create a one-world, centralized government.

This new world state was religious in nature and believed government and Nimrod was its savior.

God understood the dangers of this satanic unity: “Now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do” (Genesis 11: 6).

So God judged mankind’s attempt to centralize power by confusing their languages and dispersing humanity.

Later, the city of Babel served as a model for the state-sponsored pagan mystery religions of the ancient world.

Many ancient cities built ziggurats, perpetuating the idea of a centralized human government. 

In the ensuing centuries, the occult teachings of “Mystery, Babylon” and the dream of a world government and religion were passed down from generation to generation through a series of secret societies in Babylon, Egypt, Rome, Europe, and—ultimately—to America.

Throughout history, this esoteric knowledge has been utilized by “god-kings” who have ruled the world’s most powerful empires through political, economic, and spiritual systems.

“Ever since ancient Babylon, a secret priesthood of Luciferian elites has conducted secret rituals and passed on secret Luciferian knowledge through what is known as ‘Mystery, Babylon,’” McGuire says.

The Greek philosopher Plato spoke of this in the Republic, arguing that the ideal society is one ruled by “philosopher kings.” 

The Republic was influential in the Roman Empire, the age of absolutist monarchs in Europe, and during modern political movements marked by an “infallible ruling elite.”

Sir Francis Bacon, the head of the Rosicrucian Order who played a leading role in creating the British colonies, wrote in his book, The New Atlantis, that a secret ruling elite would one day become the head of a utopian new world.

“The names of these societies have been changed many times over the centuries,” McGuire says. 

“For example, Sir Francis Bacon, a member of Britain’s Parliament, was head of the Rosicrucian Order, which is believed to have later morphed into the Bavarian Illuminati, a fashionable 18th century secret society founded by University of Ingolstadt law professor Adam Weishaupt in 1776 that attracted some of Bavaria’s leading intellectuals.”

Although the Bavarian government outlawed the Illuminati and other secret groups a decade later, many researchers believe members of these organizations later infiltrated the Freemasons, the political realm, European royalty, and the world’s most powerful banking families.

“The Illuminati philosophy was further spread—although unwittingly—by the Bavarian government which cracked down on the order in 1783,” wrote Jim Marrs, a former Fort Worth Star-Telegram investigative reporter in his New York Times bestselling book Rule by Secrecy.

Authorities saw the Illuminati as a direct threat to the established order and outlawed the organization.

This action prompted many members to flee Germany, which only spread their philosophies farther.

Secret Illuminati orders sprang up in France, Italy, England, and even the lands of America.

By 1790 the Illuminati appeared to have disbanded, but many members had simply fled to other countries while retaining their loyalty to the group’s ideals.

The Bavarian government tried to alert the leaders of other nations to what they saw as the danger of the Illuminati. Officials collected Illuminati documents into a publication entitled Original Writings of the Order of the Illuminati and distributed it to other European governments. But their warnings fell on deaf ears.

Over the last two centuries, researchers believe the Illuminati helped inspire or morphed into a variety of powerful clandestine organizations in existence today, including Yale University’s Skull and Bones (whose members have included both Bush presidents and Secretary of State John Kerry); the Bilderberg Group, Bohemian Grove, the Council on Foreign Relations, the Club of Rome, and The Trilateral Commission.

Surprisingly, a recent survey by the University of Chicago found that 51 percent of Americans believe that much of what happens in the world today is decided by a “small and secretive group of individuals—a “secret cabal.”

Today, many experts believe that this “secret cabal,” or the Illuminati—often identified as the “original Marxist-Leninist group”—are far more powerful than it was in the late eighteenth century.

“They are the scientific elite or the technocratic elite that the philosopher Plato referred to as the 10 god-kings,” McGuire says.

Babylonian “Global Governance”

Today, the globalists behind the “New International Order” and the “Global Union” are still seeking a “Babel-like solution.”

They have the same belief systems as those in ancient Babylon.

For most of human history, people have lived under pharaohs, Caesars, emperors, kings, feudal lords, dictators, and tyrants of various sorts.

The conflict between tyranny and liberty dates to the beginning of human history. The powerful forces that sought to create an imperial empire in ancient Babylon are attempting to do the same thing again under the guise of “global governance” through trade treaties, international laws, and supranational government bodies and institutions.

In recent times, the mainstream media has been filled with news about this emerging world system.

For example, Pope Francis recently called for a “global political authority” to address climate change.

The Guardian newspaper described it as “a kind of super-U.N. to deal with the world’s economic problems and injustices.” US Sen. Jeff Sessions, R-Ala., has criticized President Obama for pushing global trade pacts “encompassing up to 90 percent of world GDP” that would create a “secret Pacific Union”—compromising America’s sovereignty and transferring power to “an elite set who dream of writing rules in foreign capitals.”

Sessions said the plan would transfer a “vast delegation of sovereign authority to an international union, with growing powers over the lives of ordinary Americans.” “These 5,554 pages are like the Lilliputians binding down Gulliver,” Sessions said.

They will enmesh our great country, and economy, in a global commission where bureaucrats from Brunei have the same vote as the United States.

Clearly, powerful forces will have their voices heard and find ways to profit immensely from this conglomeration.

At bottom, this is not a mere trade agreement. It bears the hallmarks of a nascent European Union.

Greg Laurie, pastor of the fifteen thousand-member Harvest Christian Fellowship in Riverside, California, and president of Harvest Crusades, says America is losing its sovereignty in a piecemeal fashion to the globalists. He says: There was a statement by Chuck Hagel, our former secretary of defense, who said he sees a New World Order emerging, and he wasn’t saying it critically. I thought, “Wow, he’s really right.”

Things are shifting dramatically around the world. You can see these things that Scripture predicted: 

The idea that “no man could buy or sell” without mark of the Beast (Revelation 13: 17) would have been completely impossible fifty or one hundred years ago, but with technology today we know that it’s possible.

Lt. Gen. William G. “Jerry” Boykin, executive vice president at the Family Research Council and former US deputy undersecretary of defense, says the world is moving toward “global Marxism.”

Boykin says: Remember, Karl Marx’s goal was to dethrone God and destroy capitalism.

Once you remove God, you are on the path to Marxism, and I believe very much that this is an end-time strategy of the enemy.

The Bible predicts that this would occur.

If you go back to 1958, the Communist Party USA wrote a book called The Naked Communist (link here).

They laid out exactly what they were going to do to America. If you read what they said they were going to do and how much of it has already happened, it’s shocking.

They said they would promote pornography as a First Amendment issue. Haven’t they done that?

They said they would promote easy divorce and they would move the churches from revealed revelation to a social religion. 

In other words, it’s just another place to go on Sunday.

They said they would unionize teachers and they would get behind the green movement, or climate change, and get people fired-up to shut down business.

They wrote all these things and all of them have happened. Some people would blow this off as a conspiracy theory, but the reality is it is happening.

You can’t deny that.

They wrote about it in 1958, telling us exactly what they would do. They wrote about how they would force Americans to celebrate and accept same-sex marriage.

They have done exactly what they said they would in The Naked Communist.

Jag hoppas ni inte missade länken i texten ovan till "The Naked Communist" då detta dokument från 1958 är ganska viktigt för att förstå bl.a. FN Agenda 2021/2030. Gå upp några stycken så hittar ni länken.

Ni behöver nu inte söka längre. Svaren på varför världen är så ondskefull hittar ni i detta tal, inbäddat i artikel, av Myron Fagan från 1967 samt i denna bok. Direktlänk till video nedan:


Läs också denna artikel om frimurarna. Tag del av dessa källor så förstår ni varför världen ser ut som den gör och vår förljugna historia.

Mitt politiska intresse blev relativt kortvarigt. Jag blev medlem i Sverigedemokraterna i maj 2015 och lämnade partiet i Oktober 2016. Något jag skrev om här.

Tre månader tidigare, i juli 2016 mötte jag första gången Jesus. Något jag skrev om i del 1 av detta inlägg länkat ovan.

Efter detta möte så började jag förstå saker jag aldrig förstått tidigare. Det vi alla upplever just nu som fullständig galenskap i världen är inte en politisk kamp som kan vinnas genom politik. Det vi alla upplever just nu är en andlig kamp. En kamp som föregår den yttersta tiden som Bibeln talar om.

Den falska religionen islam, som egentligen är en ideologi för arabisk imperialism - läs här - promotas starkt av den politiska adeln och speciellt socialdemokraterna, är det verktyg de har valt för att krossa Sverige och genomföra sin statskupp i satans namn. En statskupp syftande till en socialistisk global diktatur genom FN. Läs här.

Lyssna på Fritjof Adams utmärkta analyser nedan. De onda krafterna som arbetar för NWO vill ha kaos och sönderfall i Sverige och inte trygghet och tillväxt.

Jag började förstå att det nu gäller att välja sida i denna andliga kamp. Något jag skrev om här.

Denna insikt ledde mig fram till att politiken är inget att lägga tid och energi på längre. Nu gäller det att föra kampen på det andliga planet, inte genom religion (som är skapad av människor för att förtrycka och kontrollera andra människor) utan att genom att bygga en personlig relation med Jesus Kristus och arbeta för att predika evangeliet på ett sätt som passar mig för att hjälpa fler människor till frälsning.

Då handlar det att söka en personlig relation med Jesus och ta vägledning av den Helige Ande i allt man gör och säger.

Min frälsning blev verkligen en återfödelse till en ny människa och jag förändrades i grunden som person. All oro och all ångest var plötsligt som bortblåst ur mig och jag fylldes med lugn, glädje och tillförsikt istället. Jag var frälst och en del av Guds rike.

Vid min frälsning i Riga den 5/11 2016 så lämnade något mörkt, som såg ut som en mörk dimma, min kropp. En vän lyckades fånga detta på ett fotografi och jag visste direkt att detta var något övernaturligt som fångats på bild, något ondskefullt som tvingats av Jesus att lämna min kropp. En demon kanske? Jag vet inte än idag.

Jag kommer dock aldrig att att glömma ögonblicket och känslan när den Helige Ande fyllde mig vid mitt andedop och denna bild är nu en av de märkligaste och viktigaste bilder jag har. Och känslan är naturligtvis obeskrivbar.

Det blev en bild som visar ögonblicket för min födelse som kristen. Tidpunkten då jag föddes som en ny människa med alla tidigare synder förlåtna genom vår Herre Jesus Kristus. Ondskan hade tvingats bort från mig och jag hade det hela på bild som ett synligt bildbevis att kunna minnas ögonblicket. Fantastiskt!

Sedan jag öppnade mitt hjärta för Jesus så har jag aldrig känt mig vara ensam och svag igen. Jag har aldrig drabbats av mörka tankar igen utan dessa försvann ut ur min kropp den 5/11 2016.

Idag lever vi i en tid då vi inte längre skall hoppas på människor för att ta oss ut ur det kaos som satan skapat i vårt samhälle genom att ta kontrollen över regering, riksdag och massmedia. Återigen, som kristna måste vi be för dem som sitter där så ondskan förlorar sin makt över dem.

Vi kan inte som människor föra den kamp som nu förs då vi helt inte har krafterna nog att föra denna andliga kamp. Endast Gud kan föra denna kamp och det som vi kan göra är att låta Gud arbeta genom oss.

I vår tid, nära den yttersta tiden, är det Jesus vi måste vända oss till och inte människor. Det är endast Jesus vi kan anförtro oss åt och hämta styrka och vägledning av.

Som frälst har jag inte längre någon fruktan för mörkrets krafter. Att se upp till, och hoppas på, människor som auktoriteter, ledare och frälsare är meningslöst har jag nu förstått. Därför är intresset för politiken dött hos mig.

Vem som helst av oss kan bli verktyg för Gud för en bättre värld om vi ger upp oss själva och ödmjukar oss inför Herren och släpper in Honom i vårt hjärta och ber om vägledning genom bön.

Vi kan alla få ta del av Guds nåd. Något jag skrev om här.

Först då kan vi i en kristen församling med Jesus bakom oss börja att arbeta för verklig förändring i Sverige och i världen. Den Helige Ande kan arbeta genom dig och mig genom att vägleda oss om vi bara vill öppna vårt hjärta för Jesus.

I vår tid gör påven anspråk på att förlåta synder, att dyrka en idol och kalla honom för helige fader och att tillbe madonnan är en hädelse. Påvens nya världsreligion (NWO världsreligion - dyrkande av Lucifer) står för dörren. Den katolska kyrkan kallas "skökan" i Bibeln och kommer att hjälpa antikrist till makten för att sedan krossas av densamme.

Alla sakrament är den katolska kyrkans påfund och har också smugit sig in i den protestantiska kyrkan och dessa ritualer drar människan bort från sanningen i Jesus Kristus.


Kontakten med Gud bygger på en djup personlig relation efter ett eget ställningstagande och då behövs varken präster eller påvar. Väljer man att ta emot Jesus så möter Han en halvvägs. Däremot bör våra eventuellt kvarvarande kristna präster erbjuda själavård och förstå den djupa innebörden av att lyssna i stället för att predika. Svenska kyrkan har idag generellt förlorat kristendomen. Läs här.

Vår generation kan mycket väl vara den sista så nu är det hög tid att välja sida. Gud eller Lucifer. Valet är ditt och ditt eviga liv är beroende av ditt val.

Att studera sanningen i Bibeln är en intressant upptäcksresa. De två vittnena, som beskrivs i Uppenbarelseboken, har skapat många frågor, Vilka kommer de att vara.

Lyssna till Steven Ben Nuns fantastiskt spännande tolkning av vad skrifterna beskriver skall hända i vår tid.Nu behövs våra böner till Den Ende Guden mer än någonsin. Mayer Amschel Rothschilds 25-punktsplan för världsdominans från 1773 är som att läsa en sammanfattning över vad som händer i världen idag. Läs här.

Ondskan manifesterar sin makt genom något som många kallar "The Deep State". Vad är då det? Läs här och se video nedan.


Man kan inte föra en kamp mot ondskan utan Jesus och ärligt talat finns det ingen politiker man kan lita på i detta djävulska spel. Det är bara Jesus man kan lita på. Vi måste alla förbereda oss. Något jag skrev om här.

Hör denne Iranske mans berättelse. Fast i den falska religionen islam och hur han sedan mötte Jesus. Vägen, sanningen och livet. En fantastisk berättelse.

Afshin var en pålitlig muslim, redo att bli en martyr för Allahs skull, men mötet med Jesus Kristus förändrade hans liv.


ANDENS SVÄRD ÄR ORDET, SANNINGENS ANDE ÄR HELIG, VI ÄR BÄRARE AV HELIGT ORD, SOM ÄR SANNINGEN, VI OGILLAR LÖGNEN MEN ÄLSKAR SANNINGEN!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar