lördag 12 november 2016

Om medias oförmåga att beskriva vad som sker i Sverige - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av den briljanta skribenten och hedersmannen Stefan Torssell:

Ibland blir jag överraskad, negativt överraskad.

I dag har en nationalsocialistisk demonstration genomförts i Stockholm.

Jag trodde kanske fyra, fem skulle dyka upp förutom ett dussin organisatörer.

Enligt uppgifter ska de ha varit omkring 500 stycken. Jag hade alltså fullständigt fel, matematiskt med 1 till 100.

Det bevisar möjligtvis något annat: jag är fruktansvärt dåligt orienterad vad gäller nazistiska och fascistiska grupperingar.

Enligt Aftonbladet och Mona Sahlin ingår jag däremot i deras nätverk. Uppgifter därifrån måste man alltid vikta med sitt eget sunda förnuft.

Det finns tre opinionsrörelser i landet.

En är en latent missnöjesgruppering med stort stöd bland vanligt folk och offentliganställda, företrädesvis i norra Sverige.

De demonstrerar på olika platser mot skolnedläggningar, nerdragningar inom sjukvården och nerläggningar av postkontor, tingsrätter och skattekontor. De saknar en gemensam organisation.

Tusentals människor samlas under fackeltåg, men eftersom det sker utanför Stockholm och berör vanliga människors vardag så är svenska medier totalt ointresserade.

I Norrland flyttar de hela Kiruna från en plats till en annan utan särskild uppståndelse i rikspressen, men en ombyggnad av en rondell på Södermalm i Stockholm vid namn Slussen anser mediafolket vara en riksangelägenhet av megaformat.

Den andra folkopinionen är Folkets demonstration som demonstrerar varannan månad. Jag har talat vid ett flertal möten.

Folkets demonstration riktar sig mot etablissemanget för ett försvar för landsbygdens folk, fattigpensionärerna, arbetarklass och lägre tjänstemän. Kritiken riktas mot riksdagen.

Folkes demonstration består av ungefär samma deltagare som de stora, spontana demonstrationerna i norra Sverige.

Båda vilar på demokratins grundvalar.

Den tredje folkopinionen är alltså nationalsocialisterna. De vänder sig mot invandrarna och är för ett fascistiskt styrelseskick.

Att jag skriver detta beror på att media saknar förmåga att beskriva vad som sker i Sverige.

Fler människor hämtar sin information från sociala medier och alternativa medier än från journalistkåren.

Mediafolket har resurserna men saknar kunskaperna och dessutom förmågan eller kanske viljan att skildra korrekt.

Jag bedömer det som totalt uteslutet att nationalsocialisterna någonsin kommer att få något som helst inflytande i Sverige. Om så vore kommer jag att göra allt för att bekämpa dem.

När Folkets demonstration startade så var det en spontan manifestation mot riksdagens dysfunktionella beteende.

Decemberöverenskommelsen och oförskämda uttalanden mot folket fick mig och många andra att reagera.

Bland åhörarna har det funnits en del nationalsocialister har jag läst. Några av dem ville omorganisera Folkets demonstration.

Vid ett tillfälle talade jag över en timme i telefon med en av de nationalsocialistiska företrädarna utan att jag då visste hans bakgrund. Hans argumentation var inte glasklar och jag hade inga som helst problem med att bedöma att han inte passade in i Folkets demonstration.

”Starta din egen demonstration” sa jag.

För två dagar sedan fick jag reda på 12 november-demonstrationen, alltså dagens demonstration. Han stod som en av organisatörerna.

Varför har jag inte nämnt vänstern som en folklig opinion?

Förklaringen är enkel. Vänstern är död.

De demonstrerar aldrig för någonting, alltid emot.

De har sällan tillstånd för sina demonstrationer. De dyker upp och skränar vid andras demonstrationer. På så vis, och endast på det viset, kan de bli bekräftade.

Jag har lyssnat på Expressens live-rapportering. Fem personer har gripits och tjugo avlägsnats. Rapporteringen sker alltså i passiv sats. Det kastades, de kördes bort, några greps.

Den som är en vaken mediekonsument vet att när en nyhetsreporter går över till passiv sats så är avsikten att lyssnarna ska missförstå.

”Under den nazistiska demonstrationen avlägsnades tjugo personer” säger de.

Det betyder att de tjugo kom från vänstern.

De avlägsnades därför att de försökte ta sig över ett par avspärrningar och nå den nationalsocialistiska demonstrationen.

Av alla folkliga opinioner så sympatiserar jag med de spontana demonstrationerna i norra Sverige samt Folkets demonstration.

Den enda opinionsyttring som även har positiva budskap för Sverige är Folkets demonstration.

Kraven handlar då om att den svenska modellen ska bevaras, fattigpensionärerna ska garanteras högre pensioner och stöd till landsbygdens folk.

Avslutningsvis:
Det enda ställe där vi sedan flera år inte har hört några som helst opinionsyttringar är från Sveriges riksdag.

Min gissning är att 2018 kommer majoriteten av dagens riksdagsledamöter att bli bortvalda – och med all rätt.

Nästa Folkets demonstration kommer att vara lördagen den 26 november klockan 13.00 på Mynttorget i Stockholm.

Det är området mellan Slottet och Riksdagshuset. Jag kommer att vara där.