tisdag 15 november 2016

Om en förlorad kamp och att förstå att det är dags att ge upp

Den politiska adeln och kontrollerad mainstreammedia har inte förstått ett enkelt faktum, nämligen det faktum att de redan har förlorat kampen om det talade och skrivna ordet.

De har inte längre tolkningsföreträde, och få lyssnar från och med nu vad som skrivs och sägs av dem. Människor väljer andra källor som sociala medier, talare vid Folkets Demonstration, bloggar och alternativ eller utländsk media.

Faktiskt var det Facebook och dess vanliga användare som avgjorde presidentvalet i USA och ansedd mainstreammedia fick krypa till korset och deras prenumeranter rasade när människor sade upp sina prenumerationer när de förstod att de blivit vilseledda. Läs här.

Ja, vad var det egentligen som hände i det amerikanska presidentvalet? Läs här.

Patetiska försök görs av etablissemanget i Sverige att beskylla Ryssland för detta (som allt annat). Läs här vad min bloggranne Tommy Norum skriver.

Presidentvalet i USA satte den agenda som kommer att gälla framöver nämligen att människor vänder sig till andra källor än det avskydda etablissemanget som har förlorat allt förtroende och anseende som källor till trovärdig information eller för all del att leda ett land. Donald Trump lurade skjortan av hela det västliga etablissemanget som Lars Bern skriver här.

Etablissemanget har själva satt sig i denna sits, så jag har ingen medömkan med dem. Tvärtom hoppas jag att de dör sotdöden och att de en gång ställs till svars för att ha försökt vilseleda ett helt folk.

En efter en faller de tidigare etablerade partierna under 4%-strecket. Miljöpartiet, kristdemokraterna och förmodligen snart liberalerna är bara början.

Det är idag pinsamt uppenbart att de har förlorat kampen om ordet och att förtroendet för både den politiska adeln och mainstreammedia är fullständigt borta hos vanliga tänkande människor. Ni har inte lyckats att hjärntvätta oss alla.

Ändå fortsätter etablissemanget med sina lögner och sin propaganda som om ingenting har hänt.

Snacka om att sakna probleminsikt och självinsikt.

Så avskydda etablissemang. Det är dags att ge upp. Ni har redan förlorat kampen om ordet genom att ljuga, skönmåla, vinkla och dölja information för folket.

Dessutom är det uppenbart att den politiska adeln vid flera tillfällen fattat beslut ovan huvudet på människor som inte är förankrade hos folket under former som kan liknas vid en statskupp. Jag har skrivit om detta bl.a. här.

Media har varit medskyldiga då de svikit sitt uppdrag att granska makten och idag istället granskar enskilda som mig själv med syfte att få mig avskedad från mitt jobb. Något jag skrivit om här och här.

Men vi som slåss för vårt land vi viker oss inte. Vi organiserar oss istället i nätverk och stöttar och hjälper varandra. Vi ordnar också vår egen media.

Ni kan rasiststämpla, fasciststämpla, islamofobstämpla och antisemitstämpla bäst ni vill. Sanningen kommer ändå att komma fram, och då blir det ni som får ta konsekvenserna av ert handlande.

Folket har fått nog och lyssnar inte längre på er. Ni har redan förlorat men ni har inte förstått det.

Vi lär oss av andra folk som vägrar kuva sig, som det polska folket. Tack vare sociala medier som ni inte behärskar lär vi oss och låter oss inspireras.

Även om de flesta av oss inte behärskar polska så lyssnar vi mer på dessa okända människor än på er.

Professor Stefan Hedlund skriver i Expressen "dags att etablissemanget börjar lyssna på "vanligt folk". Jag säger, sorry, det är försent. Det skulle ni tänkt på tidigare. Ert förtroende är borta.

Vi har nu vår egna medborgarmedia som granskning Sverige och dem lyssnar vi på.

Granskning Sverige ställer i video nedan frågor om otydliga formuleringar i den nya medieutredningen. Regeringens egen utredare kan inte förklara!Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Som sammanfattar svensk mainstreammedia idag och även svensk politik.Om att inte tillåta sig känna hat och att leva i den yttersta tiden

Det är lätt att känna hat i dagens Sverige. Hat mot etablissemanget som förstör vårt land. Dock är det inte mer hat och mörker som Sverige behöver allra mest nu, utan mer ljus och kärlek.

En FB-vän som heter Agneta kommenterade mitt tidigare inlägg om energi med följande ord:

Det du beskriver som mörka energier, är egentligen s.k. shadow people. Dessa är en parasiterande ras från en dimension nära vår, och livnär sig på energier som genereras via känslor som hat, vrede, avundsjuka, ånger, suget efter alkohol och även frosseri som vi alla vet, ger oss ånger och illamående.

Man kan väl säga att alkoholism inte är någon sjukdom, utan en besatthet, och människan är ofta benägen till att ta den för stunden lättate vägen.

Forntida människor visste detta, men vi är så bortkollrade, att vi skäms för att tänka, och tala om detta.

Dessa skuggvarelser har precis som oss en samhällsstruktur med olika hierarkier.

Gnostikerna kallade dem för Arcons, I arabvärlden kallades dessa för Djinn, afrikanerna kallade dem chitauri.

Vad dessa kallades i östländerna, det har jag glömt.

I ren okunskap om varför folk inte mår bra, så matas vi med medikamenter som enbart dövar symptomen, men lämnar ursprunget till symptomen obehandlade vilket inte leder till någon som helst förbättring, utan kräver allt större doser för att hålla synptomen på en acceptabel nivå.

Dessa vareler lockar och triggar vårt medvetande tills de uppnår det önskade resultatet, sedan lämnas offret kvar som ett mänsklig vrak, och ingen förstår hur det kunde gå så illa för just den människan.

Människor som aldrig vågar gå utanför ramarna, eller någonsin använder sitt eget intellekt för att lära något nytt, utan fullt och fast tror att allt i världen redan är fixt och färdigt, ja hela pkismen kan nog sägas styrs av shadow people.

Dessa väljer sina offer utifrån offrets mentalitet, men skräms av individer med stark självkänsla och rättspatos.

Dessa ser rakt in i vårt innersta, och vet t.ex. vem dom kan driva till alkoholism för att få så lång energiförsörjning som möjligt. Inte enbart av offret, utan även av offrets omgivning som även de mår dåligt av det som sker.

Det är så mycket vi inte förstår angående den omgivning vi existerar inom, så de flesta orkar inte ens bry sin hjärna med att ens forska kring alternativen. Men skall den mänskliga rasen ha ett uns av chans till överlevnad, då måste vi ta oss i kragen, och det brådskar.

Så långt Agnetas kloka ord.

Jag har kommit till slutsatsen att vi just nu genomgår en tid av stor förändring där krafter samlar sig för slutstriden som den beskrivs i Bibelns uppenbarelsebok. Krafter som är osynliga för människan men som ändå påverkar oss alla. Våra förfäder kände till dem och var öppna för dess påverkan.

Man kan tala om dessa mörka krafter som kallas "shadow people", Arcons, Djinn, Chitauri eller vad som helst men att de påverkar oss, därom råder inget tvivel.

Mitt förra förhållande tog slut p.g.a. dessa krafter vann trots att kärleken ändå fanns där mellan mig och min dåvarande partner.

Jag kände också kraften av den helige ande när jag mottog frälsningen i Riga för några veckor sedan, och denna upplevelse är inte något som någon kan ta ifrån mig. Den var verklig och fyllde mig med glädje, trygghet och ljus energi. Guds kärlek strömmade in i mig.

Shadow people förlorade där och då kampen om min själ.

Jag läste också följande text i en Facebookgrupp:

Vila i frid XXX!

Du orkade inte mer!

Du ville väldigt gärna vara med och patrullera för att bidra till mer trygghet för oss alla i allmänhet och för våra kvinnor i synnerhet.

Du var frustrerad över den samhällsutveckling vi alla såg och du var ivrig att få vara med och bekämpa den.

Du är nu med och bevakar oss alla från himlen istället.
Tack för ditt engagemang!

Vila i frid! 😢💞

Jag har medvetet anonymiserat personens namn, men han valde att ta sitt liv trots att han hade små barn och familj p.g.a. den hopplöshet han kände över samhällsutvecklingen.

Detta är det svenska samhället idag, styrt av ondskefulla krafter, och med ett folk som tappat tron på framtiden, förlorat sin kristna tro och kontakten med den den heliga treenigheten och andlighet.

Vi skall vara rationella och tror oss veta bäst. Vi tror på det vi ser, inget annat.

Många vänder sitt hopp till SD och Jimmie Åkesson utan att förstå att det vi ser nu inte är en politisk kamp, utan en kamp mellan gott och ont i en helt annan dimension än den vi lever i.

Jimmie är den bästa partiledare och politiker vi har i Sverige, en briljant retoriker dessutom, men trots detta bara en vanlig människa som också kan bränna ut sig som så många andra gör i Sverige idag.

Vi måste alla som individer nu individuellt tala om detta med oss själva och med vår familj.

Det är dags att damma av den gamla Bibel vi fick när vi konfirmerades för länge sedan och öppna den igen. Det är dags att reflektera över större och djupare frågor än hur många procent SD fick i den senaste opinionsmätningen.

Det är dags att återta kontakten med Gud och ta emot den helige ande inom oss. Då förlorar de mörka krafterna makten över oss och vi uppnår frälsning.

Att nå dit kräver ständig reflektion och bön.

SD eller politiken kommer aldrig kunna frälsa oss utan detta kan bara Jesus göra som dog för våra synder på korset. Det är i Hans trygga famn vi kan finna frälsning i den yttersta tiden, inte hos Jimmie eller för all del Trump.

Det är försent för politik nu.

Som Agneta skrev: Men skall den mänskliga rasen ha ett uns av chans till överlevnad, då måste vi ta oss i kragen, och det brådskar.

Sant förvisso, men detta gäller främst dig som den odödliga själ du är. Född i Guds kärlek och det är aldrig försent att återkomma dit. Han väntar på dig.

Bejaka kärleken till alla levande varelser och välj bort hatet. Det förstör dig bara.