tisdag 20 december 2016

Om kontrollerad opposition - ett möjligt scenario

Detta är ett uppföljande inlägg på mitt förra inlägg "Om sektmedlemmar som inte tål sanningen" och jag fortsätter nu genom att lägga fram en hypotes om vad SD möjliga roll som "kontrollerad opposition" i riksdagen skulle kunna vara om det är så att SD roll är att vara "kontrollerad opposition"?

Jag påstår alltså inte att det jag skriver är sant, utan det är just bara en möjlig hypotes.

Säg att man vill införa en totalitär ny världsordning (NWO) där ett måste är att krossa medelklassen, nationalstaterna och ekonomin i de territorier man vill ta över och förslava/folkmörda folket i.

Hur gör man då på bästa sätt då man vet att man kommer att möta motstånd från de som är nationalistiskt lagda?

Jag har redan skrivit om NWO-agendan och Kalergiplanen så många gånger på min blogg att jag finner ingen anledning att upprepa detta. Att socialism är navet för NWO har jag också skrivit om här.

Åter till, hur gör man då för att kontrollera och tysta de som är nationalister och som kan hota agendan?

Ett sätt är att skapa en kontrollerad opposition, ett parti, i riksdagen där nationalistiskt lagda personer kan engagera sig i både nationellt och lokalt. Ett parti med en synbart nationalistisk agenda som attraherar de med ett nationalistiskt sinnelag.

Samtidigt ser man till att denna "opposition" aldrig får någon reell makt i politiken utan synbarligen hålls utanför politiken. Synbarligen, eftersom en eller flera personer i partiledningen självfallet måste vara invigda i agendan och manövrera så att den löper på.

Under tiden agendan genomförs på bredden i samhället engagerar sig de nationalistiska eldsjälarna (gräsrötterna) i politiskt arbete för det parti man tror kan skapa förändring i samhället. De hålls på så sätt upptagna så att de inte "stör" genomförandet av NWO-agendan.

Genom att skapa en personkult kring partiledaren, och dessutom låta honom extraknäcka som artist, skapas ett sektliknande beteende hos de som engagerar sig i partiet. De blir lätta att kontrollera då de har en stark emotionell koppling till sitt parti.

Man skapar en socialpsykologisk dynamik med hjälp av en sektmodell med en noga genomtänkt sektdynamik omfattande rekrytering, indoktrinering, snapping, mind control, fester, konserter m.m. som stödjer syftet med den totalitära ideologins och manipuleringens införande. Alltså NWO.

Upplägget är klassiskt och kan spåras tillbaka till Romartiden.

Bröd och skådespel (latin: panem et circenses) är ett uttryck från romartiden då romerska imperiet erbjöd romarna gladiatorspel och annan underhållning i kombination med något att äta för att romarna skulle hålla sig lugna och nöjda och inte protestera.

Uttrycket bröd och skådespel nämndes första gången av den romerske diktaren Juvenalis som under det första århundradet efter Kristi födelse beskrev vad han menade var undergången för den romerska civilisationen.

Han ansåg att romarna hade blivit svaga medborgare långt ifrån de stolta och heroiska romerska traditionerna.

Juvenalis talade hånfullt om bröd och skådespel om de gåvor av vete och andra livsmedel som den romerska aristokratin erbjöd de lägre klasserna i samband med stora skådespel.

Gåvorna blev ett sätt att distrahera de lägre klasserna från rådande samhällsproblem och de övre klassernas överflöd. Orden var i sig en kritik mot regeringsmakten som var tvungen att distrahera romarna för att undvika protester.

Flytta fram detta scenario till vår tid och tänk till. Vilka är de övre klasserna idag?

Jo, det är det s.k. etablissemanget som arbetar för de angloamerikanska bankoligarkernas NWO.

Så länge hoppet om förändring kan upprätthållas genom att skapa en övertygelse hos nationalister att ett partis politik kan "rädda Sverige" genom att samla "Sverigevänner" så kan en stor del av de nationellt sinnade hållas i schack genom att engagera sig i ett parti som bara är skapat för ett enda syfte. Bröd och skådespel.

Detta i ett politiskt system som redan är genomkorrumperat där politiker bara är marionetter åt de som egentligen har makten. Bankoligarkerna, eller globalisterna.

Självfallet får aldrig denna kontrollerade opposition tala högt om sådant som skulle kunna skada agendans genomförande, alltså globalistagendan och det kriminella och korrupta banksystemet.

Att undvika detta är väldigt enkelt, det är bara att låta bli att lyfta frågorna och utesluta och stigmatisera de som ändå gör det och därmed avviker från det egentliga egentliga målet, NWO.

Genom en lika korrumperad journalistkår, som har samma ägare som de som äger politikerna, ser man till att smutskasta de som avviker från den partiets "interna värdegrund" och låta media hänga ut dem som antisemiter eller konspirationsteoretiker samtidigt som de utesluts ur partiet.

Sen kastas de till lejonen i media och får en lämplig stigmatiserande stämpel applicerad på sig.

Jag säger alltså inte att detta är agendan, men tänk OM det är så? Tänk om denna hypotes stämmer?

Vad blir då nästa logiska steg när väl NWO-diktaturen är etablerad?

Jo, självfallet är det att göra sig av med de nyttiga idioter som man inte längre har nytta utav. SD medlemmar.

Detta gör man genom att hacka SD medlemsregister och sedan arrestera och internera partiets medlemmar genom förevändningen att de är att betrakta som "terrorister". Vissa kommer bara att försvinna spårlöst eller drabbas av "olyckor" eller snabbgalloperande allvarliga sjukdomar.

Sen är den socialistiska totalitära diktaturen ett faktum, den nya världsordningen (NWO).

Sovjetunionen version 2.0 blev det vi fick trots att vi trodde att vi som "Sverigevänner" arbetade för att rädda landet.

Satanisterna bakom NWO lyckades bedra oss alla då vi lät oss förledas av Satan, som är expert på lögner och vilseledning.

NWO drivs av den kabbalistiska rörelsen som är en mycket hårt sammansvetsad grupp, styrd av judiska rabbiner som har blivit avfällingar från judendomen.

De är en stor grupp Gudsförnekande och satansdyrkande individer som kallar sig sionistiska judar, Dönmehjudar. Jag skrev om dem i mitt blogginlägg om Sionism. De går under många namn, då det är ett nätverk av hemliga sällskap som arbetar för samma agenda.

Självfallet får vi inte låta dem vinna.

Kraften och styrkan i folkrörelsen SD kan användas för att rädda landet, men en tillnyktring och en ny medvetenhet hos engagerade människor krävs, liksom en reformering av SD som måste driva en tydlig nationalistisk agenda.

Vi måste alla bli medvetna och öppna ögonen för det som sker rätt framför ögonen på oss här och nu. Vi får inte ge upp denna kamp och låta Satan vinna. Vi får inte låta oss vilseledas. Vi är skyldiga Sverige och våra barn att inte ge upp.

Men jag brukar också skriva att det är försent för politik nu då NWO-agendan redan är så långt gången, det politiska systemet så korrumperat och det är ett faktum att vi lever i den yttersta tiden.

Vad gör vi då?

Jag tror att framtiden kommer att handla om motstånd mot diktaturen och ren överlevnad.

Jag ger inga ytterligare svar på detta, men uppmanar var och en att reflektera över detta själv.

Själv sökte jag sanningen om NWO, och sedan som en konsekvens av vad jag kom fram till, Jesus och frälsning.

NWO är en kamp mellan Gud och Satan, och jag kände ett starkt behov och en inre övertygelse att tydligt ta ställning för den goda sidan, att bli en soldat åt Gud.

Men vad var och en använder sin energi till är ett enskilt ställningstagande. Glöm bara inte bort att det finns en andlig aspekt av att leva i den yttersta tiden bara.

För mycket mental energi åt "bröd och skådespel" förhindrar dig att förbereda dig för det som komma skall. I dessa förberedelser ingår att söka frälsning och planera för överlevnad vid en samhällskollaps. Det vet alla som läst uppenbarelseboken i Bibeln och kan tänka själva.

Läs denna artikel "SD, en sionist kontrollerad opposition" och denna artikel "KONTROLLERAD OPPOSITION – VAD ÄR DET?"


Om sektmedlemmar som inte tål sanningen

Få människor är så hängivna sin ledare som Sverigedemokrater som tillber sin ledare som han vore Gud. Blinda för de uppenbara missförhållanden och fel som finns inom partiet. Det är dessa s.k. "vänner" på Facebook som inspirerat mig till detta inlägg.

Kritiserar man sektbeteendet eller ledningen inom SD blir man utsatt för hat och förolämpningar på Facebook. På detta sätt skiljer sig inte dessa sektmedlemmar från vänsterextremister. De absolut fulaste påhoppen på mig har varit väldigt personliga och involverat även tredje part, alltså min f.d. flickvän.

Teorier om att jag skulle bli knäpp när vårt förhållande tog slut förekommer regelbundet. Helt absurt men ett mycket illustrativt exempel på sektbeteende. Man får absolut inte lämna sekten. Då hotas man och förolämpas offentligt på Facebook.

Jag valde att lämna SD i oktober för att jag upplevde att inte allt stod rätt till inom partiet. Något jag skrev om här.

Jag mådde illa av sektmedlemmarnas okritiska hyllningar av den store ledaren och samtidigt varande helt blinda för det åsiktsförtryck och den brist på interndemokrati som råder inom partiet.

På detta sätt, sektbeteendet, ser jag stora likheter med situationen i Sverige år 2016 och situationen i Tyskland på 30-talet.

Adolf Hitler hade de flesta Tyskar bakom sig och hade därför inga problem att ta makten i Tyskland. Likheten mellan det tyska folket då, förnedrat och förolämpat av Versaillesförsdraget 1919, och svenska folket idag, förnedrat och förolämpat av etablissemanget, är slående.

Just detta borgar för sektbeteende och jag ser mönstret från Tyskland på 30-talet upprepa sig inom Sverigedemokraterna.

Hade SD varit ett fungerande parti med en fungerande interndemokrati hade man kunnat diskutera sakfrågor och utveckla partiet.

Men inom SD är inte detta möjligt och inte heller önskat av den maktfullkomliga partiledningen.

De som omöjliggör detta är de fanatiska sektmedlemmarna i samspel med partiledningen som tillsammans arbetar på att åter göra SD till ett marginaliserat parti inte bara i riksdagen utan också vad gäller väljarstöd.

SD kommer aldrig bli trovärdiga så länge man inte adresserar NWO och behovet av en bankreform. För oss som kan tänka själva och inte är fast i ett sektbeteende är detta uppenbart, men inte för sektmedlemmarna och partiledningen som är blinda för geopolitiska sakförhållanden som är avgörande för att kunna forma partiets politik.

Deras ögon är bara på den store ledaren, Jimmie. Något som hos mig framkallar obehagliga vibbar från Tyskland på 30-talet.

Sen var det det där om misstanken om SD som kontrollerad opposition. Min bloggranne Peter Harold kan ha en poäng i det han skriver här i inlägget med namnet (SD) som kontrollerad opposition? Vem har i så fall kontrollen?

Det som fick mig på allvar att börja tänka i termerna om (SD) som kontrollerad opposition är det moderata beskedet om att (SD) inte kommer få vara med och bilda regering med de borgerliga/moderaterna efter nästa val. Isolationspolitiken fortsätter, och är tillsynes tänkt att man vill övertyga väljarna om att en röst på (SD) är bortkastad röst. Fast alla vet att så inte är fallet, inte minst med tanke på moderaternas egen helomvändning i invandringsfrågan. Så varför vill man hålla (SD) borta från den formella maktutövningen?

Svaret finns i den omständigheten att de etablerade partierna vill att (SD) skall fortsätta att förbli det andra oppositionsblocket. Alla partiledare, och kanske vissa ideologiska strateger inom själva (SD), vill att partiet skall förbli outsidern som skall kanalisera och ackumulera kritiken mot maktetablissemanget. Man accepterar att missnöjesväljare röstar på det partiet istället för sina gamla partier. Ty så länge som (SD) finns kommer andra nationalistiska politiska strömningar att vara utarmade på sympatisörer och aktivister. Och jag vill påstå att detta är en medveten utveckling som alla riksdagspartier vill skall förbli.

Anledningen till det skenbart destruktiva stödet till (SD) från etablissemanget kan vi finna i den omständigheten att folkutbytet skall fortsätta. Kulturmarxisternas attacker mot svensk kultur och tradition kommer fortskrida, och de kommer ha benäget stöd av globalisterna som vill förena planeten under en världsregim som står över allt parlamentariskt inflytande, och som inte behöver stå till svars för någonting annat än ett folk som gör revolution.

Ah, där kom poängen!

Om nu Peter Harold har rätt, vilket inte är säkert, så kan man ju reflektera över ett påstående man ofta möter i kommentarsfältet "men som läget är nu finns bara SD att rösta på". Svaret man då får efter en stunds reflektion är att det spelar ingen roll vilket riksdagsparti man röstar på då ens röst ändå är en röst på NWO.

Personligen tror jag inte längre att representativ demokrati fungerar då den alltid korrumperar de som vill göra politisk karriär. Den egna karriären blir viktigare än politiken till slut. Och det gäller alla partier. Svensk politik kontrolleras idag helt av de angloamerikanska bankoligarkerna, Wallenbergsfären och den angloamerikanska industrin. Storfinansen äger politikerna. Oavsett parti då Sverige är en synarki och har så alltid varit.

Det enda som fungerar är direktdemokrati á la Schweiz som sedan 1971 har man hållit 202 nationella folkomröstningar. Men då måste staten ta tillbaka makten över betalningsmedlen.

I Schweiz förväntas medborgarna rösta i 20–30 folkomröstningar per år och dessutom gå på stormöten för att besluta om kommunens angelägenheter.

Det direkta politiska inflytandet och ansvaret hos befolkningen måste ökas, och väljarapatin och det skendemokratiska politikerstyret måste minskas, Sist men inte minst, krävs en bankreform.

Ett uppföljande inlägg hittar du här.