onsdag 16 november 2016

Om själens väg genom dimensionerna

Jag är inne i en andlig resa i mitt liv och söker svar på de stora frågorna i livet. Varför är jag här och vad skall jag göra härnäst?

Jag ställer mig frågan om vad Gud har för plan för mig i den yttersta tiden som vi lever i just nu. Något jag skrev om igår i inlägget om att inte tillåta sig känna hat och att leva i den yttersta tiden och som jag också tidigare skrivit om i inlägget med titeln om själslig vilsenhet.

I hela mitt liv har jag levt med en känsla att inte riktigt passa in och att vara lite malplacerad och "udda".

I somras fick jag kontakt med en vän som heter Raisa Uotila som kom in i mitt liv när jag som bäst behövde det. Hon kom in i mitt liv i Juli, strax efter mitt tidigare förhållande hade tagit slut och jag tror inte det var av en slump.

Hon gav mig råd om hur att kunna fortsätta min andliga utveckling, och sakta men säkert har hennes budskap börjat sjunka in. Hon talade om 3D och vägen mot 5D, vilket var grekiska för mig just då.

Idag förstår jag bättre och jag förstår idag vad som var anledningen till att mitt tidigare förhållande tog slut.

Det kan vara så att jag är en 5D-själ som fötts i denna 3D-värld för någon uppgift som jag så småningom kommer att bli varse? Detta är anledningen till att jag aldrig riktigt har känt mig hemma i denna värld och haft svårt att hitta min väg.

Vad är det jag pratar om undrar ni?

Jag har översatt en text från engelska av Vera Ingeborg som förklarar våra själars resa mellan dimensionerna. Veras engelska originaltext hittar du här. Det finns ingen konflikt med kristen tro i detta anser jag, utan allt hänger ihop på ett plan som vi människor inte förstår. Denna text verkar styrka denna tes.

I och med att jag tog emot den Helige Ande, och andra saker som hänt och händer i mitt liv, börjar jag få insikter som jag tidigare inte hade. Jag hoppas att du också kan finna något i denna text, liksom jag gjorde när jag läste den. Nu lämnar jag över till Vera:

När du går igenom processs av andligt uppvaknande, förr eller senare är vi konfronteras med det faktum att det verkar finnas fler dimensioner än den verklighet vi lever i och som vi känner så väl.

Vi börjar ifrågasätta vårt liv och vad som brukade vara sant för oss alla plötsligt börjar brytas sönder.

Vi är inte så säker längre om vi verkligen lever i en verklighet eller om den inte är så verklig trots allt. De högre dimensionella energier ringer oss. Vi börjar resonera med dem och gå på vår strävan att ta reda på mer om vilka vi verkligen är.

Vi lär oss om universella energier och olika frekvenser och vad uppstigning verkligen betyder: En energisk övergång från 3D till 5D genom att höja våra frekvenser till en mycket högre nivå och transmutera låga frekvenser av skräck i villkorslös kärlek upp till en punkt där ingen rädsla kvar.

Vi stöter på en hel del information och lär oss mycket om oss själva, universum och mänskligheten. En fråga som ofta håller oss sysselsatta är hur man skilja mellan dimensionerna.

För att förstå de olika dimensionerna och hur de känner bättre, låt oss ta en titt på dem individuellt.

Den tredje dimensionen - den materiella världen av skräck

"Eftersom vi lever i en materiell värld och jag är en Material Girl ..." Madonna illustrerar den tredje dimensionen ganska perfekt i sin sång.

Hon beskriver hur hon bara kommer att gå ut med killar som har pengar att köpa hennes saker och hur hon fruktar att förlora sina pengar när hon kom in detta tillstånd av ägodelar.

Den tredje dimensionen handlar om materia, samla tillhörigheter och leva i rädsla för att förlora dem igen. Vi är rädda för att förlora kontrollen. Vi är rädda för att inte vara säker och inte vara tillräckligt bra.

Vi litar inte på människor, eftersom de kan ta vår rikedom ifrån oss. Så vi försöker att få makt över andra för att vara i en starkare position.

Vi definierar oss själva på detta plan av vad vi har och vad vi gör för en levande. Vi tror att skiljas från Gud och från allt och alla. Så länge vi inte är ett med källan, kan vi inte uppleva enhet med allt som är.

Vi tror att döden är något smärtsamt, mörkt och slutgiltigt. Vi tror att vi lever ett liv och det är det enda. Vi tror att denna värld är en plats för brist. Därför tror vi att vi måste kämpa hårt för vårt välbefinnande, eftersom det inte finns tillräckligt för alla.

Vi tror att livet är tänkt att vara en tävling med vinnare och förlorare. Vi tror att det är okej att ljuga, eftersom alla gör det i detta spel. Vi är övertygade om att vi måste vara rätt om saker.

Vi tror på vissa roller för män och kvinnor. Män fostras att bli starka och kämpar, kvinnor är de svagare uppassarna. Detta har förändrats med resningen av den feministiska rörelsen under de senaste årtiondena, men den sanna naturen av manligt och kvinnligt ännu inte har förstått.

När det gäller relationer och kön, tror vi att vi inte kan vara helt utan en annan person. Vi tror att vi behöver någon annan att göra oss lyckliga och helhet. Vi upplever glädje i mycket sällsynta fall.

I situationer med en otrolig skönhet, kan vara i naturen eller under en sexuell orgasm.

Dessa är de sällsynta stunder som tar oss in i nuet. Det enda stället där det inte existerar ett ego. Vi är så vana vid egot som vi inte ifrågasätter om det är normalt att vi tillbringar all vår tid i det förflutna eller i framtiden.

Egot spelar "bör ha skulle ha skulle ha - spelet" i det förflutna eller hoppar in i framtiden spela "låt oss skapa scenarier" -spel att vara förberedd för eventuella möjligheter. Vi ser inte att den enda verkliga stället att vara i är nuet.

Människor i den tredje dimensionen eftertraktar fysisk sex så mycket eftersom det är den enda möjligheten för dem att uppleva en sammanslagning av maskulina och feminina energier i perfekt balans.

Som är den grundläggande orsaken till denna önskan.

I den tredje dimensionen, förstår vi inte att det är där den längtan efter en partner kommer ifrån.

Vi förstår inte att vi kan skapa denna helhet för oss själva. Men: Vi inte bara kan utan måste behärska det att få tillgång till de högre dimensionerna.

Vi kan inte föreställa sig att sexuella önskningar kan förändras från behov till en delning. I den tredje dimensionen, har vi aldrig lärt sig att älska oss själva. Tvärtom, vi lärt att tro att detta är egoistiskt. Motsatsen är fallet. Inte älska dig själv är egoistiskt tänkande och är det som håller dig från att vara helt och håller tomrummet inom dig levande.

Energimässigt är den tredje dimensionen en plats för mycket låga vibrationer och förbättrar illusionen av separation, dualitet och fri vilja.

Vårt högre jag är inte integrerad i den fysiska kroppen, eftersom den inte kan hantera densitet och låg frekvens. Det hänger samman med oss genom vår andliga kroppen, men när våra chakran är blockerade , det knappast kan nå fram till oss.

Det gör att tro, att vi är separerade från Gud. I 3D, vi tror faktiskt att vårt liv bygger på tillfälligheter och att det inte finns något öde, eftersom vi inte är medvetna om vår sanna identitet - en andlig varelse i en fysisk kropp, som lider av minnesförlust.

Som vi inkarnera i den 3:e dimensionen, glömmer vi vilka vi verkligen är och blir utrustade med ett ego-sinne som endast tjänstgör för denna inkarnation.

Det kan inte komma ihåg någon av våra tidigare liv, eftersom det inte har varit där med oss.

Endast vår cellstruktur och DNA bär minnen från vår familjs härstamning, och vår själ / högre själv vet om våra egna erfarenheter i tidigare liv.

Så länge ego-sinnet är i ledningen och vårt hjärta är stängt, är anslutningen till vår själ blockerad för det mesta.

Kommunikationen med vårt högre jag och de högre sfärerna kan bara bli kännbara, inte förstådda med det rationella sinnet.

Egot sinnet kan inte bearbeta denna mängd energi. Så länge vi är avskurna, kan vi inte känna sanningen, tror vi vårt ego-sinne är tänkt att vara i ledningen när det är ack så smart.

Och ja, är det - att hålla oss borta från vårt sanna jag och upprätthålla illusioner.

Varje gång vår intuition bryter igenom och uttrycker vår sanning, ropar egot sinnet ut: "Bevisa det!" Så vi stänger igen, eftersom vi inte kan bevisa vad vi känner.

Vi fortsätter att springa runt blinda, försöka lista ut hur livet fungerar och vad vi faktiskt gör. Vi tror att vi hittar svar på vår strävan efter lycka externt, utanför oss. Vi anpassar oss till spelet och accepterar 3D-illusioner som vår verklighet, eftersom alla andra gör så.

Vi undertrycker frågor om vårt syfte, vår sanna ursprung och våra talanger och gåvor. Vi måste ha fel att ha dessa frågor, eftersom alla andra lever enligt samma regler.

Om vi skulle tala högt våra tvivel och våra verkliga önskningar, skulle vi bara betraktas som galen och en orealistisk drömmare. Så vi bara hålla med systemet, utan att inse att vi har förslavat som vårt ego sinne har programmerats med alla typer av falska föreställningar.

Vi ser inte att hela systemet är en falsk matris baserad på rädsla. Så länge människor är rädda, kan du hålla dem under kontroll och tjäna pengar på dem.

Mycket pengar. Försäkringar, läkemedel och mode är bara ett par exempel på hur mycket pengar görs med våra rädslor.

Och vi måste tjäna mer och mer pengar för att kunna kompensera för dessa farhågor.

Vi tror att vi måste förbättra vår status. Om och om igen - att vara tillräckligt bra och vinna respekt. Vi vet inte ens, och inser inte, hur mycket den materiella världen och våra ägodelar styr oss och håller oss i beroende.

Vi måste skydda vad vi har uppnått och göra det ännu mer att vara förberedd på sämre tider. I den tredje dimensionen, tänker vi negativa tankar och vi misstror allt och alla.

"Illusionen av dualitet i den tredje dimensionen tillåter oss att uppleva ljus och mörker, gott och ont, glädje och förtvivlan, bättre och sämre. Vi kan välja att agera som helgon eller demoner. Det är faktiskt det enda valet vi har: Kärlek eller rädsla."

Illusionen av dualitet i den tredje dimensionen tillåter oss att uppleva ljus och mörker, gott och ont, glädje och förtvivlan, bättre och sämre.

Vi kan välja att agera som helgon eller demoner. Det är faktiskt det enda valet vi har på detta plan: Kärlek eller rädsla. Ljus eller mörker. Det är vad fri vilja tillåter oss.

Så länge vi väljer rädsla, upprepar vi våra erfarenheter och mönster tills vi lär oss att välja kärleken. Det är skönheten i den tredje dimensionen.

När vi lär oss att välja kärleken permanent, kommer vi till upplysning som vår frekvens ökar avsevärt. På så sätt kan vi övervinna vår ego-sinnets gränser.

Vi lär oss att låta vårt hjärta och själ ta över ledningen i att omvandla vårt ego till en fri ande. Vi lär oss hur universell energi fungerar och hur vi kan skapa vår verklighet.

Vi förstår att vi hade ratten framför oss hela tiden. Vi kunde bara inte se det. Vi lär oss att det inte finns några offer eller förövare. Det finns bara lärare som hjälper oss att växa. Vi behöver inte vänta tills vi dör att gå in i ljuset. Vi kan göra det samtidigt som i en mänsklig kropp.

Den fjärde dimensionen - den magiska drömvärlden

Den fjärde dimensionen är en drömvärld. Den är också kallad astralplanet.

Det är en dimension som är mindre tät och mycket mer flytande än den tredje dimensionen, men ändå kan illusionen av dualitet och egot existera även här.

Det är tidsdimensionen. Föreställa sig att det är en ström av energi värd alla händelser av en särskild tidslinje. Vi brukar besöka detta plan naturligtvis under natten.

Här, i våra drömtillstånd, är allt möjligt. En mus kan förvandlas till ett lejon, kan vi flyga eller andas under vatten, kan vi vara på många ställen samtidigt och ha samtal med de konstigaste varelser.

Erfarna astralresenärer har möjlighet att få tillgång till detta plan även under dagen.

Detta kan bli så verklig att de faktiskt upplever utanför kroppen äventyr eller intensiva sexuella möten.

Detta är det plan som shamaner och forntida civilisationer reste till att ta reda på mer och ansluta till de andliga världarna.

Dessa resor gav dem tillgång till underjorden och den övre världen. Många av dem använde droger och speciella trance ceremonier för att komma dit.

Beroende på den energiska vibration människor kan uppleva genom att resa i astralplanet så kan det vara en mycket kärleksfull och spännande eller en mycket skrämmande upplevelse.

Andliga läkemedel kommer aldrig att ta oss över den fjärde dimensionen. Ändå kan astrala resenärer vara mycket insiktsfulla för att lära sig mer om oss själva, om vårt syfte och även om våra farhågor som vi kan komma in nära utbyte med vårt högre jag här.

Oavsett hur långt vi reser i den här dimensionen, vi alltid stanna i denna tidslinje.

På detta plan är det också möjligt att utnyttja det kollektiva medvetandet och lära sig mer därifrån. Det astral riket är en plats där ljus och mörker komma i konflikt lätt.

Mörk magi har sin plats här, sömngångare till exempel kan påverka oss på detta plan lätt när vi är fortfarande full av rädsla och har inte lärt sig ännu att ställa sunda energiska gränser, det vill säga när vi kan skapa vårt eget ljus och upprätthålla det så att det absorberar helt enkelt mörkret.

De flesta människor minns inte sina astrala erfarenheter med medvetetandet, vilket gör det ännu svårare att upptäcka energiska manipulationer.

"Den fjärde dimensionen ansluter mörker och ljus. På detta plan, kan vi skydda oss bara genom att tillämpa de energiska universella lagarna, eftersom det är inga mänskliga lagar eller regler för kontroll.

Den fjärde dimensionen ansluter mörker och ljus. På detta plan, kan vi skydda oss bara genom att tillämpa de energiska universella lagar , eftersom det inte finns några mänskliga lagar eller regler för kontroll.

På en sidonotis: Människor i högre frekvens upplever inte astralplanet medvetet alls.

Det är därför de ofta känner sig ensamma eller tror att de föreställer deras uppvaknande och uppstigning, eftersom de inte har alla dessa galna upplevelser andra människor bli så upphetsad om.

Dessa människors kroppsliga frekvens är redan högre än den fjärde dimensionella frekvensen från födseln.

Högre frekvens människor upplever ofta en oförklarlig trötthet under hela sin 3D existens, eftersom skillnaden mellan de täta 3D frekvenser och mycket lättare 5D frekvenser orsakar en permanent friktion och kroppen har svårt att ta itu med det.

De går igenom 3D-programmering precis som alla, även om de har ofta en mycket starkare känsla av "det här är inte rätt vad som händer här" och ifrågasätter och sabotera systemet ofta.

En hel del av högre frekvens människor ser tillbaka på alkohol- och drog karriärer eftersom de inte klarar av densiteten väl och de förnekar sina andliga gåvor och talanger.

De vill bara vara normala och passa in i ett tidigare skede av sitt liv.

Problemet: Droger och alkohol är av mycket lägre frekvens än deras kroppar, som kan orsaka permanenta oro och depression.

Högre frekvens människor upplever inte mardrömmar. De kan ha panikattacker och tanke spiraler innan du somnar eller när de är halvvaken schaktning, men deras drömmar, om de kommer ihåg dem alls, äger rum i 5D och ovan.

Dessa drömmar kan inte innehålla rädsla eller mörker, eftersom de är planen för villkorslös kärlek.

De upplever sin uppstigning på olika sätt, på ett mycket mer subtilt, uppriktigt sätt.

När deras uppvaknande initieras och de öppnar upp till sin andlighet, processen inträffar oftast snabbare än genomsnittet, och de rena 3D programmering ganska snabbt som deras system vill återvända till sin naturliga frekvens så snabbt som möjligt, en gång initierade.

De är oftast klärvoajanta - vilket innebär att plötsligt de vet saker utan att veta varför.

Det beror på att de har tillgång till andra tidslinjer och dimensioner. Vanligtvis det händer detta omedvetet. De förlorar helt enkelt ett par minuter och fryser och förvirrad efter en sådan upplevelse.

Det finns inget bättre eller sämre av att vara av hög frekvens eller inte. Erfarenheterna är helt enkelt olika.

Det femte dimensionen - planet of Light

Den femte dimensionen är den sista av rent ljus och ovillkorlig kärlek, det vill säga källenergi på vägen ner, innan sfärerna av begränsningar och dualitet.

Detta är den dimension bortom linjär tid, vilket innebär att många olika tidslinjer finns att komma åt. Fysisk existens är fortfarande möjligt på detta plan, även om kroppen är lättare och en annan cellstruktur.

När den fysiska kroppen är helt omvandlas till denna struktur, finns ingen smärta. Vidare finns det ingen rädsla. Det är planet för villkorslös kärlek och överflöd, manifesterat i det fysiska.

Vårt högre jag har blivit helt integrerad i vår fysiska kropp och har tagit över vägledningen.

Detta känns mycket annorlunda än bara kanalisera det högre jaget. Första gången ditt högre jag flyttar in den fysiska kroppen helt är helt överväldigande.

Det är en intensiv energisk flöde av villkorslös kärlek och allt känns lätt och tillfreds.

Innan det högre jaget kan bli helt förankrat i den fysiska kroppen, måste läkning av alla kroppar (den mentala, det känslomässiga och fysiska) vara genomförda.

Därför kommer ditt högre jag glida in och ut för ett tag tills det kan röra sig i permanent.

Du kommer att veta när ditt högre själv är integrerat, när du inte ifrågasätter den universella flödet och helt enkelt kan lita på din resa.

Du behöver inte, och känner inte behov av, att störa eller kontrollera flödet längre.

I den femte dimensionen, är alla våra åtgärder grundade på kärlek.

Det är planet för samstämmighet, där vi känner anslutningen till alla och allt omkring oss, inklusive energin från den helige ande.

I den femte dimensionen lever vi i helhetlig medvetenhet, men kan ändå känna igen oss som individer som en del av helheten.

På detta plan, minns vi oss som vi verkligen är och är medvetna om vår eviga själ.

Manifestationen är lätt och livet i våra drömmar är vår verklighet.

I 5D allt kommer utan ansträngning då vi har återupptäckt att den allmänna energiflödet styr alltid oss perfekt. Det finns inga gränser.

Vi lever i fullständig frihet och äkthet. Eftersom det inte finns någon rädsla, det finns ingen åldrande och inga sjukdomar. Vi lever så länge vi vill, tills vi beslutar att lämna kroppen. Detta sker smidigt och utan smärta.

Att leva i 5D innebär att leva från hjärtat. Vi ansluter via våra hjärtan och kan känna anslutningen och kärleken direkt.

I den femte dimensionen har våra sexuella begär förändrats när vi har nått vår inre balans mellan maskulina och feminina energier.

Vi har blivit androgynt energiska. Sexuella energier kan upplevas utan fysisk kontakt med andra. De kan skapas av individen. Därför händer inte sex utifrån behov eller lust längre, utan handlar om två människor som svänger med samma resonansfrekvens på samma energinivå.

Eller det upplevs i ensamhet och är då lika vackert.

Dessutom, den gudomliga energin, den tredje energin, är en del av denna upplevelse och sexualitet blir den heliga Treenigheten i perfekt jämvikt.

Det är den mest kraftfulla energin av skapelsen. Därför är det inte förvånande att sex i 3D definierades som något skamligt och syndig. För att hålla folk från att upptäcka sin sanna skaparkraft.

När någon har höjt egen frekvens på en 5D nivå, är en återgång till de lägre dimensionerna inte längre möjligt, såvida inte själen väljer det medvetet.

Detta var valet en många stjärnfrön och änglar gjorde för att hjälpa mänskligheten att stiga.

Människor i 5D är immuna mot låga frekvenser som det finns ingen resonans.

De attraherar inte något mörker och kan leva exklusivt i ljuset. De kan inte ses av människor i 3D om de inte redan har startat eget uppstigningsprocess och är öppna för de högre frekvenserna.

Det är när dualitet och linjär tid att löses upp och allt som finns kvar är ett liv i nuet.

Alla erfarenheter omfamnas med tacksamhet, eftersom själen vet att allting har sitt syfte för egen tillväxt och expansion av medvetandet.

Kontakta med utomjordingar och änglar blir enkelt och är integrerat i de dagliga upplevelserna.

Vi får information direkt från andevärlden och telepati, teleportation och telekinesi blir möjligt.

Den femte dimensionen är den dimension av djup tillit och en inre vetskap om att allt som händer perfekt.

På detta plan, har vi lärt oss att flyta med strömmen och låt källan arbeta genom oss och skapa mirakel.

Det finns ingen anledning att ha rätt i 5D, eftersom det inte finns inget ego.

Vårt ego har korsat in i en fri ande och arbetar hand i hand med kropp och själ.

I den femte dimensionen, tar vi inte något personligt längre från människor som inte har nått detta plan ännu.

Vi är medvetna om deras eget bagage och resa och dömer dem inte eller klandrar dem, utan älskar dem villkorslöst, eftersom vi vet att de är en del av helheten.

Vi vet att det inte finns någon fara, så vi vet att det inte finns något behov av skydd.

Vi vet att vårt ljus lyser så starkt, att det absorberar mörkret automatiskt.

I 5D lever vi i enlighet med de universella energilagarna, och vi vet att vi skapar vad vi tänker.

Det finns inga av människor skapade regler eller lagar, eftersom människor helt litar på energiflödet och dit där det tar och vägleder dem till.

Det finns inget behov av ägodelar eller status, eftersom det inte finns någon konkurrens och inget att jämföra.

Allt blir en delning. Vi är bara.

Vi älskar oss själva och uppskattar vår individualitet som en del av helheten.

Vi vet att våra behov alltid uppfylls och vi är alltid tas om hand.

Tacksamhet är alltid närvarande.

När vi lever i 5D permanent vi har nått ett tillstånd av upplysning. Inte undra på att det kallas himmelriket på jorden.