torsdag 29 december 2016

Om Rothschilds 25-punktsplan för världsdominans

Rothschilds 25-punktsplan för världsdominans. Se originaltexten här.

Att läsa dessa punkter är som att läsa en sammanfattning över vad som händer i världen idag. Skrämmande!

År 1770 gifte Mayer Amschel Rothschild sig med Gutta Schnapper.

Samma år bad han den judiskfödde Adam Weishaupt, en avfälling som var Jesuit-utbildad professor i kanonisk rätt, att revidera och modernisera Illuminismen, d.v.s. dyrkan av Satan, i syfte att uppnå världsherravälde och införa en Luciferiansk ideologi ’på dem som skulle bli kvar av den mänskliga rasen’ efter en slutlig iscensatt social katastrof.

År 1773 kallade Mayer tolv rika män till Frankfurt och bad dem att samla ihop sina gemensamma resurser, samt presenterade sin 25-punktsplan vilket skulle göra det möjligt för dem att få kontroll över hela världens rikedom, naturresurser och arbetskraft.”

Detta skriver Simon Smith på True Democracy Party.

De 25 punkterna är följande – i översättning.

1. Använda våld och terrorism snarare än akademiska diskussioner.

2. Predika "Liberalism" för att tillskansa sig politisk makt.

3. Initiera klasskamp.

4. Politikerna måste vara listiga och vilseledande - en moralisk kod lämnar en politiker sårbar.

5. Demontera "befintliga ordnings- och regleringsmakten". Rekonstruera alla befintliga institutioner.

6. Förbli osynliga tills det ögonblick när den har fått en sådan styrka att ingen list eller kraft kan underminera den.

7. Använd ” Mob Psychology” (gruppsykologi) för att styra massorna. "Utan absolut despotism kan man inte regera på ett effektivt sätt."

8. Förespråka användning av alkohol, droger, moralisk korruption och alla former av laster - används systematiskt av "agenteurs" för att korrumpera ungdomar.

9. Ta fasta på egenskaper som säkerställer underkastelse och suveränitet.

10. Underblåsa krig och kontrollera fredskonferenser så att ingen av de stridande vinner territorium utan placerar dem i ytterligare skuld och därför i vår makt.

11. Välj kandidater till offentliga ämbeten som kommer att vara "solidariska och lyda våra kommandon, så att de lätt kan användas som brickor i vårt spel."

12. Använd massmedia för propaganda för att kontrollera all information till allmänheten, samtidigt som de är i skuggorna, fria från skuld.

13. Gör så att massorna tror att de hade varit offer för brottslingar. Sedan återställ ordningen för att framstå som frälsare.

14. Skapa finansiell panik. Använd hunger för att kontrollera och underkuva massorna.

15. Infiltrera frimureriet för att dra nytta av Grand Orient-loger för att dölja den sanna naturen av deras arbete i filantropi. Sprida sin ateist-materialistiska ideologi bland "goyim" (icke-judar).

16. När timmen slår för vår suveräna herre över hela världen att bli krönt, kommer deras inflytande att förvisa allt som kan stå i hans väg.

17. Använd systematisk bedrägeri, högtravande fraser och populära slagord.

"Motsatsen till vad som utlovats kan alltid göras efteråt ... Det har ingen betydelse."

18. Skräckväldet är det mest ekonomiska sättet att få till stånd snabb underkastelse.

19. Maskerade som politiska, ekonomiska och finansiella rådgivare för att utföra våra uppdrag med diplomati och utan rädsla för att exponera "den hemliga kraften bakom nationella och internationella frågor."

20. Den ultimata världsregeringen är målet. Det kommer att bli nödvändigt att upprätta stora monopol, så att även de största förmögenheterna hos gojerna (icke-judarna, min anm.) kommer att vara beroende av oss i en sådan omfattning att de kommer att gå till botten tillsammans med sina regeringar dagen efter den stora politiska kraschen.

21. Använd ekonomisk krigföring. Råna "gojerna" på deras fastigheter och industrier i kombination med höga skatter och illojal konkurrens.

22. Gör så att gojerna förstöra varandra så att det endast kommer att vara proletariatet kvar i världen, med några få miljonärer som ägnar sig åt vår sak, och tillräckligt med poliser och soldater för att skydda våra intressen.

23. Kalla det The New Order, den nya ordningen. Utse en diktator!

24. Lura, förvirra och korrumpera de yngre medlemmarna i samhället genom att lära dem teorier och principer som vi vet är falska.

25. Ändra de nationella och internationella lagarna till en motsägelse som först döljer lagen och sedan döljer det helt och hållet. Ersätt skiljedom med lag.