söndag 26 februari 2017

Om att dö och födas på nytt - Del 2

Detta är en uppföljning på ett tidigare inlägg. Del 1 av detta inlägg hittar ni här. Del 3 hittar ni här.

Jag har alltid varit en analytisk människa med ett öppet hjärta för nya intryck. Dessa egenskaper i kombination med en stark personlig personlig integritet och ett behov att ständigt söka sanningen har tagit mig genom en resa som började med ett väckt intresse för politik, senare vissa insikter om just politik, och till slut min frälsning i Jesus Kristus.

Det jag vill delge er nu är något jag tycker är viktigt så jag hoppas ni vill läsa med ett öppet sinne.

Jag var lika sovande och andligt vilse som många andra för mindre än 10 år sedan. Efter alliansens valseger 2010 så märkte jag att politiken fullständigt spårat ur och mitt gamla parti moderaterna hade förvandlats till ett samhällsförstörande parti - nya moderaterna.

Jag försökte hitta en förklaring till detta. Hade alla i alliansregeringen plötsligt blivit spritt språngande galna eller fanns det en annan förklaring?

Då smittan av galenskap också hade drabbat andra länder i Europa förstod jag att det måste finnas en annan förklaring. Förklaringen att våra politiker "bara" blivit galna höll inte utan det måste finnas en agenda bakom det som sker i Europa och i världen. En ondskefull väl planlagd agenda.

När jag skrev om detta då fick jag stämpeln som "foliehatt" och "konspirationsteoretiker".

När Donald Trump sedan vann presidentvalet 2016 bekräftades det som jag och många andra har skrivit om rörande "New World Order (NWO)". Det finns en ondskefull agenda som genomförs i världen mitt framför ögonen på oss. En agenda som planeras och genomförs av hemliga sällskap av satansdyrkare. Läs denna artikel av Dr. Henry Makow med titeln "The Satanic Cult That Rules the World".

Sökandet efter sanningen förde mig in på spåret som ledde till slutsatsen att världens politiska och mediala elit hade förenat sig med mäktiga intressen i banker och amerikanska storföretag för en ny världsordning. En ny världsordningen där dyrkandet av Lucifer skall bli en påtvingad världsreligion.

En ny världsordning styrd av en liten elit där vanliga människor bara är slavar. Det var den djävulska agendan bakom denna världsordning som var förklaringen till alla politiker plötsligt blivit galna. De hade korrumperats genom mutor och/eller genom utpressning. FN Agenda 2021/2030 för en socialistisk totalitär världsregering som jag skrivit om så många gånger på denna blogg. Bl.a. här.

Makthavarna hade sålt sig till ondskans krafter och i och med detta blivit högförrädare av rang mot det folk som röstat fram dem och inte bara mot folket, utan också mot Gud. Vad vi måste göra nu är att be för politikerna, så att ondskan förlorar sin makt över regering och riksdag.

Jag fann i min forskning att allt går att spåra tillbaka till Bibeln och det "Babylon" som Bibeln talar om.

Nedan följer ett citat ur denna bok med titeln "I Predict: What 12 Global Experts Believe You Will See Before 2025!", en bok jag starkt rekommenderar till alla som vill förstå vår tid vi lever i.

Jag rekommenderar också starkt denna studie av den sista tiden baserad på skrivningarna i uppenbarelseboken. Läser man den så konstaterar man att det mesta ligger redan bakom oss, och att vi nu befinner oss i slutfasen av det som står i Bibeln.

Citatet nedan är ur kapitel 9 i boken med titeln "The Rise of a Final End-Times Global Government" av Troy Anderson.

Though seldom heard in sermons today, Genesis 10–11 and the Tower of Babel story are packed with prophetic significance, foreshadowing future events.

The first mention of Babylon in the Bible occurs in Genesis 10: 9–10.

These verses tell how Nimrod, the great-grandson of Noah and a “mighty one in the earth,” was the ruler of ancient Babylon. 

Through Nimrod, Satan sought to develop an occult religious system to control the world. Nimrod created the world’s first secret society—later described by the apostle John as “Mystery, Babylon.”

It’s the source of all the occult and satanic religions throughout history.

In ancient Babylon, Nimrod built the Tower of Babel, which some researchers believe was an astrological occult portal that permitted the entrance of demonic entities into the earthly realm.

It was Satan’s first attempt to create a one-world system at enmity with God.

Nimrod believed humanity could achieve anything it imagined and become “as God” by building the occult-based tower, along with creating the first world government, economic and religious system.

But this was in disobedience to God’s command following the Flood for mankind to multiply and fill the earth (Genesis 1: 26–28; 9: 1).

Rather than spreading out over the face of the earth, humanity gathered in ancient Babylon to create a one-world, centralized government.

This new world state was religious in nature and believed government and Nimrod was its savior.

God understood the dangers of this satanic unity: “Now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do” (Genesis 11: 6).

So God judged mankind’s attempt to centralize power by confusing their languages and dispersing humanity.

Later, the city of Babel served as a model for the state-sponsored pagan mystery religions of the ancient world.

Many ancient cities built ziggurats, perpetuating the idea of a centralized human government. 

In the ensuing centuries, the occult teachings of “Mystery, Babylon” and the dream of a world government and religion were passed down from generation to generation through a series of secret societies in Babylon, Egypt, Rome, Europe, and—ultimately—to America.

Throughout history, this esoteric knowledge has been utilized by “god-kings” who have ruled the world’s most powerful empires through political, economic, and spiritual systems.

“Ever since ancient Babylon, a secret priesthood of Luciferian elites has conducted secret rituals and passed on secret Luciferian knowledge through what is known as ‘Mystery, Babylon,’” McGuire says.

The Greek philosopher Plato spoke of this in the Republic, arguing that the ideal society is one ruled by “philosopher kings.” 

The Republic was influential in the Roman Empire, the age of absolutist monarchs in Europe, and during modern political movements marked by an “infallible ruling elite.”

Sir Francis Bacon, the head of the Rosicrucian Order who played a leading role in creating the British colonies, wrote in his book, The New Atlantis, that a secret ruling elite would one day become the head of a utopian new world.

“The names of these societies have been changed many times over the centuries,” McGuire says. 

“For example, Sir Francis Bacon, a member of Britain’s Parliament, was head of the Rosicrucian Order, which is believed to have later morphed into the Bavarian Illuminati, a fashionable 18th century secret society founded by University of Ingolstadt law professor Adam Weishaupt in 1776 that attracted some of Bavaria’s leading intellectuals.”

Although the Bavarian government outlawed the Illuminati and other secret groups a decade later, many researchers believe members of these organizations later infiltrated the Freemasons, the political realm, European royalty, and the world’s most powerful banking families.

“The Illuminati philosophy was further spread—although unwittingly—by the Bavarian government which cracked down on the order in 1783,” wrote Jim Marrs, a former Fort Worth Star-Telegram investigative reporter in his New York Times bestselling book Rule by Secrecy.

Authorities saw the Illuminati as a direct threat to the established order and outlawed the organization.

This action prompted many members to flee Germany, which only spread their philosophies farther.

Secret Illuminati orders sprang up in France, Italy, England, and even the lands of America.

By 1790 the Illuminati appeared to have disbanded, but many members had simply fled to other countries while retaining their loyalty to the group’s ideals.

The Bavarian government tried to alert the leaders of other nations to what they saw as the danger of the Illuminati. Officials collected Illuminati documents into a publication entitled Original Writings of the Order of the Illuminati and distributed it to other European governments. But their warnings fell on deaf ears.

Over the last two centuries, researchers believe the Illuminati helped inspire or morphed into a variety of powerful clandestine organizations in existence today, including Yale University’s Skull and Bones (whose members have included both Bush presidents and Secretary of State John Kerry); the Bilderberg Group, Bohemian Grove, the Council on Foreign Relations, the Club of Rome, and The Trilateral Commission.

Surprisingly, a recent survey by the University of Chicago found that 51 percent of Americans believe that much of what happens in the world today is decided by a “small and secretive group of individuals—a “secret cabal.”

Today, many experts believe that this “secret cabal,” or the Illuminati—often identified as the “original Marxist-Leninist group”—are far more powerful than it was in the late eighteenth century.

“They are the scientific elite or the technocratic elite that the philosopher Plato referred to as the 10 god-kings,” McGuire says.

Babylonian “Global Governance”

Today, the globalists behind the “New International Order” and the “Global Union” are still seeking a “Babel-like solution.”

They have the same belief systems as those in ancient Babylon.

For most of human history, people have lived under pharaohs, Caesars, emperors, kings, feudal lords, dictators, and tyrants of various sorts.

The conflict between tyranny and liberty dates to the beginning of human history. The powerful forces that sought to create an imperial empire in ancient Babylon are attempting to do the same thing again under the guise of “global governance” through trade treaties, international laws, and supranational government bodies and institutions.

In recent times, the mainstream media has been filled with news about this emerging world system.

For example, Pope Francis recently called for a “global political authority” to address climate change.

The Guardian newspaper described it as “a kind of super-U.N. to deal with the world’s economic problems and injustices.” US Sen. Jeff Sessions, R-Ala., has criticized President Obama for pushing global trade pacts “encompassing up to 90 percent of world GDP” that would create a “secret Pacific Union”—compromising America’s sovereignty and transferring power to “an elite set who dream of writing rules in foreign capitals.”

Sessions said the plan would transfer a “vast delegation of sovereign authority to an international union, with growing powers over the lives of ordinary Americans.” “These 5,554 pages are like the Lilliputians binding down Gulliver,” Sessions said.

They will enmesh our great country, and economy, in a global commission where bureaucrats from Brunei have the same vote as the United States.

Clearly, powerful forces will have their voices heard and find ways to profit immensely from this conglomeration.

At bottom, this is not a mere trade agreement. It bears the hallmarks of a nascent European Union.

Greg Laurie, pastor of the fifteen thousand-member Harvest Christian Fellowship in Riverside, California, and president of Harvest Crusades, says America is losing its sovereignty in a piecemeal fashion to the globalists. He says: There was a statement by Chuck Hagel, our former secretary of defense, who said he sees a New World Order emerging, and he wasn’t saying it critically. I thought, “Wow, he’s really right.”

Things are shifting dramatically around the world. You can see these things that Scripture predicted: 

The idea that “no man could buy or sell” without mark of the Beast (Revelation 13: 17) would have been completely impossible fifty or one hundred years ago, but with technology today we know that it’s possible.

Lt. Gen. William G. “Jerry” Boykin, executive vice president at the Family Research Council and former US deputy undersecretary of defense, says the world is moving toward “global Marxism.”

Boykin says: Remember, Karl Marx’s goal was to dethrone God and destroy capitalism.

Once you remove God, you are on the path to Marxism, and I believe very much that this is an end-time strategy of the enemy.

The Bible predicts that this would occur.

If you go back to 1958, the Communist Party USA wrote a book called The Naked Communist (link here).

They laid out exactly what they were going to do to America. If you read what they said they were going to do and how much of it has already happened, it’s shocking.

They said they would promote pornography as a First Amendment issue. Haven’t they done that?

They said they would promote easy divorce and they would move the churches from revealed revelation to a social religion. 

In other words, it’s just another place to go on Sunday.

They said they would unionize teachers and they would get behind the green movement, or climate change, and get people fired-up to shut down business.

They wrote all these things and all of them have happened. Some people would blow this off as a conspiracy theory, but the reality is it is happening.

You can’t deny that.

They wrote about it in 1958, telling us exactly what they would do. They wrote about how they would force Americans to celebrate and accept same-sex marriage.

They have done exactly what they said they would in The Naked Communist.

Jag hoppas ni inte missade länken i texten ovan till "The Naked Communist" då detta dokument från 1958 är ganska viktigt för att förstå bl.a. FN Agenda 2021/2030. Gå upp några stycken så hittar ni länken.

Ni behöver nu inte söka längre. Svaren på varför världen är så ondskefull hittar ni i detta tal, inbäddat i artikel, av Myron Fagan från 1967 samt i denna bok. Direktlänk till video nedan:


Läs också denna artikel om frimurarna. Tag del av dessa källor så förstår ni varför världen ser ut som den gör och vår förljugna historia.

Mitt politiska intresse blev relativt kortvarigt. Jag blev medlem i Sverigedemokraterna i maj 2015 och lämnade partiet i Oktober 2016. Något jag skrev om här.

Tre månader tidigare, i juli 2016 mötte jag första gången Jesus. Något jag skrev om i del 1 av detta inlägg länkat ovan.

Efter detta möte så började jag förstå saker jag aldrig förstått tidigare. Det vi alla upplever just nu som fullständig galenskap i världen är inte en politisk kamp som kan vinnas genom politik. Det vi alla upplever just nu är en andlig kamp. En kamp som föregår den yttersta tiden som Bibeln talar om.

Den falska religionen islam, som egentligen är en ideologi för arabisk imperialism - läs här - promotas starkt av den politiska adeln och speciellt socialdemokraterna, är det verktyg de har valt för att krossa Sverige och genomföra sin statskupp i satans namn. En statskupp syftande till en socialistisk global diktatur genom FN. Läs här.

Lyssna på Fritjof Adams utmärkta analyser nedan. De onda krafterna som arbetar för NWO vill ha kaos och sönderfall i Sverige och inte trygghet och tillväxt.

Jag började förstå att det nu gäller att välja sida i denna andliga kamp. Något jag skrev om här.

Denna insikt ledde mig fram till att politiken är inget att lägga tid och energi på längre. Nu gäller det att föra kampen på det andliga planet, inte genom religion (som är skapad av människor för att förtrycka och kontrollera andra människor) utan att genom att bygga en personlig relation med Jesus Kristus och arbeta för att predika evangeliet på ett sätt som passar mig för att hjälpa fler människor till frälsning.

Då handlar det att söka en personlig relation med Jesus och ta vägledning av den Helige Ande i allt man gör och säger.

Min frälsning blev verkligen en återfödelse till en ny människa och jag förändrades i grunden som person. All oro och all ångest var plötsligt som bortblåst ur mig och jag fylldes med lugn, glädje och tillförsikt istället. Jag var frälst och en del av Guds rike.

Vid min frälsning i Riga den 5/11 2016 så lämnade något mörkt, som såg ut som en mörk dimma, min kropp. En vän lyckades fånga detta på ett fotografi och jag visste direkt att detta var något övernaturligt som fångats på bild, något ondskefullt som tvingats av Jesus att lämna min kropp. En demon kanske? Jag vet inte än idag.

Jag kommer dock aldrig att att glömma ögonblicket och känslan när den Helige Ande fyllde mig vid mitt andedop och denna bild är nu en av de märkligaste och viktigaste bilder jag har. Och känslan är naturligtvis obeskrivbar.

Det blev en bild som visar ögonblicket för min födelse som kristen. Tidpunkten då jag föddes som en ny människa med alla tidigare synder förlåtna genom vår Herre Jesus Kristus. Ondskan hade tvingats bort från mig och jag hade det hela på bild som ett synligt bildbevis att kunna minnas ögonblicket. Fantastiskt!

Sedan jag öppnade mitt hjärta för Jesus så har jag aldrig känt mig vara ensam och svag igen. Jag har aldrig drabbats av mörka tankar igen utan dessa försvann ut ur min kropp den 5/11 2016.

Idag lever vi i en tid då vi inte längre skall hoppas på människor för att ta oss ut ur det kaos som satan skapat i vårt samhälle genom att ta kontrollen över regering, riksdag och massmedia. Återigen, som kristna måste vi be för dem som sitter där så ondskan förlorar sin makt över dem.

Vi kan inte som människor föra den kamp som nu förs då vi helt inte har krafterna nog att föra denna andliga kamp. Endast Gud kan föra denna kamp och det som vi kan göra är att låta Gud arbeta genom oss.

I vår tid, nära den yttersta tiden, är det Jesus vi måste vända oss till och inte människor. Det är endast Jesus vi kan anförtro oss åt och hämta styrka och vägledning av.

Som frälst har jag inte längre någon fruktan för mörkrets krafter. Att se upp till, och hoppas på, människor som auktoriteter, ledare och frälsare är meningslöst har jag nu förstått. Därför är intresset för politiken dött hos mig.

Vem som helst av oss kan bli verktyg för Gud för en bättre värld om vi ger upp oss själva och ödmjukar oss inför Herren och släpper in Honom i vårt hjärta och ber om vägledning genom bön.

Vi kan alla få ta del av Guds nåd. Något jag skrev om här.

Först då kan vi i en kristen församling med Jesus bakom oss börja att arbeta för verklig förändring i Sverige och i världen. Den Helige Ande kan arbeta genom dig och mig genom att vägleda oss om vi bara vill öppna vårt hjärta för Jesus.

I vår tid gör påven anspråk på att förlåta synder, att dyrka en idol och kalla honom för helige fader och att tillbe madonnan är en hädelse. Påvens nya världsreligion (NWO världsreligion - dyrkande av Lucifer) står för dörren. Den katolska kyrkan kallas "skökan" i Bibeln och kommer att hjälpa antikrist till makten för att sedan krossas av densamme.

Alla sakrament är den katolska kyrkans påfund och har också smugit sig in i den protestantiska kyrkan och dessa ritualer drar människan bort från sanningen i Jesus Kristus.


Kontakten med Gud bygger på en djup personlig relation efter ett eget ställningstagande och då behövs varken präster eller påvar. Väljer man att ta emot Jesus så möter Han en halvvägs. Däremot bör våra eventuellt kvarvarande kristna präster erbjuda själavård och förstå den djupa innebörden av att lyssna i stället för att predika. Svenska kyrkan har idag generellt förlorat kristendomen. Läs här.

Vår generation kan mycket väl vara den sista så nu är det hög tid att välja sida. Gud eller Lucifer. Valet är ditt och ditt eviga liv är beroende av ditt val.

Att studera sanningen i Bibeln är en intressant upptäcksresa. De två vittnena, som beskrivs i Uppenbarelseboken, har skapat många frågor, Vilka kommer de att vara.

Lyssna till Steven Ben Nuns fantastiskt spännande tolkning av vad skrifterna beskriver skall hända i vår tid.Nu behövs våra böner till Den Ende Guden mer än någonsin. Mayer Amschel Rothschilds 25-punktsplan för världsdominans från 1773 är som att läsa en sammanfattning över vad som händer i världen idag. Läs här.

Ondskan manifesterar sin makt genom något som många kallar "The Deep State". Vad är då det? Läs här och se video nedan.


Man kan inte föra en kamp mot ondskan utan Jesus och ärligt talat finns det ingen politiker man kan lita på i detta djävulska spel. Det är bara Jesus man kan lita på. Vi måste alla förbereda oss. Något jag skrev om här.

Hör denne Iranske mans berättelse. Fast i den falska religionen islam och hur han sedan mötte Jesus. Vägen, sanningen och livet. En fantastisk berättelse.

Afshin var en pålitlig muslim, redo att bli en martyr för Allahs skull, men mötet med Jesus Kristus förändrade hans liv.


ANDENS SVÄRD ÄR ORDET, SANNINGENS ANDE ÄR HELIG, VI ÄR BÄRARE AV HELIGT ORD, SOM ÄR SANNINGEN, VI OGILLAR LÖGNEN MEN ÄLSKAR SANNINGEN!måndag 20 februari 2017

Om när samhället sviker

Jag har tidigare skrivit om Camilla Sandelius på Gotland här. En modig kvinna som fick löpa gatlopp i mainstreammedia förra hösten när hon engagerade sig för en vidrig gruppvåldtäkt av en rullstolsbunden kvinna på Gotland (se länkat inlägg ovan). Nu begär även en av männen som misstänktes för gruppvåldtäkten skadestånd av staten. Läs här.

Då var det Camilla som ställde upp för en medmänniska, nu är det vår tur att ställa upp för henne.

Camilla har drabbats av den fruktansvärda sjukdomen cancer och hon behöver nu allt stöd hon kan få i den hemska situation hon befinner sig i. Stark som hon är, har hon inte givit upp utan är fast besluten att besegra cancern i sin kropp. Se denna video med Camilla.

Samhället sviker som vanligt när det gäller svenskar. Så här skriver Camilla på sin Facebooksida:

Så här ser det ut för cancerdrabbade.


Och det är ju precis så man vill ha det när man inte längre kan arbeta för att man helt enkelt inte kan gå på sina egna ben.

Man måste fylla i papper, ringa arbetsgivare.

Jag är timanställd och har inte kunnat jobba så mycket tre månader innan cancerbeskedet eftersom att jag varit så otroligt trött, en trötthet som är obeskrivlig, det har känns som att man sprungit ett maraton bara om man tagit sig till toaletten helt andfådd.

Så nu kommer jag att få ut så att det bara täcker hyran ungefär.

Det är så orättvist att dem inte ser hur mycket jag arbetat under hela året, åkt ut till havs och arbetat 12-timmarspass. Jag tror att försäkringskassan vet precis hur dem ska spara in på pengar. Har man cancer så är man för trött för att arbeta så mycket.

De ser bara tre månader tillbaka från det datumet man blivit sjukskriven.

Om någon vill hjälpa min med allt från 10 kr så har jag swish med nr 0765800693 så blir jag tacksam med allt jag kan få in.

Eller kontonummer 8480-6 983476529-0 Swedbank.

Jag vill åka till min familj på fastlandet.

Det finns ingen annan hjälp. Går jag till soc så måste jag skriva in mig på arbetsförmedlingen, även fast jag har ett arbete. Tänk på det därute. Är du timanställd är det kört om du blir sjuk.

Jag börjar gråta när jag ser att ni hjälper mig. Tack, allt från tio kronor. Det finns något jag kan göra för er när jag blir frisk, och det är att fortsätta att kämpa så som jag gjort tidigare för vårt samhälle. Dela gärna detta om ni vill❤

I söndags bad vi i min församling för Camilla, och det kan du också göra. Du kan också swisha en slant till henne som hon ber om. Gud hör bön, och när samhället sviker, får vi andra hjälpa till så gott vi kan.

Gör en insats för en modig medmänniska och en sann Sverigevän du också.

lördag 11 februari 2017

Om ännu ett revolutionerande läkemedel HBqT-SUPP

Jag har tidigare skrivit om nya revolutionerande alternativa läkemedel här (Antifeminin Fi) och här (Sepofan).

Den alternativa läkemedelsindustrin har nu lanserat ännu ett revolutionerande läkemedel, HBqT-SUPP.

Utvecklingen av läkemedlet har sponsrats av officerares och polisers fackföreningar som säger sig ha drabbats av psykiska biverkningar efter att ha tvingats delta i den årliga HBQT-paraden beordrade av arbetsgivaren.

En polis säger "jag kan svårligen se varför jag som representant för statens våldsmonopol skall tvingas till förnedring på arbetstid och tvingas till löjligt hoppande och dansande genom Stockholm en gång om året bland ett klientel som klär och beter sig som idioter. Ett klientel som liknar det jag normalt syr in. Därför kändes det bra att vara med att sponsra detta nya läkemedel".

Tillverkaren, gender-straight-kind (gsk) hävdar genom presschefen Thomaz Wiberg att efter en behandling med 10 st suppositioner så uppnås livslång immunitet och risken för återfall sägs vara obefintlig.

Big Pharma har fått 8 miljarder dollar av filantropen George Soros för att effektivisera verkan av det ämne som framkallar symptomen från första början. Ämnet skapar ett behov av att exponera kön och stjärt för allmänheten och ett behov av löjligt dansande och hoppande och har visat sig vara mycket effektivt framför allt på Södermalm.

Soros kommer också att låta måla om de flygplan som sprider substansen över Stockholm till regnbågsfärger för att även på detta sätt öka effekten och motarbeta verkan av läkemedlet. "Vi känner till detta" säger Thomaz Wiberg. "Därför är kapslarna regnbågsfärgade vilket motverkar effekten av detta",

Genderengineering, spridning av substansen genom flyg, är en gren av geoengineering som är en verkställande del av FN Agenda 2030, där Sverige skall vara världsledande enligt den feministiska regeringen.

Stefan Löfvén tar det hela med ro och avfärdar det nya läkemedlet som "käbbel".

Han säger i ett uttalande: "SD har hittat på detta läkemedel i samverkan med nazistiska läkare som utförde medicinska experiment i Auschwitz. Jag har nåtts av information om seanser som SD har haft med Joseph Mengele av min rådgivare Henrik Arnstad.

Jag är inte orolig då vår feministiska politik har starkare attraktionskraft än några existerande läkemedel varför det hela kan avfärdas som rent "käbbel".


fredag 3 februari 2017

Om svenska journalister - Gästinlägg

Ett nytt gästinlägg av Stefan Torssell. Denna gång om svenska journalister:

Det finns 14 000 journalister i Sverige. De ogillar att inte ”professionella” uttrycker sig fritt utan journalistisk kontroll.

Fram till 1960-talet uppfattade journalister som sin uppgift att skildra vad som skedde i världen.

Visst ljög Dagens Nyheter om Catalinaaffären på 1950-talet och kommunisten Enbom fick ett hårt fängelsestraff för spioneri efter att pressen hade jagat upp en lynchstämning mot honom.

Men journalister försökte skildra.

I debatter i TV satt politiker, författare, fackföreningsfolk, yrkesfolk och pålästa människor. Journalisterna såg till att debatterna blev av.

I dag får debattörerna komma till tals i små snuttar, en god som ska bekräfta journalisternas världsbild och en ond som knappt får säga ett ord.

Efteråt förflyttar sig journalisten genom TV-studion och talar med en panel av journalister som avgör vem som hade rätt.

Trump och Putin är dumma. Clinton som gillar bombningar av andra länder är bra.

Brott ska inte utredas. De som vill utreda är fåniga.

Våldtäkter, gängkriminalitet och banksvindel finns inte, men människor som tror så ska ifrågasättas med en intersektoriell vetenskaplig metod.

Den metoden är en svensk akademisk metod som man kan bevisa allt med som man vill bevisa. 1800-talets präster hänvisade till Guds vilja.

Dagens forskare hänvisar till sin egen värdegrund som referens. Intersektoriell metod behöver lika lite som prästen förhålla sig till verkligheten.

En skog av bloggar, ett hav av radiopoddar och webbtevestationer och en himmel av alternativa medier har vuxit fram som ett komplement och opposition mot den tillrättalagda och även ohederliga journalistiken.

Journalisternas svar är en tilltagande aversion mot andra medier som journalisterna försöker motarbeta, brännmärka alternativt förbjuda.

Journalistkårens agenda är att antingen ska presumtiva opinionsbildare hålla till godo med den begränsade plattform och den smala åsiktskorridor som journalisterna erbjuder eller hålla tyst.

De som väljer att gå utanför dessa åsiktsbegränsningar är i lättare fall antingen bondläppar eller obildade, men främlingsfientliga nazister, alternativt rasister eller våldsbenägna högerextremister om de har mer ingående kritik av makten.

Så är den journalistiska beskrivning av samhällsdebattens aktörer.

I journalisternas värld är alla andra än de själva olämpliga att skildra världen. Ingen på redaktionsmötet behöver själv tro på föreställningen. Den gäller ändå.

Det är helt uppenbart att de inte märker hur platta och innehållslösa deras rapporter är, hur intellektuellt undermåliga deras analyser är och hur ohederlig deras partiskhet är. Även bödlar tror ju som bekant att de gör något gott.

I alternativa medier finns de intressanta diskussionerna. De har fullständigt sopat banan med den odugliga journalistkåren som helt klart är på reträtt.

Ändå finns det en del människor i allmänheten som har låtit sig vilseföras och tror att alternativa medier står för onda tankar och har illvilliga agendor.

Vad det handlar om är journalistkåren vill ha full kontroll i vilka fora debatterna ska föras, men de har förlorat den kampen.

De har inte bara förlorat vad debatterna ska handla om utan också var den ska föras.
Många av dem har dessutom förlorat sina arbeten på kuppen.

De är en snabbt växande grupp. De är nu bänkgrannar med människor från Mellanöstern och Nordafrika på Arbetsförmedlingens kurser. Andra har lämnat yrket för gott.

Alternativa medier växer så det knakar.

Presstödsutredningen funderar på att försvåra för dem att växa. Min rekommendation är att sätt i gång och tänk innan ni journalister gör bort er fullständigt.

Om tio år behövs journalister med integritet. Då kan de få jobb på någon av de mediahus som just nu inte är något annat än en poddradio om inte journalistkåren helt har lyckats dra ner det egna yrket i dyn.

torsdag 2 februari 2017

Om att leva i den yttersta tiden och att förbereda sig

Corrie Ten Boom är en legend i den kristna världen, och hon kände till en sak eller två om förföljelsen av Kristna. Under andra världskriget arbetade hennes familj med att hjälpa och gömma judiska familjer som försökte undkomma Förintelsen.

Som ett resultat av detta greps hela hennes familj och hon fördes iväg till ett nazistiskt koncentrationsläger, kvinnolägret Ravensbrück. Hon överlevde, men hennes syster överlevde inte.

Så småningom skrev hon boken ”Gömstället” (The Hiding Place) som har sålts i mer än två miljoner exemplar över hela världen. 1975 gjorde James F. Collier en filmatisering med bland andra Julie Harris av boken Gömstället med titel Gömstället (The Hiding Place). År 2013 kom Peter C. Spencer och Josiah Spencers film som heter "Return to the Hiding Place".

I detta blogginlägg vill jag dela med mig av ett brev som Corrie Ten Boom skrev år 1974, nio år före sin död 1983, och som handlar om den i den kristna världen spridda doktrinen (pre-tribulation) om uppryckande till Herren före det att den stora vedermödan inträffar.

Alltså att vi kristna skulle uppryckas till Herren innan den stora vedermödan, som skall vara i sju år, och därmed skulle kunna slippa den.

Den stora vedermödan kommer att vara den svåraste tid mänskligheten någonsin har upplevt. Bibelns profetior visar att den kommer att inträffa under ”de sista dagarna” eller ”ändens tid”. Alltså den tid vi kanske lever i nu, och som föregår Armageddon och Jesus återkomst.

Författaren till denna bok - The Rapture Verdict, den kristne juristen Michael T Snyder, visar genom noggranna studier av Bibeln att denna doktrin är falsk.

Vi kristna kommer att tvingas genomlida den stora vedermödan precis som alla andra. Tyvärr är många kristna vilseledda i tron att de kommer att kallas hem till Herren innan den stora vedermödan börjar.

Snyder skriver på sin blogg "The Economic Collapse" om sin bok och varför han anser den är så viktig. Läs här.

Och när börjar den stora vedermödan? Ja, kanske har den redan pågått länge. Se bara på folkmorden av Kristna.

I Snyders bok finns det ett brev, skrivet av Corrie Ten Boom år 1974, och som jag känner borde läsas av alla kristna. Därför har jag översatt brevet till svenska och återger det i sin helhet nedan:

Världen är dödligt sjuk. Den är döende. Den store läkaren har redan undertecknat dödsattesten. Ändå finns det fortfarande ett stort arbete för kristna att göra. De ska vara strömmar av levande vatten, kanaler av nåd till dem som fortfarande är i världen.

Det är möjligt för dem att göra detta eftersom de är övervinnare. Kristna är ambassadörer för Kristus. De är representanter från himlen till denna döende värld. Och på grund av vår närvaro här, kommer saker och ting förändras.

Min syster, Betsy, och jag var i nazisternas koncentrationsläger i Ravensbrück eftersom vi begått brottet att vi älskade judar.

Sjuhundra av oss från Holland, Frankrike, Ryssland, Polen och Belgien föstes in i ett rum byggd för tvåhundra. Såvitt jag vet, så var Betsy och jag de enda två representanterna för himlen i det rummet. Vi kan ha varit Herrens enda representanter på denna plats av hat, men på grund av vår närvaro där, förändrades saker och ting.

Jesus sade: "Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen. liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen" (Joh 16: 33)

Även vi är övervinnare – vi för in ljuset av Jesus i en värld fylld med mörker och hat.

Ibland blir jag rädd när jag läser Bibeln, och det som jag ser i den här världen, alla prövningar och all förföljelse som utlovades i Bibeln besannas. Nu kan jag tala om för er, om du också är rädd, att jag just har läst de sista sidorna.

Jag kan nu komma att skrika "Hallelujah! Hallelujah "för jag har hittat där det står skrivet att Jesus sade: "Den som övervinner ska ärva allt:. Och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son” (Upp 21: 7).

Detta är framtiden och hoppet för denna värld. Inte för att världen kommer att överleva - men att vi ska som Kristna vara övervinnare i mitt i en döende värld.

Betsy och jag, i koncentrationslägret, bad att Gud skulle läka Betsy som var så svag och sjuk.

"Ja, Herren skall bota mig" sade Betsy med tillförsikt. Hon dog nästa dag och jag kunde inte förstå det. De lade hennes tunna kropp på betonggolvet tillsammans med alla andra lik av de kvinnor som dog den dagen.

Det var svårt för mig att förstå, att tro att Gud hade ett syfte med allt detta. Men på grund av Betsys död är jag idag ute och reser över hela världen för att berätta om Jesus.

Det finns uppfattningar bland några av oss att för oss blir det ingen nöd, att de kristna kommer att kunna fly allt detta.

De som säger det är de falska lärare som Jesus varnade oss för att vi skulle förvänta oss i de sista dagarna.

De flesta av dem har lite kunskap om vad som redan pågår över hela världen. Jag har varit i de länder där de heliga redan lider fruktansvärd förföljelse.

I Kina fick de kristna höra, "Oroa dig inte, före vedermödan kommer du kommer att övervinnas". Sedan kom en fruktansvärd förföljelse. Miljoner kristna torterades till döds.

Senare hörde jag en biskop från Kina säger, tyvärr, "Vi har misslyckats. Vi borde ha gjort människorna starka inför förföljelse, snarare än att berätta för dem Jesus skulle komma först.

Berätta för folk hur man ska vara stark i tider av förföljelse, hur man ska vara när vedermödan kommer för att inte stå svag".

Jag känner att jag har en gudomlig mandat att gå ut och tala om för människor i den här världen att det är möjligt att vara stark i Herren Jesus Kristus.

Vi förbereder oss för den stora vedermödan, men mer än sextio procent av Kristi kropp över hela världen har redan gått in i vedermödan. Det finns inget sätt att undkomma den.

Vi är nästa i tur. Eftersom jag redan har gått igenom fängelse för Jesu skull, och eftersom jag träffade biskopen i Kina, nu varje gång jag läser en bra bibeltext tror jag, "Hej, jag kan använda det i tiden av prövningar."

Då skriver jag ner och lär mig den utantill. När jag var i koncentrationslägret, ett läger där endast tjugo procent av kvinnorna kom ut levande, försökte vi att muntra upp varandra genom att säga, "Inget kunde vara värre än idag." Men vi skulle finna att nästa dag var ännu värre.

Under denna tid var det en bibelvers som jag hade i mitt minne och som gav mig stort hopp och glädje:

Saliga ären I, om I för Kristi namns skull bliven smädade, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar då över eder. Det må nämligen icke ske, att någon av eder får lida såsom dråpare eller tjuv eller illgärningsman, eller därför att han blandar sig i vad honom icke vidkommer (1 Petrusbrevet 14-15).

Jag fann mig själv säga: "Halleluja! Eftersom jag lider (för Kristi namn), är Jesus förhärligad!

I Amerika, sjunger kyrkorna,"Låt församlingen fly prövningar", men i Kina och Afrika har vedermödan redan har kommit.

Förra året var det mer än tvåhundratusen kristna martyrer i Afrika. Det är saker som aldrig kommer in i tidningarna, eftersom de orsakar dåliga politiska förbindelser.

Men jag vet. Jag har varit där.

Vi måste tänka på det när vi sitter ner i våra fina hus med våra fina kläder och äter våra stekmiddagar.

Många, många medlemmar av Kristi kropp torteras till döds just nu, men vi fortsätter precis som om vi alla kommer att kunna fly den stora vedermödan.

För flera år sedan var jag var i Afrika, i en nation där en ny regering kommit till makten.

Den första natten jag var där befalldes några av de kristna att komma till polisstationen för att registrera sig. När de anlände greps de och samma kväll de avrättades de. Nästa dag hände samma sak hände det igen med andra kristna. Den tredje dagen var det samma sak. Alla de kristna i området mördades systematiskt.

Den fjärde dagen var jag för att tala i en liten kyrka. Folket kom, men de var fyllda med rädsla och spänning. Under Gudstjänsten tittade de på varandra och deras ögon frågade, "Kommer den som jag här sitter bredvid bli den nästa att bli dödad? Kommer jag att bli nästa? "

Rummet var varm och kvavt med insekter som kom genom de nätlösa fönstren och virvlade runt nakna glödlampor och över de kala träbänkarna. Jag berättade för dem en historia om min barndom.

”När jag var en liten flicka, gick jag till min far och sade:" Pappa, jag är rädd att jag aldrig kommer att vara stark nog att vara en martyr för Jesus Kristus. "Säg mig", sa far,"När du tar en tågresa till Amsterdam, när jag ger dig pengar för biljetten? Tre veckor innan?" "Nej, pappa, du ge mig pengar för biljetten precis innan vi kommer på tåget." "Det är rätt", sa min far, "och så är det med Guds styrka".

Vår Fader i himlen vet när du behöver styrka att vara en martyr för Jesus Kristus. Han kommer att leverera allt du behöver, precis i tid.

Mina afrikanska vänner nickade och log. Plötsligt fylldes kyrkan av en anda av glädje och folk började sjunga "I den söta, efter hand, ska vi träffas på den vackra stranden." Senare samma vecka, var hälften av de som var i denna kyrka avrättade. Jag hörde senare att den andra hälften dödades för några månader senare.

Men jag måste säga något. Jag var så glad att Herren använde mig för att uppmuntra dessa människor, för till skillnad från många av sina ledare, hade jag Guds ord. Jag hade varit till Bibeln och upptäckte att Jesus sade att han hade inte bara skulle övervinna världen, utan också för alla dem som förblev Honom trogen till slutet, skulle han ge en krona i livet.

Hur kan vi bli redo för förföljelse?

Först måste vi livnära oss på Guds Ord, smälta det, och göra det till en del av vår varelse.

Detta kommer att innebära disciplinerat bibelstudium varje dag som inte bara innebär att memorera långa skriftställen, utan sätta fast de principer som skall verka i våra liv.

Nästa är att vi behöver utveckla en personlig relation med Jesus Kristus. Inte bara Jesus i går, Jesus i historien utan den livsförändrande Jesus som idag fortfarande lever och sitter vid Guds högra sida.

Vi måste fyllas med den Helige Ande. Detta är inte ett frivilligt kommando av Bibeln, det är absolut nödvändigt.

Dessa jordiska lärjungar hade aldrig kunnat stå upp under förföljelserna från judarna och romarna om de inte hade väntat för Pingst. Var och en av oss behöver vår egen personliga pingst, dopet i den helige Ande.

Vi kommer aldrig att kunna stå upp i vedermödans tid utan det. Under den kommande förföljelsen måste vi vara beredda att hjälpa varandra och uppmuntra varandra.

Men vi får inte vänta tills vedermödan kommer. Frukten av anden bör vara den dominerande kraften i varje kristens liv. Många är rädda för den kommande vedermödan. De vill fly.

Även jag är lite rädd när jag tänker att efter alla mina åttio år, inklusive åren i det fruktansvärda nazistiska koncentrationslägret, att jag kanske måste gå igenom den stora vedermödan också. Men när jag läser Bibeln blir jag glad.

När jag är svag, då jag ska vara stark, säger Bibeln. Betsy och jag var fångar för Herren, var vi så svaga, men vi fick kraft eftersom den Helige Ande var inom oss. Denna mäktiga inre förstärkning av den Helige Ande hjälpte oss igenom allt.

Nej, du kommer inte att vara stark i dig själv när vedermödan kommer. Snarare kommer att vara stark i kraft av Honom som inte kommer att överge dig. För i sjuttiosex år har jag känt Herren Jesus och inte en enda gång har han någonsin lämnat mig, eller svikit mig.

Må han dräpa mig, jag hoppas intet annat; min vandel vill jag ändå hålla fram inför honom (Job 13: 15) .

Jag vet att för alla som övervinner skall han ge livets krona. Halleluja!

Corrie Ten Boom (1974)