lördag 10 december 2016

Om framtiden

Några reflektioner om vad år 2017 och bortom kan innebära.

Vi närmar oss slutet av år 2016 med en rasande fart. Än har jorden inte drabbats av planet X (Nibiru) och annat elände, som WWW III, som förutspåtts i många filmer på Youtube.

Sverige har dock, tack vare ansvarslös politik, passerat "point of no return" vad gäller nationellt sönderfall. Det finns idag inga reella möjligheter att reversera utvecklingen i ett av världens mest korrupta och skuldsatta länder. Läs här. Sverige är inte längre en tillväxtekonomi utan en skuldekonomi.

De offentliga skulderna är nu 399.585 kronor per skattebetalare (källa: Björn Olanders Fri Konservativ)

De offentliga låneskulderna ökade 2015 med 58,1 miljarder kr till totalt 1.926,4 miljarder kr. Detta är 49,4% av BNP som uppgick till 3.896,6 miljarder kr.

Statsskulden uppgick den 31 december 2015 till 1.403,4 miljarder kr. 

Kommunernas sammanlagda lån uppgick till 415,1 miljarder kr. Landstingen hade totala lån om 107,9 miljarder kr.

Sammanlagt blir detta 1.926,4 miljarder kr vilket är 33% högre än det tidigare "statsskuldrekordet" om 1.448,9 miljarder kr från 31 december 1998.

Utslaget på 4.821.000 skattebetalare (=antal sysselsatta 31 dec 2015) blir detta en skatteskuld om (415,1 + 107,9 + 1.403,4) x 1.000.000.000 kr / 4.821.000 = 399.585 kr per skattebetalare!

Under 2016 har S+Mp-regeringen fortsatt att tvinga kommuner & landsting att ta kostnader för flyktingmottagandet & bostäder, m.m.Detta i ett land som helt saknar tillväxt i realekonomin och där den kollektiva och individuella skuldsättningen sedan länge passerat vad som är rimligt och är möjligt att återbetala för ett land som saknar egen industri, som behövs för tillväxt i realekonomin, eller för enskilda medborgare med stora banklån.

Sverige ägs och styrs helt av de angloamerikanska bankoligarkerna och vi är alla slavar under dem. Regeringen är bara marionetter för dem, och det spelar ingen roll vilken regering vi har, eller får, då vi saknar reella möjligheter att påverka vår egen framtid p.g.a. EU och vår kollektiva skuldsättning som regeringen gör allt för att öka varje sekund. Vi är ägda. Kommer EU att ändra form i spåren av globalismens sammanbrott? Den frågan ställer Peter Krabbe här. Läs!

Tillsammans med massinvandring av våldsamma och ej integrerbara (då de inte vill integreras) välfärdsmigranter från MENA-länder, framträder bilden av ett Sverige bortom all räddning.


Det enda som kan "rädda" Sverige är att västvärldens banksystem totalhavererar och vi på så sätt blir fria från bankoligarkernas strypgrepp. Likaså krävs det att EU och euron kollapsar, vilket är sannolikt att så kommer att ske 2017. Se denna video.


Tyvärr kommer det nog att innebära inbördeskrig i landet när allt slutar att fungera, inklusive distribution av betalningsmedel, livsmedel och drivmedel. Människor kommer p.g.a. svält tvingas att slåss för sin överlevnad.

De människor från MENA-länder som de två senaste regeringarna importerat kommer inte att ställa sig i kö för att få köpa mat. De kommer att förse sig genom plundring av affärer men också människors privatbostäder. Massinvandringen är en del av NWO och följer Kalergiplanen. Läs här.Att svenskar kommer att bli minoritet i vårt eget land är inget problem för SSU.


Systemet byggt på makt och kontroll av en liten elit, 1% av jordens befolkning, ser ut som det gör, och ingen av oss har makten att ändra på detta. Allt vi kan göra är att förbereda oss på det som komma skall på det personliga planet.

Emigrera är ett helt klart ett bra alternativ då inget annat land kommer att råka lika illa ut som Sverige.

De länder som kommer att klara sig bäst är länder med en homogen befolkning och en stark nationell identitet. Exempel är Ungern, Tjeckien, Polen och Ryssland. Det mångkulturella Sverige, med ett folk som saknar ryggrad och nationalkänsla, kommer att duka under.

Det andra man kan göra är att förbereda sig själv på det andliga planet. Att söka frälsning i Jesus Kristus. Jag känner mig nu lite som John Harper, den okände hjälten från sänkningen av Titanic, som in i det sista försökte få människor att ta emot frälsning. Läs berättelsen om honom här.

Symboliken mellan Titanics undergång och Sveriges undergång är stark. Det var samma bankfamiljer som sänkte Titanic som idag sänker Sverige. Några av världens rikaste personer var ombord på Titanic och Rothschild behövde undanröja dem för att kunna etablera sitt "Federal Reserve System" vilket han gjorde året efter sänkningen av Titanic, år 1913.

1517 människoliv betydde ingenting för honom. Svenskarnas öde bryr sig bankmaffian inte om heller. I själva verket vill de utrota de flesta av oss i enlighet med FN Agenda 2021. Något jag skrev om bl.a. här.

Så det enda råd jag kan ge är att ta emot frälsningen. Då kommer du i alla fall gå in i det nya året med trygghet och tillförsikt och slippa oron och ångesten över det som komma skall. Som frälst har du en plats i Guds rike oavsett vad som händer och det är en trygghet som är värd allt i det läge som Sverige nu befinner sig i. Läs också Lars Berns krönika här om varför Sverige sitter med Svarte Petter.Om de ryggradslösas avbön - Gästinlägg

Återigen ett gästinlägg av min vän Gunnar Malmström:

En efter en kryper ansvariga ministrar, politiker och tjänstemän in i medias ljus och ett totalt falskhetens skimmer omger deras gestalter.

Med nästan patetisk ton i varje ord försöker de köpa absolution för alla okvädningsord som genom åren fällts över politiska företrädare och enskilda personer som haft kurage och mod nog att ifrågasätta konsekvenserna av en ohämmad och totalt okontrollerad migrationspolitik vars konsekvenser innebar och innebär för Sverige.

Det råder inget tvivel om att fler och fler av politiker och ansvariga efter hand som de logistiska fördämningarna brister och de ekonomiska sociala konsekvenserna får fullt genomslag i samhället på alla upptänkliga sätt kommer att meddela att de tyvärr inte förstod och än mindre har direkt medverkat till fullständigt migrations haveri.

Förslagen och besluten har tagits av någon annan.

Avbönen från ministrar och politiker har nu visat i klartext att det finns en person som är ansvarig för sakernas tillstånd namnet är bekant Fredrik Reinfeldt, med tillägg.

Men de egentligt ansvariga är Miljöpartiets ledning och partiet som drivit på och varit omedgörliga och stod för total okontrollerad migration.

Ingen ansvarig politiker eller partiledare kommer kännas vid beslutet om att miljöpartiet bjöds in som en del av alliansen. För alliansen del står det därmed klart att Miljöpartiet är den politiska skurken alla kategorier.

En minst sagt intressant fråga uppenbaras. Det finns två regeringar som från varsin kant på den politiska arenan valt att välja in miljöpartiet som en faktor för att behålla den politiska makten.

Hur kommer socialdemokraterna och Stefan Löfven, vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt förhålla sig till Miljöpartiets ledning inom en snar framtid?

Kommer miljöpartiet i sin helhet och ynkedom att väljas som gemensam politisk slagpåse för de partier som med det politiska egenintresset valde att samarbeta med miljöpartiet för att behålla regeringsmakten och därtill hörande fördelar?

Kommer partierna med beklagande meddela att de tyvärr utsatts för en politisk konstant smutsig utpressning från miljöpartiet som låtit meddela att fick partiet inte som de föreslog skulle det få långtgående politiska konsekvenser?

Det absolut övergripande är hur många ministrar, partiledare, politiker och tjänsteföreträdare kommer att med äkthet i orden och rent samvete be svenska folket om förlåtelse och meddela att de aldrig mer kommer att ställa upp som politiska företrädare i något sammanhang.

Meddela att de inte lägger skulden för egna fattade beslut på någon annan.