måndag 12 december 2016

Om den yttersta tiden - vår tid

Den nya världsordningen (NWO) innebär en andlig kamp mellan Gud och Satan och handlar inte om politik.

Politiskt tjafs har bara ett syfte. Bröd och skådespel åt folket så vi håller oss upptagna med det och inte ser vad som egentligen sker.

Se denna 2 1/2 timma långa dokumentär om NWO och förstå vilken ondska vi står inför. Denna artikel på Lars Berns blogg hjälper dig också att förstå.


Se denna dokumentär om världens största bluff - global warming. Läs också Lars Berns artikel här varför denna myt hålls vid liv av NWO-aktörerna.På jorden står alltså huvuddelen av mänskligheten mot de mest religiösa människorna som finns på planeten. Det dyrkar dock inte Gud utan Lucifer. Kristendomen och kristna skall utrotas genom FN försorg,

Läs här hur det börjat så smått. Den nya världsreligionen skall bli wahabbism/salafism som inte är sprunget ur Islam, utan ur satans synagoga. Alltså, dyrkandet av Satan/Lucifer. Den enda religion som kommer att vara tillåten. Se länk i nästa stycke.

Luciferaner tror blint på ockulta fenomen och ockulta symboler, speciella datum (9/11 är ett sådant), numerologi och ägnar sig åt människooffer/kannibalism ("Pizzagate") och hämtar sin ideologiska kraft från satans synagoga som jag skrev om här.Symbolerna i denna bild ovan (symboler för Gud) betyder:

Lejonet = Gud Fader, Korset = Jesus Kristus, Duvan = Den Helige Ande.

Det är nu viktigare än någonsin att skaffa sig en personlig relation med den Heliga Treenigheten.

Gud har dessa tre gestalter som alla har olika roller i en personlig relation med Gud.

Gud fader själv (Body) står för behov av identitet, värderingar, beskydd och försörjning (Job 42:10 - När Job bad för sina vänner återupprättade Herren honom och gav honom dubbelt så mycket som han hade ägt förut).

Jesus Kristus (Soul) står för behov av kommunikation och stöd/kamratskap (Soul) (1 Pet. 3:20 - De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet)

Den Helige Ande (Spirit) står för tröst och daglig vägledning (Rom. 8:16 - Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn).

Gud behöver soldater som kan frälsa fler inför slutstriden med satan som just nu pågår. Din odödliga själ behöver frälsning för att få evigt liv i Guds rike.

Förberedelserna hos Satansdyrkare som Angela Merkel och andra politiker i västvärlden har pågått länge, och kanske blir år 2017 det år som slutstriden sker?


Här är dokumentet som läses upp i videon ovan.

Läs här en mycket skrämmande artikel av en döende "whistleblower". Artikeln avslöjar också agendan bakom massinvandringen från MENA-länder.

In 2012 the UN secretly announced the application of the migration weapon against Europe in 2015.
Through resouces of the UN, the World Bank and the EU were installed five recruiting centres for workers in Africa as well as ten further centres in Middle East.

Anybody matching the criteria was given a smartphone and 2500 Euro cash, then being integrated into the pre-defined “refugee-routes”, the German offices were informed about and became coordinated. Officially this started in 2015 but inofficially all of that was already kicked off in 2013, at first in lower numbers, only in 2015 the “ENTER OPERATION” SYRIA set the ball rolling.

Suited candidates ideally had to be
20-30 years of age,
procreative (was tested!)
have an IQ of 90 at max,
as uneducated as possible, (more violent and more easy to conduct)
be Wahabit or Salafi and ideally disdain christs
(MUST HAVE)
Nice to have:
Especially welcome were men peaking out by abnormal sexual behaviour, like pedophiliac or homosexual, and whose tendency to violence against women was noticable.

Några ord av hopp från översättaren av denna skrämmande artikel finns dock:

Citat från texten:

"(Comment transl. : I do NOT believe that this scenario will strike. Things are about to chance, the power of the devil is reducing already. We have chanced to a much more positive timeline, but the author of the mail might not be aware of all of that – she was into the living room of the dark lord with obviously no chance to develop hope and mental skills.)"

Bunkerbyggande som nämns i artikeln pågår över hela världen, inte bara i Tyskland, och enorma summor har satsats av eliten på att bygga bunkrar för sig själva över hela världen samtidigt som FN Agenda 2021/2030 genomförs i det fördolda. Här är ett exempel på exekvering av FN Agenda 2021 från södra Frankrike.

Agendan innebär långsamt folkmord och pågår genom luften vi andas (geoengineering), maten vi äter (GMO), sötningsmedel (Aspartam), elektromagnetisk strålning (4G/5G), trådlösa nätverk, vacciner, flour i vatten och andra djävulska metoder som kanske inte är kända av oss ännu. De få som överlever skall förslavas i en ny världsordning. Det är deras plan.Det är hög tid att välja sida nu för alla. Och det har inte med religion att göra.

Det handlar därför nu om att skaffa sig en personlig relation med alla Guds tre väsen och söka frälsning och vägledning i den tid som nu är. Ni kommer att behöva den styrka och den trygghet som en relation med den Heliga Treenigheten ger. Denna kamp är inget vi klarar själva utan Guds hjälp.


Det är också som sägs in länkad artikel ovan hög tid att sluta förgifta sig själv med giftig mat och dryck. Och framför allt, vaccinera er inte!

Tappa inte hoppet. Satan tappar kraft hela tiden allt eftersom den ondskefulla agendan om NWO avslöjas och fler vänder sig till Gud för frälsning och styrka.


Att vara soldat för Gud innebär att man minskar Lucifers makt på jorden genom att tillbe den Heliga treenigheten och på så sätt få kraft därifrån och på så sätt ansluta sig till Guds Armé och stärka ljusets krafter.

Anslut du också och ersätt din oro med frälsning, kärlek och trygghet. För din skull, och dina barns skull.