söndag 18 december 2016

Om den största nåd du kan få

Ditt hjärta är mer än en muskel i din kropp som pumpar blod.

Ditt hjärta är också det rum där du bär din tro på Gud, och där du har inrett ett rum åt Honom om du är frälst.

Du kan genom tro och bön prata direkt med honom, utan mellanhänder som t.ex. en präst. Religion behövs inte för denna relation då den är personlig.

Efter frälsningen kommer du att förändras inombords.

Fruktan, oro, bitterhet, ilska, mörker och ångest som bodde i ditt hjärta tidigare är borta, och ersatt av Guds kärlek och nåd.

Nåden kommer till oss genom vår relation med Jesus Kristus (2 Timoteus 2: 1 - ”Mitt barn, hämta styrka från den nåd som finns hos Kristus Jesus.”
‭‭2 Timotheosbrevet‬ ‭2:1‬ ‭NUB‬‬).

Vi finner nåd ingen annanstans.  Det är inte baserat på något vi har gjort, utan på Guds kärlek och barmhärtighet (2 Timoteus 1: 9 - ”Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan på grund av sitt beslut och sin nåd, som han gav oss i Kristus Jesus redan före tidens början,”
‭‭2 Timotheosbrevet‬ ‭1:9‬ ‭NUB‬‬).

Till och med vår frälsning är baserad på den (Titus 3: 7 - ”för att vi genom hans nåd skulle bli rättfärdiga och få ärva evigt liv, det som är vårt hopp.”
‭‭Titusbrevet‬ ‭3:7‬ ‭NUB‬‬).

När nåd verkar i en persons liv resulterar det i tro och kärlek (se Ef 1:15 - ”Ända sedan jag fick höra om er tro på Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga”
‭‭Efesierbrevet‬ ‭1:15‬ ‭NUB‬‬); 1 Tessaloniker 1: 3 - ”för vi tänker på allt ni gör i tron, hur ni arbetar i kärlek och håller fast vid hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Fader.”
‭‭1 Thessalonikerbrevet‬ ‭1:3‬ ‭NUB‬‬).

Du kommer efter din frälsning att betrakta världen på ett helt nytt sätt och vad som var viktigt för dig tidigare känns kanske oviktigt efteråt.

Du förstår efter din frälsning att du inte längre skall frukta människor utan bara Gud.

Du förstår att Gud vill att du skall förlåta alla som gjort dig ont. När du förlåter någon i bön till Gud öppnar du upp för frälsning av den person du har förlåtit. Du har öppnat en kanal för Gud till den personens hjärta.

Frälsning är en nåd du får av Gud som lägger grunden till en personlig relation till Guds gestalter. Gud, Jesus och den Helige Ande.

Vårt uppdrag som frälsta är att ständigt arbeta för andras frälsning genom bönens makt. Det finns ingen större kärlek än Guds kärlek. Att hjälpa någon till frälsning är därför den största gåva du kan ge en annan människa.

Som frälst är du en kanal åt Gud och hans kärlek. Du är fortfarande en vanlig människa med fel och brister, men du hyser någon i ditt hjärta som aldrig kommer att överge eller svika dig utan kommer att vägleda dig resten av ditt liv.

Det är inte svårt att bli frälst. Allt som krävs är att verkligen vilja ta emot Jesus i ditt hjärta och be om det.

Du föds på nytt, får dina tidigare synder förlåtna och etablerar en relation som kommer att vara resten av ditt liv och även efter ditt liv i din fysiska kropp är över här på jorden.

Som alla relationer behöver den dock vårdas i ord och handling. En relation är ett arbete, så även relationen med Gud, Jesus och den Helige Ande.

Grunden för ditt fortsatta liv är kärlek och förlåtelse. Något som kommer att prägla dig i resten av ditt liv.

Ditt liv har faktiskt bara börjat. För varje dag som går blir du mer lik Jesus.

”Och jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk han har börjat i er, fram till Kristus Jesus dag.” (Filipperbrevet‬ ‭1:6‬)

Aposteln Paul skrev också: ”Detta budskap är tillförlitligt och i sin helhet värt att ta emot. Kristus Jesus kom ju hit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag fick förbarmande, för att Kristus skulle visa vilket oändligt tålamod han har med mig och göra mig till en förebild för dem som kommer till tro på honom och får evigt liv.” (‭‭1 Timotheosbrevet‬ ‭1:15-16‬).

Jesus kom till denna iverfulla förföljare av kristna, Saul (Paul på grekiska), och slog inte honom med dom (som vissa kan förvänta sig) utan gav honom nåd.

När han tittade tillbaka insåg Paulus Jesu stora tålamod när han hanterade honom;  och vad ett exempel på barmhärtighet som Paulus gav oss!

Efter att ha reflekterat över hur god Gud hade varit honom, en blasfemer och förföljare, fick Paulus att lovprisa Gud.

”Äran och härligheten tillhör evighetens Kung, den oförgänglige, den osynlige, den som ensam är Gud, i all evighet! Amen.” - 1 Timotheosbrevet‬ ‭1:17‬)

Denna vers är en typisk doxologi som ges av Paul som ett naturligt, emotionellt svar på dessa reflektioner om Guds barmhärtighet.

När Paulus insåg allt vad Gud hade gjort för honom satt han kvar med inga andra ord än lovprisning.

Gud, vår konung, är evig och odödlig - det vill säga att han aldrig kan upphöra att existera.

Han är osynlig - vi kan inte se honom eller röra vid honom;  han är ande.

Han är den enda Gud - inte en av många, utan "den enda."  Jesus ger oss barmhärtighet;  vi kan också komma till honom och få förlåtelse och evigt liv.

Jesus kom alltså inte bara för att visa oss hur vi kan leva ett bättre liv eller att utmana oss att bli bättre människor.  Han kom för att erbjuda oss frälsning som leder till evigt liv.

Förstår du?

Evigt liv i himlen istället för evigheten i helvetet. Oavsett hur stor din synd är kan Kristus rädda dig.  Har du accepterat hans erbjudande?