söndag 18 december 2016

Om den största nåd du kan få

Ditt hjärta är mer än en muskel i din kropp som pumpar blod.

Ditt hjärta är också det rum där du bär din tro på Gud, och där du har inrett ett rum åt Honom om du är frälst.

Du kan genom tro och bön prata direkt med honom, utan mellanhänder som t.ex. en präst. Religion behövs inte för denna relation då den är personlig.

Efter frälsningen kommer du att förändras inombords.

Fruktan, oro, bitterhet, ilska, mörker och ångest som bodde i ditt hjärta tidigare är borta, och ersatt av Guds kärlek och nåd.

Du kommer att betrakta världen på ett helt nytt sätt och vad som var viktigt för dig tidigare känns kanske oviktigt efteråt.

Du förstår efter din frälsning att du inte längre skall frukta människor utan bara Gud.

Du förstår att Gud vill att du skall förlåta alla som gjort dig ont. När du förlåter någon i bön till Gud öppnar du upp för frälsning av den person du har förlåtit. Du har öppnat en kanal för Gud till den personens hjärta.

Frälsning är en nåd du får av Gud som lägger grunden till en personlig relation till Guds gestalter. Gud, Jesus och den Helige Ande.

Vårt uppdrag som frälsta är att ständigt arbeta för andras frälsning genom bönens makt. Det finns ingen större kärlek än Guds kärlek. Att hjälpa någon till frälsning är därför den största gåva du kan ge en annan människa.

Som frälst är du en kanal åt Gud och hans kärlek. Du är fortfarande en vanlig människa med fel och brister, men du hyser någon i ditt hjärta som aldrig kommer att överge eller svika dig utan kommer att vägleda dig resten av ditt liv.

Det är inte svårt att bli frälst. Allt som krävs är att verkligen vilja ta emot Jesus i ditt hjärta och be om det.

Du föds på nytt, får dina tidigare synder förlåtna och etablerar en relation som kommer att vara resten av ditt liv och även efter ditt liv i din fysiska kropp är över här på jorden.

Som alla relationer behöver den dock vårdas i ord och handling. En relation är ett arbete, så även relationen med Gud, Jesus och den Helige Ande.

Grunden för ditt fortsatta liv är kärlek och förlåtelse. Något som kommer att prägla dig i resten av ditt liv.