onsdag 11 januari 2017

Om begreppet "överskådlig tid" och försvaret - Gästinlägg

Gästinlägg av den pensionerade kaptenen Gunnar Malmström om svensk försvarspolitik. Över till Gunnar:

Sveriges försvar är en het fråga inom alla de svenska partierna. PK-klanen, har en stående kommentar som lyder se följande.

Det föreligger inte en hotbild eller militärt hot riktat mot Sverige inom överskådlig tid.

Utsagan har tagits som förevändning för att i stort sett avveckla Sveriges försvarsförutsättningar att hävda nationens suveränitet.

Sveriges förutsättningar att parera och hindra ett militärt angrepp är i praktiken en omöjlighet om en angripare anser det lämpligt att ockupera hela eller delar av svenskt territorium.

Under senare tid körs en floskel om att militärt utöka och försvara Gotland.

Detta är inget annat än en floskel. Att överföra några stridsvagnar och ett undermåligt luftvärn är närmast skrattretande om det inte i sin förlängning är en mycket allvarlig fråga.

Det som systematiskt undanhålls i debatten är kort och gott, vad göra med resten av nationen?

I praktiken förhåller det sig enligt följande, de samlade svenska militära resurser som förfogas över är i praktiken de resurser som krävs för att säkra Gotland och kanske i viss mån delar av mälardalen.

Men ur det andra perspektivet är det ytterst tveksamt att en angripare beslutar att sätt in trupp för att installera egna förband och resurser på Gotland. Terrängen och infrastukturen på Gotland är inte på något sätt inbjudande. Tvärtom att placera trupp på Gotland av en angripare måste närmast ses som slöseri av tid och resurser.

Ryssland har ingen som helst anledning att sätta trupp och resurser på Gotland.

Vad kan det då vara som gör att Gotland körs fram i tid och otid?

Svaret är mycket enkelt. Grannen i öster Ryssland. Men faktum är att Ryska stridskrafter är fullständigt väl placerade där de befinner sig i dag.

Om så skulle vara har ryska styrkor redan ett gott utgångsläge för att slå ut Sveriges samlade försvar inom några dygn, utan att förlora en enda man på Gotland.

Ingen militär ledare eller strateg skulle komma på iden att kasta bort kvalificerade resurser i ett inledningsskede och minst av allt på Gotland.

Vad svenska politiker försöker dölja är att som tidigare nämnts dölja det obehagliga faktum att Sverige av i dag inte förfogar över ett nationellt försvar.

Kunskapen om tillståndet har varit uppenbart under de senaste 20 åren.

Regeringarna har medvetet försökt dölja detta faktum med floskeln under överskådlig tid.

Därmed kommer frågan att ställas på sin spets. Vad betyder inom överskådlig tid?

Betyder det att politiker, vars främsta uppgift är att hävda nationens suveränitet, tar sig rätten att avrusta och lägga ned de behövliga resurser som krävs för att hävda nationens suveränitet?

Under de senaste månaderna verkar det som om tidsperspektivet (inom överskådlig tid) minskat från 10-15 år, ned till en tidfaktor om några månader om tilltro skall sättas till politikernas uttalande av i dag i januari 2017.

Därmed uppstår en absolut förtroende fråga. Politikerna vet att det krävs minst 10-15 år att återställa svenskt försvar, till ett försvar som kan parera och hindra militärt angrepp på nationen.

Kostnaderna tycks politikerna dessutom vara medvetna om.

Det handlar inledningsvis om cirka 400 miljarder under de närmsta 10 åren, med andra ord om en minst fördubbling av försvarsanslagen årligen.

Därtill kommer kostnaderna för att bygga upp utbildningsplattformar och uppbyggnad av resurser för utökning av förband.

Därmed kommer de sista allvarliga frågorna. Har svenska politiker och regeringar medvetet av politiska skäl inom landet spelat bort svenskt oberoende?

Nästa fråga följer med automatik. Är allt som nu körs fram om hotet från Ryssland en ren politisk bluff av den svenska regeringen?

Sammantaget verkar det som om det inte kommer att ske några ytterligare ekonomiska förstärkningar av svenskt försvar i närtid och det tyder på att hela spektaklet om Ryssland är och förblir samma lögn som förföljt det svenska folket under mer än femtio år från svenska regeringar och politiker.

Med andra ord det är inget annat än ett politiskt spektakel från och inom PK-klanen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar